fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Polish sentences

English to Polish Sentence Collection for daily use and to improve English or Polish.

For more sentences download our app for free.

1

Let’s try something.

Spróbujmy coś.

2

I have to go to sleep.

Muszę iść spać.

3

Muiriel is 20 now.

Muiriel ma teraz 20 lat.

4

The password is “Muiriel”.

Hasło brzmi „Muiriel”.

5

The password is “Muiriel”.

Hasło to „Muiriel”.

6

I will be back soon.

Zaraz wracam.

7

I will be back soon.

Niedługo wrócę.

8

This is never going to end.

To nigdy się nie skończy.

9

I just don’t know what to say.

Po prostu nie wiem, co powiedzieć.

10

I was in the mountains.

Byłem w górach.

11

I don’t know if I have the time.

Nie wiem, czy mam czas.

12

Education in this world disappoints me.

Edukacja na tym świecie zawodzi mnie.

13

You’re in better shape than I am.

Jesteś w lepszej formie niż ja.

14

This will cost €30.

To będzie kosztowało €30 .

15

I make €100 a day.

Zarabiam €100 dziennie.

16

It’s because you don’t want to be alone.

To dlatego, że nie chcesz być samotny.

17

That won’t happen.

To się nie zdarzy.

18

Sometimes he can be a strange guy.

On czasami jest dziwny.

19

I’ll do my best not to disturb your studying.

Postaram się Ci nie przeszkadzać w nauce.

20

I miss you.

Tęsknię za Tobą.

21

I’ll call them tomorrow when I come back.

Zadzwonię do nich jutro kiedy wrócę.

22

You should sleep.

Powinieneś spać.

23

I’m going to go.

Zamierzam iść.

24

I once wanted to be an astrophysicist.

Kiedyś chciałem być astrofizykiem.

25

I never liked biology.

Nigdy nie lubiłem biologii.

26

It is unfortunately true.

To niestety prawda.

27

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

Są zbyt zajęci walczeniem ze sobą nawzajem, aby przejmować się wspólnymi ideałami.

28

Most people think I’m crazy.

Większość ludzi sądzi, że jestem szalony.

29

Most people think I’m crazy.

Większość ludzi sądzi, że zwariowałem.

30

No I’m not; you are!

Nie ja, tylko ty!

31

That’s MY line!

To jest MOJA kwestia!

32

He’s kicking me!

On mnie kopie!

33

Are you sure?

Jesteś pewien?

34

Are you sure?

Jesteś pewna?

35

Hurry up.

Pośpiesz się!

36

It doesn’t surprise me.

To mnie nie zaskakuje.

37

It doesn’t surprise me.

Jakoś to mnie nie dziwi.

38

It depends on the context.

Zależy od kontekstu.

39

That’s the stupidest thing I’ve ever said.

To najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałem.

40

When I grow up, I want to be a king.

Kiedy dorosnę, chcę być królem.

41

So what?

No i co?

42

So what?

No i?

43

I’m gonna shoot him.

Zastrzelę go.

44

I’ve always wondered what it’d be like to have siblings.

Zawsze zastanawiałem się, jak to jest mieć rodzeństwo.

45

This is what I would have said.

To jest to, co bym powiedział.

46

It would take forever for me to explain everything.

Potrzebna wieczność, żeby wszystko wytłumaczyć.

47

That’s because you’re a girl.

To dlatego, że jesteś dziewczyną.

48

Sometimes I can’t help showing emotions.

Czasami nie potrafię się powstrzymać przed okazaniem emocji.

49

I don’t intend to be selfish.

Nie mam zamiaru być samolubny.

50

Let’s consider the worst that could happen.

Rozważmy, co może się wydarzyć najgorszego.

51

How many close friends do you have?

Ilu masz bliskich przyjaciół?

52

When I woke up, I was sad.

Obudziwszy się, byłem smutny.

53

I thought you liked to learn new things.

Pomyślałem, że będziesz się chciał nauczyć czegoś nowego.

54

I thought you liked to learn new things.

Pomyślałam, że będziesz chciał się nauczyć czegoś nowego.

55

Most people write about their daily life.

Większość osób pisze o swoim codziennym życiu.

56

Why do you ask?

Czemu pytasz?

57

I am not an artist. I never had the knack for it.

Nie jestem artystą. Nigdy nie miałem do tego zacięcia.

58

Whenever I find something I like, it’s too expensive.

Cokolwiek znajdę, co mi się podoba, jest za drogie.

59

How long did you stay?

Jak długo stoisz?

60

Maybe it will be exactly the same for him.

Może będzie mu zupełnie wszystko jedno.

61

Innocence is a beautiful thing.

Niewinność to piękna rzecz.

62

I think I have a theory about that.

Myślę, że mam teorię na ten temat.

63

That is intriguing.

To intrygujące.

64

I do not have an account in these forums.

Nie mam konta na tym forum.

65

This is not important.

To nieważne.

66

I didn’t like it.

Nie lubiłem tego.

67

I didn’t like it.

Nie podobało mi się.

68

She’s asking how that’s possible.

Pyta jak to możliwe.

69

You’re just running away from life’s problems.

Po prostu uciekasz od życiowych problemów.

70

If you look at the lyrics, they don’t really mean much.

Jeśli przyjrzysz się słowom, to one naprawdę nie znaczą wiele.

71

There’s a problem there that you don’t see.

To jest problem, którego nie widzisz.

72

You can do it.

Możesz to zrobić.

73

You can do it.

Potrafisz to zrobić!

74

I hate it when there are a lot of people.

Nienawidzę kiedy tam jest dużo ludzi.

75

I have to go to bed.

Muszę iść spać.

76

After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house.

Później wyszedłem, ale zdałem sobie sprawę, że zapomniałem u nich mojego plecaka.

77

That wasn’t my intention.

Nie miałem takiego zamiaru.

78

Thanks for your explanation.

Dziękuję za wyjaśnienie.

79

Thanks for your explanation.

Dziękuję, że mi to wyjaśniłeś.

80

Theoretically, I’m doing math.

Teorytycznie, robię matematykę.

81

I don’t know what you mean.

Nie wiem, co masz na myśli.

82

There are many words that I don’t understand.

Jest wiele słów, których nie rozumiem.

83

I don’t like it when mathematicians who know much more than I do can’t express themselves explicitly.

Nie lubię, gdy matematycy, którzy wiedzą o wiele więcej niż ja, nie potrafią się jasno wyrazić.

84

You’re really not stupid.

Naprawdę nie jesteś głupi.

85

I need to ask you a silly question.

Muszę ci zadać głupie pytanie.

86

I don’t know how to demonstrate it, since it’s too obvious!

Nie wiem, jak to udowodnić, ponieważ to zbyt oczywiste!

87

Can it be phrased in another way?

Czy można to ująć inaczej?

88

No one will know.

Nikt się nie dowie.

89

I found a solution, but I found it so fast that it can’t be the right solution.

Znalazłem rozwiązanie, ale znalazłem je tak szybko, że nie może być dobre.

90

It seems interesting to me.

Wydaje się interesujące dla mnie!

91

What did you answer?

Co odpowiedziałeś?

92

No, he’s not my new boyfriend.

Nie, to nie jest mój nowy chłopak.

93

Where is the problem?

Gdzie jest problem?

94

I can only wait.

Mogę tylko poczekać.

95

I love you.

Kocham cię.

96

I don’t like you anymore.

Już Cię nie lubię.

97

I am curious.

Bardzo jestem ciekaw.

98

I don’t want to wait that long.

Nie chcę czekać aż tak długo.

99

I don’t know what to do anymore.

Już nie wiem, co robić.

100

I hate chemistry.

Nienawidzę chemii.

101

I didn’t want this to happen.

Nie chciałem, żeby to się stało.

102

What other options do I have?

Jakie mam inne opcje?

103

I am not much of a traveller.

Nie jestem typem podróżnika.

104

I am not much of a traveller.

Nie za bardzo lubię podróżować.

105

I have nothing better to do.

Nie mam nic lepszego do roboty.

106

I can’t explain it either.

Też nie potrafię tego wyjaśnić.

107

Everyone has strengths and weaknesses.

Każdy ma swoje mocne i słabe strony.

108

It only shows you’re not a robot.

To pokazuje tylko, że nie jesteś robotem.

109

How could I be a robot? Robots don’t dream.

Jak mógłbym być robotem? Roboty nie śnią.

110

It’s not something anyone can do.

To nie jest coś, co każdy może zrobić.

111

I don’t know if I still have it.

Nie wiem, czy nadal to mam.

112

Don’t underestimate my power.

Nie lekceważ mojej mocy.

113

My mom doesn’t speak English very well.

Moja mama nie mówi zbyt dobrze po angielsku.

114

I was wondering if you were going to show up today.

Zastanawiałem się, czy się dziś pojawisz.

115

How do you find food in outer space?

Jak znajdziesz żywność w przestrzeni kosmicznej?

116

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Wszyscy chcą cię poznać. Jesteś sławny!

117

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Wszyscy chcą cię poznać. Jesteś sławna!

118

Why are you sorry for something you haven’t done?

Dlaczego przeprasza za coś, czego nie zrobiłeś?

119

You’d be surprised what you can learn in a week.

Zdziwiłbyś się, czego można się nauczyć w ciągu tygodnia.

120

I don’t have anyone who’d travel with me.

Nie mam nikogo, kto mógłby podróżować ze mną.

121

You’re not fast enough.

Nie jesteś wystarczająco szybki.

122

Stop it! You’re making her feel uncomfortable!

Przestań! Sprawiasz, że czuje się niezręcznie!

123

Tomorrow, he will land on the moon.

Jutro wyląduje on na księżycu.

124

I don’t speak Japanese.

Nie mówię po japońsku.

125

This is a pun.

To jest gra słów.

126

Nobody understands me.

Nikt nie rozumie mnie.

127

I learned to live without her.

Nauczyłem się żyć bez niej.

128

I have too many things on my mind these days.

Mam ostatnio zbyt wiele rzeczy na głowie.

129

I just wanted to check my email.

Chciałem tylko sprawdzić pocztę.

130

Do you really need to ask the question to know the answer?

Czy koniecznie musisz zadać pytanie, by znać odpowiedź?

131

You can’t expect me to always think of everything!

Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!

132

I suppose that behind each thing we have to do, there’s something we want to do…

Przypuszczam, że za każdą rzeczą, którą musimy zrobić, jest coś, co chcemy zrobić.

133

Don’t expect others to think for you!

Nie oczekuj, że inni będą myśleć za ciebie!

134

You never have time for important things!

Nigdy nie masz czasu na ważne rzeczy.

135

It would take me too much time to explain to you why it’s not going to work.

Wyjaśnienie, dlaczego to nie zadziała, zajęłoby mi zbyt dużo czasu.

136

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Jestem taki głupi… próbuję wytłumaczyć Tobie rzeczy, których sam nie rozumiem.

137

Are you referring to me?

Odnosisz się do mnie?

138

It can’t be!

Nie może być!

139

Would you like something to drink?

Chcesz coś do picia?

140

Who is it? “It’s your mother.”

„Kto to jest?” „To jest twoja matka.”

141

When will you be back? “It all depends on the weather.”

„Kiedy wrócisz?” „Wszystko zależy od pogody.”

142

Uh… How’s that working?

Yyy… Jak to działa?

143

To tell you the truth, I am scared of heights. “You are a coward!”

Tak naprawdę to boję się wysokości. “Jesteś tchórzem!”

144

Trust me, he said.

„Zaufaj mi”, powiedział.

145

This is what I was looking for! he exclaimed.

„To jest to, czego szukałem!”, wykrzynął.

146

The phone is ringing. “I’ll get it.”

„Telefon dzwoni.” „Odbiorę.”

147

Thank you for helping me. “Don’t mention it.”

„Dziękuję za pomoc.” „Nie ma za co.”

148

Someday I’ll run like the wind.

Pewnego dnia będę pędzić jak wiatr.

149

She likes music. “So do I.”

„Ona lubi muzykę.” „I ja też.”

150

Please don’t cry.

Nie płacz, proszę.

151

Let me know if there is anything I can do.

Daj mi znać, jeśli jest coś, co mogę zrobić.

152

I want a boat that will take me far away from here.

Chcę łódź, która mnie zabierze stąd z dala.

153

I feel like playing cards. “So do I.”

„Mam ochotę zagrać w karty.” „Ja też.”

154

Haven’t we met somewhere before? asked the student.

„Czy my się już nie widzieliśmy?”, zapytał student.

155

A Japanese would never do such a thing.

Japończyk nigdy nie zrobiłby czegoś takiego.

156

Allen is a poet.

Allen jest poetą.

157

The archer killed the deer.

Łucznik zabił jelenia.

158

If you see a mistake, then please correct it.

Jeśli widzisz błąd, to popraw proszę.

159

If you don’t eat, you die.

Jak nie będziesz jeść, umrzesz.

160

How do you spell “pretty”?

Jak pisze się „pretty”?

161

Why don’t we go home?

Dlaczego nie pójdziemy do domu?

162

I’m sorry, I can’t stay long.

Przepraszam, nie mogę dłużej stać.

163

Why aren’t you going? “Because I don’t want to.”

„Dlaczego nie idziesz?” „Bo nie chcę.”

164

One million people lost their lives in the war.

W wojnie zginęło milion osób.

165

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Demokracja to najgorsza forma rządów, z wyjątkiem wszystkich innych, które testowano.

166

It wasn’t me, commissioner!

To nie byłem ja, komisarzu!

167

Oh, my white pants! And they were new.

Och, moje białe spodnie! A były one nowe.

168

When I left the train station, I saw a man.

Kiedy wyszłam ze stacji kolejowej, zobaczyłam mężczyznę.

169

You’re an angel!

Jesteś aniołem!

170

You’re lucky because he didn’t bite you.

Masz szczęście, ponieważ nie ugryzł Ciebie.

171

Did you miss me?

Tęskniłeś za mną?

172

Did you miss me?

Tęskniłaś za mną?

173

Thank you very much!

Bardzo dziękuję!

174

It’s a surprise.

To jest niespodzianka.

175

That’s a good idea!

To jest dobry pomysł!

176

Round trip? Only one-way.

W obie strony? Nie, tylko w jedną.

177

It’s a pity when somebody dies.

Szkoda, gdy ktoś umiera.

178

They were left speechless.

Stali z otwartymi ustami.

179

Damn! It’s not bad!

Cholera! Nie jest źle!

180

They say love is blind.

Mówi się, że miłość jest ślepa.

181

Oh, I’m sorry.

Och, przepraszam.

182

The only useful answers are those that raise new questions.

Jedynymi pożytecznymi odpowiedziami są takie, które przynoszą nowe pytania.

183

Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Biedny nie jest ten, kto ma za mało, ale ten, kto chce za dużo.

184

How long does it take to get to the station?

Jak długo zajmuje dojście do stacji?

185

This will be a good souvenir of my trip around the United States.

To będzie dobra pamiątka z mojej podróży dookoła Stanów Zjednoczonych.

186

Excuse me; allow me to point out three errors in the above article.

Przepraszam, pozwól mi wskazać trzy błędy w powyższym artykule.

187

It is difficult to keep up a conversation with someone who only says “yes” and “no”.

Trudno jest utrzymać rozmowę z kimś, kto mówi tylko „Tak” i „Nie”.

188

Do you speak Italian?

Czy mówi pan po włosku?

189

Do you speak Italian?

Czy mówisz po włosku?

190

Do you speak Italian?

Mówisz po włosku?

191

I can’t think with that noise, she said, as she stared at the typewriter.

Nie mogę myśleć w tym hałasie, powiedziała, jak tylko popatrzyła na maszynę do pisania.

192

It is said that “Hamlet” is the most interesting play ever written.

Uważa się, że “Hamlet” jest najciekawszą sztuką, jaką kiedykolwiek napisano.

193

May I ask a question?

Mogę zadać pytanie?

194

I would never have guessed that.

Nigdy bym tego nie zgadł.

195

I wonder how long it’s going to take.

Ciekawe jak długo to potrwa.

196

I can’t live without a TV.

Nie mogę żyć bez telewizji.

197

I couldn’t have done it without you. Thank you.

Nie mógłbym zrobić tego bez Ciebie. Dziękuję.

198

Nothing is achieved without effort.

Nic nie jest możliwe bez wysiłku.

199

We can’t sleep because of the noise.

Nie możemy spać z powodu hałasu.

200

It took me more than two hours to translate a few pages of English.

Zajęło mi ponad dwie godziny przetłumaczenie kilku stron na język angielski.

201

It is already eleven.

Jest już jedenasta.

202

May I talk to Ms. Brown?

Czy mogę rozmawiać z panią Brown?

203

I have a bone to pick with you.

Mam z Tobą na pieńku.

204

Paris is the most beautiful city in the world.

Paryż jest najpiękniejszym miastem na świecie.

205

But the universe is infinite.

Ale wszechświat jest nieskończony.

206

You found me where no one else was looking.

Znalazłeś mnie, gdzie nikt inny nie szukał.

207

I think I’m gonna go to sleep.

Myślę, że pójdę spać.

208

My name is Jack.

Mam na imię Jack.

209

I like it very much.

Bardzo to lubię.

210

We’re meeting up tomorrow?

Spotkamy się jutro?

211

How do you say that in Italian?

Jak to powiedzieć w języku włoskim?

212

I have to go shopping. I’ll be back in an hour.

Muszę iść po zakupy, będę za godzinę.

213

Thanks, that’s all.

Dziękuję, to wszystko.

214

Would you like to dance with me?

Czy chciałbyś ze mną zatańczyć?

215

It’s not my fault!

To nie moja wina!

216

I’d like to stay for one night.

Chciałbym zostać na jedną noc.

217

Where are the showers?

Gdzie są prysznice?

218

Open your mouth!

Otwórz usta!

219

I have lost my wallet.

Zgubiłem portfel.

220

Not wanting is the same as having.

Nie chcieć oznacza mieć.

221

He’s very sexy.

On jest bardzo sexy.

222

Pass me the salt, please. “Here you are.”

Podaj mi sól, proszę. “Proszę bardzo.”

223

There are too many things to do!

Jest za dużo rzeczy do zrobienia!

224

Don’t you even think of eating my chocolate!

Nawet nie myśl o zjedzeniu mojej czekolady!

225

Thanks to you I’ve lost my appetite.

Przez Ciebie straciłem apetyt.

226

I really need to hit somebody.

Muszę komuś przywalić.

227

It has been so long since I last went to Disneyland with my family.

Minęło dużo czasu od kiedy byłem ostatni raz z moją rodziną w Disneylandzie.

228

My parents keep arguing about stupid things. It’s so annoying!

Moi rodzice stale kłócą się o drobnostki. To takie irytujące!

229

My friends always say I’m too calm, but my family always says I’m too annoying.

Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.

230

It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car.

Jest tak gorąco, że mógłbyś usmażyć jajko na masce samochodu.

231

It is very hot today.

Dzisiaj jest bardzo gorąco.

232

Nobody came.

Nikt nie przyszedł.

233

I never saw a red fridge.

Nigdy nie widziałem czerwonej lodówki.

234

Better to be hated for who you are than loved for who you’re not.

Lepiej być znienawidzonym za to kim się jest niż być kochanym za to kim się nie jest.

235

Look at me when I talk to you!

Patrz na mnie, gdy mówię do Ciebie!

236

I don’t know what to say to make you feel better.

Nie wiem co powiedzieć, byś poczuł się lepiej.

237

This is not my type.

To nie mój typ.

238

I was trying to kill time.

Próbowałem zabić czas.

239

I’m tired.

Jestem zmęczony.

240

I’m tired.

Jestem zmęczona.

241

Who wants some hot chocolate?

Kto chce gorącej czekolady?

242

Speak more slowly, please!

Proszę, mów wolniej!

243

When do we arrive?

Kiedy dojedziemy?

244

And what are we going to do?

I co zrobimy?

245

I have a headache.

Boli mnie głowa.

246

I have a headache.

Głowa mnie boli.

247

I must admit that I snore.

Muszę wam się przyznać, że chrapię…

248

Tonight we’re going to church.

Wieczorem idziemy do kościoła.

249

How are you? Did you have a good trip?

Jak się masz? Miałeś dobrą podróż?

250

I don’t feel well.

Nie czuję się dobrze.

251

Call the police!

Zawołajcie policję!

252

Call the police!

Zadzwoń na policję!

253

It’s too expensive!

To za drogo!

254

She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring.

Ona udaje, że śpi. Dlatego nie chrapie.

255

My shoes are too small. I need new ones.

Moje buty są za małe. Potrzebuję nowych.

256

We’re getting out of here. The cops are coming.

Wynosimy się stąd. Gliny nadchodzą.

257

It would be so cool if I could speak ten languages!

Byłoby wspaniale, gdybym potrafił mówić w dziesięciu językach.

258

If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.”

Czemu nie położysz się spać, jeśli jesteś zmęczony? “Ponieważ, jeśli pójdę spać teraz, to obudzę się zbyt wcześnie.”

259

You should have listened to me.

Powinieneś był mnie posłuchać.

260

It’s a complete mess, and it’s getting on my nerves.

To kompletny bałagan i działa mi na nerwy.

261

When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

Kiedy ciało zostaje dotknięte, receptory na skórze wysyłają wiadomość do mózgu, powodując wydzielenie związków, takich jak endorfiny.

262

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

Ci wybrani będą musieli być poddani obszernym testom medycznym i psychologicznym.

263

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

Wybrani będą musieli poddać się szczegółowym badaniom medycznym i psychologicznym.

264

Half a million children still face malnutrition in Niger.

Pół miliona dzieci w Nigerii nadal dotyka niedożywienie.

265

It will take five to ten years for the technology to be ready.

Zanim technologia będzie gotowa, zajmie to od pięciu do dziesięciu lat.

266

Computers make people stupid.

Komputery ogłupiają ludzi.

267

Don’t ask what they think. Ask what they do.

Nie pytaj, co myślą, pytaj, co robią.

268

Most scientific breakthroughs are nothing else than the discovery of the obvious.

Większość odkryć naukowych to nic innego, jak tylko głoszenie oczywistości.

269

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

Przeszłość może być tylko poznana, nie zmieniona. Przyszłość może być tylko zmieniona, nie poznana.

270

Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

Każdy wszechświat, na tyle prosty by dało się go zrozumieć, jest zbyt prosty by wytworzyć umysł zdolny go zrozumieć.

271

Why is life so full of suffering?

Czemu życie jest tak pełne cierpienia?

272

Despite the importance of sleep, its purpose is a mystery.

Sen jest ważny, ale po co istnieje – to stanowi zagadkę.

273

I would like to give him a present for his birthday.

Chciałbym dać mu prezent na urodziny.

274

A cubic meter corresponds to 1000 liters.

Metr sześcienny odpowiada 1000 litrów.

275

I have so much work that I will stay for one more hour.

Mam tyle pracy, że zostanę jeszcze na kolejną godzinę.

276

I’d like to study in Paris.

Chciałbym studiować w Paryżu.

277

Why don’t you eat vegetables?

Czemu nie jesz warzyw?

278

I’m undressing.

Rozbieram się.

279

The car crashed into the wall.

Samochód rozbił się o ścianę.

280

The wind calmed down.

Wiatr się uspokoił.

281

Who searches, finds.

Kto szuka, ten znajdzie.

282

Rome wasn’t built in a day.

Nie od razu Kraków zbudowano.

283

Silence gives consent.

Milczenie oznacza zgodę.

284

Have you finished? “On the contrary, I have not even begun yet.”

Skończyłeś? “Przeciwnie, jeszcze nie zacząłem.”

285

Good morning, said Tom with a smile.

Dzień dobry, powiedział z uśmiechem Tom.

286

That was the best day of my life.

To był najlepszy dzień mojego życia.

287

I don’t understand German.

Nie rozumiem niemieckiego.

288

I made my decision.

Podjąłem decyzję.

289

I give you my word.

Daję Ci moje słowo.

290

The whole is greater than the sum of the parts.

Całość to więcej niż suma jej składników.

291

The whole is greater than the sum of the parts.

Całość jest większa niż suma poszczególnych części.

292

A mathematical truth is neither simple nor complicated; it is.

Matematyczna prawda nie jest ani łatwa, ani skomplikowana; po prostu jest.

293

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im powiesz, przekładają to na własny język i wychodzi z tego zupełnie coś innego.

294

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek się im powie, tłumaczą to na swój język i obracają w coś zupełnie innego.

295

An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his field, and how to avoid them.

Ekspert to ktoś, kto zna kilka najgorszych błędów, które można popełnić i wie jak ich uniknąć.

296

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t.

Na świecie jest 10 rodzajów ludzi: ci którzy rozumieją system dwójkowy i ci którzy go nie rozumieją

297

I don’t think, therefore I am not.

Nie myślę, więc mnie nie ma.

298

Nowadays we want our children to make their own decisions, but we expect those decisions to please us.

W dzisiejszych czasach chcemy, aby dzieci same decydowały, ale oczekujemy, żeby te decyzje nam się podobały.

299

Don’t worry, be happy!

Nie martw się, bądź szczęśliwy!

300

Take a book and read it.

Weź książkę i przeczytaj ją!

301

Take a book and read it.

Weź książkę i ją przeczytaj!

302

Face life with a smile!

Stawiaj czoła życiu z uśmiechem!

303

He’s already a man.

On jest już mężczyzną.

304

It’s cold.

Jest zimno.

305

I’m thirsty.

Jestem spragniony.

306

Give him an inch and he’ll take a yard.

Daj mu palec, a weźmie całą rękę.

307

You did this intentionally!

Zrobiłeś to celowo!

308

You’re my type.

Jesteś w moim typie.

309

Who am I talking with?

Z kim rozmawiam?

310

I accept, but only under one condition.

Zgadzam się, ale pod jednym warunkiem.

311

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

W wieku sześciu lat nauczył się jak używać maszyny do pisania i powiedział nauczycielowi, że nie musi uczyć się pisać ręcznie.

312

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Nie mogę obcinać paznokci i jednocześnie prasować!

313

I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days!

Nie zniosę tego dłużej! Nie spałem przez trzy dni!

314

He doesn’t want you to tell him about your sex life.

Nie chce, byś mówił mu o swoim życiu seksualnym.

315

Have you ever eaten a banana pie?

Jadłeś kiedyś ciasto bananowe?

316

Why would you marry a woman if you like men?

Czemu miałbyś poślubić kobietę, jeśli lubisz mężczyzn?

317

If you can’t have children, you could always adopt.

Jeśli nie możesz mieć dzieci, zawsze możesz adoptować.

318

Are you for or against abortions?

Jesteś za czy przeciw aborcji?

319

Hey, look, a three-headed monkey!

Hej, zobacz, trzygłowa małpa!

320

It’s a pity that you can’t buy miracles like you would buy potatoes.

Szkoda, że nie można kupować cudów, tak jak się kupuje ziemniaki.

321

I love lasagna.

Uwielbiam lazanię.

322

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Liczby pierwsze są jak życie: bardzo logiczne, ale niemożliwe jest odkrycie reguł nimi rządzących, choćby myślało się o nich cały czas.

323

The brain is just a complicated machine.

Mózg jest tylko skomplikowaną maszyną.

324

This baby penguin is too cute!

To pingwiniątko jest urocze!

325

I’m at the hospital. I got struck by lightning.

Jestem w szpitalu. Uderzył we mnie piorun.

326

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

Teoretycznie rzecz biorąc nie ma różnicy między praktyką a teorią; praktycznie rzecz biorąc – jest.

327

It is raining.

Leje.

328

She’s really smart, isn’t she?

Ona jest naprawdę bystra, nieprawdaż?

329

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Życie – śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową.

330

Tomorrow, I’m going to study at the library.

Zamierzam jutro studiować w bibliotece.

331

Too late.

Za późno.

332

I went to the zoo yesterday.

Wczoraj wybrałem się do zoo.

333

We won the battle.

Wygraliśmy bitwę.

334

I read a book while eating.

Czytam książkę przy jedzeniu.

335

My little brother is watching TV.

Mój mały brat ogląda TV.

336

The student decided to abridge his paper by taking out unnecessary details.

Uczeń zdecydował się skrócić swój dokument poprzez wyrzucenie z niego zbędnych szczegółów.

337

When I have migraines, aspirin doesn’t alleviate the pain for me.

Kiedy mam migreny, to aspiryna na mnie nie działa.

338

When I have migraines, aspirin doesn’t alleviate the pain for me.

Kiedy mam migreny, to aspiryna nie uśmierza bólu.

339

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Aby porwać słuchaczy, mówca posunął się do wykorzystania technik retorycznych, których nauczył się na kursach komunikacji.

340

Sometimes he has difficulty being articulate about his views.

Czasem ma trudności z jasnym wyrażaniem swoich poglądów.

341

I cannot dance one single step of Salsa.

Nie umiem zatańczyć ani jednego kroku salsy.

342

The murderer was convicted and sentenced to life in prison.

Morderca został uznany winnym i skazany na dożywotnie więzienie.

343

A small forest fire can easily spread and quickly become a great conflagration.

Mały pożar w lesie może się szybko rozprzestrzenić i stać się wielkim pożarem.

344

I have to get a new computer.

Muszę kupić nowy komputer.

345

I was late to school.

Spóźniłem się do szkoły.

346

You had plenty of time.

Miałeś sporo czasu.

347

You had plenty of time.

Miałeś mnóstwo czasu.

348

I’m almost done.

Prawie skończyłem.

349

I won’t lower myself to his level.

Nie zniżę się do jego poziomu.

350

We could see the sunset from the window.

Mogliśmy z okna obejrzeć zachód słońca.

351

It’s driving me crazy.

Doprowadza mnie to do szału.

352

Life begins when we realize who we really are.

Życie zaczyna się wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę kim naprawdę jesteśmy.

353

It is never too late to learn.

Nigdy nie jest późno na naukę.

354

What are you talking about?

O czym ty mówisz?

355

What are you talking about?

O czym mówisz?

356

Thank you. “You’re welcome.”

Dziękuję. “Proszę.”

357

The data suggest that the optimum length of a lecture may be 30 instead of 60 minutes.

Dane wskazują, że optymalna długość wykładu powinna wynosić 30 zamiast 60 minut.

358

I tend to look at the pictures before reading the text.

Zazwyczaj patrzę na obrazki przed przeczytaniem tekstu.

359

I learned a lot from you.

Wiele się od Ciebie nauczyłem.

360

I spent twelve hours on the train.

Spędziłem 12 godzin w pociągu.

361

Hold on, someone is knocking at my door.

Zaczekaj, ktoś puka do drzwi.

362

He’s sleeping like a baby.

Śpi jak dziecko.

363

I want a massage. I need to relax.

Potrzebuję masażu. Muszę się zrelaksować.

364

You’re sick. You have to rest.

Jesteś chory, musisz odpoczywać.

365

She’s asking for the impossible.

Ona oczekuje niemożliwego.

366

He disappeared without a trace.

Znikł bez śladu.

367

He disappeared without a trace.

Zniknął bez śladu.

368

The world doesn’t revolve around you.

Świat nie kręci się wokół ciebie.

369

The world is full of fools.

Świat jest pełen głupców.

370

Do you have any idea what my life is like?

Czy masz w ogóle pojęcie jak wygląda moje życie?

371

Mathematics is not just the memorization of formulas.

Matematyka nie jest jedynie zapamiętywaniem formuł.

372

I didn’t mean to give you that impression.

Nie miałem zamiaru sprawiać takiego wrażenia.

373

Can you imagine what our lives would be like without electricity?

Potrafisz sobie wyobrazić jakie byłoby życie bez elektryczności?

374

Where is the bathroom?

Gdzie jest toaleta?

375

The essence of liberty is mathematics.

Istotą wolności jest matematyka.

376

I’m crazy about you.

Szaleję za tobą.

377

What… you still don’t know how to drive?

Że co? Wciąż nie umiesz prowadzić samochodu?

378

Have you got a beard already?

Czy masz już brodę?

379

I feel that I am free.

Czuję, że jestem wolny.

380

Freedom is not free.

Wolność nie jest za darmo.

381

I want an MP3 player!

Chciałbym odtwarzacz MP3!

382

What?! You ate my chocolate bear?!

Co?! Zjadłeś mojego czekoladowego misia?!

383

Where are you?

Gdzie jesteś?

384

He will make you eat dirt.

Upokorzy cię.

385

I don’t necessarily trust translations.

Niezbyt ufam tłumaczeniom.

386

She is on the verge of a nervous breakdown.

Ona jest na granicy załamania nerwowego.

387

If I don’t do it now, I never will.

Jeśli nie teraz nigdy tego nie zrobię.

388

Good night. Sweet dreams.

Dobranoc. Kolorowych snów.

389

If you do not have this program, you can download it now.

Jeśli nie ma pan tego programu, można go teraz ściągnąć.

390

There are 1000 movies that one must watch before dying.

Jest 1000 filmów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią.

391

You are still asking yourself what the meaning of life is?

Wciąż zadajesz sobie pytanie, jakie jest znaczenie życia?

392

Check that your username and password are written correctly.

Sprawdź czy nazwa użytkownika i hasło są napisane poprawnie.

393

Time has passed very fast.

Czas upłynął bardzo szybko.

394

Who painted this painting?

Kto namalował ten obraz?

395

I’ve got a pacemaker.

Mam rozrusznik serca.

396

More than 90 percent of visits to a web page are from search engines.

Ponad 90 procent osób odwiedzających stronę internetową trafia tam dzięki wyszukiwarkom.

397

I’m getting ready for the worst.

Przygotowuję się na najgorsze.

398

That sounds interesting. What did you tell her?

To brzmi interesująco. Co jej powiedziałeś?

399

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Funkcje sinus i cosinus przyjmują wartości między -1 i 1 (włącznie z -1 i 1)

400

Life is not an exact science, it is an art.

Życie, to nie nauki ścisłe, to sztuka.

401

Whose is this?

Czyje to?

402

He doesn’t look his age.

On nie wygląda na swój wiek.

403

I really wasn’t expecting that from you.

Naprawdę się tego po tobie nie spodziewałem.

404

I don’t know him.

Nie znam go.

405

It’s not important.

To nieważne.

406

I go shopping every morning.

Robię zakupy każdego ranka.

407

Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex.

Pięćdziesiąt dwa procent brytyjskich kobiet woli czekoladę od seksu.

408

People will accept your idea much more readily if you tell them Benjamin Franklin said it first.

Ludzie zaakceptują twój pomysł zdecydowanie chętniej jeśli powiesz im, że wcześniej powiedział to Benjamin Franklin.

409

We learn from experience that men never learn anything from experience.

Doświadczenie uczy, że nie uczy ono ludzi niczego.

410

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

411

Like father, like son.

Jaki ojciec, taki syn.

412

All cats are grey in the dark.

W nocy wszystkie koty są czarne.

413

All cats are grey in the dark.

W ciemności wszystkie koty są szare.

414

Teach me how you do it.

Naucz mnie, jak to robisz.

415

No news is good news.

Brak wiadomości to dobra wiadomość.

416

Wealth comes to those who make things happen, not to those who let things happen.

Dobrobyt przychodzi do tych, którzy panują nad wydarzeniami, nie do tych, co pozwalają, by wydarzenia panowały nad nimi.

417

There’s no doubt.

Nie ma najmniejszych wątpliwości.

418

I didn’t know he drank so much.

Nie wiedziałem, że tyle wypił.

419

He’s a good person.

On jest dobrą osobą.

420

Enjoy your meal!

Smacznego!

421

The walls have ears.

Ściany mają uszy.

422

I’ve got a frog in my throat.

Mam chrypkę.

423

Make yourself at home.

Czuj się jak u siebie w domu.

424

At this stage there is still not a clear energy policy for bringing decentralised power to rural areas.

Na tym etapie nie ma wciąż jasnej polityki energetycznej odnośnie dostarczania zdecentralizowanej energii do obszarów rolniczych.

425

Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don’t see the connection between that and your twelve red goldfishes.

Dlaczego nagle opowiadasz mi o hipopotamach? Nie widzę związku między nimi a twoimi dwunastoma złotymi rybkami.

426

I don’t want it anymore.

Nie chcę już tego.

427

It was raining when we left, but by the time we arrived, it was sunny.

Padało kiedy wychodziliśmy, ale kiedy dotarliśmy na miejsce świeciło słońce.

428

She would willingly come but she was on vacation.

Chętnie byłaby przyszła, ale była na urlopie.

429

I thought it was true.

Myślałem, że to prawda.

430

I went to drink a beer with friends.

Poszedłem na piwo z przyjaciółmi.

431

They quarreled.

Pokłócili się.

432

How much is it?

Ile kosztuje?

433

I’ll pay by cheque.

Zapłacę czekiem.

434

Did you leave a tip?

Czy zostawiłeś napiwek?

435

Don’t forget the ticket.

Nie zapomnij biletu.

436

We have to expect the worst.

Musimy spodziewać się najgorszego.

437

We have to expect the worst.

Musimy się spodziewać najgorszego.

438

They don’t even know why.

Oni nie wiedzą nawet dlaczego.

439

I want you to tell me the truth.

Chcę, żebyś powiedział mi prawdę.

440

I want you to tell me the truth.

Chcę, żebyś powiedziała mi prawdę.

441

I want to know who is coming with us.

Chciałbym wiedzieć, kto idzie z nami.

442

Florence is the most beautiful city in Italy.

Florencja jest najpiękniejszym miastem Włoch.

443

Those who know him like him.

Ci, co go znają, lubią go.

444

Tell me what happened.

Powiedz mi, co się stało.

445

I hope he’ll be able to come! I’d like to see him.

Mam nadzieję, że uda mu się przyjść. Chciałbym go zobaczyć.

446

You need not telephone me.

Nie musisz do mnie dzwonić.

447

You are no better at remembering things than I am.

Nie jesteś lepszy ode mnie w zapamiętywaniu rzeczy.

448

Maria has long hair.

Maria ma długie włosy.

449

Here comes the bride!

A oto i panna młoda!

450

Even plastic surgery won’t do anything for your ugliness.

Na twoja brzydotę nie pomoże nawet chirurgia plastyczna.

451

How did your interview go?

Jak wypadła rozmowa?

452

No, I’m not mad at you, I’m just disappointed.

Nie, nie gniewam się na ciebie, jestem tylko zawiedziony.

453

I can’t believe my eyes.

Nie mogę uwierzyć moim oczom.

454

I can’t believe my eyes.

Nie wierzę własnym oczom.

455

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

456

During winter I sleep with two blankets.

Podczas zimy śpię pod dwoma kocami.

457

Are you angry at what I said?

Jesteś zły za to, co powiedziałem?

458

Can you justify the use of violence?

Czy możesz uzasadnić użycie przemocy?

459

You are supposed to obey the law.

Powinieneś przestrzegać prawa.

460

Can you do bookkeeping?

Czy umiesz prowadzić księgowość?

461

You should take care of your sick mother.

Powinieneś zająć się swoją chorą matką.

462

You are tired, and so am I.

Jesteś zmęczony, ja też.

463

You can rely on her.

Możesz na niej polegać.

464

I think that you ought to apologize to her.

Uważam, że powinieneś ją przeprosić.

465

Are you aware of how much she loves you?

Masz na uwadze to, jak bardzo cię kocha?

466

You are selling him short.

Nie doceniasz go.

467

All you have to do is follow his advice.

Po prostu zrób, co radzi.

468

All that you have to do is to follow his advice.

Wszystko, co musisz robić to stosować się do jego wskazówek.

469

You ought to ask him for advice.

Powinieneś go spytać o radę.

470

You need only ask him to pay the debt.

Musisz tylko poprosić, by oddał dług.

471

Do you think he made that mistake on purpose?

Czy on zrobił ten błąd celowo?

472

Do you think he made that mistake on purpose?

Czy on specjalnie popełnił ten błąd?

473

Can you ride a horse?

Umiesz jeździć konno?

474

You should work hard.

Powinieneś pracować ciężej.

475

You must study hard.

Musisz ciężej studiować.

476

Do you keep a diary?

Czy piszesz pamiętnik?

477

You work too hard.

Pracujesz za ciężko.

478

You know the answer?

Czyli znasz odpowiedź?

479

Do you live here?

Mieszkasz tutaj?

480

You may invite whomever you like.

Możesz zaprosić kogo chcesz.

481

You look very pale.

Jesteś bardzo blady.

482

I’m proud of you.

Jestem z ciebie dumny.

483

I’m proud of you.

Jestem dumny z ciebie.

484

You look bored.

Wyglądasz na znudzonego.

485

All you have to do is to take care of yourself.

Wszystko co musisz zrobić to zadbać o siebie.

486

You look tiny next to a sumo wrestler.

W porównaniu z zawodnikiem sumo jesteś drobny.

487

You know quite a lot about Sumo.

Sporo wiesz o sumo.

488

You never listen. I might as well talk to the wall.

Nigdy mnie nie słuchasz – jakbym mówił do ściany.

489

You ran a red light.

Przejechałeś na czerwonym.

490

Can you eat raw oysters?

Czy możesz jeść surowe ostrygi?

491

You seem an honest man.

Wydajesz się uczciwym człowiekiem.

492

You seem to be an honest man.

Wydajesz się uczciwym człowiekiem.

493

You must clear the table.

Musisz posprzątać stół.

494

You must account for your neglect of duty.

Musisz wytłumaczyć się z zaniedbania swoich obowiązków.

495

You had better take a little rest.

Lepiej żebyś trochę odpoczął.

496

I think you’d better take a rest; you look ill.

Myślę, że powinieneś odpocząć; wyglądasz na chorego.

497

Did you do your homework by yourself?

Sam robiłeś zadanie domowe?

498

Did you do your homework by yourself?

Czy zrobiłeś swoją pracę domową sam?

499

I take it that you are fully acquainted with the facts.

Zakładam, że dobrze znasz fakty.

500

Are you writing a letter?

Piszesz list?

501

You should pay your debts.

Powinieneś spłacić swoje długi.

502

You don’t have to make an apology.

Nie musisz przepraszać.

503

You should apologize.

Powinieneś prosić o przebaczenie.

504

You should try to form the habit of using your dictionaries.

Powinieneś wykształcić w sobie nawyk używania słowników.

505

You are free to go home.

Możesz iść do domu.

506

You can’t afford to neglect your health.

Nie możesz sobie pozwalać na zaniedbywanie zdrowia.

507

You must do it yourself.

Musisz to zrobić sam.

508

You must control yourself.

Musisz się kontrolować.

509

You are expected to pass the exam.

Oczekiwane jest, że zdasz egzamin.

510

You have only to follow the directions.

Masz tylko przestrzegać zaleceń.

511

You should be ready for the worst.

Powinieneś być gotowy na najgorsze.

512

Have you ever seen a kangaroo?

Widziałeś kiedyś kangura?

513

You’d better start now.

Lepiej już zacznij.

514

You’d better not go.

Lepiej nie idź.

515

Are you happy?

Czy jesteś szczęśliwy?

516

You’ve got to learn to hold your tongue.

Musisz nauczyć się trzymać język za zębami.

517

You are the master of your own destiny.

Jesteś panem swego losu.

518

You do your part and I’ll do the rest.

Zrób swoją część, a ja zrobię resztę.

519

I suppose you’re hungry.

Przypuszczam, że jesteś głodny.

520

You needn’t have hurried to the airport.

Nie powinieneś się spieszyć na lotnisko.

521

You look pale.

Jesteś blady.

522

You are nothing but a student.

Jesteś tylko studentem.

523

You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.

Wydajesz się być uprzedzony wobec ideii pochodzących z zagranicy.

524

You will stay at home.

Zostaniesz w domu.

525

You’re too suspicious about everything.

Podchodzisz do wszystkiego zbyt podejrzliwie.

526

What woke you up?

Co cię obudziło?

527

What do you like?

Co byś chciał?

528

What do you want now?

Czego teraz chcesz?

529

Do you play any sports?

Czy uprawiasz jakiś sport?

530

Do you belong to any clubs?

Czy należysz do jakichś klubów?

531

Do you love music?

Czy kochasz muzykę?

532

You really have an ear for music.

Naprawdę posiadasz słuch muzyczny.

533

You are not a coward.

Nie jesteś tchórzem.

534

You dropped your pencil.

Upuściłeś ołówek.

535

Do you have any pencils?

Czy masz jakieś ołówki?

536

It is necessary for you to stop smoking.

Musisz rzucić palenie.

537

Are you not able to speak English?

Nie potrafisz mówić po angielsku?

538

Do you study English?

Uczysz się angielskiego?

539

Did you try to review the English lessons?

Czy próbowałeś przejrzeć lekcje z angielskiego?

540

You can’t speak English, can you?

Nie znasz angielskiego, prawda?

541

He asked me if I could speak English.

Spytał się mnie czy umiem mowić po angielsku.

542

What are you driving at?

Do czego zmierzasz?

543

You’ll never be alone.

Nigdy nie będziesz sam.

544

Do you remember seeing me before?

Pamiętasz że mnie już widziałeś?

545

You must conquer your fear of the dark.

Musisz przezwyciężyć swój strach przed ciemnością.

546

You must rid yourself of bad habits.

Musisz się pozbyć złych nawyków.

547

You’ve set a bad example.

Dajesz zły przykład.

548

Have you ever seen a UFO?

Widział pan kiedyś UFO?

549

You are no longer a mere child.

Nie jesteś już dzieckiem.

550

You should know better.

Powinieneś wiedzieć lepiej.

551

You should study harder.

Powinieneś więcej studiować.

552

You must study much harder.

Musisz uczyć się pilniej.

553

You should take better care of yourself.

Powinieneś bardziej o siebie zadbać.

554

Have you solved all the problems yet?

Czy rozwiązałeś już wszystkie problemy?

555

You are now an adult.

Teraz jesteś dorosłym.

556

You may go home now.

Możesz teraz iść do domu.

557

It is time you went to school.

Czas byś poszedł do szkoły.

558

It’s high time you got going.

Najwyższy czas żebyś zbierał się do wyjścia.

559

You are now old enough to support yourself.

Jesteś już dość dorosły, by utrzymywać się samemu.

560

You surprised everybody.

Zaskoczyłeś wszystkich.

561

Can you speak French?

Czy umiesz mówić po francusku?

562

What a man you are!

Co z ciebie za typ!

563

How tall you are!

Ależ jesteś wysoki!

564

How rude of you!

To niegrzecznie z twojej strony!

565

How lucky you are!

Ależ z ciebie szczęściarz!

566

Do you want anything?

Czy potrzebujesz czegoś?

567

Why can’t you come?

Czemu nie możesz przyjść?

568

Why can’t you come?

Dlaczego nie możesz przyjść?

569

How high can you jump?

Jak wysoko możesz podskoczyć?

570

You are very brave.

Jesteś bardzo odważny.

571

You look very tired.

Wyglądasz na bardzo zmęczonego.

572

Where were you?

Gdzie byłeś?

573

Where were you?

Gdzie byłyście?

574

How about you?

A co z tobą?

575

What are you doing?

Co robisz?

576

What have you come here for?

Po co tu przyszedłeś?

577

Do you not play tennis?

Czy nie grasz w tenisa?

578

You have many books.

Masz dużo książek.

579

You have many books.

Macie dużo książek.

580

You can bank on that.

Możesz na to liczyć.

581

Have you finished it?

Czy już to skończyłeś?

582

Do you have one?

Czy masz taki?

583

Do you know the reason?

Czy znasz powód?

584

Could you solve the problem?

Czy mógłbyś rozwiązać ten problem?

585

You should have introduced yourself to the girl.

Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.

586

You need not take account of the fact.

Nie musisz brać tego faktu pod uwagę.

587

Did you watch the game?

Czy oglądałeś ten mecz?

588

Did you cut the paper?

Czy przeciąłeś papier?

589

You may as well do the task now.

Możesz równie dobrze wykonać zadanie teraz.

590

You owe me an apology for that.

Powinieneś mnie za to przeprosić.

591

You have to raise funds for the relief work.

Musicie zebrać fundusze na pomoc humanitarną.

592

You must be above such mean conduct.

Musisz być ponad takie podłe zagrania.

593

You’ve got a lot of guts.

Masz jaja.

594

You may have mistaken Jane for his sister.

Mogłeś pomylić Jane z jej siostrą.

595

Did you do this on your own?

Czy zrobiłeś to sam?

596

Have you read this book already?

Czy już czytałeś tą książkę?

597

Can you swim across the river?

Dasz radę przepłynąć tę rzekę?

598

You should make use of this chance.

Powinieneś zrobić użytek z tej szansy.

599

Can you read this kanji?

Czy umiesz przeczytać pismo japońskie?

600

You can study here.

Możesz tutaj studiować.

601

You can study here.

Tu możesz się uczyć.

602

You had better get away from here at once.

Lepiej zniknij stąd jak najszybciej.

603

Where are you from in Canada?

Z której części Kanady jesteś?

604

Aren’t you happy?

Czy nie jesteś szczęśliwa?

605

When did you come to Japan?

Kiedy przyjechałeś do Japonii?

606

When did you begin studying English?

Kiedy zacząłeś uczyć się angielskiego?

607

You are always complaining.

Ty zawsze narzekasz.

608

You are always complaining.

Wiecznie narzekasz.

609

You’ve given me good advice.

Dałeś mi dobrą radę.

610

Are you on the committee?

Czy należysz do tego komitetu?

611

You must always keep your hands clean.

Musisz mieć zawsze czyste ręce.

612

I can hardly hear you.

Prawię cię nie słyszę.

613

Your situation is analogous to mine.

Twoja sytuacja jest podobna do mojej.

614

I understand your position perfectly.

Bardzo dobrze rozumiem twoje stanowisko.

615

If I were in your situation, I would do the same thing.

Na twoim miejscu zrobiłbym to samo.

616

I think your theory does not hold water.

Uważam, że twoja teoria nie trzyma się kupy.

617

Your friendship is most precious to me.

Twoja przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna.

618

Your driver’s license has expired.

Twoje prawo jazdy wygasło.

619

Your comic books are on the shelf.

Twoje komiksy są na półce.

620

How pretty your sister is!

Ale twoja siostra jest ładna!

621

When did your sister leave Tokyo for London?

Kiedy twoja siostra wyjechała z Tokio do Londynu?

622

Your book is on the desk.

Twoja książka jest na biurku.

623

I will be your guarantor.

Mogę być twoim żyrantem.

624

Please give my regards to your father.

Przekaż, proszę, moje ukłony swojemu ojcu.

625

I’m tired of your complaints.

Męczą mnie twoje skargi.

626

It’s your move.

Twój ruch.

627

At your age, you ought to know better.

W twoim wieku powienieneś być mądrzejszy.

628

Compare your answer with Tom’s.

Porównaj twoją odpowiedź z odpowiedzią Toma.

629

Your answer is right.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

630

Your answer is wrong.

Twoja odpowiedź jest zła.

631

I’m sure your efforts will result in success.

Jestem pewny, że twoje wysiłki przyniosą sukces.

632

Your efforts will bear fruit someday.

Pewnego dnia twoje wysiłki zaowocują.

633

I hope your efforts will bear fruit.

Mam nadzieję, że twoje wysiłki przyniosą owoce.

634

I forget your telephone number.

Zapomniałem twojego numeru telefonu.

635

May I use your phone?

Czy mogę użyć twojego telefonu?

636

Your suggestion will be rejected by the teacher.

Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

637

How many schools are there in your city?

Ile szkół jest w pańskim mieście?

638

I’ll act on your advice.

Postąpię zgodnie z twoją radą.

639

Without your advice, I would have been robbed of my bag.

Bez twojej porady zostałbym okradziony z mojej torby.

640

It’s none of your business.

To nie twój interes.

641

Mind your own business!

Nie mieszaj się do nieswoich spraw!

642

I’m fed up with your constant complaining.

Jestem zmęczony Twoim ciągłym narzekaniem.

643

Go back to your seat.

Wracaj na swoje miejsce.

644

Your marks were well below average this term.

Twoje oceny były sporo poniżej średniej w tym semestrze.

645

I was glad to hear of your success.

Ucieszyłem się z Twojego sukcesu.

646

I expect your help.

Oczekuję twojej pomocy.

647

Write your address here.

Napisz tutaj swój adres.

648

I’ll miss your cooking.

Będzie mi brakować twojej kuchni.

649

I received your letter yesterday.

Otrzymałem pański list wczoraj.

650

What position do you hold?

Jakie masz stanowisko?

651

May I take your picture?

Czy mogę zrobić ci zdjęcie?

652

I would like your picture.

Czy mógłbym dostać twoje zdjęcie.

653

May I borrow your dictionary?

Mogę pożyczyć pana słownik?

654

Your bicycle is similar to mine.

Twój rower podobny jest do mojego.

655

Is your watch correct?

Czy twój zegarek dobrze chodzi?

656

Your examination results are excellent.

Twoje wyniki egzaminu są znakomite.

657

Just follow your heart.

Po prostu idź za głosem serca.

658

Where do you come from?

Skąd jesteś?

659

You should come early in order for him to read your manuscript before your speech.

Powinieneś przyjść wcześniej, aby mógł przeczytać Twój rękopis przed Twoją przemową.

660

Express your idea clearly.

Otwarcie powiedz co myślisz.

661

We have decided to adopt your idea.

Postanowiliśmy przyjąć twój pomysł.

662

Choose your favorite racket.

Wybierz ulubioną rakietę.

663

Make your choice.

Wybierz.

664

I know what you mean.

Wiem, co chciałeś wyrazić.

665

I don’t quite follow you.

Nie nadążam za tobą.

666

I don’t quite follow you.

Nie całkiem cię rozumiem.

667

I think you’re right.

Myślę, że masz rację.

668

While I see what you say, I can’t accept your offer.

Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.

669

Your study will bear fruit.

Twoje badania przyniosą owoce.

670

You can go or stay, as you wish.

Możesz iść lub zostać, jak sobie życzysz.

671

Tell me about your plan.

Powiedz mi o swoim planie.

672

Your shoes are here. Where are mine?

Twoje buty są tutaj. Gdzie są moje?

673

The sooner you return, the happier your father will be.

Im wcześniej wrócisz, tym szczęśliwszy będzie twój ojciec.

674

Your eyes remind me of stars.

Twoje oczy przypominają mi gwiazdy.

675

Where is your school?

Gdzie jest Twoja szkoła?

676

How many pupils are there in your school?

Ilu jest uczniów w twojej szkole?

677

Can I use your pencil?

Czy mogę użyć twojego ołówka?

678

Your English is improving.

Twój angielski staje się coraz lepszy.

679

I’ll study your report.

Przestudiuję twój raport.

680

You’re on the right track.

Jesteś na dobrej drodze.

681

Your time is up.

Twój czas się skończył.

682

Can I use your pen?

Czy mogę użyć twojego długopisu?

683

Your pen is better than mine.

Twój długopis jest lepszy od mojego.

684

Your pen is better than mine.

Twoje pióro jest lepsze od mojego.

685

Your plan sounds great.

Twój plan brzmi wspaniale.

686

I’ll come to your place.

Przyjdę do ciebie.

687

I am ready to do anything for you.

Jestem gotowy, by zrobić dla Ciebie wszystko.

688

What are you fond of?

Co lubisz?

689

Here is your bag.

Tutaj jest twoja torba.

690

Your mother is in critical condition.

Twoja matka jest umierająca.

691

Is your uncle still abroad?

Czy twój wujek nadal jest zagranicą?

692

Your chair is identical to mine.

Twoje krzesło jest takie samo jak moje.

693

I believe you.

Wierzę ci.

694

I don’t agree with you.

Nie zgadzam się z tobą.

695

I’ll make you a model plane.

Zrobię ci model samolotu.

696

You took the words right out of my mouth.

Wyjąłeś mi te słowa z ust.

697

I have a message for you from her.

Mam dla ciebie wiadomość od niej.

698

You are wanted on the phone.

Jesteś proszony do telefonu.

699

I’ll lend it to you.

Pożyczę ci to.

700

I’ll make you a new suit.

Uszyję ci nowy garnitur.

701

I want you to go.

Chcę, żebyś poszedł.

702

I’m very glad to see you.

Bardzo się cieszę, że Cię widzę.

703

How I’ve missed you!

Jak ja tęskniłem za tobą!

704

You deserve the prize.

Zasługujesz na nagrodę.

705

Green suits you.

Zielony ci pasuje.

706

How can you say that?

Jak możesz powiedzieć coś takiego?

707

I guess that you can’t do it.

Domyślam się, że nie umiesz tego zrobić.

708

Didn’t I tell you so?

Czy nie powiedziałem ci tak?

709

I’m anxious to see you.

Pragnę cię zobaczyć.

710

You shall have a reward.

Otrzymasz nagrodę.

711

I’ll lend you this book.

Pożyczę ci tą książkę.

712

I’ll give you this pendant.

Dam ci ten wisiorek.

713

I’ll give you this camera.

Dam ci ten aparat fotograficzny.

714

I’ll give you this money.

Dam ci te pieniądze.

715

Never did I dream of meeting you here.

Nigdy nie myślałem, że spotkam cię tutaj.

716

I’ll treat you.

Ja ci postawię.

717

I owe you ten dollars.

Jestem winny ci dziesięć dolarów.

718

He, just like you, is a good golfer.

On tak jak ty jest dobrym graczem w golfa.

719

He is no more a fool than you are.

Nie większy z niego idiota od ciebie.

720

I’d love to go with you to the show, but I’m flat broke.

Poszedłbym z tobą na koncert, ale nie mam kasy.

721

I wish I could go to the party with you.

Chciałbym pójść z Tobą na imprezę.

722

Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?

Słuchaj, em, zastanawiałem się, co ty i Molly robicie dzisiaj w nocy?

723

Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?

Słychaj, em, zastanawiałam się, co ty i Molly robicie dzisiaj w nocy?

724

I would prefer to speak to you in private.

Wolałbym porozmawiać z tobą na osobności.

725

I would prefer to speak to you in private.

Wolałabym porozmawiać z tobą na osobności.

726

You really are hopeless.

Ty naprawdę jesteś beznadziejny.

727

You have to share the cake equally.

Musisz równo podzielić ciasto.

728

Who is your teacher?

Kto jest Twoim nauczycielem?

729

I don’t approve your decision.

Nie aprobuję twojej decyzji.

730

When will you complete the preparations?

Kiedy zakończysz przygotowania?

731

Boys, don’t make any noise.

Chłopcy, nie róbcie żadnego hałasu.

732

I’m quite all right if you have no objection to it.

Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja też nie.

733

You are the man I’ve been looking for.

Jesteś mężczyzną którego szukałam.

734

You’re the best man for the job.

Jesteś najlepszym człowiekiem do tej pracy.

735

I was disappointed at your absence.

Byłem zawiedziony Twoją nieobecnością.

736

What is it that you want?

Co byś chciał?

737

What is it that you want?

Co to jest, czego ty chcesz?

738

I want you.

Chcę ciebie.

739

Either you or your friend is wrong.

Albo ty jesteś w błędzie, albo twój przyjaciel.

740

I take it from your silence that you are not satisfied with my answer.

Z twojego milczenia wnioskuję, że nie jesteś zadowolony z mojej odpowiedzi.

741

I need you.

Potrzebuję cię.

742

Does he know that you love him?

Czy wie, że go kochasz?

743

I guess you are right.

Zdaje się, że masz rację.

744

I am glad that you have succeeded.

Rad jestem, że ci się udało.

745

He came after you left.

On przyszedł, po tym jak ty wyszłaś.

746

You must do your homework at once.

Musisz natychmiast odrobić swoje zadanie.

747

A time will come when you will regret your action.

Nadejdzie czas, w którym pożałujesz swych czynów.

748

We heard the news that you had passed the exam.

Doszły do nas wieści, że zdałeś egzamin.

749

I love you more than you love me.

Kocham cię bardziej niż ty mnie.

750

It makes no difference whether you agree or not.

Nie ma znaczenia czy się zgadzasz czy nie.

751

Nothing is so tasty as the dish you make.

Nie ma nic lepszego od twojej kuchni.

752

Your meaning is beyond me.

Nie rozumiem, co próbujesz powiedzieć.

753

The picture you are looking at is a copy of a Picasso.

Oglądasz reprodukcję obrazu Picassa.

754

I know you are rich.

Wiem, że jesteś bogaty.

755

Be sure to put out the fire before you leave.

Upewnij się, że zagasiłeś ogień zanim wyjdziesz.

756

The money you give them will be put to good use.

Pieniądze, które im dałeś, będą dobrze wykorzystane.

757

Thanks to your stupidity, we lost the game.

Przez twoją głupotę przegraliśmy grę.

758

It’s clear that you’re wrong.

To jasne, że nie masz racji.

759

You shouldn’t have paid the bill.

Nie powinieneś płacić rachunku.

760

I am counting on you to join us.

Liczę, że się do nas dołączysz.

761

Whatever you say, I’ll marry her.

Cokolwiek byś nie powiedział, ja się z nią ożenię.

762

Whatever you may say, I don’t believe you.

Cokolwiek mówisz, nie wierzę ci.

763

I wish you were close to me.

Chciałbym byś była blisko mnie.

764

What is the main purpose of your studying English?

Jaki jest główny powód Twojej nauki angielskiego?

765

It’s evident that you told a lie.

Ewidentnie skłamałeś.

766

You go first.

Idziesz pierwszy.

767

You go first.

Idziesz pierwsza.

768

I stayed home last night to be able to receive your call.

Zostałem wczoraj wieczorem w domu by czekać na twój telefon.

769

You can do whatever you want to.

Możesz zrobić co tylko chcesz.

770

I can imagine how you felt.

Mogę sobie wyobrazić jak się czułeś.

771

I’m surprised at your behavior.

Jestem zaskoczony twoim zachowaniem.

772

I can’t abide hearing you cry so bitterly.

Nie znoszę słuchać jak tak gorzko płaczesz.

773

I’m glad you liked it.

Cieszę się, że ci się podoba.

774

I cannot believe you did not see him then.

Nie wierzę, że wtedy się z nim nie widziałeś.

775

I’ll do it, if you insist.

Zrobię to, jeśli nalegasz.

776

Since you say so.

Skoro tak mówisz…

777

I don’t blame you.

Nie winię ciebie.

778

I don’t blame you.

Nie winię was.

779

I didn’t know that you were in this town.

Nie wiedziałem, że byłeś w tym mieście.

780

It is dangerous for you to swim in this river.

Pływanie w tej rzece jest dla ciebie niebezpieczne.

781

Where was it that you found this key?

Gdzie znalazłeś ten klucz?

782

I miss you very much.

Bardzo za tobą tęsknię.

783

Why is it that you are always late?

Czemu ty się zawsze spóźniasz?

784

If only you had told me the whole story at that time!

Szkoda, że wtedy nie opowiedziałeś mi tej całej historii.

785

You don’t understand.

Ty nie rozumiesz.

786

A bear will not touch a dead body.

Niedźwiedź nie ruszy martwego ciała.

787

A bear can climb a tree.

Niedźwiedź może wejść na drzewo.

788

There is a hole in your sock.

Masz dziurę w skarpetce.

789

Please take off your shoes.

Proszę zdjąć buty.

790

Where’re the shoes?

Gdzie są buty?

791

I met her by chance.

Spotkałem ją przypadkiem.

792

Hunger is one of the greatest social miseries.

Głód jest jednym z największych społecznych nieszczęść.

793

Hunger is the best sauce.

Głód najlepszym kucharzem.

794

Fill in the blanks with suitable words.

Wypełnij luki odpowiednimi słowami.

795

Fill in the blanks with suitable words.

Wypełnij luki odpowiednimi wyrazami.

796

How far is it to the airport?

Jak daleko jest na lotnisko?

797

I went to the airport by taxi.

Dotarłem na lotnisko taksówką.

798

Where do I get an airport bus?

Gdzie znajdę autobus na lotnisko?

799

How far is it from the airport to the hotel?

Jak daleko jest z lotniska do hotelu?

800

Were it not for air, no creatures could live.

Żadne stworzenia nie mogłyby żyć bez powietrza.

801

No living thing could live without air.

Żadna żywa istota nie mogłaby żyć bez powietrza.

802

If there were no air, man could not live even ten minutes.

Gdyby nie było powietrza, człowiek nie przeżyłby nawet 10 minut.

803

The sky is blue.

Niebo jest błękitne.

804

The sky is clear and the sun is bright.

Niebo jest czyste, świeci słońce.

805

The sky is full of stars.

Niebo pełne jest gwiazd.

806

The sky grew darker and darker.

Niebo robiło się coraz ciemniejsze.

807

The sky was completely dark.

Niebo było zupełnie ciemne.

808

I want a few empty glasses.

Poproszę kilka pustych szklanek.

809

There were a lot of stars visible in the sky.

Niebo było usiane gwiazdami.

810

You can see a lot of stars in the sky.

Na niebie możesz zobaczyć mnóstwo gwiazd.

811

Do you know the reason why the sky looks blue?

Wiesz dlaczego niebo jest niebieskie?

812

Seen from the sky, the island was very beautiful.

Widziana z powietrza, wyspa była bardzo piękna.

813

The sky brightened.

Niebo rozjaśniło się.

814

The sky has gradually clouded over.

Niebo stopniowo się zachmurzyło.

815

A fool and his money are soon parted.

Głupiec szybko trwoni pieniądze.

816

His parents’ view was that he was wasting his earnings on a silly girl.

Zdaniem rodziców tracił pieniądze na głupią dziewczynę.

817

Are you feeling under the weather?

Źle się czujesz?

818

No pain, no gain.

Bez pracy nie ma kołaczy.

819

If you’re not prepared to take the trouble to learn how to train a dog, don’t get one.

Jeśli nie jesteś przygotowany na podjęcie trudu tresowania psa, nie bierz go.

820

No sweet without sweat.

Bez pracy nie ma kołaczy.

821

No sweet without sweat.

Nie ma słodyczy bez potu.

822

No sweet without sweat.

Nie ma nagrody bez trudu.

823

I’d like you to come at nine.

Chciałbym abyś przyszedł o dziewiątej.

824

Banks open at nine o’clock.

Bank jest otwarty od dziewiątej rano.

825

We must ask the bank for the loan.

Musimy poprosić bank o pożyczkę.

826

You’ll find the shop between a bank and a school.

Sklep znajdziesz między bankiem a szkołą.

827

He works for a bank.

Pracuje dla banku.

828

Friday is when I am least busy.

W piątki jestem najmniej zajęty.

829

Every Friday night they went and got liquored up.

Co piątek chodzili się upić.

830

Is there a table available for two on Friday?

Czy w piątek będzie dostępny stolik dla dwóch osób?

831

He will do anything to make money.

Zrobi wszystko, by zarobić pieniądze.

832

Money is the root of all evil.

Pieniądze to źródło wszelkiego zła.

833

Give me your money.

Daj mi twoje pieniądze.

834

The rich are not always happy.

Bogaci nie zawsze są szczęśliwi.

835

The rich are not always happy.

Bogacze nie zawsze są szczęśliwi.

836

The rich are apt to look down on people.

Bogacze często pogardzają ludźmi.

837

The rich sometimes despise the poor.

Bogaci czasem pogardzają biednymi.

838

Do you want to be rich?

Chcesz być bogaty?

839

I wish I were rich.

Chciałabym być bogata.

840

I’m broke.

Jestem spłukany.

841

I should have taken the money.

Powinienem był wziąć pieniądze.

842

It’s money down the drain.

To wyrzucanie pieniędzy w błoto.

843

I have little money.

Mam mało pieniędzy.

844

The price of gold varies from day to day.

Cena złota zmienia się z dnia na dzień.

845

Money is the last thing he wants.

Pieniądze to ostatnia rzecz, której pragnie.

846

Gold will not buy everything.

Złoto nie kupi wszystkiego.

847

Money is not everything.

Pieniądze to nie wszystko.

848

Many shoes nowadays are made of plastics.

Wiele butów jest w dzisiejszych czasach robionych z plastiku.

849

Is there a McDonald’s near here?

Czy jest tutaj gdzieś McDonald’s?

850

In the near future, space travel will no longer be just a dream.

W niedalekiej przyszłości, podróże kosmiczne nie będą już dłużej tylko marzeniem.

851

Will there be an earthquake in the near future?

Czy w najbliższej przyszłości będzie trzęsienie ziemi?

852

In case of an emergency, get in touch with my agent.

W razie nagłego wypadku skontaktuj się z moim agentem.

853

My muscles have become soft.

Moje mięśnie zwiotczały.

854

Could we have a table in the non-smoking section?

Czy moglibyśmy dostać stolik w części dla niepalących?

855

His diligence earned him success.

Jego pilność przyniosła mu sukces.

856

You startled me!

Przestraszyłeś mnie!

857

What a surprise!

Co za niespodzianka!

858

I found, to my surprise, that she was dead.

Dowiedziałem się, ze zdziwieniem, że ona nie żyje.

859

To my surprise, the door was unlocked.

Ku mojemu zdziwieniu, drzwi były otwarte.

860

To my surprise, he had a beautiful voice.

Ku mojemu zaskoczeniu, miał przepiękny głos.

861

To my surprise, the anthropologist was accused of murder.

Ku mojemu zaskoczeniu antropolog został oskarżony o zabójstwo.

862

A mirror reflects light.

Lustro odbija światło.

863

The phenomenon of interest is in itself, a most interesting subject.

Zjawisko zainteresowania czymś samo w sobie stanowi bardzo interesujący temat.

864

He is not just interested, he’s crazy about it.

On nie tylko jest tym zainteresowany, jest wręcz zapalony!

865

It was a heartbreaking story.

To była łamiąca serce opowieść.

866

The furious rainstorm had passed.

Przeszła sztraszliwa ulewa.

867

The bridge is made of stone.

Ten most jest zbudowany z kamienia.

868

The bridge is open to traffic.

Most jest otwarty dla ruchu.

869

The professor scolded John for skipping class.

Nauczyciel wezwał Johna na dywanik za opuszczanie lekcji.

870

The professor solved the problem at last.

Profesor rozwiązał problem jako ostatni.

871

There was an expensive camera left in the classroom.

W klasie zostawiono drogi aparat.

872

I have been a teacher for 15 years.

Byłem nauczycielem przez piętnaście lat.

873

The church bells are ringing.

Kościelne dzwony biją.

874

The church is between my house and yours.

Kościół jest między moim a twoim domem.

875

The church is just across the street.

Kościół jest po drugiej stronie ulicy.

876

You must read the textbook closely.

Musisz dokładnie przeczytać podręcznik.

877

Education is an investment in the future.

Edukacja to inwestycja w przyszłość.

878

Education aims to develop potential abilities.

Edukacja celuje w rozwój potencjalnych umiejętności.

879

Education starts at home.

Nauka zaczyna się w domu.

880

What is the ultimate purpose of education?

Jaki jest ostateczny cel edukacji?

881

One of the great superstitions about education is that learning is the result of teaching.

Jednym z wielkich przesądów dotyczących edukacji jest stwierdzenie, że nauka jest efektem nauczania.

882

Oh! Show it to me please.

O, proszę mi to pokazać!

883

Fear always springs from ignorance.

Lęk zawsze bierze się z niewiedzy.

884

There’s nothing to be afraid of.

Nie ma czego się bać.

885

There’s nothing to be afraid of.

Nie ma się czego bać.

886

Flying against a strong wind is very difficult.

Latanie pod silny wiatr to bardzo ciężka praca.

887

The robber aimed his gun at the police officer.

Włamywacz wycelował swój pistolet na oficera policji.

888

Kyoto is not as large as Osaka.

Kyoto nie jest tak duże, jak Osaka.

889

Kyoto is most beautiful in autumn.

Kioto jest najpiękniejsze jesienią.

890

There was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.

W centrum Kioto był ogromny korek.

891

Kyoto has many universities.

W Kioto znajdują się liczne uczelnie.

892

Kyoto has many universities.

Kioto ma dużo uniwersytetów.

893

Have you been to Kyoto?

Byłeś w Kioto?

894

I prefer staying home to going fishing.

Wolę zostać w domu niż iść na ryby.

895

Eating fish is good for your health.

Jedzenie ryb jest dobre dla twego zdrowia.

896

Fish live in the sea.

Ryby żyją w morzu.

897

There are as good fish in the sea as ever came out of it.

Ryb w morzu jest mnóstwo.

898

Is the fish still alive?

Czy ta ryba jest wciąż żywa?

899

I’ll show you how to catch fish.

Pokażę ci, jak łowić ryby.

900

I got a fish bone stuck in my throat.

Ość utknęła mi w gardle.

901

How often do you feed the fish?

Jak często karmisz ryby?

902

Eat not only fish, but also meat.

Jedz nie tylko ryby, ale i mięso.

903

I’m allergic to fish.

Mam alergię na ryby.

904

Don’t enter the room without leave.

Nie wchodź do pokoju bez pozwolenia.

905

A gigantic bird came flying toward him.

Ogromny ptak wyleciał na niego z naprzeciwka.

906

We had a lot of snow last year.

Mieliśmy wiele śniegu w zeszłym roku.

907

We had a lot of rain last year.

Mieliśmy wiele deszczu w zeszłym roku.

908

Add a little milk.

Dodaj trochę mleka.

909

Milk easily turns sour.

Mleko łatwo kwaśnieje.

910

Will you drink wine instead of milk?

Będziesz pić wino zamiast mleka?

911

The milk has turned sour.

Mleko skwaśniało.

912

Have you got any preference between beef and lamb?

Wolisz wołowinę czy jagnięcinę?

913

I raise cattle.

Hoduję bydło.

914

Cows provide us with milk.

Krowy zaopatrują nas w mleko.

915

Cows are eating grass in the meadow.

Krowy jedzą trawę na łące.

916

Old friends were invited to the reception.

Na przyjęcie zaproszono starych przyjaciół.

917

I’ve used up my wages, but I have my bank account to fall back on.

Wydałem całą pensję, ale mam jeszcze konto na wszelki wypadek.

918

You will be paid according to your ability.

Będziesz dostawał pencję dostosowaną do twoich zdolności.

919

Can I get an advance on my salary?

Czy mogę dostać zaliczkę z pensji?

920

Do you have lunch at school?

Czy macie w szkole obiady?

921

Waiter, please bring me some water.

Kelner, proszę o wodę.

922

He will wriggle out of the fix.

Wykaraskać się z opałów.

923

Necessity is the mother of invention.

Potrzeba jest matką wynalazku.

924

Call an ambulance.

Wezwij karetkę.

925

Do you need an ambulance?

Czy potrzebujesz karetkę?

926

The express arrives at 6:30 p.m.

Ekspres przyjeżdża o 18:30.

927

The express starts at six and gets into Tokyo at nine.

Ekspres wyjeżdża o szóstej i przyjeżdża do Tokio o dziewiątej.

928

All of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Wtem trzy psy pojawiły się przed nami.

929

I think we’ll make it if we hurry.

Myślę, że uda nam się jeśli się pospieszymy.

930

Hurry up. You’ll be late for school.

Pośpiesz się. Spóźnisz się do szkoły.

931

Hurry up, or you will miss the train.

Pospiesz się, inaczej spóźnisz się na pociąg.

932

Hurry up, or you will be late for the last train.

Pospiesz się albo spóźnisz się na ostatni pociąg.

933

We needn’t have hurried.

Niepotrzebnie się spieszyliśmy.

934

You don’t have to hurry.

Nie musisz się spieszyć.

935

There’s no hurry.

Nie ma pośpiechu.

936

Let’s hurry up.

Pośpieszmy się.

937

Hurry up, or you won’t catch up with him.

Pospiesz się, bo go nie dogonisz.

938

Hurry up, or you’ll miss your plane.

Pospiesz się, albo spóźnisz się na samolot.

939

Hurry up, and you will be able to catch the train.

Pospiesz się, to będziesz mógł złapać pociąg.

940

Be quick, or you will miss the train.

Pospiesz się, albo spóźnisz się na pociąg.

941

Hurry up and set the table for dinner.

Pospiesz się i nakryj na stół do obiadu.

942

Hurry up and set the table for dinner.

Pospiesz się i nakryj do stołu na obiad.

943

Haste makes waste.

Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

944

Hurry up, Tom.

Pośpiesz się, Tom!

945

Are you in a hurry?

Śpieszysz się?

946

You had better hurry. The train leaves at three.

Lepiej się pospiesz. Pociąg odjeżdża o trzeciej.

947

Take a rest.

Odpocznij.

948

When is the intermission?

Kiedy przerwa?

949

Let’s take a break for coffee.

Zróbmy sobie przerwę na kawę.

950

The vacation came to an end all too soon.

Wakacje skończyły się za szybko.

951

Would you look after my children while I am away on vacation?

Czy mógłbyś się zaopiekować moimi dziećmi, podczas gdy ja byłbym na wakacjach?

952

May I take a rest?

Mogę odpocząć?

953

I did nothing during the holidays.

Nic nie zrobiłem podczas wakacji.

954

I haven’t seen him for a long time.

Długo go nie widziałem.

955

The building on the hill is our school.

Ten budynek na wzgórzu to nasza szkoła.

956

The old church on the hill dates back to the twelfth century.

Stary kościół na wzgórzu datowany jest na dwunasty wiek.

957

The house which stands on the hill is very old.

Ten dom, który stoi na wzgórzu jest bardzo stary.

958

There is a house on the hill.

Na wzgórzu jest dom.

959

Lots of low trees grow on the hill.

Wiele niskich drzew rosło na wzgórzu.

960

Despite adversity, the architect achieved worldwide fame.

Pomimo przeciwności, architekt osiągnął światową sławę.

961

The footnotes are at the bottom of the page.

Przypisy są na dole strony.

962

The customer did not come.

Klient nie przyszedł.

963

Could we have a table in the smoking section?

Czy moglibyśmy dostać stolik w części dla palących?

964

It is a fact that smoking is a danger to health.

To fakt, że palenie jest groźne dla zdrowia.

965

The discussion was heated.

Dyskusja rozgorzała.

966

It is hardly worth discussing.

To nie jest warte dyskusji.

967

The chairman should take the minority opinion into account.

Przewodniczący powinien wziąć pod uwagę opinię mniejszości.

968

You are not to neglect your duty.

Nie wolno ci zaniedbywać obowiązków.

969

You cannot make omelets without breaking eggs.

Nie możesz zrobić omletów bez rozbicia jajek.

970

The engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.

Inżynier zademonstrował jak obsłużyć zaawansowany system.

971

We can say that Japan was fighting a constant battle against hunger during the war.

Możemy powiedzieć, że Japonia stoczyła walkę z głodem w czasie wojny.

972

All that glitters is not gold.

Nie wszystko złoto, co się świeci.

973

You need not have woken me up.

Niepotrzebnie mnie obudziłeś.

974

Get up!

Wstawaj!

975

You will be able to play soccer.

Będziesz w stanie grać w piłkę nożną.

976

Go to the hospital.

Idź do szpitala.

977

You’re her daughters.

Wy jesteście jej córkami.

978

You like rain, don’t you?

Lubisz deszcz, prawda?

979

I’ll always love you, no matter what happens.

Zawsze będę cię kochał bez względu na to co się stanie.

980

I’ll always love you, no matter what happens.

Zawsze będę cię kochała bez względu na to co się stanie.

981

You are much too kind to me.

Jest pan dla mnie zbyt uprzejmy.

982

What’s your shoe size?

Jaki jest twój rozmiar buta?

983

What’s your home address?

Jaki jest twój adres domowy?

984

Can you spare me a few minutes of your valuable time?

Czy mógłbyś poświęcić mi kilka minut twego cennego czasu?

985

The monument was set up in the park.

Pomnik został ustawiony w parku.

986

During the press conference, the President touched on foreign relations.

Podczas konferencji prasowej, Prezydent poruszył temat stosunków międzynarodowych.

987

A good memory is his weapon.

Dobra pamięć to jego oręż.

988

Regular exercise is beneficial to good health.

Regularne ćwiczenie jest korzystne dla zrowia.

989

I believe in exercising regularly.

Jestem zwolennikiem regularnej gimnastyki.

990

In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks’ chief god, Zeus.

W 776 roku przed Chrystusem pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się u stóp Olimpu, by uczcić najwyższego z greckich bogów, Dzeusa.

991

In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks’ chief god, Zeus.

W 776 roku p.n.e pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się u stóp Olimpu, by uczcić najwyższego z greckich bogów, Zeusa.

992

The train hasn’t arrived yet.

Pociąg jeszcze nie przyjechał.

993

We should take into account that the train was delayed.

Powinniśmy wziąć pod uwagę, że pociąg był opóźniony.

994

Are you feeling OK?

Dobrze się pan czuje?

995

I’m not feeling well.

Nie czuję się dobrze.

996

I don’t feel well. Could you give me some medicine?

Nie czuję się dobrze. Mógłbyś mi podać jakieś leki?

997

I’m feeling fine now.

Teraz czuję się dobrze.

998

Don’t change your mind.

Nie zmieniaj zdania.

999

Speak your mind.

Wyraź swoje myśli.

1000

Isn’t it a lovely morning?

Czyż nie jest ładny ranek?

1001

Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine.

Nie martw się. Zapewniam cię że wszystko będzie dobrze.

1002

My joints ache when it gets cold.

Moje stawy bolą, gdy robi się zimno.

1003

Take care.

Trzymaj się!

1004

Let your hair down a little.

Zrelaksuj się.

1005

Watch out, the man has a gun.

Uważaj, on ma broń.

1006

Watch out! There’s a big hole there.

Uważaj! Tam jest wielka dziura.

1007

Are you crazy?

Oszalałeś?

1008

I hope you’ll like it.

Mam nadzieję, że się panu spodoba.

1009

I appreciate your concern.

Doceniam twą troskę.

1010

He was so sad that he almost went mad.

Był zrozpaczony do szaleństwa.

1011

I met Naomi on my way home and we had a chat.

W drodze do domu spotkałem Naomi i pogadaliśmy sobie.

1012

Passengers became nervous when the plane began to vibrate.

Kiedy samolot zaczął drżeć, pasażerowie zaczęli robić się nerwowi.

1013

I will do it at the first opportunity.

Zrobię to przy pierwszej okazji.

1014

It’s a pity we didn’t visit Tom when we had the chance.

To przykre, że nie odwiedziliśmy Toma, kiedy mogliśmy.

1015

Let’s get an open ticket.

Weźmy bilet bez oznaczonej daty.

1016

Let bygones be bygones.

Było – minęło.

1017

I have already done my homework.

Już zrobiłem moje zadanie domowe.

1018

As you already know.

Jak już wiesz.

1019

When I tried to move the desk, one of its legs made a jarring sound as it scraped across the floor.

Kiedy próbowałem przesunąć biurko, jedna z jego nóg zgrzytnęła ocierając się o ziemię.

1020

The dictionary on the desk is mine.

Ten słownik na biurku jest mój.

1021

There is a card on the desk.

Na biurku leży kartka.

1022

There is an apple on the desk.

Na biurku leży jabłko.

1023

Dust had accumulated on the desk.

Kurz zebrał się na biurku.

1024

There is a bag on the desk.

Na biurku jest torba.

1025

There are not any books under the desk.

Pod biurkiem nie ma książek.

1026

Several newspapers published the story.

Kilka gazet opublikowało tą historię.

1027

Having realized his hope, he returned home.

Po zrealizowaniu marzenia, wrócił do domu.

1028

A curious disease struck the town.

Dziwna choroba zaatakowała miasto.

1029

The magician’s tricks surprised us.

Sztuczki magika zadziwiły nas.

1030

I will gladly help you.

Chętnie ci pomogę.

1031

I’ll do it with pleasure.

Zrobię to z przyjemnością.

1032

Tears of joy rained down their cheeks.

Łzy szczęścia popłynęły po ich policzkach.

1033

I was almost run over by a car.

Niemal zostałem przejechany przez samochód.

1034

Did you get your wish?

Czy twoje życzenie się spełniło?

1035

You look pale. Shall I call the doctor?

Wyglądasz blado. Mam wezwać lekarza?

1036

Wash your face.

Umyj swą twarz.

1037

Your face is red.

Masz czerwoną twarz.

1038

My face twitches.

Mam nerwowy tik.

1039

Cancer can be cured if discovered in time.

Rak jest uleczalny, jeśli jest wcześnie wykryty.

1040

We have yet to discover an effective remedy for cancer.

Musimy odkryć skuteczny lek na raka.

1041

Silence grows like cancer.

Cisza narasta jak nowotwór.

1042

A customs declaration is required.

Wymagane jest zgłoszenie celne.

1043

Don’t eat between meals.

Nie podjadaj między posiłkami.

1044

Eating between meals is bad for the figure.

Podjadanie pomiędzy posiłkami źle wpływa na figurę.

1045

The geyser sends up a column of hot water every two hours.

Gejzer wyrzuca w górę kolumnę gorącej wody co dwie godziny.

1046

It is you who is in the wrong.

To ty się mylisz.

1047

I must have made a mistake.

Musiałem popełnić błąd.

1048

I entered someone else’s room by mistake.

Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju.

1049

People who are afraid of making mistakes will make no progress in English conversation.

Ludzie, którzy boją się robić błędy, nie zrobią postępów w rozmowie po angielsku.

1050

It’s a common mistake.

To częsty błąd.

1051

An error was made.

Błąd został zrobiony.

1052

You look very dignified.

Wyglądasz bardzo dostojnie.

1053

The way tourists dress offends the local standard of propriety.

Ubiór turystów naszusza lokalne kanony przyzwoitości.

1054

Where is the tourist information office?

Gdzie jest biuro informacji turystycznej?

1055

Canned food doesn’t interest her.

Puszkowane jedzenie jej nie interesuje.

1056

That which is easily acquired is easily lost.

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

1057

The nurse is dressed in white.

Pielęgniarka jest ubrana na biało.

1058

A nurse took my temperature.

Pielęgniarka zmierzyła mi temperaturę.

1059

I want something sweet.

Chcę coś słodkiego.

1060

I’m cutting down on sweets.

Ograniczam jedzenie słodyczy.

1061

Some factories pollute the environment.

Niektóre fabryki zanieczyszczają środowisko.

1062

Sweat is dripping from his face.

Pot kapie mu z twarzy.

1063

The patient’s life was in danger.

Życie pacjenta było zagrożone.

1064

The condition of the patients changes every day.

Stan pacjentów zmienia się z każdym dniem.

1065

No problem at all!

Nie ma problemu!

1066

It no longer seems to be a perfect circle.

To już nie jest idealny okrąg.

1067

Check, please.

Poproszę o rachunek!

1068

Check, please.

Poproszę o czek.

1069

As the day got cooler, I had to put on a sweater.

Kiedy zrobiło się zimno, musiałem włożyć sweter.

1070

My hands are numb from the cold.

Ręce mi zgrabiały od zimna.

1071

My teeth chattered with cold.

Szczękałem zębami z zimna.

1072

Bring me a dry towel.

Przynieś mi suchy ręcznik.

1073

I need a bag. Will you lend me one?

Potrzebuję torby. Pożyczysz mi?

1074

A high forehead is indicative of great mental power.

Wysokie czoło znamionuje znaczną inteligencję.

1075

It’s a piece of cake.

To bułka z masłem.

1076

It’s a piece of cake.

To bardzo prosta sprawa.

1077

Easy come, easy go.

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

1078

Have fun.

Miłej zabawy.

1079

Have fun.

Baw się dobrze!

1080

Did you have a good time?

Dobrze się bawiłeś?

1081

Let’s have some fun.

Zabawmy się.

1082

Have a nice weekend.

Miłego weekendu!

1083

Have a nice flight.

Miłego lotu!

1084

Have a nice vacation.

Miłych wakacji!

1085

It’s been nice talking to you, but I really must go now.

Przyjemnie się z tobą rozmawia, lecz naprawdę muszę już iść.

1086

The students demonstrated against the new government.

Studenci demonstrowali przeciw nowemu rządowi.

1087

Students should make the most of their free time.

Uczniowie powinni jak najlepiej wykorzystać swój czas wolny.

1088

Each student has expressed his opinion.

Każdy ze studentów wyraził swą opinię.

1089

Half the students were absent.

Połowa studentów była nieobecna.

1090

Have students read such books as will make them think more.

Spraw, by uczniowie czytali książki, które pozwolą im więcej myśleć.

1091

The students met here to hear the speech.

Studenci zebrali się, aby usłyszeć przemowę.

1092

I graduated from the school.

Ukończyłem szkołę.

1093

School begins tomorrow.

Szkoła zaczyna się jutro.

1094

Is your school far from your home?

Czy szkoła jest daleko od domu?

1095

Where do you go to school?

Gdzie chodzisz do szkoły?

1096

School begins at eight-thirty.

Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.

1097

My school grades were average.

Moje oceny były średnie.

1098

There is a bus stop near our school.

W pobliżu naszej szkoły jest przystanek autobusowy.

1099

When the school had no books or paper or pencils, she wrote the alphabet on the ground with a stick.

Gdy w szkole nie było żadnych książek, papieru i ołówków, alfabet pisała patykiem na ziemi.

1100

The number of students who were late for school was much smaller than I had expected.

Liczba studentów, którzy spóźnili się na zajęcia, była mniejsza, niż się spodziewałem.

1101

I lost my purse on my way to school.

Zgubiłem portfel po drodze do szkoły.

1102

What subjects do you study at school?

Jakich przedmiotów uczysz się w szkole?

1103

It is silly of you to neglect your studies.

To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.

1104

The final exams are approaching.

Zbliżają się egzaminy końcowe.

1105

No one is too old to learn.

Nikt nie jest za stary na naukę.

1106

Do you remember?

Pamiętasz?

1107

Do you remember?

Czy Ty pamiętasz?

1108

It is true that she is pretty, but she is selfish.

To prawda, że ona jest ładna, ale jest samolubna.

1109

No doubt he did his best, but he didn’t succeed.

Niewątpliwie dał z siebie wszystko, ale nie udało mu się.

1110

Nuclear weapons are a threat to all humanity.

Broń nuklearna jest zagrożeniem dla całej ludzkości.

1111

Give us a ride downtown.

Podwieź nas do centrum.

1112

Generally speaking, what she says is right.

Ogólnie rzecz biorąc ona ma rację.

1113

Generally speaking, women live longer than men.

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety żyją dłużej niż mężczyźni.

1114

As a rule, Japanese people are not good at foreign languages.

Z zasady, Japończycy nie są dobrzy w językach obcych.

1115

Do you have any cough medicine?

Czy masz jakieś lekarstwo na kaszel?

1116

It is difficult for a foreigner to study Japanese.

Obcokrajowcom nie jest łatwo uczyć się japońskiego.

1117

It takes a great deal of practice to master a foreign language.

Aby opanować obcy język, trzeba mnóstwo ćwiczeń.

1118

A foreign language cannot be mastered in a year or so.

Język obcy nie może być w pełni opanowany w ciągu roku.

1119

Mastering a foreign language calls for patience.

Opanowanie języka obcego wymaga cierpliwości.

1120

Are you interested in foreign languages?

Interesujesz się obcymi językami?

1121

The best way to know a foreign country is to go there yourself.

Najlepszym sposobem na poznanie innego kraju jest pojechać tam samemu.

1122

I want to go abroad.

Chciałabym wyjechać za granicę.

1123

We have to buy them from abroad.

Musimy je kupować zagranicą.

1124

The surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

Chirurg przekonał mnie do poddania się operacji przeszczepu.

1125

The surgeon took out his patient’s appendix.

Chirurg usunął pacjentowi wyrostek.

1126

It is getting dark outside.

Ściemnia się.

1127

It is getting lighter outside.

Na dworze robi się jaśniej.

1128

I shivered with cold when I went outside.

Trząsłem się z zimna kiedy wyszedłem na dwór

1129

I shivered with cold when I went outside.

Trzęsłam się z zimna kiedy wyszłam na pole

1130

The settlers embraced the Christian religion.

Osadnicy przyjęli chrześcijaństwo.

1131

Pioneer men and women had a hard life, and so did their children.

Pierwotni ludzie mieli ciężkie życie, podobnie jak ich dzieci.

1132

The pioneers met with many dangers.

Pierwotni ludzie spotykali się z wieloma zagrożeniami.

1133

I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

Planuję zaprosić wielu gości na ceremonię otwarcia.

1134

Keep your eyes closed until I tell you to open them.

Miej oczy zamknięte, dopóki nie powiem ci, żebyś je otworzył.

1135

All were satisfied.

Wszyscy byli zadowoleni.

1136

Good morning, everybody.

Witam wszystkich.

1137

Ladies and gentlemen, I would like you to listen to my opinion.

Panie i panowie, chciałbym, żebyście wysłuchali mojej opinii.

1138

I need an ashtray.

Potrzebuję popielniczkę.

1139

The pirates sailed the seven seas.

Piraci żeglowali po siedmiu morzach.

1140

Seaside resorts, such as Newport, are very crowded in summer.

Nadmorskie kurorty, takie jak Newport, są latem bardzo tłoczne.

1141

I’ve been invited on a trip abroad, but I don’t want to go.

Zaproszono mnie na wycieczkę zagraniczną, ale nie chcę jechać.

1142

The number of students going abroad to study is increasing each year.

Liczba studentów jadących za granicę, żeby studiować, rośnie każdego roku.

1143

If you are going abroad, it’s necessary to have a passport.

Jak jedziesz za granicę, to musisz mieć paszport.

1144

Neptune is the eighth planet of the solar system.

Neptun jest ósmą planetą Układu Słonecznego.

1145

Let’s get a picture of us with the sea in the background.

Zróbmy sobie zdjęcie z morzem w tle.

1146

The ocean was calm.

Ocean był spokojny.

1147

The sea was as smooth as glass.

Ocean był gładki jak szkło.

1148

Most creatures in the sea are affected by pollution.

Zanieczyszczenie ma wpływ na większość morskich stworzeń.

1149

You must be careful when swimming in the sea.

Musisz być ostrożny, kiedy pływasz w tym morzu.

1150

I have plenty of money with me.

Mam przy sobie dużo pieniędzy.

1151

We’re on our way home.

Jesteśmy w drodze do domu.

1152

Don’t beat around the bush.

Mów prosto z mostu.

1153

There are many problems to solve.

Jest dużo problemów do rozwiązania.

1154

Wit is to conversation what salt is to food.

Dowcip jest dla rozmowy tym, czym sól dla jedzenia.

1155

Call me at the office.

Zadzwoń do mnie do biura.

1156

The company abandoned that project.

Firma zrezygnowała z tego projektu.

1157

The company was in want of money.

Firma chciała pieniędzy.

1158

My responsibility is to keep the company solvent.

Moim obowiązkiem jest dbanie o wypłacalność firmy.

1159

The meeting began at five in the afternoon.

Zebranie zaczęło się o piątej po południu.

1160

The meeting began at nine o’clock sharp.

Spotkanie rozpoczęło się o dziewiątej, co do minuty.

1161

Could I have the check?

Czy mógłbym dostać czek?

1162

The meeting went on in this manner.

Zebranie toczyło się w ten sposób.

1163

The meeting ended earlier than usual.

Zebranie skończyło się wcześniej niż zwykle.

1164

Only a few people showed up on time for the meeting.

Tylko kilka osób przyszło punktualnie na spotkanie.

1165

It’s been nice meeting you.

Miło było cię spotkać.

1166

We came together to form a group.

Zebraliśmy się w grupę.

1167

We cannot really predict anything.

W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

1168

We were attacked by swarms of bees.

Zostaliśmy zaatakowani przez rój pszczół.

1169

We should check the spread of the disease.

Powinniśmy sprawdzić rozprzestrzenianie się tej choroby.

1170

We should follow his example.

Powinniśmy iść za jego przykładem.

1171

We provided them with money and clothes.

Dawaliśmy im pieniądze i odzież.

1172

We regret his death.

Żałujemy jego śmierci.

1173

We went to the museum.

Poszliśmy do muzeum.

1174

We went to the museum.

Poszłyśmy do muzeum.

1175

We should have taken the schedule into consideration.

Powinniśmy byli wziąć harmonogram pod uwagę.

1176

We learn to read and write.

Uczymy się czytać i pisać.

1177

We decided by vote.

Zdecydowaliśmy głosowaniem.

1178

We met along the way.

Spotkaliśmy się po drodze.

1179

We talked on the telephone.

Rozmawialiśmy przez telefon.

1180

We spent our holiday exploring rural France.

Spędziliśmy wakacje, odkrywając francuską wieś.

1181

We must have respect for tradition.

Musimy szanować tradycję.

1182

We had better utilize our natural resources.

Lepiej wykorzystujmy nasze zasoby naturalne.

1183

We must try to conserve our natural resources.

Musimy próbować chronić nasze naturalne zasoby.

1184

We crept toward the enemy.

Skradaliśmy się w kierunku wroga.

1185

We took the enemy by surprise.

Wzięliśmy wroga z zaskoczenia.

1186

We must die sooner or later.

Umrzemy, prędzej czy później.

1187

We have to respect local customs.

Musimy szanować lokalne obyczaje.

1188

We must think about the community.

Musimy myśleć o społeczności.

1189

We haven’t known each other long.

Nie znamy się długo.

1190

Every one of us is more or less interested in art.

Każdy z nas mniej lub bardziej interesuje się sztuką.

1191

We arrived at a compromise.

Osiągnęliśmy kompromis.

1192

We will explore every planet that goes around the sun.

Będziemy badać każdą planetę, która krąży dookoła Słońca.

1193

We are exploring new sources, such as solar and atomic energy.

Odkrywamy nowe źródła, takie jak solarna i atomowa energia.

1194

There are seven of us.

Jest nas siedmiu.

1195

We were driven to the wall.

Byliśmy przyparci do muru.

1196

We found him alive.

Znaleźliśmy go żywego.

1197

We should make every effort to maintain world peace.

Musimy dołożyć wszelkich starań, by utrzymać pokój na świecie.

1198

We provided the flood victims with food and clothing.

Ofiarom powodzi dostarczaliśmy pożywienie oraz odzież.

1199

We must always be prepared for disasters.

Zawsze musimy być przygotowani na jakiś kataklizm.

1200

We must always be prepared for the worst.

Zawsze musimy być przygotowani na najgorsze.

1201

We are always aiming at improving the quality of service.

Zawsze dążymy do polepszenia jakości usług.

1202

We headed for the mountain cottage.

Udaliśmy się do górskiej chatki.

1203

They gained a victory.

Odnieśli zwycięstwo.

1204

We laid the injured man on the grass.

Położyliśmy rannego mężczyznę na trawie.

1205

We have to transmit our culture to the next generation.

Musimy przekazać naszą kulturę następnemu pokoleniu.

1206

We value punctuality.

Cenimy punktualność.

1207

We should do away with the death penalty.

Powinniśmy znieść karę śmierci.

1208

We usually met at a certain place in the city.

Zawsze spotykaliśmy się w określonym miejscu w mieście.

1209

We returned to Honolulu on April 2.

Wróciliśmy do Honolulu drugiego kwietnia.

1210

We have not kept pace with the latest research.

Nie dotrzymujemy kroku najnowszym odkryciom.

1211

We think we are over the worst.

Myślimy, że najgorsze za nami.

1212

We are in the era of atomic energy.

Jesteśmy w erze energii atomowej.

1213

We’re in no danger now.

Nie jesteśmy już w niebezpieczeństwie.

1214

We consider it the citizens’ legitimate right to have public libraries.

Biblioteki publiczne uznajemy za podstawowe prawo obywatelskie.

1215

We left a margin for error in our estimates.

W naszych szacunkach założyliśmy margines błędu.

1216

We made camp near the lake.

Rozbiliśmy obóz w pobliżu jeziora.

1217

Your help is vital to the success of our plan.

Twoja pomoc jest kluczowa dla powodzenia naszego planu.

1218

We were disappointed because we could not carry out our plan.

Byliśmy rozczarowani, bo nie mogliśmy wprowadzić w życie naszego planu.

1219

We have to bring our teaching methods up to date.

Musimy unowocześnić nasze metody uczenia.

1220

We all wondered why she had dumped such a nice man.

Wszyscy zastanawialiśmy się, dlaczego rzuciła takiego fajnego faceta.

1221

We all pondered over what had taken place.

Wszyscy zastanawialiśmy się, co się stało.

1222

We felt the house shake.

Czuliśmy, jak dom drży.

1223

We were completely victorious.

Odnieśliśmy druzgocące zwycięstwo.

1224

We waited with a faint expectation.

Czekaliśmy z pewną niecierpliwością.

1225

We killed time by playing cards.

Zabijaliśmy czas grą w karty.

1226

We must know about it.

Musimy o tym wiedzieć.

1227

We associate Darwin with the theory of evolution.

Przypisujemy Darwinowi teorię ewolucji.

1228

We looked for it here and there.

Szukaliśmy tego wszędzie.

1229

We captured the thief.

Schwytaliśmy tego złodzieja.

1230

We have established friendly relations with the new government of that country.

Nawiązaliśmy przyjazne stosunki z rządem tego kraju.

1231

We found a secret door into the building.

W budynku znaleźliśmy sekretne drzwi.

1232

We were talking to each other all the time.

Rozmawialiśmy ze sobą przez cały czas.

1233

After much debate, we decided to spend our holidays in Spain.

Po wielu dyskusjach postanowiliśmy spędzić wakacje w Hiszpanii.

1234

We should approach this problem from different angles.

Powinniśmy podejść do tego problemu w inny sposób.

1235

We should approach this problem from different angles.

Powinniśmy spróbować spojrzeć na ten problem z innych perspektyw.

1236

We are solidly behind you.

Stanowczo cię popieramy.

1237

We went up and down by elevator.

Poruszaliśmy się windą w górę i w dół.

1238

We arrived on the island two days later.

Dotarliśmy na wyspę dwa dni później.

1239

We will not tolerate anyone who engages in terrorism.

Nie będziemy tolerować nikogo zaangażowanego w terroryzm.

1240

We have to play fair, whether we win or lose.

Musimy grać fair, bez względu na to czy wygrywamy czy nie.

1241

We ran all the way to the station.

Biegliśmy całą drogę do stacji.

1242

We insist that this project be carried out immediately.

Nalegamy, aby ten projekt został wprowadzony w życie jak najprędzej.

1243

Our eyes take time to adjust to the darkness.

Nasze oczy potrzebują czasu by przyzwyczaić się do ciemności.

1244

Our bodies are our gardens, to which our wills are gardeners.

Nasze ciała są ogrodami, w których ogrodnikiem jest nasza wola.

1245

Our new English teacher is fresh from college.

Nasz nowy nauczyciel angielskiego jest świeżo po college’u.

1246

Winter sports are very popular in our country.

Sporty zimowe są w naszym kraju bardzo popularne.

1247

It’s you who has broken our agreement.

To ty, który złamałeś naszą umowę.

1248

Our team competed with a powerful rival.

Nasz zespół współzawodniczył z potężnym przeciwnikiem.

1249

Our team won the game.

Nasza drużyna wygrała mecz.

1250

Our soccer team beat all the other teams in the town.

Nasza drużyna piłkarska pokonała wszystkie inne drużyny w mieście.

1251

Stay here with us.

Zostań z nami.

1252

We Germans fear God, but nothing else in the world.

My, Niemcy, boimy się Boga, i nikogo więcej.

1253

We have only a slender chance of success.

Mamy niewielkie szanse sukcesu.

1254

A mosquito just bit me.

Właśnie ugryzł mnie komar.

1255

We can know the past, but the future we can only feel.

Przeszłość możemy znać, ale przyszłość możemy tylko czuć.

1256

It is no use crying over spilt milk.

Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.

1257

Too much water drowned the miller.

Zagłaskać kota na śmierć.

1258

You cannot have your cake and eat it, too.

Nie można zjeść ciastka i wciąż go mieć.

1259

There are some beautiful roses in the vase.

W wazonie są piękne róże.

1260

Hanako likes cake very much.

Hanako bardzo lubi ciastka.

1261

Bees are flying among the flowers.

Pszczoły latają wśród kwiatów.

1262

Blossoms have come out on the embankment.

Na nabrzeżu kwitły kwiaty.

1263

They set off fireworks with a great bang.

Odpalili fajerwerki z wielkim hukiem.

1264

Flowers bloom.

Kwiaty kwitną.

1265

Flowers attract bees.

Kwiaty przyciągają pszczoły.

1266

I’ve finished watering the flowers.

Skończyłem podlewać kwiaty.

1267

We must finish everything before Tuesday morning.

Musimy to wszystko dokończyć przed wtorkowym porankiem.

1268

It is said that there is no life on Mars.

Uważa się, że na Marsie nie ma życia.

1269

Please use this exit when there is a fire.

W razie pożaru proszę używać tego wyjścia.

1270

In case of fire, break this window.

W razie pożaru zbić to okno.

1271

Four families were killed in the fire.

Cztery rodziny zginęły w ogniu.

1272

Four families were killed in the fire.

Cztery rodziny straciły życie w pożarze.

1273

My mother happened to be there when the fire broke out.

Moja mama przypadkiem tam była, gdy wybuchł ogień.

1274

Guard against the danger of fire.

Uwaga na zagrożenie pożarowe.

1275

There is no smoke without fire.

Nie ma dymu bez ognia.

1276

It only adds fuel to the fire.

To tylko dolewa oliwy do ognia.

1277

The crowd cheered the singer’s entrance.

Tłum powitał okrzykami wychodzącego śpiewaka.

1278

Let us sing a song.

Zaśpiewajmy!

1279

Please help yourself to some fruit.

Proszę częstować się owocami.

1280

Let’s play some video games to kill time.

Zagrajmy w gry wideo dla zabicia czasu.

1281

The more leisure he has, the happier he is.

Im więcej ma wolnego czasu tym jest szczęśliwszy.

1282

If you are free, come around to see me.

Jeśli masz wolną chwilę, wpadnij do mnie.

1283

What do you do in your free time?

Co robisz w czasie wolnym?

1284

Technology has differentiated our cultures.

Technologia zrodziła rozmaite kultury.

1285

I don’t think that technology provides us with everything we need.

Nie sądzę, by technologia dawała nam wszystko, czego potrzebujemy.

1286

The primary aim of science is to find truth, new truth.

Podstawowym celem nauki jest poszukiwanie prawdy, nowej prawdy.

1287

I’m sick of listening to her complaints.

Rzygać mi się chce jak słyszę jej narzekania.

1288

There is no place like home.

Nie ma to jak w domu.

1289

Are you happy in your house?

Czy jesteś szczęśliwy w swoim domu?

1290

His whole family is like that. They’re like peas in a pod.

Cała jego rodzina jest taka. Są jak dwie krople wody.

1291

They have time to spend with their families or to enjoy their hobbies.

Mają czas, żeby spędzać go z rodzinami albo uprawiać swoje hobby.

1292

I’ll drive you home.

Odwiozę cię do domu.

1293

There wasn’t anybody in the house.

Nie było nikogo w domu.

1294

When I got home, I was very hungry.

Kiedy wróciłem do domu, byłem bardzo głodny.

1295

When I got home, I found I had lost my wallet.

Kiedy dotarłem do domu, zorientowałem się, że zgubiłem portfel.

1296

There was much food in the house.

W domu było dużo jedzenia.

1297

We have two dogs. One is black and the other is white.

Mamy dwa psy. Jeden jest czarny, a drugi biały.

1298

I’d rather stay at home.

Raczej zostanę w domu.

1299

Feeling the house shake, I ran out into the yard at the back of the house.

Gdy tylko poczułem, że dom się trzęsie wybiegłem na podwórze z tyłu domu.

1300

I usually went to bed at ten during the summer vacation.

Zwykle chodziłem spać o dziesiątej w letnie wakacje.

1301

How was your summer vacation?

Jak minęły Ci wakacje?

1302

The summer vacation lasts a couple of weeks.

Letnie wakacje trwają kilka tygodni.

1303

Our plans for the summer are taking shape.

Nasze plany na lato nabrały kształtów.

1304

I delighted in going to his farm during the summer vacation.

Z przyjemnością pojechałem do niego na wieś w czasie wakacji.

1305

The summer had gone before I knew.

Lato się skończyło zanim się zorientowałem.

1306

In summer it is essential to drink lots of water when we sweat.

To bardzo ważne aby latem kiedy się pocimy pić dużo wody.

1307

The summer is over.

Lato się skończyło.

1308

There is nothing like ice cream in the summer.

Nie ma nic lepszego niż lody latem.

1309

Summer is the season when women look most beautiful.

Lato jest porą, kiedy kobiety wyglądają najpiękniej.

1310

We cannot sleep well on summer nights.

Źle się śpi w letnie noce.

1311

Some people like summer, and others like winter.

Niektórzy ludzie lubią lato, a inni zimę.

1312

What’s Scotland like in summer?

Jak jest w Szkocji latem?

1313

In summer, we enjoy outdoor sports.

W lato cieszymy się sportami, które uprawiać można na zewnątrz.

1314

I often go swimming at the beach in the summer.

Latem często chodzę popływać na plażę.

1315

Allow me to introduce Mr Kato to you.

Pozwól, że przedstawię ci pana Kato.

1316

Mr Kato is a teacher.

Pan Kato jest nauczycielem.

1317

The prices are subject to change without notice.

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

1318

Who do you think you are?

Za kogo ty się uważasz?

1319

I saw some monkeys climbing the tree.

Zobaczyłem kilka małp wspinających się na drzewo.

1320

How long have you been studying English?

Ile lat uczysz się angielskiego?

1321

How long will it take?

Jak długo to zajmie?

1322

Thousands of people were there.

Były tam tysiące ludzi.

1323

Somebody caught me by the arm.

Ktoś złapał mnie za ramię.

1324

Many kinds of birds live in Japan.

W Japonii żyje wiele gatunków ptaków.

1325

When do I get there?

Kiedy tam dotrę?

1326

What time do you go to bed?

O której chodzisz spać?

1327

What time will the game start?

Kiedy zacznie się gra?

1328

Do you know what time the shop is closed?

Wiesz o której zamykają sklep?

1329

What time did you arrive there?

O której tu przyjechałeś?

1330

What time will be right for you?

Która godzina ci odpowiada?

1331

Nothing happened.

Nic się nie stało.

1332

All things must have an end.

Wszystko musi mieć swój koniec.

1333

You should do your best in everything.

Powinieneś robić wszystko jak najlepiej.

1334

Why didn’t you tell her?

Dlaczego jej nie powiedziałeś?

1335

How come Mary is going on a picnic with him?

Dlaczego Mary idzie z nim na piknik?

1336

Why didn’t you come?

Dlaczego nie przyszedłeś?

1337

How often have you been to Europe?

Jak często bywasz w Europie?

1338

How often do you have to see the dentist?

Jak często chodzisz do dentysty?

1339

What did you buy?

Co kupiłeś?

1340

What was stolen?

Co ukradziono?

1341

What are you concerned about?

Nad czym się zastanawiasz?

1342

Come on!

Śmiało!

1343

What are you thinking about?

O czym myślisz?

1344

What do you mean?

O co ci chodzi?

1345

What do you mean?

Co masz na myśli?

1346

Why are you so happy?

Czemu jesteś taki szczęśliwy ?

1347

We need money to do anything.

Żeby cokolwiek zrobić, potrzebujemy pieniędzy.

1348

What do you want to do?

Co chcesz robić?

1349

First of all, he is very worried about his daughter’s health.

Przede wszystkim niepokoi mnie zdrowie córki.

1350

That won’t change anything.

To niczego nie zmieni.

1351

There is nothing to worry about.

Nie ma powodu do obaw.

1352

There is nothing to worry about.

Nie ma się czego obawiać.

1353

Having nothing to do, he went downtown.

Nie miał nic do roboty, więc poszedł do miasta.

1354

What a big supermarket!

Jaki duży supermarket!

1355

What a lazy teacher!

Cóż to za leniwy nauczyciel!

1356

What a pity!

Jaka szkoda…

1357

I have no words to express my gratitude.

Brak mi słów aby wyrazić moją wdzięczność.

1358

What a heavenly dress!

Jaka nieziemska suknia.

1359

What a waste of water!

Co za marnowanie wody!

1360

Why me?

Dlaczego ja?

1361

What was that?

Co to było?

1362

I don’t care what you say. It’s not going to happen!

Nie obchodzi mnie co powiesz, to się nigdy nie stanie.

1363

Would you give me something cold to drink?

Czy dałbyś mi coś zimnego do picia?

1364

Have you got any plans?

Czy masz jakieś plany?

1365

There must be another way.

Musi być jakiś inny sposób.

1366

Do you have anything hot?

Masz coś gorącego?

1367

I want something to read.

Chciałbym coś do czytania.

1368

Are you doing anything special?

Czy robisz coś specjalnego?

1369

Do you have anything to relieve a headache?

Czy masz coś na ból głowy?

1370

Would you like to leave a message?

Chce pan zostawić wiadomość?

1371

He encouraged his son to do something great.

Zachęcał syna do wielkich czynów.

1372

Is there anything else you would like to eat?

Czy jest coś innego co chciałbyś zjeść?

1373

We want something new.

Chcemy czegoś nowego.

1374

Give me something to eat.

Daj mi coś do jedzenia.

1375

Bring me something to eat.

Przynieś mi coś do jedzenia.

1376

I’d like something to eat.

Poproszę o coś do jedzenia.

1377

How about a bite?

Chcesz kawałek?

1378

Is there anything that I should not eat?

Czy jest coś, czego nie mogę jeść?

1379

Can I borrow something to write with?

Mogę pożyczyć coś do pisania?

1380

I need to find out exactly what went wrong.

Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.

1381

Do you subscribe to any magazines?

Prenumeruje pan jakąś gazetę?

1382

What do you want me to do?

Co chcesz żebym zrobił?

1383

We ought to be ready for whatever comes.

Musimy być gotowi na wszystko.

1384

I’ll go no matter what.

Pojadę, choćby nie wiem co się zdarzyło.

1385

What is going on?

Co się dzieje?

1386

What’s up?

Jak leci?

1387

What’s up?

Co jest?

1388

I explained to her what the matter was.

Wyjaśniłem jej, co się stało.

1389

Do you know what happened?

Wiesz, co się stało?

1390

Can you play any musical instruments?

Czy umiesz grać na jakimś instrumencie muzycznym?

1391

Give me something to drink.

Daj mi coś do picia.

1392

I want something to drink.

Chciałbym coś do picia.

1393

What is missing?

Co brakuje?

1394

Would you like anything to eat?

Chcesz coś do jedzenia?

1395

Would you like anything to eat?

Zje pan coś?

1396

What is over there?

Co znajduje się tam?

1397

Do you play any sports?

Uprawiasz jakiś sport?

1398

Go and see for yourself what has happened.

Idź i sam zobacz, co się wydarzyło.

1399

I need some good advice.

Potrzebuję dobrej rady.

1400

I shall not change my mind, whatever happens.

Nie zmienię zdania, nie ważne co się stanie.

1401

Hey, what happened?

Hej, co się stało?

1402

What is happening?

Co się dzieje?

1403

Anything new?

Coś nowego?

1404

If you were to win the lottery, what would you buy with the money?

Gdybyś wygrał na loterii, co kupiłbyś za te pieniądze?

1405

I have diarrhea.

Mam sraczkę.

1406

I have diarrhea.

Mam biegunkę.

1407

My lower abdomen feels bloated.

Moje podbrzusze jest opuchnięte.

1408

I got soaked to the skin.

Przemokłem do suchej nitki.

1409

Correct the underlined words.

Popraw podkreślone słowa.

1410

See below.

Patrz poniżej.

1411

Music is a common speech for humanity.

Muzyka to wspólny język ludzkości.

1412

Music surrounds our lives like air.

Muzyka spowija nasze życie niczym powietrze.

1413

Still waters run deep.

Cicha woda brzegi rwie.

1414

Can you keep the noise down?

Możesz przyciszyć?

1415

Silent waters run deep.

Cicha woda brzegi rwie.

1416

The hot spring will do you good.

To ciepłe źródło dobrze ci zrobi.

1417

There’s nothing like a good hot bath.

Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel.

1418

I want to eat warm soup.

Chcę zjeść gorącą zupę.

1419

I’m looking for a warm, woolen skirt.

Szukam ciepłej, wełnianej spódnicy.

1420

Cleanse me! Release me! Set me free!

Oczyść mnie! Uwolnij mnie! Daj mi wolność!

1421

I have her in my pocket.

Siedzi u mnie w kieszeni.

1422

I’m a free man.

Jestem wolnym człowiekiem.

1423

I don’t wanna clean up dog shit.

Nie chcę czyścić psiego gówna.

1424

I play in a band.

Gram w zespole.

1425

There’s nothing I can do.

Nie mogę nic zrobić.

1426

I’m playing a TV game.

Gram w grę telewizyjną.

1427

Be my right-hand man.

Bądź moją prawą ręką.

1428

Leave me alone!

Zostaw mnie samą!

1429

Leave me alone!

Zostaw mnie w spokoju!

1430

Are you talking to me?

Czy do mnie mówisz?

1431

Keep away from me.

Trzymaj się z dala ode mnie.

1432

I can’t do it.

Nie mogę tego zrobić.

1433

I feel something.

Coś czuję.

1434

I’d rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I’m not very sure of myself behind the wheel.

Wolę pojechać pociągiem. Mam prawo jazdy, ale nie mam żadnego doświadczenia i nie czuję się pewnie za kierownicą.

1435

He makes young girls’ hearts flutter.

Przyprawia panienki o żywsze bicie serca.

1436

His bread is buttered on both sides.

Jego chleb jest posmarowany masłem z obu stron.

1437

The roof was damaged by the storm.

Dach został uszkodzony podczas burzy.

1438

I see a bird on the roof.

Widzę ptaka na dachu.

1439

The house whose roof is green is mine.

Ten dom z zielonym dachem jest mój.

1440

We saw the bird when we visited Okinawa.

Widzieliśmy ptaka podczas pobytu na Okinawie.

1441

I’ve never been beyond Okayama.

Nigdy nie wyjeżdżałem z Okayamy.

1442

The king went hunting this morning.

Król poszedł rano na polowanie.

1443

The prince was lost in the woods.

Książę został zgubiony w lesie.

1444

Yokohama is a city where more than three million people live.

Jokohama jest miastem, w którym mieszkają ponad trzy miliony ludzi.

1445

Did you buy a round-trip ticket?

Kupiłeś bilet powrotny?

1446

My nephew was accustomed to sitting up late.

Mój siostrzeniec miał zwyczaj siedzieć do późna.

1447

My nephew was accustomed to sitting up late.

Mój bratanek miał zwyczaj siedzieć do późna.

1448

How do you feel?

Jak się czujesz?

1449

Will you pass me the salt?

Czy podasz mi sól?

1450

Salt is sold by weight.

Sól jest sprzedawana na kilogramy.

1451

Pass me the salt and pepper, please.

Proszę, podaj mi sól i pieprz.

1452

I wanted some salt, but there was none in the jar.

Potrzebowałem trochę soli, ale w słoju nie było nic.

1453

He should have bought some pencils.

Powinien był kupić ołówki.

1454

Put down your pencil.

Odłóż ołówek.

1455

I’ve lost my pencil.

Zgubiłem mój ołówek.

1456

I’ve lost my pencil.

Zgubiłem swój ołówek.

1457

I have lost my pencil.

Zgubiłem swój ołówek.

1458

Have you got a pencil?

Czy masz ołówek?

1459

Please write your name with a pencil.

Proszę, napisz swoje imię ołówkiem.

1460

We felt relieved when we saw a light in the distance.

Poczuliśmy ulgę, gdy ujrzeliśmy światło w oddali.

1461

The picture looks strange because it has no perspective.

Obraz wygląda dziwnie, ponieważ nie ma perspektywy.

1462

Instead of beating around the bush, Jones got straight to the point.

Zamiast owijać w bawełnę, Jones przeszedł do sedna.

1463

I saw a light in the distance.

Zobaczyłem światło w oddali.

1464

We saw a bird in the distance.

W oddali zobaczyliśmy ptaka.

1465

We saw a mountain in the distance.

Zobaczyliśmy górę w pewnej odległości.

1466

We heard tigers roaring in the distance.

Słyszeliśmy tygrysy ryczące w oddali.

1467

Seen from a distance, the stone looks like a human face.

Z daleka ten kamień wygląda jak ludzka twarz.

1468

How many cigarettes am I allowed to take back duty free?

Jak dużo papierosów mogę zabrać z powrotem nie płacąc cła?

1469

Action!

Akcja!

1470

Draw a circle.

Narysuj okrąg.

1471

I exchanged yen for dollars.

Wymieniłem jeny na dolary.

1472

The yen is weaker than the dollar.

Jen jest słabszy od dolara.

1473

It’s an hour’s walk to the station.

Piechotą na dworzec jest godzinę.

1474

Let me give you a lift as far as the station.

Podwiozę cię na dworzec.

1475

The station is the middle of the city.

Dworzec jest w śródmieściu.

1476

The station is the middle of the city.

Dworzec znajduje się w centrum miasta.

1477

Where is the railroad station?

Gdzie jest stacja kolejowa?

1478

The station is situated in between the two towns.

Dworzec leży pomiędzy tymi dwoma miastami.

1479

The station is 100 meters away.

Stacja jest sto metrów stąd.

1480

We must hurry if we want to arrive at the station on time.

Musimy się pospieszyć jeśli chcemy dotrzeć na czas na stację.

1481

The man you met at the station is my father.

Mężczyzna, którego spotkałeś na stacji to mój ojciec.

1482

It was a good five kilometers from the station to the school.

Ze stacji do szkoły było dobre pięć kilometrów.

1483

A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.

Ostry język to jedyne narzędzie, które staje się ostrzejsze poprzez stałe używanie.

1484

The satellite is in orbit around the moon.

Satelita jest na orbicie wokół Księżyca.

1485

Speaking English is useful.

Mówienie po angielsku jest przydatne.

1486

Is it hard to speak English?

Czy ciężko mówi się po angielsku?

1487

Don’t translate English into Japanese word for word.

Nie tłumacz angielskiego na japoński dosłownie.

1488

What do you think is the best way to learn English?

Jak myślisz, jaki jest najlepszy sposób na nauczenie się angielskiego?

1489

To study English is important for young people.

Nauka angielskiego jest ważna dla młodych ludzi.

1490

Learning English is hard work.

Nauka angielskiego to ciężka praca.

1491

You must study English every day.

Musisz codziennie uczyć się angielskiego.

1492

Is English more difficult than Japanese?

Czy angielski jest trudniejszy od japońskiego?

1493

English is spoken in a lot of countries.

Po angielsku mówi się w wielu krajach.

1494

English has spread all over the country.

Angielski rozprzestrzenił się na cały kraj.

1495

English has become an international language.

Angielski stał się językiem międzynarodowym.

1496

English is an international language.

Angielski to język międzynarodowy.

1497

English is used by many people.

Język angielski jest używany przez wielu ludzi.

1498

English is not spoken here.

Tu nie mówi się po angielsku.

1499

English is too difficult for me to understand.

Angielski jest dla mnie zbyt trudny.

1500

How many English words do you know?

Jak wiele angielskich słów znasz?

1501

How many English words do you know?

Ile angielskich słów znasz?

1502

Can you do without an English dictionary?

Czy możesz się obejść bez angielskiego słownika?

1503

The English alphabet has 26 letters.

Angielski alfabet ma 26 liter.

1504

Many English words are derived from Latin.

Wiele angielskich słów pochodzi z łaciny.

1505

I wish I could swim.

Chciałbym umieć pływać.

1506

I find swimming fun.

Pływanie jest dla mnie przyjemne.

1507

Swimming is fun for me.

Pływanie to dla mnie przyjemność.

1508

I’m forever lost, can’t you see? I’m in a bind!

Jestem samotny na zawsze, nie widzisz? Mam poważny kłopot!

1509

Would you like to go to a movie?

Chciałbyś pójść na film?

1510

Do you like movies?

Lubisz filmy?

1511

When does the movie start?

Kiedy zaczyna się film?

1512

He began to tremble during the movie.

W czasie filmu zaczął drżeć.

1513

Our store hours are from 10 to 7.

Nasz sklep jest otwarty w godzinach 10-19.

1514

When you exercise your heart beats faster.

Kiedy ćwiczysz, twoje serce bije szybciej.

1515

The driver is responsible for the safety of the passengers.

Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów.

1516

The driver is responsible for the safety of the passengers.

Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów.

1517

The driver was thrown from his seat head over heels.

Kierowca został wyrzucony z siedzenia do góry nogami.

1518

Drivers should wear seat belts.

Kierowcy powinni mieć zapięte pasy.

1519

The driver increased his speed.

Kierowca zwiększył prędkość.

1520

You have to look out for other cars when you drive.

Trzeba uważać na inne samochody, kiedy się prowadzi.

1521

Speak of the devil, here comes Kathy.

O wilku mowa, Kathy przyszła.

1522

The rumor turned out false.

Plotka okazała się być fałszywa.

1523

I was made out to be a liar.

Wyszło na jaw, że jestem kłamcą.

1524

Never tell a lie!

Nigdy nie kłam.

1525

We should lay on a second coat of paint for better protection against the weather.

Powinniśmy nałożyć drugą warstwę farby dla lepszej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

1526

Although rainforests make up only two percent of the earth’s surface, over half the world’s wild plant, animal and insect species live there.

Chociaż lasy deszczowe stanowią jedynie 2 proc. powierzchni Ziemi, to zamieszkuje je ponad połowa gatunków dzikich roślin, zwierząt i owadów.

1527

It rained nonstop.

Padało bez przerwy.

1528

The rain changed into snow.

Deszcz zmienił się w śnieg.

1529

The rain lasted a week.

Padało przez tydzień.

1530

The rain lasted five days.

Padało przez pięć dni.

1531

I would rather stay at home than go out in the rain.

Zostanę raczej w domu, niż wyjdę na zewnątrz w deszcz.

1532

A bicycle will rust if you leave it in the rain.

Rower zardzewieje, jeżeli zostawisz go na deszczu.

1533

The rain prevented us from finishing our game of tennis.

Deszcz nie pozwolił nam dokończyć gry w tenisa.

1534

The rain prevented us from playing tennis outside.

Przez deszcz nie mogliśmy grać w tenisa na dworze.

1535

The rain made it impossible for us to go on the picnic.

Wskutek deszczu nie mogliśmy pojechać na piknik.

1536

We played golf in spite of the rain.

Graliśmy w golfa mimo deszczu.

1537

He said that he was afraid it would be rainy.

Powiedział, że obawia się deszczu.

1538

Down came the rain in torrents.

Lunęło jak z cebra.

1539

When it rains, the buses are late more often than not.

Kiedy pada, autobusy przeważnie się spóźniają.

1540

Every time it rains, the roof leaks.

Zawsze gdy pada, dach przecieka.

1541

I took my umbrella for fear of rain.

Wzięłam swój parasol z obawy przed deszczem.

1542

Avoid crossing this street when it is raining.

Unikaj przechodzenia przez ulicę gdy pada deszcz.

1543

I took a taxi because it was raining.

Pojechałem taksówką, bo padało.

1544

Though it was raining, we played football.

Pomimo deszczu, graliśmy w piłkę nożną.

1545

Few were at the seaside because it was raining.

Ponieważ padało, niewielu było na brzegu morza.

1546

The rain was driving against the windows.

Krople deszczu waliły w szyby.

1547

The time has come when we can travel through space.

Nadeszły takie czasy, kiedy możemy podróżować w przestrzeni kosmicznej.

1548

Space is full of mystery.

Kosmos jest pełen niespodzianek.

1549

There are many galaxies in the universe.

Jest wiele galaktyk we wszechświecie.

1550

My right hand is numb.

Moja prawa ręka jest zdrętwiała.

1551

Lie on your right side.

Połóż się na swojej prawej stronie.

1552

Turning to the right, you will see a white tower.

Skręcając w prawo zobaczysz białą wieżę.

1553

The hermit lived in a wooden hut.

Pustelnik żył w drewnianej chatce.

1554

Drinking and driving can be dangerous.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu może być niebezpieczne.

1555

It is no use your holding me back.

Nie powstrzymuj mnie, to nic nie da.

1556

On one hand he praised my report, but on the other hand he criticized it.

Z jednej strony wychwalał moje sprawozdanie a z drugiej strony je krytykował.

1557

On one hand he is kind, but on the other hand he is lazy.

Z jednej strony jest miły, ale z drugiej leniwy.

1558

Give me chapter and verse.

Podaj rozdział i wiersz.

1559

Charles always takes the line of least resistance.

Charles zawsze idzie po linii najmniejszego oporu.

1560

Charles always takes the line of least resistance.

Charles zawsze idzie na łatwiznę.

1561

The greatest number came from Europe, but many also came from Latin America, Asia, Africa, Australia, and Canada.

Najwięcej przyjechało z Europy, ale wielu było również z Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Australii i Kanady.

1562

Where’s the nearest drugstore?

Gdzie jest najbliższa apteka?

1563

Where’s the nearest church?

Gdzie jest najbliższy kościół?

1564

Where’s the nearest art gallery?

Gdzie jest najbliższa galeria sztuki?

1565

Where is the nearest lost and found?

Gdzie jest najbliższe biuro rzeczy znalezionych?

1566

Where’s the nearest shopping mall?

Gdzie jest najbliższe centrum handlowe?

1567

Where is nearest American Express office?

Gdzie jest najbliższe biuro American Express?

1568

I’d like to rent your most inexpensive car for a week.

Chciałbym wynająć najtańszy samochód na tydzień.

1569

Generally, Japanese people are shy.

Ogólnie rzecz biorąc, Japończycy są nieśmiali.

1570

Generally speaking, men are taller than women.

Ogólnie mówiąc, mężczyźni są wyżsi od kobiet.

1571

Generally speaking, the Japanese people are diligent.

Ogólnie rzecz biorąc, Japończycy są pracowici.

1572

I wouldn’t mind a drink.

Nie miałbym nic przeciwko wypiciu drinka.

1573

I feel like a drink.

Czuję, że muszę się napić.

1574

I feel like a drink.

Czuję, że potrzebuję drinka.

1575

I feel like having a drink.

Mam ochotę się napić.

1576

I only missed one day of work because of a cold and my desk is piled high with papers.

Z powodu przeziębienia opuściłem w pracy tylko jeden dzień a już na moim biurku leżą stosy papierów.

1577

It can’t be good sitting in the sun all day.

Siedzenie na słońcu przez cały dzień nie może wyjść na dobre.

1578

A day has twenty-four hours.

Dzień ma dwadzieścia cztery godziny.

1579

It is next to impossible for you to finish the work in a day.

To jest praktycznie niemożliwe, abyś skończył tą pracę w jeden dzień.

1580

Don’t attempt two things at a time.

Nie próbuj robić dwóch rzeczy naraz.

1581

Don’t try to do two things at a time.

Nie rób dwóch rzeczy równocześnie.

1582

Don’t try to do two things at a time.

Nie łap dwóch srok za ogon.

1583

Rome was not built in a day.

Rzym nie został zbudowany w jeden dzień.

1584

What on earth are you doing here?

Co tu, u diabła, robisz?

1585

Where on earth did you meet him?

Gdzie do cholery go poznałeś?

1586

He must be tired after such hard work.

Musi być zmęczony po tak ciężkiej pracy.

1587

He worked hard.

Ciężko pracował.

1588

I dislike being alone.

Nie lubię być sam.

1589

A man came up to me and asked for a match.

Mężczyzna podszedł do mnie i poprosił o ogień.

1590

Let me go alone.

Pozwól mi iść samemu.

1591

She allowed him to go alone.

Pozwoliła mu jechać samemu.

1592

Did you come here alone?

Czy przyszłaś tutaj sama?

1593

May I run with you?

Mogę biegać z tobą?

1594

I would like to go with you.

Chciałbym iść z wami.

1595

Will you join us for a swim?

Czy przyłączysz się do nas i popływasz?

1596

He took a week off.

Wziął wolne na tydzień.

1597

How often a week do you take a bath?

Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel?

1598

It stopped snowing an hour ago.

Śnieg przestał padać godzinę temu.

1599

Please cover for me at the reception desk for about one hour.

Proszę cię, zastąp mnie na godzinę w recepcji.

1600

I can’t afford $40 for one book!

Nie mogę sobie pozwolić na książkę za 40 dolarów!

1601

I can’t afford $40 for one book!

Nie stać mnie na 40 dolarów za książkę!

1602

They are a party of six.

Jest ich sześć osób.

1603

Can I have a bite?

Czy mogę ugryźć?

1604

Let me give you a piece of advice.

Pozwól, że coś Ci poradzę.

1605

How about taking a rest?

A może mały odpoczynek?

1606

One is new, and the other is old.

Jeden jest nowy, a drugi stary.

1607

This carpet is one of the most beautiful.

Ten dywan jest jednym z najpiękniejszych.

1608

You should concentrate on one thing and learn to do it well.

Skup się na jednej rzeczy i naucz się jej najlepiej.

1609

I have a favor to ask of you.

Mam do ciebie prośbę.

1610

There was no water in the well.

W studni nie było wody.

1611

There was little water in the well.

W studni było mało wody.

1612

Doctors do not always live long.

Lekarze nie zawsze długo żyją.

1613

The doctor ordered her to go on a strict diet.

Doktor zalecił jej przejście na ścisłą dietę.

1614

The doctor gave it to her.

Lekarz jej to dał.

1615

The doctor persuaded him to give up smoking.

Lekarz namówił go, żeby rzucił palenie.

1616

The doctor advised him not to eat between meals.

Lekarz poradził mu, by nie podjadał między posiłkami.

1617

The doctor advised him to do more exercise.

Doktor poradził mu, aby więcej ćwiczył.

1618

The doctor told him to cut down on smoking.

Lekarz powiedział mu żeby ograniczył palenie.

1619

The doctor advised me to take a long holiday.

Lekarz zalecił mi długi urlop.

1620

The doctor advised me not to drink too much.

Doktor zalecił mi nie pić za dużo.

1621

The doctor advised me to take more exercise.

Lekarz poradził mi wykonywać więcej ćwiczeń.

1622

The doctor insisted that the patient get plenty of rest.

Lekarz nalegał, żeby pacjent dużo wypoczywał.

1623

The doctor recommended that you should give up smoking.

Lekarz zalecił ci, abyś rzucił palenie.

1624

The doctor insisted that he stay in bed.

Lekarz nalegał, by leżał w łóżku.

1625

Did you see a doctor?

Czy widziałeś się z lekarzem?

1626

It is necessary that you see a doctor.

Koniecznie idź do lekarza.

1627

You must see a doctor.

Musisz iść do lekarza.

1628

Doctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.

Lekarze powinni być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi odkryciami medycyny.

1629

Lying is forgivable when it is done by a doctor trying to give heart to a terminally ill patient.

Kłamstwo jest usprawiedliwione w przypadku lekarza, który chce podnieść na duchu beznadziejnie chorego pacjenta.

1630

Doctors have discovered some startling facts.

Lekarze odkryli kilka zaskakujących faktów.

1631

The stomach is one of the internal organs.

Żołądek jest jednym z organów wewnętrznych.

1632

Immigrants streamed into the land.

Imigranci napływali do kraju.

1633

You don’t say.

Nie mów.

1634

The committee consists of eight members.

Komitet składa się z ośmiu członków.

1635

The committee is made up of fifteen members.

Komitet liczy 15 członków.

1636

His influence in the committee became weaker and weaker.

Jego wpływ na komisję stawał się coraz słabszy i słabszy.

1637

Have you met her before?

Czy już ją wcześniej spotkałeś?

1638

I used to sit up late at night.

Miałem zwyczaj siedzieć do późna w nocy.

1639

There used to be a temple right here.

W tym miejscu była niegdyś świątynia.

1640

I didn’t use to smoke.

Nie miałem w zwyczaju palić.

1641

I’ll never do this again.

Nigdy nie zrobię tego ponownie.

1642

It was a dark night.

Była ciemna noc.

1643

Darkness is the absence of light.

Ciemność jest brakiem światła.

1644

We saw a dim light in the darkness.

Dostrzegliśmy nikłe światło w ciemności.

1645

I was afraid of getting lost in the dark.

Bałem się, że się zgubię w ciemności.

1646

It’s getting dark. You’d better go home.

Ściemnia się. Lepiej idź do domu.

1647

Don’t go out after dark.

Nie wychodź na dwór po zmierzchu.

1648

Don’t walk alone after dark.

Nie chodź sama po zmierzchu.

1649

Don’t read books in a dark place.

Nie czytaj książek po ciemku.

1650

Organic vegetables are popular because they’re safe and tasty.

Warzywa ekologiczne są popularne, bo są bezpieczne i smaczne.

1651

I want to buy this book not because it is cheap, but because it is useful.

Chcę kupić tę książkę nie dlatego, że jest tania, ale dlatego, że jest przydatna.

1652

Keep away from bad company.

Trzymaj się z dala od złego towarzystwa.

1653

I had a nightmare.

Miałem koszmar.

1654

It is not easy to get rid of bad habits.

Nie jest łatwo wyzbyć się złych nawyków.

1655

Due to bad weather, the plane arrived three hours late.

Z powodu złej pogody samolot przyleciał trzy godziny później.

1656

Due to bad weather, the plane arrived three hours late.

Z powodu złej pogody samolot miał trzygodzinne opóźnienie.

1657

Owing to bad weather, I didn’t go.

Z powodu brzydkiej pogody nie pojechałem.

1658

Because of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.

Mój nauczyciel gry na pianinie zasugerował żebym poszedł do domu, bo była chujowa pogoda.

1659

Because of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.

Mój nauczyciel gry na pianinie zasugerował, żebym poszedł do domu bo była kiepska pogoda.

1660

Father was in a bad mood since he couldn’t play golf because of bad weather.

Tata był w złym humorze ponieważ z powodu złej pogody nie mógł grać w golfa.

1661

Not bad.

Nieźle.

1662

Aoi dances very well.

Aoi tańczy bardzo dobrze.

1663

Aoi dances well.

Aoi dobrze tańczy.

1664

Aoi’s hobby is dancing.

Aoi’ego hobby to tańczenie.

1665

Aoi became a dancer.

Aoi została tancerką.

1666

Aoi dances.

Aoi tańczy.

1667

I didn’t marry her because I loved her.

Nie ożeniłem się z nią, bo ją kochałem.

1668

To love and to be loved is the greatest happiness.

Kochać i być kochanym to największe szczęście.

1669

Don’t mourn over the loss of your loved one too long.

Nie rozpaczaj za długo po stracie najbliższych.

1670

We must be kind to the elderly.

Musimy być mili dla starszych ludzi.

1671

We must take his youth into account.

Powinniśmy wziąć pod uwagę jego młodość.

1672

We must take his youth into account.

Musimy uwzględnić jego młody wiek.

1673

We are but men, not gods.

Jesteśmy tylko ludźmi, nie bogami.

1674

We were sweating in the heat.

Pocimy się w tym upale.

1675

We climbed higher so that we might get a better view.

Wspięliśmy się wyżej, żeby mieć lepszy widok.

1676

We have yet to learn the truth.

Jeszcze nie dowiedzieliśmy się prawdy.

1677

We must put an end to a bad habit as soon as possible.

Musimy jak najszybciej skończyć z tym złym zwyczajem.

1678

Give me liberty or give me death.

Daj mi albo wolność albo śmierć.

1679

I know better than to lend him money.

Nie jestem tak głupi, by mu pożyczać pieniądze.

1680

I’m working in Tokyo now.

Pracuję teraz w Tokyo.

1681

I’ll be sixteen years old next month.

W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.

1682

I walked up the hill.

Wszedłem na wzgórze.

1683

I regret not having taken his advice.

Żałuję, że nie posłuchałem jego rady.

1684

I saw him run away.

Widzałem go jak uciekał.

1685

I have a cat and a dog.

Mam kota i psa.

1686

I like pizza very much.

Bardzo lubię pizzę.

1687

I wanted to go there.

Chciałem tam pójść.

1688

I prefer coffee to tea.

Wolę kawę od herbaty.

1689

I always walk to school.

Zawsze chodzę do szkoły.

1690

I haven’t a very good dictionary.

Nie mam dobrego słownika.

1691

I am at home.

Jestem w domu.

1692

My aunt lives in New York.

Moja ciocia mieszka w Nowym Jorku.

1693

We walked among the trees.

Chodziliśmy wśród drzew.

1694

We should love our neighbors.

Powinniśmy kochać swoich sąsiadów.

1695

We have seen three wars.

Widzieliśmy trzy wojny.

1696

When we go to bed, we say “good night”.

Kiedy idziemy spać, mówimy “dobranoc”.

1697

Now that I am here, you don’t have to worry.

Jestem tu, więc się nie martw.

1698

Do not bother to come to my home.

Nie kłopocz się z przyjściem do mojego domu.

1699

Don’t ask me why.

Nie pytaj mnie dlaczego.

1700

We have cut back production by 20%.

Ograniczyliśmy produkcję o 20%.

1701

We import tea from India.

Importujemy herbatę z Indii.

1702

Our tax system is still without coherent philosophy.

Naszemu systemowi podatkowemu wciąż brakuje spójnej filozofii.

1703

I am beginning to understand.

Zaczynam rozumieć.

1704

Begin with such books as you can easily understand.

Zacznij z takimi ksiązkami jakie możesz łatwo zrozumieć.

1705

Yes, I’ll be right there.

Tak, zaraz tam będę.

1706

Our team lost.

Nasz zespół przegrał.

1707

We’d like to have some wine.

Chcielibyśmy się napić trochę wina.

1708

I want to buy a word processor.

Chcę kupić procesor tekstu.

1709

Typewriters are giving way to word-processors.

Maszyny do pisania ustępują miejsca procesorom tekstu.

1710

The river that flows through London is the Thames.

Rzeka, która płynie przez Londyn, to Tamiza.

1711

London is famous for its fog.

Londyn znany jest ze swej mgły.

1712

London developed into the general market of Europe.

Londyn rozwinął się w główny rynek Europy.

1713

London is one of the largest cities in the world.

Londyn jest jednym z największych miast na świecie.

1714

London is the capital of England.

Londyn jest stolicą Anglii.

1715

On his arrival in London, he sent me a telegram.

Kiedy przybył do Londynu, wysłał mi telegram.

1716

A robot can do more work than a man can.

Robot może wykonać więcej pracy niż człowiek.

1717

Robots can withstand dangerous conditions.

Roboty mogą wytrzymać niebezpieczne warunki.

1718

Robin looks very cute when he’s sleeping.

Robin wygląda uroczo gdy śpi.

1719

I hear Robert is sick.

Słyszę, że Robert jest chory.

1720

Which do you like better, rock music or classical music?

Co lubisz bardziej, muzykę rockową czy klasyczną?

1721

Rock and roll was a creation of the young generation.

Rokendrol był wynalazkiem młodego pokolenia.

1722

My bonus doesn’t come close to covering all the loan payments I have to make.

Jestem zadłużony po uszy, moja premia to kropla w morzu.

1723

Lola danced with grace.

Lola tańczyła z wdziękiem.

1724

Laura may have been sick.

Być może Laura była chora.

1725

Have you ever visited Rome?

Czy kiedykolwiek byłeś w Rzymie?

1726

Rome is an old city.

Rzym to stare miasto.

1727

The history of Rome is very interesting.

Historia Rzymu jest bardzo interesująca.

1728

Ropes surround the place.

Liny otaczają to miejsce.

1729

The candle went out of itself.

Świeczka sama zgasła.

1730

The candle went out by itself.

Świeczka sama zgasła.

1731

The Royal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.

Royal Shakespeare Company w przyszłym tygodniu wystawia „Kupca weneckiego”.

1732

I’d like to rent a car.

Chciałbym wypożyczyć samochód.

1733

Lemon is sour.

Cytryna jest kwaśna.

1734

I am terribly busy because the report deadline is near.

Jestem strasznie zajęty, ponieważ termin ukończenia raportu jest blisko.

1735

Fill it with regular, please.

Proszę o normalną benzynę.

1736

Five gallons of regular, please.

Pięć galonów normalnej, poproszę.

1737

Lucifera Vampirella is cute.

Lucifera Vampirella jest śliczna.

1738

Lucy sometimes visits May.

Lucy odwiedza czasami Mary.

1739

Lucy likes playing tennis.

Lucy lubi grać w tenisa.

1740

Lucy is from America.

Lucy pochodzi z Ameryki.

1741

Lynn runs fast.

Lynn szybko biega.

1742

Linda came home late at night.

Linda wróciła do domu późno w nocy.

1743

Linda came into the building.

Linda weszła do budynku.

1744

Linda stood up to sing.

Linda powstała aby zaśpiewać.

1745

Linda loves chocolate.

Linda kocha czekoladę.

1746

I am eating an apple.

Jem jabłka.

1747

Apples grow on trees.

Jabłka rosną na drzewach.

1748

All the apple trees were cut down.

Wszystkie jabłonie zostały wycięte.

1749

The apple tree has a beautiful blossom.

Jabłonka ma piękne kwiaty.

1750

The apple trees grew old and new ones were planted.

Jabłonie się zestarzały i posadzono nowe.

1751

I didn’t know apple trees grow from seeds.

Nie wiedziałem, że jabłonie wyrastają z nasion.

1752

The apple fell from the tree.

Jabłko spadło z drzewa.

1753

The apples are ripe.

Jabłka są dojrzałe.

1754

An apple fell off the tree.

Jabłko spadło z drzewa.

1755

An apple fell to the ground.

Jabłko spadło na ziemię.

1756

Lincoln was opposed to slavery.

Lincoln był przeciwnikiem niewolnictwa.

1757

Lincoln granted liberty to slaves.

Lincoln dał niewolnikom wolność.

1758

Lincoln set the slaves free.

Lincoln uwolnił niewolników.

1759

Lincoln died in 1865.

Lincoln umarł w 1865.

1760

Richard Roberts is the author of numerous books.

Richard Roberts jest autorem licznych książek.

1761

Lisa speaks not only English but also French.

Lisa mówi nie tylko po angielsku, ale i po francusku.

1762

Mrs. Lee is a great talker.

Pan Lee jest świetnym rozmówcą.

1763

The light of the lamp glimmered in the fog.

Światło lampy migotało we mgle.

1764

It is not clear whether Lander intended to alter Emmet’s style from the beginning.

Nie jest jasne czy Lander zamierzał zmienić styl Emmet’a od samego początku.

1765

Latin is a highly inflected language.

Łacina to język z dużym udziałem fleksji.

1766

Going to school during the rush hour is tiring and unpleasant.

Chodzenie do szkoły w czasie szczytu jest męczące i nieprzyjemne.

1767

I’m listening to the radio.

Słucham radia.

1768

Shut off the radio.

Wyłącz radio.

1769

Turn off the radio, please.

Wyłącz radio, proszę.

1770

Can I borrow your radio?

Czy mogę pożyczyć twoje radio?

1771

Turn on the radio.

Włącz radio.

1772

The radio will not work.

Radio nie będzie działać.

1773

The radio is too loud. Can’t you turn it down a little?

Radio jest za głośno. Może je pan ściszyć?

1774

We listened to his lecture on the radio.

Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.

1775

Send me a racket and my tennis shoes.

Wyślij mi rakietę tenisową i buty do tenisa.

1776

Rugby is a sport which is never called off by rain.

Rugby to sport, którego mecze nigdy nie są przerywane z powodu deszczu.

1777

My whole body was one big bruise after the rugby game.

Całe moje ciało jest jednym wielkim siniakiem po grze w rugby.

1778

Camels are often used to travel in the desert.

Wielbłądy są często używane do podróżowania przez pustynię.

1779

The lion is the king of the jungle.

Lew jest królem dżungli.

1780

If you like, I will teach you to play chess.

Jak chcesz to nauczę cię grać w szachy.

1781

Do you travel a lot?

Czy często podróżujesz?

1782

I slept well, after which I felt much better.

Spałem dobrze, po czym poczułem się znacznie lepiej.

1783

Listen carefully, or you’ll miss what he says.

Słuchaj uważnie, bo przegapisz to, o czym on mówi.

1784

In a similar situation, the company was held liable.

W podobnej sytuacji orzeczono winę przedsiębiorstwa.

1785

After mature reflection, I’ve decided to accept their offer.

Po głębszej refleksji zdecydowałem się przyjąć ich ofertę.

1786

Don’t make me laugh.

Koń by się uśmiał.

1787

Don’t make me laugh.

Nie rozśmieszaj mnie.

1788

Do you eat out often?

Czy często jesz poza domem?

1789

How dare you say such a thing to her!

Jak śmiesz jej mówić takie rzeczy.

1790

How dare you ask me for help!

Jak śmiesz prosić mnie o pomoc?

1791

How dare you say such a thing!

Jak śmiesz tak mówić.

1792

How dare you talk to me like that!

Jak śmiesz, w ten sposób ze mną rozmawiać?!

1793

As often happens, he slept right through the lesson.

Przespał całą lekcję, jak to często bywa.

1794

A good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.

Dobra teoria charakteryzuje się tym że stawia kilka hipotez, które w zasadzie mogą być obalone lub zaprzeczone poprzez obserwację.

1795

Come along with us if you like.

Chodź z nami jeżeli chcesz.

1796

Good. No absentees.

Dobrze. Żadnych nieobecnych.

1797

Good. No absentees.

Dobrze. Wszyscy obecni.

1798

While traveling in Europe, I was pickpocketed on a train.

W Europie podczas podróży zostałem okradziony w pociągu przez kieszonkowca.

1799

I’ve never been to Europe.

Nigdy nie byłem w Europie.

1800

Europe has a smaller population than Asia.

Europa ma mniejszą populację niż Azja.

1801

It is finally all over.

To nareszcie koniec.

1802

I’m glad you could come to the party.

Rad jestem, że mogłeś przybyć na przyjęcie.

1803

Sweet dreams!

Słodkich snów!

1804

There never was a good war nor a bad peace.

Nigdy nie było dobrej wojny, ani złego pokoju.

1805

Have a good weekend!

Miłego weekendu!

1806

A good pair of glasses will help you to read.

Dobre okulary pomogą ci czytać.

1807

Can you recommend a good camera?

Czy może pan polecić jakiś dobry aparat?

1808

Have a nice day!

Miłego dnia!

1809

Who runs faster, Yumi or Keiko?

Kto biega szybciej: Yumi czy Keiko?

1810

Walk slowly, and I will catch up with you.

Idź wolno, a ja Ciebie dogonię.

1811

He slowly finished the race.

Powoli zakończył wyścig.

1812

Drive slowly.

Jedź powoli.

1813

When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem.

Kiedy już prawie był czas na żydowską Paschę, Jezus poszedł do Jerozolimy.

1814

I had a dreadful dream last night.

Miałem straszny sen ostatniej nocy.

1815

A strange thing happened last night.

Dziwna rzecz wydarzyła się ostatniej nocy.

1816

I had a good sleep last night.

Dobrze spałem ostatniej nocy.

1817

I was expecting you last night.

Czekałem na ciebie ostatniej nocy.

1818

What is a UFO?

Co to jest UFO?

1819

Mrs. Young didn’t mind my dropping in on her unexpectedly.

Pani Young nie miała nic przeciwko mojej niespodziewanej wizycie.

1820

Mr. Young wishes his son would study harder.

Pan Young chciałby, by jego syn uczył się ciężej.

1821

I can hear the soft breathing.

Słyszę ciche oddychanie.

1822

Maybe I will settle down with a woman.

Może ustatkuję się z kobietą.

1823

If you do it at all, do it well.

Jak już robisz, to rób dobrze.

1824

I simply haven’t the time to do everything I want to do.

Po prostu nie mam czasu żeby zrobić wszystko co bym chciał.

1825

It is challenging and I am learning a lot.

To jest trudne i dużo się uczę.

1826

Let sleeping dogs lie.

Nie wywołuj wilka z lasu.

1827

Thank God it’s Friday!

Dzięki Bogu, jest piątek.

1828

It will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.

Niedługo przystosujesz się do nowych warunków.

1829

Molly has a large clock.

Molly ma duży zegar.

1830

I do not need a loan anymore.

Nie potrzebuję więcej pożyczek.

1831

I wish I were taller.

Chciałbym być wyższy.

1832

Do you have a larger size?

Czy jest większy rozmiar?

1833

You should have warned him before.

Powinieneś ostrzec go wcześniej.

1834

I want more detailed information.

Chcę więcej szczegółowych informacji.

1835

Be more flexible.

Bądź bardziej elastyczny.

1836

I wish I were younger.

Chciałbym być młodszy.

1837

If I had had more time, I would have written to you.

Gdybym miał więcej czasu, napisałbym do Ciebie.

1838

Could you reduce the price a little?

Czy może Pan obniżyć cenę odrobinę?

1839

How about some more roast beef?

Może dokładkę pieczonej wołowiny?

1840

Let’s keep him in the dark until we know more.

Potrzymajmy go w niepewności, dopóki nie dowiemy się czegoś więcej.

1841

If I had more money, I could move to a bigger house.

Gdybym miał więcej pieniędzy, mógłbym przeprowadzić się do większego domu.

1842

We would move to a bigger house if we had more money.

Przeprowadzilibyśmy się do większego domu, jak byśmy mieli więcej pieniędzy.

1843

Of course there should be local hospitals.

Oczywiście, że powinny być lokalne szpitale.

1844

Of course I can drive a car very well.

Oczywiście, potrafię prowadzić samochód bardzo dobrze.

1845

Every man for his own trade.

Pilnuj, szewcze, kopyta.

1846

If it had not been for the storm, we would have been in time for the meeting.

Gdyby nie burza przybylibyśmy na spotkanie na czas.

1847

If you can, come with us.

Jeśli możesz, chodź z nami.

1848

Come if possible.

Przyjdź, jeśli to możliwe.

1849

If we had wings, could we fly to the moon?

Gdybyśmy mieli skrzydła, czy moglibyśmy polecieć na księżyc?

1850

What would you do if you saw a ghost?

Co byś zrobił gdybyś zobaczył ducha?

1851

Otherwise we will have to cancel this order.

W przeciwnym wypadku będziemy musieli anulować to zamówienie.

1852

If I knew her name and address, I could write to her.

Gdybym znał jej nazwisko i adres, mógłbym do niej napisać.

1853

If he comes, tell him to wait for me.

Jeśli przyjdzie, powiedz, by na mnie zaczekał.

1854

If it’s convenient come here tonight.

Jeżeli ci pasuje, przyjdź tutaj dziś wieczorem.

1855

I will come provided I am well enough.

Przyjdę o ile będę się czuł wystarczająco dobrze.

1856

Suppose you are fired, what will you do first?

Przypuśćmy, że zostaniesz zwolniony, co zrobisz najpierw?

1857

If the accident happens, report to me.

Jeśli zdarzy się wypadek, raportuj do mnie.

1858

If it were not for examinations, how happy our school life would be!

Ale nasze szkolne życie byłoby szczęśliwe, gdyby nie było egzaminów!

1859

In case I am late, you don’t have to wait for me.

Nie musisz na mnie czekać jeśli się spóźnię.

1860

If I were you, I would trust her.

Na twoim miejscu, bym jej ufał.

1861

If I were you, I would accept his offer.

Gdybym był tobą, zaakceptowałbym tę ofertę.

1862

I wouldn’t do it if I were you.

Nie robiłbym tego, gdybym był tobą.

1863

You can go if you want to.

Możesz iść, jeśli chcesz.

1864

If you hurry, you will soon overtake her.

Jeżeli się pospieszysz to ją przegonisz.

1865

In case anything happens, call me immediately.

Gdyby coś się działo, proszę natychmiast dzwonić.

1866

But for the safety belt, I wouldn’t be alive today.

Gdyby nie pas bezpieczeństwa byłbym martwy.

1867

I am wondering if you would like to go and see Kabuki with me while staying in Japan.

A może poszedłbyś ze mną na kabuki, kiedy będziesz w Japonii?

1868

Hello. May I speak to Mr Johnson, please?

Witam. Mógłbym rozmawiać z panem Johnsonem?

1869

Hello, it’s me. Could you come pick me up at the station?

Cześć, to ja. Mógłbyś odebrać mnie ze stacji?

1870

Hello, I’m Tomoko Sato from Japan.

Cześć, jestem Sato Tomoko z Japonii.

1871

Please let me know immediately if you would like to use this computer.

Proszę, daj mi natychmiast znać, jeśli chcesz skorzystać z tego komputera.

1872

I will help you if possible.

Pomogę ci w miarę możliwości.

1873

If you fail, you can always ask for his help.

Jeśli ci się nie uda, zawsze możesz poprosić go o pomoc.

1874

Had I known it, I’d have told you about that.

Gdybym o tym wiedział, powiedziałbym ci.

1875

If I had known it, I would have gone there.

Gdybym o tym wiedział, poszedłbym tam.

1876

If you eat any cake, I’ll whip you.

Jeśli zjesz choćby jedno ciastko, dostaniesz w łeb.

1877

If he had been honest, they would have employed him.

Gdyby był uczciwy, to by go zatrudnili.

1878

If you were in my place, what would you do?

Co byś zrobił na moim miejscu?

1879

We don’t have any more bread.

Nie mamy więcej chleba.

1880

It’s fruit fresh from the tree.

To owoc świeżo zerwany z drzewa.

1881

There is nothing the matter with the motor.

Z silnikiem wszystko w porządku.

1882

Have you eaten your dinner already?

Jadłeś już kolację?

1883

Have you got over your cold yet?

Przeszedł ci już katar?

1884

Have you called her yet?

Czy już do niej dzwoniłeś?

1885

Have you met him yet?

Spotkałeś się już z nim?

1886

It’s time you stood on your own two feet.

To czas, żebyś sanął na własnych dwóch stopach.

1887

You won’t catch me doing that again.

Złap mnie, kiedy będę robił to znowu.

1888

Had you come a little earlier, you could have met her.

Poznałbyś ją, gdybyś przyszedł trochę wcześniej.

1889

Had you come a little earlier, you could have met her.

Gdybyś wtedy przyszedł trochę wcześniej, mógłbyś ją spotkać.

1890

Would you like some more?

Czy życzy pan sobie jeszcze?

1891

I’ll think about it.

Pomyślę o tym.

1892

We would have bought the plane tickets if the price had been a little lower.

Kupilibyśmy bilety na samolot, gdyby cena była nieco niższa.

1893

Just a little more patience.

Jeszcze trochę cierpliwości.

1894

Would you like some more cake?

Czy chciałbyś jeszcze trochę więcej ciasta?

1895

Have you finished your homework?

Czy skończyłeś już zadanie domowe?

1896

Have you finished your homework?

Odrobiłeś pracę domową?

1897

Have you finished yet?

Czy już skończyłeś?

1898

Have you washed your hands yet?

Umyłeś już ręce?

1899

I weep for my lost youth.

Żałuję mojej straconej młodości.

1900

It’s 7:30 now. I must fly.

Jest 7:30 – muszę lecieć.

1901

We have no time.

Nie mamy czasu.

1902

It’s high time the children went to bed.

Najwyższy czas aby dzieci poszły spać.

1903

I’ve already finished my work.

Skończyłem już pracę.

1904

Have you read today’s paper yet?

Czy pan już czytał dzisiejszą gazetę?

1905

Have you read today’s paper yet?

Czy pani już czytała dzisiejszą gazetę?

1906

Have you read today’s paper yet?

Czytaliście już dzisiejszą gazetę?

1907

Have you read today’s paper yet?

Czytałyście już dzisiejszą gazetę?

1908

Have you read today’s paper yet?

Czytałaś już dzisiejszą gazetę?

1909

I have got to go now.

Muszę iść.

1910

It’s high time to go. See you later.

Najwyższy czas już iść. Do zobaczenia później.

1911

I fear we are too late.

Obawiam się, że jesteśmy za późno.

1912

I have had enough of sweets.

Mam już dość słodyczy.

1913

You’d better go home now.

Powinieneś lepiej iść teraz do domu.

1914

I want to climb Mt. Fuji again.

Chcę znów wspiąć się na górę Fudżi.

1915

Another war, and we all will be killed.

Następna wojna, i wszyscy będziemy zabici.

1916

Could you repeat that, please?

Proszę, powtórz.

1917

Could you repeat that, please?

Czy mógłbyś to powtórzyć?

1918

I propose that we should have another meeting.

Proponuję zwołać kolejne spotkanie.

1919

Could you please repeat it slowly?

Czy mógłbyś, proszę, powtórzyć to powoli?

1920

Give me another chance.

Daj mi jeszcze jedną szansę.

1921

Do it a second time.

Zrób to jeszcze raz.

1922

Let’s try once again.

Spróbujmy jeszcze raz.

1923

Please show me another one.

Proszę pokazać mi inny.

1924

I can’t study anywhere in my house. It’s too noisy.

Nigdzie w domu nie mogę się uczyć; jest za głośno.

1925

You could try and be a bit more civilized.

Możesz spróbować i być trochę bardziej cywilizowany.

1926

Could you please speak a little bit more slowly?

Czy mógłbyś mówić trochę wolniej?

1927

That will do.

To wystarczy.

1928

That will do.

Tyle wystarczy.

1929

It will get warmer soon.

Wkrótce się ociepli.

1930

I’ll soon finish reading this novel.

Za niedługo skończę czytać tę powieść.

1931

It is almost three.

Już prawie trzecia.

1932

You had better not wait any longer.

Lepiej nie czekaj już dłużej.

1933

I have no more desire to eat sweets.

Już nie mam ochoty na słodycze.

1934

I cannot bear it any longer.

Nie zniosę tego dłużej.

1935

I can’t put it off any longer.

Nie mogę tego dłużej odkładać.

1936

I can afford no further delay.

Nie mogę sobie pozwolić na dalsze opóźnienia.

1937

I don’t want any more.

Już nie chcę więcej.

1938

It is almost ten o’clock.

Dochodzi dziesiąta.

1939

They’re already here.

Oni już tutaj są.

1940

I’ll try again, thank you.

Spróbuję jeszcze raz, dziękuję.

1941

Have you started reading the book yet?

Zacząłeś już czytać książkę?

1942

I can’t stand that noise any longer.

Nie zniosę dłużej tego hałasu.

1943

It’s already seven.

Już jest 7.

1944

It has been raining for seven full days.

Padało przez siedem pełnych dni.

1945

I’ll wait another five minutes.

Poczekam kolejne pięć minut.

1946

I think we had better wait for another 30 minutes.

Lepiej poczekajmy jeszcze pół godziny.

1947

It’s already past ten o’clock.

Już jest po dziesiątej.

1948

I’m tired of it.

Mam tego dość.

1949

I’m tired of it.

Męczy mnie to.

1950

Mary wants to become a teacher.

Marysia chce zostać nauczycielką.

1951

Mary is interested in politics.

Mary jest zainteresowana polityką.

1952

Mary and Jane are cousins.

Mary i Jane to kuzynki.

1953

May I have the menu, please?

Czy mógłbym dostać menu?

1954

Meg is preparing breakfast.

Meg przygotowuje śniadanie.

1955

Meg sometimes annoys Ken.

Meg czasami irytuje Kena.

1956

Meg agreed to Ken’s plan.

Meg zgodziła się na plan Kena.

1957

Meg talks too much.

Meg mówi za dużo.

1958

Meg’s hair curls naturally.

Włosy Meg kręcą się naturalnie.

1959

I can’t find my glasses.

Nie mogę znaleźć moich okularów.

1960

We are having fish for our main course.

Mamy dzisiaj rybę jako główne danie.

1961

Mary is going to help us tomorrow.

Mary pomoże nam jutro.

1962

Mary is a bookworm.

Mary jest molem książkowym.

1963

Mary looks like her mother.

Mary jest podobna do swojej matki.

1964

Mary resembles her mother in appearance, but not in character.

Mary wyglądem przypomina jej matkę, ale nie charakterem.

1965

Mary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.

Mary nie wygląda sympatycznie, ale ma dobre serce.

1966

Mary kept on working in spite of her illness.

Mary kontynuowała pracę, pomimo swojej choroby.

1967

Mary arrived at the hospital.

Mary przybyła do szpitala.

1968

Mary is tall.

Mary jest wysoka.

1969

Mary spoke Japanese slowly.

Mary mówiła wolno po japońsku.

1970

Mary can speak Japanese.

Mary umie mówić po japońsku.

1971

Mary understands Chinese.

Mary rozumie chiński.

1972

Mary ran.

Mary biegła.

1973

Mary showed the letter to me.

Mary pokazała mi list.

1974

Mary gave me an American doll.

Mary dała mi amerykańską lalkę.

1975

Mary has finished her Japanese assignment.

Mary skończyła swoje zadanie z języka japońskiego.

1976

How is Mary?

Jak się miewa Mary?

1977

Mary stared back at him in surprise.

Mary patrzyła na niego w osłupieniu.

1978

Mary looked at herself in the mirror.

Mary spojrzała na siebie w lustrze.

1979

Mary spread the big map on the table.

Mary rozłożyła na stole wielką mapę.

1980

Mary is sitting at the desk.

Mary siedzi na biurku.

1981

Mary had to go to school.

Mary musiała iść do szkoły.

1982

Mary went down to the kitchen.

Mary zeszła do kuchni.

1983

Mary is respected by everyone.

Mary jest przez wszystkich szanowana .

1984

Mary is respected by everyone.

Mary cieszy się powszechnym szacunkiem.

1985

Mary can swim.

Mary umie pływać.

1986

Mary can swim.

Mary potrafi pływać.

1987

Mary has nobody to talk with, but she doesn’t feel lonely.

Mary nie ma z kim porozmawiać, ale nie czuje się samotna.

1988

Has Mary started yet?

Czy Mary już zaczęła?

1989

Mary likes milk very much.

Mary bardzo lubi mleko.

1990

Mary has not started yet.

Mary jeszcze nie zaczęła.

1991

Mary plays the piano.

Mary gra na pianinie.

1992

Mary closed the door quietly.

Mary cicho zamknęła drzwi.

1993

Mary has just come home.

Mary właśnie wróciła do domu.

1994

Mary hit on a marvelous idea.

Mary wpadła na genialny pomysł.

1995

Mary has already started.

Mary już zaczęła.

1996

Mary loses her temper easily.

Mary łatwo traci panowanie.

1997

Mary told John the secret.

Mary zdradziła Johnowi ten sekret.

1998

Mary declined an invitation to the concert.

Mary odrzuciła zaproszenie na koncert.

1999

Mary is helping her mother.

Mary pomaga swojej matce.

2000

Mary promised her mother that she would help her more often.

Mary obiecała swojej mamie, że będzie jej częściej pomagać.

2001

When did you learn of Mary’s divorce?

Kiedy dowiedziałeś się o rozwodzie Mary.

2002

I met a friend of Mary’s.

Spotkałem znajomego Mary.

2003

It’s a pity that Mary has no sense of humor.

Szkoda, że Mary nie ma poczucia humoru.

2004

It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.

To był czysty przypadek że ja i Maria jechaliśmy tym samym pociągiem.

2005

I don’t know what Mary is looking for.

Nie wiem, czego szuka Mary.

2006

When Mary reached the bus stop, the last bus had already left.

Kiedy Mary dotarła do przystanka, autobus właśnie odjechał.

2007

Where did Ming go to do her homework?

Gdzie Ming poszła zrobić swoje zadanie domowe?

2008

Everybody puts me down.

Każdy się ze mnie wyśmiewa.

2009

You can’t just lounge around like that while everybody else is so busy.