fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Slovak Sentences

English to Slovak Sentences collection for daily use & to improvise English & Slovak language

For more sentences try our free android app.

1

The password is “Muiriel”.

Heslo je „Muiriel“.

2

I never liked biology.

Nikdy som nemal rád biológiu.

3

I love you.

Ľúbim ťa.

4

Thank you very much!

Ďakujem vám veľmi pekne!

5

My name is Jack.

Volám sa Jack.

6

I’m tired.

Som unavený.

7

I made my decision.

Spravil som svoje rozhodnutie.

8

Life is beautiful.

Život je pekný.

9

I don’t want to go to school.

Nechcem chodiť do školy.

10

Justice is expensive.

Spravodlivosť je drahá.

11

Close the door when you leave.

Zavri dvere keď odídeš.

12

It is never too late to learn.

Na učenie nikdy nie je neskoro.

13

I knew that today would be fun.

Vedel som, že dnes bude zábava.

14

Tell them to call me before they leave.

Povedz im, aby mi zavolali predtým ako odídu.

15

Where are you?

Kde si?

16

Why do you want to leave today?

Prečo chceš dnes odísť?

17

It’s well done.

Dobrá práca.

18

I buried my dog at the pet cemetery.

Pochoval som svojho psa na zvieracom cintoríne.

19

You’d better start now.

Radšej by si mal začať teraz.

20

Have you ever been to that village?

Bol si niekedy v tej dedine?

21

Is this your son, Betty?

Je toto tvoj syn, Betty?

22

Where is your school?

Kde máš školu?

23

Where is your school?

Kde je tvoja škola?

24

I need you.

Potrebujem ťa.

25

Who took care of the dog while you were away?

Kto sa ti staral o psa kým si bol preč?

26

There are a good many reasons why you shouldn’t do it.

Je dosť veľa dôvodov, prečo by si to nemal robiť.

27

There are a good many reasons why you shouldn’t do it.

Existuje dosť veľa dôvodov, prečo by si to nemal robiť.

28

Do you have any vacancies?

Máte nejaké voľné miesta?

29

The rich sometimes despise the poor.

Bohatí niekedy opovrhujú chudobnými.

30

Thank you for the information.

Ďakujem za informáciu.

31

You are beautiful.

Ty si krásna.

32

We should take into account that the train was delayed.

Mali by sme brať do úvahy meškanie vlaku.

33

Our train stopped suddenly.

Náš vlak zrazu zastavil.

34

Some of the students like to play the guitar.

Niektorí zo študentov radi hrajú na gitare.

35

The sea was as smooth as glass.

More malo zrkadlovú hladinu.

36

We were greatly surprised at the news of his sudden death.

Správa o jeho náhlej smrti nás veľmi prekvapila.

37

The fire is burning furiously.

Oheň planie.

38

We have made numerous improvements to our house since we bought it.

Urobili sme početné vylepšenia na našom dome, odkedy sme ho kúpili.

39

It is clear what must be done.

Je jasné, čo musí byť vykonané.

40

It is clear what must be done.

Je jasné, čo sa musí spraviť.

41

What’s new?

Čo máte nové?

42

Do you subscribe to any magazines?

Odoberáš nejaké časopisy?

43

What is happening?

Čo sa deje?

44

It is impossible to master English in a short time.

Je nemožné naučiť sa po anglicky za krátky čas.

45

A bicycle will rust if you leave it in the rain.

Bicykel zhrdzavie, ak ho necháš v daždi.

46

Move a step, and you’ll be a dead man!

Jeden krok a budeš mŕtvy!

47

It is impossible to master English in a year or so.

Je nemožné naučiť sa po anglicky za rok alebo tak.

48

Hard work enabled him to get good marks.

Tvrdá práca mu umožnila dostávať dobré známky.

49

Don’t you think it a bad thing?

Nemyslíš, že je to zlá vec?

50

The lion is the king of the jungle.

Lev je kráľ džungle.

51

It is finally all over.

Konečne je to všetko za nami.

52

Do you think we’ll have good weather?

Myslíš, že budeme mať dobré počasie?

53

Hi, Bill. How are you?

Ahoj, Bill. Ako sa máš?

54

Hi! How are you?

Ahoj! Ako sa máš?

55

Definitely!

Určite!

56

No, thank you.

Nie, ďakujem.

57

Bees make honey.

Včely robia med.

58

What do you think about having breakfast at McDonald’s?

Čo povieš na raňajky v McDonalde?

59

Mark graduated from Harvard in 1991.

Mark promoval na Harvarde v roku 1991.

60

He is but a child.

On je len dieťa.

61

I found no money left in my pocket.

Nenašiel som žiadne peniaze v mojom vrecku.

62

Beth is an odd girl who likes snakes.

Beth je čudné dievča, ktoré má rado hady.

63

Bill was killed with a gun.

Bill bol zastrelený.

64

Could you show me the way to the bus stop?

Mohli by ste mi ukázať cestu na autobusovú zastávku?

65

Yes, my name is Karen Smith.

Áno, volám sa Karen Smith.

66

What pretty flowers!

Aké krásne kvety!

67

How cute!

Aké roztomilé!

68

Why did you come to Japan?

Prečo si prišiel do Japonska?

69

Why do you blame me for what happened?

Prečo ma viníš za to, čo sa stalo?

70

Why do you blame me for what happened?

Prečo ma obviňuješ za to, čo sa stalo?

71

Why are you crying?

Prečo plačeš?

72

Tom is the most handsome actor in the world.

Tom je najkrajší herec na svete.

73

How old is Tony?

Koľko rokov má Tony?

74

I’m sorry.

Ľutujem.

75

I’d like to have cake for dessert.

Rád by som si dal koláč ako dezert.

76

There is an apple on the table.

Na stole je jablko.

77

There is a radio on the table.

Na stole je rádio.

78

The tundra has a harsh climate.

Tundra má drsné podnebie.

79

The tundra has a harsh climate.

Tundra má drsnú klímu.

80

Tell whoever comes that I’m out.

Povedz komukoľvek kto príde, že som vonku.

81

Please don’t make so much noise.

Prosím ťa nerob toľko hluku.

82

Don’t expose it to the rain.

Nevystavujte to dažďu!

83

That’s a great idea.

To je vynikajúci nápad.

84

The old man lived by himself.

Starý muž žil sám.

85

Does the medicine act quickly?

Účinkuje ten liek rýchlo?

86

The two boys are much the same in English.

Tí dvaja chlapci majú zhruba rovnakú angličtinu.

87

The island is covered with ice and snow during the winter.

Počas zimy je ostrov pokrytý ľadom a snehom.

88

The war lasted two years.

Vojna trvala dva roky.

89

The new law has deprived the citizens of their liberty.

Nový zákon obmedzil občianske slobody.

90

The prize won’t be given to her.

Výhra jej nebude odovzdaná.

91

The boy has been absent from school for eight days.

Chlapec v škole chýbal osem dní.

92

The collection is open to the public.

Kolekcia je prístupná verejnosti.

93

I do remember the incident quite well.

Ja si pamätám ten incident celkom dobre.

94

The money was divided among the three.

Peniaze boli rozdelené medzi troch.

95

The machine was coated with dust.

Stroj bol pokrytí prachom.

96

The school was established in 1650.

Škola bola založená v roku 1650.

97

Take off your socks.

Daj si dole ponožky.

98

I’ll take you there.

Zoberiem ťa tam.

99

I’ll take you there.

Vezmem ťa tam.

100

Excuse me. Can you direct me to the nearest subway station?

Prepáčte. Môžte ma nasmerovať na najbližšiu stanicu metra?

101

Will you please let me go now?

Necháš ma prosím teraz ísť?

102

John has a natural bent for tennis.

Ján je tenisový talent.

103

What did John sing on the stage?

Čo spieval Jano na pódiu?

104

Jorge is able to speak four languages.

Jorge dokáže hovoriť štyrmi jazykmi.

105

There’s no water coming out of the shower.

Zo sprchy nejde žiadna voda.

106

Jane was a stewardess when she was young.

Jane bola za mladi letuška.

107

Goodbye, Sayoko.

Dovidenia, Sayoko.

108

This is the worst thing that has ever happened to me!

Toto je najhoršia vec, aká sa mi kedy stala!

109

Is this your umbrella?

Je toto tvoj dáždnik?

110

Is this your umbrella?

Je toto váš dáždnik?

111

This is the end.

Toto je koniec.

112

This theory is too difficult for me to comprehend.

Táto teória je pre mňa príliš zložitá na pochopenie.

113

This book is worthy of praise.

Táto kniha je hodná chvály.

114

This ship is driven by steam.

Táto loď je poháňaná parou.

115

This tape doesn’t stick.

Táto páska sa nelepí.

116

The coach gave me some advice.

Tréner mi poradil.

117

Is your mother at home?

Je doma tvoja matka?

118

I am surprised that your family has a Japanese car.

Prekvapuje ma, že tvoja rodina má japonské auto.

119

Where is your cap?

Kde je tvoja čapica?

120

Good night and sweet dreams.

Dobrú noc a sladké sny.

121

I take care of my grandfather.

Starám sa o svojho starého otca.

122

Ellen does not speak English.

Ellen nehovorí po anglicky.

123

I will come to your country some day.

Jedného dňa navštívim tvoju krajinu.

124

I will leave tomorrow, in any event.

Odídem zajtra, v každom prípade.

125

Anyway, if you want to know more about my country, I’ll send you a letter when I get home.

V každom prípade, ak chceš vedieť viac o mojej krajine, pošlem ti list, keď budem u seba doma.

126

Happy Easter!

Veselú Veľkú noc!

127

That was the most interesting novel that I had ever read.

To bol najzaujímavejší román, aký som kedy čítal.

128

The United States is a large country.

Spojené štáty sú veľká krajina.

129

Would you be so kind as to shut that window?

Bol by si taký milý a zatvoril to okno?

130

Would you be so kind as to shut that window?

Bola by si taká milá a zatvorila to okno?

131

That’s the man I’ve been waiting for a week.

To je ten muž, na ktorého som týždeň čakal.

132

The house is haunted.

Dom je strašidelný.

133

What time do you usually leave home?

O koľkej zvyčajne odchádzaš z domu?

134

You must take into account the fact that she was ill.

Musíš brať do úvahy fakt, že bola chorá.

135

You should follow his advice.

Mal by si sa riadiť jeho radou.

136

You are very beautiful.

Si veľmi krásna.

137

You are very beautiful.

Ste veľmi krásna.

138

Are you ten years old?

Máš desať rokov?

139

Do you have a pencil?

Máš ceruzku?

140

Were you reading a book at that time?

Čítal si v tom čase knihu?

141

You speak like your mother.

Rozprávaš ako tvoja matka.

142

You will be sorry for it some day.

Jedného dňa to budeš ľutovať.

143

You will be sorry for it some day.

Jedného dňa ťa to bude mrzieť.

144

What is your name?

Ako sa voláte?

145

What is your name?

Ako sa voláš?

146

Whichever route you take, you will get there in time.

Ktorúkoľvek cestu si vyberieš, dostaneš sa tam načas.

147

April is the fourth month of the year.

Apríl je štvrtý mesiac v roku.

148

Welcome.

Vitajte!

149

Kaoru has gone to America.

Kaoru išiel do Ameriky.

150

I hope the economy picks up soon.

Dúfam, že ekonomika sa čoskoro oživí.

151

Shall I come for you?

Môžem po teba prísť?

152

Saying is one thing and doing another.

Povedať je jedna vec a spraviť druhá.

153

An individual has rights and responsibilities.

Každá osoba má práva a povinnosti.

154

Can you change a five-dollar bill?

Môžete mi zameniť päťdolárovú bankovku?

155

The telephone operator asked the caller to hold on until a connection was made.

Telefónny operátor požiadal volajúceho aby čakal, kým nebude spojenie.

156

The house whose roof you can see over there is ours.

Dom, ktorého strechu možeš vidieť tamto, je náš.

157

Curiosity killed the cat.

Zvedavosť zabila mačku.

158

It’s in your interest to go.

Je v tvojom záujme ísť.

159

I would rather die than surrender.

Radšej by som umrel, než by som sa mal vzdať.

160

You have to watch out for avalanches at this time of the year.

V tomto ročnom období si musíš dávať pozor na lavíny.

161

Hello, I am Nancy.

Ahoj, ja som Nancy.

162

I’ve taken up painting recently.

Nedávno som začal maľovať.

163

We had much rain last year.

Za posledný rok veľa pršalo.

164

Last year I returned home and was surprised to find both the village and the people completely changed.

Minulý rok som sa vrátil domov a bol som prekvapený tým, že aj dedina aj ľudia sa úplne zmenili.

165

My sister has a nice piano.

Moja sestra má pekné piano.

166

The children amused themselves by playing games.

Deti sa zabávali hraním hier.

167

The taxi I took was very old and small.

Taxík, ktorý som si zobral, bol veľmi starý a malý.

168

It’s a house just like that I have seen.

Je to dom ako ten, čo som videl.

169

We gave a party in celebration of his 70th birthday.

Pripravili sme mu párty pri príležitosti osláv jeho 70-tín.

170

We might have underestimated his ability.

Je možné, že sme podcenili jeho schopnosť.

171

We might have underestimated his ability.

Je možné, že sme podcenili jeho spôsobilosť.

172

My family is a large one.

Moja rodina je veľká.

173

My brother can drive a car.

Môj brat vie šoférovať.

174

My happiness depends on you.

Moje šťastie záleží od teba.

175

My happiness depends on you.

Moje šťastie záleží od vás.

176

In my opinion, you are wrong.

Podľa môjho názoru, mýliš sa.

177

In my opinion, you are wrong.

Podľa mňa sa mýliš.

178

My job is teaching English.

Moja práca je výučba angličtiny.

179

My father goes to church on Sunday.

Môj otec chodí v nedeľu do kostola.

180

My daughter wants a piano.

Moja dcéra chce piano.

181

My friend died from a wound.

Môj priateľ podľahol zraneniu.

182

I am a student.

Som žiak.

183

I saw a bird flying over a tree.

Videl som vtáka letieť ponad strom.

184

I like tea.

Mám rád čaj.

185

I will make use of this opportunity.

Využijem túto príležitosť.

186

I saw the match on television.

Ja som videl zápas v televízii.

187

I have no more than ten English textbooks.

Nemám nič viac než desať anglických učebníc.

188

I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.

Mám mačku a psa. Mačka je čierna a pes je biely.

189

I have been in Paris.

Bol som v Paríži.

190

I ran all the way to the station.

Bežal som až na stanicu.

191

I was unable to breathe because of the smoke.

Nemohol som dýchať kvôli dymu.

192

I am not pleased with what you have done.

Nie som spokojný s tým, čo si spravil.

193

I am not pleased with what you have done.

Nemám radosť z toho, čo si spravil.

194

I saw a dog. The dog held a piece of meat in its mouth.

Videl som psa. Pes držal v papuli kus mäsa.

195

I recognized her the moment I saw her.

Spoznal som ju v momente, ako som ju uvidel.

196

I’m fine.

Mám sa dobre.

197

I have lost my watch.

Stratil som moje hodinky.

198

I bought a watch.

Kúpil som hodinky.

199

It is hard for me to put my thoughts into words.

Je pre mňa ťažké pomenovať moje myšlienky slovami.

200

I translated the poem as best I could.

Preložil som báseň najlepšie, ako som vedel.

201

I built a new house.

Postavil som nový dom.

202

I know the truth.

Poznám pravdu.

203

Who am I?

Kto som?

204

I am reading a book about animals.

Čítam knihu o zvieratách.

205

I am pregnant.

Som tehotná.

206

I know his family.

Poznám jeho rodinu.

207

I heard her singing in her room.

Počul som ju spievať v jej izbe.

208

I have a large number of books on my bookshelf.

Mám množstvo kníh na mojej polici.

209

All of us aim at success.

Všetci sa snažíme uspieť.

210

We saw nothing strange.

Nevideli sme nič divného.

211

The clock has just struck three.

Hodiny práve odbili tri hodiny.

212

I don’t have a bicycle.

Nemám bicykla.

213

Her eyes ran over the list to see if her name was on it.

Jej oči prebehli po zozname, aby zistila, či je tam aj jej meno.

214

Do good to those who hate you.

Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.

215

The lost chance will never come again.

Takáto šanca už druhý raz nepríde.

216

It was yesterday that a young woman came to see me.

Včera ma prišla pozrieť mladá žena.

217

Can I extend my stay one more night?

Môžem predĺžiť môj pobyt ešte o jednu noc?

218

A spring rain revived the flower.

Jarný dážď oživil kvet.

219

The girl said that she had never heard of such a person.

Dievča povedalo, že o takej osobe nikdy nepočulo.

220

The girl said that she had never heard of such a person.

Dievča povedalo, že nikdy nepočulo o takej osobe.

221

Make sure you go to a doctor if you get worse.

Neodkladne choď k lekárovi, ak sa ti to zhorší.

222

Plants grow.

Rastliny rastú.

223

New stamps will be issued next month.

Nové známky budú vydané budúci mesiac.

224

People struggled against poverty.

Ľudia bojovali proti chudobe.

225

The great pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Veľkým pôžitkom v živote je robiť to, čo ti ľudia zakazujú.

226

We had many bitter experiences during the war.

Počas vojny sme mali veľa bolestivých zážitkov.

227

Didn’t it occur to you to shut the windows?

Nenapadlo ti zavrieť okná?

228

Didn’t it occur to you to shut the windows?

Nenapadlo vám zavrieť okná?

229

Hold your breath, please.

Prosím, zadržte dych.

230

Trains stopped in consequence of the heavy rain.

Zastavili vlaky kvôli hustému lejaku.

231

Can I reserve a flight to Osaka?

Možem rezervovať let do Osaky?

232

Who will help me?

Kto mi môže pomôcť?

233

I’m looking for a hat to match a brown dress.

Hľadám klobúk, čo sa hodí k hnedým šatám.

234

In China, they celebrate New Year by the lunar calendar.

V Číne oslavujú Nový rok podľa lunárneho kalendára.

235

Astronomy is the science of the universe.

Astronómia je veda vesmíru.

236

In those days, I used to get up at six every morning.

V tie dni som zvykol vstávať o šiestej každé ráno.

237

Man is the only animal that laughs.

Človek je jediné zviera, ktoré sa smeje.

238

Cloudy with occasional rain.

Oblačno s občasným dažďom.

239

Two men met face to face.

Dvaja muži sa stretli tvárou v tvár.

240

Do you know the town where he lives?

Poznáš mesto kde on žije?

241

He has a brother who lives in Tokyo.

Má brata, ktorý žije v Tokiu.

242

I can’t make him out.

Nerozumiem mu.

243

His English is quite good.

Jeho angličtina je celkom dobrá.

244

His expenses exceed his income by far.

Jeho výdavky zďaleka prevyšujú jeho príjem.

245

He died of cancer.

Zomrel na rakovinu.

246

His son wants to be a lawyer.

Jeho syn chce byť právnikom.

247

His pronunciation is far from perfect.

Jeho výslovnosť má ďaleko od dokonalosti.

248

He can only criticize people behind their backs.

Vie iba kritizovať ľudí poza ich chrbát.

249

He ordered me to go alone.

Prikázal mi, aby som išiel sám.

250

He is taller than his father.

On je vyšší ako jeho otec.

251

He works hardest in his class.

Pracuje nausilovnejšie z triedy.

252

He selected a pair of socks to match his suit.

Vybral si pár ponožiek hodiacich sa k jeho obleku.

253

He had no qualms in doing so.

Nebol v rozpakoch spraviť to.

254

He only had 100 dollars.

Mal iba 100 dolárov.

255

He was very fun.

Bol veľmi zábavný.

256

He knows New York inside out.

On pozná New York naspamäť.

257

He knows New York inside out.

On pozná New York ako vlastnú dlaň.

258

He can also speak French.

On vie tiež hovoriť po francúzsky.

259

He has been ill, but is not ill now.

Bol chorý, ale teraz už nie je.

260

He let go of the rope.

Pustil lano.

261

He is a doctor.

On je lekár.

262

He never speaks English without making mistakes.

Nikdy nehovorí anglicky bez toho, aby robil chyby.

263

He is well acquainted with the history of England.

Je dobre oboznámený s históriou Anglicka.

264

It is said that he will go abroad.

Hovorí sa, že pôjde do zahraničia.

265

He cannot afford a holiday.

On si nemôže dovoliť dovolenku.

266

He is a teacher.

On je učiteľ.

267

He stopped to put on his shoes.

Zastavil, aby sa obul.

268

He is reading a book.

On číta knihu.

269

He changed schools last year.

Minulý rok zmenil školu.

270

He changed schools last year.

Vlani zmenil školu.

271

He is a teacher at our school.

On je učiteľ v našej škole.

272

He dumped the papers back into the drawer.

Vrátil spisy späť do priečinku.

273

He is by nature an artist.

Je to rodený umelec.

274

He has poor ability to organize.

Má zlé schopnosti organizovať.

275

He arrived in a big car.

Prišiel vo veľkom aute.

276

He had come back from China.

Vrátil sa z Číny.

277

He can speak Chinese a little.

On môže hovoriť trochu po čínsky.

278

He worked so hard that he ruined his health.

Pracoval tak veľa, že si zničil zdravie.

279

He advised her to stop drinking.

Poradil jej, aby prestala piť.

280

He asked her to marry him, and she accepted.

Požiadal ju o ruku a ona súhlasila.

281

He wants to work in a hospital.

On chce pracovať v nemocnici.

282

He is not ashamed of being poor.

Nehanbí sa za to, že je chudobný.

283

He had an unpleasant screechy voice.

Mal nepríjemný piskľavý hlas.

284

He was surprised his father had sold the farm.

Bol prekvapený, že jeho otec predal farmu.

285

He leaves for Tokyo tomorrow.

Zajtra odchádza do Tokia.

286

He will leave for the station an hour before the train leaves.

Pôjde na stanicu hodinu predtým, ako odíde vlak.

287

Their happiness was rooted in their industry.

Ich šťastie malo korene v ich priemysle.

288

They are always short of money.

Oni majú vždy nedostatok peňazí.

289

They settled in Canada.

Usadili sa v Kanade.

290

They were abandoned by their mother.

Boli opustení ich matkou.

291

They were abandoned by their mother.

Matka ich opustila.

292

We must take into account the fact that she is old.

Musíme brať do úvahy skutočnosť, že je stará.

293

I bought her a new car.

Ja som jej kúpil nové auto.

294

Dare you call her?

Odvážiš sa zavolať jej?

295

Her behavior is consistent with her words.

Jej správanie je konzistentné s jej slovami.

296

Her hair hung in neat coils.

Jej vlasy sa pekne vlnili.

297

She speaks French, not to speak of English.

Vie po francúzsky, nehovoriac o angličtine.

298

She caught it for coming late.

Schytala to za to, že prišla neskoro.

299

She was always telephoning me.

Ona mi vždy telefonovala.

300

Did she go to the concert last Sunday?

Išla na koncert minulú nedeľu?

301

She fell down the ladder.

Spadla z rebríka.

302

She was not at all upset by the news.

Tá novina ju vôbec nerozrušila.

303

She looks blue for some reason.

Z nejakého dôvodu vyzerá byť smutná.

304

She is more beautiful than any other girl.

Je krajšia než ktorákoľvek iná.

305

She is a nurse.

Ona je zdravotná sestra.

306

She can never keep a secret.

Ona nikdy nevie udržať tajomstvo.

307

I think she is showing off her new dress to us.

Myslím si, že nám chce predviesť svoje nové šaty.

308

She showed me which dress to wear.

Ukázala mi, ktoré šaty si mám obliecť.

309

She is on a diet.

Diétuje.

310

She selected a hat to match her new dress.

Vybrala si klobúk, ktorý sa hodil k jej novým šatám.

311

She is a teacher.

Ona je učiteľka.

312

She showed me her room.

Ukázala mi svoju izbu.

313

Don’t be sad.

Nebuď smutný.

314

Because I was scared.

Pretože som bol vyľakaný.

315

Because I was scared.

Pretože som mal strach.

316

My father will support me financially.

Môj otec mi pomôže finančne.

317

Father asked me to open the door.

Otec ma požiadal otvoriť dvere.

318

Do not leave the lights on when you leave the room.

Nenechávaj zapnuté svetlá, keď opúšťaš izbu.

319

I study English two hours a day on an average.

Učím sa angličtinu v priemere dve hodiny denne.

320

I am reading a book.

Čítam knihu.

321

Do you know how many people starve to death in the world annually?

Vieš koľko ľudí ročne zomrie na svete od hladu?

322

Are you engaged for tomorrow?

Si zajtra zaneprázdnený?

323

May I invite you to dinner?

Môžem ťa pozvať na večeru?

324

May I invite you to dinner?

Môžem vás pozvať na večeru?

325

There is going to be a storm.

Bude búrka.

326

We must take into account the wishes of all the family in planning a trip.

Musíme brať do úvahy želania celej rodiny v plánovaní výletu.

327

It is said that the taste of love is bitter.

Hovorí sa, že chuť lásky je horká.

328

Could you repeat that?

Môžeš to zopakovať?

329

I moved a chess piece on the board one forward.

Posunul som šachovú figúrku o jedno políčko vpred.

330

Bronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.

Bronzové výrobky sa zväčša robia zo zliatin mosadze a cínu.

331

Women want to have sex too.

I ženy chcú mať sex.

332

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu.

333

I am tired after swimming in that river.

Som unavený po plávaní v rieke.

334

I am not going anywhere.

Nikam nejdem.

335

I’m sorry, I love you.

Prepáč, ľúbim ťa.

336

Nobody is perfect.

Nikto nie je dokonalý.

337

Where are you from?

Odkiaľ si?

338

Where are you from?

Odkiaľ ste?

339

The sun is shining.

Slnko svieti.

340

Hello!

Ahoj.

341

I don’t understand.

Nerozumiem.

342

Do you speak English?

Hovoríte po anglicky?

343

Excuse me, what time is it?

Prepáčte, koľko je hodín?

344

I do it because I want to.

Robím to, pretože to chcem.

345

I do it because I want to.

Robím to, pretože sa mi chce.

346

I think he’s happy.

Myslím, že je šťastný.

347

I forgot to put a stamp on the envelope.

Zabudol som nalepiť známku na obálku.

348

Hello, world!

Ahojte, všetci!

349

The penis is one of the male reproductive organs.

Penis je jeden z mužských pohlavných orgánov.

350

You’re welcome.

Prosím.

351

What’s your name?

Ako sa voláte?

352

Does she like oranges?

Má rada pomaranče?

353

I want this camera.

Chcem tento fotoaparát.

354

My past self is another person.

Moje minulé ja je iná osoba.

355

It’s hot.

Je horúco.

356

Good night!

Dobrú noc!

357

He was in France.

On bol vo Francúzsku.

358

He pays with a credit card.

On platí kreditnou kartou.

359

I like playing sports.

Rád športujem.

360

I like playing sports.

Rada športujem.

361

Yesterday was Sunday.

Včera bola nedeľa.

362

How’s that going?

Ako to ide?

363

I am short.

Ja som nízky.

364

I am short.

Ja som nízka.

365

I am tall.

Ja som vysoký.

366

I am tall.

Ja som vysoká.

367

I am a doctor.

Som lekár.

368

I’ll kill you.

Zabijem ťa.

369

I lost my passport!

Stratil som svoj pas!

370

I want that later.

Chcem to neskôr.

371

I want to work with your company.

Chcem pracovať s vašou spoločnosťou.

372

I live here.

Bývam tu.

373

Thanks!

Ďakujem.

374

I am very grateful to you for your advice.

Som ti veľmi povďačný za tvoju radu.

375

I think, therefore I am.

Myslím, teda som.

376

May I call on you again?

Smiem ti zavolať znova?

377

Please speak more slowly.

Hovorte pomalšie, prosím.

378

She said that he was handsome.

Povedala, že bol pekný.

379

Shit.

Do riti.

380

The man tries the coffee.

Muž ochutnáva kávu.

381

These ladies are my aunts.

Tieto dámy sú moje tety.

382

This man is drunk.

Tento muž je opitý.

383

What is the exchange rate?

Aký je výmenný kurz?

384

Where is your father?

Kde je tvoj otec?

385

Have you finished reading that novel?

Dočítal si ten román?

386

Mary helped her mother with the cooking.

Mary pomohla mame s varením.

387

Mary helped her mother with the cooking.

Mária pomohla mame s varením.

388

The sun is red.

Slnko je červené.

389

We put sugar in our tea.

Dávame si cukor do čaju.

390

We put sugar in our tea.

Čaj si sladíme.

391

Please shut the door.

Prosím, zavrite dvere.

392

Nice to meet you.

Teší ma, že ťa spoznávam.

393

I should clean the room.

Mala by som upratať izbu.

394

I have a cat and a dog. The cat’s black and the dog’s white.

Mám mačku a psa. Mačka je čierna a pes je biely.

395

Focus on one thing and do it well.

Zameraj sa na jednu vec a urob ju dobre.

396

I’m retired.

Som v dôchodku.

397

That mayo is nothing but chemicals!

Tá majonéza je samá chemikália!

398

That mayo is nothing but chemicals!

Tá majonéza nie je nič iné, len chemikálie!

399

I am a tourist.

Som turista.

400

Goodbye!

Dovidenia!

401

China shares borders with Pakistan, India, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, North Korea, Laos, Vietnam, Nepal, Bhutan, Myanmar, Mongolia and Russia.

Čína hraničí s Pakistanom, Indiou, Afganistanom, Tadžikistanom, Kirgizstanom, Kazachstanom, Severnou Kóreou, Laosom, Vietnamom, Nepálom, Bhutánom, Mjanmarskom, Mongolskom a Ruskom.

402

The dog is white.

Pes je biely.

403

I will provide you all the necessary information.

Poskytnem ti všetky potrebné informácie.

404

I will provide you all the necessary information.

Poskytnem vám všetky potrebné informácie.

405

I have a black dog and a white dog.

Mám čierneho a bieleho psa.

406

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby.

407

Bananas are yellow.

Banány sú žlté.

408

We are his children.

Sme jeho deti.

409

Kiss me.

Pobozkaj ma.

410

You can lie to everyone else, but you can’t lie to yourself.

Druhým klamať môžeš, ale sám seba neoklameš.

411

Do you have time on Tuesday?

Máš čas v utorok?

412

Could you please do me a favor?

Môžeš mi, prosím, urobiť láskavosť?

413

The house is cold.

Dom je studený.

414

I’m satisfied.

Som spokojný.

415

For the safety of our children, please do not enter porn sites.

Kvôli bezpečnosti našich detí, nenavštevujte porno stránky.

416

Where is my dad?

Kde je môj otec?

417

Remember you must die.

Pamätaj, že musíš zomrieť.

418

There is no use in crying. No one will hear you.

Nemá cenu plakať. Nikto ťa nebude počuť.

419

Greek and Latin are useful languages. That’s why I study them.

Gréčtina a latinčina sú užitočné jazyky, preto ich študujem.

420

I’ll never leave you.

Nikdy ťa neopustím.

421

It’s one o’clock.

Je jedna.

422

It’s one o’clock.

Je jedna hodina.

423

Do you come here often?

Chodíš sem často?

424

Did you like that?

Páčilo sa ti?

425

That was nothing.

Nič to nebolo.

426

How far away are we?

Ako sme daleko?

427

It is very simple.

Je to veľmi jednoduché.

428

How do you do that?

Ako to robíš?

429

The ear canal sends sound waves to the eardrum.

Zvukovod vedie zvukové vlny k ušnému bubienku.

430

The Esperanto alphabet consists of 28 letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Abeceda esperanta pozostáva z 28 písmen: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

431

Glenn has two girlfriends.

Glenn má dve priateľky.

432

Not again!

Nie znova!

433

Enough is enough!

Už je toho dosť!

434

Tom had to empty his apartment in two days.

Tom musí vypratať jeho apartmán do dvoch dní.

435

Work on the assignment in small groups.

Pracujte na zadaní v malých skupinách.

436

Yes, please.

Áno, prosím.

437

You are right. I will go by taxi.

Máš pravdu. Pôjdem taxíkom.

438

They fucked all night long.

Celú noc jebali.

439

I don’t give a fuck.

Jebem na to.

440

I’m staying at home.

Zostávam doma.

441

Colorless green ideas sleep furiously.

Bezfarebné zelené nápady spia razantne.

442

Happy Mother’s Day!

Šťastný Deň matiek!

443

What do you look like?

Ako vyzeráš?

444

She gave several examples of how we could change things.

Dala niekoľko príkladov, ako môžme meniť veci.

445

I’m beautiful.

Ja som krásna.

446

There is no act which Christianity forbids, that the law will not reach: if it were otherwise, Christianity would not be, as it has always been held to be, part of the law of England.

Niet ničoho, čo kresťanstvo zakazuje a čo by nebolo ošetrené zákonom: ak by to bolo inak, kresťanstvo by nebolo, tak ako sa vždy považovalo byť, súčasťou zákonov Anglicka.

447

We’ll be in touch.

Ostaneme v kontakte.

448

ẽ is a letter in the Guarani alphabet.

ẽ je písmeno v abecede jazyka Guarani.

449

The founder of Facebook, Mark Zuckerberg, is almost a casanova.

Zakladateľ Facebooku, Mark Zuckerberg, je skoro casanova.

450

My native language is the most beautiful gift from my mother.

Môj rodný jazyk je najkrajší dar, ktorý som získal od mojej matky.

451

Nobody watches her.

Nikto sa na ňu nepozerá.

452

I am a woman.

Ja som žena.

453

Sicily is hot in summer.

Sicília je v lete horúca.

454

Sicily is hot in summer.

Na Sicílii je v lete horúco.

455

The earth is smaller than the sun.

Zem je menšia ako Slnko.

456

She’s only going to tell you what she thinks you want to hear.

Povie ti iba to, čo si myslí, že chceš počuť.

457

Game over.

Koniec hry.

458

I sold my house and furniture, together with my jewelry, in order to scrape together a half a million.

Za účelom nahromadiť pol milióna som predal dom a nábytok aj s klenotami.

459

If a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen? If a man speaks his mind in a forest, and no woman hears him, is he still wrong?

Ak padne strom v lese a nik to nepočul, stalo sa to? Ak muž povie čo má na mysli a žiadna žena ho nepočuje, ešte stále nemá pravdu?

460

I’m starving. When the hell do we eat?

Som hladný. Kedy do čerta budeme jesť?

461

What’s aspirin made of?

Z čoho je robený aspirín?

462

What would the world be like without women?

Aký by bol svet bez žien?

463

I have a sore head.

Bolí ma hlava.

464

I want to know who’s coming with us.

Chcem vedieť kto s nami ide.

465

I want to know who’s staying with us.

Chcem vedieť, kto s nami ostáva.

466

Will I see you tomorrow?

Uvidím ťa zajtra?

467

Are we meeting tomorrow?

Stretneme sa zajtra?

468

What’s the time?

Koľko je hodín?

469

He’s disappeared without a trace.

Stratil sa bezostopy.

470

Ring the police!

Zavolaj políciu.

471

Too good to be true.

Príliš dobré aby to bola pravda.

472

I was on the mountain.

Bol som na horách.

473

I was on the mountain.

Bol som na hore.

474

I was in the mountains.

Bol som na horách.

475

I earn 100 Euros a day.

Zarábam 100 eur denne.

476

I’ll phone them tomorrow when I come home.

Zavolám im zajtra, keď prídem domov.

477

I’ll ring them tomorrow when I come home.

Brnknem im zajtra, keď prídem domov.

478

When I grow up, I want to be king.

Keď vyrastiem, chcem byť kráľom.

479

Yeah, and?

No a?

480

Is this not so?

Nie je toto tak?

481

Safe journey.

Bezpečnú cestu.

482

He’s my brother.

On je môj brat.

483

Thanks for the information.

Ďakujem za informáciu.

484

Brian has bought Kate some lipstick.

Brian kúpil Katke nejaký rúž.

485

The world is like a book, and those who don’t travel read only one page.

Svet je ako kniha, a tí čo necestujú čítajú len jednu stranu.

486

I’m listening to music.

Počúvam hudbu.

487

When are you coming back? “That all depends on the weather.”

„Kedy sa vraciaš?“ „To úplne záleží na počasí.“

488

Which way will we go?

Kadiaľ pôjdeme?

489

I’m doing the dishes.

Umývam riady.

490

My name is Sally.

Volám sa Sally.

491

I couldn’t tell what color his shirt was because it was too dark outside.

Nemohol som povedať akej farby bola jeho košeľa, lebo bola vonku priveľká tma.

492

This man is Pedro.

Tento muž je Pedro.

493

I can’t understand that word.

Nerozumiem tomu slovu.

494

My roommate is learning Chinese.

Môj spolubývajúci sa učí čínštinu.

495

That is not art. That is a vagina with teeth.

To nie je umenie. To je vagína so zubami.

496

He lied to me. I cannot trust him any longer.

Klamal mi. Už mu nemôžem dôverovať.

497

Americans call it the Vietnam War; the Vietnamese call it the American War.

Američania ju nazývajú vietnamská vojna; Vietnamci ju nazývajú americká vojna.

498

Install Linux!

Nainštalujte Linux!

499

Who is next?

Kto je ďalší?

500

The cat is under the table.

Mačka je pod stolom.

501

He planned to stay in the Navy.

Plánoval zostať v námorných silách.

502

He resigned and joined the army.

Dal výpoveď a vstúpil do armády.

503

She told him she wanted a divorce.

Ona mu povedala, že chce rozvod.

504

He had limited skills in politics.

Mal obmedzené schopnosti v politike.

505

Do we exist?

Existujeme?

506

The vote was twenty-eight for and twenty against.

Dvadsaťosem hlasov bolo za a dvadsať bolo proti.

507

The other policemen began shooting at the crowd.

Iný policajt začal strieľať do davu.

508

Truman arrived at the White House within minutes.

Truman dorazil do Bieleho Domu v priebehu niekoľkých minút.

509

Mortal enemies are immortal friends.

Smrteľní nepriatelia sú nesmrteľní priatelia.

510

I killed God.

Zabil som Boha.

511

Terrorism is the most important factor in the division of a country and the creation of autonomous regions.

Terorizmus je najdôležitejší faktor pre rozdelenie krajiny a vytvorenie autonómnych regiónov.

512

Her desires were fully fullfilled.

Jej túžby boli plne naplnené.

513

What is this notebook for?

Načo je tento zápisník?

514

It was a calm winter evening.

Je pokojný zimný večer.

515

Goodnight, Timmy.

Dobrú noc, Timmy.

516

The paper is white.

Papier je biely.

517

Hello everyone!

Ahojte, všetci!

518

I like chocolate ice cream!

Mám rada čokoládovú zmrzlinu!

519

I like chocolate ice cream!

Mám rád čokoládovú zmrzlinu!

520

I hate these words.

Nenávidím tie slová.

521

Do not throw anything out of the window.

Nevyhadzujte nič z okna.

522

They hope to be able to find a well-paid job.

Dúfajú, že sa im podarí nájsť si dobre platenú prácu.

523

His teeth are white like a pearl.

Jeho zuby sú biele ako perly.

524

It’s seven o’clock.

Je sedem.

525

It’s seven o’clock.

Je sedem hodín.

526

Pedro has a motorcycle and loves to ride it.

Pedro má motorku a rád na nej jazdí.

527

The map is on the wall.

Mapa je na stene.

528

This car is black.

To auto je čierne.

529

I was in São Paulo in February.

Vo februári som bol v Sao Paule.

530

She startled him.

Naľakala ho.

531

She startled him.

Vyplašila ho.

532

I want to die with Getter Jaani.

Ja chcem zomrieť s Getter Jaani.

533

I don’t know what happened to him.

Neviem, čo sa mu stalo.

534

I am sure that you will be satisfied.

Ja som si istý, že budeš spokojný.

535

I thought you were only angry with me and not with the rest of my family.

Myslel som si, že si bol nahnevaný na mňa a nie na celý zvyšok rodiny.

536

My neighbor’s dog won’t eat dry dog food.

Pes môjho suseda nebude žrať suché psie krmivo.

537

How do I get my dog to eat dog food?

Ako donútim svojho psa žrať psie krmivo?

538

He usually fed his dog cheap dog food.

Zvyčajne kŕmi svojho psa lacným psím krmivom.

539

It’s likely that she’ll succeed.

Je pravdepodobné, že uspeje.

540

He is telling a lie.

On klamie.

541

It’s never too late to learn.

Na učenie nikdy nie je neskoro.

542

Both Magdalena and Ania are from Poland.

Magdalena a Ania sú z Poľska.

543

Magdalena and Lech are thirteen.

Magdalena a Lech majú trinásť rokov.

544

Ania and Piotr are twelve.

Ania a Piotr majú dvanásť rokov.

545

I am married to a Polish woman.

Moja žena je Poľka.

546

I will marry a beautiful Estonian woman.

Ožením sa k krásnou Estónkou.

547

My wife’s name is Lidia Zarębowa.

Moja žena sa volá Lidia Zarębowa.

548

My elder daughter is Magdalena Zarębówna.

Moja staršia dcéra je Magdalena Zarębówna.

549

My elder son is Lech Zaręba.

Môj starší syn je Lech Zaręba.

550

Lidia has blonde straight hair.

Lidia má plavé rovné vlasy.

551

Felicja’s children think that their father Lazarz is more handsome than Justin Bieber.

Felicjine deti si myslia, že ich otec Łazarz je krajší ako Justin Bieber.

552

Children of Łazarz think their mother Felicja is the most beautiful woman in the world.

Łazarzove deti si myslia, že ich mama Felicja je najkrajšia žena na svete.

553

Wienczysława is the most beautiful brunette in the workplace.

Wienczysława je najkrajšia brunetka na pracovisku.

554

How great Getter Jaani is!

Getter Jaani je taký úžasný!

555

I want to marry Martyna.

Chcem sa oženiť s Martinou.

556

Martyna is a native of Wrocław.

Martyna je rodáčka z Wrocławu.

557

Magdalena is a Łódź native.

Magdalena je rodáčka z Łódźu.

558

Ania is a native of Kraków.

Ania je rodáčka z Krakówa.

559

Felicja is a native of Katowice.

Felicja je rodáčka z Katowic.

560

Neither Ania nor Magdalena love Justin Bieber.

Ani Ania ani Magdalena nemajú radi Justina Biebera.

561

Polish girls didn’t want Justin Bieber to come to Poland.

Poľky nechcú Justina Biebera v Poľsku.

562

Libusza lives in Poznań.

Libuša žije v Poznani.

563

Ania lives in Gdańsk.

Ania žije v Gdańsku.

564

Magdalena is studying at the Lodz Japanese School.

Magdalena študuje na japonskej škole v Łódźi.

565

There’s a Turkish student at Magdalena’s school. His name is Reşit.

V Magdaleninej škole je turecký študent. Volá sa Reşit.

566

Ania is a lovely girl.

Ania je pôvabné dievča.

567

I live in Białystok.

Žijem v Białystoku.

568

The capital of Poland is Warsaw.

Hlavné mesto Poľska je Varšava.

569

There are many products imported from Poland to Turkey.

Do Turecka sa dováža veľa tovaru z Poľska.

570

Maria and Natalia go shopping. They buy something for themselves.

Maria a Natalia chodia nakupovať. Kupujú si niečo pre seba.

571

Timuçin is a native of Yozgat.

Timuçin je rodák z Yozgatu.

572

Timuçin flew from Yozgat to Warszawa with Ryan Air.

Timuçin letel z Yozgatu do Varšavy s Ryan Air-om.

573

Ania looks very cute to me.

Ania sa mi zdá veľmi zlatá.

574

Magdalena and Lech are preparing for their Polish exams.

Magdalena a Lech sa pripravujú na poľské skúšky.

575

My birthday is June 12. Magdalena was born on the same day and year as me.

Moje narodeniny sú 12. júna. Magdalena sa narodila v rovnaký deň a rok ako ja.

576

Timuçin learns Polish.

Timuçin sa učí po poľsky.

577

Poland is a big country.

Poľsko je veľká krajina.

578

Poland was one of the first countries to recognize the Republic of Turkey.

Poľsko bola jedna z prvých krajín, ktorá uznala Tureckú republiku.

579

Tímea is a Hungarian living in Poland.

Tímea je Maďarka a žije v Poľsku.

580

Roses withered and Ania cried very much.

Ruže zvädli a Ania veľmi plakala.

581

He wept over his daughter’s death.

Plakal nad smrťou svojej dcéry.

582

She usually uses nail scissors.

Obyčajne používa nožničky na nechty.

583

I would like a cup of coffee.

Dal by som si šálku kávy.

584

I’ve been looking for a new job for a long time.

Už dlho hľadám novú prácu.

585

Once upon a time, there was a man and his wife. They had no house. They were living in the fields and sleeping at the foot of a tree.

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden muž a jeho žena. Nemali žiaden dom. Bývali na poli a spávali pod stromom.

586

When is the next guided tour?

Kedy je ďalšia prehliadka so sprievodcom?

587

He’s not such a great writer and I think he knows it.

Nie je až taký dobrý spisovateľ a myslím, že to vie.

588

Latvian girls are among the best girls in the world!

Lotyšské dievčatá patria medzi najlepšie dievčatá na svete!

589

Iker Casillas is the best goalie in the world.

Iker Casillas je najlepší brankár na svete.

590

Using only “Tom” and “Mike” in many sentences is very strange.

Používanie len “Tom” a “Mike” v mnohých vetách je veľmi čudné.

591

I’ve made a discovery.

Urobil som objav.

592

Sovereignty unconditionally belongs to the nation.

Zvrchovanosť bezpodmienečne patrí národu.

593

Japanese is my mother tongue.

Japončina je môj materinský jazyk.

594

A diet Coke in Ukraine costs ₴2.

Diétna kola stojí na Ukrajine ₴2.

595

If you want to go to Israel, you need many shekels. Water costs only 0,50 .

Ak chceš ísť do Izraela, potrebuješ veľa šekelov. Voda stojí len 0,50 .

596

I forgot my email address.

Zabudol som svoju emailovú adresu.

597

TWiiNS celebrated my birthday via Twitter on June 12th.

TWiiNS oslavovali moje narodeniny prostredníctvom Twitteru 12. júna.

598

The leopard can’t change its spots.

Leopard nedokáže zmeniť svoje škvrny.

599

The engineer does not live. It works.

Inžinier nežije. Funguje to.

600

He who sleeps with dogs wakes up with fleas.

Kto spáva so psami, zobúdza sa s blchami.

601

Kati Wolf is a good singer.

Kati Wolf je dobrá speváčka.

602

Hungary and Slovakia are neighbors.

Maďarsko a Slovensko sú susedia.

603

Portugal has only one neighbor and it’s Spain.

Portugalsko má len jedného suseda, a to Španielsko.

604

In Belgium, Flemish people want to declare their independence someday.

V Belgicku, flámsky obyvatelia chcú jedného dňa vyhlásiť nezávislosť.

605

I want to go to England.

Chcem ísť do Anglicka.

606

Chechens have inclinations towards independence.

Čečenci majú sklon k nezávislosti.

607

Americans have lost their confidence in Toyota.

Američania stratili dôveru k Toyote.

608

I don’t want to go to Italy.

Nechcem ísť do Talianska.

609

The most beautiful girls are from Lithuania.

Najkrajšie dievčatá sú z Litvy.

610

I dream of going to Lithuania and living there.

Snívam o tom, že odídem a budem žiť v Litve.

611

Refugees hid under the bridge.

Utečenci sa skryli pod mostom.

612

I went to Paris.

Išiel som do Paríža.

613

Maja Keuc is a good singer.

Maja Keuc je dobrá speváčka.

614

I love Evelina Sašenko.

Milujem Evelinu Sašenko.

615

Do you speak Albanian?

Hovoríš po albánsky?

616

Do you speak Macedonian?

Hovoríš po macedónsky?

617

Do you speak Swahili?

Hovoríš po svahilsky?

618

I found my shoes.

Našiel som svoje topánky.

619

I hate terrorist organizations.

Nenávidím teroristické organizácie.

620

In Ankara, all the seasons are like winter.

V Ankare sú všetky ročné obdobia ako zima.

621

Where did you learn French?

Kde si sa naučil po francúzsky?

622

You speak good French!

Hovoríš dobre po francúzsky!

623

Don’t worry. You can confide in me.

Neboj sa. Môžeš mi dôverovať.

624

Twitter is better and more secure than Facebook.

Twitter je lepší a bezpečnejší ako Facebook.

625

Are you seriously thinking about buying a computer from that store?

Chceš si naozaj kúpiť počítač v tom obchode?

626

I completely forgot to make something for us to eat.

Úplne som zabudol spraviť nám niečo na jedenie.

627

I’m going to be around tomorrow afternoon, so please drop in.

Budem nablízku zajtra poobede, takže prosím zastav sa.

628

I’ve already tested them.

Už som ich otestoval.

629

It’s unlikely that anything serious will happen.

Je nepravdepodobné, že sa stane niečo vážne.

630

The man is naked.

Ten muž je nahý.

631

He wants to kiss her.

Chce ju pobozkať.

632

We think Justin Bieber is a beautiful female singer., haters said.

„Myslíme si, že Justin Bieber je krásna speváčka,“ hovoria nepriatelia.

633

In my opinion, Esperanto is very difficult.

Podľa môjho názoru, esperanto je veľmi ťažké.

634

The Icelandic government works on its own and doesn’t care about the people.

Islandská vláda pracuje samostatne, ale nezaujíma sa o ľudí žijúcich v jej krajine.

635

Please wake me up at six tomorrow.

Prosím, zajtra ma zobuď o šiestej.

636

Please wake me up at six tomorrow.

Prosím, zajtra ma zobuďte o šiestej.

637

It’s going to rain soon.

Čoskoro bude pršať.

638

I’ll write or phone you next week.

Napíšem alebo zavolám ti budúci týždeň.

639

I read books.

Čítal som knihy.

640

I’m reading this book.

Čítam túto knihu.

641

We were disappointed to hear that Tom couldn’t get a visa.

Boli sme sklamaní, keď sme sa dopočuli, že Tom nemohol dostať víza.

642

Unfortunately, Tom refused to help us.

Bohužiaľ, Tom nám odmietol pomôcť.

643

Tom’s behavior wasn’t acceptable.

Tomovo správanie nebolo prijateľné.

644

Tom would have missed the train if he had stopped to buy a chocolate bar.

Tomáš by zmeškal vlak, ak by sa zastavil kúpiť si čokoládu.

645

Tom is kind of tired. He wants to go home.

Tom je akýsi unavený. Chce ísť domov.

646

Tom is a picky eater and seldom tries anything new.

Tom je vyberavý jedák a zriedka vyskúša niečo nové.

647

Tom has an outgoing personality.

Tom má spoločenskú povahu.

648

Tom has a loud voice.

Tom má silný hlas.

649

Tom has a loud voice.

Tom hovorí hlasno.

650

Tom got out of the taxi.

Tom vystúpil z taxíka.

651

Tom forgot to take his umbrella with him.

Tom zabudol zobrať dáždnik so sebou.

652

Tom forgot to take his umbrella with him.

Tom si zabudol zobrať dáždnik.

653

Tom doesn’t want to talk about it.

Tom o tom nechce hovoriť.

654

Tom doesn’t want to go alone.

Tom nechce ísť sám.

655

Tom doesn’t drink coffee.

Tom nepije kávu.

656

Tom did it for fun.

Tom to urobil pre zábavu.

657

Tom actually hardly ever studies.

V skutočnosti sa Tomáš takmer nikdy neučí.

658

I told Tom that he should go to the meeting.

Povedal som Tomovi, aby išiel na stretnutie.

659

Tom tried to never think of Mary.

Tom sa snažil nikdy nemyslieť na Mary.

660

Tom told Mary that it would probably snow all day.

Tom povedal Mary, že bude pravdepodobne snežiť celý deň.

661

Tom knows nothing about Mary’s family.

Tom nevie nič o Marynej rodine.

662

Tom doesn’t have to tell Mary if he doesn’t want to.

Tom to nemusí povedať Mary ak nechce.

663

I am a Berliner.

Som Berlínčan.

664

Barman, I need a drink.

Barman, dal by som si drink.

665

I don’t like this idea at all.

Tento nápad sa mi vôbec nepáči.

666

My wife is Polish.

Moja žena je Poľka.

667

I haven’t washed my hair.

Neumyl som si vlasy.

668

People used to live in villages.

Ľudia zvykli bývať na dedinách.

669

People used to live in villages.

Ľudia zvykli bývať v dedinách.

670

You are sending me a Japanese doll, right?

Posielaš mi japonskú bábiku, že?

671

He left the room.

Opustil izbu.

672

He left the room.

Odišiel z izby.

673

He left the room.

Vyšiel z izby.

674

He left the room.

Opustil miestnosť.

675

A lot of people feel the same way you do.

Veľa ľudí sa cíti tak, ako ty.

676

Tom poured milk into the glass and then handed it to Mary.

Tomáš nalial mlieko do pohára a potom ho podal Márii.

677

Tom filled the box with food.

Tom naplnil krabicu jedlom.

678

Tom could hardly wait for the chance to go swimming again.

Tomáš sa nemohol dočkať príležitosti ísť si znovu zaplávať.

679

Tom certainly doesn’t speak for all of us.

Tom určite nehovorí za nás všetkých.

680

Tom accomplished what we thought he wouldn’t be able to accomplish.

Tom splnil, čo sme si mysleli, že nedokáže splniť.

681

Mary wanted to marry a man with ambition.

Mary sa chcela vydať za muža s ambíciou.

682

You saved my life.

Zachránil si mi život.

683

It’s no use.

Je to zbytočné.

684

He saved my life.

Zachránil mi život.

685

I’m fat.

Som tučný.

686

I’m fat.

Som tučná.

687

I’ll find friends wherever I go.

Ja nájdem priateľov kamkoľvek pôjdem.

688

The girl is drinking tea.

Dievča pije čaj.

689

Let’s get divorced.

Rozveďme sa.

690

Tom went to the beach.

Tom šiel na pláž.

691

Tom went to the beach.

Tom odišiel na pláž.

692

Did you complete the work?

Dokončil si prácu?

693

Tom mopped the floor.

Tom utrel podlahu.

694

Whatever he says, do not trust him.

Čokoľvek povie, never mu.

695

Whatever he says, do not trust him.

Čokoľvek povie, neverte mu.

696

I can run.

Môžem bežať.

697

I can run.

Môžem behať.

698

He was absent from the meeting.

Nebol prítomný na strenutí.

699

We went to Russia.

Prišli sme do Ruska.

700

Long time no see!

Dlho sme sa nevideli.

701

Where’s your book? “On the table.”

„Kde je tvoja kniha?“ „Na stole.“

702

You may go in now.

Teraz môžeš ísť dnu.

703

You may go in now.

Teraz môžeš vojsť.

704

You may go in now.

Teraz môžeš ísť dovnútra.

705

He can’t be young.

On nemôže byť mladým.

706

He is hated by everyone.

Je nenávidený všetkými.

707

The teacher demonstrated many experiments in physics.

Učiteľ predviedol veľa fyzikálnych experimentov.

708

He passed the exam.

Urobil skúšku.

709

She passed the exam.

Urobila skúšku.

710

Do you like New York?

Páči sa ti New York?

711

He thanked the host for the very enjoyable party.

Poďakoval hostiteľovi za veľmi príjemnú oslavu.

712

What should I put on over my sweater?

Čo si mám dať na sveter?

713

He speaks too fast.

On hovorí príliš rýchlo.

714

My sister is a very beautiful girl.

Moja sestra je veľmi pekné dievča.

715

Why do you think I’m thinking about you?

Prečo si myslíš, že na teba myslím?

716

Why do you think I’m thinking about you?

Prečo si myslíte, že na vás myslím?

717

This box is square, not rectangular.

Táto krabica je štvorcová, nie obdĺžniková.

718

It’s five o’clock.

Je päť.

719

It’s five o’clock.

Je päť hodín.

720

It’s two o’clock.

Sú dve.

721

It’s two o’clock.

Sú dve hodiny.

722

Give me a chance!

Daj mi šancu!

723

Give me a chance!

Dajte mi šancu!

724

From a bird’s-eye view, Los Angeles looks like a chequered carpet.

Z vtáčej perspektívy, Los Angeles vyzerá ako kockovaný koberec.

725

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.

Burdž Chalífa je v súčasnosti najvyšší mrakodrap na svete.

726

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Prísahám vernosť vlajke Spojených štátov amerických a republike, ktorú predstavuje (symbolizuje): jednému nedeliteľnému národu, pred Bohom, v slobodne a spravodlivosti pre všetkých.

727

You look stunning!

Vyzeráš úžasne!

728

He finally found out how to make it.

Konečne zistil, ako to spraviť.

729

He looks happy.

On vyzerá šťastne.

730

He looks happy.

On vyzerá byť šťastný.

731

It’s very dark.

To je veľmi tmavý.

732

Tom bought two copies of the book.

Tom kúpil dva výtlačky tej knihy.

733

In my room, there are no clocks.

V mojej izbe nie sú žiadne hodiny.

734

Your coat is very beautiful.

Tvoj kabát je veľmi krásny.

735

It’s gonna be a challenge.

Bude to výzva.

736

Cadmium poisoning is a very common cause of death in the south.

Otrava kadmiom je na juhu veľmi častou príčinou smrti.

737

Be at the train station at eleven sharp.

Buď na železničnej stanici presne o jedenástej.

738

Buckle your seatbelts.

Zapnite si pásy.

739

Buckle your seatbelts.

Zapni si pásy.

740

He is reading.

On číta.

741

It reminds me of the good old times.

Pripomína mi to staré dobré časy.

742

One of these days I will.

Jedného dňa budem.

743

Our resident squirrel eats all our camellias.

Veverička, čo tu žije, žerie všetky naše kamélie.

744

Wait your turn.

Počkaj, kým bude rad na tebe.

745

I look forward to it.

Teším sa na to.

746

She has achieved her goals.

Dosiahla svoje ciele.

747

My cats aren’t sleeping under the bed any more.

Moje mačky už viac nespia pod posteľou.

748

Where art thou?

Kde si?

749

The surface gravity on Mars is more than a third of Earth’s.

Povrchová gravitácia na Marse je viac než tretina zemskej.

750

The surface gravity on Mars is more than a third of Earth’s.

Povrchová gravitácia na Marse je viac než tretina tej na Zemi.

751

Ken can swim well.

Ken vie dobre plávať.

752

The house is beautiful.

Dom je krásny.

753

Tom went swimming in the river, but when he got out, his clothes had been stolen.

Tom išiel plávať do rieky, ale keď vyšiel von, jeho šaty boli ukradnuté.

754

The peach tree is beautiful when in flower.

Kvitnúca broskyňa je krásna.

755

He moved to Istanbul with his wife.

Presťahoval sa so svojou ženou do Istanbulu.

756

Tom is downloading games.

Tom sťahuje hry.

757

It’s an indie movie.

Je to nezávislý film.

758

I’m good!

Mám sa dobre!

759

He asked for a pay raise.

On požiadal o zvýšenie platu.

760

The goods arrived undamaged.

Tovar prišiel nepoškodený.

761

Now let us talk about serious matters!

A teraz sa porozprávajme o vážných veciach!

762

Now let us talk about serious matters!

A teraz sa porozprávajme o vážných záležitostiach!

763

You know I have to go.

Viem, že musíš ísť.

764

Is it true that you built this house by yourself?

Je pravda, že si tento dom postavil sám?

765

She gave me a ride home.

Odviezla ma domov.

766

There’s no use crying for help. No one will hear you.

Je zbytočné kričať o pomoc. Nikto ťa nebude počuť.

767

This man is not reliable.

Tento muž nie je spoľahlivý.

768

Laurie is a beautiful girl.

Laurie je krásne dievča.

769

I want to live in the city.

Chcem žiť v meste.

770

The house is too cold.

Dom je veľmi studený.

771

Do you watch BBC or CNN?

Sleduješ BBC alebo CNN?

772

Do you watch BBC or CNN?

Pozeráš BBC alebo CNN?

773

Their job is to fry the potatoes.

Ich prácou je smažiť zemiaky.

774

Do you want to know how he did it? “I’m all ears.”

Chceš vedieť, ako to urobil? “Som samé ucho.”

775

The village has no electricity.

Dedina nemá elektrinu.

776

He never went back to Iraq.

Nikdy sa nevrátil do Iraku.

777

He publishes books in Italy.

Vydáva knihy v Taliansku.

778

I like hares.

Mám rád zajace.

779

It fits on a single floppy disk.

Zmestí sa to na jednu disketu.

780

His English is excellent.

Jeho angličina je vynikajúca.

781

Tell me what’s going on.

Povedz mi, čo sa deje.

782

Get back to the ship.

Choď naspäť na loď.

783

Get back to the ship.

Choďte naspäť na loď.

784

I haven’t eaten vegetables for a month.

Zeleninu som nejedol mesiac.

785

Check your pockets.

Skontroluj si vrecká.

786

I have a pain in my back.

Bolí ma chrbát.

787

No one agreed with her.

Nikto s ňou nesúhlasil.

788

The bread is not fresh.

Chlieb nie je čerstvý.

789

Tom is paid by the hour.

Tom je platený od hodín.

790

Tom is paid by the hour.

Tom je platený na hodiny.

791

Don’t tell me you didn’t know.

Nehovor mi, že si to nevedel.

792

Tom has no idea what to do with all the junk in his garage.

Tomáš nemá poňatia, čo urobiť so všetkými nepotrebnými vecami v jeho garáži.

793

Tom asked me why I couldn’t go.

Tom sa ma spýtal, prečo som nemohol ísť.

794

How does it feel being married?

Aké je to byť ženatý?

795

How does it feel being married?

Aké je to byť vydatá?

796

Are you a policeman?

Vy ste policajt?

797

Are you a policeman?

Ty si policajt?

798

Is the cake ready?

Je ten koláč hotový?

799

I need an aspirin.

Potrebujem aspirín.

800

I’ll dream about you.

Budem o tebe snívať.

801

I’ll dream about you.

Bude sa mi o tebe snívať.

802

It won’t take long.

Nebude to trvať dlho.

803

It won’t take long.

Nepotrvá to dlho.

804

That’s your problem.

To je tvoj problém.

805

How interesting!

Aké zaujímavé!

806

I see a rose.

Vidím ružu.

807

We can make shoes.

Môžeme vyrábať obuv.

808

A DNA test showed he was innocent.

DNA test ukázal, že bol nevinný.

809

I’d like to get to know Tom better.

Rada by som Tomáša lepšie spoznala.

810

I’d like to get to know Tom better.

Rád by som Tomáša lepšie spoznal.

811

I came on foot.

Prišiel som peši.

812

I came on foot.

Prišiel som pešo.

813

I thought Tom would be interested in this.

Myslel som, že Toma to bude zaujímať.

814

I thought Tom would be in his room.

Myslel som, že Tom bude vo svojej izbe.

815

Reputations are volatile. Loyalties are fickle. Management teams are increasingly disconnected from their staff.

Reputácia je nestabilná. Lojalita je nevyspytateľná. Zdá sa, že vedenie sa viac a viac odpája od svojich zamestnancov.

816

Tom can’t believe his luck.

Tom nemôže uveriť, aké má šťastie.

817

I can’t change what happened yesterday.

Nemôžem zmeniť, čo sa stalo včera.

818

I thought I could be of some help.

Myslel som, že by som mohol byť nápomocný.

819

I thought Tom and Mary were crazy.

Myslel som, že Tom a Mary sú šialení.

820

I thought Tom and Mary were crazy.

Myslel som, že Tom a Mary sú blázniví.

821

I thought Tom would want to know about that.

Myslel som, že Tom o tom chce vedieť.

822

I thought you might like something to eat.

Myslel som, že by si možno chcel niečo na jedenie.

823

Where is the yellow jug of milk?

Kde je žltý džbán mlieka?

824

Don’t forget us.

Nezabudni na nás.

825

Don’t forget us.

Nezabudnite na nás.

826

Let’s start.

Začnime.

827

I want to work here.

Chcem tu pracovať.

828

Do you want to hear it?

Chceš to počuť?

829

Do you want to hear it?

Chcete to počuť?

830

Do you want Tom to stay?

Ty chceš, aby Tom zostal?

831

It was a stupid idea.

Bol to hlúpy nápad.

832

I wanted to talk to you about something.

Chcel som sa s tebou o niečom porozprávať.

833

I want to spend more time alone with you.

Chcem stráviť viac času s tebou osamote.

834

I’ll tell you everything that you want to know.

Poviem ti všetko, čo chceš vedieť.

835

I really want you to quit.

Naozaj chcem, aby si dal výpoveď.

836

I really want you to quit.

Naozaj chcem, aby si prestal.

837

I wanted to apologize for what happened yesterday.

Chcel som sa ospravedlniť za to, čo sa stalo včera.

838

The house is five hundred years old.

Dom má päťsto rokov.

839

The tree is green.

Strom je zelený.

840

It’ll take me a long time to do all the things I want to do.

Potrvá mi dlho spraviť všetky veci, ktoré chcem.

841

You and Tom must be happy.

Ty a Tom musíte byť šťastní.

842

Follow your dreams.

Nasleduj svoje sny.

843

I’m a bit busy.

Som trochu zaneprázdnený.

844

There’s something I’ve got to tell you.

Musím ti niečo povedať.

845

I know something’s going on.

Ja viem, že niečo sa deje.

846

Can you remember this game?

Pamätáte si túto hru?

847

When will it be ready?

Kedy to bude hotové?

848

It is sad to stay at home.

Zostávať doma je smutné.

849

How many boys are in this class?

Koľko chlapcov je v tejto triede?

850

Aspartame is an artificial sugar.

Aspartam je umelý cukor.

851

Aspartame is an artificial sugar.

Aspartam je umelé sladidlo.

852

Tom kissed everyone in the room.

Tom pobozkal všetkých v miestnosti.

853

Never write the words “bortsch” and “shchi” in German!

Nikdy nepíš slová „boršč“ a „šči“ po nemecky!

854

We’re adults.

Sme dospelí.

855

Tom’s helping.

Tom pomáha.

856

Tom’s lonely.

Tom je osamelý.

857

They’re fake.

Sú falošné.

858

We’re inside.

My sme vnútri.

859

He read a lot.

On veľa čítal.

860

Is your wife still in America?

Je vaša žena ešte v Amerike?

861

I love cheese.

Milujem syr.

862

I’m too old for that shit.

Ja som príliš starý na tieto sračky.

863

I live in Kazakhstan.

Bývam v Kazachstane.

864

The book is on the table.

Kniha leží na stole.

865

It’s obsolete.

To je zastaralé.

866

I don’t understand a word.

Nerozumiem slovo.

867

Regardless of whether you come tomorrow or not, let me know.

Bez ohľadu na to, či zajtra prídeš alebo nie, daj mi vedieť.

868

We’re crazy.

My sme blázniví.

869

We’re crazy.

My sme šialení.

870

You’re here.

Ty si tu.

871

Tom is retiring.

Tom ide do dôchodku.

872

Who stayed?

Kto zostal?

873

Tom yelled.

Tom zakričal.

874

Tom likes to travel alone.

Tom rád cestuje sám.

875

People will talk.

Ľudia budú hovoriť.

876

Why does nobody answer?

Prečo nikto neodpovedá?

877

You’re all done.

Vy všetci ste skončili.

878

You’re all right.

Si v poriadku.

879

I really should know the answer.

Naozaj by som mal vedieť odpoveď.

880

I need you in my life.

Potrebujem ťa v mojom živote.

881

She closed her eyes.

Zatvorila oči.

882

Tom must concentrate.

Tom sa musí sústrediť.

883

Tom should’ve asked.

Tom sa mal spýtať.

884

Tom was successful.

Tom bol úspešný.

885

Tom wore this.

Tom si obliekol toto.

886

Tom wore this.

Tom mal oblečené toto.

887

We’ll camp here.

My sa utáboríme tu.

888

We’ll take it.

My to zoberieme.

889

Was Tom surprised?

Bol Tom prekvapený?

890

Everyone was surprised.

Všetci boli prekvapení.

891

I called you.

Volal som ti.

892

I called you.

Volal som ťa.

893

I called you.

Volal som vám.

894

I called you.

Volal som vás.

895

I don’t discriminate.

Ja nediskriminujem.

896

I don’t discriminate.

Ja nerozlišujem.

897

I made spaghetti.

Spravil som špagety.

898

I’m a detective.

Ja som detektív.

899

I’ve been practicing.

Cvičil som.

900

It’s that personal.

Je to natoľko osobné.

901

Say you’re sorry.

Povedz, že ťa to mrzí.

902

There are some books on the table.

Sú niektoré knihy na stole.

903

That sounds fun.

To znie zábavne.

904

That wasn’t smart.

To nebolo bystré.

905

That’s much better.

To je oveľa lepšie.

906

You cannot translate the sentence word-for-word.

Nemôžeš tú vetu preložiť doslovne.

907

You cannot translate the sentence word-for-word.

Vetu nemôžeš preložiť doslovne.

908

It’s a racist thing to say.

Je rasistické povedať to.

909

Were they serious?

Oni to mysleli vážne?

910

Were you right?

Mal si pravdu?

911

Were you right?

Mali ste pravdu?

912

Where’s Mary’s purse?

Kde je Maryna peňaženka?

913

Where’s my father?

Kde je môj otec?

914

You’d like it.

Páčilo by sa ti to.

915

You’d like it.

Páčilo by sa vám to.

916

I admire his wit.

Obdivujem jeho dôvtip.

917

All the supplies ran out.

Všetky zásoby sa minuli.

918

Let’s go to the theater together.

Poďme do divadla spolu.

919

Don’t look at Tom.

Nepozeraj na Toma.

920

I didn’t expect anything.

Neočakával som nič.

921

I didn’t feel anything.

Nič som necítil.

922

Tom left on Monday.

Tom odišiel v pondelok.

923

Why don’t we sit?

Prečo si nesadneme?

924

I ignored her.

Ja som ju ignoroval.

925

Tom didn’t have any family.

Tom nemal žiadnu rodinu.

926

Why are you yelling?

Prečo kričís?

927

Tom really doesn’t like you.

Tom ťa naozaj nemá rád.

928

Tom really doesn’t like you.

Tom vás naozaj nemá rád.

929

I’m Tom.

Ja som Tom.

930

He’s making a copy.

On robí kópiu.

931

The flower is not black.

Kvet nie je čierny.

932

I asked Tom to clean his room.

Požiadal som Toma, aby upratal svoju izbu.

933

This is a triangle.

To je trojuholník.

934

I can help if you want me to.

Ja môžem pomôcť ak chceš.

935

Do you speak Russian?

Hovoríš po rusky?

936

I didn’t mean to interrupt you.

Nemal som v úmysle rušiť ťa.

937

I don’t know where Tom is.

Ja neviem, kde je Tom.

938

I don’t do it anymore.

Už to viac nerobím.

939

I go to school here, too.

Aj ja chodím do školy sem.

940

This is my computer.

To je môj počítač.

941

Is it too early for red wine?

Je príliš skoro na červené víno?

942

He considers him to be an honest man.

On ho považuje za čestného človeka.

943

I can’t believe Tom did all this.

Nemôžem uveriť, že Tom spravil toto všetko.

944

I’ve found a place to live.

Našiel som miesto na bývanie.

945

I have to find out when Tom plans to leave.

Musím zistiť, kedy Tom plánuje odísť.

946

I don’t like Tom at all.

Toma vôbec nemám rád.

947

I don’t think Tom knows anything.

Ja si nemyslím, že Tom niečo vie.

948

I love you!

Milujem ťa!

949

I know I did an awful thing.

Ja viem, že som spravil strašnú vec.

950

I know it’s difficult to believe.

Viem, že je tažké uveriť tomu.

951

I know the real reason you don’t want go.

Poznám skutočný dôvod, prečo nechceš ísť.

952

I know the real reason you don’t want go.

Viem, aký je skutočný dôvod, prečo nechceš ísť.

953

I know what it’s like.

Ja viem, aké to je.

954

I know you have your hands full.

Viem, že máš plné ruky.

955

I live in a hotel.

Bývam v hoteli.

956

I must finish my work.

Musím skončiť moju prácu.

957

I recorded our conversation.

Nahral som náš rozhovor.

958

I want to see your house.

Ja chcem vidieť tvoj dom.

959

Tom is coming, too.

Tom príde tiež.

960

Tom is coming, too.

Príde aj Tom.

961

Tom is coming, too.

Tom tiež príde.

962

I saw Tom on TV.

Videl som Toma v televízii.

963

I think I’ll stay a while longer.

Myslím, že zostanem chvíľu dlhšie.

964

I think you deserve more than this.

Myslím, že si zaslúžiš viac než toto.

965

I have two cats.

Mám dve mačky.

966

The bread is fresh.

Chlieb je čerstvý.

967

I work in a factory.

Pracujem v továrni.

968

The chairs are under the tree.

Stoličky sú pod stromom.

969

The apple is on the table.

Jablko leží na stole.

970

The house is small.

Dom je malý.

971

I see a white lion.

Vidím bieleho leva.

972

My name is Emily.

Volám sa Emily.

973

I’m ugly.

Ja som škaredý.

974

I’m ugly.

Ja som škaredá.

975

We should eat.

By sme mali jesť.

976

The table is not in the bedroom.

Stôl nie je v spálni.

977

The table is in the living room.

Stôl je v obývacej izbe.

978

She is a singer.

Ona je speváčka.

979

I’m not a manager.

Ja nie som manažér.

980

The woman is young.

Žena je mladá.

981

The sweets are on the table.

Cukríky sú na stole.

982

The woman drinks the water.

Žena pije vodu.

983

She doesn’t eat the red apple.

Ona neje červené jablko.

984

The man works in his office.

Muž pracuje vo svojej kancelárii.

985

He doesn’t sleep.

On nespí.

986

The girl goes to school.

Dievča ide do školy.

987

The boy plays the piano.

Chlapec hrá na klavíri.

988

He doesn’t run.

On nebeží.

989

You don’t walk to school.

Nekráčaš do školy.

990

I don’t sleep in a bed.

Nespím v posteli.

991

I don’t want to work under these conditions.

Nechcem pracovať za týchto podmienok.

992

She lies to you all the time.

Klame ti celý čas.

993

What’s so special about Marika?

Čo je také výnimočné na Marike?

994

Would you prefer to speak in French?

Uprednostil by si hovoriť po francúzsky?

995

I think you’ve done this before.

Myslím, že toto si už niekedy robil.

996

Tom was tired.

Tom bol unavený.

997

My father has never been outside the country until now.

Môj otec nikdy nebol mimo krajiny až doteraz.

998

I saw her crying.

Videl som ju plakať.

999

We will take the train at eight.

Pôjdeme vlakom o ôsmej.

1000

May I kiss you?

Môžem ťa pobozkať?

1001

Welcome to Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.

Vitajte vo Wikipédii, slobodnej encyklopédii, ktorú môže upravovať každý.

1002

Is this a stallion or a mare?

Je to žrebec alebo kobyla?

1003

I’m sure Tom hasn’t forgotten about us.

Som si istý, že Tom na nás nezabudol.

1004

I’m trying to tell you what happened.

Snažim sa ti povedať, čo sa stalo.

1005

It’ll be a while until we’re ready.

Chvíľu potrvá, kým budeme pripravení.

1006

I’ll be downstairs if you need me.

Budem dole, ak ma budeš potrebovať.

1007

It won’t do any good to complain.

Neprospeje sťažovať sa.

1008

I wouldn’t make any sudden moves.

Nerobil by som prudké pohyby.

1009

Tom’s a good-hearted person.

Tom je dobrosrdečná osoba.

1010

I’ll see you in a few days.

Uvidíme sa o pár dní.

1011

Tom is here in this hotel.

Tom je tu v tomto hoteli.

1012

Tom found a place to park.

Tom našiel miesto na parkovanie.

1013

They’re not all criminals.

Nie sú zločinci.

1014

I’m very sorry about Tom.

Veľmi ľutujem Toma.

1015

Tom kissed Mary’s cheek.

Tom pobozkal Maryno líce.

1016

I’m the one who’s sick.

Ja som ten, kto je chorý.

1017

I’m the one who’s sick.

Ja som ten, ktorý je chorý.

1018

I’m at the restaurant.

Som v reštaurácii.

1019

I’ll help you escape.

Pomôžem ti utiecť.

1020

I’d better get home.

Radšej by som mal ísť domov.

1021

I’ll make it.

Ja to spravím.

1022

Two days ago I quit my job.

Pred dvoma dňami som dal výpoveď v práci.

1023

What happens today?

Čo sa dnes stane?

1024

Alcohol doesn’t solve any problems.

Alkohol nerieši žiadne problémy.

1025

Some people believe that the number 13 brings bad luck.

Niektorí ľudia veria, že číslo trinásť prináša smolu.

1026

What does a Sovietologist study?

Čo študuje sovietológ?

1027

When you’re alone in your apartment, you feel independent. When you’re alone in your room, you feel free. When you’re alone in your bed, you feel lonely.

Keď si sám vo svojom byte, cítiš sa nezávislý. Keď si sám vo svojej izbe, cítiš sa voľný. Keď si sám vo svojej posteli, cítiš sa osamelý.

1028

I don’t believe to what he says.

Neverím tomu, čo hovorí.

1029

He’s in my class.

On je v mojej triede.

1030

I’m lying on the grass.

Ležím na tráve.

1031

There is a mistake in the sentence.

Vo vete je chyba.

1032

You’re not listening.

Ty nepočúvaš.

1033

My flat is located on the first floor.

Môj byt sa nachádza na prvom poschodí.

1034

You’re original.

Ty si originálny.

1035

You’re original.

Ty si originálna.

1036

You’re original.

Vy ste originálny.

1037

You’re original.

Vy ste originálna.

1038

You’re original.

Vy ste originálni.

1039

I have a slow Internet connection.

Mám pomalé internetové pripojenie.

1040

I’m not a doctor.

Nie som lekár.

1041

I wonder what all of them have in common.

Rozmýšľam, čo majú oni všetci spoločné.

1042

Tom and I were up all night talking.

Rozprávali sme sa s Tomom celú noc.

1043

You’re asking the wrong question.

Pýtaš sa nesprávnu otázku.

1044

Tom could be in serious trouble.

Tom by mohol mať vážny problém.

1045

What were you doing in Boston?

Čo si robil v Bostone?

1046

Half of them are students.

Polovica z nich sú študenti.

1047

Where is Tom being held?

Kde je Tom zadržiavaný?

1048

Where is Tom being held?

Kde držia Toma?

1049

It’s time to wrap it up.

Je čas zabaliť to.

1050

Tom covered his mouth.

Tom si zakryl ústa.

1051

You have one chance.

Máš jednu šancu.

1052

I went to the hospital.

Išiel som do nemocnice.

1053

Who’s responsible for this problem?

Kto je zodpovedný za tento problém?

1054

Why is that still a problem?

Prečo je to ešte stále problém?

1055

You don’t need to thank me.

Nemusíš mi ďakovať.

1056

I suddenly needed a car.

Náhle som potreboval auto.

1057

I love your bag.

Milujem tvoju tašku.

1058

Is she a friend?

Ona je priateľka?

1059

See what the humans can do!

Viď, čo ľudia dokážu!

1060

I’m swimming in the ocean.

Plávam v oceáne.

1061

I saw a dog.

Videl som psa.

1062

It’s three o’clock.

Sú tri.

1063

It’s three o’clock.

Sú tri hodiny.

1064

It’s four o’clock.

Sú štyri.

1065

It’s four o’clock.

Sú štyri hodiny.

1066

It’s six o’clock.

Je šesť.

1067

It’s six o’clock.

Je šesť hodín.

1068

It’s eight o’clock.

Je osem.

1069

It’s eight o’clock.

Je osem hodín.

1070

It’s nine o’clock.

Je deväť.

1071

It’s nine o’clock.

Je deväť hodín.

1072

It’s ten o’clock.

Je desať.

1073

It’s ten o’clock.

Je desať hodín.

1074

It’s eleven o’clock.

Je jedenásť.

1075

It’s eleven o’clock.

Je jedenásť hodín.

1076

It’s twelve o’clock.

Je dvanásť.

1077

It’s twelve o’clock.

Je dvanásť hodín.

1078

They are afraid of the gods.

Oni sa boja bohov.

1079

They didn’t pay me.

Oni mi neplatili.

1080

They didn’t pay me.

Oni mi nezaplatili.

1081

Where do you want to go today?

Kam chceš ísť dnes?

1082

Is that too heavy for you?

Je to pre teba príliš ťažké?

1083

You are not being careful.

Nie si opatrný.

1084

You are not being careful.

Nedávaš si pozor.

1085

The dismantling of the British Empire was relatively peaceful.

Rozpad Britského impéria bol pomerne pokojný.

1086

Both Tom and Mary were very nervous.

Tom a Mary boli obaja veľmi nervózni.

1087

Did you expect something else to happen?

Očakával si, že sa stane niečo iné?

1088

The price will change according to the demand.

Cena sa bude meniť podľa dopytu.

1089

Her knowledge of English is great.

Jej znalosť angličtiny je skvelá.

1090

I don’t want to live with you.

Nechcem žiť s tebou.

1091

My brothers are under the tree.

Moji bratia sú pod stromom.

1092

I want the book.

Chcem knihu.

1093

I’m playing in the garden.

Hrám v záhrade.

1094

I love garlic.

Milujem cesnak!

1095

I bought this book at the bookshop in front of the station.

Túto knihu som kúpil v kníhkupectve pred stanicou.

1096

I bought this book at the bookshop in front of the station.

Túto knihu som kúpila v kníhkupectve pred stanicou.

1097

I didn’t know if he was flirting.

Ja som nevedel, či flirtoval.

1098

Tom studied philosophy at the university.

Tom študoval filozofiu na univerzite.

1099

I don’t want to learn your language.

Nechcem sa naučiť váš jazyk.

1100

Where’s Laurie? “She’s in the kitchen.”

„Kde je Laurie?“ „Ona je v kuchyni.“

1101

Tom said you would come.

Tom povedal, že prídeš.

1102

Tom said you would come.

Tom povedal, že prídete.

1103

Forgive and forget.

Odpusti a zabudni.

1104

Fuck you!

Pojeb sa!

1105

Tom plays the piano very well.

Tom hrá na klavír veľmi dobre.

1106

Everything will be alright.

Všetko bude v poriadku.

1107

I don’t know how to repair it.

Neviem ako to opraviť.

1108

I am glad to hear it.

Rád to počujem.

1109

Can I go with you?

Môžem ísť s vami?

1110

I forgot to mention something important.

Zabudol som spomenúť niečo dôležité.

1111

May I have a look at it?

Môžem sa na to pozrieť?

1112

Could you do it now?

Mohli by ste to teraz urobiť?

1113

I am looking forward to it.

Teším sa na to.

1114

Was he interested in it?

Zaujímal sa o to?

1115

He was going to tell him.

Chystal sa mu to povedať.

1116

Who cares?

Koho to zaujíma?

1117

You have to trust me.

Musíte mi dôverovať.

1118

Can you play any musical instrument?

Vieš hrať na nejaký hudobný nástroj?

1119

I see him quite often in the city. Sometimes we have lunch together.

Vidím ho dosť často v meste. Niekedy obedujeme spolu.

1120

They hate opera.

Oni nenávidia operu.

1121

It’s not too late to tell him that you love him.

Nie je neskoro povedať mu, že ho miluješ.

1122

It’s not too late to tell him that you love him.

Nie je neskoro povedať mu, že ho ľúbiš.

1123

Can you correct my English sentences?

Môžeš opraviť moje anglické vety?

1124

Who notified Mary?

Kto upovedomil Mary?

1125

She translated a poem.

Preložila báseň.

1126

You can stay in a room.

Možeš zostať v izbe.

1127

Do you need anything?

Potrebuješ niečo?

1128

I need a book to read.

Potrebujem knihu na čítanie.

1129

I want to write a book.

Chcem napísať knihu.

1130

I went to see my parents.

Odišiel som pozrieť mojich rodičov.

1131

There is someone in this room.

Niekto je v tejto izbe.

1132

He said something.

On niečo povedal.

1133

I said something.

Ja som niečo povedal.

1134

I do not want to argue with you.

Nechcem sa s tebou hádať.

1135

I don’t want to argue with you.

Nechcem sa s tebou hádať.

1136

How much did you pay?

Koľko ste platili?

1137

Would you do me a favor?

Urobili by ste mi láskavosť?

1138

I must admit that it was my fault.

Musím pripustiť, že bola to moja chyba.

1139

He opened his eyes and looked at me.

Otvoril oči a pozrel na mňa.

1140

Spring has come.

Jar prišla.

1141

Are there any discount fares for multiple trips?

Máte zľavy na poplatky za viacnásobné výlety?

1142

I like honey.

Mám rád med.

1143

Fasten your seatbelts.

Zapnite si pásy.

1144

I think everybody should learn another language.

Myslím si, že každý by sa mal naučiť iný jazyk.

1145

There are islands in the sea.

V mori sú ostrovy.

1146

Three dogs are following four cats to the gate.

Traja psi nasledujú štyri mačky až k bráne.

1147

I love cheese.

Mám rád syr.

1148

Have you ever dyed your hair?

Farbil si si niekedy vlasy?

1149

Sunday is the last day of the week.

Nedeľa je posledný deň v týždni.

1150

That’s very good.

To je veľmi dobre.

1151

Greece is an old country.

Grécko je stará krajina.

1152

The goldfinch is a very interesting bird.

Stehlík je veľmi zaujímavý vták.

1153

I don’t want to go to school.

Nechcem ísť do školy.

1154

Do you love your mother?

Milujete svoju matku?

1155

Do you love your mother?

Miluješ svoju matku?

1156

Really?

Naozaj?

1157

You may choose whichever you want.

Môžeš si vybrať ktorýkoľvek chceš.

1158

We’re special.

Sme špeciálni.

1159

You may choose whichever you want.

Môžeš si vybrať čo chceš.

1160

He had decided on a new policy.

Rozhodli sa pre nové zásady.

1161

We don’t live in Boston.

Nežijeme v Bostone.

1162

She covered up her disappointment with a smile.

Zakryla její zklamání úsměvem.

1163

Sorry to trouble you.

Prepáčte, že vás obťažujem.

1164

I like them.

Mám ich rada.

1165

Greeks are good cooks.

Gréci sú dobrí kuchári.

1166

They believe it.

Veria tomu.

1167

They don’t help.

Ony nepomáhajú.

1168

They don’t help.

Oni nepomáhajú.

1169

I’m probably OK.

Som zrejme v poriadku.

1170

I’m pretty tall.

Som celkom vysoký.

1171

I’m pretty sure.

Som si celkom istý.

1172

I’m pretty sure.

Som si celkom istá.

1173

I’m not thirsty.

Nie som smädný.

1174

I’m not thirsty.

Nie som smädná.

1175

I see something.

Vidím niečo.

1176

I need evidence.

Potrebujem dôkaz.

1177

I’m not jealous.

Nežiarlim.

1178

Here’s the plan.

Tu je plán.

1179

Dinner’s at six.

Večera je o šiestej.

1180

I take vitamins.

Beriem vitamíny.

1181

I have evidence.

Mám dôkaz.

1182

Does that count?

Počíta sa to?

1183

I totally agree.

Úplne súhlasím.

1184

I’m not certain.

Nie som si istý.

1185

I’m not certain.

Nie som si istá.

1186

Does this count?

Počíta sa to?

1187

I’m an optimist.

Som optimista.

1188

Don’t you agree?

Nesúhlasíš?

1189

Don’t you agree?

Nesúhlasíte?

1190

I remember that.

Pamätám si to.

1191

I remember that.

To si pamätám.

1192

I remember them.

Pamätám si ich.

1193

I hate weddings.

Neznášam svadby.

1194

I’m almost sure.

Som si skoro istý.

1195

I’m almost sure.

Som si skoro istá.

1196

I love weddings.

Milujem svadby.

1197

I’m a detective.

Som detektív.

1198

I love baseball.

Milujem baseball.

1199

Tom misses Boston.

Tomovi chýba Boston.

1200

Change is scary.

Zmena je strašidelná.

1201

Here’s the bill.

Tu je účet.

1202

This is the house.

Toto je ten dom.

1203

I can see the improvement.

Vidím zlepšenie.

1204

Don’t cry over spilled milk.

Neplač nad rozliatym mliekom.

1205

I am not ready yet.

Ešte nie som pripravený.

1206

Do you think I don’t know what is going on?

Myslíš si, že neviem, čo sa deje?

1207

I was young and innocent.

Bol som mladý a nevinný.

1208

Look backward!

Pozri sa dozadu!

1209

I am your past.

Som tvoja minulosť.

1210

How fast!

Ako rýchlo!

1211

Call your brother to help you set the table.

Zavolaj brata aby ti pomohol prestrieť stôl.

1212

Sad to see you go.

Smutné vidieť ťa ísť.

1213

I don’t know if you feel the same as I do.

Neviem, či cítiš to isté čo ja.

1214

Do I wanna know?

Chcem to vedieť?

1215

How many secrets can you keep?

Koľko tajomstiev dokážeš udržať?

1216

I’ve dreamt about you nearly every night this week.

Snívalo sa mi o tebe skoro každú noc tento týždeň.

1217

I have another person on the line.

Mám na linke ďalšiu osobu.

1218

I will call you in a few minutes.

Zavolám ti za pár minút.

1219

I don’t like the idea of working on the weekends.

Nemám rada ten nápad pracovať cez víkendy.

1220

I don’t like the idea of working on the weekends.

Nepáči sa mi ten nápad pracovať cez víkendy.

1221

That’s what you call good luck.

To je to čo voláš veľa šťastia.

1222

Oil is not everything, Charley!

Ropa nie je všetko, Charley!

1223

You are not looking!

Nepozeráš sa!

1224

Which word? I asked.

„Aké slovo?“ spýtala som sa.

1225

Can you write it down?

Môžeš to napísať?

1226

I am too lazy.

Som príliš lenivý.

1227

I am too lazy.

Som príliš lenivá.

1228

I have to study really hard.

Musím poriadne študovať.

1229

Both of you are wrong.

Obaja ste na omyle.

1230

You still think I’m bluffing?

Stále si myslíš, že si vymýšľam?

1231

Of course I’ll write the letter in English.

Samozrejme, že napíšem ten list po anglicky.

1232

What’s your favorite language?

Aký je tvoj obľúbený jazyk?

1233

This word is difficult.

Toto slovo je ťažké.

1234

I don’t think you have to know it.

Nemyslím si, že to musíš vedieť.

1235

I don’t have other things to study.

Nemám ďalšie veci na štúdium.

1236

I don’t have other things to study.

Nemám ďalšie veci, ktoré by som mohla študovať.

1237

I know all the numbers, colors and things at home by heart.

Viem všetky čísla, farby a veci v dome naspamäť.

1238

Learning by heart is not the best way how to remember things.

Učenie sa naspamäť nie je najlepší spôsob ako si pamätať veci.

1239

I know something!

Ja viem niečo!

1240

I know something!

Ja niečo viem!

1241

It cannot be bad.

Nemôže to byť zlé.

1242

He is very nervous about the exam in his English class.

Je veľmi nervózny kvôli testu v triede angličtiny.

1243

They have been friends for more than 20 years.

Sú priatelia už viac ako 20 rokov.

1244

Her mom is from Spain and her dad is from Italy. That’s why she can speak both Spanish and Italian.

Jej mama je zo Španielska a jej otec je z Talianska, preto vie hovoriť španielsky aj taliansky.

1245

He is studying English in school but he thinks it’s too difficult.

Študuje angličtinu v škole, ale myslí si, že je príliš ťažká.

1246

He is also twelve years old but he is still younger than her.

On má tiež dvanásť rokov, ale stále je mladší ako ona.

1247

He is also twelve years old but he is still younger than her.

On má tiež dvanásť rokov, ale aj tak je mladší ako ona.

1248

I will always be younger than you are.

Vždy budem mladší než ty.

1249

Where’s my little princess?

Kde je moja malá princezná?

1250

He really likes languages.

On naozaj miluje jazyky.

1251

It’s my passion.

Je to moja vášeň.

1252

I love speaking Spanish.

Milujem hovoriť španielsky.

1253

She is just a little girl.

Ona je iba malé dievča.

1254

She is just a little girl.

Ona je iba dievčatko.

1255

I love the name Bella. It means pretty, right?

Milujem meno Bella, znamená to krásna, správne?

1256

I love the name Bella. It means pretty, right?

Milujem meno Bella, znamená to krásna, nie?

1257

Jorge is such a beautiful name.

Jorge je také krásne meno.

1258

Jorge is such a beautiful name.

Juraj je také krásne meno.

1259

This is the house of Mary, her brother and their parents.

Toto je dom Márie, jej brata a ich rodičov.

1260

Everything in her room is small.

Všetko v jej izbe je malé.

1261

She really likes playing with him.

Ona sa s ním naozaj rada hrá.

1262

Ally loves playing with her twin sister Anne.

Ally miluje hranie s jej dvojčaťom Anne.

1263

Your name, please.

Tvoje meno, prosím.

1264

Repeat your name!

Zopakuj svoje meno!

1265

Hello!

Dobrý deň!

1266

Hello, Chicago!

Ahoj, Chicago!

1267

That man is Pedro.

Tento muž je Pedro.

1268

What time is it?

Koľko je hodín?

1269

I don’t speak English.

Nehovorím po anglicky.

1270

Where do you live?

Kde bývaš?

1271

‘Aha’, they will say.

„Aha,“ povedia.

1272

I’ll be playing tennis with Tom this afternoon, but it’s not something I’m really looking forward to.

Dnes poobede budem hrať tenis s Tomom, ale nie je to niečo na čo by som sa skutočne tešil.

1273

Why do you need to read such a book?

Prečo potrebuješ čítať takúto knihu?

1274

Fish, please.

Rybu, prosím.

1275

I am in the garden.

Som v záhrade.

1276

I wrote a letter.

Napísal som list.

1277

Who wrote a letter?

Kto napísal list?

1278

He wrote a letter.

Napísal list.

1279

He wrote a letter yesterday.

Napísal včera list.

1280

He wrote me a letter.

Napísal mi list.

1281

Where is Tom?

Kde je Tom?

1282

You seemed surprised.

Vyzeráš prekvapene.

1283

He has twenty children.

Má dvadsať detí.

1284

Mission accomplished.

Misia splnená.

1285

I have spoken with the Polish ambassador.

Rozprával som sa s poľským veľvyslancom.

1286

She has been to France three times.

Bola vo Francúzsku trikrát.

1287

A responsible student knows his or her responsibilities.

Zodpovedný študent pozná svoje povinnosti.

1288

Where’s the dining room?

Kde je jedáleň?

1289

Is Tom a common name in your country?

Je Tom bežné meno v tvojej krajine?

1290

Did you catch the train?

Stihol si ten vlak?

1291

He sat down and read while his wife was cooking by the fire.

Sadol si a čítal kým jeho žena varila pri ohni.

1292

He has a weak will.

Má slabú vôľu.

1293

I made a few modifications.

Urobil som pár zmien.

1294

She walked past him without even noticing him.

Prešla okolo neho bez toho, aby si ho vôbec všimla.

1295

I need a new car.

Potrebujem nové auto.

1296

My cat looks sad.

Moja mačka vyzerá smutno.

1297

I like listening to good music.

Rád počúvam dobrú hudbu.

1298

I would like to learn how to dance.

Chcem sa naučiť tancovať.

1299

No one knows his name.

Nikto nevie, ako sa volá.

1300

My heart’s aching.

Bolí ma srdce.

1301

Tom is waiting for someone.

Tom na niekoho čaká.

1302

Tom was speaking to Mary.

Tom hovoril s Máriou.

1303

Remember what I tell you!

Pamätaj si, čo ti hovorím!

1304

What has Tom done?

Čo urobil Tom?

1305

Everything is bad.

Všetko je špatné.

1306

Where?

Kde?

1307

The man is tall.

Ten muž je vysoký.

1308

Betty could sing better.

Betty by mohla spievať lepšie.

1309

Tom forgot to do his homework.

Tom zabudol urobiť svoje domáce úlohy.

1310

I didn’t read any books yesterday.

Včera som nečítal žiadne knihy.

1311

I know you’re going to say no.

Viem, že povieš nie.

1312

It wasn’t my fault.

Nebola to moja vina.

1313

There’s no reason to be afraid.

Nie je dôvod sa báť.

1314

It wasn’t me.

To som nebol já.

1315

I want to be fluent in French.

Chcem hovotiť plynule po francúzsky.

1316

Welcome to Tatoeba.

Vitajte v projekte Tatoeba.

1317

Welcome to Tatoeba.

Vitajte na Tatoebe.

1318

My brother lives in Tokyo.

Môj brat žije v Tokiu.

1319

What did he say?

Čo povedal?

1320

Life is short.

Život je krátky.

1321

The air conditioner has got out of order.

Klimatizácia sa pokazila.

1322

Why is Tom helping us?

Prečo nám Tom pomáha?

1323

I can’t find Tom. “Try ringing him.”

Nemôžem nájsť Toma. “Zkus mu zavolať.”

1324

I know that life is short.

Viem, že život je krátky.

1325

I have a dog.

Mám psa.

1326

Tom loves dogs.

Tom miluje psov.

1327

The dog is bleeding.

Ten pes krváca.

1328

It’s fun to travel.

Cestovať je zábavné.

1329

She’s coming.

Ona prichádza!

1330

What’s the purpose of your trip?

Aký je účel vašej cesty?

1331

She’s a patient woman.

Ona je trpezlivá žena.

1332

It rained for a week.

Pršalo celý týždeň.

1333

She has two cats. One is white and one is black.

Ona má dve mačky. Jedna je biela a druhá je čierna.

1334

We eat.

Jeme.

1335

Why are you afraid?

Prečo sa bojíš?

1336

Why are you afraid?

Prečo sa bojíte?

1337

Are you afraid?

Bojíte sa?

1338

Why are you sad?

Prečo si smutný?

1339

Why are you sad?

Prečo si smutná?

1340

My children are in school.

Moje deti sú v škole.

1341

A week has seven days.

Týždeň má sedem dní.

1342

How many days are there in a week?

Koľko dní má jeden týždeň?

1343

These books are very old.

Tieto knihy sú veľmi staré.

1344

I know where they are.

Viem, kde sú.

1345

I play tennis.

Hrám tenis.

1346

I would like to go with you.

Chcel by som ísť s tebou.

1347

We’ll never catch him.

Nikdy ho nechytíme.

1348

I parked on the street in front of your house.

Zaparkoval som na ulici pred tvojím domom.

1349

I can’t.

Nemôžem.

1350

The sky is blue.

Nebo je modré.

1351

The girl is lonely.

Dievča je osamelé.

1352

The answer is right.

Odpoveď je správna.

1353

The elephant is grey.

Slon je šedý.

1354

There is a cat.

Tam je mačka.

1355

It is already August.

Už je august.

1356

My apartment is near.

Môj byt je blízko.

1357

My wife is a doctor.

Moja manželka je lekárka.

1358

This is our friend Tom.

To je náš priateľ Tom.

1359

You are not our friend.

Ty nie si náš priateľ.

1360

You are not our friend.

Ty nie si naša priateľka.

1361

A meal without wine is like a day without sunshine.

Jedlo bez vína je ako deň bez slnka.

1362

I talked with Tom.

Hovoril som s Tomom.

1363

Tom is writing a letter to Mary.

Tom píše Márii list.

1364

Tom is writing a letter.

Tom píše list.

1365

Yes.

Áno.

1366

Yes.

Hej.

1367

No.

Nie.

1368

Smoking kills.

Fajčenie zabíja.

1369

Please write down what he says.

Prosím ťa, zapíš, čo hovorí.

1370

Louder.

Hlasnejšie.

1371

Tell me more.

Povedz mi viac.

1372

Cows give milk.

Kravy dávajú mlieko.

1373

What are you reading?

Čo čítaš?

1374

Tom didn’t talk to anyone.

Tom nehovoril s nikým.

1375

You are a good journalist.

Si dobrý novinár.

1376

You are a good journalist.

Ste dobrý novinár.

1377

Tom wants to buy a new car.

Tom si chce kúpiť nové auto.

1378

Tom is singing.

Tom spieva.

1379

The prisoners fled from the concentration camp.

Väzni utiekli z koncentračného tábora.

1380

He bought a car.

Kúpil auto.

1381

He looked into her eyes.

Pozrel sa jej do očí.

1382

This doll has big eyes.

Táto bábika má veľké oči.

1383

My eyes are tired.

Moje oči sú unavené.

1384

Why don’t we go home?

Prečo nejdeme domov?

1385

The boy has come home.

Chlapec prišiel domov.

1386

Even crooked tree gives shade.

Aj krivý strom dáva tieň.

1387

This boy is my son.

Tento chlapec je môj syn.

1388

I’ll hang my coat up behind the door.

Povesím svôj kabát za dvere.

1389

Where is the hammer?

Kde je kladivo?

1390

She bought him a car.

Kúpila mu auto.

1391

This mouse was killed by my cat.

Táto myš bola zabitá mojou mačkou.

1392

This is a dog.

To je pes.

1393

That was a shepherd.

To bol ovčiar.

1394

Blend milk and eggs together.

Zmiešaj mlieko s vajcami.

1395

Tom always seems to be dissatisfied.

Tom vyzerá stále nespokojný.

1396

Tom couldn’t see anything.

Tom nemohol vidieť nič.

1397

Tom saw nothing.

Tom nevidel nič.

1398

I’m a student. And you?

Som študent. A ty?

1399

I drank the wine.

Pil som víno.

1400

My mother is making a cake.

Moja mama robí koláč.

1401

The strike lasted three days.

Štrajk trval tri dni.

1402

That’s a church.

To je kostol.

1403

Tom decided to become a monk.

Tom sa rozhodol, že sa stane mníchom

1404

Did you eat yet?

Už si jedol?

1405

Father is still in bed.

Otec je ešte v posteli.

1406

Tom told me that he’d like to become a doctor.

Tom mi povedal, že by sa rád stal lekárom.

1407

I’m looking for a job.

Hľadám prácu.

1408

I thought he wouldn’t come.

Myslel som, že neprijde.

1409

Tom says that he can read a French book.

Tom hovorí, že vie čítať knihu vo francúzštine.

1410

The dog ran after the rabbit.

Pes utekal za králikom.

1411

The children are hungry.

Deti sú hladné.

1412

The town slept.

Mesto spalo.

1413

Did you write this book?

Napísal si túto knihu?

1414

Did you write this book?

Napísali ste túto knihu?

1415

I gave him a book.

Dal som mu knihu.

1416

My dog bit Tom.

Môj pes pohrýzol Toma.

1417

My dog is white.

Môj pes je biely.

1418

It is white as snow.

Je to biele ako sneh.

1419

What happened here?

Čo sa tu stalo?

1420

What did you buy?

Čo si kúpil?

1421

What did you buy?

Čo si kúpila?

1422

Smokers die young.

Fajčiari umierajú mladí.

1423

Does Tom do anything?

Robí niečo Tom?

1424

You are my daughter.

Ty si moja dcéra.

1425

Tom has three other dogs.

Tom má daľšie tri psy.

1426

Tom has three older brothers.

Tom má troch starších bratov.

1427

Tom has written three books.

Tom napísal tri knihy.

1428

Tom has three secretaries.

Tom má tri sekretárky.

1429

I speak French every day at work.

Hovorím po francúzsky každý deň v práci.

1430

My husband’s not in town.

Môj manžel nie je v meste.

1431

I forgot it.

Zabudol som na to.

1432

I agree.

Súhlasím.

1433

Women aren’t interested in him.

Ženy sa o neho nezaujímajú.

1434

Women aren’t interested in him.

Ženy o neho nemajú záujem.

1435

I couldn’t find her.

Nemohol som ju nájsť.

1436

We can do nothing.

Nemôžeme nič urobiť.

1437

More coffee? “No, thanks.”

Ešte kávu? “Nie, ďakujem.”

1438

It’s half past eight.

Je pol deviatej.

1439

I’m really tired.

Som veľmi unavený.

1440

I’m really tired.

Som veľmi unavená.

1441

He’s eating an apple.

On je jablko.

1442

You’re a good journalist.

Si dobrý novinár.

1443

You’re a good journalist.

Ste dobrý novinár.

1444

Nothing is more important than health.

Nie je nič dôležitejšie ako zdravie.

1445

He is teaching me.

On ma učí.

1446

Who knows?

Kto vie?

1447

She knows me.

Ona ma zná.

1448

He went blind.

Oslepol.

1449

I’m looking for a house.

Hľadám dom.

1450

I’m looking for my brother.

Hľadám svojho brata.

1451

I’m looking for my friends.

Hľadám svojich priateľov.

1452

Don’t break a mirror.

Nerozbi zrkadlo.

1453

She is living in the village.

Ona žije na dedine.

1454

I speak French, too.

Hovorím tiež francúzsky.

1455

What?

Čo?

1456

This writer is Russian.

Tento spisovateľ je Rus.

1457

The bell is ringing.

Zvoní zvonček.

1458

This is our main goal.

Toto je naš hlavný cieĺ.

1459

They like apples.

Majú radi jablká.

1460

We are eating apples.

Jeme jablká.

1461

We eat apples.

Jeme jablká.

1462

I will be learning.

Budem sa učiť.

1463

Where are we going to meet?

Kde sa stretneme?

1464

Pass me the sugar, please.

Podaj mi, prosím, cukor.

1465

I was feeling the same.

Cítil som to isté.

1466

He solved the problem on his own.

Vyriešil problém sám.

1467

There are pretty flowers in the garden.

V záhrade sú pekné kvety.

1468

I’m emotionally drained.

Som citovo vyčerpaný.

1469

I’m emotionally drained.

Som citovo vyčerpaná.

1470

It’s ours.

To je naše.

1471

Italy isn’t Greece.

Taliansko nie je Grécko.

1472

The book was new.

Tá kniha bola nová.

1473

I own one dog and one cat.

Mám jedného psa a jednu mačku.

1474

Welcome to Tatoeba!

Vitajte na Tatoebe.

1475

We became friends.

Skamarátili sme sa.

1476

January is usually the coldest month.

Január je zvyčajne najchladnejší mesiac.

1477

Night comes early in January.

V januári prichádza noc skoro.

1478

Hippopotamuses love water.

Hrochy milujú vodu.

1479

He works at night.

On pracuje v noci.

1480

The moon shines at night.

Mesiac svieti v noci

1481

Swimming at night is dangerous.

Plávať v noci je nebezpečné.

1482

The sun doesn’t shine at night.

Slnko v noci nesvítí.

1483

I knew that you would appreciate it.

Viem, že by si to ocenil.

1484

There are billions of stars in the universe.

Vo vesmíre sú miliardy hviezd.

1485

She baked bread and cakes in the oven.

Piekla v rúre chlieb a koláče.

1486

I like to travel by train.

Rád cestujem vlakom.

1487

I used to swim every day when I was a child.

Keď som bol dieťa, plával som každý deň.

1488

Tom fell off his bicycle.

Tomáš spadol zo svojeho bicykla.

1489

I’m not a traitor.

Nie som zradca.

1490

Nobody had ever heard of it.

Nikto o tom nikdy nepočul.

1491

We have to water the flowers.

Musíme zaliať kvety.

1492

Where’re the shoes?

Kde sú topánky?

1493

Those are my trousers.

Tieto sú moje nohavice.

1494

They never tell a lie.

Oni nikdy neklamú.

1495

They never tell a lie.

Oni nikdy nelužú.

1496

I was surprised.

Bol som prekvapený.

1497

I was very surprised.

Bol som veľmi prekvapený.

1498

Nothing new under the sun.

Nič nové pod slnkom.

1499

Why is snow white?

Prečo je sneh biely?

1500

The sun is yellow.

Slnko je žlté.

1501

The grass is green.

Tráva je zelená.

1502

This is a pen.

To je pero.

1503

This is a pencil.

To je ceruzka.

1504

The books are small.

Knihy sú malé.

1505

I speak Esperanto.

Ja rozprávam Esperantom.

1506

We’re friends.

Sme priatelia.

1507

Klingon has to be the most useless language.

Klingončina je určite najmenej užitočný jazyk.

1508

Do you agree with me?

Súhlasíš so mnou?

1509

Turtles don’t have teeth.

Korytnačky nemajú zuby.

1510

Why did you buy a turtle?

Prečo si si kúpil korytnačku?

1511

Lions are animals.

Levy sú zvieratá.

1512

My washing machine broke.

Moja práčka sa pokazila.

1513

I don’t understand.

Ja nerozumiem.

1514

She’s younger than his daughter.

Ona je mladšia ako jeho dcéra.

1515

Tell me the name of the ninth month.

Povedz mi meno deviateho mesiaca.

1516

I’m unemployed.

Som nezamestnaný.

1517

Who was right?

Kto mal pravdu?

1518

The car is blue.

Auto je modré.

1519

The car is yellow.

Auto je žlté.

1520

This is a table.

To je stôl.

1521

The table is green.

Stôl je zelený.

1522

This table is heavy.

Ten stôl je ťažký.

1523

You can call me any time.

Hocikedy mi môžeš zavolať.

1524

Good afternoon.

Dobrý deň!

1525

What’s your phone number?

Aké je vaše telefónne číslo?

1526

This table is clean.

Tento stôl je čistý.

1527

Tom’s house is made out of concrete.

Tom’un evi betondan yapılmıştır.

1528

Are you home?

Si doma?

1529

What’s in the fridge?

Čo je v chladničke?

1530

I turned off the radio.

Vypol som rádio.

1531

I turned the computer off.

Vypol som počítač.

1532

Nobody understands me.

Nikto mi nerozumie.

1533

What are you reading?

Čo to čítaš?

1534

Anyone home?

Je niekto doma?

1535

It’s snowing in Paris.

Sneží v Paríži.

1536

Today is Friday.

Dnes je piatok.

1537

I love soup.

Mám rád polievku.

1538

Stay with us.

Ostaň s nami!

1539

This is his.

To je jeho.

1540

This is their problem.

To je ich problém.

1541

You have time.

Máš čas.

1542

You don’t have a fever.

Nemáš horúčku.

1543

He has three children.

Má tri deti.

1544

We have time.

Máme čas.

1545

We have no time.

Nemáme čas.

1546

I don’t have time.

Nemám čas.

1547

I don’t have enemies.

Nemám nepriateľov.

1548

What don’t you have?

Čo nemáš?

1549

Tom doesn’t have time.

Tom nemá čas.

1550

What do you hear?

Čo počuješ?

1551

Do you know them?

Poznáš ich?

1552

I can start tomorrow.

Zajtra môžem začať.

1553

I start working tomorrow.

Zajtra začnem pracovať.

1554

I need a pen and paper.

Potrebujem pero a papier.

1555

I like potato salad.

Mám rád zemiakový šalát.

1556

I like beans.

Mám rád fazuľu.

1557

This is not expensive.

To nie je drahé.

1558

Where were you?

Kde si bol?

1559

When were you in Australia?

Kedy si bol v Austrálii?

1560

When were you in London?

Kedy si bol v Londýne?

1561

Was it interesting?

Bolo to zaujímavé?

1562

Was it cold?

Bola zima?

1563

Where do you live now?

Teraz kde bývaš?

1564

What’s your email address?

Aká je tvoja emailová adresa?

1565

I can’t remember.

Nemôžem si spomenúť.

1566

I can’t cook.

Ja neviem variť.

1567

I can’t go.

Nemôžem ísť.

1568

Can you cook?

Vieš variť?

1569

Do I have to choose?

Musím vybrať?

1570

You have to go.

Musíš ísť.

1571

We have to go.

Musíme ísť.

1572

I have to go to the bank.

Musím ísť do banky.

1573

I have to go to the city.

Musím ísť do mesta.

1574

Would you like some tea?

Dali by ste si čaj?

1575

What’s the question?

Čo je otázka?

1576

What’s in the closet?

Čo je v skrini?

1577

I’m on vacation.

Som na dovolenke.

1578

I was on vacation.

Bol som na dovolenke.

1579

Is Tom at home?

Je Tom doma?

1580

Do you go to church?

Chodíš do kostola?

1581

I read a lot.

Veľa čítam.

1582

What does this stand for?

Čo to znamená?

1583

My name is Ricardo.

Moje meno je Ricardo.

1584

There is a distance of four fingers between the eyes and the ears.

Medzi očami a ušami je vzdialenosť štyri prsty.

1585

You hid behind the tree.

Skryl si sa za stromom.

1586

You hid behind the tree.

Skryla si sa za stromom.

1587

You hid behind the tree.

Skryli ste sa za stromom.

1588

You have three cats.

Máte tri mačky.

1589

What’s for breakfast?

Čo je na raňajky?

1590

Thank you for breakfast.

Ďakujem za raňajky.

1591

Tom has his own problems.

Tom má svoje vlastné problémy.

1592

Where do they want to go?

Kam chcú ísť?

1593

My name’s Ricardo.

Moje meno je Ricardo.

1594

Tom wasn’t at home.

Tom nebol doma.

1595

Tom is unemployed.

Tom je nezamestnaný.

1596

I am an electrician.

Som elektrikár.

1597

Where are the book and the pencil?

Kde sú kniha a ceruzka?

1598

Everything all right?

Je všetko v poriadku?

1599

It’s all right.

Všetko je v poriadku.

1600

Tom is a surgeon.

Tom je chirurg.

1601

Hi.

Ahoj.

1602

Slovakia is a beautiful country.

Slovensko je krásna krajina.

1603

Speak softly.

Rozprávaj tichšie.

1604

Butter is soft.

Maslo je mäkké.

1605

That’s soft.

Je to mäkké.

1606

I didn’t cheat.

Nepodvádzal som.

1607

To my surprise, he had a beautiful voice.

Na moje prekvapenie mal nádherný hlas.

1608

Tom really likes to do that.

Tom to naozaj rád robí.

1609

You weighed seventy kilograms.

Ty si vážil sedemdesiat kíl.

1610

Tom looks older than seventy.

Tom vyzerá na viac ako sedemdesiat.

1611

One billion people speak English.

Miliarda ľudí hovorí po anglicky.

1612

We’re already 7 billion.

Už nás je sedem miliárd.

1613

A billion adults are illiterate.

Miliarda dospelých je negramotná.

1614

I have billions of dollars.

Mám miliardy dolárov.

1615

The exports increased by 30 billion dollars.

Vývoz stúpol o tridsať miliárd dolárov.

1616

The exports increased by 30 billion dollars.

Vývoz stoupl o třicet miliard dolarů.

1617

China has more than a billion inhabitants.

Čína má viac ako miliardu obyvateľov.

1618

There are billions of stars in the sky.

Na oblohe sú miliardy hviezd.

1619

As many as a thousand people were there.

Bola tam asi tisícka ľudí.

1620

Our parents live right across the street from us.

Naši rodičia bývajú hneď naproti cez ulicu.

1621

Tom is in the kitchen.

Tom je v kuchyni.

1622

Tom started to laugh.

Tom sa rozosmial.

1623

Let me pay for your coffee.

Nechaj ma zaplatiť tvoju kávu.

1624

Tom won’t stop you.

Tom ťa nezastaví.

1625

Tom lost his house key.

Tom stratil svoj kľúč od domu.

1626

I’m going shopping.

Idem nakupovať.

1627

Tom didn’t know where his pen was.

Tom nevedel, kde je jeho pero.

1628

Tom is accustomed to hard work.

Tom je zvyknutý na ťažkú prácu.

1629

Let’s go. The car’s waiting outside.

Poďme. Auto čaká vonku.

1630

Tom doesn’t know his neighbors.

Tom nepozná svojich susedov.

1631

I’m pregnant.

Som tehotná.

1632

Where were you last Monday?

Kde si bol minulý pondelok?

1633

Come with us.

Poď s nami!

1634

Go to sleep.

Choď spať!

1635

It’s already nine o’clock.

Už je deväť hodín.

1636

It’s almost six o’clock.

Je skoro šesť hodín.

1637

It’s not logical.

To nie je logické.

1638

What did you drink?

Čo si pil?

1639

The entire town was under water.

Celé mesto bolo pod vodou.

1640

Is anybody here?

Je tu niekto?

1641

Do you love nature?

Máte rád prírodu?

1642

Forks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.

Vidličky boli používané veľa rokov v Európe a na Blízkom východe, ale len na varenie.

1643

There are a lot of people here today.

Dnes je tu veľa ľudí.

1644

It’s hard to say.

Ťažko povedať.

1645

Where is Paris?

Kde je Paríž?

1646

Cats don’t eat bananas.

Mačky nejedia banány.

1647

Hospitals are very expensive.

Nemocnice sú veľmi drahé.

1648

How are you?

Ako sa máš?

1649

He is just a child.

On je len dieťa.

1650

It generally sells at very low prices.

Zvyčajne predáva za veľmi nízke ceny.

1651

I will never leave you.

Nikdy vás neopustím.

1652

Not my problem.

To nie je môj problém.

1653

The sun shines during the day; the moon during the night.

Slnko svieti cez deň, mesiac v noci.

1654

Happy International Women’s Day!

Šťastný Medzinárodný deň žien!

1655

I’m a programmer.

Som programátor.

1656

Tom is a car mechanic.

Tom je automechanik.

1657

I’ve seen them.

Videl som ich.

1658

We can help Tom.

Môžeme Tomovi pomôcť.

1659

Of course, I understand.

Samozrejme, že rozumiem.

1660

I’m Ricardo.

Ja som Ricardo.

1661

I’m Ricardo.

Som Ricardo.

1662

Do you have your driver’s license?

Máš vodičský preukaz?

1663

What exactly is this?

Čo to presne je?

1664

This place has a mysterious atmosphere.

Toto miesto má tajomnú atmosféru.

1665

Must I go with you?

Mám ísť s tebou?

1666

I do not have a sister.

Nemám sestru.

1667

I don’t have a sister.

Nemám sestru.

1668

Are you kidding?

Žartuješ?

1669

We have three children.

Máme tri deti.

1670

When will he come?

Kedy príde?

1671

What happened?

Čo sa stalo?

1672

When I get bored, I just contradict my wife.

kada se dosadim, prosto se kosim sa svojom ženom

1673

We bought a round table.

Kúpili sme jeden okrúhly stôl.

1674

I need more time.

Potrebujem viac času.

1675

I’ll make use of this opportunity.

Využijem túto príležitosť.

1676

I’m not sick.

Nie som chorý.

1677

What’s happening?

Čo sa deje?

1678

That wasn’t Tom.

To nebol Tom.

1679

Where is Tom going?

Kam ide Tom?

1680

I’m the owner.

Ja som majiteľ.

1681

I like coffee.

Mám rád kávu.

1682

Tom is in the living room.

Tom je v obývačke.

1683

Where is the car?

Kde je auto?

1684

Tom is in the garage.

Tom je v garáži.

1685

The car is in the garage.

Auto je v garáži.

1686

Where will you be?

Kde budeš?

1687

Will you be there?

Budeš tam?

1688

Why not?

Prečo nie?

1689

Where is the bus stop?

Kde je autobusová zastávka?

1690

I’m not tired yet.

Ešte nie som unavený.

1691

I’m healthy.

Som zdravý.

1692

What do you see?

Čo vidíš?

1693

Is Tom still working in Australia?

Tom ešte stále pracuje v Austrálii?

1694

Are you still working?

Ešte stále pracuješ?

1695

Is anybody home?

Je niekto doma?

1696

Tom is still not here.

Tom ešte stále nie je tu.

1697

Merry Christmas!

Veselé Vianoce!

1698

Today, it’s Monday.

Dnes je pondelok.

1699

This is my page on Facebook.

To je moja Facebook stránka.

1700

My full name is Ricardo Vernaut Junior.

Moje celé meno je Ricardo Vernaut, mladší.

1701

I need 30 minutes.

Potrebujem tridsať minút.

1702

I don’t have a nickname.

Prezývku nemám.

1703

What’s your nickname?

Akú máš prezývku?

1704

I love France.

Milujem Francúzsko.

1705

Hurry up.

Ponáhľaj sa!

1706

Do you have a knife?

Máš nôž?

1707

I’m still alive.

Ešte žijem.

1708

Where’s the airport?

Kde je letisko?

1709

Are you looking for something?

Hľadáš niečo?

1710

I came from China.

Prišiel som z Číny.

1711

I work in this building.

Pracujem v tejto budove.

1712

I worked in a restaurant.

Pracoval som v jednej reštaurácii.

1713

What’s this?

Čo je to?

1714

My name is Jack.

Moje meno je Jack.

1715

Bring me a glass of water.

Prines mi pohár vody!

1716

Tom stayed in Boston.

Tom zostal v Bostone.

1717

Tom stayed in Australia.

Tom zostal v Austrálii.

1718

I’m going to the airport.

Idem na letisko.

1719

What happened to you?

Čo sa ti stalo?

1720

You’ll be happy.

Budete šťastni.

1721

It’s a good idea.

To je dobrý nápad.

1722

Cheers!

Na zdravie!

1723

I have to go.

Musím ísť.

1724

I was very tired.

Bol som veľmi unavený.

1725

Tom was very tired.

Tom bol veľmi unavený.

1726

It’s stopped raining.

Prestalo pršať

1727

She is my classmate.

Ona je moja spolužiačka.

1728

When can you come?

Kedy môžeš prísť?

1729

Tom is drunk again.

Tom je zas opitý.

1730

I help him.

Pomôžem mu.

1731

We helped him.

Pomohli sme mu.

1732

She’s our teacher.

Ona je naša učiteľka.

1733

It’s too expensive.

Je to príliš drahé.

1734

I pay in cash.

Platím v hotovosti.

1735

Where does Tom live?

Kde býva Tom?

1736

Do you know where he lives?

Vieš, kde býva?

1737

He has two daughters.

Má dve dcéry.

1738

He has no children.

Nemá deti.

1739

He has a dog.

Má psa.

1740

He has two dogs.

On má dvoch psov.

1741

He has three sons.

On má troch synov.

1742

He has three daughters.

On má tri dcéry.

1743

Does Tom have a key?

Má Tom kľúče?

1744

I didn’t have lunch.

Nemal som obed.

1745

Tom didn’t have enough money.

Tom nemal dosť peňazí.

1746

We were somewhere else.

Boli sme niekde inde.

1747

I was somewhere else.

Bol som niekde inde.

1748

I’m exhausted.

Som vyčerpaný.

1749

I’m bored.

Nudím sa.

1750

Are you bored?

Nudíš sa?

1751

I agree completely.

Súhlasím úplne.

1752

I don’t agree.

Nesúhlasím.

1753

That’s not true.

To nie je pravda.

1754

I hope not.

Dúfam, že nie.

1755

Hark!

Čujte!

1756

Hark!

Počúvajte!

1757

Of course.

Samozrejme.

1758

Of course.

Jasné.

1759

Of course.

Prirodzene.

1760

Of course.

Pravdaže.

1761

Of course.

V každom prípade.

1762

Of course.

Iste.

1763

Of course.

To je jasné.

1764

Of course.

Zrejme.

1765

Of course.

Určite.

1766

Cognitive scientists study the mind from an interdisciplinary perspective.

Kognitívni vedci skúmajú myseľ z medziodborovej perspektívy.

1767

Cognitive reframing may help you find hope in a seemingly hopeless situation; try it.

Prerámcovanie ti môže pomôcť nájsť nádej v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii; vyskúšaj ho.

1768

The Crayon Etching technique is like revealing a rainbow from gloom.

Vyškrabávacia technika je ako odhaľovanie dúhy z temnoty.

1769

Searching for the owners of the items I found, such as ID cards or phones, is my favorite online game.

Hľadanie majiteľov nájdených predmetov, napríklad preukazov alebo telefónov, je moja obľúbená online hra.

1770

Dictators use marginalized populations as scapegoats.

Diktátori používajú sociálne vylúčené populácie ako obetných baránkov.

1771

The positive outcomes that my being fully present in the uncomfortable situation brought me reinforced my willingness to explore despite fear.

Priaznivé dôsledky, ktoré mi prinieslo to, že som bola plne prítomná v nepríjemných situáciách, posilnili moju ochotu objavovať napriek strachu.

1772

The common denominator of all her troubles is her lies.

Spoločným menovateľom všetkých jej ťažkostí sú jej lži.

1773

Even though a parameter’s value can change, it is treated as a constant, not as a variable.

Aj keď sa hodnota parametra môže meniť, správame sa k nemu ako ku konštante, nie ako k premennej.

1774

Even if faith were a placebo, I would rather have it than not.

Aj keby viera mala byť len placebom, radšej ju budem mať.

1775

The domestic violence victims heal when they face their fear of the tyrant, which is often the fear of death in disguise.

Pre obete domáceho násilia je liečivé, keď čelia svojmu strachu z tyrana, čo je často inou tvárou strachu zo smrti.

1776

A learning disability may teach perseverance.

Porucha učenia môže naučiť vytrvalosti.

1777

My friend believes conspiracy theories; should I try to prove him wrong?

Môj kamarát verí konšpiračným teóriám; mám sa pokúšať ukázať mu, že sa mýli?

1778

Troubled waters suddenly calmed down.

Rozbúrené vody sa náhle utíšili.

1779

Choosing multiple New Year’s resolutions, I increased the probability of failing them all.

Rozhodnutím sa pre viaceré novoročné predsavzatia som zvýšila pravdepodobnosť, že vo všetkých zlyhám.

1780

I want to live so that the funeral home would be full of people who cared about me, once I die.

Chcem žiť tak, aby bol pohrebný ústav plný ľudí ktorým na mne záležalo, až umriem.

1781

I understand she has hard feelings towards me; I hurt her.

Rozumiem, že ku mne prechováva nevraživosť; ublížila som jej.

1782

It is easier to influence the community by infiltrating into it by respecting its rules.

Je ľahšie ovplyvniť komunitu preniknutím do nej pomocou rešpektovania jej pravidiel.

1783

Clutter on the table, clutter in the head.

Neporiadok na stole, neporiadok v hlave.

1784

Hahaha!

Chachacha!

1785

Already?!

Už?

1786

Resist!

Odporuj!

1787

Murderer!

Vrah!

1788

Brothers!

Bratia!

1789

Abracadabra!

Abrakadabra!

1790

Encore!

Pridať!

1791

Hey!

Hej!

1792

Insanity!

Šialenstvo!

1793

Nothing!

Nič!

1794

Another!

Ďalší!

1795

Another!

Ešte jeden!

1796

Buffoon!

Klaun!

1797

Buffoon!

Pajác!

1798

Buffoon!

Gašpar!

1799

Buffoon!

Šašo!

1800

Scandalous!

Škandalózne!

1801

Criminals!

Kriminálnici!

1802

Traitor!

Zradca!

1803

Lunatic!

Šialenec!

1804

Lunatic!

Blázon!

1805

Call.

Hovor.

1806

Call.

Telefón.

1807

Laugh!

Smej sa!

1808

Sleep.

Spi.

1809

You stink.

Smrdíš.

1810

We walked.

Kráčali sme.

1811

Very shameful!

Veľká hanba.

1812

We yawned.

Zívali sme.

1813

Prove it!

Dokáž to!

1814

Hold on!

Počkaj!

1815

You mumble.

Mrmleš.

1816

You mumbled.

Mrmlal si.

1817

You mumbled.

Mumlali ste.

1818

You mumbled.

Mumlala si.

1819

You mumbled.

Mumlal si.

1820

Join together.

Spojte sa.

1821

They closed.

Zavreli.

1822

I sang.

Spievala som.

1823

I sang.

Spieval som.

1824

It opened.

Otvorilo sa to.

1825

Team up.

Spojte sa.

1826

Team up.

Začnite spolupracovať.

1827

Team up.

Dajte sa dokopy.

1828

Band together.

Spojte sa.

1829

Band together.

Združte sa.

1830

Band together.

Dajte sa dokopy.

1831

Band together.

Spolčite sa.

1832

Mary approached.

Mária sa priblížila.

1833

Mary left.

Mária odišla.

1834

Mary swam.

Mária plávala.

1835

Mary won.

Mária vyhrala.

1836

Mary coughed.

Mária kašlala.

1837

Lightning-fast!

Bleskurýchlo!

1838

Excuse me?!

Prepáčte?

1839

Hear ye!

Počúvajte!

1840

Lie down.

Ľahni si.

1841

Lie down.

Ľahnite si.

1842

Start training!

Začni trénovať!

1843

Start training!

Začnite trénovať!

1844

A house!

Dom!

1845

No question!

Bez pýtania sa!

1846

Bow down!

Ukloňte sa!

1847

Bow down!

Ukloň sa!

1848

Much respect.

Veľký rešpekt!

1849

We are women.

Sme ženy.

1850

Women are people.

Ženy sú ľudia.

1851

He messed up.

Zbabral to.

1852

It got better!

Zlepšilo sa to.

1853

He’s dead.

Je mŕtvy.

1854

We’ll eat.

Budeme jesť.

1855

Let’s see!

Uvidíme.

1856

Let’s see!

Pozrime sa!

1857

I was bleeding.

Krvácala som.

1858

They were eating.

Jedli.

1859

They were studying.

Študovali.

1860

You were studying.

Študovala si.

1861

You were studying.

Študovali ste.

1862

You were eating.

Jedla si.

1863

You were eating.

Jedli ste.

1864

We were studying.

Študovali sme.

1865

We were praying.

Modlili sme sa.

1866

You were praying.

Modlili ste sa.

1867

You were praying.

Modlila si sa.

1868

You were praying.

Modlil si sa.

1869

They were praying.

Modlili sa.

1870

Tom has slept.

Tomáš spal.

1871

Mary was approaching.

Mária sa približovala.

1872

Mary had fun.

Mária sa zabávala.

1873

Mary sat down.

Mária si sadla.

1874

Mary was right.

Mária mala pravdu.

1875

Mary has left.

Mária odišla.

1876

Mary has won.

Mária vyhrala.

1877

She is going.

Ona ide.

1878

So they say.

Tak sa hovorí.

1879

To the table!

K stolu!

1880

You should come over.

Mal by si prísť.

1881

You should come over.

Mala by si prísť.

1882

You should come over.

Mali by ste prísť.

1883

Were you guys serious?

Mysleli ste to vážne?

1884

All cats are beautiful.

Všetky mačky sú krásne.

1885

Tom admires your courage.

Tom obdivuje tvoju odvahu.

1886

Don’t be evil!

Nebuď zlý!

1887

I spoke to everyone.

Rozprávala som sa so všetkými.

1888

I spoke to everyone.

Rozprával som sa so všetkými.

1889

Speak truth to power.

Hovor pravdu mocným.

1890

He called his sister.

Volal sestre.

1891

We have no idea.

Netušíme.

1892

Overconfidence will betray you.

Prílišná sebadôvera ťa prezradí.

1893

Will I go crazy?

Zbláznim sa?

1894

You guys were studying.

Vy ste študovali.

1895

That’s quite enough!

To je už dosť!

1896

I beg your pardon?!

No dovoľ!

1897

Tom has two siblings.

Tom má dvoch súrodencov.

1898

It’s really snowing.

Naozaj sneží.

1899

It’s getting brighter.

Vyjasnieva sa.

1900

Truth will always prevail.

Pravda zvíťazí.

1901

His hobby is religion.

Jeho záľubou je náboženstvo.

1902

Actually, I was wrong.

V skutočnosti som sa mýlila.

1903

Conscience is perpetual becoming.

Svedomie je ustavične v stave rodenia sa.

1904

The bird flew high.

Vták letel vysoko.

1905

That’s the right attitude.

To je správny prístup!

1906

The boy has a bicycle.

Tom má bycikel.

1907

Our problem is the opposite.

Naším problémom je pravý opak.

1908

Eight minus four is four.

Osem mínus štyri je štyri.

1909

We’ll go on foot.

Pôjdeme pešo.

1910

You’re a good cat.

Ty si dobrá mačka.

1911

You’re a good cat.

Dobrá mačka.

1912

You’re a good cat.

Dobrá mačička.

1913

I’m just asking questions.

Ja sa len pýtam otázky.

1914

We care about you, Tom.

Nám na tebe záleží, Tom.

1915

She doesn’t know me.

Ona ma nepozná.

1916

Arabic is a beautiful language.

Arabčina je krásny jazyk.

1917

Don’t buy me anything!

Nekupuj mi nič!

1918

You’re like your sister.

Si ako tvoja sestra.

1919

He wants to fight racism.

Chce bojovať proti rasizmu.

1920

I conducted my own research.

Spravila som si vlastný výskum.

1921

I conducted my own research.

Spravil som si vlastný výskum.

1922

It’s better that way.

Je to tak lepšie.

1923

He’s not studying music.

Neštuduje hudbu.

1924

He is in perfect shape.

Je v skvelej forme.

1925

Mary had a bad dream.

Mária mala nočnú moru.

1926

Mary had a bad dream.

Márii sa sníval zlý sen.

1927

He told her many lies.

Veľa jej klamal.

1928

He told her many lies.

Povedal jej veľa klamstiev.

1929

Tom goes with his gut.

Tomáš verí v svoju intuíciu.

1930

Tom goes with his gut.

Tomáš dá na intuíciu.

1931

That isn’t their fault.

To nie je ich vina.

1932

He’s quick to anger.

Rýchlo sa nahnevá.

1933

She sang well as a child.

Keď bola dieťa, pekne spievala.

1934

Mary’s dreams were finally materializing.

Máriine sny sa konečne uskutočňovali.

1935

You break it, you buy it.

Keď to zlomíš, kúpiš to.

1936

Beware of anyone who claims objectivity.

Daj si pozor na každého, kto tvrdí, že je objektívny.

1937

Have humans become slaves to digitalization?

Stali sa ľudia otrokmi digitalizácie?

1938

You can’t reanimate the dead.

Mŕtveho neoživíš.

1939

You can’t reanimate the dead.

Mŕtvych neoživíš.

1940

A man walks into a bar…

Muž vojde do baru…

1941

You don’t have the balls.

Nemáš guráž.

1942

What brings you here, my friend?

Čo Ťa sem privádza, priateľu môj?

1943

What nationality are your grandparents? “Slovak.”

Akej národnosti sú tvoji starí rodičia? Slovenskej.

1944

Do you have a Syrian passport?

Máš sýrsky pas?

1945

We’re listening to Celtic music.

Počúvame keltskú hudbu.

1946

Do you have a life goal?

Máš životný cieľ?

1947

A cat sat on the table.

Mačka sedela na stole.

1948

I might have forgotten my keys.

Možno som si zabudol kľúče.

1949

I might have forgotten my keys.

Možno som si zabudla kľúče.

1950

He came to America via Canada.

Prišiel do Ameriky cez Kanadu.

1951

He told me the same thing.

Hovoril mi to isté.

1952

The boy threw stones at me.

Ten chlapec do mňa hádzal kamene.

1953

We all had dreams as children.

Ako deti sme všetci mali sny.

1954

Slowly his eyes adjusted to the darkness.

Pomaly si zvykol na tmu.

1955

Don’t fear slow progress, only stagnation.

Neboj sa pomalého postup, len ustrnutia.

1956

One language isn’t enough for anything.

Jeden jazyk nestačí na nič.

1957

Tom is afraid to tell the truth.

Tom sa bojí povedať pravdu.

1958

Tom is ready to tell the truth.

Tom je pripravený povedať pravdu.

1959

She’s online; what do I do?

Je pripojená; čo spravím?

1960

She’s online; what do I do?

Je online; čo spravím?

1961

The cathedral is half a millennium old.

Táto katedrála má pol tisícročia.

1962

Tatoeba is an example of mutual aid.

Tatoeba je príklad vzájomnej pomoci.

1963

He had good reasons for getting angry.

Má dobré dôvody sa hnevať.

1964

All things are in God’s hands.

Všetko je v Božích rukách.

1965

I’m glad I wasn’t here.

Som rada, že som tu nebola.

1966

I’m glad I wasn’t here.

Som rád, že som tu nebol.

1967

He loves her; she loves him, too.

Miluje ju; ona jeho tiež.

1968

A fool puts his name on everything.

Blázon na všetko dáva svoje meno.

1969

Tom visited Mary at her retirement community.

Tomáš navštívil Máriu v domove dôchodcov.

1970

In spite of everything, Tom is happy.

Bez ohľadu na všetko, Tom je šťastný.

1971

He’s the only friend I trust.

On je jediný priateľ, ktorému dôverujem.

1972

Follow your own path and let people talk.

Choď si za svojím, a nech si ľudia rozprávajú.

1973

Turn it off, then turn it back on.

Vypni to, a potom to opäť zapni.

1974

Let the technology do most of the work.

Nech väčšinu práce odvedú stroje.

1975

Our country is going through a difficult time.

Naša krajina prechádza zložitým obdobím.

1976

The emperor doesn’t have any clothes on.

Cisár nemá šaty!

1977

Certain things are easier to legalize than legitimize.

Niektoré veci je ľahšie povoliť zákonom ako nájsť na ne zdôvodnenie.

1978

Not everything with two cheeks is a face.

Nie všetko s dvoma lícami je tvár.

1979

All things are in the hands of God.

Všetky veci sú v Božích rukách.

1980

I think Mary is a little too optimistic.

Myslím, že Mária je príliš optimistická.

1981

The rules must be few and, more importantly, simple.

Pravidiel musí byť málo, a, čo je dôležitejšie, musia byť jednoduché.

1982

I’m not rich enough to buy cheap stuff.

Nie som dosť bohatá, aby som si kupovala lacné veci.

1983

I’m not rich enough to buy cheap stuff.

Nie som dosť bohatý, aby som si kupoval lacné veci.

1984

The only one who really knows you is God.

Jediný, kto ťa naozaj pozná, je Boh.

1985

If everyone likes you, you’re doing it wrong.

Keď ťa všetci milujú, niekde robíš chybu.

1986

Knowledge is a treasure that goes everywhere with its possessor.

Vedomosti sú poklad, ktorý ide všade so svojím vlastníkom.

1987

Patience begins when you think you don’t have it.

Trpezlivý začínaš byť, keď si myslíš, že ti práve došla trpezlivosť.

1988

Let’s go for a walk after it stops raining.

Poďme na prechádzku, keď prestane pršať.

1989

A noble horse doesn’t care about a barking dog.

Dôstojnému koňovi nezáleží na štekajúcom psovi.

1990

Don’t sign the document until you’ve read it.

Nepodpisuj dokument, kým si ho neprečítaš.

1991

I often slept on that bench when I was homeless.

Často som spávala na lavičke, keď som bola bezdomovkyňa.

1992

I often slept on that bench when I was homeless.

Často som spával na lavičke, keď som bol bezdomovec.

1993

Mary is seething with rage she feels unable to express.

Mária soptí zúrivosťou, ktorú nie je schopná vyjadriť.

1994

You have survived everything that has happened to you so far.

Prežila si všetko, čo sa ti zatiaľ stalo.

1995

You have survived everything that has happened to you so far.

Prežil si všetko, čo sa ti zatiaľ stalo.

1996

I will try but don’t know if I will succeed.

Pokúsim sa, ale neviem, či sa mi to podarí.

1997

One generation builds the street that the next will travel on.

Jedna generácia postaví ulicu, po ktorej bude druhá chodiť.

1998

Tom unilaterally decided that he and Mary were in a relationship.

Tomáš sa jednostranne rozhodol, že on a Mária spolu chodia.

1999

A doctor who is not an artist is no doctor either.

Doktor, ktorý nie je umelcom, nie je ani doktorom.

2000

Uncertainty is to the soul as torture is to the body.

Neistota je pre dušu ako utrpenie pre telo.

2001

You have to follow a few rules to avoid unpleasant results.

Musíš poslúchať len pár pravidiel, aby si sa vyhla nepríjemným dôsledkom.

2002

You have to follow a few rules to avoid unpleasant results.

Musíš poslúchať len pár pravidiel, aby si sa vyhol nepríjemným dôsledkom.

2003

I’m very tired and don’t have a place to sleep.

Som veľmi unavený, a nemám kde spať.

2004

I’m very tired and don’t have a place to sleep.

Som veľmi unavená, a nemám kde spať.

2005

It does not necessarily get better, but it can if we make it.

Nemusí byť nevyhnutne lepšie, ale môže, keď si to takým spravíme.

2006

Those who know don’t speak much; those who speak don’t know much.

Tí, ktorí vedia, veľa nerozprávajú; tí, ktorí rozprávajú, veľa nevedia.

2007

It’s impossible to live in the world without playing at comedy from time to time.

Je nemožné žiť vo svete bez toho, aby ste z času na čas nehrali komédiu.

2008

Since we can’t find a better one, let’s make the best of what we have.

Keďže nevieme nájsť nič lepšie, spravme to najlepšie z toho, čo máme.

2009

I firmly believe that one cannot play any sort of hero without humility. Arrogance is reserved for the villains.

Pevne verím, že človek nemôže byť hrdinom bez skromnosti. Arogancia je rezervovaná pre zloduchov.

2010

I’m rich.

Ja som bohatý.

2011

Am I right?

Mám pravdu?

2012

Am I wrong?

Mýlim sa?

2013

Be patient.

Buď trpezlivý!

2014

Can I help?

Môžem pomôcť?

2015

Come quick!

Poď rýchlo!

2016

Go on home.

Choď domov!

2017

He is sick.

On je chorý.

2018

Tom has to be warned.

Tom se musí varovat.

2019

How much does beer cost?

Koľko stojí pivo?

2020

I hope this is going to work.

Dúfam, že to bude fungovať.

2021

Where did you buy this?

Kde si to kúpil?

2022

How do you like it?

Ako sa ti to páči?

2023

What did you hear?

Čo ste počuli?

2024

What did you hear?

Čo si počul?

2025

Where did they go?

Kam išli?

2026

Where did Tom go?

Kam išiel Tom?

2027

Where is the bedroom?

Kde je spálňa?

2028

It’s not for sale.

Nie je na predaj.

2029

Is it raining?

Prší?

2030

Tom is the oldest.

Tom je najstarší.

2031

Tom isn’t coming today.

Tom dnes nepríde.

2032

I was in the bathroom.

Bol som v kúpeľni.

2033

Where would you like to go?

Kam by si chcel ísť?

2034

Where’s the bus stop?

Kde je autobusová zastávka?

2035

What is the exact time?

Aký je presný čas?

2036

How much money do you have?

Koľko peňazí máš?

2037

I don’t have time now.

Teraz nemám čas.

2038

That’s much better.

Je to oveľa lepšie.

2039

Aren’t you cold?

Nie je ti zima?

2040

What do you want?

Čo chceš?

2041

What do you learn?

Čo sa učíš?

2042

What do you need?

Čo potrebuješ?

2043

What do you think?

Čo si myslíš?

2044

What do you say?

Čo hovoríš?

2045

What do you know?

Čo vieš?

2046

What do you feel?

Čo cítiš?

2047

What does it contain?

Čo obsahuje?

2048

What does Tom teach?

Čo učí Tom?

2049

What does Tom suggest?

Čo navrhuje Tom?

2050

Where do you work?

Kde pracuješ?

2051

Where does he live?

On kde býva?

2052

Where does Tom study?

Tom kde študuje?

2053

Help is already on the way.

Pomoc je už na ceste.

2054

Tom will be there.

Tom bude tam.

2055

Tom is bleeding.

Tom krváca.

2056

Tom’s bleeding.

Tom krváca.

2057

I’m bleeding.

Krvácam.

2058

There’s a telephone in the hall.

Na chodbě je telefon.

2059

Why do you work here?

Prečo tu pracuješ?

2060

We don’t have enough money.

Nemáme dosť peňazí.

2061

We had to stop.

Museli sme zastaviť.

2062

I was at work.

Bol som v práci.

2063

This is a window.

To je okno.

2064

Who’s your favorite Canadian musician?

Kto je váš obľúbený kanadský hudobník?

2065

What’s your favorite color?

Aká je vaša obľúbená farba?

2066

Tom is an American living in Paris.

Tom je američan žijúci v Paríži.

2067

She wants to work at the hospital.

Chce pracovať v nemocnici.

2068

Tom doesn’t like carrots.

Tom nemá rád mrkvu.

2069

Tom doesn’t like coffee.

Tom nemá rád kávu.

2070

Tom doesn’t like pizza.

Tom nemá rád pizzu.

2071

Luke, I am your father.

Luke, ja som tvoj otec.

2072

Why didn’t you help her?

Prečo si jej nepomohol?

2073

It’s not far from here.

Nie je ďaleko odtiaľ.

2074

Dogs have a strong sense of smell.

Psy majú silný čuch.

2075

Houdini was a famous escapologist.

Houdini je bol slávny eskapológ.