fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most important English to Belarusian sentences

English to Belarusian sentence collection for daily use and to improvise language

For more sentences try to download our free app.

1

Let’s try something.

Давай нешта паспрабуем!

2

I have to go to sleep.

Мне пара ісці спаць.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Сёння 18 чэрвеня, а гэта дзень нараджэння Мюрыэл!

4

Muiriel is 20 now.

Мюрыэл зараз дваццаць.

5

The password is “Muiriel”.

Пароль — «Muiriel».

6

I will be back soon.

Я хутка павярнуся.

7

I’m at a loss for words.

Мне не хапае слоў.

8

This is never going to end.

Гэта ніколі не скончыцца.

9

I just don’t know what to say.

Я проста і не ведаю, што сказаць…

10

That was an evil bunny.

То быў злы трус.

11

I was in the mountains.

Я была ў гарах.

12

Is it a recent picture?

Гэта нядаўні здымак?

13

I don’t know if I have the time.

Не ведаю, ці будзе ў мяне час.

14

Education in this world disappoints me.

Адукацыя ў гэтым свеце мяне расчароўвае.

15

This will cost €30.

Гэта будзе каштаваць 30 еўра.

16

I make €100 a day.

Я зарабляю 100 еўра ў дзень.

17

That won’t happen.

Гэтага не будзе.

18

I miss you.

Сумую па табе.

19

You should sleep.

Табе лепей паспаць.

20

I’m going to go.

Я пайду.

21

You’re so impatient with me.

Ты такі нецярплівы са мною.

22

You’re so impatient with me.

Ты такі нецярплівы са мной.

23

I never liked biology.

Я ніколі не любіў біялогію.

24

It is unfortunately true.

На жаль, гэта так.

25

No I’m not; you are!

Не, не я, а ты!

26

Are you sure?

Ты ўпэўненая?

27

Oh, there’s a butterfly!

О, тут матылёк!

28

Hurry up.

Хутчэй!

29

It doesn’t surprise me.

Гэта мяне не здзіўляе.

30

So what?

Дык што?

31

That’s because you’re a girl.

Гэта таму што ты дзяўчынка.

32

I thought you liked to learn new things.

Я думаў, табе падабаецца вучыць новае.

33

If I could send you a marshmallow, Trang, I would.

Калі б я мог паслаць табе зефір, Чанг, я б гэта зрабіў.

34

Why do you ask?

А чаму ты пытаешся?

35

That is intriguing.

Гэта інтрыгуе.

36

I didn’t know where it came from.

Я не ведаў, адкуль гэта прыйшло.

37

This is not important.

Гэта не важна.

38

After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house.

Пасля гэтага я пайшоў, але потым зразумеў, што забыўся сваю сумку ў іх доме.

39

If you didn’t know me that way then you simply didn’t know me.

Калі ты не ведаў мяне з гэтага боку, то ты не ведаў мяне ўвогуле.

40

You wanted to tell me about freedom?

Ты хацеў расказаць мне пра свабоду?

41

If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago.

Калі б я хацеў напужаць цябе, я б расказаў табе, што я сніў некалькі тыдняў таму.

42

No one will know.

Ніхто не даведаецца.

43

I will play Sudoku then instead of continuing to bother you.

Я буду гуляць у судоку і не буду далей траціць на цябе час.

44

Where is the problem?

У чым праблема?

45

I love you.

Я цябе кахаю.

46

I love you.

Я Вас кахаю.

47

I love you.

Я люблю Вас.

48

Congratulations!

Вітаю.

49

I don’t know what to do anymore.

Я болей не ведаю, што мне рабіць.

50

I don’t know if I still have it.

Я не ведаю, ці ён дагэтуль у мяне.

51

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Усе хочуць з табой сустрэцца. Ты знакамітасць!

52

I don’t speak Japanese.

Я не размаўляю па-японску.

53

I learned to live without her.

Я навучыўся жыць без яе.

54

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Я такі дурны… Я спрабую растлумачыць табе рэчы, якія сам не разумею.

55

Please don’t cry.

Калі ласка, не плач.

56

Did you miss me?

Ты па мне сумавала?

57

Thank you very much!

Вялікі дзякуй!

58

Thank you very much!

Шчыра дзякую!

59

It’s a pity when somebody dies.

Шкада, калі хтосьці памірае.

60

Do you speak Italian?

Ты размаўляеш па-італьянску?

61

I have a dream.

У мяне ёсць мроя.

62

I have a dream.

Я маю мару.

63

But the universe is infinite.

Але сусвет бяскрайні.

64

My name is Jack.

Мяне завуць Джэк.

65

I have lost my wallet.

Я згубіла кашалёк.

66

Who wants some hot chocolate?

Каму какаву?

67

I have a headache.

У мяне баліць галава.

68

It’s too expensive!

Гэта надта дорага!

69

What changes the world is communication, not information.

Свет змяняе камунікацыя, а не інфармацыя.

70

Why do people go to the movies?

Навошта людзі ідуць у кіно?

71

Why do people go to the movies?

Навошта людзі ходзяць у кіно?

72

I’m undressing.

Я распранаюся.

73

Rome wasn’t built in a day.

Не за дзень Вільня станавілася.

74

Rome wasn’t built in a day.

Не адразу Кракаў пабудавалі.

75

Rome wasn’t built in a day.

Масква не адразу будавалася.

76

That was the best day of my life.

Гэта быў найлепшы дзень майго жыцця.

77

Don’t worry, be happy!

Не перажывай, будзь шчаслівы!

78

I find foreign languages very interesting.

Для мяне замежныя мовы вельмі цікавыя.

79

I don’t like learning irregular verbs.

Я не люблю вучыць няправільныя дзеясловы.

80

Take a book and read it.

Вазьмі кнігу і чытай яе.

81

Face life with a smile!

Прымай жыццё з усмешкай!

82

You make me dream.

Ты вымушаеш мяне марыць.

83

He’s already a man.

Ён ужо мужчына.

84

The vacation is over now.

Канікулы цяпер скончыліся.

85

That’s the absolute truth.

Гэта абсалютная праўда.

86

It’s cold.

Холадна.

87

I’m thirsty.

Я сасмяг.

88

I’m thirsty.

Я сасмагнуў.

89

I’m thirsty.

Я хачу піць.

90

When I ask people what they regret most about high school, they nearly all say the same thing: that they wasted so much time.

Калі я пытаюся ў людзей, пра што яны больш за ўсё шкадуюць падчас вучобы ў школе, амаль усе адказваюць аднолькава: яны бессэнсоўна патрацілі так шмат часу.

91

Life is beautiful.

Жыццё прыгожае.

92

I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days!

Я болей не магу! Я не спаў тры дні!

93

Hey, look, a three-headed monkey!

Гэй, глядзі, трохгаловая маўпа!

94

I love lasagna.

Я абажаю лазанью.

95

It is raining.

Ідзе дождж.

96

She’s really smart, isn’t she?

Яна сапраўды разумная, праўда?

97

An opinion is shocking only if it is a conviction.

Меркаванне шакіруе толькі тады, калі гэта ўпэўненасць.

98

How many times a day do you look at yourself in the mirror?

Колькі разоў на дзень ты глядзішся ў люстра?

99

Life begins when we realize who we really are.

Жыццё пачынаецца, калі мы асэнсоўваем, хто мы сапраўды такія.

100

It is never too late to learn.

Вучыцца ніколі не позна.

101

Thank you. “You’re welcome.”

«Дзякуй», — «Няма за што».

102

Thank you. “You’re welcome.”

«Дзякуй», — «На здароўе».

103

I spent twelve hours on the train.

Я 12 гадзін правёў у цягніку.

104

She got sick this weekend.

Яна захварэла на гэтым тыдні.

105

He’s sleeping like a baby.

Ён спіць, як немаўля.

106

So what if I am gay? Is it a crime?

Ну і што, калі я гей? Гэта што, злачынства?

107

The essence of liberty is mathematics.

Квінтэсенцыя свабоды — гэта матэматыка.

108

The essence of liberty is mathematics.

Сутнасць свабоды — ў матэматыцы.

109

Freedom is not free.

Воля не бясплатная.

110

Where are you?

Ты дзе?

111

Good night. Sweet dreams.

Дабранач! Прыемных сноў!

112

Don’t forget about us!

Не забывай нас!

113

Cut, wash and dry, please.

Парэжце, памойце і высушыце, калі ласка.

114

Why did you wake me up to tell me something that big? Now, I’ll never be able to concentrate on my work!

Чаму ты не разбудзіў мяне, каб сказаць такую важную рэч? Ну, цяпер я точна не змагу сканцэнтравацца на працы!

115

It’s not important.

Гэта не важна.

116

People should understand that the world is changing.

Людзі маюць зразумець, што свет мяняецца.

117

Like father, like son.

Які бацька, такі й сын.

118

Don’t forget the ticket.

Не забудзь білет.

119

Muiriel likes to annoy me lately.

Апошнім часам Мюрыэл любіць мяне зліць.

120

I don’t know if I’ll have time to do it.

Не ведаю, ці буду мець на гэта час.

121

Wolves won’t usually attack people.

Ваўкі звычайна не нападаюць на людзей.

122

Maria has long hair.

У Марыі доўгія валасы.

123

I buried my dog at the pet cemetery.

Я пахаваў свайго сабаку на могілках для хатніх жывёл.

124

Can you do bookkeeping?

Ты ўмееш весці бухгалтэрыю?

125

You are tired, aren’t you?

Ты стамілася, так?

126

Are you not tired?

Ты не стаміўся?

127

Have you ever seen him swimming?

Ты калісьці бачыла, як ён плавае?

128

You should work hard.

Ты мусіш старанна працаваць.

129

You must study hard.

Ты мусіш старанна вучыцца.

130

You don’t have a temperature.

У цябе няма тэмпературы.

131

Do you keep a diary?

Ты вядзеш дзённік?

132

You work too hard.

Ты надта цяжка працуеш.

133

You know the answer?

Ты ведаеш адказ?

134

Do you live here?

Ты тут жывеш?

135

You seem an honest man.

Здаецца, вы сумленны чалавек.

136

You should be responsible for your actions.

Ты павінен несці адказнасць за свае ўчынкі.

137

You write a very good hand.

У цябе вельмі прыгожы почырк.

138

You have to go.

Табе трэба ісці.

139

What do you base your theory on?

На чым засноўваецца ваша тэорыя?

140

Have you ever been to Kyushu?

Вы калісьці былі на Кюсю?

141

What are you driving at?

На што Вы намякаеце?

142

You must be less impatient.

Ты павінен быць менш нецярплівым.

143

How often do you go abroad?

Як часта вы ездзіце за кардон?

144

What are you doing?

Што ты робіш?

145

You have many books.

У цябе шмат кніг.

146

You have many books.

Ты маеш шмат кніг.

147

Where did you go last Sunday?

Куды вы ездзілі ў мінулую нядзелю?

148

You’ve drunk three cups of coffee.

Ты выпіў тры кубкі кавы.

149

You are always watching TV.

Ты ўвесь час глядзіш тэлевізар.

150

You’ve given me good advice.

Вы далі мне добрую параду.

151

Your dream will come true some day.

Твая мара аднойчы збудзецца.

152

The time will come when your dream will come true.

Прыдзе час, і твая мроя спраўдзіцца.

153

Your answer is right.

Правільны адказ.

154

I will give you a bicycle for your birthday.

Я падарую табе веласіпед на дзень нараджэння.

155

I like the way you smile.

Мне падабаецца, як ты ўсміхаешся.

156

We’ll start whenever you are ready.

Пачнём, як толькі ты будзеш гатовы.

157

May I borrow your dictionary?

Можна пазычыць Ваш слоўнік?

158

You have the freedom to travel wherever you like.

Ты маеш волю падарожнічаць туды, куды захочаш.

159

I believe you.

Я веру табе.

160

I don’t agree with you.

Я не згодны з табой.

161

I don’t agree with you.

Я не згодная з табой.

162

I don’t agree with you.

Я не згодны з Вамі.

163

I don’t agree with you.

Я не згодная з Вамі.

164

How old will you be next year?

Колькі вам будзе гадоў налета?

165

I know you are rich.

Я ведаю, што ты багатая.

166

What is that thing in your right hand?

Што за рэч у цябе ў правай руцэ?

167

My life would be completely empty without you.

Маё жыцце было б зусім пустым без цябе.

168

I miss you badly.

Я вельмі сумую па табе.

169

You don’t understand.

Ты не разумееш.

170

I’ll phone you as soon as I get to the airport.

Я затэлефаную табе, як толькі буду ў аэропорце.

171

The sky is blue.

Неба блакітнае.

172

Empty cans were scattered about the place.

Пустыя бляшанкі былі раскіданы па ўсім пакоі.

173

Seen from the sky, the island was very beautiful.

Калі глядзець зверху, выспа вельмі прыгожая.

174

I cannot bear the pain any more.

Я больш не магу цярпець гэты боль.

175

By September I will have known her for a whole year.

У верасні будзе год, як я яго ведаю.

176

He works for a bank.

Ён працуе ў банку.

177

Are you free on Friday afternoon?

Ты маеш час у пятніцу пасля абеду?

178

The richer he became, the more he wanted.

Чым багацейшы ён ставаў, тым болей хацеў.

179

Keep the money in a safe place.

Трымайце грошы ў бяспечным месцы.

180

I have no money, but I have dreams.

У мяне няма грошаў, але ёсць мары.

181

Money cannot buy freedom.

Волю не купіш за грошы.

182

Although her house is nearby, I seldom see her.

Я жыву поруч, але рэдка яе бачу.

183

In the near future, space travel will no longer be just a dream.

У недалёкай будучыні касмічныя вандроўкі будуць ужо не проста марай.

184

A mirror reflects light.

Люстэрка адлюстроўвае святло.

185

Fragments of the mirror were scattered on the floor.

Асколкі люстра былі раскіданы на падлозе.

186

Mr Hashimoto was confused by Ken’s question.

Пытанне Кэна збянтэжыла спадара Хасімота.

187

The bridge is made of stone.

Мост зроблены з камення.

188

Teachers shouldn’t fall back on their authority.

Настаўнікі не павінны апірацца толькі на аўтарытэт.

189

The church is on the hill overlooking the city.

Касцёл стаіць на ўзгорку, што ўзвышаецца над горадам.

190

The church is on the hill overlooking the city.

Царква стаіць на ўзгорку, што ўзвышаецца над горадам.

191

The church is surrounded by woods and lakes.

Царква акружаная лясамі і азёрамі.

192

The church is at the foot of the hill.

Царква стаіць ля падножжа ўзгорка.

193

Churches were erected all over the island.

Па ўсім востраве ўзвялі касцёлы.

194

It is hard to wake up without a strong cup of coffee.

Цяжка прачнуцца без кубка моцнай кавы.

195

Kyoto is worth visiting.

Кіёта варта наведаць.

196

How do you like Kyoto?

Як табе Кіёта?

197

Summers are very hot in Kyoto.

Летам у Кіёта вельмі горача.

198

Suddenly, he changed the subject.

Раптам ён зьмяніў тэму.

199

Smoking or non-smoking?

Месцы для курцоў ці для некурцоў?

200

Please address the chair!

Калі ласка, звяртайцеся да старшыні!

201

Suspicion is destructive of friendship.

Падазрэнне руйнуе сяброўства.

202

You drink tea.

Ты п’еш гарбату.

203

Can you spare me a few minutes of your valuable time?

Ці можаш прысвяціць мне некалькі хвілінак твайго вольнага часу?

204

It’s all right.

Усё добра.

205

I see a flower on the desk.

Я бачу кветку на стале.

206

There is one apple on the desk.

На стале адзін яблык.

207

There is one apple on the desk.

На стале ёсць адзін яблык.

208

There is an apple under the desk.

Пад сталом ёсць яблык.

209

With a scream, the spectators scattered.

З крыкам гледачы разбегліся.

210

That which is easily acquired is easily lost.

Што лёгка прыходзіць, тое лёгка сыходзіць.

211

The destruction of the environment is appalling.

Знішчэнне навакольнага асяроддзя жудаснае.

212

Dried fish is not to my taste.

Вяленая рыба мне не да смаку.

213

My patience has come to the breaking point.

Маё цярпенне лопнула.

214

Anticipating a cold winter, we bought a bigger stove.

Гатуючыся да халоднай зімы, мы купілі большую пліту.

215

Easy come, easy go.

Што лёгка прыходзіць, тое лёгка сыходзіць.

216

Have a nice vacation.

Добрых канікул.

217

All the students attended the party.

На вечар прыйшлі ўсе вучні.

218

School reopens in September.

Школа адчыняецца зноў у верасні.

219

I lost my purse on my way to school.

Я згубіў кашалёк па дарозе да школы.

220

Do you remember?

Ты памятаеш?

221

I am sure I met him somewhere, but I do not remember who he is.

Я ўпэўнены, што спаткаў яго дзесьці раней, але я не памятаю, хто ён.

222

The town was defended by a large army.

Горад абараняла вялікая армія.

223

Good morning, everybody.

Усем добрай раніцы.

224

I had a chance to travel abroad.

Я мала магчымасць паехаць за кардон.

225

The company was in want of money.

Кампаніі былі патрэбныя грошы.

226

Are you going to attend the meeting?

Вы прыйдзеце на гэтую сустрэчу?

227

We weighed one opinion against the other.

Мы ўзважылі розныя меркаванні.

228

We are exploring new sources, such as solar and atomic energy.

Мы разглядаем новыя крыніцы, такія як сонечная і атамная энэргія.

229

We discussed the problem.

Мы абгаварылі гэтую праблему.

230

We should always keep our promise.

Нам заўсёды трэба трымаць сваё слова.

231

Our boat approached the small island.

Наша лодка наблізілася да маленькага вострава.

232

Our ancestors knew how to read the stars.

Нашы продкі ведалі астралогію.

233

From our point of view, his proposal is reasonable.

На нашу думку, яго прапанова разумная.

234

Our team won the game.

Наша каманда перамагла ў гульне.

235

All we need now is action, not discussion.

Зараз нам трэба дзеяць, а не абмяркоўваць.

236

To our great surprise, she held her breath for three minutes.

На наша здзіўленне яна затаіла дыханне на тры хвіліны.

237

My name is Hopkins.

Маё прозвішча — Хопкінс.

238

Bees are flying among the flowers.

Пчолы лётаюць сярод кветак.

239

Flowers and trees need clean air and fresh water.

Кветкам і дрэвам патрэбныя свежае паветра і чыстая вада.

240

Flowers soon fade when they have been cut.

Кветкі хутка вянуць пасля таго, як іх зрэзалі.

241

The flowers were dying without water.

Кветкі засыхалі без вады.

242

We must water the flower.

Мы мусім паліваць кветкі.

243

Don’t touch the flowers.

Не чапай кветкі.

244

The cause of the fire was known.

Прычына пажару была вядомая.

245

Every rose has its thorns.

Нямае руж без шыпоў.

246

Do you like singing?

Табе падабаецца спяваць?

247

I strolled along the streets to kill time.

Я блукаў па вуліцах, каб забіць час.

248

What do you do in your free time?

Што ты робіш у вольны час?

249

There are always some chores to be done about the house.

Заўсёды ёсць работа па дому, якую трэба зрабіць.

250

When I got home, I found I had lost my wallet.

Калі я прыйшла дадому, я заўважыла, што згубiла кашалёк.

251

The summer is over.

Лета скончылася.

252

Nothing is as precious as friendship.

Няма нічога даражэйшага за сяброўства.

253

Why didn’t you come?

Чаму вы не прыйшлі?

254

Why didn’t you come?

Чаму Вы не прыйшлі?

255

Why didn’t you come?

Чаму ты не прыйшоў?

256

Are you sure you haven’t forgotten anything?

Ты ўпэўнены, што нічога не забыўся?

257

That won’t change anything.

Гэта нічога не зменіць.

258

What do I have?

Што я маю?

259

What a beautiful rainbow!

Якая прыгожая вясёлка!

260

How blue the sky is!

Якое неба блакітнае!

261

I hope I can manage to make both ends meet.

Спадзюся, у мяне атрымаецца звесці канцы з канцамі.

262

Hmmm, how shall I say this?

Хм-м-м, як бы мне гэта сказаць?

263

If you find an interesting book, please buy it for me.

Калі знойдзеш якуюсь цікавую кнігу, калі ласка, купі яе для мяне.

264

What is happening?

Што адбываецца?

265

Turn down the volume, please.

Збаўце гучнасць, калі ласка.

266

I listen to music.

Я слухаю музыку.

267

Don’t make a noise.

Не шуміце.

268

A talking dictionary is no longer a fantasy.

Слоўнік, што гаворыць, — ужо болей не фантастыка.

269

How should I know?

Адкуль я ведаю?

270

How should I know?

Адкуль мне ведаць?

271

The queen stood beside the king.

Ферзь стаяў ля караля.

272

The prince bowed down to Snow White.

Прынц пакланіўся Беласнежцы.

273

Have you got a pencil?

У цябе ёсць аловак?

274

Which is heavier, lead or gold?

Што цяжэйшае, свінец ці золата?

275

We can see the island in the distance.

Выспу бачна здалёк.

276

We saw an island in the distance.

Мы ўбачылі востраў здалёк.

277

Viewed from a distance, the island looked like a cloud.

Здалёк востраў выглядаў бы хмурынка.

278

Seen from a distance, the stone looks like a human face.

Калі глядзець здалёк, гэты камень падобны на аблічча чалавека.

279

The small island looked like a tortoise from a distance.

Маленькая выспачка здалёк паходзіла на чарапаху.

280

His pride didn’t allow him to ask for help.

Гонар не дазволіў яму папрасіць дапамогі.

281

Could you please tell me how to get to the station?

Ці не маглі б Вы мне сказаць, як дайсці да вакзала?

282

The satellite is in orbit around the moon.

Спадарожнік знаходзіцца на калямесячнай арбіце.

283

Alfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.

Альфрэд, кароль Англіі, быў не толькі вялікім валадаром, але й цудоўна ведаў замежныя мовы.

284

I’m studying English.

Я вывучаю англійскую.

285

English is spoken in Canada.

У Канадзе размаўляюць на англійскай.

286

Our store hours are from 10 to 7.

Час работы нашага магазіна – з 10 да 7.

287

It is no use quarreling with fate.

Дарэмна спрачацца з лёсам.

288

The end justifies the means.

Мэта спраўджвае сродкі.

289

After rain comes fair weather.

Загляне сонца і ў наша аконца.

290

Every time it rains, the roof leaks.

Кожны раз, калі ідзе дождж, дах працякае.

291

There is no air in space.

У космасе няма паветра.

292

Space is full of mystery.

Космас поўны таямніц.

293

There are many galaxies in the universe.

У сусвеце шмат галактык.

294

I have a corn on my right foot.

У мяне мазоль на правай ступні.

295

Don’t speak badly of him in his absence.

Не кажы кепска пра яго за яго сьпіной.

296

Ichiro puts friendship above profit.

Для Іціра сяброўства важнейшае за прыбутак.

297

I feel like having a drink.

Я хацеў бы нешта выпіць.

298

Out of the frying pan and into the fire.

З агню ды ў полымя.

299

Rome was not built in a day.

Не за дзень Вільня станавілася.

300

I decided that I was going to work as hard as I can.

Я вырашыла, што буду працаваць як мага старанней.

301

January is the first month of the year.

Студзень — першы месяц года.

302

This carpet is one of the most beautiful.

Першы дыван — сама прыгажосць.

303

The doctor tried hard to save the wounded boy.

Лекарка старалася ўратаваць параненага хлопчыка з усіх сіл.

304

All the doctor’s efforts were in vain and the man soon died.

Усе намаганні доктара былі марныя, пацыент памёр.

305

I used to play with my sister in the park.

Раней я гуляў з сваёй сястрой у парку.

306

Due to bad weather, the plane was late.

Самалёт спазніўся праз дрэннае надвор’е.

307

Love is seeing her in your dreams.

Каханне — гэта калі ты бачыш яе ў сваіх снах.

308

To love and to be loved is the greatest happiness.

Кахаць і быць каханай — найбольшае шчасце.

309

We’ve run short of oil.

У нас скончылася нафта.

310

We must defend our freedom at all cost.

Мы мусім абараняць сваю свабоду любой цаной.

311

I paid 40,000 yen for this tape recorder.

Я заплаціў 40’000 іен за гэты магнітафон.

312

I believe in Ken.

Я веру ў Кена.

313

I am more beautiful than you.

Я прыгажэй за цябе.

314

I am more beautiful than you.

Я прыгажэй за вас.

315

What little money he earned he spent on books.

Тыя невялікія грошы, што ён зарабляў, ён траціў на кнігі.

316

I am beginning to understand.

Я пачынаю разумець.

317

Don’t hesitate to ask questions if you don’t understand.

Не бойцеся задаваць пытанні, калі вы не разумееце.

318

London is among the largest cities in the world.

Лондан уваходзіць у лік найбольшых гарадоў свету.

319

Be sure to drop us a line as soon as you get to London.

Абавязкова напішы нам, калі дабярэшся да Лондана.

320

I used to go to plays at least once a week in London.

У Лондане я, бывала, хадзіла на спектаклі штотыдзень.

321

Which do you like better, rock music or classical music?

Што вам болей падабаецца: рок ці клясычная музыка?

322

It is unusual to see rock stars wearing a tie!

Незвычайна бачыць рок-зорак з гальштукам!

323

The candle’s flame is flickering in the soft breeze.

Полымя свечкі калышацца на мяккім ветрыку.

324

A tea with lemon, please.

Чай з лімонам, калі ласка.

325

A tea with lemon, please.

Гарбату з цытрынай, калі ласка.

326

Lucy is certain to come.

Люсі абавязкова прыйдзе.

327

I am eating an apple.

Я ем яблык.

328

She bit into the apple.

Яна ўгрызлася ў яблык.

329

Do you like apples?

Табе падабаюцца яблыкі?

330

Do you like apples?

Вам падабаюцца яблыкі?

331

We associate the name of Lincoln with freedom.

Мы асацыюем імя Лінкальна з свабодай.

332

The lion is the king of beasts.

Леў — цар звяроў.

333

Good traditions should be preserved.

Добрыя традыцыі трэба захоўваць.

334

Much still remains to be done.

Шмат чаго яшчэ трэба зрабіць.

335

Walk faster, or you’ll miss the train.

Ідзі хутчэй, бо спознішся на цягнік.

336

Yes, of course.

Так, звычайна.

337

Of course, I will go there with you.

Канешне, я пайду туды з табой.

338

If it is rainy tomorrow, the game will be put off.

Калі заўтра пойдзе дождж, гульню перанясуць.

339

Can you imagine what our life would be like without electricity?

Ты можаш уявіць, якім было б нашае жыццё без электрычнасці?

340

Were I a bird, I would fly to you.

Калі б я быў птушкай, я б паляцеў да цябе.

341

If I were free, I could help you.

Калі б я быў вольны, я б табе дапамог.

342

If I got rich, I would buy it.

Калі я буду заможным, я набуду гэта.

343

What would you do if you saw a man from another planet?

Што б ты рабіла, калі б убачыла мужчыну з іншай планеты?

344

Hello, I’m Tomoko Sato from Japan.

Прывітанне, я Томоко Сато з Японіі.

345

Is there any chance of my borrowing your typewriter?

Ці магу я спадзявацца, што ты пазычыш мне сваю друкарскую машынку?

346

Hey, has this been sitting out on the dinner table all day? It has to go in the refrigerator or it’ll go bad.

Яно што, увесь дзень на стале прастаяла? Трэба пакласці ў халадзільнік, бо сапсуецца.

347

Do you happen to know how to get downtown from here?

Можа, Вы ведаеце, як адсюль дабрацца ў горад?

348

It might rain before evening.

У другой палове дня, магчыма, будзе дождж.

349

It’s time to go to bed.

Пара ісці спаць.

350

Now that we have eaten, let’s go.

Цяпер, калі мы ўсе наеліся, хадзем.

351

Put in a little more sugar.

Пакладзі крыху болей цукру.

352

The matter was settled.

Гэтае пытанне было вырашанае.

353

No, thank you.

Не, дзякуй.

354

Could you repeat that, please?

Ці не мог бы ты паўтарыць гэта?

355

Have you already met Mr Smith?

Ты ўжо сустрэла спадара Сміта?

356

I can’t walk any farther.

Я не магу ісці далей.

357

It’s already seven.

Ужо 7.

358

One more step, and you’ll be a dead man.

Яшчэ крок — і ты мёртвы.

359

Mary is interested in politics.

Мэры цікавіцца палітыкай.

360

Mary is interested in politics.

Мэры цікавіць палітыка.

361

Mary is interested in politics.

Мэры цікавая палітыка.

362

Have you ever been to Mexico?

Вы калісьці былі ў Мексіцы?

363

Mary left her sister to clean the windows.

Мэры пакінула сястру, каб памыць вокны.

364

Mary is a bookworm.

Марыя – кніжны чарвяк.

365

Mary spoke Japanese slowly.

Мэры размаўляла па-японску павольна.

366

Mary can swim.

Мэры ўмее плаваць.

367

Let’s pretend we are aliens.

Давай прытворымся інапланецянамі.

368

All were happy.

Усе былі шчаслівыя.

369

Have you ever read Milton’s works?

Вы калісьці чыталі творы Мілтана?

370

Have you ever read Milton’s works?

Ты калісьці чытаў творы Мілтана?

371

Have you ever read Milton’s works?

Ты калісьці чытала творы Мілтана?

372

The milk went sour.

Малако скісла.

373

Miniskirts have gone out of fashion.

Мініспадніцы выйшлі з моды.

374

Listen, all of you.

Слухайце ўсе.

375

Misako married a Canadian last June.

Місака ажанілася з канадцам у мінулым чэрвені.

376

Misako married a Canadian last June.

Місака ажанілася з канадкай у мінулым чэрвені.

377

Maria spends a lot of money on clothes.

Марыя траціць шмат грошай на адзенне.

378

Mayuko dreamed a strange dream.

Маюка насніла дзіўны сон.

379

Mayuko came out of the room.

Маюко выйшла з пакою.

380

The Mayas made their balls out of rubber.

Майя рабілі сваі мячы з гумы.

381

I’d like to live in a decent house.

Я б хацела жыць у добрым доме.

382

I don’t know my address yet, I’m going to stay with my friend for a while.

Я яшчэ не ведаю сваёй адрэсы, я пэўны час буду жыць у сяброўкі.

383

I hope I’ll see you again soon.

Спадзяюся, што я зноў цябе ўбачу.

384

First, I should hear both sides.

Спачатку я мушу выслухаць абодва бакі.

385

First of all, let’s look at this famous picture.

Спачатку давайце паглядзім на гэтую вядомую карціну.

386

Mother Teresa was born in Yugoslavia in 1910.

Маці Тэрэза нарадзілася ў Югаславіі ў 1910 годзе.

387

You must reap what you have sown.

Сам заварыў кашу, дык сам і расхлёбвай.

388

You must reap what you have sown.

Сама кашы наварыла, сама і еш.

389

Mike has a friend who lives in Chicago.

У Майка ёсць сябра, што жыве ў Чыкага.

390

Mike and Ken are friends.

Майк з Кенам сябры.

391

How are you, Mike?

Як твае справы, Майк?

392

How are you, Mike?

Як Вашы справы, Майк?

393

Is Bob right?

Ці мае Боб рацыю?

394

I don’t know when Bob came to Japan.

Я не ведаю, калі Боб прыехаў у Японію.

395

Almost no one believed him.

Амаль ніхто яму не верыў.

396

The posters were immediately removed from the wall.

Плакаты адразу ж знялі з сцяны.

397

I don’t know, nor do I care.

Ja nia viedaju i nie chaču viedać.

398

I don’t like coffee.

Мне не падабаецца кава.

399

I don’t like coffee.

Я не люблю каву.

400

Fill out the form in ballpoint.

Запоўніце форму асадкай.

401

Ben was believed to be a criminal.

Лічылі, што Бэн — злачынец.

402

Helen got off at the next stop.

Хелен зышла на наступным прыпынку.

403

Betty killed her mother.

Бэці забіла сваю маці.

404

Betty killed her.

Бэці яе забіла.

405

Betty killed him.

Бэці яго забіла.

406

Betty drives fast.

Беці хутка водзіць машыну.

407

Betty likes classical music.

Бэці любіць класічную музыку.

408

Betty arrived the latest.

Бэці прыйшла апошняй.

409

Can you gift-wrap this, please?

Ці не маглі б вы завярнуць падарунак?

410

The President of France visited Okinawa.

Прэзідэнт Францыі наведаў Акінаву.

411

I want a person who can speak French.

Мне патрэбны чалавек, што ведае французскую.

412

French is spoken in France.

На французскай размаўляюць у Францыі.

413

Mr Brown teaches at Harvard.

Спадар Браун выкладае ў Гарвардзе.

414

Mr Brown speaks Japanese very well.

Спадар Браўн размаўляе па-японску вельмі добра.

415

Give me a bottle of wine.

Дайце мне бутэльку віна.

416

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Большасць людзей, якія ядуць відэльцамі, жывуць у Еўропе, Паўночнай Амерыцы ды Лацінскай Амерыцы; людзі, якія карыстаюцца палачкамі, жывуць ва Усходняй Азіі, а тыя, хто есць пальцамі, жывуць у Афрыцы, на Блізкім Усходзе, у Інданэзіі ды ў Індыі.

417

Bill can ride a bicycle.

Біл умее ездзіць на веласіпедзе.

418

Bill got up so early that he caught the first train.

Біл прачнуўся рана, каб папасці на першы цягнік.

419

There is a car in front of the building.

Перад будынкам ёсць машына.

420

How do you like living on your own?

Як табе жыць самому?

421

A piano is expensive, but a car is more expensive.

Піаніна дарагое, але машына даражэйшая.

422

I remember meeting him in Paris.

Я помню, як я сустрэў яго ў Парыжы.

423

The smell of roses filled the room.

Запах руж напоўніў пакой.

424

May I look at your passport?

Магу я паглядзець на Ваш пашпарт?

425

A bus driver is responsible for the safety of the passengers.

Вадзіцель аўтобуса нясе адказнасць за бяспеку пасажыраў.

426

The bus arrived empty.

Аўтобус прыйшоў пусты.

427

The bus arrived empty.

Аўтобус прыйшоў пустым.

428

At first, I didn’t like him.

Спачатку мне ён не спадабаўся.

429

Shut the door behind you.

Закрый за сабой дзверы.

430

I got a motorbike cheap.

Я танна дастаў матацыкл.

431

In such countries as Norway and Finland, they have lots of snow in winter.

У такіх краінах як Нарвегія і Фінляндыя зімой шмат снегу.

432

Rats breed rapidly.

Пацукі размнажаюцца хутка.

433

You know, you made me cry.

Ведаеш, я праз цябе плакаў.

434

What a beautiful garden!

Які прыгожы сад.

435

I managed to finish the work.

У мяне атрымалася закончыць працу.

436

What a big pumpkin!

Які вялікі гарбуз!

437

What?

Што?

438

What a good shot!

Які добры здымак!

439

Why do many people like John Lennon so much?

Čamu mnohim ludziam tak padabajecca Džon Lenan?

440

What are you punishing them for?

За што ты іх караеш?

441

I don’t think so.

Я так не думаю.

442

However you do it, the result will be the same.

Як бы ты гэта не рабіў, рэзультат будзе той самы.

443

Every cloud has a silver lining.

Загляне сонца і ў наша аконца.

444

I love this book above all.

Я люблю гэтую кнігу больш за ўсё.

445

The tiger cub looked like a large kitten.

Тыгранятка выглядала як вялікае кацянё.

446

It’s a problem any way you look at it.

Гэта праблема, з якога боку не паглядзі.

447

Tom can swim no more than a stone can.

Том плавае не лепей, ніж сякера.

448

Tom gave me a pen.

Том даў мне ручку.

449

Tom is a man of absolute sincerity.

Том — абсалютна сумленны чалавек.

450

Tom’s speech was excellent.

Прамова Тома была выдатная.

451

Tom and Frank are good friends.

Том і Франк — добрыя сябры.

452

Tom and Frank are good friends.

Том і Франк — дружбакі.

453

Any paper you read will tell the same story.

Гэтую ж гісторыю ты можаш прачытаць у любой газеце.

454

Which credit cards can I use?

Якімі крэдытнымі карткамі я магу карыстацца?

455

How far is it from here to the city?

Як далёка адсюль да горада?

456

Tony speaks English better than I do.

Тоні размаўляе па-англійску лепей за мяне.

457

Much to my surprise, the door opened noiselessly.

На маё здзіўленне, дзверы адчыніліся бясшумна.

458

It was very beautiful.

Ён быў вельмі прыгожы.

459

It was very beautiful.

Было вельмі прыгожа.

460

I remember meeting you somewhere.

Я помню, што недзе Вас сустракаў.

461

There appears to be a misunderstanding.

Здаецца, мы не зразумелі адзін аднога.

462

How did you come to school?

Калі ты прыйшла ў школу?

463

How did you come to school?

Калі Вы прыйшлі ў школу?

464

I don’t get it.

Я не разумею.

465

Please give us some examples.

Калі ласка, дайце нам нейкія ўзоры.

466

Please put this into English.

Pierakładzicie, kali łaska, heta na anhielskuju.

467

Please put this into English.

Перакладзіце, калі ласка, гэта на англійскую.

468

Please forgive me.

Калі ласка, прабач мяне.

469

Please write about your real experience.

Калі ласка, пішыце пра ваш сапраўдны досвед.

470

Please explain how to get there.

Калі ласка, паясніце, як туды дабрацца.

471

Where’s the restroom?

Дзе прыбіральня?

472

Where’s the restroom?

Дзе туалет?

473

There’s no toilet paper.

Туалетнай паперы няма.

474

Please turn on the TV.

Калі ласка, уключы тэлевізар.

475

The invention of TV caused a drastic change in our daily life.

Вынаходніцтва тэлебачання выклікала рашучыя перамены нашага штодзённага жыцця.

476

But what will you do if he doesn’t come?

Але што ты будзеш рабіць, калі яна не прыйдзе?

477

Texas is nearly twice as large as Japan.

Тэхас амаль удвая большы за Японію.

478

David remained on the platform while the train was in sight.

Дэвід заставаўся на пероне, пакуль цягнік быў бачны.

479

Disneyland was built in 1955.

Дыснэйлэнд быў пабудаваны ў тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят пятым годзе.

480

Don’t waste time on trifles.

Не марнуй час на дробязі.

481

At last, they purchased freedom with blood.

Урэшце рэшт яны купілі свабоду, заплаціўшы крывёю.

482

Paul telephoned just now.

Пол толькі што патэлефанаваў.

483

Paul telephoned just now.

Пол толькі што пазваніў.

484

Please bring me two pieces of chalk.

Калі ласка, прынясіце два куска крэйды.

485

Everyone is ready.

Усе гатовыя.

486

Somebody is playing the piano. It must be Ann.

Нехта грае на піяніна. Мабыць, гэта Ганна.

487

Who taught you how to dance?

Хто навучыў вас танцаваць?

488

Onions cook more quickly than potatoes.

Цыбуля гатуецца хутчэй, ніж бульба.

489

A lot of young people went to Hawaii this summer.

Шмат моладзі сёлета паехала на Гаваі.

490

The pain has mostly gone away.

Боль амаль прайшоў.

491

I didn’t know you were that kind of a person.

Я не ведала, што ты такая.

492

People would sell their souls to hear the concert from those seats.

Людзі б прадалі душу, каб слухаць канцэрт з гэтых месцаў.

493

That’s the most absurd idea I’ve ever heard.

Гэта самая абсурдная ідэя, якую я чуў.

494

It’s not a road, but a path.

Гэта не дарога, а сцежка.

495

It is a sheer waste of time.

Гэта толькі дарэмная трата часу.

496

It isn’t expensive.

Гэта нядорага.

497

That is because you always study hard.

Гэта таму што ты заўсёды старанна вучышся.

498

You can do it at your leisure.

Можаце заняцца гэтым у вольны час.

499

I put it in the drawer.

Я паклаў яго у шуфлядку.

500

I made it myself.

Я зрабіла яго сама.

501

Where is it hidden?

Дзе яно схавана?

502

What is it?

Што гэта?

503

I don’t know if it is good.

Не ведаю, ці гэта добра.

504

I’ve forgotten whether it was Saturday or Sunday.

Я забыў, была гэта субота ці нядзеля.

505

What has that to do with me?

А я тут пры чым?

506

I don’t know what it is.

Я не ведаю, што гэта.

507

I don’t know where it is.

Я ня ведаю, дзе яно.

508

We would like to buy a sofa.

Мы хацелі б купіць канапу.

509

I don’t know whether the story is true or not.

Я не ведаю, праўдзівая гэта гісторыя ці не.

510

The train stops at every station.

Цягнік спыняецца на кожным прыпынку.

511

The cook was astonished at his incredible appetite.

Кухар здзівіўся з яго жудаснага апетыту.

512

The storm destroyed the whole town.

Бура зруйнавала ўвесь горад.

513

The report has not been confirmed yet.

Даклад яшчэ не падзцвердзілі.

514

The mother is looking for a babysitter.

Маці шукае няньку для дзіцяці.

515

The soldier was killed in action.

Вайсковец быў забіты падчас выкананьня абавязкаў.

516

The soldiers were exposed to the enemy’s fire.

Салдаты былі адкрытыя для варожага агню.

517

The soldiers were exposed to the enemy’s fire.

Салдаты патрапілі пад агонь ворага.

518

The unhappy woman, drowned in tears, told her story.

Няшчасная кабета, захлёбваючыся слязьмі, расказала сваю гісторыю.

519

He left Japan at the end of the year.

Ён выехаў з Японіі ў канцы гэтага года.

520

When I look back upon those days, it all seems like a dream.

Калі я згадваю гэтыя дні, усё здаецца сном.

521

What animals inhabit those islands?

Якія жывёлы насяляюць гэтыя астравы?

522

Can the news be true?

Чы можа гэтая навіна быць праўдай?

523

It is otherwise correct.

Усё астатняе правільна.

524

The noise is getting louder and louder.

Шум усё галаснейшы і галаснейшы.

525

That ship crossed the equator yesterday.

Учора гэты карабль ператнуў экватар.

526

The new tunnel will link Britain and France.

Новы тунэль злучыць Брытанію і Францыю.

527

I am not at all pleased with the condition.

Я ня вельмі задаволены ўмовамі.

528

Lots of herons live in the marsh.

Шмат чапляў жыве на гэтых балотах.

529

The girl was laughed at by all her classmates.

З дзяўчынкі смяяліся ўсе яе аднакласнікі.

530

The novel ends with the heroine’s death.

Раман заканчваецца смерцю гераіні.

531

Don’t forget to post the letter.

Не забудзь адправіць ліст.

532

Did you receive the letter?

Вы атрымалі ліст?

533

Keep the dictionary by you.

Трымай пры сабе слоўнік.

534

The watch is manufactured in Switzerland.

Гэты гадзіннік выраблены ў Швейцарыі.

535

The accident happened the day before yesterday.

Няшчасны выпадак здарыўся пазаўчора.

536

That market has been rapidly expanding.

Рынак хутка расшыраецца.

537

The city lies east of London.

Горад размешчаны на ўсход ад Лонадана.

538

The child was almost drowned.

Дзіця амаль не патанула.

539

I decided to subscribe to the magazine.

Я вырашыла выпісаць часопіс.

540

I decided to subscribe to the magazine.

Я вырашыла выпісаць гэты часопіс.

541

The country is rich in natural resources.

Краіна багатая на прыродныя рэсурсы.

542

The lake is notorious for its contamination.

Возера сумна вядомае з-за забруджанасьці.

543

The dog’s name is Ken.

Сабаку звуць Кен.

544

We are not alone in supporting the plan.

Не мы адні падтрымліваем гэты план.

545

The economist instinctively anticipated the current depression.

Гэты эканаміст інстынктыўна прадчуваў бягучы спад.

546

What is the basis for the argument?

На чым грунтуецца гэты аргумент?

547

The ceremony will take place tomorrow.

Цырымонія адбудзецца заўтра.

548

The ceremony will take place tomorrow.

Цырымонія пройдзе заўтра.

549

The sign means that the answer is correct.

Гэты знак паказвае, што адказ правільны.

550

The desk is made of wood.

Стол зроблены з дрэва.

551

The song reminds me of my home.

Гэтая песня нагадвае мне пра дом.

552

The house is heated by solar energy.

Гэты дом абаграваецца сонечнай энэргіяй.

553

That movie star has many fans.

У гэтай акторкі шмат прыхільнікаў.

554

Only adults may watch that film.

Толькі дарослым можна глядзець гэты фільм.

555

Never did I dream of such a thing.

Я ніколі не марыла пра такое.

556

Your tie looks good.

Твой гальштук добра выглядае.

557

And if you see Tom, say hello to him for me.

А калі пабачыш Тома, перадай яму ад мяне вітанне.

558

It took me five hours to drive there.

Мне спатрэбілася пяць гадзін, каб дабрацца сюды на машыне.

559

Will you take me there?

Ты завядзеш мяне туды?

560

The girl standing there is Mary.

Дзяўчынка, што стаіць там, — гэта Мэры.

561

That is why he got angry.

Вось чаму ён злаваў.

562

You should have visited Kyoto.

Табе трэба было наведаць Кіёта.

563

I’m sorry, could you repeat that please?

Даруйце, Вы можаце сказаць гэта яшчэ раз?

564

Mr Smith is a candidate for mayor.

Спадар Сміт — кандыдат у мэры.

565

Not all birds can fly.

Не ўсе птушкі могуць лётаць.

566

Come back soon.

Хутчэй павяртайся.

567

Do you know about Singapore?

Вы ведаеце пра Сінгапур?

568

John came to Japan yesterday.

Джон учора прыехаў у Японію.

569

John had a violent quarrel with his wife.

Джон з жонкай моцна пасварыліся.

570

John is cleverer than Bill.

Джон разумнейшы за Біла.

571

John lives in New York.

Джон жыве ў Нью-Йорку.

572

John is interested in golf.

Джона цікавіць гольф.

573

Judy decided to wear her new bikini.

Джудзі вырашыла апрануць сваё новае бікіні.

574

Judy was born on the morning of September 5.

Джудзі нарадзілася раніцай 5 верасня.

575

Sew buttons onto a shirt.

Прышый гузікі на кашулю.

576

Everybody laughed at Jack.

Усе смяяліся з Джэка.

577

But he was lucky.

Але яму пашанцавала.

578

But you know, there’s no telling about that other world.

Але ведаеш, пра гэты “іншы свет” сведчанняў няма.

579

Jane is interested in flower arrangement.

Джэйн цікавіцца ікэбанай.

580

Shakespeare is the name of a writer.

Шэкспір — гэта прозвішча пісьменніка.

581

Sandra spent twice as much as I did.

Сандра патраціла ўдвая болей, чым я.

582

Three more passengers got on the bus.

Яшчэ тры пасажыры зайшлі ў аўтобус.

583

Here we are at Ueno Station.

Вось мы і на станцыі Уэно.

584

Your friendship means much to me.

Тваё сяброўства шмат для мяне значыць.

585

Let me congratulate you on your success.

Дазвольце мне прывітаць Вас з Вашым поспехам.

586

Do not read books in such a dim room.

Цябе не варта чытаць кнігу ў такім цёмным пакоі.

587

I bought this yesterday.

Я купіў гэта ўчора.

588

These trees were planted by them.

Гэтыя дрэвы пасадзілі яны.

589

This is an apple, too.

Гэта таксама яблык.

590

This is a book.

Гэта кніга.

591

This is the flag of Japan.

Гэта сцяг Японіі.

592

This is Japan.

Гэта Японія.

593

Whose bicycle is this?

Чый гэта ровар?

594

This is a very rare case.

Гэта вельмі рэдкі выпадак.

595

This is the book which I read last night.

Гэта кніга, якую я чытаў учора вечарам.

596

This is a dog.

Гэта сабака.

597

Is this your bicycle?

Гэта твой веласіпед?

598

This is a good textbook.

Гэта добры падручнік.

599

What kind of stone is this?

Што гэта за камень?

600

Whose is this bag?

Чыя гэта сумка?

601

This is a poem written in Scottish dialect.

Гэта верш, напісаны на шатландскім дыялекце.

602

This is the house in which the poet lived in his childhood.

Гэта дом, у якім паэт правёў сваё дзяцінства.

603

This is the house in which the poet lived in his childhood.

Гэта дом, у якім паэта правёў сваё дзяцінства.

604

This is the house in which the poet lived in his childhood.

Гэта дом, у якім паэтка правяла сваё дзяцінства.

605

This is the house in which the poet lived in his childhood.

Гэта дом, у якім паэтэса правяла сваё дзяцінства.

606

This is the car I spoke of the other day.

Гэта машына, пра якую я казала на днях.

607

This is my best work to date.

Гэта на дадзены момант мая найлепшая праца.

608

I don’t know what to do from now on.

Я не ведаю, што мне цяпер рабіць.

609

As all kinds of communication methods are proliferating, human relationships are weakening. This is a perfect example of mistaking means for ends.

Як збольшваецца колькасць сродкаў зносін, так і слабеюць сувязі паміж людзьмі. Гэта цудоўны прыклад сітуацыі, калі блытаюць сродкі і мэты.

610

Where is this train bound?

Куды ідзе гэты цягнік?

611

This problem arose from a mutual misunderstanding.

Гэтая праблема ўзнікла з-за няправільнага разумення адзін аднаго.

612

Compare this genuine jewel with that imitation.

Параўнайце гэты сапраўдны каштоўны камень з імітацыяй.

613

The man who wrote this book is a doctor.

Чалавек, што напісаў гэтую кнігу, — доктар.

614

This book belongs to me.

Гэтая кніга належыць мне.

615

This book deals with the new theory of linguistics.

У гэтай кнізе расказваецца пра новую мовазнаўчую тэорыю.

616

This book is worth reading again and again.

Гэтую кнігу варта перачытваць зноў і зноў.

617

This book is Tony’s.

Гэта Тоніна кніга.

618

This book will be of great use to you.

Гэтая кніга будзе табе вельмі карыснай.

619

The price of this book has been reduced by half.

Цану гэтай кнігі зменшылі напалавіну.

620

With this telescope, stars and dreams can be seen.

З гэтым тэлескопам можна ўбачыць зоры і мары.

621

With this telescope, stars and dreams can be seen.

Гэты тэлескоп дазваляе пабачыць зоры ды мроі.

622

We must buy a new carpet for this room.

Мы мусім купіць да гэтага пакою новы дыван.

623

There is a television in this room.

У гэтым пакоі ёсць тэлевізар.

624

Don’t smoke in this room.

Не паліце ў гэтым пакоі.

625

We’ve had a very hard winter.

У нас была вельмі цяжкая зіма.

626

Can you tell me where I am on this map?

Ці не маглі б Вы паказаць мне, дзе я на гэтай карце?

627

This word has two meanings.

У гэтага слова два значэнні.

628

You have only to push this red button.

Табе трэба толькі націснуць на гэту чырвоную кнопку.

629

Help me move this stone.

Дапамажы мне перасунуць гэты камень.

630

Is this seat empty?

Гэтае месца свабоднае?

631

Is this seat empty?

Тут свабодна?

632

There is nothing new under the sun.

Няма нічога новага пад сонцам.

633

It is believed that ghosts exist in this forest.

Лічыцца, што ў гэтым лесе жывуць здані.

634

Who is the author of this story?

Хто аўтар гэтага апавядання?

635

In copying this paper, be careful not to leave out any words.

Глядзіце, не прапусціце ані слова, перапісваючы гэты дакумент.

636

This shrine is sacred to Jupiter.

Гэты храм прысвечаны Юпіцеру.

637

The picture was taken by him.

Гэты здымак зрабіў ён.

638

This clock is out of order.

Гадзіннік не працуе.

639

They guarantee this clock for a year.

Гарантыя на гэты гадзціннік — на адзін год.

640

Let’s learn this poem by heart.

Давайце вывучым гэты верш на памяць.

641

Don’t throw away this magazine. I haven’t read it yet.

Не выкідвай гэты часопіс. Я яго яшчэ не прачытаў.

642

This park reminds me of my childhood.

Гэты парк нагадвае мне пра маё дзяцінства.

643

This lake is deep.

Гэта возера глыбокае.

644

This old house is made of wood.

Гэты стары дом пабудаваны з дрэва.

645

Who looks after this dog?

Хто глядзіць за гэтым сабакам?

646

I will get in touch with you again about this matter.

Я яшчэ звяжуся з Вамі па гэтым пытанні.

647

This bridge is made of wood.

Гэты мост зроблены з дрэва.

648

This desk is used by me.

Стол выкарыстоўваецца мной.

649

This flower is the most beautiful of all flowers.

Гэтая краска — найпрыгажэйшая з кветак.

650

How much is this dress?

Колькі каштуе гэта сукня?

651

This apple is sweet.

Гэты яблык салодкі.

652

This video is boring.

Гэта відэа нуднае.

653

This bread is very delicious.

Гэты хлеб вельмі смачны.

654

This coffee is so hot that I can’t drink it.

Гэтая кава такая гарачая, што я не магу яе піць.

655

This class consists of forty pupils.

У гэтым класе 40 вучняў.

656

This class consists of forty pupils.

Гэты клас складаецца з сарака вучняў.

657

These cookies aren’t expensive, but they taste good.

Гэтае пячэнне недарагое, але смачное.

658

This tea is very hot.

Гэта гарбата занадта гарачая.

659

The glass is full of milk.

Шклянка поўная малака.

660

If you should come this way again, please drop in.

Калі будзеш поруч, заходзь у госці.

661

I am here on business.

Я тут у камандзіроўцы.

662

This is the church where we got married.

Гэта царква, ў якой мы пажаніліся.

663

This is the church where we got married.

Гэта касцёл, у якім мы пажаніліся.

664

Here is your dog. Where is mine?

Вось твой сабака. А дзе мой?

665

Here is your dog.

Вось твой сабака.

666

Did you lose anything here?

Ты штосьці тут згубіў?

667

This is the school where she is teaching.

Гэта школа, дзе яна выкладае.

668

Shall we talk about it over a cup of coffee?

Можа, абгаворым гэта за кубкам кавы?

669

Can I go on a date with Ken, Mom?

Можна я пайду на спатканне з Кенам, мама?

670

Kate drinks a lot of milk every day.

Кейт п’е шмат малака кожны дзень.

671

Coffee, please, with cream and sugar.

Каву з вяршкамі і цукрам, калі ласка.

672

I like classical music.

Я люблю класічную музыку.

673

Sleep well, Timmy.

Дабранач, Цімі.

674

Whales are said to have lived on land long ago.

Кажуць, кіты калісьці даўно жылі на сушы.

675

Do you believe in ghosts?

Ты верыш у зданяў?

676

It rained yesterday.

Учора ішоў дождж.

677

Until yesterday, I had known nothing about it.

Да ўчарашняга дня я нічога пра яго не ведаў.

678

Carlos turned round.

Карлас абярнуўся.

679

California is famous for its fruit.

Каліфорнія вядомая сваёй садавінай.

680

I ache all over.

У мяне ўсё баліць.

681

Do they speak French in Canada?

У Канадзе размаўляюць на французскай?

682

The curtain caught fire.

Фіранка загарэлася.

683

Can we talk?

Мы можам пагаварыць?

684

How is the weather?

Як надвор’е?

685

Scott! Please make hotdogs for lunch.

Скот! Калі ласка, прыгатуй хот-догі на лэнч.

686

Scott! Please make hotdogs for lunch.

Скоце! Калі ласка, прыгатуй на лэнч хадуны.

687

The tea is too strong. Add some water.

Гэты чай занадта моцны. Дадай крыху вады.

688

Your dog is very big.

Твой сабака вельмі вялікі.

689

Thank you for your letter.

Дзякуй за Ваш ліст.

690

With reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Стасоўна рахунак-фактуры №56789, якая павінна была быць аплачаная ў мінулым месяцы, мы яшчэ не атрымалі ад Вас грашовы пераказ.

691

I can’t give up on my dreams.

Я не магу адмовіцца ад сваіх мар.

692

The Netherlands is a small country.

Галандыя — маленькая краіна.

693

The Netherlands is a small country.

Нідэрланды — маленькая краіна.

694

Good night, Mom.

Дабранач, мама.

695

How lazy you are!

Які ж ты гультай!

696

The opera starts at seven.

Опера пачынаецца ў сем.

697

My aunt was pleased with my success.

Мая цётка радавалася майму поспеху.

698

Don’t pay any attention to what he says.

Не звяртай увагі на тое, што ён кажа.

699

Where is the elevator?

Дзе ліфт?

700

I prepared a weak solution of sugar and water.

Я падрыхтаваў слабы водны раствор цукру.

701

A rabbit has long ears.

У трусоў доўгія вушы.

702

Hmm. I have a feeling I’m going to get lost whichever road I take.

Гм. Мне здаецца, што я заблуджу, па якой бы дарозе я не пайшоў.

703

What is the population of India?

Якая колькасць насельніцтва Індыі?

704

No, sit down.

Не, сядай.

705

Never speak ill of others behind their backs.

Ніколі не кажы дрэннага пра людзей за іх спінамі.

706

When did you change your address?

Калі ты змяніла адрас?

707

Any time will suit me.

Мяне задаволіць любы час.

708

The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.

У палітычных сістэмаў Велікабрытаніі і Японіі шмат агульнага.

709

I come from England.

Я з Англіі.

710

No country should interfere in another country’s internal affairs.

Ніводная дзяржава не павінна ўмешвацца ва ўнутраныя справы іншай дзяржавы.

711

No. He doesn’t like water!

Не. Ён не любіць воду!

712

It’s hard to complain against such good people.

Цяжка скардзіцца на такіх добрых людзей.

713

Those apples are big.

Гэтыя яблыкі вялікія.

714

That’s the boy I saw yesterday.

Гэта той хлопчык, якога я бачыў учора.

715

Is that a bus or a car?

Гэта аўтобус ці аўтамабіль?

716

One day I met him.

Аднойчы я сустрэў яго.

717

The fact that a man lives on the same street with me does not mean he is my friend.

Тое, што мы жывем з нейкім чалавекам на адной вуліцы, не значыць, што ён мой сябра.

718

In one letter he remarks, “Life is but a dream”.

У адным з лістоў ён адзначае: «Жыццё — гэта толькі сон».

719

In a sense, such a political movement may be called a revolution.

У пэўным сэнсе такі палітычны рух можна назваць рэвалюцыяй.

720

You should have telephoned in advance.

Табе трэба было патэлефанаваць загадзя.

721

Oh, just the usual stuff.

А, усё як заўсёды.

722

The United States borders Canada.

Злучаныя Штаты мяжуюць з Канадай.

723

The American people elected Mr. Clinton President.

Амерыканскі народ абраў спадара Клінтана прэзідэнтам.

724

The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.

Амазонка — другая па даўжыні рака ў свеце пасля Ніла.

725

Look at that shooting star.

Паглядзі на знічку.

726

That island is American territory.

Гэтая выспа — амерыканская тэрыторыя.

727

That boy takes after his father.

Гэты хлопчык падобны на бацьку.

728

The young girl wanted to be a star of the silver screen.

Маладая дзяўчына хацела стаць зоркай галубога экрану.

729

That bicycle belongs to our school.

Гэты веласіпед належыць нашай школе.

730

That bicycle belongs to our school.

Гэты ровар належыць нашай школе.

731

In that country I was a foreigner and was treated as such.

У гэтай краіне я быў іншаземцам, і да мяне ставіліся адпаведна.

732

Look at that tall building.

Паглядзіце на гэты высокі будынак.

733

That painting is a masterpiece of impressionist art.

Гэтае палатно — шэдэўр імпрэсіянісцкага мастацтва.

734

I like the slow rhythm of that song.

Мне падабаецца павольны рытм гэтай песні.

735

Look at that boy who is swimming.

Паглядзі на таго хлопчыка, што плавае.

736

You should buy an answering machine.

Вам трэба купіць аўтаадказчык.

737

It is necessary for you to help her.

Табе трэба ёй дапамагчы.

738

Do you speak Japanese?

Вы размаўляеце па-японску?

739

You have no right to interfere in other people’s affairs.

Ты не маеш права ўмешвацца ў справы іншых людзей.

740

You shouldn’t rely on other people’s help.

Ты не павінен спадзявацца на дапамогу іншых людзей.

741

Where do you want to go this summer?

Куды ты хочаш паехаць гэтым летам?

742

You have a good memory.

У вас добрая памяць.

743

Are you interested in music?

Цябе цікавіць музыка?

744

Can you write a letter in English?

Вы можаце напісаць ліст па-англійску?

745

You will see the difference.

Ты ўбачыш розніцу.

746

You are a bad boy.

Ты дрэнны хлопчык.

747

Do you go to school by bus?

Ці на аўтобусе ты едзеш у школу?

748

Do you go to school by bus?

Ты едзеш у школу на аўтобусе?

749

What do you study a foreign language for?

Навошта ты вывучаеш замежную мову?

750

Which club do you want to join?

У які клуб ты хочаш уступіць?

751

Which group do you want to join?

Да якой групы ты хочаш далучыцца?

752

Which group do you want to join?

Да якой групы Вы хочаце далучыцца?

753

Where did you see the woman?

Дзе вы бачылі гэтую жанчыну?

754

Can you open the window?

Ці не маглі б Вы адчыніць акно?

755

What do you do in your spare time?

Што ты робіш у вольны час?

756

You have to protect your family.

Табе трэба абараняць сваю сям’ю.

757

What is your name?

Як Вас завуць?

758

Can I borrow your umbrella?

Можна ўзяць твой парасон?

759

Your plan is a good one, but mine is a better one.

Ваш план вельмі добры, аднак мой лепшы за ваш.

760

Did your mother make those?

Гэта твая мама зрабіла?

761

I cannot agree with you.

Не магу з табой пагадзіцца.

762

I want you to be an Einstein.

Я хачу, каб ты быў Эйнштэйнам.

763

I’ll miss you when you’re gone.

Я буду сумаваць па табе, калі цябе не будзе.

764

It will cost you $100 to fly to the island.

Палёт на выспу будзе каштаваць 100$.

765

What happened to you last night?

Што з табой здарылася ўчора вечарам?

766

The boy standing over there is my son.

Хлопец, які там стаіць, – мой сын.

767

Tomorrow is my birthday.

Заўтра дзень майго нараджэння.

768

Tomorrow is my birthday.

Заўтра мой дзень нараджэння.

769

I’m afraid we don’t have any left.

На жаль болей у нас няма.

770

He is a daredevil.

Ён падшыванец.

771

He is no better than a thief.

Ён нічым не лепшы за злодзея.

772

Yes, I’m coming.

Так, іду.

773

AI stands for artificial intelligence.

«AI» значыць «штучны інтэлект».

774

There are lots of jellyfish in the ocean in September.

У верасні ў акіяне шмат медуз.

775

Please wait for five minutes.

Калі ласка, пачакайце пять хвілін.

776

The house was empty except for a cat.

Дом быў пусты, калі не лічыць котку.

777

I can do it in a week.

Я магу зрабіць гэта за адзін тыдзень.

778

A bird was flying in the sky.

У небе ляцела пташка.

779

In ten years our town will change a lot.

Праз дзесяць год наш горад моцна зменіцца.

780

One, three, and five are odd numbers.

Адзін, тры і пяць — гэта няцотныя лікі.

781

Will you study after dinner? “Yes, I will.”

«Ты будзеш вучыцца пасля абеда?» — «Так, буду».

782

Write an essay on “Friendship”.

Напішыце сачыненне па тэме „сяброўства“.

783

Is she reading a book? “Yes, she is.”

«Яна чытае кнігу?» — «Так».

784

Did he write a letter yesterday? “Yes, he did.”

«Ён учора напісаў ліст?» — «Так».

785

I understand how you feel, Hiroshi, says Mike.

Я разумею, як ты пачуваешся, Хіросі, – сказаў Майк.

786

Who wrote this book? “John did.”

«Хто напісаў гэту кнігу?» — «Джон».

787

Terms like “sexism” are now in vogue.

Словы кшталту «сэксізм» зараз у модзе.

788

Love your neighbour as yourself is a quotation from the Bible.

«Палюбі бліжняга свайго як сябе самога», — гэта цытата з Бібліі.

789

Do you like snakes? “Of course not.”

«Ты любіш змей?» — «Звычайна не».

790

How much is this handkerchief? “It is ninety-five cents.”

«Колькі каштуе гэтая насоўка?» — «Дзевяноста пяць цэнтаў».

791

No, repeated the Englishman.

«Не»,— паўтарыў англічанін.

792

Who is that girl? “That’s Keiko.”

«Хто гэтая дзяўчынка?» — «Гэта Кейко».

793

Spaniards have two surnames.

У іспанцаў ёсць два прозвішча.

794

Hello, how are you?

Прывітанне, як ты?

795

Welcome.

Вітаю.

796

Welcome.

Вітаем!

797

Did you pay for the book?

Вы заплацілі за кнігу?

798

I believe in you.

Я веру ў цябе.

799

Who is your English teacher?

Хто ваш настаўнік англійскай мовы?

800

Who is your English teacher?

Хто твой настаўнік англійскай?

801

Compared with his brother, he is not so intelligent.

У параўнаньні з братам ён не такі разумны.

802

Please sign your name on the contract.

Калі ласка, падпішыце дагавор.

803

It is believed that whales have their own language.

Лічыцца, што кіты маюць сваю мову.

804

I decided. I’m going to ask him out tonight.

Я вырашыў. Я запрашу яго на спатканне сёння вечарам.

805

The moon was reflected in the lake.

Месяц адлюстроўваўся ў возеры.

806

It’s Monday.

Сёння панядзелак.

807

The dog jumped over a chair.

Сабака перастрыбнуў праз крэсла.

808

A stranger inquired about the way to the station.

Незнаёмец спытаў дарогу да вакзала.

809

We will replace the current version with the upgrade.

Мы заменім бягучую версію пры абнаўленні.

810

Honesty doesn’t pay under the current tax system.

Сумленнасць не акупляецца пры сучаснай падатковай сістэме.

811

Older carpets are more valuable than newer carpets.

Старыя дываны каштоўнейшыя за новыя.

812

Mr Kawabata writes a letter home every year.

Спадар Кавабата штогод лістуе дадому.

813

Tell me something about your family.

Раскажы мне што-небудзь аб сваёй сям’і.

814

Time flies like an arrow.

Час ляціць, як страла

815

I want to close my account.

Я хачу закрыць свой рахунак.

816

Strike while the iron is hot.

Куй жалеза, пакуль гарачае.

817

The sayings of Confucius are famous.

Выслоўі Канфуцыя вядомыя.

818

The factory is running at full capacity.

Завод працуе на поўную магутнасць.

819

Fortune smiled on him.

Яму ўсміхнулася ўдача.

820

We protested, but it was in vain.

Мы пратэставалі, але гэта было марна.

821

Think about it.

Абдумай гэта.

822

Whether we go or not depends on the weather.

Пойдзем мы ці не не залежыць ад надвор’я.

823

The United States is a republic, the United Kingdom is not.

Злучаныя Штаты — гэта рэспубліка, а Злучанае Каралеўства — не.

824

Dark clouds are hanging low.

Цёмныя тучы вісяць нізка.

825

I take back what I said.

Забіраю свае словы назад.

826

I had tea instead of coffee this morning.

Сёння ранкам я піў каву, а не чай.

827

It is Monday today.

Сёння панядзелак.

828

There’s more cloud today than yesterday.

Сягоння болей хмар, ніж учора.

829

I found no job today.

Сёння я не знайшоў работы.

830

I don’t want to see anybody today.

Я не хачу нікога сёння бачыць.

831

What shall we eat tonight?

Што б нам з’есці сёння вечарам?

832

Mr Sato speaks English well.

Спадар Сато добра размаўляе па-англійску.

833

Show me what you have in your left hand.

Пакажы мне, што ў цябе ў левай руцэ.

834

Sugar dissolves in water.

Цукар растае ў вадзе.

835

I just bought a new desk for my computer.

Я толькі што купіў новы стол для свайго камп’ютэра.

836

The recent shortage of coffee has given rise to a lot of problems.

Нядаўняя нястача кавы выклікала шмат праблем.

837

Who was the last person to log on to the computer?

Хто апошні заходзіў у сістэму на кампутары?

838

The judge condemned him to death.

Суддзя прысудзіў яго да смерці.

839

My wallet and passport are missing.

Не магу знайсці свой кашалёк і пашпарт.

840

I examined the purse again, and found it empty.

Я паглядзеў у кашалёк яшчэ раз, і ён быў пусты.

841

Yesterday was my birthday.

Учора быў мой дзень нараджэння.

842

Yesterday was my birthday.

Учора быў дзень майго нараджэння.

843

My car was stolen last night.

Маю машыну ўкралі ўчора вечарам.

844

Those oysters I ate last night didn’t agree with me.

Мне стала дрэнна ад вустрыц, якія я з’еў учора вечарам.

845

My sister Susan gets up early every morning.

Мая сястра Сьюзан прачынаецца рана шторанку.

846

The children went to play in the park.

Дзеці пайшлі гуляць у парк.

847

I plan to stay in the city.

Я планую застацца ў горадзе.

848

Where’s the bus for the city?

Дзе спыняецца аўтобус, што ідзе ў горад?

849

I’ll show you around the city.

Я пакажу табе горад.

850

I will show you around the city.

Я пакажу табе горад.

851

The population is dying off.

Насельніцтва вымірае.

852

Please wait till I have finished my coffee.

Пачакайце, пакуль я дап’ю каву.

853

It was very sensible of him to reject the bribe.

Ён вельмі разумна зрабіў, што адмовіўся ад хабара.

854

It was when I was thirteen that I fell in love with a girl for the first time.

Мне было трынаццаць, калі я ўпершыню закахалася ў дзяўчыну.

855

I came to Japan to see Kyoto.

Я прыехаў у Японію, каб пабачыць Кіёта.

856

Sing us a song, please.

Заспявай нам песню, калі ласка.

857

We have two unused rooms in our house.

У нашым доме два вольныя пакоі.

858

I finally found the solution to the problem.

Я нарэшце знайшоў рашэнне гэтай праблемы.

859

We walked on the banks of the Thames.

Мы шпацыравалі па берагах Тэмзы.

860

We walked on the banks of the Thames.

Мы гулялі на берагах Тэмзы.

861

We heard the door close.

Мы чулі, як дзверы зачыніліся.

862

We think Venice a fascinating city.

Мы думаем, што Венецыя — цудоўны горад.

863

We must conform to the rules.

Мы мусім датрымлівацца правіл.

864

We are bound to each other by a close friendship.

Нас звязвае моцнае сяброўства.

865

We have used up the coal.

Мы выкарысталі ўвесь вугаль.

866

We are good friends.

Мы добрыя сябры.

867

I have no time to read books.

Я не маю часу на чытанне кніг.

868

She raised her fist as if to hit me.

Яна падняла кулак, быццам хацела мяне ўдарыць.

869

Who was it that read my diary while I was out?

Хто гэта чытаў мой дзённік, пакуль мяне не было?

870

Don’t put sugar in my coffee.

Не кладзіце мне ў каву цукар.

871

Do you remember me?

Вы памятаеце мяне?

872

My shirt isn’t dry yet.

Мая сарочка яшчэ не высахла.

873

There are no faults on my part.

Я ні ў чым не вінаваты.

874

My opinion is similar to yours.

Мая думка падобная да вашай.

875

My brother lives in Tokyo.

Мой брат жыве ў Токіа.

876

My dog often lies on the grass.

Мой сабака часта ляжыць на траве.

877

My hobby is to collect beautiful butterflies.

Маё хобі — збіраць прыгожых матылькоў.

878

My homework is nearly complete.

Мая дамашняя работа амаль выкананая.

879

My grandfather likes to walk.

Мой дзядуля любіць гуляць.

880

My father is a doctor.

Мой бацька ўрач.

881

My apartment is on the fourth floor.

Мой пакой на чацвёртым паверсе.

882

My book is on your desk.

Мая кніга на вашым стале.

883

Where’s my book?

Дзе мая кніга?

884

I have been to Kyoto twice.

Я двойчы быў у Кіёта.

885

I am a student.

Я студэнт.

886

I was woken up suddenly at dawn.

Мяне раптам пабудзілі на золку.

887

I truly loved her.

Я сапраўды яе кахаў.

888

I truly loved her.

Я сапраўды яе любіла.

889

I truly loved her.

Я сапраўды яе любіў.

890

My name is Hisashi.

Мяне звуць Хісасі.

891

I was born in 1979.

Я нарадзілася ў 1979 годзе.

892

I make it a rule to get up at six.

Я ўзяла за правіла ўставаць у шэсць.

893

I make it a rule to get up at six.

Я ўзяў за правіла ўставаць у шэсць.

894

I ate breakfast at eight.

Я паснедаў а восьмай гадзіне.

895

I’ll be sixteen in September.

У верасні мне будзе шаснаццаць.

896

I have three times as much money as you.

У мяне ўтрая болей грошай, чым у цябе.

897

I do not understand you.

Я Вас не разумею.

898

I value your friendship very much.

Я вельмі цаню тваё сяброўства.

899

I have been looking for you.

Я цябе шукаў.

900

I have been looking for you.

Я цябе шукала.

901

I decided that I would quit my part-time job.

Я вырашыла, што пайду з сваёй работы на паўстаўкі.

902

I’m always forgetting people’s names.

Я заўсёды забываю імёны людзей.

903

I was abducted by aliens.

Мяне выкрадалі іншапланецяне.

904

I spilled my coffee on the carpet.

Я праліў каву на дыван.

905

I have never been spoken to by a foreigner before.

Я ўпершыню размаўляю з замежнікам.

906

I like jazz music.

Мне падабаецца джаз.

907

I’m not quite well.

Мне крыху нядобра.

908

I was made to go there.

Мяне заставілі туды пайсці.

909

I regret going there.

Мне шкада, што я туды пайшоў.

910

I know every inch of the town.

Я ведаю кожны куток горада.

911

I found the story interesting.

Гэтая гісторыя здалася мне цікавай.

912

I want to know the reason.

Я хачу ведаць прычыну.

913

I got up early so as to be in time for the train.

Я ўстаў крыху раней, каб паспець на цягнік.

914

I believe it is a genuine Picasso.

Я лічу, што гэта сапраўдны Пікасо.

915

I usually go home at four.

Звычайна я іду дахаты ў чатыры.

916

I am sick at heart.

Я хворы на сэрца.

917

I’m tired of watching television.

Я стамілася глядзець тэлевізар.

918

I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.

У мяне ёсьць кот і сабака. Кот чорны, а сабака белы.

919

I don’t know any French.

Я зусім не ведаю французскай.

920

I haven’t eaten breakfast yet.

Я яшчэ не снедаў.

921

I felt as if I were an uninvited guest.

Я адчуў сябе няпрошаным госцем.

922

I will not see him any more.

Я болей яго не ўбачу.

923

I’ve finally got used to urban life.

Я нарэшце звык да гарадскога жыцця.

924

I don’t like English.

Я не люблю англійскую.

925

I am good at speaking English.

Я добра размаўляю па-англійску.

926

I am near the station.

Я блізка вакзала.

927

I arrived at school on time.

Я прыйшла ў школу своечасова.

928

I took his umbrella by mistake.

Я выпадкова ўзяў твой парасон.

929

As I was in a hurry, I had to take a taxi.

Я вельмі спяшаўся, таму ўзяў таксі.

930

I have a friend who lives in Kyoto.

Я маю сябра, які жыве ў Кіёта.

931

I have a friend who lives in Kyoto.

У мяне ёсць сябар, што жыве ў Кіёта.

932

I know your father.

Я ведаю твайго бацьку.

933

I’m taller than you.

Я вышэйшы за цябе.

934

I tied my dog to the tree in the yard.

Я прывязаў свайго сабаку да дрэва на падвор’і.

935

I have lost the key.

Я згубіў ключ.

936

I’m at the airport now.

Зараз я ў аэрапорце.

937

I am writing a letter.

Я пішу ліст.

938

I got up late this morning.

Сёння я ўстаў позна.

939

I have caught a cold.

Я прастудзіўся.

940

I am reading a book now.

Зараз я чытаю кнігу.

941

I am playing baseball.

Я гуляю ў бейсбол.

942

I caught the last bus.

Я сеў на апошні аўтобус.

943

I have a bicycle of the latest model.

Я маю веласіпед апошняй мадэлі.

944

I was busy yesterday.

Учора я была занятая.

945

I wrote a letter last night.

Учора вечарам я напісаў ліст.

946

I always feel pleased when I’ve finished a piece of work.

Я заўжды задаволены, калі скончыў частку працы.

947

I considered changing my job, but in the end I decided not to.

Я думала змяніць працу, але зрэшты вырашыла не мяняць.

948

When I was a kid, I dreamed of becoming a star like Seiko Matsuda.

Калі я была дзіцём, я марыла стаць зоркай, як Сэйка Мацуда.

949

I meet him at the club from time to time.

Я час ад часу сустракаю яго ў клубе.

950

I live my life for the sake of myself.

Я жыву для сябе.

951

I decided to buy a car.

Я вырашыла купіць машыну.

952

I want to be a magician.

Я хачу быць чараўніком.

953

I do not like spring.

Мне не падабаецца вясна.

954

I’m a deeply religious man and believe in life after death.

Я глыбока рэлігіёзны чалавек і веру ў жыццё пасля смерці.

955

I bought a new television.

Я купіў новы тэлевізар.

956

I built a new house.

Я пабудаваў новы дом.

957

I believe in God.

Я веру ў Бога.

958

I am interested in old cities in the world.

Мяне цікавяць старыя гарады свету.

959

I am not a teacher.

Я не настаўнік.

960

Locking all the doors, I went to bed.

Закрыўшы ўсе дзверы, я пайшоў спаць.

961

I like to run.

Я люблю бегаць.

962

I’m as bad at swimming as I am at running.

Я плаваю гэтак жа кепска, як бегаю.

963

I have known Taro for ten years.

Я ведаю Таро дзесяць год.

964

He replied that he did not know.

Ён адказаў, што не ведае.

965

I arrived too late and missed the train.

Я прыйшоў надта позна і спазніўся на цягнік.

966

I came to Japan from China.

Я прыехаў у Японію з Кітаю.

967

I haven’t eaten since breakfast and I’m very hungry.

Я нічога не еў пасля сняданка і зараз вельмі галодны.

968

I bought a book about animals.

Я купіў кнігу аб жывёлах.

969

I was concentrating on reading.

Я сканцэнтраваўся на чытанні.

970

I have been here for two hours.

Я тут ужо дзве гадзіны.

971

I’m standing in the shade.

Я стаю ў цені.

972

I live in Japan.

Я жыву ў Японіі.

973

I returned to Japan.

Я вярнуўся ў Японію.

974

I don’t know anything about Japan.

Я нічога не ведаю пра Японію.

975

I know where he comes from.

Я ведаю, адкуль ён.

976

I met him while he was in Japan.

Я сустрэла яго, калі ён быў у Японіі.

977

I thought he might come.

Я думаў, што ён можа прыйсці.

978

I had a chance to see him.

Я меў шанс яго ўбачыць.

979

I was disappointed in you.

Я расчараваўся ў табе.

980

I could make nothing of what he said.

Я не зразумеў з таго, што ён сказаў, нічога.

981

I was not interested in his life.

Яго жыццё мяне не цікавіла.

982

I know him only by name.

Я ведаю яго толькі па імені.

983

I know them.

Я іх ведаю.

984

I trust him because he never tells a lie.

Я давяраю яму таму, што ён ніколі не хлусіць.

985

I am growing to hate the girl.

Я пачынаю ненавідзець гэтую дзяўчынку.

986

I bought her a nice Christmas present.

Я купіла ёй добры падарунак на Каляды.

987

I meant to call her, but I forgot to.

Я збіраўся пазваніць ёй, але забыў.

988

I took what she said literally.

Тое, што яна сказала, я ўспрыняў літаральна.

989

I accepted her invitation.

Я прыняў яе запрашэнне.

990

I thanked her for her kind hospitality.

Я падзякаваў ёй за шчырую гасціннасць.

991

I thanked her for her kind hospitality.

Я падзякавала ёй за шчырую гасціннасць.

992

I tried to persuade her in vain.

Я марна спрабаваў яе пераканаць.

993

I asked for my father’s help.

Я папрасіў бацьку дапамагчы.

994

I decided to be a lawyer.

Я вырашыла стаць юрыстам.

995

I decided to be a lawyer.

Я вырашыла стаць юрысткай.

996

I played tennis after school.

Посля школы я гуляў у тэніс.

997

I study English every day.

Я вывучаю англійскую кожны дзень.

998

I’ll leave Osaka for Tokyo tomorrow.

Заўтра я еду з Осакі ў Токіа.

999

I’ll come back.

Я павярнуся.

1000

I believe in friendship.

Я веру ў сяброўства.

1001

I invited Jane to dinner.

Я запрасіў Джэйн на абед.

1002

I was invited to dinner.

Мяне запрасілі на абед.

1003

I live with my parents.

Я жыву з бацькамі.

1004

I like studying history.

Мне падабаецца вывучаць гісторыю.

1005

I must have my watch repaired.

Я мушу адрамантаваць гадзіннік.

1006

I myself have never seen a UFO.

Асабіста я ніколі не бачыў НЛА.

1007

There are a lot of stars larger than our own Sun.

Ёсць шмат зорак большых, чым наша Сонца.

1008

We need the money.

Нам патрэбныя гэтыя грошы.

1009

We know him.

Мы ведаем яго.

1010

We are husband and wife.

Мы муж і жонка.

1011

We went to the park to play.

Мы пайшлі пагуляць у парк.

1012

I have to prepare for the test.

Я мушу рыхтавацца да кантрольнай.

1013

I have to prepare for the test.

Я мушу рыхтавацца да кантрольнай работы.

1014

I have a terrible toothache.

У мяне жахліва баліць зуб.

1015

Time, which strengthens friendship, weakens love.

Час, што змацняе сяброўства, аслабляе каханне.

1016

Time, which strengthens friendship, weakens love.

Час узмацняе сяброўства, але аслабляе любоў.

1017

You have to change trains at the next stop.

Вам трэба перасесці на іншы поезд на наступным прыпынку.

1018

Translate the following sentences into Japanese.

Перакладзіце наступныя сказы на японскую.

1019

We should be conscious of our shortcomings.

Там трэба ведаць пра свае заганы.

1020

Hey! Scott! Pay my bill!

Гэй! Скот! Аплаці рахунак!

1021

I can do it alone.

Я магу зрабіць гэта адна.

1022

Freedom is so fundamental that its importance cannot be overemphasized.

Свабода настолькі асноватворная, што яе важнасць нельга перабольшыць.

1023

I’m prepared to do anything to protect freedom.

Я гатовая зрабіць што заўгодна, каб абараніць свабоду.

1024

In fact, he’s a billionaire.

Ён, фактычна, мільярдэр.

1025

To tell the truth, I don’t like him.

Шчыра кажучы, ён мне не падабаецца.

1026

Please show me your picture.

Калі ласка, пакажы мне сваю фатаграфію.

1027

A photographer took a photograph of my house.

Фатограф зрабіў здымак майго дома.

1028

We’ll help you, okay?

Мы табе дапаможам, добра?

1029

We’ll help you, okay?

Мы Вам дапаможам, добра?

1030

Wounded bears are usually very dangerous.

Раненыя мядзведзі, як правіла, вельмі небяспечныя.

1031

I play the guitar in my spare time.

Я іграю на гітары ў вольны час.

1032

Practice makes perfect.

Практыка робіць дасканалым.

1033

Lake Towada is famous for its beauty.

Возера Товада вядомае сваёй прыгажосцю.

1034

Lake Towada is in the north of Japan.

Возера Товада знаходзіцца на поўначы Японіі.

1035

Envy is the companion of honour.

Зайздрасць і гонар ходзяць поруч.

1036

The first time I met Betty, I was nervous.

Калі я ўпершыню сустрэла Бэці, я хвалявалася.

1037

When did you first come over to Japan?

Калі вы ўпершыню прыехалі ў Японію?

1038

Victory is unlikely but not impossible.

Перамога малаверагодная, але магчымая.

1039

You’d better study for the sake of your future.

Патрэбна лепш вучыцца дзеля будучыні.

1040

I am full of anxiety about the future.

Я вельмі хвалююся за будучыню.

1041

Let me know when you get the package.

Скажаш мне, як атрымаеш пасылку.

1042

The boy was engrossed in constructing a model plane.

Хлопчык быў захоплены канструяваннем мадэлі самалёта.

1043

If you invited him, he might come.

Калі б ты яго запрасіла, ён магчыма б прыйшоў.

1044

The animal in the top left-hand corner is meant to be a dragon.

Па задумцы жывёла ў верхнім левым куце — гэта дракон.

1045

The animal in the top left-hand corner is meant to be a dragon.

Задумвалася, што жывёла ў верхнім левым куце — гэта цмок.

1046

It’s rude to make fun of your boss in public.

Груба жартаваць з свайго начальніка на людзях.

1047

The situation is hopeless.

Сітуацыя безнадзейная.

1048

The new school year begins in April in Japan.

Новы научальны год пачынаецца ў Японіі ў красавіку.

1049

It’s really snow white.

Яно сапраўды беласнежнае.

1050

True friendship is priceless.

У сапраўднага сяброўства няма цаны.

1051

In the beginning God created the heaven and the earth.

На пачатку стварыў Бог неба і зямлю.

1052

We have two ears.

У нас па два вуха.

1053

As a man lives, so shall he die.

Як чалавек жыве, так ён і памрэ.

1054

So many men, so many minds.

Што галава, то розум.

1055

The people rebelled against the king.

Народ паўстаў супраць караля.

1056

Life is but an empty dream.

Жыццё — толькі пустое летуценне.

1057

Vinegar has a sharp taste.

Воцат мае востры смак.

1058

He was arrested for drunken driving.

Ён быў арыштаваны за кіраваньне ў нецьвярозым стане.

1059

The world is changing more and more quickly.

Свет мяняецца ўсё хутчэй і хутчэй.

1060

Questioned about his policies, the candidate gave only vague answers.

Калі ў кандыдата спыталі пра яго палітыку, ён даў толькі туманны адказ.

1061

The government should do away with these regulations.

Урад мае адмяніць гэтыя правілы.

1062

The stars are spread all over the night sky.

Зоркі раскіданыя па ўсяму начному небу.

1063

The stars look dim because of the city lights.

Зоркі дрэнна бачна праз агні горада.

1064

Flower arrangement is a traditional art in Japan.

Ікебана — традыцыйны від мастацтва ў Японіі.

1065

Once upon a time, there lived a poor man and a rich woman.

Калісьці, даўным-даўно жылі бедны мужчына і багатая кабета.

1066

The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

Вільготныя трапічныя экватарыяльныя лясы, размешаныя ў вузкім рэгіёне каля экватара, знікаюць так хутка, што да 2000 года восемдзесят працэнтаў іх могуць быць знішчаныя.

1067

We tried to persuade him.

Мы спрабавалі пераканаць яго.

1068

Please explain it.

Калі ласка, паясні гэта.

1069

Who built the snowman?

Хто зляпіў снегавіка?

1070

What did you do last Sunday?

Што ты рабіла ў мінулую нядзелю?

1071

After I talked with my teacher, I decided to work hard.

Пагаварыўшы з сваёй настаўніцай, я вырашыла працаваць старанна.

1072

The teacher interpreted the passage of the poem.

Настаўнік паясніў урывак з верша.

1073

It was not until Chikako left me that I realized how much I loved her.

Толькі калі Тікако пайшла ад мяне, я зразумеў, як моцна я яе кахаў.

1074

The boat was swallowed up in the fog.

Лодку паглынуў туман.

1075

I couldn’t agree with you more.

Я поўнасцю з табой згодна.

1076

We sat in total silence.

Мы сядзелі ў поўнай цішыні.

1077

My grandfather passed away three years ago.

Мой дзядуля памёр тры гады таму назад.

1078

My grandfather is very healthy.

Мой дзядуля вельмі здаровы.

1079

Didn’t it occur to you to shut the windows?

Ты не здагадаўся закрыць вокны?

1080

Don’t open the window.

Не адчыняй акна.

1081

Close the window.

Зачыніце акно.

1082

Take a deep breath, please.

Калі ласка, зрабіце глыбокі ўдых.

1083

Soon gotten soon spent.

Што лёгка прыходзіць, тое лёгка сыходзіць.

1084

Everybody in the village knew him.

Яго ведалі ўсе ў вёсцы.

1085

The sun is the brightest star.

Сонца — найяскравейшая зорка.

1086

Alone in the big city, I began to get homesick.

Адзін ў вялікім горадзе, я пачаў сумаваць па дому.

1087

Is somebody there?

Там хтосьці ёсць?

1088

Who will help me?

Хто дапаможа мне?

1089

Everybody knows that two and two make four.

Усе ведаюць, што два плюс два — чатыры.

1090

Everybody knows his name.

Кожны ведае яго імя.

1091

Everybody has wet dreams.

Эратычныя сны сняцца ўсім.

1092

Give this ticket to whoever comes first.

Аддай гэты білет першаму, хто падыдзе.

1093

There is nothing wrong with boys wearing cosmetics.

Няма нічога благога ў тым, што хлопец карыстаецца касметыкай.

1094

If you want a man to propose marriage, feed him well.

Калі хочаш дачакацца ад мужчыны шлюбнай прапановы, добра яго накармі!

1095

Don’t pretend you don’t know.

Не ўдавай, што не ведаеш.

1096

The earth is not a star, but a planet.

Зямля — гэта не зорка, а планета.

1097

The red lines on the map represent railways.

Чырвонымі лініямі на карце пазначаная чыгунка.

1098

You are late.

Вы спазніліся.

1099

China is much larger than Japan.

Кітай намнога большы за Японію.

1100

It may snow in the afternoon.

Пасля абеду можа пайсці снег.

1101

Day alternates with night.

Дзень змяняе ноч.

1102

Is breakfast ready?

Снеданне гатовае?

1103

We hardly have time to eat breakfast.

Нам ледзьве хапае часу, каб з’есці снеданне.

1104

All the houses in town were empty.

Усе дамы ў горадзе пуставалі.

1105

I waited for her a long time.

Я доўга яе чакаў.

1106

Feed the bird!

Пакарміце птушку!

1107

Walking along the street, I met an old friend.

Калі я ішоў па вуліцы, я сустрэў старога сябра.

1108

If there is a suitable occasion, I’ll introduce you to him.

Пры нагодзе я цябе з ім пазнаёмлю.

1109

It’s dangerous to walk on railway lines.

Хадзіць па чыгуначным пуцям небяспечна.

1110

There was a beautiful chandelier hanging from the ceiling.

З столі звісала прыгожая люстра.

1111

There was a beautiful chandelier hanging from the ceiling.

З столі звісала прыгожая жырандоля.

1112

The weather report says it will rain tomorrow afternoon.

У прагнозе надвор’я сказалі, што заўтра пасля абеду будзе дождж.

1113

Weather reports rarely come true.

Прагнозы надвор’я рэдка спраўджваюцца.

1114

The weather forecast is not necessarily reliable.

Прагнозу надвор’я не заўсёды можна верыць.

1115

The legend says that she was a mermaid.

У легендзе сказана, што яна была русалкай.

1116

According to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.

Па легендзе ў лесе жылі прывіды, таму людзі абміналі яго.

1117

There were no railroads in Japan at that time.

У той час у Японіі не было чыгункі.

1118

My head aches.

У мяне баліць галава.

1119

There is a post office at the end of the street.

У канцы вуліцы знаходзіцца паштовае аддзяленне.

1120

All of a sudden the sky became dark.

Раптам неба пацямнела.

1121

The weather stayed hot for two weeks.

Надвор’е заставалася гарачым два тыдні.

1122

Don’t come again.

Не прыходзь болей.

1123

Some stars are hardly visible to the naked eye.

Некаторыя зоркі амаль не бачна неўзброеным вокам.

1124

How do you like the climate of Japan?

Як табе клімат у Японіі?

1125

New models of Japanese cars usually come out in the spring.

Новыя мадэлі японскіх аўтамабіляў звычайна з’яўляюцца вясной.

1126

Even Japanese can make mistakes when they speak Japanese.

Нават японцы могуць памыліцца, калі размаўляюць па-японску.

1127

It being Sunday, we have no classes today.

У нас сёння няма заняткаў, бо гэта нядзеля.

1128

A cat can see in the dark.

Каты бачаць у цемяні.

1129

You must think of your old parents.

Падумай пра старых бацькоў.

1130

The structure of the brain is complicated.

У мазгоў складаная структура.

1131

The judge sentenced him to one year’s imprisonment.

Суддзя прысудзіла яму год зняволення.

1132

Do you know where he bought his camera?

Ты ведаеш, дзе ён купіў свой фотаапарат?

1133

It is clear that he pretended to be ill.

Зразумела, што ён удаваў хваробу.

1134

Did you see him go out?

Ты бачыў, як ён выходзіў?

1135

It’s impossible that he forgot our meeting.

Неверагодна, што ён забыўся на нашу сустрэчу.

1136

He owed his success to both ability and industry.

Поспехам ён быў абавязаны як сваім здольнасцям, так і працавітасці.

1137

I cannot help his being lazy.

Я не магу нічога зрабіць з тым, што ён лянуецца.

1138

It is strange that he should have lost his way.

Дзіўна, што ён заблукаў.

1139

It was obvious to everybody that he was tired.

Усім было зразумела, што ён стаміўся.

1140

I hesitated to go to the movie with him.

Я вагалася, ці ісці з ім у кіно.

1141

He and his friend sat on the bench.

Яны з сябрамі селі на лаўку.

1142

I gave him the book.

Я даў кнігу яму.

1143

He has another son.

У яго ёсць яшчэ адзін сын.

1144

How often do you see him?

Як часта ты яго бачыш?

1145

Every time I went to his house, he was not at home.

Кожны раз, калі я заходзіў да яго, яго не было дома.

1146

His loss of memory is a psychological problem rather than a physical one.

Яго амнэзія — псіхалагічная, а не фізічная праблема.

1147

His argument was far from rational.

Яго аргумент быў далёка не рацыянальны.

1148

His sudden illness deterred us from traveling.

Яго нечаканая хвароба ўтрымала нас ад падарожжа.

1149

His picture was in the newspaper.

Яго фатаграфія была ў газеце.

1150

I haven’t read any of his novels.

Я не чытаў жоднага яго раману.

1151

Can he fulfill his dream?

Ці можа ён здзейсніць сваю мару?

1152

He regards so-called compulsory education as useless.

Ён лічыць так званую абавязковую адукацыю марнай.

1153

He returned from Holland in June.

Ён вярнуўся з Галандыі ў чэрвені.

1154

He’s very fond of science fiction.

Яму вельмі падабаецца фантастыка.

1155

He went to see her reluctantly.

Ён неахвотна пайшоў на сустрэчу з ёй.

1156

He has a cold.

Ён прастудзіўся.

1157

I have three dogs.

У мяне тры сабакі.

1158

He’s a member of the golf club.

Ён сябра гольф-клуба.

1159

He knows well how to use a computer.

Ён дасведчаны карыстальнік кампутара.

1160

He likes playing soccer.

Ён любіць гуляць у футбол.

1161

He hesitated for a while.

Ён вагаўся некаторы час.

1162

He is a good athlete.

Ён добры спартсмен.

1163

He wants to participate in the contest.

Ён хоча ўдзельнічаць у спаборніцтве.

1164

He doesn’t know who built those houses.

Ён не ведае, хто збудаваў гэтыя дамы.

1165

He did not expect to live so long.

Ён не чакаў, што пражыве так доўга.

1166

He stopped smoking.

Ён кінуў курыць.

1167

He stopped to smoke.

Ён спыніўся папаліць.

1168

He finally succeeded in getting a job.

Яму нарэшце ўдалася знайсці работу.

1169

He gets tired easily.

Ён хутка стамляецца.

1170

He’s a very selfish person.

Ён вельмі эгаістычны.

1171

How old he is!

Які ён стары!

1172

He lived on crackers and water for three days.

Ён тры дні жыў на крэкеры ды вадзе.

1173

He filled the bottle with water.

Ён напоўніў бутэльку вадой.

1174

He doesn’t speak French, neither do I.

Ён не гаворыць па-французску, як і я.

1175

He took up his pen and began to write.

Ён узяў ручку і пачаў пісаць.

1176

He lost his umbrella again.

Ён зноў згубіў свой парасон.

1177

He often comes late to school.

Ён часта прыходзіць позна ў школу.

1178

He remained single all his life.

Ён заставаўся самотным усё жыццё.

1179

He missed the train by one minute.

Ён спазніўся на цягнік на адну хвіліну.

1180

He fell in love with the girl at first sight.

Ён закахаўся ў гэтую дзяўчыну з першага позірку.

1181

He fell in love with her at first sight.

Ён закахаўся ў яе з першага позірку.

1182

He taught me how to swim.

Ён навучыў мяне плаваць.

1183

He believes that he is a hero.

Ён верыць, што ён герой.

1184

He believes that he is a hero.

Ён лічыць, што ён герой.

1185

He does not smoke.

Ён не паліць.

1186

He does not smoke.

Ён не курыць.

1187

He has two pencils; one is long and the other short.

Ён мае два алоўкі: адзін доўгі, а другі кароткі.

1188

He has two pencils; one is long and the other short.

У яго два алоўкі: адзін доўгі і адзін кароткі.

1189

He is very fond of music.

Яму вельмі падабаецца музыка.

1190

He was listening to music.

Ён слухаў музыку.

1191

He did nothing wrong.

Ён нічога благога не зрабіў.

1192

He has been to Europe many times.

Ён шмат разоў бываў у Еўропе.

1193

He saw that he was wrong.

Ён убачыў, што ён неправы.

1194

He gladly accepted our offer.

Ён з радасцю прыняў нашу прапанову.

1195

He’s strong.

Ён моцны.

1196

He works as a teacher, but actually he is a spy.

Ён працуе настаўнікам, але на самой справе ён шпіён.

1197

He doesn’t know what to do with his money.

Ён не ведае, што рабіць з сваімі грашыма.

1198

He was right after all.

У канцы канцоў, ён меў рацыю.

1199

He is not as young as he looks.

Ён не такі малады, як выглядае.

1200

He had the fortune to find a job.

Яму пашанцавала знайсці работу.

1201

He left the office just now.

Ён толькі што выйшаў з майстэрні.

1202

He still writes novels from time to time, but not as often as he used to.

Ён яшчэ піша раманы час ад часу, але не так часта, як раней.

1203

He sat reading a book.

Ён сядзеў, чытаючы кнігу.

1204

He made many grammatical mistakes in his composition.

Ён зрабіў шмат памылак у сачыненні.

1205

He watched the boys swimming.

Ён глядзеў, як хлопчыкі плаваюць.

1206

He ordered me to stand up.

Ён загадаў мне ўстаць.

1207

He didn’t allow me to pay the bill for the dinner.

Ён не даў мне аплаціць рахунак за абед.

1208

He asked me two questions.

Ён задаў мне два пытанні.

1209

He found my bike.

Ён знайшоў мой ровар.

1210

He is an old friend of mine.

Ён мой стары сябра.

1211

He is not so old as my brother.

Ён маладзейшы за майго брата.

1212

He speaks English better than I do.

Ён размаўляе па-англійску лепей за мяне.

1213

He has come back from the office.

Ён вярнуўся з офісу.

1214

He went by bicycle.

Ён паехаў на веласіпедзе.

1215

He has a house of his own.

Ён мае ўласны дом.

1216

His hands were empty.

Яго рукі былі пустыя.

1217

He rested his hand on my shoulder.

Ён паклаў руку мне на плячо.

1218

He bought books at random.

Ён купляў якія папала кнігі.

1219

He made an important scientific discovery.

Ён зрабіў важнае навуковае адкрыццё.

1220

He sat down to read a novel.

Ён прысеў пачытаць раман.

1221

He is two years older than Ogawa.

Ён на два гады старэйшы за Огаву.

1222

He has set up a new business.

Ён пачаў новы бізнэс.

1223

He accepted our offer.

Ён прыняў нашу прапанову.

1224

He is aware of the danger.

Ён ведае, што ён у небяспецы.

1225

He disappeared in the crowd.

Ён расчараваў натоўп.

1226

He is a biologist.

Ён біолаг.

1227

He drank a glass of red wine.

Ён выпіў шклянку чырвонага віна.

1228

He doesn’t watch television at all.

Ён увогуле не глядзіць тэлевізар.

1229

He is sure to become the President sooner or later.

Ён абавязкова стане прэзідэнтам, раней ці пазней.

1230

He wrote a book on China.

Ён напісаў кнігу пра Кітай.

1231

He is a thief.

Ён злодзей.

1232

He graduated from Tokyo University.

Ён скончыў Такійскі Універсітэт.

1233

He hesitated before answering.

Ён вагаўся перад адказам.

1234

He not only does not work but will not find a job.

Ён не толькі не працуе, але нават і не знайдзе працу.

1235

He knows a lot about animals.

Ён шмат ведае пра жывёл.

1236

He is introverted.

Ён інтраверт.

1237

He’s got lung cancer.

Ён хворы на рак лёгкіх.

1238

He seems to be ill.

Ён, здаецца, хворы.

1239

He was accused of stealing the jewels.

Ён быў абвінавачаны ў крадзяжы юбэлірных упрыгожаньняў.

1240

Does he have many books?

У яго шмат кніг?

1241

He looked at me with a strange expression.

Ён паглядзеў на мяне з дзіўным выразам.

1242

He likes not only baseball but football.

Яму падабаецца не толькі бейсбол, але і футбол.

1243

He is a famous artist.

Ён вядомы мастак.

1244

When they got to the station, the train had already left.

Калі яны дабраліся да вакзалу, цягнік ужо адышоў.

1245

Which of them can sing better?

Хто з іх лепей спявае?

1246

They stayed in Rome till September.

Яны засталіся ў Рыме да верасня.

1247

They admired the scenic view from the hill.

Яны захапляліся маляўнічай панарамай з узгорка.

1248

They seem happy.

Здаецца, яны шчаслівыя.

1249

They failed in the examination.

Яны правалілі іспыты.

1250

They are struggling for freedom.

Яны змагаюцца за свабоду.

1251

They live in a great house.

Яны жывуць у вялікім доме.

1252

Who are they?

Хто яны?

1253

Are they Japanese or Chinese?

Яны японцы ці кітайцы?

1254

They concluded that he had told a lie.

Яны прыйшлі да вываду, што ён збрахаў.

1255

They buried him in the graveyard by the church.

Яго пахавалі на могілках ля царквы.

1256

They respect him.

Яны яго паважаюць.

1257

They went out of the room, one after another.

Яны выйшлі з пакою адзін за адным.

1258

They were busy.

Яны былі занятыя.

1259

Don’t trust him.

Не вер яму.

1260

Do you happen to know where she lives?

Ты выпадкова не ведаеш, дзе яна жыве?

1261

Do you happen to know where she lives?

Можа, ты ведаеш, дзе яна жыве?

1262

Have you ever heard her play the piano?

Ты калісьці чуў, як яна грае на фартэпіяна?

1263

I do not know for certain what she is going to do.

Я не ведаю дакладна, што яна збіраецца рабіць.

1264

She came into the dining room to find it empty.

Яна зайшла ў сталовую і ўбачыла, што там нікога няма.

1265

I fell in love with her.

Я закахаўся ў яе.

1266

I know her address.

Я ведаю яе адрэсу.

1267

She will be back in less than ten minutes.

Яна павярнецца не болей як за дзесяць хвілін.

1268

She was too tired to work.

Яна надта стамілася, каб працаваць.

1269

She is always missing the ball.

Яна ніколі не пападае па мячу.

1270

She always carries a charm against evil.

Яна заўсёды носіць абярэг ад зла.

1271

She was pleased to see the results.

Яна была задаволеная, калі пабачыла вынікі.

1272

She translated the letter from Japanese into French.

Яна пераклала ліст з японскай на французскую.

1273

She has to stop smoking.

Ёй трэба кінуць паліць.

1274

She is very pretty.

Яна вельмі прыгожая.

1275

She is a very good teacher.

Яна вельмі добрая настаўніца.

1276

She was standing on a ladder painting the ceiling.

Яна стаяла на лесьвіцы і фарбавала столю.

1277

She left for Paris.

Яна паехала ў Парыж.

1278

She had her handbag stolen.

У яе ўкралі сумачку.

1279

She is loved by everybody.

Яе ўсе любяць.

1280

She has a sense of humor.

Яна мае пачуццё гумару

1281

She is living in London.

Яна жыве ў Лёндане.

1282

She warmed herself by the fire.

Яна грэлася ля агня.

1283

She says that she likes flowers.

Яна кажа, што любіць кветкі.

1284

She grew up near the sea, yet she hates swimming.

Яна вырасла каля мора, але яна не любіць плаваць.

1285

She has a round face.

У яе круглы твар.

1286

She talked her husband into having a holiday in France.

Яна пераканала мужа правесці водпуск у Францыі.

1287

She was standing in the front of the classroom.

Яна стаяла перад класам.

1288

She is five years old.

Ёй пяць год.

1289

Will she be able to finish it today?

Яна за сягоння закончыць?

1290

She is wearing a white dress today.

Сёння на ёй белая сукенка.

1291

She was engrossed in her work.

Яна была паглыблена ў працу.

1292

She showed us a beautiful hat.

Яна паказала нам прыгожы капялюш.

1293

She asked me a question.

Яна задала мне пытанне.

1294

She told me an interesting story.

Яна расказала мне цікавую гісторыю.

1295

She is my elder sister.

Яна мая старэйшая сястра.

1296

She repeated her name slowly.

Яна павольна паўтарыла сваё імя.

1297

She cannot but laugh.

Яна магла толькі рассмяяцца.

1298

She left early in the morning.

Яна пайшла ўдосьветку.

1299

She called me up from Tokyo.

Яна паталефанавала мне з Токіа.

1300

She went on working.

Яна працягнула працаваць.

1301

She loves him all the more because he has faults.

Яна кахае яго больш за ўсё за яго хібы.

1302

She gave him a watch.

Яна дала яму гадзіннік.

1303

She turned around when she heard his voice.

Яна павярнулася, калі пачула яго голас.

1304

She was unwilling to tell her name.

Яна не хацела назваць сваё імя.

1305

She fell in love with her friend’s brother.

Яна закахалася ў брата сваёй сяброўкі.

1306

She fell in love with her friend’s brother.

Яна закахалася ў брата свайго сябра.

1307

Will she go to America next year?

Ці яна паедзе ў Амерыку ў наступным годзе?

1308

All my advice was lost on her.

Я дарэмна даваў ёй парады.

1309

Their friendship moved us deeply.

Нас узрушыла іхняе сяброўства.

1310

Airplanes have taken the place of electric trains.

Самалёты замянілі электрацягнікі.

1311

Airplanes have taken the place of electric trains.

Самалёты занялі месца электрацягнікоў.

1312

Have you already booked our seats on a plane?

Ты ўжо забранявала білеты на самалёт?

1313

The plane flew above the clouds.

Самалёт ляцеў над хмарамі.

1314

If necessary, I will come soon.

Калі трэба, я хутка прыйду.

1315

There is more water than is needed.

Вады болей, ніж трэба.

1316

My father does not always walk to work.

Мой бацька не заўсёды ходзіць на работу пешкі.

1317

Father translated the French document into Japanese.

Бацька пераклаў гэты французскі дакумент на японскую.

1318

My father often told us about his school days.

Мой бацька часта апавядаў нам пра свае школьныя годы.

1319

My father must have been handsome in his youth.

Мой бацька, мабыць, быў прыгожым у юнацтве.

1320

My father is a bit old-fashioned.

Мой бацька крыху старамодны.

1321

My father lives and works in Tokyo.

Мой бацька жыве і працуе ў Токіа.

1322

My father likes strong coffee.

Мой бацька любіць моцную каву.

1323

I’ve written his address on the back of the envelope.

Я напісаў адрэсу з адваротнага боку канверта.

1324

The wind gently kissed the trees.

Вецер пяшчотна цалаваў дрэвы.

1325

The soldiers are ready for battle.

Жаўнеры гатовыя да бою.

1326

Bees fly from flower to flower.

Пчолы лётаюць з краскі на краску.

1327

What is the highest mountain in North America?

Якая самая высокая гара ў Паўночнай Амерыцы?

1328

Winter comes earlier in North Europe.

U paŭnočnaj Eŭropie zima pačynajecca raniej.

1329

I wrote this book.

Я напісала гэтую кнігу.

1330

If I were you, I would not have said such nonsense.

На тваім месцы я б не казаў такой бязглузьдзіцы.

1331

There’s a shadow hanging over me.

Нада мной навіс цень.

1332

Do you love me?

Ты мяне кахаеш?

1333

Do you love me?

Ты мяне любіш?

1334

Where is my watch?

Дзе мой гадзіннік?

1335

I like jazz.

Мне падабаецца джаз.

1336

I have a dictionary.

Я маю слоўнік.

1337

I’m young.

Я маладая.

1338

I want to sleep.

Я хачу спаць.

1339

The news is too good to be true.

Навіна занадта добрая, каб быць праўдай.

1340

Real friendship is more valuable than money.

Сапраўднае сяброўства даражэйшае за грошы.

1341

I am tired of the day-to-day routine of life.

Я стаміўся ад паўсякдзённай жыццёвай рутыны.

1342

I am tired of the day-to-day routine of life.

Я стамілася ад паўсякдзённай жыццёвай рутыны.

1343

It is delightful to look at a sleeping baby.

Як прыемна глядзець на дзіця, што спіць.

1344

I don’t wanna press you.

Я не хачу на цябе ціснуць.

1345

My name is Ichiro Tanaka.

Мяне звуць Танака Іціра.

1346

My heart beat when I heard my name called.

Маё сэрца забілася, калі я пачуў, што назвалі маё імя.

1347

I must get this work done by the day after tomorrow.

Я павінен выканаць хатняе заданне да паслязаўтра.

1348

Come tomorrow morning.

Прыходзь заўтра зранку.

1349

Will it be hot tomorrow?

Заўтра будзе жарка?

1350

It’ll snow tomorrow.

Заўтра пойдзе снег.

1351

It is Sunday tomorrow.

Заўтра нядзеля.

1352

Tomorrow is Mother’s Day.

Заўтра Дзень маці.

1353

See you tomorrow at the library.

Убачымся заўтра ў бібліятэцы.

1354

Let’s take a little rest under the tree.

Давай крыху адпачынем пад дрэвам.

1355

The trees comforted me.

Дрэвы мяне супакоілі.

1356

I awoke to find a burglar in my room.

Я прачнуўся і ўбачыў у пакоі злодзея.

1357

Open your eyes.

Расплюшчы вочы.

1358

Open your eyes.

Расплюшчыце вочы.

1359

The problem is that solar energy costs too much.

Праблема ў тым, што сонечная энэргія занадта дарагая.

1360

The trouble is that you are too young.

Праблема ў тым, што Вы занадта маладая.

1361

The streets emptied in the night.

Ноччу вуліцы абязлюднелі.

1362

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

Карысныя толькі тыя веды, якія вучаць нас, як шукаць дабро і ўнікаць зла.

1363

Courage is required of everyone.

Храбрасць неабходна ўсім.

1364

My friends call me Beth.

Сябры называюць мяне Бэт.

1365

Do ghosts really exist?

Здані сапраўды існуюць?

1366

Postal services are a government monopoly.

Паслугі пошты — гэта дзяржаўная манаполія.

1367

I’ll prepare sashimi for dinner.

Я прыгатую сасімі на абед.

1368

Judging from his appearance, he may be a soldier.

Судзячы па яго выгляду, ён магчыма жаўнер.

1369

Don’t confuse desire with love.

Не блытай жаданне з каханнем.

1370

I’m planning to leave for Europe next week.

Я планую паехаць на наступным тыдні ў Еўропу.

1371

Theory and practice do not always go together.

Тэорыя не заўсёды супадае з практыкай.

1372

The dragon is an imaginary creature.

Цмок — гэта выдуманая істота.

1373

The two regions differ in religion and culture.

Два гэтыя регіёны адрозніваюцца рэлігіяй і культурай.

1374

Cooking is interesting.

Гатаваць цікава.

1375

You’ll feel better.

Табе стане лепей.

1376

Midori ate the most oranges.

Мідоры з’ела большую частку апельсінаў.

1377

The old people were taken good care of.

Пра старых добра клапаціліся.

1378

Grandfather has caught a cold.

Дзядуля прастудзіўся.

1379

For some reason it looks to be turning out to be a depressing week.

Чамусьці здаецца, што гэты тыдзень акажацца цяжкім.

1380

Transcending time, the insects of ages gone past dance livelily in amber.

Перацінаючы час, жамяра з мінулых часоў жыва танчыць у бурштыне.

1381

Two male students sharing an umbrella? How strange.

Два школьніка пад адным парасонам? Вельмі нязвычная сітуацыя.

1382

The object is that which in Japanese would generally be indicated with “ni” or “o”.

Дапаўненне — гэта тое, што ў японскай звычайна адзначаецца часціцамі «о» ці «ні».

1383

What! You going to take her side again!?

Što?! Ty znoŭ budzieš na jaje bocy?!

1384

I said I would make her happy.

Я сказаў, што зраблю яе шчаслівай.

1385

Young Tanaka is the stupidest person in the department.

Малады Танака – найдурнейшы ў аддзеле.

1386

It was a dark night, with no moon.

Гэта была цёмная, бязмесячная ноч.

1387

Good morning!

Добрай раніцы.

1388

Good evening.

Добры вечар.

1389

The radio is powered off.

Радыё выключана.

1390

Coffee and cigarettes.

Кава і цыгарэты.

1391

I’m very impatient to see the new version of Tatoeba.

Я з нецярпеннем чакаю гэтай новай версіі Tatoeb’ы.

1392

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

1393

Spread Esperanto!

Распаўсюджвайце эсперанта!

1394

I broke a string on my guitar.

Я парваў струну на сваёй гітары.

1395

I broke a string on my guitar.

Я парваў струну на гітары.

1396

I have many friends.

Я маю шмат сяброў.

1397

I don’t know.

Я не ведаю.

1398

I made a big mistake thinking he was an honest man.

Я моцна памыліўся, думаючы, што ён сумленны чалавек.

1399

Happy birthday, Muiriel!

З днём нараджэння, Мюрыэл!

1400

Who are you?

Ты хто?

1401

Forecasting is the way of saying what will happen and then explaining why it didn’t.

Прагназаванне — гэта спосаб сказаць, што адбудзецца, а потым паясніць, чаму гэта не адбылося.

1402

Happy New Year!

З Новым годам!

1403

I play the violin.

Я граю на скрыпцы.

1404

Where is this train going?

Куды ідзе гэты цягнік?

1405

I am a vegetarian.

Я вегетарыянец.

1406

The road is long.

Дарога доўгая.

1407

Cherries are red.

Вішні чырвоныя.

1408

We are Arabs.

Мы арабы.

1409

You are my friend.

Ты мая сяброўка.

1410

Thank God.

Дзякуй богу.

1411

Where are you from?

Адкуль ты?

1412

Where is your house?

Дзе твой дом?

1413

Where do you live?

Дзе ты жывёш?

1414

Where do you live?

Дзе Вы жывеце?

1415

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Кожны з нас быццам месяц: усе маюць цёмны бок, які нікому не паказваюць.

1416

He went to the shop.

Ён пайшоў у краму.

1417

Give me the key to this lock!

Дай мне ключ ад гэтага замка́.

1418

Give me the key to this castle!

Дай мне ключ ад гэтага за́мка.

1419

The sun is shining.

Сонца свеціць.

1420

Christmas drew near.

Набліжаліся Каляды.

1421

Christmas approached.

Набліжаліся Каляды.

1422

Hello!

Прывітанне.

1423

Hello!

Вітаю.

1424

Hello!

Ало.

1425

Thank you!

Дзякуй!

1426

My name is Wang.

Маё прозвішча — Ван.

1427

Can you speak Shanghainese?

Вы размаўляеце па-шанхайску?

1428

I do not understand.

Я не разумею.

1429

Betty killed his mother.

Бэці забіла яго маці.

1430

Do you speak English?

Вы размаўляеце па-англійску?

1431

Do you speak English?

Вы ведаеце англійскую?

1432

In Venice, there are always lots of tourists.

У Венецыі заўсёды шмат турыстаў.

1433

When will he be back?

Калі ён вернецца?

1434

The Shitennouji is the most ancient temple in Japan.

Сінтэнноўдзі – найстаражытнейшы храм у Японіі.

1435

Today, I saw a star.

Сёння я бачыў зорку.

1436

Today, I saw a starling.

Сёння я бачыў шпака.

1437

My name is Andrea.

Мяне звуць Андрэа.

1438

I’m an atheist.

Я атэіст.

1439

I decided to tell her that I love him.

Я вырашыў расказаць ёй, што я кахаю яго.

1440

I decided to tell him that I love her.

Я вырашыла расказаць яму, што я яе кахаю.

1441

I want a camomile.

Я хачу рамашку.

1442

A child is playing harp.

Дзіцё грае на арфе.

1443

He misses his family.

Ён сумуе па сваёй сям’і.

1444

She lost her money, her family, her friends.

Яна згубіла грошы, сям’ю, сяброў.

1445

I see tears in your eyes.

Я бачу слёзы ў тваіх вачах.

1446

Did it not occur to you to close the windows?

Ты не здагадаўся закрыць вокны?

1447

What was the weather yesterday?

Якое ўчора было надвор’е?

1448

Different people believe in different things, but there is only one truth.

У кожнага свая праўда, але ісціна — адна.

1449

When you have things you don’t understand written on you, what will you do, if you get unexpected results?

Напісаўшы на сабе незразумела што і атрымаўшы неперадбачаны рэзультат, што ты будзеш рабіць?

1450

Dear passengers! If you get on a means of transport and don’t have a season ticket, punch a one-time ticket without waiting for the next station.

Паважаныя пасажыры! Пры ўваходзе ў транспартны сродак і адсутнасці праязнога білета шматразовага выкарыстання пракампасціруйце білет аднаразовага выкарыстання, не чакаючы наступнага прыпынку.

1451

They claimed that he’d killed her.

Яны абвінавацілі яго, што ён яе забіў.

1452

She thanked for the present.

Яна падзякавала за падарунак.

1453

Who still takes time for a long letter to a friend?

Хто яшчэ знаходзіць час, каб напісаць доўгі ліст сябру?

1454

We are both looking for something that isn’t there.

Мы ўдваіх шукаем штосьці, чаго тут няма.

1455

Will the weather be good tomorrow?

Заўтра будзе добрае надвор’е?

1456

May the force be with you.

Няхай будзе з табою сіла.

1457

Whose bike is this?

Чый гэта ровар?

1458

My dad doesn’t like soccer.

Майму тату не падабаецца футбол.

1459

Rabbits stuck their noses out.

Трусікі высунулі пыскі.

1460

This city is cold and lonely without you.

Без цябе ў гэтым горадзе пуста і самотна.

1461

Are you Chinese or Japanese?

Вы кітаец ці японец?

1462

Chinese characters are very beautiful.

Кітайскія іерогліфы вельмі прыгожыя.

1463

Can I have a look at your newspaper?

Можна паглядзець на Вашу газету?

1464

Where is the newspaper?

Дзе газета?

1465

There are no comments yet.

Каментарыяў пакуль няма.

1466

There are no comments yet.

Каментароў покуль няма.

1467

I fell in love with her the moment I met her.

Я закахалася ў яе ў той самы момант, калі яе сустрэла.

1468

You may have mistaken Jane for her sister.

Ты, магчыма, зблытаў Джэйн з яе сястрой.

1469

She may come.

Магчыма, яна прыйдзе.

1470

In my opinion, he is correct.

Я лічу, што ён мае рацыю.

1471

In my opinion, he is correct.

Я лічу, што ён правы.

1472

Beijing is the capital of China.

Пекін — сталіца Кітая.

1473

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because… Well, that Nynorsk is strange after all.

Вось мой сцяг для нюнорска. Так як ідэалогія нюнорска асноўваецца на максымальным разыходжанні з дацкай, дацкі фон сцяга замяняем ісландскім, бо творцы мовы выкарыстоўвалі ісландскую для натхнення. Форма сцяга не прамакутная, бо… ну, дзіўны ён, гэты нюнорск.

1474

He found his parents.

Ён знайшоў сваіх бацькоў.

1475

There’s nothing as precious as love.

Няма нічога каштоўнейшага за каханне.

1476

Symmetry is boring.

Сіметрыя нудная.

1477

Metroid Prime 3: Corruption is a videogame by Nintendo sold exclusively for the Wii.

«Metroid Prime 3: Corruption» — гэта відэагульная ад Nintendo, якая даступная выключна на Wii.

1478

In May, all birds lay an egg.

У маі ўсе птушкі адкладваюць яйкі.

1479

Note that the maximum doesn’t always exist.

Звярніце ўвагу, што максімум не заўсёды існуе.

1480

Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.

Можа, і мне падабаўляць сказаў без перакладу? Так можна вельмі хутка падняць рэйтынг сваёй мовы.

1481

What is this?

Што гэта?

1482

I know everything.

Я ведаю ўсё.

1483

If you smile, I’ll be happy.

Калі ты ўсміхнешся, я буду шчаслівы.

1484

How are you doing? I haven’t seen you for an age!

Як твае справы? Я вельмі даўно цябе не бачыў!

1485

How was the French class?

Як прайшоў урок французскай?

1486

Excuse me, who is this woman?

Даруйце, хто гэтая жанчына?

1487

Excuse me, who is this woman?

Прабачце, хто гэтая кабета?

1488

Squad Leader Justin, a blip’s appeared on the hyperspace radar!

Камандзір аддзялення Джасцін, на экране гіперпрасторавага радара з’явілася цэль!

1489

You have no fever.

У цябе няма тэмпературы.

1490

Adherents of various religions live in Belarus.

У Беларусі жывуць прадстаўнікі розных рэлігій.

1491

Germany is a parliamentary republic.

Германія — парламентская рэспубліка.

1492

In its home country, France, Tatoeba became a social and cultural phenomenon.

На сваёй радзіме, у Францыі, праэкт Tatoeba стаў культурным і сацыяльным феноменам.

1493

I have two cousins.

У мяне дзве дваюрадныя сястры.

1494

I have two cousins.

У мяне два дваюрадных брата.

1495

I have two cousins.

Я маю дваюрадных брата і сястру.

1496

Answer the following questions in English.

Адкажыце на наступныя пытанні на англійскай.

1497

What’s the matter?

У чым праблема?

1498

What’s the matter?

Што здарылася?

1499

Brothers Grimm’s Little Red Riding Hood has a neutral gender, while Charles Perrault’s has a masculine one.

У братоў Грым Чырвонае Каптурко ніякага роду, а ў Шарля Перо мужчынскага.

1500

Giraffes have very long necks.

У жырафаў вельмі доўгія шэі.

1501

I think it’s very difficult for an Englishman to imitate a real American accent.

Англійцу вельмі складна зымітаваць сапраўдны амерыканскі акцэнт.

1502

Show me an example.

Пакажыце мне ўзор.

1503

I forgot to put a stamp on the envelope.

Я забыўся наклеіць марку на канверт.

1504

I didn’t mean to!

Я выпадкова!

1505

I won’t forsake you.

Я цябе не пакіну.

1506

The battery is low.

Батарэя разражаджаная!

1507

I don’t know her, nor do I want to.

Ja nia viedaju i nie chaču viedać.

1508

It’s started to snow.

Снег пайшоў.

1509

Every morning, I eat honey for breakfast.

Кожнай раніцы я ем мёд на снеданне.

1510

Oh, how late it is!

Ой, як позна!

1511

It started to snow.

Снег пайшоў.

1512

That book is theirs.

Тая кніга іхняя.

1513

There are only books on the bookshelf.

На кніжнай палічцы толькі кнігі.

1514

At the market such cheese costs only five euro something per kilo.

На рынку такі сыр каштуе толькі пяць з нечым еўра.

1515

Today, the milkman was buried. There were a lot of people, cause everybody in the village knew him. “Oh, is there a milkman in Linschoten?” “Well, no, not anymore!”

«Сягоння хавалі малочніка. Прыйшло шмат народу, бо ўсе ў вёсцы яго ведалі». — «О, у Лінсхотэне ёсць малочнік?» — «Ну, не, цяпер ужо не!»

1516

Today, the milkman was buried. There were a lot of people, cause everybody in the village knew him. “Oh, is there a milkman in Linschoten?” “Well, no, not anymore!”

«Сягоння пахавалі малочніка. Было многа народу, таму што ўсе ў вёсцы яго ведалі». — «О, так у Лінсхотэне ёсць малочнік?» — «Ну, не, цяпер ужо не!»

1517

And now?

А зараз?

1518

That’s not a knife. THIS is a knife.

Гэта не нож. Вось ГЭТА — нож.

1519

That girl wanted to become a movie star.

Тая дзяўчынка хацела стаць актрысай.

1520

The mountain path was under a blanket of leaves, soft and easy to walk on.

Горная сцежка была накрытая мяккай коўдрай лісця, па якой было лёгка ісці.

1521

The mountain path was under a blanket of leaves, soft and easy to walk on.

Горная сцежка была накрытая коўдрай лісця, мяккая і зручная для хадзьбы.

1522

Putin said that terrorists should be ‘soaked in the john’.

Пуцін казаў, што тэрарыстаў трэба «мачыць у прыбірацьнях».

1523

I don’t understand why Germany won the Eurovision.

Я не разумею, чаму Германія перамагла на Еўрабачанні.

1524

Hello, world!

Прывітанне, свет!

1525

“The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature.

«Сатанінскія вершы» Салмана Рушдзі — сапраўдны шэдэўр сучаснай літаратуры.

1526

I am translating.

Я перакладаю.

1527

You ought to listen to your mother.

Табе варта было б прыслухацца да сваёй маці.

1528

I think he won’t come.

Думаю, ён не прыйдзе.

1529

I want to go to Lviv…

Хачу ў Львоў…

1530

Are you alone?

Ты самотны?

1531

Some people are good, some people are bad.

Некаторыя людзі добрыя, некаторыя людзі благія.

1532

Those letters are all the wrong way around! “No, it’s supposed to be like that, it’s Russian.”

«Тут усе літары перагорнутыя!» — «Не, так трэба, гэта руская».

1533

It warms your heart to, when listening to a song in a (seemingly!) foreign language like Slovak, Macedonian, Slovenian, hear words you have known since your childhood and even understand whole phrases.

На душэ стае цёпла, калі чуеш у песні на (здавалася б!) чужой мове: славацкай, македонскай, славенскай, — здаёмыя з дзяцінства словы і нават разумееш цэлыя фразы.

1534

That’s why I like Eurovision.

Вось за што я люблю Еўрабачанне.

1535

Is it true that “Thank you” sounds like “Come on” in Vietnamese?

А праўда, што па-в’етнамску «Дзякуй» гучыць «Come on»?

1536

Belarusian President Alexander Lukashenko congratulated Alexei Dudarev upon his birthday.

З юбілеем Аляксея Дударава прывітаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

1537

It’s an anime about a normal Japanese schoolboy who married his alien teacher. Things like this happen in Japan.

Гэта анімэ пра тое, як звычайны японскі школьнік ажаніўся на сваёй настаўніцы-інапланецянцы. Гэта Японія, там такое здараецца.

1538

Since I started wearing glasses myself, I started liking the anime where the protagonists wear glasses.

З таго часу, як я сам стаў насіць акуляры, мне стала падабацца анімэ, дзе галоўныя героі ў акулярах.

1539

There are few sites in the Tatar language on the Internet.

У інтэрнэце мала сайтаў на татарскай мове.

1540

We played on the banks of the Thames.

Мы гулялі на берагах Тэмзы.

1541

For me, this is not a problem.

Для мяне гэта не праблема.

1542

For me, this is not a problem.

Для мяне, гэта — не праблема.

1543

My brother is an idiot.

Мой брат — дурань.

1544

Are you a teacher? “Yes, I am.”

«Вы настаўніца?» — «Так».

1545

During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.

У сталінскую эпоху вязні ў канцэнтрацыйных лагерах рабіліся рабамі на службе дзяржавы.

1546

During the discussion of the summary report of CC CPSU in the congress, it was noted that, under the guidance of the Communist party, in close cooperation with all the Socialist countries, the Soviet people have made great progress in the struggle for building a Communist society in the USSR and in that for world peace.

Пры абмеркаванні справаздачнага даклада ЦК КПСС на з’ездзе было адзначана, што пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі ў цесным супрацоўніцтве з усімі сацыялістычнымі краінамі савецкі народ дасягнуў вялікіх поспехаў у барацьбе за пабудову камуністычнага грамадства ў СССР і за мір ва ўсім свеце.

1547

If you paint it yellow, you’ll kill two birds with one stone: it’ll stand out, and you’ll save money because you can use paint you already have.

Калі пафарбуеш гэта жоўтым, адразу заб’ёш двух зайцаў: і будзе кідацца ў вочы, і зэканоміш грошы, бо зможаш выкарыстаць фарбу, якая ў цябе ўжо ёсць.

1548

Brilliant papers by Comrade Stalin allowed Soviet linguistics to take the leading position in the world.

Геніяльныя працы таварыша Сталіна дазволілі савецкай лінгвістыцы заняць вядучую пазіцыю ў светавой навуцы.

1549

What do we eat tonight?

Што сягоння на вячэру?

1550

What shall I put on: trousers or a skirt?

Што мне апрануць — штаны ці спадніцу?

1551

Guests always bring delight; if it is not when coming, then it is when leaving.

Госці заўсёды прыносяць радасць; калі не прыходам, то адыходам.

1552

If you give carnations 7Up instead of water, they last much longer – often as long as three or four weeks.

Калі паліваць гваздзікі 7Up’ам замест вады, яны трымаюцца нашмат даўжэй — часта аж тры ці чатыры тыдні.

1553

In the Netherlands, it is the custom that, when during the construction of a house the highest point has been reached and the roof is ready for tiling, the client treats the construction workers to so-called “tile beer” to celebrate this. A flag is then placed on the ridge of the house. If the client is too stingy to treat, not a flag, but a broom is placed.

У Нідэрландах ёсць звычай, што, калі пры будаўніцтве дома дайшлі да найвышэйшай кропкі, і дах гатовы да кладкі чарапіцы, гаспадар частуе будаўнікоў так званым «чарапічным півам», каб адсвяткаваць гэта. На каньку даху ставіцца сцяг. Калі гаспадар скупы і адмаўляецца пачаставаць работнікаў, ставяць не сцяг, а мятлу.

1554

That’s a real person.

Гэта сапраўдны чалавек.

1555

I like to eat watermelon.

Я люблю есці кавун.

1556

I met Meg in Kyoto last week.

Я сустрэў Мэг у Кіёта на мінулым тыдні.

1557

This is Mike. Is Hiroshi there?

Гэта Майк. Хіросі тут?

1558

He is a true man.

Гэта сапраўдны чалавек.

1559

Much ado about nothing.

Шмат шуму з нічога.

1560

You’re welcome.

Няма за што.

1561

There is a metro in Kazan.

У Казані ёсць метро.

1562

The author of the Slovio language has even made a porn site in it.

Аўтар мовы Словіа нават стварыў на ёй порнасайт.

1563

Are you at home?

Ты дома?

1564

Mr. Spencer works in a shop.

Спадар Спэнсэр працуе ў краме.

1565

The snow covered the whole city overnight.

Снег накрыў увесь горад за адну ноч.

1566

Mr. Popescu’s office is on the tenth floor.

Кабінет спадара Папеску на дзясятым паверсе.

1567

Black clouds were passing above the city.

Чорныя хмары праплывалі над горадам.

1568

Please say hello to Mrs. Andreescu!

Калі ласка, перадайце прывітанне спадарыне Адрэеску!

1569

On Saturday we went to the movies, then to the restaurant.

У суботу мы пайшлі ў кіно, а потым у рэстаран.

1570

I dropped by the bookstore and bought an interesting book.

Я заглянуў у кнігарню і купіў цікавую кнігу.

1571

I dropped by the bookstore and bought an interesting book.

Я завітаў у кнігарню і набыў цікавую кнігу.

1572

I saw John at the library.

Я бачыў Джона ў бібліятэцы.

1573

Market Square is the historic centre of the city.

Плошча Рынак — гістарычны цэнтр горада.

1574

There are four fountains with statues of Neptune, his wife Amphitrite, Diana and Adonis in the Market Square.

На плошчы Рынак ёсць чатыры фантаны з статуямі Нептуна, яго жонкі Амфітрыты, Дыяны і Адоніса.

1575

The clock on the Lviv Town Hall was first installed in the year 1404.

Гадзіннік на львоўскай ратушы ўпершыню ўстанавілі ў 1404 годзе.

1576

Hartman Witwer was a famous Lviv-based sculptor.

Гартман Вітвер — вядомы львоўскі скульптар.

1577

I had never heard about Lviv before.

Я ніколі раней не чуў пра Львоў.

1578

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!

У гэтага цвінтара нават ёсць свой сайт, і там ёсць старонка «Навіны»! Як вы сабе ўяўляеце навіны з могілак?!

1579

Come here, little girl, sit down!

Падыдзі сюды, дзяўчынка, сядзь!

1580

Please, madam, help yourself!

Калі ласка, мадам, частуйцеся!

1581

Mrs. Ionescu, I’d like to ask you something.

Спадарыня Іанэску, я хацеў бы ў Вас нешта спытаць.

1582

Sir, please fill out this form.

Спадар, калі ласка, запоўніце гэты фармуляр.

1583

My youngest sister is a teacher, my oldest one, a medical doctor.

Мая малодшая сястра настаўніца, старэйшая — лекарка.

1584

The U.N. building is very impressive.

Будынак ААН вельмі вялікі.

1585

The U.N. building is very impressive.

Будынак ААН вельмі уражвае.

1586

My father offered his services to a well-known trade company.

Мой бацька запрапанаваў свае паслугі вядомай гандлёвай кампаніі.

1587

There was a lot of talk lately about the architecture of the new school.

Апошнім часам шмат гаворыцца пра архітэктуру новай школы.

1588

Today the weather is nice.

Сёння добрае надвор’е.

1589

The trees were very scarce.

Дрэў было вельмі мала.

1590

It’s nice today.

Сёння добра.

1591

The Romanians from Transylvania speak very slowly.

Румыны з Трансільваніі размаўляюць вельмі павольна.

1592

I like to walk.

Я люблю хадзіць пешкі.

1593

I will give him the book tomorrow.

Я дам яму кнігу заўтра.

1594

I will give her the book tomorrow.

Я дам ёй кнігу заўтра.

1595

At the beginning you had disliked the idea, but now you seem to be content.

Спачатку Вам не падабалася гэтая ідэя, але зараз Вы, здаецца, задаволеная.

1596

Daniela called me at home.

Даніэла патэлефанавала мне дадому.

1597

I would offer you a coffee if you had the time.

Я б запрапанаваў Вам кавы, калі б у Вас быў час.

1598

I would offer you a coffee if you had the time.

Я б запрапанаваў табе кавы, калі б у табе быў час.

1599

We were told that, due to the snow, we may go home.

Нам сказалі, што з-за снегу мы можам ісці дадому.

1600

I meet Mihaela every morning at the subway.

Я сустракаю Міхаэлу кожнага ранку у метро.

1601

I met Mihaela at the subway station.

Я сустрэў Міхаэлу на станцыі метро.

1602

When I had met her in Bucharest, Anca was a student.

Калі я сустрэў Анку ў Бухарэсце, яна была студэнткай.

1603

If I saw Anca, I would probably not recognize her.

Калі б я пабачыў Анку, я б яе, мажліва, не пазнаў.

1604

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, “Wait a minute, is this a joke or what?”

Ангелец, бельгіец і галандзец уваходзяць у паб і сядаюць ля стойкі. Бармэн кажа: «Зачакайце, гэта жарт ці што?»

1605

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future.

Калі я глядзеў праз туман, мая будучыня прамільгнула ў мяне перад вычамі.

1606

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future.

Зірнуўшы праз туман, я ўбачыў, як мая будучыня прамільгнула ў мяне перад вачамі.

1607

Probably it will snow tomorrow.

Магчыма, заўтра пойдзе снег.

1608

Only unemployed people date on Wednesdays.

Толькі беспрацоўныя ходзяць на спатканні па серадам.

1609

This coffee is too hot for me to drink.

Гэтая кава такая гарачая, што я не магу яе піць.

1610

My language is not on the list!

Маёй мовы няма ў спісе!

1611

Life is too short to learn German.

Жыццё надта кароткае, каб вывучаць нямецкую.

1612

Life is too short to learn German.

Жыццё надта кароткае, каб вывучыць немецкую.

1613

I can speak Esperanto like a native.

Я размаўляю на эсперанта так, быццам там нарадзіўся.

1614

Good luck on the exam!

Поспехаў на экзамене!

1615

Do you want to know my secret? It’s very simple…

Вы хочаце ведаць мой сакрэт? Ён вельмі просты…

1616

Do you want to know my secret? It’s very simple…

Ты хочаш ведаць маю таямніцу? Гэта вельмі проста…

1617

Do you want to know my secret? It’s very simple…

Ты хочаш ведаць мой сакрэт? Ён вельмі прасты…

1618

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.

Біблія вучыць нас любіць не толькі нашых суседзяў, але і нашых ворагаў; магчыма гэта таму, што звычайна гэта тыя ж самыя людзі.

1619

The Russians copy the French ways, but always fifty years later.

Рускія капіююць французскія манеры, але заўсёды на пяцьдзясят год пазней.

1620

This is all I know.

Гэта ўсё, што я ведаю.

1621

Those are my pants.

Гэта мае штаны.

1622

The secret of Hegel’s dialectic lies ultimately in this alone, that it negates theology through philosophy in order then to negate philosophy through theology.

Таямніца дыялектыкі Гегеля у канечным ліку толькі ў гэтым: ён абвяргае тэалогію з дапамогай філасофіі для таго, каб пасля абвергнуць філасофію з дапамогай тэалогіі.

1623

Man has many wishes that he does not really wish to fulfil, and it would be a misunderstanding to suppose the contrary. He wants them to remain wishes, they have value only in his imagination; their fulfilment would be a bitter disappointment to him. Such a desire is the desire for eternal life. If it were fulfilled, man would become thoroughly sick of living eternally, and yearn for death.

У чалавека ёсць шмат жаданняў, якія ён на самой справе не хоча здзяйсняць, і лічыць, што гэта не так, было б няправільна. Чалавек хоча, каб гэтыя жаданні засталіся толькі жаданнямі, і яны каштоўныя толькі ў яго ўяўленні; іх спраўджванне прынясло б толькі горкае расчараванне. Адным з іх з’яўляецца жаданне жыць вечна. Калі б яно збылося, чалавеку б вельмі надакучыла вечнае жыццё, і ён бы вельмі моцна захацеў памерці.

1624

There is nothing frightening about a normal, natural death, the death of a man who has fulfilled himself and lived out his life.

У нармальнай, прыроднай смерці няма нічога лякаючага; у смерці чалавека, які рэалізаваў сябе і пражыў сваё жыццё.

1625

Where is my clock?

Дзе мой гадзіннік?

1626

Where are my watches?

Дзе маі гадзіннікі?

1627

Where are my clocks?

Дзе маі гадзіннікі?

1628

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

Мяжа, якая аддзяляе Жыццё ад Смерці, у лепшым выпадку цьмяная і туманная. Хто можа сказаць, дзе заканчваецца адно і пачынаецца другое?

1629

Maybe this world is another planet’s Hell.

Магчыма, гэты свет — гэта Пекла для другой планеты.

1630

Hell is paved with good intentions.

Добрымі намерамі пекла высланае.

1631

You’re right.

Ты маеш рацыю.

1632

Are you married?

Вы замужам?

1633

Are you married?

Вы жанаты?

1634

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць.

1635

Good evening, how are you?

Добры вечар, як Вашы справы?

1636

What’s this?

Што гэта?

1637

This medicine will help you.

Гэтыя лекі дапамогуць табе.

1638

If you don’t want to attend classes in the seminar on the topic “Fighting Corruption Inside the Enterprise”, you can just pay 200 hryven’ and receive the certificate.

Калі вы не хочаце хадзіць на заняткі на семінары “Барацьба з карупцыяй ўсярэдзіне фірмы”, вы можаце заплаціць 200 грывень і атрымаць сертыфікат проста так.

1639

He works at the bank.

Ён працуе ў банку.

1640

No one was late.

Ніхто не спазніўся.

1641

The “Yandex” search engine started supporting the Tatar language, too.

Пашуковая сістэма «Яндекс» стала падтрымліваць і татарскую мову.

1642

He works at a bank.

Ён працуе ў банку.

1643

What is the problem?

У чым праблема?

1644

Lithuania is a member of the European Union.

Літва ўваходзіць у Еўрапейскі саюз.

1645

Hurt people hurt people.

Пакрыўджаныя людзі крыўдзяць людзей.

1646

But, knowing precisely sadness and love and death, and that they are vain images when we observe them from the calm space where we should shut ourselves in, he kept on weeping, and desiring love, and fearing death.

Але, дакладна ведаючы маркоту, і каханне, і смерць, і тое, што ўсе яны — бляклыя вобразы, калі глядзець на іх з спакойнага месца, на якім нам і трэба заставацца, ён працягваў плакаць, прагнуць кахання і баяцца смерці.

1647

I’m sorry, but I’m going home.

Даруй, але я пайду дахаты.

1648

I enjoy eating hot soup.

Я люблю есці гарачы суп.

1649

She doesn’t need to work.

Ёй не трэба працаваць.

1650

They aren’t here yet.

Яны яшчэ не прыехалі.

1651

They haven’t arrived yet.

Яны яшчэ не прыехалі.

1652

The road to hell is paved with good intentions.

Добрымі намерамі выбрукавана дарога ў пекла.

1653

If only I could sing well.

Шкада, што я не ўмею спяваць.

1654

I began the book.

Я пачаў чытаць кнігу.

1655

I began the book.

Я пачаў пісаць кнігу.

1656

I started writing the book.

Я пачаў пісаць кнігу.

1657

I started reading the book.

Я пачаў чытаць кнігу.

1658

He saw he was wrong.

Ён убачыў, што ён неправы.

1659

I never thought I’d make this mistake myself.

Ніколі не думаў, што і сам так памылюся.

1660

My room is on the fourth floor.

Мой пакой на чацвёртым паверсе.

1661

Are you an Uighur?

Ты уйгур?

1662

Are you an Uighur?

Вы уйгур?

1663

Good wine needs no bush.

Добры тавар сам сябе хваліць.

1664

Neither fish nor fowl.

Ні ладу ні складу.

1665

Aaron killed Elizabeth.

Ааран забіў Элізабэт.

1666

Aaron killed Elizabeth.

Ааран забіў Елізавету.

1667

Abbott killed Mary.

Абот забіў Мэры.

1668

Abbott killed Mary.

Абот забіла Мэры.

1669

Alister killed Barbara.

Элістэр забіў Барбару.

1670

Alister killed Barbara.

Барбару забіў Элістэр.

1671

Alister killed Barbara.

Элістэр Барбару забіў.

1672

Alister killed Barbara.

Забіў Барбару Элістэр.

1673

Alister killed Barbara.

Забіў Элістэр Барбару.

1674

Alister killed Barbara.

Барбару Элістэр забіў.

1675

It was Alister who killed Barbara.

Барбару забіў Элістэр.

1676

It was Alister who killed Barbara.

Забіў Барбару Элістэр.

1677

It was Barbara who Elister killed.

Забіў Элістэр Барбару.

1678

Barbara was killed by Alister.

Барбару забіў Элістэр.

1679

Betty is a serial killer.

Бэці — серыйная забойца.

1680

I’m not an Uighur. I’m a Russian.

Я не уйгур, я рускі.

1681

The train is going at a speed of 50 miles per hour.

Цягнік ідзе з хуткасьцю 50 міль у гадзіну.

1682

We often play chess.

Мы часта гуляем у шахматы.

1683

Don’t crack a nut with a sledgehammer.

За камаром не ганяйся з тапаром.

1684

Mary killed Abbott.

Абот забіла Мэры.

1685

I shall never follow links posted by Muiriel again.

Я болей ніколі не буду пераходзіць па спасылкам, напісаным Мюрыэл.

1686

He returned from the office.

Ён вярнуўся з офісу.

1687

Demetrius is slandering me!

Demetrius узводзіць на мяне паклёп!

1688

You can come in.

Можаш увайсці.

1689

It will snow tomorrow.

Заўтра будзе ісці снег.

1690

I’ve used up three notebooks.

Я спісаў тры нататнікі.

1691

We don’t have enough time.

Нам не хопіць часу.

1692

We don’t have enough time.

Нам не хапае часу.

1693

We don’t have enough time.

Нам бракуе часу.

1694

He returned from the workshop.

Ён вярнуўся з майстэрні.

1695

No song, no supper.

Хто не працуе, той не есць.

1696

It wasn’t real love.

Гэта было не сапраўднае каханне.

1697

The food’s not ready yet.

Ежа ячшэ не гатовая.

1698

Good night!

Дабранач.

1699

This book belongs to Tony.

Гэтая кніга належыць Тоні.

1700

I need to go home a little early today.

Сёння мне трэба вярнуцца дахаты крыху раней.

1701

We need fire.

Нам патрэбен агонь.

1702

We have a really good cook.

У нас сапраўды цудоўны повар.

1703

Who’s working tonight?

Хто працуе сягоння вечарам?

1704

There’s a lot of stuff in our lo mein.

У нашай лапшы шмат усяго.

1705

Do you eat meat?

Вы ядзіце мяса?

1706

Our pilaf is four yuan.

Наш плоў каштуе чатыры юаня.

1707

Our pilaf is four yuan.

Плоў у нас каштуе чатыры юаня.

1708

The Communist Party is the vanguard of the working class.

Камуністычная партыя — авангард працоўнага класу.

1709

World War Two broke out in 1939.

Другая сусветная вайна вылілася ў 1939 годзе.

1710

The rat’s here! Go call the cat!

Тут пацук! Паклічце ката!

1711

The rat’s here! Go call the cat!

Тут пацук! Пакліч ката!

1712

The pilaf with meat is eight yuan. The vegetarian pilaf is only four yuan.

Плоў з мясам каштуе восем юаняў, а вегетарыянскі плоў — толькі чатыры юаня.

1713

Are you new?

Вы нядаўна прыйшлі?

1714

Are you new?

Вы нядаўна прыехалі?

1715

Are you new?

Вы тут нядаўна?

1716

Are you new?

Ты тут нядаўна?

1717

Are you new?

Ты нядаўна прыйшла?

1718

Are you new?

Ты нядаўна прыехала?

1719

Are you new?

Ты нядаўна прыйшоў?

1720

Are you new?

Ты нядаўна прыехаў?

1721

You came alone today?

Ты сёння прыйшоў сам?

1722

You came alone today?

Вы сёння прыйшлі самі?

1723

You came alone today?

Ты сёння прыйшла сама?

1724

Our food is cheap.

Наша яда танная.

1725

Our restaurant is near the southern bus station.

Наш рэстаран знаходзіцца поруч з паўднёвым аўтобусным прыпынкам.

1726

Do you have paper?

У вас ёсць папера?

1727

My name is Hashimoto.

Маё прозвішча — Хасімото.

1728

Words cannot express the extent to which you are wrong.

Словамі немагчыма перадаць, як моцна Вы памыляецеся.

1729

Are you from Urumqi?

Вы з Урумчы?

1730

Are you from Urumqi?

Ты з Урумчы?

1731

Learn Uyghur!

Вучыце уйгурскую!

1732

I like spoons.

Я люблю лыжкі.

1733

I’m only thinking of you.

Я думаю толькі пра цябе.

1734

This table is clean.

Гэты стол чысты.

1735

This is Cao Cao’s trickery.

Гэта хітрасць Цао Цао.

1736

Cut the potatoes.

Пачысціце бульбу.

1737

Cut the potatoes.

Начысціце бульбы.

1738

Cut the potatoes.

Пачысці бульбу.

1739

Cut the potatoes.

Начысці бульбы.

1740

Our restaurant is better than that restaurant.

Наш рэстаран лепшы за той.

1741

But I don’t know how to cook kebabs!

Але я не ўмею гатаваць кебабы!

1742

I’m sorry, we’re all out of manti.

Даруйце, у нас скончыліся манты.

1743

We’re also out of eggs.

У нас закончыліся і яйкі.

1744

Our restaurant is the best.

Наш рэстаран найлепшы.

1745

Will you come back tomorrow?

Вы вярнецеся заўтра?

1746

Will you come back tomorrow?

Ты вярнешся заўтра?

1747

I’m a little taller than you.

Я крыху вышэйшы за Вас.

1748

I’m a little taller than you.

Я крыху вышэйшы за цябе.

1749

Latin is the language of the future!

Лацінская — мова будучыні!

1750

Better than nothing.

Лепей, ніж нічога.

1751

The patient lies in bed.

Хворы ляжыць у ложку.

1752

The cake is tasty.

Пірог смачны.

1753

To be or not to be, that is the question.

Быць ці не быць — вось у чым пытанне.

1754

Truth is in wine.

Iсцiна ў вiне.

1755

A sound mind in a sound body.

У здаровым целе здаровы дух.

1756

She has green eyes and light brown hair.

У яе зялёныя вочы і светла-карычневыя валасы.

1757

I am a Roman citizen.

Я грамадзянін Рыма.

1758

Hurry up! We’ll be late.

Хутчэй! Мы спазнімся.

1759

Eternity can be described by many terms such as forever and forever and forever and …

Вечнасць можна апісаць многімі тэрмінамі, такімі як заўсёды, і заўсёды, і заўсёды…

1760

I made a mistake.

Я зрабіў памылку.

1761

All countries have their embassies in the capital.

Усе краіны размяшчаюць сваі пасольствы ў сталіцы.

1762

Close your eyes.

Заплюшчы вочы.

1763

Close your eyes.

Заплюшчыце вочы.

1764

Dad is in the kitchen because he’s cooking.

Тата на кухні, таму што ён гатуе ежу.

1765

Do you like white wine?

Ці падабаецца вам белае віно?

1766

How much do the carrots cost?

Колькі каштуе морква?

1767

How much will I pay for 3 minutes to Poland?

Колькі мне будзе каштаваць 3 хвіліны да Польшы?

1768

I am from Columbia.

Я з Калумбіі.

1769

I do not drink coffee.

Я не п’ю кавы.

1770

I sell new umbrellas.

Я прадаю новыя парасоны.

1771

I wash the blouse.

Я мыю блузку.

1772

She is not tall.

Яна не высокая.

1773

Rynok Square is the historic centre of the city.

Плошча Рынак — гістарычны цэнтр горада.

1774

It’s Monday today.

Сёння панядзелак.

1775

This is made in Kazakhstan.

Гэта зроблена ў Казахстане.

1776

When did this occur?

Калі гэта здарылася?

1777

You know, you have beautiful eyes.

Ведаеш, у цябе прыгожыя вочы.

1778

One crow doesn’t peck another’s eye.

Груган гругану вока ня выдзяўбе.

1779

You didn’t understand.

Вы не зразумелі.

1780

You didn’t understand.

Ты не зразумеў.

1781

You didn’t understand.

Ты не зразумела.

1782

What’s the weather like?

Як надвор’е?

1783

This flag is very beautiful.

Гэты сцяг вельмі прыгожы.

1784

Is that pure gold?

Гэта чыстае золата?

1785

What are you cooking?

Што гатуеш?

1786

What are you cooking?

Што вы гатуеце?

1787

What are you cooking?

Што Вы гатуеце?

1788

What did you talk about?

Пра што вы гаварылі?

1789

They translated the text.

Яны пераклалі тэкст.

1790

Wisdom is a curse when wisdom does nothing for the man who has it.

Мудрасць — гэта праклён, калі яна нічога не прыносіць таму, хто ёй валодае.

1791

He is a true Muslim.

Ён сапраўдны мусульманін.

1792

You’ve come back?

Ты вярнуўся?

1793

You’ve come back?

Вы вярнуліся?

1794

You’ve come back?

Ты вярнулася?

1795

Thanks!

Дзякуй!

1796

The French language is rich in synonyms.

Французская мова багатая на сінонімы.

1797

Come if you can.

Прыходзь, калі зможаш.

1798

Please speak more loudly.

Калі ласка, размаўляйце грамчэй.

1799

You can’t see air with your eyes.

Паветра нельга ўбачыць вачыма.

1800

A wolf doesn’t bite a wolf.

Воўк воўка не кусае.

1801

What’s in this bag?

Што ў гэтай сумцы?

1802

Brussels is the capital of Belgium.

Брусэль — сталіца Бельгіі.

1803

He likes playing football.

Ён любіць гуляць у футбол.

1804

The trouble with our times is that the future is not what it used to be.

Праблема з нашым часам у тым, што будучыня ўжо не такая, як раней.

1805

Every day, my brother borrows a new book from the library.

Штодня мой брат бярэ ў бібліятэцы новую кнігу.

1806

Andrej Chadanovič is a major figure in Belarusian poetry.

Андрэй Хадановіч — велічыня беларускай паэзіі.

1807

I haven’t seen her for a long time.

Я даўно яе не бачыў.

1808

Tatoeba: Sentences, sentences, and more sentences.

Tatoeba: Сказы, сказы і яшчэ раз сказы.

1809

Better a hundred friends than a hundred rubles.

Не май сто рублёў, а май сто сяброў.

1810

She fell in love with the new teacher.

Яна закахалася ў новую настаўніцу.

1811

She fell in love with the new teacher.

Яна закахалася ў новага настаўніка.

1812

What would I do without you?

Што б я без цябе рабіў?

1813

There are no mistakes in your composition.

У тваім сачыненні няма памылак.

1814

Your name is first on the list.

Ваша імя — першае ў спісе.

1815

Compare the facts.

Параўнай факты.

1816

He threw a stone into the lake.

Ён кінуў камень у возера.

1817

Where is the tea with milk?

Дзе гарбата з малаком?

1818

The problem is that solar energy is too expensive.

Праблема ў тым, што сонечная энэргія занадта дарагая.

1819

I don’t have money, but I have dreams.

У мяне няма грошаў, але ёсць мары.

1820

And I’m in Lvov now!

А я зараз у Львове!

1821

Who broke the vase?

Хто разбіў вазу?

1822

I don’t know what to do.

Я не ведаю, што мне рабіць.

1823

I am very grateful to you for your advice.

Я вельмі ўдзячны за тваю параду.

1824

It’s a very strange case.

Гэта вельмі дзіўная справа.

1825

Please speak more slowly.

Калі ласка, размаўляйце павольней.

1826

But why?

Але чаму?

1827

I lost my key.

Я згубіў свой ключ.

1828

I’m using Twitter.

Я карыстаюся Твітэрам.

1829

Wait a minute! Hang on!

Хвіліну! Не кладзіце трубку!

1830

She sells vegetables.

Яна прадае агародніну.

1831

The mayor’s office is in the city hall.

Кабінет мэра знаходзіцца ў мэрыі.

1832

The woman reads English.

Гэтая жанчына чытае па-ангельску.

1833

The women are working.

Жанчыны працуюць.

1834

Where can I have my watch repaired?

Дзе я магу адрамантаваць гадзіннік?

1835

John is more intelligent than Bill.

Джон разумнейшы за Біла.

1836

Today is September 1st.

Сёння першага верасня.

1837

There is a right time for everything.

Усяму свой час.

1838

Please tell him to wait.

Калі ласка, скажыце яму пачакаць.

1839

He’s Swiss.

Ён швейцарац.

1840

Sleeping on a carpet is great.

Спаць на дыване — гэта клас.

1841

He works in a jar.

Ён працуе ў банцы.

1842

Hi, everybody!

Прывітанне ўсім!

1843

Please wait five minutes.

Калі ласка, пачакайце пять хвілін.

1844

This is the house where I was born.

Гэта дом, дзе я нарадзіўся.

1845

Iron is a useful metal.

Жалеза — карысны метал.

1846

Glory to Ukraine!

Слава Украіне!

1847

Glory to Ukraine!

Слава Ўкраіне!

1848

Where is your father?

Дзе твой бацька?

1849

With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil – that takes religion.

З рэлігіяй ці без яе, добрыя людзі могуць паводзіцца добра, а благія могуць тварыць зло; але для таго, каб добрыя людзі пачалі тварыць зло, ім патрэбная рэлігія.

1850

I don’t know where he lives.

Я не ведаю, дзе ён жыве.

1851

I hope that it rains tomorrow.

Спадзяюся, што заўтра пойдзе дождж.

1852

Uyghurs comprise the majority in Kashgar.

Уйгуры складаюць большасць у Кашгары.

1853

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

Вы дадалі каментар, а не пераклад. Каб дадаць пераклад, пстрыкніце па значку «あ→а» над сказам.

1854

When you leave, I’ll miss you.

Калі ты пойдзеш, я буду па табе сумаваць.

1855

The only difference between me and a madman is that I’m not mad.

Адзіная розніца паміж мной і вар’ятам у тым, што я не вар’ят.

1856

I understand how to solve the problem.

Я разумею, як вырашыць гэтую праблему.

1857

Israel should be wiped off the map.

Ізраіль трэба сцерці з карты свету.

1858

This is my question.

Гэта маё пытанне.

1859

How many pennies does it take to make one pound?

З колькіх пенсаў складаецца адзін фунт?

1860

Please wait for thirty minutes.

Калі ласка, пачакайце трыццаць хвілін.

1861

Guus Hiddink is Dutch.

Гус Хідзінк галандзец.

1862

People under 18 cannot marry.

Людзі, малодшыя за 18 год, не могуць ажаніцца.

1863

Yumi Ishiyama is the oldest member of Team Lyoko.

Юмі Ісіяма — настарэйшы член каманды Лёка.

1864

His girlfriend is Japanese.

Яго дзяўчына — японка.

1865

Please be polite.

Калі ласка, будзь ветлівай.

1866

Windows is the most used operating system in the world.

Windows — найчасцей выкарыстоўваемая аперацыйная сістэма ў свеце.

1867

Lisa Lillien is married to Dan Schneider.

Ліза Ліліэн замужам за Дэнам Шнайдарам.

1868

The mathematics class is good.

Матэматыка — добры урок.

1869

Sumatra is an island.

Суматра — гэта выспа.

1870

Pakistan is a Muslim country.

Пакістан — мусульманская краіна.

1871

I’m contributing.

Я ўношу свой уклад.

1872

No.

Не.

1873

Don’t make noise.

Не шумі.

1874

Don’t make noise.

Не шуміце.

1875

If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies.

Калі ты зарэгіструешся на Фэйсбуцы, твае дадзеныя будуць адасланы разведцы.

1876

Yes.

Так.

1877

Auldey is a Chinese brand.

Auldey — гэта кітайская марка.

1878

The name of Marco’s car is ‘Thunder Giant’.

Машына Марка называецца «Thunder Giant».

1879

Thai is the official language in Thailand.

Тайская — афіцыйная мова ў Тайландзе.

1880

Spongebob and Patrick are friends.

Губка Боб і Патрык — сябры.

1881

Tatoeba is open source.

Tatoeba — праэкт з адкрытым крынічным кодам.

1882

I usually get up at eight o’clock.

Звычайна я ўстаю а восьмай гадзіне.

1883

Nakido is a file sharing platform.

Nakido — платформа для абмену файламі.

1884

Paraguay is a country in South America.

Парагвай — краіна ў Паўднёвай Амерыцы.

1885

Tatoeba: Join the dark side. We have chocolate cookies.

Tatoeba: Пераходзь на цёмны бок. Мы маем шакаладнае пячэнне.

1886

Betty speaks Esperanto very well.

Бэці вельмі добра гаворыць на эсперанта.

1887

Betty turned down Muriel’s offer.

Бэці адмовілася ад прапановы Мюрыэл.

1888

Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Дзіма пераспаў з 25 мужчынамі за адну ноч, а потым забіў іх.

1889

Muiriel is slandering me!

Мюрыэл наводзіць на мяне паклёп!

1890

You too, Brutus?

І ты, Брут?

1891

Using Esperanto with him, I sense that we both are at the same level, at least from a linguistic point of view.

Калі мы выкарыстоўваем эсперанта, мы знаходзімся на адным і тым самым узроўні, па меншай мены моўным.

1892

In Soviet Russia, sentence writes you!

У Савецкай Расії сказ піша цябе!

1893

Evangeline Lilly is Canadian.

Евангеліна Лілі — канадка.

1894

Angelica Pickles is very selfish.

Анжаліка Піклз вельмі эгаістычная.

1895

Dustin Moskovitz is a Jewish entrepreneur. He is one of the co-founders of Facebook.

Дасцін Москавіц — яўрэйскі бізнэсмэн. Ён адзін з заснавальнікаў сайта Facebook.

1896

People under 18 cannot get married.

Людзі, малодшыя за 18 год, не могуць ажаніцца.

1897

The trumpet is a musical instrument.

Труба — гэта музычны інструмент.

1898

Here is my key.

Вось мой ключ.

1899

Can you call a taxi for me?

Вы можаце выклікаць мне таксі?

1900

Traitors will be deported.

Здраднікі будуць высланыя.

1901

I got on the wrong train.

Я сеў не на той цягнік.

1902

Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

Хаваючыся ад паліцыі, Дзіма правёў ноч у кантэйнеры для смецця.

1903

Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo.

Кіншаса — сталіца Дэмакратычнай Рэспублікі Конга.

1904

The next morning, Dima got out of the dumpster, but only to realize that all of his clothes now smelled like garbage.

Наступнай раніцы Дзіма выбраўся з кантэйнера, і тут жа зразумеў, што ўсё яго адзенне цяпер пахне смеццем.

1905

Eugene will get the Ig Noble prize for his contribution to literature.

Яўген атрымае Шнобелеўскую прэмію за свой уклад у літаратуру.

1906

Please don’t run in the classroom.

Калі ласка, не бегай у класе.

1907

Please don’t run in the classroom.

Калі ласка, не бегайце ў класе.

1908

The lake is very deep.

Возера вельмі глыбокае.

1909

Where is my book?

Дзе мая кніга?

1910

I really need some new clothes, thought Dima.

„Мне вельмі патрэбнае новае адзенне“, — падумаў Дзіма.

1911

He is French.

Ён француз.

1912

Thankfully, there was an Armani store just outside the alley where Dima had slept.

На шчасце, як раз поруч з завулкам, дзе Дзіма спаў, была крама Армані.

1913

As he looked through the store window, Dima’s eyes widened as they fell upon a gorgeous black suit, and then widened even more when he noticed the 3,000,000.99 BYR price tag.

Дзіма шырока расплюшчыў вочы, угледзеўшы на вітрыне цудоўны чорны касцюм, і расплюшчыў іх яшчэ шырэй, убачыўшы на бірцы цану 30’000’000,99 BYR.

1914

I’d look like a real James Bond in that, Dima said to himself, then entered the store.