fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Danish sentences

English to Danish sentences for daily use & to improvise English or, Danish.

For more sentences download our free android app.

1

Let’s try something.

Lad os prøve noget.

2

Muiriel is 20 now.

Muiriel er 20 nu.

3

The password is “Muiriel”.

Kodeordet er “Muiriel”.

4

The password is “Muiriel”.

Passwordet er “Muiriel”.

5

The password is “Muiriel”.

Løsenet er “Muiriel”.

6

The password is “Muiriel”.

Adgangskoden er “Muiriel”.

7

I’m at a loss for words.

Jeg kan ikke finde ord.

8

I was in the mountains.

Jeg var i bjergene.

9

Is it a recent picture?

Er det et nyere foto?

10

I make €100 a day.

Jeg tjener hundrede euro om dagen.

11

I make €100 a day.

Jeg tjener 100 euro om dagen.

12

That won’t happen.

Det vil ikke ske.

13

I miss you.

Jeg savner dig.

14

You should sleep.

Du burde sove.

15

Most people think I’m crazy.

De fleste synes jeg er skør.

16

Are you sure?

Er du sikker?

17

Hurry up.

Skynd dig!

18

It doesn’t surprise me.

Det overrasker mig ikke.

19

I’m so fat.

Jeg er så tyk.

20

So what?

Og hvad så?

21

This is what I would have said.

Dette er hvad jeg ville have sagt.

22

It would take forever for me to explain everything.

Det vil tage en evighed at forklare det hele.

23

It would take forever for me to explain everything.

Jeg ville have brug for en evighed for at forklare alt.

24

That’s because you’re a girl.

Det er fordi du er en pige.

25

I didn’t like it.

Jeg kunne ikke lide det.

26

Thanks for your explanation.

Tak for din forklaring.

27

It almost scared me not to see you online for a whole day.

Det gjorde mig næsten bange ikke at se dig online i en hel dag.

28

I don’t know what you mean.

Jeg ved ikke hvad du mener.

29

I love you.

Jeg elsker dig.

30

I am curious.

Jeg er nysgerrig.

31

I don’t know if I still have it.

Jeg ved ikke om jeg endnu har den.

32

Tomorrow, he will land on the moon.

I morgen lander han på månen.

33

I don’t speak Japanese.

Jeg taler ikke japansk.

34

Nobody understands me.

Ingen forstår mig.

35

I learned to live without her.

Jeg lærte at leve uden hende.

36

I have too many things on my mind these days.

Jeg har for mange ting i hovedet for tiden.

37

I just wanted to check my email.

Jeg ville bare tjekke min e-mail.

38

You can’t expect me to always think of everything!

Du kan ikke forvente at jeg altid tænker på alting.

39

Don’t expect others to think for you!

Forvent ikke at andre tænker for dig!

40

You never have time for important things!

Du har aldrig tid til de vigtige ting!

41

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Jeg er så dum… Jeg forsøger at forklare dig ting jeg ikke selv forstår.

42

Stop seeing me as a “normal” person!

Hold op med at betragte mig som en “normal” person!

43

Are you referring to me?

Er det mig du mener?

44

Are you referring to me?

Henviser du til mig?

45

It can’t be!

Umuligt!

46

Would you like something to drink?

Kunne du tænke dig noget at drikke?

47

Who is it? “It’s your mother.”

Hvem er det? “Det er din mor.”

48

When will you be back? “It all depends on the weather.”

Hvornår er du tilbage? “Det afhænger af vejret.”

49

Allen is a poet.

Allen er poet.

50

Allen is a poet.

Allen er digter.

51

When you’re beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.

Når man begynder at ligne sit pasbillede, burde man tage på ferie.

52

You’re an angel!

Du er en engel!

53

Did you miss me?

Har du savnet mig?

54

Did you miss me?

Savnede du mig?

55

Thank you very much!

Mange tak!

56

I’ll take him.

Jeg tager ham.

57

Those who live in glass houses should not throw stones.

De, som bor i glashuse, burde ikke kaste med sten.

58

Those who live in glass houses should not throw stones.

Dem, som bor i glashuse, burde ikke kaste med sten.

59

The only useful answers are those that raise new questions.

De eneste nyttige svar er de, der rejser nye spørgsmål.

60

Do you speak Italian?

Taler du italiensk?

61

May I ask a question?

Må jeg stille et spørgsmål?

62

We can’t sleep because of the noise.

Vi kan ikke sove på grund af støjen.

63

What do you want?

Hvad vil du?

64

You look stupid.

Du ser dum ud.

65

Italy is a very beautiful country.

Italien er et meget smukt land.

66

Open your mouth!

Åbn munden!

67

I have lost my wallet.

Jeg har mistet min pung.

68

I have lost my wallet.

Jeg har mistet min tegnebog.

69

Come on, play with me, I’m so bored!

Kom nu og leg med mig; jeg keder mig sådan!

70

I’m tired.

Jeg er træt.

71

I’m tired.

Jeg er træt!

72

Speak more slowly, please!

Tal venligst langsommere.

73

When do we arrive?

Hvornår ankommer vi?

74

I have a headache.

Jeg har hovedpine.

75

I have a headache.

Jeg har ondt i hovedet.

76

Call the police!

Ring til politiet!

77

It’s too expensive!

Det er for dyrt!

78

Merry Christmas!

Glædelig jul!

79

I am married and have two children.

Jeg er gift og har to børn.

80

You don’t know who I am.

Du ved ikke hvem jeg er.

81

The car crashed into the wall.

Bilen kørte ind i muren.

82

Where there’s a will, there’s a way.

Hvor der er en vilje, er der en vej.

83

I don’t understand German.

Jeg forstår ikke tysk.

84

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Matematikere er som franskmænd: Lige meget hvad du siger til dem så oversætter de det til deres eget sprog og laver det om til noget helt andet.

85

I don’t like learning irregular verbs.

Jeg kan ikke lide at lære uregelmæssige udsagnsord.

86

I don’t like learning irregular verbs.

Jeg kan ikke lide at lære uregelmæssige verber.

87

It’s cold.

Det er koldt.

88

I’m thirsty.

Jeg er tørstig.

89

Who am I talking with?

Hvem taler jeg med?

90

I love lasagna.

Jeg elsker lasagne.

91

The brain is just a complicated machine.

Hjernen er blot en kompliceret maskine.

92

The brain is just a complicated machine.

Hjernen er kun en indviklet maskine.

93

Don’t stay in bed, unless you can make money in bed.

Bliv ikke i sengen, med mindre du kan tjene penge i sengen.

94

I don’t want to go to school.

Jeg vil ikke gå i skole.

95

I don’t want to go to school.

Jeg gider ikke at gå i skole.

96

It is raining.

Det regner.

97

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Livet er en dødelig, seksuelt overført sygdom.

98

If there’s no solution, then there’s no problem.

Hvis der ikke er en løsning, så er der ikke noget problem.

99

Yes, it happens from time to time.

Ja, det sker fra tid til anden.

100

Yes, it happens from time to time.

Ja det sker en gang imellem.

101

Yes, it happens from time to time.

Ja det sker af og til.

102

Most people only want to hear their own truth.

De fleste mennesker ønsker kun at høre deres egen sandhed.

103

I dreamt about you.

Jeg drømte om dig.

104

I dreamt about you.

Jeg har drømt om dig.

105

You had plenty of time.

Du havde masser af tid.

106

It’s all dark outside.

Det er bælgmørkt udenfor.

107

I am too old for this world.

Jeg er for gammel for denne verden.

108

How do you pronounce “pronounce”?

Hvordan udtaler man “pronounce”?

109

He’s sleeping like a baby.

Han sover som en baby.

110

So what if I am gay? Is it a crime?

Så hvad om jeg er bøsse? Er det en forbrydelse?

111

She was wearing a black hat.

Hun havde en sort hat på.

112

Where is the bathroom?

Hvor er badeværelset?

113

Each person is a world.

Ethvert menneske er en verden.

114

I am proud to be a part of this project.

Jeg er stolt over at tage del i dette projekt.

115

I want an MP3 player!

Jeg ønsker en mp3-afspiller!

116

Where are you?

Hvor er du?

117

No way!

Aldrig i livet!

118

No way!

Ikke tale om!

119

No way!

Absolut ikke!

120

No way!

Under ingen omstændigheder!

121

No way!

Aldrig i verden!

122

No way!

Ikke på vilkår!

123

No way!

Du kan tro nej!

124

No way!

Du kan bande på nej!

125

No way!

Niksen biksen!

126

No way!

Nul, putte!

127

No way!

Det kan du glemme alt om!

128

No way!

På ingen måde!

129

Perhaps you are right, I have been selfish.

Måske har du ret, jeg har været egoistisk.

130

How much do you leave for a tip in Spain?

Hvor meget giver man i drikkepenge i Spanien?

131

I would like batteries for this device.

Jeg ville gerne have batterier til dette apparat.

132

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Funktionerne sinus og cosinus antager værdier mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1).

133

I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones.

Jeg forstår ikke hvorfor folk er bange for nye ideer. Jeg er bange for de gamle.

134

He laughs best who laughs last.

Den, der ler sidst, ler bedst.

135

That’s the snag.

Der ligger hunden begravet!

136

I liked this film.

Jeg kunne lide denne film.

137

It’s not important.

Det er ikke vigtigt.

138

I go shopping every morning.

Jeg går på indkøb hver morgen.

139

Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex.

Tooghalvtreds procent af britiske kvinder foretrækker chokolade frem for sex.

140

Better late than never.

Bedre sent end aldrig.

141

All cats are grey in the dark.

I mørke er alle katte grå.

142

No news is good news.

Ingen nyheder er gode nyheder.

143

The walls have ears.

Væggene har ører.

144

I’ve got a frog in my throat.

Jeg har en tudse i halsen.

145

We must think about friends.

Vi skal tænke på vennerne.

146

They quarreled.

De skændtes.

147

Who is coming with me?

Hvem kommer med mig?

148

The film lasted 2 hours.

Filmen varede to timer.

149

Her garden is a work of art.

Hendes have er et kunstværk.

150

How dare you say such a thing to me?

Hvor vover du at sige sådan noget til mig?

151

In which folder did you save the file?

I hvilken mappe har du gemt filen?

152

Where have you been?

Hvor har du været?

153

It’s been snowing all night.

Det har sneet hele natten.

154

She’s selling drugs at concerts.

Hun sælger stoffer ved koncerter.

155

I buried my dog at the pet cemetery.

Jeg begravede min hund på dyrekirkegården.

156

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Øje for øje, tand for tand.

157

You have bought more postage stamps than are necessary.

Du har købt flere frimærker end nødvendigt.

158

You have bought more postage stamps than are necessary.

Du har købt flere frimærker end hvad der er nødvendigt.

159

Can you keep a secret?

Kan du holde på en hemmelighed?

160

Just a minute.

Kun et minut.

161

You shouldn’t look down on him.

Du burde ikke se ned på ham.

162

Don’t you know that he passed away two years ago?

Ved du ikke at han gik bort for to år siden?

163

Do you live here?

Bor du her?

164

Do you have bread for lunch?

Spiser du brød til frokost?

165

Who are you waiting for?

Hvem venter du på?

166

Whom are you speaking of?

Hvem taler du om?

167

I’m proud of you.

Jeg er stolt af dig.

168

I’m proud of you.

Jeg er stolt af jer.

169

You never listen. I might as well talk to the wall.

Du hører aldrig efter. Jeg kunne lige så godt tale til væggen.

170

You ran a red light.

Du har kørt over for rødt lys.

171

You ran a red light.

Du kørte over for rødt lys.

172

Do you believe in God?

Tror du på Gud?

173

I think you’d better take a rest; you look ill.

Jeg synes at du burde tage dig et hvil; du ser syg ud.

174

You’re going too far.

Du går for langt.

175

Can you drive a car?

Kan du køre bil?

176

You are responsible for what you have done.

Du er ansvarlig for det du har gjort.

177

You lied to me, didn’t you?

Du løj for mig, gjorde du ikke?

178

Did you call me up last night?

Ringede du mig op i går aftes?

179

Why were you absent yesterday?

Hvorfor var du fraværende i går?

180

You should be ready for the worst.

Du bør være forberedt på det værste.

181

You should be ready for the worst.

Vær forberedt på det værste.

182

You must make up your mind, and that at once.

Du må bestemme dig og det straks.

183

You look pale.

Du ser bleg ud.

184

You continue making the same mistakes time after time.

Du bliver ved med at lave de samme fejl gang efter gang.

185

What time will you get to the station?

Hvornår vil du være på stationen?

186

What are you looking for?

Hvad leder du efter?

187

Do you love music?

Elsker du musik?

188

Can you make yourself understood in English?

Kan du gøre dig forståelig på engelsk?

189

Did you read it at all?

Har du overhovedet læst det?

190

Did you read it at all?

Har du overhovedet læst den?

191

You’ll never be alone.

Du vil aldrig være alene.

192

I’m surprised that you’re so naïve.

Jeg er overrasket over at du er så naiv.

193

I’m surprised that you’re so naïve.

Det overrasker mig at du er så naiv.

194

Don’t you like apples?

Kan du ikke lide æbler?

195

You are no longer a mere child.

Du er ikke længere bare et barn.

196

You should have known better.

Du burde have vidst bedre.

197

Now that you are grown-up, you ought to know better.

Nu da du er voksen, burde du vide bedre.

198

You are not a child any more.

Du er ikke et barn længere.

199

You surprised everybody.

Du overraskede alle.

200

Can you speak French?

Kan du tale fransk?

201

Why did you try to run away?

Hvorfor prøvede du at løbe væk?

202

You may go anywhere you like.

Du kan gå hvorhen du vil.

203

Where were you?

Hvor var du?

204

What are you doing?

Hvad laver du?

205

What are you doing?

Hvad gør du?

206

Do you not play tennis?

Spiller du ikke tennis?

207

You must do it at once.

Du skal gøre det med det samme.

208

You may keep the book.

Du kan beholde bogen.

209

You should emphasize that fact.

Det faktum bør du understrege.

210

You should have told me a long time ago.

Det burde du have fortalt mig for længe siden.

211

You will soon get accustomed to your new school.

Du vænner dig snart til din nye skole.

212

You ought to do it at once.

Du bør gøre det straks.

213

You are always watching TV.

Du ser altid tv.

214

You are a good boy.

Du er en god dreng.

215

Did you leave the window open?

Lod du vinduet stå åbent?

216

Omit needless words!

Udlad unødvendige ord!

217

Is there anything you want that you don’t have?

Er der noget du ønsker, som du ikke har?

218

Your driver’s license has expired.

Dit kørekort er udløbet.

219

I admire your ignorance.

Jeg beundrer din uvidenhed.

220

Your dream will come true some day.

Din drøm går i opfyldelse en dag.

221

It’s none of your business.

Det kommer ikke dig ved.

222

I will give you a bicycle for your birthday.

Jeg vil give dig en cykel til din fødselsdag.

223

I like the way you smile.

Jeg kan lide måden du smiler på.

224

I don’t need your help.

Jeg behøver ikke din hjælp.

225

Your income is about twice as large as mine.

Din indkomst er omkring dobbelt så stor som min.

226

Give me a lift in your car.

Giv mig et lift i din bil.

227

Compared with yours, my car is small.

Sammenlignet med din, er min bil lille.

228

May I borrow your dictionary?

Må jeg låne din ordbog?

229

Your bike is better than mine.

Din cykel er bedre end min.

230

What time is it by your watch?

Hvad er klokken på dit ur?

231

Where do you come from?

Hvor kommer du fra?

232

Your shoes are here.

Dine sko er her.

233

Your wish will come true in the near future.

Dit ønske vil gå i opfyldelse i nær fremtid.

234

What’s your wish?

Hvad er dit ønske?

235

Your eyes remind me of stars.

Dine øjne minder mig om stjerner.

236

Where is your school?

Hvor er din skole?

237

Where is your school?

Hvor er jeres skole?

238

I count on your help.

Jeg regner med din hjælp.

239

Your mother must have been beautiful when she was young.

Din mor må have været smuk, da hun var ung.

240

A friend of your father’s friend is not always your father’s friend.

En ven af din fars ven er ikke altid din fars ven.

241

A friend of your father’s friend is not always your father’s friend.

Din fars vens ven er ikke altid din fars ven.

242

I have something to tell you.

Jeg har noget at fortælle dig.

243

All you need is to get a driver’s license.

Alt hvad du behøver, er at få et kørekort.

244

You can’t have understood what he said.

Du kan ikke have forstået hvad han sagde.

245

I’ll make you a new suit.

Jeg vil lave et nyt sæt tøj til dig.

246

I want you to go.

Jeg vil gerne have at du går.

247

You are hopeless.

Du er håbløs.

248

I take my hat off to you!

Jeg tager hatten af for dig!

249

Can you do that?

Kan du gøre det?

250

I owe you ten dollars.

Jeg skylder dig ti dollar.

251

He, just like you, is a good golfer.

Han, såvel som du, er en god golfspiller.

252

He, just like you, is a good golfer.

Han, så vel som dig, er en god golfspiller.

253

He, just like you, is a good golfer.

Han, såvel som dig, er en god golfspiller.

254

He, just like you, is a good golfer.

Han, så vel som du, er en god golfspiller.

255

Who is your teacher?

Hvem er din lærer?

256

Which of you came here first?

Hvem af jer kom her først?

257

I need you.

Jeg har brug for dig.

258

I need you.

Jeg har brug for jer.

259

It was wise of you to ask him for help.

Det var klogt af dig at bede ham om hjælp.

260

It’s evident that you told a lie.

Det er indlysende at du fortalte en løgn.

261

I don’t blame you.

Jeg giver dig ikke skylden.

262

I don’t blame you.

Jeg bebrejder dig ikke.

263

I’ll do everything you tell me to do.

Jeg gør alt hvad du beder mig om.

264

A bear will not touch a dead body.

En bjørn vil ikke røre en død krop.

265

Take off your socks, please.

Tag venligst dine sokker af.

266

Take off your shoes.

Tag dine sko af.

267

Tie your shoelaces.

Bind dine snørebånd.

268

The shoes are worn out.

Skoene er nedslidte.

269

The shoes are worn out.

Skoene er udslidte.

270

The sky looks angry.

Himlen ser vred ud.

271

Fill in the blanks.

Udfyld de tomme felter.

272

How far is it to the airport?

Hvor langt er der til lufthavnen?

273

I’ll accompany you to the airport.

Jeg tager med dig til lufthavnen.

274

Where does the airport bus leave from?

Hvor kører lufthavnsbussen fra?

275

I went to the airport by taxi.

Jeg tog en taxa til lufthavnen.

276

I went to the airport by taxi.

Jeg tog en taxi til lufthavnen.

277

The airport was closed because of the fog.

Lufthavnen var lukket på grund af tågen.

278

Where can I get the airport bus?

Hvor kan jeg tage lufthavnsbussen?

279

The airport is close at hand.

Lufthavnen er tæt på.

280

I prefer a hotel by the airport.

Jeg foretrækker et hotel tæt på lufthavnen.

281

I’ll phone you as soon as I get to the airport.

Jeg ringer så snart jeg er i lufthavnen.

282

Air is invisible.

Luft er usynlig.

283

The sky is blue.

Himlen er blå.

284

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Hans fly til Hong Kong afgår kl. 14:00.

285

There wasn’t a cloud in the sky.

Der var ikke en sky på himlen.

286

The sun is shining in the sky.

Solen skinner på himlen.

287

Birds were singing in the sky.

Fugle sang i himlen.

288

It is easy to be wise after the event.

Det er let at være bagklog.

289

I want specific information.

Jeg vil have detaljer.

290

It’s so painful. Stop it!

Det gør så ondt! Stop det!

291

It’s so painful. Stop it!

Det gør så ondt! Hold op!

292

We’re going out for a meal on Friday.

Vi tager ud og spiser på fredag.

293

We’re going out for a meal on Friday.

Vi tager ud at spise på fredag.

294

Money is the root of all evil.

Penge er roden til alt ondt.

295

Do you want to be rich?

Ønsker du at være rig?

296

Do you want to be rich?

Ønsker I at være rige?

297

Do you want to be rich?

Vil du være rig?

298

I’m feeding the goldfish.

Jeg fodrer guldfisken.

299

Gold is heavier than silver.

Guld er tungere end sølv.

300

I have no money, but I have dreams.

Jeg har ikke penge, men jeg har drømme.

301

Gold is more precious than any other metal.

Guld er mere dyrebart end noget andet metal.

302

Too much money?

For mange penge?

303

Money is not everything.

Penge er ikke alt.

304

Spring will be here before long.

Foråret vil være her inden længe.

305

What a surprise!

Hvilken overraskelse!

306

To my surprise, the anthropologist was accused of murder.

Til min overraskelse blev antropologen anklaget for mord.

307

Are you mad?

Er du gal?

308

There were few students left in the classroom.

Der var få elever tilbage i klasseværelset.

309

The teachers greeted the little boy.

Lærerne hilste på den lille dreng.

310

Education does not consist simply in learning a lot of facts.

Uddannelse består ikke blot i at lære en masse fakta.

311

Dinosaurs are now extinct.

Dinosaurer er nu uddøde.

312

Dinosaurs are now extinct.

Dinosaurusser er nu uddøde.

313

I am afraid to jump over the ditch.

Jeg er bange for at springe over grøften.

314

The bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.

Den modige mand så på gangsteren med had og foragt.

315

Kyoto is famous for its old temples.

Kyoto er berømt for sine gamle templer.

316

There are many famous old buildings in Kyoto.

Der er mange berømte gamle bygninger i Kyoto.

317

There are many old temples in Kyoto.

Der er mange gamle templer i Kyoto.

318

A gigantic bird came flying toward him.

En gigantisk fugl kom flyvende imod ham.

319

We had a lot of snow last year.

Vi fik meget sne sidste år.

320

I bought two bottles of milk.

Jeg købte to flasker mælk.

321

Milk easily turns sour.

Mælk bliver let sur.

322

The milk turned sour.

Mælken er blevet sur.

323

Cows provide us with good milk.

Køer forsyner os med god mælk.

324

Yoke the oxen to the plow.

Spænd okserne for ploven.

325

I ran into an old friend.

Jeg stødte på en gammel ven.

326

You can’t teach an old dog new tricks.

Du kan ikke lære en gammel hund nye kunster.

327

You can’t teach an old dog new tricks.

Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster.

328

The ball bounced over the wall.

Bolden hoppede over muren.

329

Rub salt in the wound.

Strø salt i såret.

330

We didn’t need to hurry.

Vi behøvede ikke at skynde os.

331

Hurry up! The concert is starting.

Skynd dig! Koncerten begynder.

332

Hurry up! The concert is starting.

Skynd jer! Koncerten begynder.

333

Are there oak trees on the hill?

Er der egetræer på bjerget?

334

Customers stopped coming to our shop.

Kunderne stoppede med at komme til vores butik.

335

Smoking is strictly prohibited.

Rygning er strengt forbudt.

336

Most people killed by smoking were not heavy smokers.

De fleste mennesker der er døde af at ryge, var ikke storrygere.

337

Time to get up.

Tid til at stå op.

338

You are the only one.

Du er den eneste.

339

You have three cars.

Du har tre biler.

340

You drink tea.

Du drikker te.

341

We’ll leave as soon as you are ready.

Vi tager afsted når du er klar.

342

We’ll leave as soon as you are ready.

Vi tager af sted når du er klar.

343

Reporter: Did you buy her a kitten?

Reporter: Købte du en kattekilling til hende?

344

What’s the temperature?

Hvad er temperaturen?

345

Are you crazy?

Er du gal?

346

Like it?

Kan du lide det?

347

Forget it.

Glem det.

348

I’m exhausted.

Jeg er udmattet.

349

Press this button to start the machine.

Tryk på denne knap for at starte maskinen.

350

I will do it at the first opportunity.

Jeg vil gøre det ved første lejlighed.

351

The radio on the desk is a Sony.

Radioen på skrivebordet er en Sony.

352

Don’t take chances.

Tag ikke chancer.

353

Wash your face.

Vask dit ansigt.

354

The nurse took his temperature.

Sygeplejersken tog hans temperatur.

355

The nurse took his temperature.

Sygeplejersken tog sin temperatur.

356

The bill amounts to fifty dollars.

Regningen er på halvtreds dollar.

357

I’m freezing.

Jeg fryser.

358

Bring me a dry towel.

Hent et tørt håndklæde til mig.

359

Well begun is half done.

Godt begyndt er halvt fuldendt.

360

I hope you’re having fun.

Jeg håber at du har det sjovt.

361

I hope you had a nice trip.

Jeg håber du har haft en god tur.

362

I hope you had a nice trip.

Jeg håber du havde en god tur.

363

They hate him because he gives them a mountain of homework.

De hader ham fordi han giver dem et bjerg af hjemmearbejde.

364

The students stood waiting for a bus.

De studerende stod og ventede på en bus.

365

Students must keep silent during class.

Eleverne skal være stille i timen.

366

I met Tom on my way to school.

Jeg mødte Tom på vej til skole.

367

Our school begins at eight.

Vores skole begynder klokken otte.

368

Don’t be late for school.

Kom ikke for sent i skole.

369

Don’t be late for school.

Kom nu ikke for sent i skole.

370

It’s time to go to school.

Det er tid at gå i skole.

371

No one is too old to learn.

Ingen er for gammel til at lære.

372

Nuclear weapons are a threat to all humanity.

Kernevåben er en trussel mod hele menneskeheden.

373

Each of us has to be careful when driving.

Vi skal alle være forsigtige når vi kører.

374

The town was defended by a large army.

Byen blev forsvaret af en stor hær.

375

The Foreign Minister said that war was inevitable.

Udenrigsministeren sagde at krigen var uundgåelig.

376

I couldn’t make myself understood in a foreign country.

Jeg kunne ikke gøre mig forståelig i et fremmed land.

377

I don’t like to cook when it’s hot outside.

Jeg kan ikke lide at lave mad når det er varmt udenfor.

378

Grand opening sale.

Stort åbningsudsalg.

379

Good morning, everybody.

Godmorgen alle.

380

Good morning, everyone.

Godmorgen alle.

381

We went to the theater early, so we could be sure that everyone could get a seat.

Vi tog tidlig hen til teatret så vi kunne sikre os at alle kunne få en siddeplads.

382

We went to the theater early, so we could be sure that everyone could get a seat.

Vi tog tidligt hen til teateret så vi kunne være sikker på at alle kunne få en siddeplads.

383

A submarine cable was laid between the two countries.

Et søkabel blev lagt mellem de to lande.

384

He met his friend while bathing in the sea.

Han mødte sin ven medens han badede i havet.

385

There were few people on the beach.

Der var få mennesker på stranden.

386

About face!

Omkring!

387

Want to grab a drink on the way home?

Skal vi tage en drink på vej hjem?

388

I’ll bite the bullet.

Jeg kommer til at bide i det sure æble.

389

Bite the bullet.

Bid i det sure æble.

390

Not all of us can speak English.

Det er ikke os alle der kan tale engelsk.

391

We are a peace-loving nation.

Vi er et fredselskende folk.

392

We got into his car and went to the sea.

Vi satte os ind i hans bil og tog til havet.

393

We compared his work with hers.

Vi har sammenlignet hans arbejde med hendes.

394

We never work on Sunday.

Vi arbejder aldrig om søndagen.

395

We are against war.

Vi er imod krig.

396

We are faced with new kinds of diseases.

Vi står over for nye typer sygdomme.

397

We are faced with new kinds of diseases.

Vi står overfor nye typer sygdomme.

398

We should do away with the death penalty.

Vi burde afskaffe dødsstraffen.

399

We sat on a bench in the park.

Vi sad på en bænk i parken.

400

All of us want prices to decline.

Vi vil allesammen gerne have at priserne falder.

401

We enjoyed our travels in Europe.

Vi nød vores rejser i Europa.

402

We bought the goods at $3 a dozen.

Vi købte varerne for tre dollar dusinet.

403

We’ve been living here since July.

Vi har boet her siden juli.

404

We ran down the hill.

Vi løb ned ad bakken.

405

We retire at eleven o’clock.

Vi trækker os tilbage klokken elleve.

406

Can we create something out of nothing?

Kan man skabe noget af intet?

407

Our new head office is in Tokyo.

Vores nye hovedkontor ligger i Tokyo.

408

Our city has one third as many people as Tokyo.

Vor by har et indbyggertal der er en tredjedel af Tokyos.

409

Our project collapsed.

Vores projekt faldt til jorden.

410

Compared to our house, his is a palace.

Sammenlignet med vores hus, er hans et palads.

411

Stay here with us.

Bliv her hos os.

412

My name is Hopkins.

Mit navn er Hopkins.

413

We import coffee from Brazil.

Vi importerer kaffe fra Brasilien.

414

It’s no use crying over spilt milk.

Det nytter ikke noget at græde over spildt mælk.

415

I have three pieces of baggage.

Jeg har tre stykker bagage.

416

Don’t touch the flowers.

Rør ikke ved blomsterne.

417

A burnt child fears the fire.

Brændt barn skyr ilden.

418

The volcanic eruption threatened the village.

Vulkanudbruddet truede landsbyen.

419

Fire is very dangerous.

Ild er meget farlig.

420

Fire burns.

Ild brænder.

421

It’s dangerous to play around the fire.

Det er farligt at lege nær ved ilden.

422

There is no smoke without fire.

Ingen røg uden ild.

423

Singing is her strong point.

Sangen er hendes stærke side.

424

Singing is her strong point.

Det at synge er hendes stærke side.

425

I strolled along the streets to kill time.

For at slå tiden ihjel, slentrede jeg gennem gaderne.

426

Science does not solve all the problems of life.

Videnskaben løser ikke alle livets problemer.

427

My wife is partial to apple pie.

Min kone har en svaghed for æblekage.

428

My wife is partial to apple pie.

Min kone har en forkærlighed for æblekage.

429

All the family got out of the car.

Hele familien steg ud af bilen.

430

The landlord told me a cock and bull story about why we didn’t have heat for three days.

Værten fortalte mig en røverhistorie om hvorfor vi ikke havde varme på i tre dage.

431

We’ll borrow some money on the house.

Vi vil låne nogle penge på huset.

432

Let us go home.

Lad os gå hjem.

433

There wasn’t anybody in the house.

Der var ingen i huset.

434

We will purchase a new car next week.

Vi køber en ny bil i næste uge.

435

The house is on fire.

Der er ild i huset.

436

Summer is gone.

Sommeren er forbi.

437

The summer is over.

Sommeren er forbi.

438

The summer is over.

Sommeren er ovre.

439

The summer is over.

Sommeren er omme.

440

Mr Kato is a teacher.

Hr. Kato er lærer.

441

Who do you think you are?

Hvem tror du, du er?

442

There are several flowers. One is red, another is white, and the others are yellow.

Her er nogle blomster. En er rød, en anden er hvid og de andre er gule.

443

Thousands of foreigners visit Japan every year.

Tusinder af udlændinge besøger Japan hvert år.

444

Thousands of foreigners visit Japan every year.

Tusindvis af udlændinge rejser til Japan hvert år.

445

How many children do you have?

Hvor mange børn har du?

446

You may sit wherever you like.

Du må sidde lige hvor du har lyst til.

447

What time does it start?

Hvad tid begynder det?

448

What time is our train arriving at Hakata?

Hvad tid ankommer vores tog til Hakata?

449

When will you be back?

Hvornår kommer du tilbage?

450

What are you reading?

Hvad læser du?

451

What are you thinking about?

Hvad tænker du på?

452

What do you mean?

Hvad mener du?

453

Let me know what you’re up to.

Sig mig hvad du pønser på.

454

Are you sure you haven’t forgotten anything?

Er du sikker på at du ikke har glemt noget?

455

That won’t change anything.

Det vil intet ændre.

456

Nothing’s gonna change my world.

Intet vil ændre min verden.

457

It was nothing.

Selv tak.

458

Holy cow!

Du milde Moses!

459

I want to drink something cold.

Jeg vil drikke noget koldt.

460

There must be another way.

Der må være en anden vej.

461

Do you have anything to eat?

Har du noget at spise?

462

Do you have anything to eat?

Har I noget at spise?

463

I need something to write with.

Jeg har brug for noget at skrive med.

464

Can I help you?

Kan jeg hjælpe dig?

465

What’s the cause?

Hvad er årsagen?

466

What’s the cause?

Hvad er grunden?

467

Do you have a plan?

Har du en plan?

468

Do you have a plan?

Har I en plan?

469

Had they known what was about to happen, they would have changed their plans.

Hvis de dengang havde vidst hvad der snart ville ske, så ville de have ændret deres planer.

470

No matter what happens, I won’t be surprised.

Ligegyldigt hvad der sker, vil jeg ikke blive overrasket.

471

Do you have any pets?

Har du nogen kæledyr?

472

If we were to live on the moon, how large would the earth look?

Hvis vi skulle leve på månen, hvor stor ville jorden så se ud?

473

If we were to live on the moon, how large would the earth look?

Hvis vi skulle bo på månen, hvor stor ville jorden så se ud?

474

I have some acquaintance with chemistry.

Jeg har noget kendskab til kemi.

475

Translate the underlined sentences.

Oversæt de understregede sætninger.

476

The importance of music is underrated.

Musikkens betydning undervurderes.

477

I’m a free man.

Jeg er en fri mand.

478

I’m a free man.

Jeg er et frit menneske.

479

I’m a hero.

Jeg er en helt.

480

Leave me alone!

Lad mig være!

481

Leave me alone!

Lad mig være i fred!

482

Look at the house with the red roof.

Se på huset med det røde tag.

483

I saw the moon above the roof.

Jeg så månen over taget.

484

I saw the moon above the roof.

Jeg har set månen over taget.

485

The prince fell in love with a woodcutter’s daughter.

Prinsen forelskede sig i en skovhuggers datter.

486

The prince was turned by magic into a frog.

Prinsen blev ved hjælp af magi forvandlet til en frø.

487

Is this the right way to Yokohama Station?

Er dette den rigtige vej til Yokohama station.

488

Yokohama is a beautiful port town.

Yokohama er en smuk havneby.

489

Please pass me the salt.

Vær så venlig at række mig saltet.

490

We saw the tower in the distance.

Vi så tårnet i det fjerne.

491

I saw a cottage in the distance.

Jeg så en hytte i det fjerne.

492

I heard a dog barking in the distance.

Jeg hørte en hund gø i det fjerne.

493

The monkeys are grooming each other.

Aberne afluser hinanden.

494

Draw a circle.

Tegn en cirkel.

495

I had to run to the station.

Jeg måtte løbe til stationen.

496

Can you tell me how to get to the station?

Kan du fortælle mig vejen til stationen?

497

The station is situated in between the two towns.

Stationen ligger mellem de to byer.

498

The station is two miles away.

Der er to miles til banegården.

499

When I arrived at the station, the train was just about to leave.

Da jeg ankom til stationen, skulle toget lige til at køre.

500

Will you wait for us at the station?

Vil I vente på os ved stationen?

501

Will you wait for us at the station?

Vil du vente på os ved stationen?

502

Will you wait for us at the station?

Venter du på os ved stationen?

503

Will you wait for us at the station?

Venter I på os ved stationen?

504

An American spoke to me at the station.

En amerikaner talte til mig på stationen.

505

The English team beat the Brazilian team in the international football tournament.

Det engelske hold slog det brasilianske hold i den internationale fodboldturnering.

506

Have you begun studying English?

Er du begyndt at lære engelsk?

507

I’m studying English.

Jeg studerer engelsk.

508

English is taught in most countries.

Der undervises i engelsk i de fleste lande.

509

English is taught in most countries.

Der bliver undervist i engelsk i de fleste lande.

510

A lot of English words are derived from Latin.

Mange engelske ord stammer fra latin.

511

Can you do without an English dictionary?

Kan du klare dig uden en engelskordbog?

512

Many English words are derived from Latin.

Mange engelske ord stammer fra latin.

513

Answer in English.

Svar på engelsk.

514

Must I answer in English?

Skal jeg svare på engelsk?

515

He can speak either English or French.

Han kan tale enten engelsk eller fransk.

516

I wish I could swim.

Jeg ville ønske jeg kunne svømme.

517

Do you like movies?

Kan du lide film?

518

When does the movie start?

Hvornår begynder filmen?

519

When does the movie start?

Hvad tid begynder filmen?

520

The movie was so sad that everybody cried.

Filmen var så trist at alle græd.

521

The movie was so sad that everybody cried.

Filmen var så sørgelig at alle græd.

522

If there were no clouds, we could not enjoy the sun.

Hvis der ikke var skyer, ville vi ikke kunne nyde solen.

523

The clouds are getting darker.

Skyerne bliver mørkere.

524

The driver advised us to fasten our seat belts.

Føreren rådede os til at spænde vores sikkerhedsseler.

525

You should obey the traffic laws when you drive.

Du skal overholde færdselsloven når du kører.

526

Fasten your seat belt when you drive.

Spænd sikkerhedsselen når du kører.

527

It has stopped raining.

Det er holdt op med at regne.

528

I stayed home because of the rain.

Jeg blev hjemme på grund af regnen.

529

It began to rain cats and dogs.

Det begyndte at styrtregne.

530

Space travel was thought to be impossible.

Rumrejser ansås for at være umuligt.

531

The astronauts went up to the moon in a rocket.

Astronauterne tog op til månen i en raket.

532

I can’t lift my right arm.

Jeg kan ikke løfte min højre arm.

533

Roll up your right sleeve.

Rul dit højre ærme op.

534

Roll up your right sleeve.

Smøg dit højre ærme op.

535

Acid rain in drinking water affects human health.

Drikkevand med syreregn påvirker helbredet.

536

Are drinks free?

Er drikke gratis?

537

One can drink too much, but one never drinks enough.

Man kan drikke for meget, men man drikker aldrig nok.

538

I recognized her at first glance.

Jeg genkendte hende ved første blik.

539

Where is the nearest telephone box?

Hvor er nærmeste telefonboks?

540

Where’s the nearest library?

Hvor er det nærmeste bibliotek?

541

Where is the nearest bank?

Hvor er nærmeste bank?

542

The people in this town, generally speaking, are kind to visitors.

Menneskene i denne by er som oftest venlige over for besøgende.

543

How about a drink?

Hvad med en drink?

544

How about a drink?

Hvad vil du sige til en drink?

545

No one can determine the amount of money we waste in a year.

Ingen kan finde ud af hvor mange penge vi ødsler bort på et år.

546

It rained hard all day.

Det regnede kraftigt hele dagen.

547

I had to stay in bed all day.

Jeg måtte blive i sengen hele dagen.

548

I cannot answer so many questions at a time.

Jeg kan ikke svare på så mange spørgsmål på én gang.

549

Rome was not built in a day.

Rom blev ikke bygget på en dag.

550

What the devil are you doing?

Hvad i helvede laver du?

551

What the devil are you doing?

Hvad i djævlens navn laver du?

552

To kill two birds with one stone.

At slå to fluer med ét smæk.

553

The bus was empty except for one elderly woman.

Bussen var tom bortset fra én ældre kvinde.

554

A woman appeared from behind a tree.

En kvinde kom frem bag træet.

555

You cannot lift the piano alone.

Du kan ikke løfte pianoet alene.

556

Can you move this desk by yourself?

Kan du flytte dette skrivebord selv?

557

He took a week off.

Han tog en uge fri.

558

How often a week do you take a bath?

Hvor mange gange tager du bad om ugen?

559

He didn’t say a word.

Han sagde ikke et ord.

560

January is the first month of the year.

Januar er årets første måned.

561

The family had a hard time after the war.

Familien havde en hård tid efter krigen.

562

I don’t like being made a fool of.

Jeg bryder mig ikke om at blive gjort til grin.

563

Would you do me a favor?

Vil du gøre mig en tjeneste?

564

The doctor analyzed the blood sample for anemia.

Lægen analyserede blodprøven for anæmi.

565

What did he say?

Hvad sagde han?

566

You’d better consult your doctor.

Du burde gå til lægen.

567

You should consult your doctor.

Du burde gå til lægen.

568

If only the doctor had come a little sooner.

Hvis bare lægen var kommet lidt tidligere.

569

My stomach hurts.

Jeg har mavepine.

570

My stomach is rumbling.

Min mave rumler.

571

Could you say that in plain English?

Kan du sige det i et sprog alle kan forstå?

572

Could you say that in plain English?

Kan du sige det på almindeligt engelsk?

573

She is unconscious.

Hun er bevidstløs.

574

The committee meets twice a month.

Komiteen holder møde to gange om måneden.

575

His influence in the committee became weaker and weaker.

Hans indflydelse i komiteen blev mindre og mindre.

576

There used to be a church here.

Der plejede at være en kirke her.

577

There used to be a store right here.

Der plejede at ligge en butik lige her.

578

There used to be a small shrine around here.

Der plejede at være en lille helligdom heromkring.

579

Darkness is the absence of light.

Mørke er fravær af lys.

580

I reached the village before dark.

Jeg nåede frem til landsbyen før det blev mørkt.

581

I took the bus in order to reach the destination before it got dark.

Jeg tog bussen for at nå frem før det blev mørkt.

582

It’s getting dark. Please turn the light on for me.

Det er ved at blive mørkt. Vær sød at tænde lyset for mig.

583

It’s getting dark. You’d better go home.

Det er ved at blive mørkt. Du må hellere gå hjem.

584

Don’t let her go out after dark.

Lad hende ikke gå ud når det er mørkt.

585

She switched on the lamp because it was dark.

Hun tændte for lampen fordi det var mørkt.

586

You may injure yourself if you don’t follow safety procedures.

Du kan komme til skade hvis du ikke følger sikkerhedsforskrifterne.

587

You may injure yourself if you don’t follow safety procedures.

Du kan komme til skade hvis du ikke følger sikkerhedsbestemmelserne.

588

I feel relieved.

Jeg føler mig lettet.

589

Okay. Sorry.

Okay. Undskyld.

590

Aoi is a very good dancer.

Aoi er en meget god danser.

591

Aoi became a dancer.

Aoi blev danser.

592

I didn’t marry her because I loved her.

Jeg giftede mig ikke med hende fordi jeg elskede hende.

593

We stood at the door and waited.

Vi stod ved døren og ventede.

594

Our world is only a small part of the universe.

Vores verden er kun en lille del af universet.

595

I usually go to bed at ten.

Jeg plejer at gå i seng klokken ti.

596

I like both dogs and cats.

Jeg kan lide både katte og hunde.

597

I swim once a week.

Jeg svømmer en gang ugentlig.

598

I have a cat and a dog.

Jeg har en kat og en hund.

599

I’m from Kyoto.

Jeg er fra Kyoto.

600

I was a first year student last year.

Jeg var førsteårsstuderende i fjor.

601

I like pizza very much.

Jeg holder meget af pizza.

602

I paid 40,000 yen for this tape recorder.

Jeg har betalt 40.000 yen for den her båndoptager.

603

I am at home.

Jeg er hjemme.

604

I have a friend whose father is a famous pianist.

Jeg har en ven, hvis far er en kendt pianist.

605

We import tea from India.

Vi importerer te fra Indien.

606

There is a church near my house.

Der er en kirke nær ved mit hus.

607

Mr Wilder gave me your e-mail address.

Hr. Wilder gav mig din e-mailadresse.

608

Mr Wilder gave me your e-mail address.

Hr. Wilder har givet mig din e-mailadresse.

609

Do you know how to use a word processor?

Er du i stand til at bruge et tekstbehandlingsprogram?

610

London is the capital of England.

London er Englands hovedstad.

611

Robert was so busy he had to turn down an invitation to play golf.

Robert havde for travlt, han blev nødt til at afslå en invitation til at spille golf.

612

What do you think of reggae?

Hvad synes du om reggae?

613

What do you think of reggae?

Hvad synes du om reggaemusik?

614

Reagan became President of the United States in 1981.

Reagan blev USAs præsident i 1981.

615

Lucy’s mother told her to take care of her younger sister.

Lucys mor bad hende om at tage sig af sin lillesøster.

616

I am eating an apple.

Jeg spiser et æble.

617

Would you like another apple?

Vil du have et æble til?

618

She bit into the apple.

Hun bed i æblet.

619

Apples grow on trees.

Æbler vokser på træer.

620

I’d like two kilos of apples.

Jeg vil gerne have to kilo æbler.

621

Do you like apples?

Kan du lide æbler?

622

Do you like apples?

Kan I lide æbler?

623

The apples are not quite ripe.

Æblerne er ikke helt modne.

624

They sell apples at five dollars each.

De sælger æbler til fem dollar stykket.

625

All the apple trees were cut down.

Alle æbletræerne blev fældet.

626

The apple trees grew old and new ones were planted.

Æbletræerne voksede sig gamle og nye blev plantet.

627

Half of the apples are rotten.

Halvdelen af æblerne er rådne.

628

There is a pen between the apple and the book.

Der er en pen mellem æblet og bogen.

629

Which do you prefer, apples or bananas?

Hvad foretrækker du, æbler eller bananer?

630

The apple fell from the tree.

Æblet faldt fra træet.

631

The apple fell from the tree.

Æblet faldt ned fra træet.

632

There are a few apples on the tree, aren’t there?

Der er et par æbler på træet, er der ikke?

633

The apples are ripe.

Æblerne er modne.

634

Some apples fell down from the tree.

Nogle æbler faldt ned fra træet.

635

An apple fell off the tree.

Et æble faldt fra træet.

636

One of the apples fell to the ground.

Et af æblerne faldt på jorden.

637

An apple fell to the ground.

Et æble faldt til jorden.

638

A rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.

En myldretidstrafikkø forsinkede min ankomst med to timer.

639

Turn on the radio.

Tænd for radioen.

640

Please turn off the light.

Vær så venlig at slukke lyset.

641

The lions are in the cage.

Løverne er i buret.

642

The lion is often used as a symbol of courage.

Løven bruges ofte som et symbol for mod.

643

The lion is the king of the jungle.

Løven er junglens konge.

644

The lion is the king of the jungle.

Løven er konge af junglen.

645

Did you hear the roar of the lions?

Hørte du brølet fra løverne?

646

John testified concerning him.

John tilstod, hvad der angik ham.

647

I often see him.

Jeg ser ham ofte.

648

Don’t make me laugh.

Få mig ikke til at le.

649

I’d like to see you before I leave for Europe.

Jeg ville gerne se dig før jeg tager af sted til Europa.

650

Take your time.

Tag din tid.

651

Now, boys. he said.

Nu, drenge. sagde han.

652

Molly has a large clock.

Molly har et stort ur.

653

Why not?

Hvorfor ikke?

654

I will help you, of course.

Jeg hjælper dig selvfølgelig.

655

If it rains tomorrow, I’m not going to the meeting.

Hvis det regner i morgen, tager jeg ikke til mødet.

656

If it rains tomorrow, I’m not going to the meeting.

Hvis det regner i morgen, så skipper jeg mødet.

657

If she hadn’t made waves about it, she never would have got her money back.

Hvis ikke hun havde lavet ballade, havde hun aldrig fået sine penge tilbage.

658

If it were not for water, there would be no life on the earth.

Uden vand ville der ikke være liv på jorden.

659

If it were not for water, there would be no life on the earth.

Uden vand fandtes der intet liv på jorden.

660

If I were a bird, I could fly to you.

Hvis jeg var en fugl, så kunne jeg flyve hen til dig.

661

If I were you, I would go home at once.

Hvis jeg var dig så ville jeg straks gå hjem.

662

If I had enough money, I could buy it.

Hvis jeg havde penge nok, kunne jeg købe den.

663

If Sue is coming by air, she ought to arrive very soon.

Hvis hun kommer med fly, burde Sue ankomme meget snart.

664

It will have been raining for a week if it does not stop tomorrow.

Det vil have regnet en uge hvis ikke det holder op i morgen.

665

A little louder.

Lidt højere.

666

It is almost 12 o’clock.

Klokken er næsten 12.

667

The damage is done.

Skaden er sket.

668

No, thank you.

Nej tak.

669

Will you have another cup of tea?

Vil du have en kop te mere?

670

Had he tried it once more, he would have succeeded in it.

Havde han prøvet én gang til, ville det være lykkedes for ham.

671

Do it again!

Gør det igen!

672

No more parties.

Ikke flere fester.

673

How long have you been living out of a suitcase?

Hvor længe har du boet i en kuffert?

674

How long have you been living out of a suitcase?

Hvor længe har du levet i en kuffert?

675

The apple harvest will soon come.

Æblehøsten begynder snart.

676

I don’t have time to take any more pupils.

Jeg har ikke tid til at tage flere elever.

677

Now it’s time to say good night.

Nu er det tid til at sige godnat.

678

Meg is as tall as Ken.

Meg er lige så høj som Ken.

679

Have you ever been to Mexico?

Har du nogensinde været i Mexico?

680

They speak Spanish in Mexico.

De taler spansk i Mexico.

681

Mary looks like her mother.

Mary ligner sin mor.

682

Mary is tall.

Maria er høj.

683

Mary oiled her bicycle.

Mary smurte sin cykel.

684

Mary oiled her bicycle.

Mary har givet sin cykel olie.

685

There was no one in the room besides Mary and John.

Der var ingen i lokalet udover Mary og John.

686

You’re disgusting!

Du er afskyelig!

687

You’re disgusting!

Du er ækel!

688

We all like cycling.

Vi kan alle lide at cykle.

689

Everybody agrees with you.

Alle er enige med dig.

690

I remembered everybody.

Jeg huskede alle.

691

Speak louder so everyone can hear you.

Tal højere så alle kan høre dig.

692

I want three sugars in my milk.

Jeg vil gerne have tre stykker sukker i min mælk.

693

Where is the milk tea?

Hvor er mælke-teen?

694

Miniskirts have gone out of fashion.

Miniskørter er gået af mode.

695

Miniskirts have gone out of fashion.

Miniskørter er blevet umoderne.

696

I wish you all a merry Christmas and a happy new year.

Jeg ønsker jer en god jul og et godt nytår.

697

I wish you all a merry Christmas and a happy new year.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

698

It looks as if it’s going to rain.

Det ser ud til regn.

699

Marconi invented the radio.

Marconi opfandt radioen.

700

Maria spends a lot of money on clothes.

Maria bruger en masse penge på tøj.

701

Mayuko took a bite of my apple.

Mayuko tog en bid af mit æble.

702

It is going to rain soon.

Der er regn på vej.

703

It is going to rain soon.

Det vil snart regne.

704

It won’t be long before we know the truth.

Vi vil snart kende sandheden.

705

It won’t be long before we know the truth.

Vi vil snart vide sandheden.

706

Let’s get together and talk it over.

Lad os sætte os ned og snakke om det.

707

Quite by chance, I met my old friend at the airport.

Helt tilfældigt mødte jeg min gamle ven i lufthavnen.

708

Max is clever with his fingers.

Max er ferm på fingrene.

709

Excuse me for opening your letter by mistake.

Du må undskylde at jeg kom til at åbne dit brev ved et uheld.

710

I don’t know yet.

Det ved jeg endnu ikke.

711

The night is still young.

Natten er stadig ung.

712

See you again.

Vi ses!

713

We still have plenty of time.

Vi har stadig masser af tid.

714

They asked him.

De spurgte ham.

715

They asked him.

De har spurgt ham.

716

Mother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.

Moder Teresa brugte præmiesummen til sit arbejde i Indien og i hele verden.

717

Mother Teresa was born in Yugoslavia in 1910.

Moder Teresa blev født i Jugoslavien i 1910.

718

Microwaves penetrate the food in the oven.

Mikrobølger gennemtrænger fødevarerne i ovnen.

719

Mike and Ken are friends.

Mike og Ken er venner.

720

How are you, Mike?

Hvordan har du det, Mike?

721

Miss March gave me an English dictionary.

Frøken March gav mig en engelskordbog.

722

All in all, this was a nice party.

Alt i alt så var det en hyggelig fest.

723

Oh, my God!

Åh, min Gud!

724

Mr White is a man of reason.

Hr. White er en fornuftig mand.

725

Professor White published his first book last year.

Professor White udgav sin første bog sidste år.

726

White bread, please.

Hvidt brød, tak.

727

I get goose bumps when I see a horror movie.

Jeg får gåsehud når jeg ser en skrækfilm.

728

Here comes the train.

Her kommer toget.

729

Bob is my friend.

Bob er min ven.

730

Bob is popular at school.

Bob er populær i skolen.

731

Bob has been engaged to Mary for over a year.

Bob har været forlovet med Mary i over et år.

732

I doubt if Bob will come on time.

Jeg tvivler på at Bob kommer til tiden.

733

I doubt if Bob will come on time.

Jeg tvivler på om Bob kommer til tiden.

734

Almost every day he goes to the river and fishes.

Næsten hver dag går han hen til floden og fisker.

735

Almost all the students believed the rumor.

Næsten alle studerende troede på rygtet.

736

Most houses were destroyed to pieces.

De fleste huse blev totalt ødelagt.

737

Most of the dogs are alive.

De fleste af hundene er i live.

738

It was dark when I reached the hotel.

Det var mørkt da jeg nåede hotellet.

739

There is little coffee left in the pot.

Der er endnu lidt kaffe i kanden.

740

There is little coffee left in the pot.

Der er stadig lidt kaffe på kanden.

741

The pot is boiling over.

Gryden koger over.

742

Show me what you have in your pocket.

Vis mig hvad du har i lommen.

743

I used to listen to the calls of the wild birds in this forest.

Jeg plejede at lytte til de vilde fugles kald i denne skov.

744

I’m about ready.

Jeg er næsten færdig.

745

I neither drink nor smoke.

Jeg hverken drikker eller ryger.

746

I neither drink nor smoke.

Jeg drikker ikke, og jeg ryger heller ikke.

747

In my opinion he is not fit for the work.

Efter min mening er han ikke arbejdsduelig.

748

My bicycle has a flat tire.

Min cykel er punkteret.

749

What did you do with my glasses?

Hvad har du gjort ved mine briller?

750

You can come with me.

Du kan komme med mig.

751

Can I see what’s on the other channels?

Må jeg se hvad der er på de andre kanaler?

752

Can I see what’s on the other channels?

Må jeg se hvad de sender på de andre kanaler?

753

Was anybody else absent?

Var nogen anden fraværende?

754

I have a ball-point pen, but I want another.

Jeg har en kuglepen, men jeg vil gerne have en anden.

755

Paul makes it a rule not to be late for his appointments.

Paul kommer af princip ikke for sent til en aftale.

756

Paula is going to wash the car tomorrow.

Paula vil vaske bilen i morgen.

757

Paula is going to wash the car tomorrow.

Paula vasker bilen i morgen.

758

The boy rowing the boat is a friend of mine.

Drengen der ror båden er en af mine venner.

759

We went to the lake to row a boat.

Vi tog til søen for at ro i en båd.

760

Do you have a pen?

Har du en pen?

761

Henry James was an American by birth.

Henry James var amerikansk af fødsel.

762

Henry wants to see you.

Henry ønsker at se dig.

763

Henry wants to see you.

Henry vil se dig.

764

Let’s sit down on the bench.

Lad os sætte os på bænken.

765

You wash the dishes, Ben.

Du tager opvasken, Ben.

766

Helen is playing in the yard.

Helen leger i gården.

767

Helen is by nature an optimist.

Helen er af natur optimist.

768

We were watching TV when the bell rang.

Vi så TV da klokken ringede.

769

We were watching TV when the bell rang.

Vi så tv da klokken ringede.

770

We were watching TV when the bell rang.

Vi så fjernsyn da klokken ringede.

771

We were watching TV when the bell rang.

Vi sad og så fjernsyn da klokken ringede.

772

Betty killed him.

Betty slog ham ihjel.

773

Betty killed him.

Betty dræbte ham.

774

Betty killed him.

Betty har dræbt ham.

775

Betty drives fast.

Betty kører hurtigt.

776

Betty never said a word.

Betty sagde aldrig et ord.

777

Betty laid herself on the bed.

Betty lagde sig på sengen.

778

Thank you for your present.

Tak for din gave.

779

The function of the brake is to stop the car.

Bremsens funktion er at stoppe bilen.

780

Something is wrong with the brakes.

Der er noget galt med bremserne.

781

The brake didn’t work.

Bremsen virkede ikke.

782

I have a daughter who’s married to a Frenchman.

Jeg har en datter som er gift med en franskmand.

783

I have a daughter who’s married to a Frenchman.

Jeg har en datter der er gift med en franskmand.

784

French is difficult to learn.

Fransk er vanskeligt at lære.

785

People in Brazil were proud of him.

Folk i Brasilien var stolte af ham.

786

Mr Brown is our financial adviser.

Hr. Brown er vores finansrådgiver.

787

Who is the girl in the pink dress?

Hvem er pigen i den pinkfarvede kjole?

788

Bill is my best friend.

Bill er min bedste ven.

789

Bill turned on the television.

Bill tændte for fjernsynet.

790

Bill was killed by that man.

Bill blev dræbt af den mand.

791

There is a car in front of the building.

Der står en bil foran bygningen.

792

Billy is good at sports.

Billy er god til sport.

793

It looks as if it is going to rain.

Det ser ud til regn.

794

Hitler led Germany into war.

Hitler førte Tyskland i krig.

795

It was dreadful weather.

Det var et skrækkeligt vejr.

796

Picasso is a famous artist.

Picasso er en berømt kunstner.

797

Picasso painted this picture in 1950.

Picasso malede dette maleri i 1950.

798

I bought a Picasso.

Jeg købte en Picasso.

799

I’ll buy you a beer.

Jeg køber en øl til dig.

800

Go easy on the beer!

Drik ikke så meget øl.

801

Go easy on the beer!

Drik ikke så mange øl.

802

Beer bottles are made of glass.

Ølflasker er lavet af glas.

803

I don’t drink much beer.

Jeg drikker ikke meget øl.

804

The Beatles gave five concerts in Tokyo in 1996.

The Beatles gav fem koncerter i 1996 i Tokyo.

805

The piano was out of tune; it sounded very bad.

Klaveret stemte ikke; det lød utroligt dårligt.

806

Your diet is going to be really unbalanced if all you eat is hamburgers.

Din kost vil virkelig blive uafbalanceret, hvis det eneste du spiser er hamburgere.

807

Let’s play volleyball.

Lad os spille volleyball.

808

Paris is best in autumn.

Paris er bedst om efteråret.

809

Where is Paris?

Hvor er Paris?

810

The roses bloom in spring.

Roser blomstrer om foråret.

811

Who wrote Hamlet?

Hvem skrev Hamlet?

812

The dove is a famous symbol for peace.

Duen er et berømt symbol for fred.

813

The police car was driving at fairly high speed.

Politibilen kørte med forholdsvis høj hastighed.

814

The police car was driving at fairly high speed.

Politibilen kørte med forholdsvis høj fart.

815

There were no visible dangers.

Der var ikke synlige farer.

816

A bee flew out of the window.

En bi fløj ud ad vinduet.

817

Bread and butter is their usual breakfast.

Brød og smør er deres sædvanlige morgenmad.

818

Butter is made from milk.

Smør laver man af mælk.

819

Butter is made from milk.

Smør er lavet af mælk.

820

Show me the way to the bus stop.

Vis mig vejen til busstoppestedet.

821

May I see your passport?

Må jeg se dit pas?

822

May I look at your passport?

Må jeg se dit pas?

823

The bus was two minutes early.

Bussen kom to minutter for tidlig.

824

I missed the bus.

Jeg nåede ikke bussen.

825

There comes the bus.

Der kommer bussen.

826

Stand the ladder against the wall.

Stil stigen op ad muren.

827

Stop making a fool of yourself. Everyone is laughing at you.

Hold op med at gøre dig selv til grin. Alle griner ad dig.

828

There are some flies on the wall.

Der er nogle fluer på væggen.

829

Autumn is the best season for going on hikes.

Efteråret er den bedste årstid til vandreture.

830

It is said that the Vikings preceded Columbus in discovering America.

Man siger at vikingerne opdagede Amerika før Columbus.

831

There were more than fifty girls at the party.

Flere end halvtreds piger var til stede ved festen.

832

Can you come to the party?

Kan du komme til festen?

833

The child was hiding behind a big tree.

Barnet gemte sig bag et stort træ.

834

Cats can see in the dark.

Katte kan se i mørke.

835

Will you marry me?

Vil du gifte dig med mig?

836

Carrots and turnips are edible roots.

Gulerødder og majroer er spiselige rødder.

837

What time does the train for New York depart?

Hvornår afgår toget til New York?

838

Have you ever been to New York?

Har du nogensinde været i New York?

839

Have you ever been to New York?

Har du nogensinde været i New York City?

840

New York is worth visiting.

New York er værd at besøge.

841

New York is the biggest city in the world.

New York er den største by i verden.

842

New York weather is hot and humid in the summer.

Vejret i New York er om sommeren varmt og fugtigt.

843

Newton saw an apple fall off a tree.

Newton så et æble falde fra et træ.

844

How sad a story this is!

Hvor er det en trist historie.

845

She said, “How confident he looks!”

Hun sagde, “Hvor ser han selvsikker ud!”

846

What a mean fellow!

Sikke en ond fyr.

847

What a big dog that is!

Sikke en stor hund!

848

What a lovely creature!

Sikke et dejligt dyr!

849

What a wonderful invention!

Sikke en vidunderlig opfindelse!

850

What a heavy bag!

Sikke en tung taske!

851

What a big pumpkin!

Sikken et stort græskar!

852

What a big pumpkin!

Sikke et stort græskar!

853

Your house is fantastic.

Dit hus er fantastisk.

854

How cold it is!

Hvor er det koldt!

855

What a wonderful night!

Sikke en dejlig aften!

856

What a wonderful night!

Sikke en dejlig nat!

857

What a beautiful town!

Sikke en flot by!

858

Nancy is a capable nurse.

Nancy er en habil sygeplejerske.

859

Nancy is a capable nurse.

Nancy er en kompetent sygeplejerske.

860

Nancy wants a pair of red shoes.

Nancy vil have et par røde sko.

861

Nancy is afraid of dogs.

Nancy er bange for hunde.

862

Nancy, here’s a letter for you.

Nancy, her er et brev til dig.

863

Judging from his accent, he must be from Osaka.

At dømme fra hans accent, så er han fra Osaka.

864

Everything is ready.

Alt er parat.

865

I’m still single.

Jeg er stadig single.

866

Is there anything I can do to help?

Er der noget jeg kan gøre for at hjælpe?

867

No, it’s second hand.

Nej, det er brugt.

868

No, it’s second hand.

Nej, det er secondhand.

869

Was Nazism peculiar to Germany?

Var nazismen et særligt tysk fænomen?

870

Why did he run away?

Hvorfor løb han væk?

871

Why is he here?

Hvorfor er han her?

872

Why did you turn down his offer?

Hvorfor afslog du hans tilbud?

873

Why did you turn down his offer?

Hvorfor tog du ikke imod hans tilbud?

874

Do you know why the sky is blue?

Ved du hvorfor himlen er blå?

875

Why are you crying?

Hvorfor græder du?

876

Why do you want to be a nurse?

Hvorfor vil du gerne være sygeplejerske?

877

Why are you in such a hurry?

Hvorfor har du så travlt?

878

I can’t understand why you are so critical of him.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor du kritiserer ham sådan.

879

Why did you go to Tokyo?

Hvorfor tog du til Tokyo?

880

Why did you go to Tokyo?

Hvorfor er du taget til Tokyo?

881

Why didn’t you believe me?

Hvorfor troede du ikke på mig?

882

Why did you get up so early?

Hvorfor stod du så tidligt op?

883

Why are your eyes so big?

Hvorfor er dine øjne så store?

884

No river in the world is longer than the Nile.

Ingen flod i verden er længere end Nilen.

885

It can be used as a knife.

Den kan bruges som en kniv.

886

It can be used as a knife.

Det kan bruges som en kniv.

887

What’s this chair doing here?

Hvad laver denne stol her?

888

Every man has his price.

Ethvert menneske har sin pris.

889

What sort of information do you get on the Internet?

Hvilken type information finder du på internettet?

890

How long will this rope hold?

Hvor længe vil dette tov holde?

891

Tolstoy achieved worldwide fame.

Tolstoj opnåede verdensberømmelse.

892

I’ll pay with travelers’ checks.

Jeg vil betale med rejsecheck.

893

Which is stronger, a tiger or a lion?

Hvem er stærkest, en tiger eller en løve?

894

Every driver must follow the traffic rules.

Enhver bilist skal overholde færdselsreglerne.

895

Every driver must follow the traffic rules.

Enhver bilist skal respektere færdselsreglerne.

896

Tom is a good cook.

Tom er en god kok.

897

Tom acknowledges that he was defeated.

Tom erkender at han blev besejret.

898

Tom is the tallest in his class.

Tom er den højeste i klassen.

899

Tom has less money than his brother does.

Tom har færre penge end sin bror.

900

Tom can run fast.

Tom kan løbe stærkt.

901

Tom can run fast.

Tom kan løbe hurtigt.

902

Tom is too honest a boy to tell a lie.

Tom er en dreng der er for ærlig til at lyve.

903

Tom is older than I.

Tom er ældre end mig.

904

Tom has an eye for modern art.

Tom har øje for moderne kunst.

905

Tom is not yet able to swim.

Tom kan endnu ikke svømme.

906

Does Tom like tomatoes?

Kan Tom lide tomater?

907

Tom is so intelligent that he stands out in class.

Tom er så intelligent at han skiller sig ud i klassen.

908

Tom finally gave up smoking.

Tom er endelig holdt op med at ryge.

909

Tom came running with a letter from Judy.

Tom kom løbende med et brev fra Judy.

910

Tom is always playing video games.

Tom spiller altid videospil.

911

Tom has bought a house which has six rooms.

Tom har købt et hus der har seks værelser.

912

The house Tom built is wonderful.

Huset som Tom byggede er vidunderligt.

913

Where is Tom’s classroom?

Hvor er Toms klasseværelse?

914

Thomas Edison invented the light bulb.

Thomas Edison opfandt elpæren.

915

Thomas Edison invented the light bulb.

Thomas Edison har opfundet glødepæren.

916

Where does it hurt?

Hvor gør det ondt?

917

Not all children like apples.

Ikke alle børn kan lide æbler.

918

Which dog is yours?

Hvilken hund er din?

919

How much longer will I have to stay in the hospital?

Hvor længe skal jeg endnu blive på sygehuset?

920

How big?

Hvor stor?

921

Tony studies after dinner.

Tony studerer efter aftensmad.

922

Tony is a polite boy.

Tony er en høflig dreng.

923

Donna was born with a silver spoon in her mouth.

Donna blev født med en sølvske i munden.

924

I cannot run because I am very tired.

Jeg kan ikke løbe fordi jeg er meget træt.

925

It was so dark.

Det var så mørkt.

926

Which way should I go?

Hvilken vej skal jeg gå?

927

Which car is your father’s?

Hvilken bil er din fars?

928

It doesn’t matter which team wins the game.

Det spiller ingen rolle hvilket hold der vinder kampen.

929

Take the one you like best, whichever it is.

Tag den du bedst kan lide, lige meget hvilken det er.

930

By the way, where does he live?

Forresten, hvor bor han?

931

By the way, do you play the violin?

Forresten, spiller du violin?

932

By the way, where do you live?

Hvor bor du, for resten?

933

By the way, where do you live?

Hvor bor du, forresten?

934

Where can I park?

Hvor kan jeg parkere?

935

Where can I obtain a map of Europe?

Hvor kan jeg få fat i et kort over Europa?

936

Where did you find the key?

Hvor fandt du nøglen?

937

At last, the baby fell asleep.

Endelig faldt babyen i søvn.

938

At last, the baby fell asleep.

Endelig faldt spædbarnet i søvn.

939

At long last, you will get married in June.

I juni bliver I jo omsider gift.

940

Finally, she chose another kitten.

Til sidst valgte hun en anden killing.

941

Sit down, please.

Vær så venlige at sætte jer.

942

Please have a seat.

Værsgo at tage plads.

943

Please have a seat.

Vær så venlige at sætte jer.

944

Why is he angry about something like that?

Hvorfor er han vred over sådan noget?

945

Please wake me up at six tomorrow morning.

Væk mig venligst klokken seks i morgen tidlig.

946

Shut the door, please.

Luk venligst døren!

947

Would you be so kind as to open the door for me?

Kan jeg få dig til at åbne døren for mig?

948

How are you doing?

Hvordan har du det?

949

How are you doing?

Hvordan går det?

950

Where is the toilet?

Hvor er toilettet?

951

Where’s the toilet?

Hvor er toilettet?

952

Where’s the toilet?

Hvor er WC’et?

953

Where’s the toilet?

Hvor er wc’et?

954

Where’s the toilet?

Hvor er lokummet?

955

We have a stock of toilet paper.

Vi har en beholdning af toiletpapir.

956

We have a stock of toilet paper.

Vi har en beholdning af wc-papir.

957

We have a stock of toilet paper.

Vi har en beholdning af WC-papir.

958

We have a stock of toilet paper.

Vi har et lager af toiletpapir.

959

Please don’t forget to shut the door.

Glem ikke at lukke døren.

960

He painted the door blue.

Han malede døren blå.

961

I opened the door and saw two boys standing side by side.

Jeg åbnede døren og så to drenge som stod ved siden af hinanden.

962

Lock the door.

Lås døren.

963

The door won’t close.

Døren kan ikke lukkes.

964

There’s a dog by the door.

Der er en hund ved døren.

965

Unlock the door.

Lås døren op.

966

There is a man at the door.

Der er en mand ved døren.

967

The bicycle by the door is mine.

Cyklen ved døren er min.

968

May I turn on the television?

Må jeg tænde for fjernsynet?

969

When you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Når du ser fjernsyn eller hører radio, så er den musik du hører, ofte af afrikansk oprindelse.

970

When you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Når man ser fjernsyn eller hører radio, så er den musik man hører, ofte af afrikansk oprindelse.

971

Don’t keep the TV on!

Lad ikke fjernsynet være tændt!

972

Let’s watch TV.

Lad os se fjernsyn.

973

TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

TV er skadeligt, da det holder din hjerne i en passiv tilstand.

974

We take it for granted that television exists.

Vi tager det for givet, at fjernsynet eksisterer.

975

Could you please turn your television down?

Kan du venligst skrue ned for fjernsynet?

976

Could you please turn your television down?

Vil du være så venlig at skrue ned fjernsynet?

977

Some people insist that television does more harm than good.

Nogle mennesker insisterer på, at tv gør mere skade end gavn.

978

I have seen him on TV but not in the flesh.

Jeg har set ham på fjernsynet, men ikke i virkeligheden.

979

I don’t think TV will ever take the place of books.

Jeg tror ikke at fjernsyn nogensinde kommer til at erstatte bøger.

980

I think that Delbert is crazy.

Jeg tror Delbert er gal.

981

I’m trying to save room for dessert.

Jeg prøver at levne plads til dessert.

982

Apples were served as the dessert.

Æbler blev serveret som dessert.

983

You should start as early as possible.

Du burde starte så tidligt som muligt.

984

Come as soon as you can.

Kom så snart du kan.

985

Don’t use slang if you can help it.

Brug ikke slang hvis du kan undgå det.

986

Don’t use slang if you can help it.

Undgå slang hvis det er muligt.

987

I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.

Jeg vil gerne have et kort over Texas i størrelsesforholdet 1:250.000.

988

Lay the book on the table.

Læg bogen på bordet.

989

There is an apple on the table.

Der er et æble på bordet.

990

Dick played the piano and Lucy sang.

Dick spillede på klaveret og Lucy sang.

991

Dick tried to solve the problem, in vain.

Dick forsøgte forgæves at løse problemet.

992

Keep the change!

Behold byttepengene!

993

After a brief peace, war broke out again.

Efter en kort fredsperiode brød krigen ud igen.

994

I met your father just now.

Jeg har lige mødt din far.

995

May I ask you something?

Må jeg spørge dig om noget?

996

Give me a break, please.

Årh hold op!

997

Give me a break, please.

Så er det godt!

998

Give me a break, please.

Hold så op!

999

Give me a break, please.

Hold nu op!

1000

Chocolate tastes sweet.

Chokolade smager sødt.

1001

Give me three pieces of chalk.

Giv mig tre stykker kridt.

1002

Have you ever had cheese with apple pie?

Har du nogensinde spist ost med æblekage?

1003

Dan likes to make model cars.

Dan kan lide at lave modelbiler.

1004

The days are getting longer and longer.

Dagene bliver længere og længere.

1005

Nobody knows why he left the town.

Ingen ved, hvorfor han forlod byen.

1006

No one could find the cave.

Ingen kunne finde hulen.

1007

Who invented the telephone?

Hvem opfandt telefonen?

1008

Who invented the telephone?

Hvem har opfundet telefonen?

1009

Who wrote this book?

Hvem skrev denne bog?

1010

Someone is calling you.

Nogen kalder på dig.

1011

Someone has left a bag on the bench.

Nogen har efterladt en pose på bænken.

1012

Someone has left a bag on the bench.

Nogen har efterladt en sæk på bænken.

1013

Someone has left a bag on the bench.

Nogen har efterladt en taske på bænken.

1014

Do you mind my smoking?

Har du noget imod at jeg ryger?

1015

Smoking is permitted.

Rygning er tilladt.

1016

Stop smoking.

Stop med at ryge.

1017

I have to go even if it rains cats and dogs.

Jeg er nødt til at gå, selv om det styrtregner.

1018

They live there.

De bor der.

1019

You can have this book for nothing.

Du kan få denne bog for ingenting.

1020

You can have this book for nothing.

Du kan få denne bog gratis.

1021

The tire leaks air.

Dækket taber luft.

1022

There were so many people.

Der var så mange mennesker.

1023

Most Japanese temples are made of wood.

De fleste japanske templer er lavet af træ.

1024

The Titanic sunk on its maiden voyage.

Titanic sank på sin jomfrurejse.

1025

It was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.

Det var i 1912 at Titanic sank under sin første rejse.

1026

On the whole I am satisfied with the result.

Alt i alt er jeg tilfreds med resultatet.

1027

It’s about 8 kilometers away.

Det er cirka 8 kilometer væk.

1028

It’s almost six o’clock.

Klokken er næsten seks.

1029

She failed the examination and I was greatly disappointed.

Hun dumpede eksamen, og jeg blev meget skuffet.

1030

We didn’t have much trouble.

Vi havde ikke mange problemer.

1031

That doesn’t matter.

Det er lige meget.

1032

How’s your diet kick?

Hvordan går det med din slankekur?

1033

Why don’t you go on a diet?

Hvorfor går du ikke på kur?

1034

Diane is your half-sister too, George.

Diane er også din halvsøster, George.

1035

He must be crazy to say such a thing.

Han må være vanvittig når han siger sådan noget.

1036

Can such a strange thing be real?

Kan sådan en mærkelig ting være virkelig?

1037

That’s just an excuse.

Det er bare en undskyldning.

1038

Don’t be so angry.

Vær ikke så sur.

1039

Don’t walk so fast! I can’t keep up with you.

Gå ikke så hurtigt! Jeg kan ikke følge med.

1040

Don’t run so fast.

Løb ikke så hurtigt.

1041

If you go on drinking so much, you may well end up an alcoholic.

Hvis du fortsætter med at drikke så meget, kan du godt ende som en alkoholiker.

1042

That can’t be true.

Det kan ikke være sandt.

1043

Don’t take it literally. He is inclined to exaggerate.

Tag det ikke bogstavelig. Han har det med at overdrive.

1044

It is high time we said good-bye.

Det er på høje tid at sige farvel.

1045

I’m taking off now.

Jeg tager af sted nu.

1046

I’m taking off now.

Jeg stikker af nu.

1047

We’d better go home now.

Vi må hellere gå hjem nu.

1048

I haven’t seen her since then.

Jeg har ikke set hende siden dengang.

1049

Let me hear it.

Lad mig høre det.

1050

I sold it for ten dollars.

Jeg solgte den for ti dollars.

1051

I sold it for ten dollars.

Jeg solgte den for ti dollar.

1052

They are very big apples.

De æbler er meget store.

1053

Either of them is satisfactory to me.

Enhver af de to er tilfredsstillende for mig.

1054

Those books are mine.

De bøger er mine.

1055

These flowers should be sheltered from the rain.

Disse blomster burde beskyttes for regnen.

1056

One of the dogs is alive.

En af hundene er i live.

1057

Keep it in a cool place.

Bevar den på et koldt sted.

1058

I think it’s true.

Jeg tror at det er sandt.

1059

It is a book.

Det er en bog.

1060

It was a great shock to me.

Det var et stort chok for mig.

1061

It is hers, is it not?

Det er hendes, er det ikke?

1062

It is hers, is it not?

Det er hendes, ikke sandt?

1063

It isn’t hard to do.

Det er ikke vanskeligt at gøre.

1064

Is it a butterfly or a moth?

Er det en sommerfugl eller et møl?

1065

It is reported in the local news.

Det er rapporteret i de lokale nyheder.

1066

It’s new.

Den er ny.

1067

It’s new.

Det er nyt.

1068

Is it yours?

Er det din?

1069

Is it yours?

Er det jeres?

1070

It’s for my family.

Den er til min familie.

1071

It’s me.

Det er mig.

1072

It is not because I hate him, but because I love him.

Det er ikke fordi jeg hader ham, men fordi jeg elsker ham.

1073

It is only too true.

Det er kun alt for sandt.

1074

That won’t help you.

Det vil ikke hjælpe dig.

1075

That’s your responsibility.

Det er dit ansvar.

1076

It happened last October.

Det skete i oktober sidste år.

1077

It looks like an apple.

Det ligner et æble.

1078

It happened completely by accident.

Det skete helt tilfældigt.

1079

It’s almost over.

Det er næsten slut.

1080

It’s almost over.

Det er næsten forbi.

1081

What animal is it?

Hvad er det for et dyr?

1082

Aside from that, is there anything else you want?

Bortset fra det, er der ellers andet du ønsker?

1083

I think it’s a good idea.

Jeg synes det er en god idé.

1084

It will cost around fifteen dollars.

Den vil koste cirka femten dollar.

1085

It was a one hundred dollar bill.

Det var en hundreddollarseddel.

1086

What is it?

Hvad er det?

1087

It left at two, reaching Rome at four.

Det afgik klokken to og ankom til Rom klokken fire.

1088

You mustn’t touch it, because it’ll break easily.

Du må ikke røre ved den, da den går let i stykker.

1089

You mustn’t touch it, because it’ll break easily.

Du må ikke røre ved det, da det går let i stykker.

1090

There is not a ray of truth in it.

Der er ikke det mindste gran af sandhed i det.

1091

I’ll give you a day to think about it.

Jeg vil give dig en dag til at tænke over det.

1092

I’ll give you a day to think about it.

Jeg vil give dig et døgn til at tænke over det.

1093

And where is the money coming from?

Og hvor kommer pengene fra?

1094

That was the source of his troubles.

Det var kilden til hans problemer.

1095

I don’t know what it is.

Jeg ved ikke hvad det er.

1096

He died three days later.

Han døde tre dage senere.

1097

What do you mean by that?

Hvad mener du med det?

1098

What does it mean?

Hvad betyder det?

1099

The story sounds true.

Historien lyder troværdig.

1100

The story was true.

Historien var sand.

1101

The story is full of humor.

Fortællingen er fuld af humor.

1102

That old man is, so to speak, a walking dictionary.

Den gamle mand er, så at sige, en omvandrende ordbog.

1103

The old man was loved by everyone.

Den gamle mand var elsket af alle.

1104

The old man was loved by everyone.

Den gamle mand blev elsket af alle.

1105

The train has already left.

Toget er allerede kørt.

1106

Take the apple and divide it into halves.

Tag æblet og del det i to halvdele.

1107

The apple is not yet ripe.

Æblet er endnu ikke modent.

1108

The apple is not yet ripe.

Æblet er ikke modent endnu.

1109

That voter, Mary Johnson, turned out to be a Democrat.

Denne vælger, Mary Johnson, viste sig at være en demokrat.

1110

The gate is closed at eight.

Porten bliver lukket klokken otte.

1111

The gate is closed at eight.

Porten lukkes klokken otte.

1112

I solved the problem easily.

Jeg løste let problemet.

1113

The problem is difficult to solve.

Det er vanskeligt at løse dette problem.

1114

It is easy for me to solve the problem.

Det er let for mig at løse problemet.

1115

There must be some solution to the problem.

Der må være en løsning på problemet.

1116

The question permits of only one interpretation.

Spørgsmålet kan kun tolkes på én måde.

1117

They are discussing the problem.

De diskuterer problemet.

1118

All the leaves on the tree turned yellow.

Alle træets blade er blevet gule.

1119

The widow was dressed in black.

Enken var klædt i sort.

1120

The widow suffered from stomach cancer.

Enken led af mavekræft.

1121

The translation is quite true to the original.

Oversættelsen er ganske tro mod originalen.

1122

Did you order the book?

Bestilte du bogen?

1123

I remember returning the book to the library.

Jeg husker at jeg har afleveret bogen på biblioteket.

1124

The little boy is used to talking with grown-ups.

Den lille dreng er vant til at tale med voksne.

1125

The villa was harmonious with the scenery.

Villaen harmonerede med landskabet.

1126

The wall is partly covered with ivy.

Muren er delvis dækket af vedbend.

1127

The wall is thirty yards long.

Muren er tredive yard lang.

1128

Does the room have a bath?

Har værelset et bad?

1129

There wasn’t anyone in the room.

Der var ingen i værelset.

1130

The sick man’s life is in danger.

Den syge mands liv er i fare.

1131

That program is broadcast every other week.

Det program sendes hver anden uge.

1132

Not a star was to be seen that night.

Der var ikke en stjerne at se den nat.

1133

The museum is closed now.

Museet er lukket nu.

1134

The cat is very cute.

Katten er meget nuttet.

1135

The beauty of the sunrise was beyond description.

Solopgangens skønhed er ubeskrivelig.

1136

The two children were of an age.

De to børn var jævnaldrende.

1137

The road is too narrow for cars.

Vejen er for snæver til biler.

1138

It was hard for them to get to the island.

Det var svært for dem at komme til øen.

1139

Are you for or against the proposal?

Er du for eller imod forslaget?

1140

Are you for or against the proposal?

Er I for eller imod forslaget?

1141

Traffic on the street was really terrible.

Trafikken på gaden var virkelig forfærdelig.

1142

The bird was half as large as an eagle.

Fuglen var halvt så stor som en ørn.

1143

The bird spread its wings.

Fuglen spredte sine vinger.

1144

The bird was half the size of a hawk.

Fuglen var halvt så stor som en høg.

1145

The bird is in its nest.

Fuglen er i sin rede.

1146

The birds are so tame they will eat from your hand.

Fuglene er så tamme at de vil spise af din hånd.

1147

The investigation is under way.

Undersøgelsen er i gang.

1148

The city has a large population.

Byen har en stor befolkningsmængde.

1149

The city has a large population.

Byen har mange indbyggere.

1150

The town is two miles away from the coast.

Byen ligger to mil fra kysten.

1151

The news disturbed her greatly.

Nyheden foruroligede hende meget.

1152

The organization plays a principal role in wildlife conservation.

Organisationen spiller en hovedrolle i bevarelse af dyrelivet.

1153

It is difficult for me to pronounce the word.

Det er vanskeligt for mig at udtale ordet.

1154

The river runs through the valley.

Floden løber gennem dalen.

1155

The typhoon destroyed many houses.

Tyfonen ødelagde mange huse.

1156

What else do you have in your pocket?

Hvad ellers har du i lommen?

1157

The captain went to sea when he was nineteen.

Kaptajnen stod til søs som nittenårig.

1158

The ship sails for Honolulu tomorrow.

Skibet sejler mod Honolulu i morgen.

1159

The ship is now in the harbor.

Skibet er nu i havnen.

1160

Don’t swim in the river.

Svøm ikke i floden.

1161

Have you learned the number by heart?

Har du lært tallet udenad?

1162

The plants died for lack of water.

Planterne døde af mangel på vand.

1163

The ice is thick enough to walk on.

Isen er tyk nok til at man kan gå på den.

1164

The boy made a fool of himself.

Drengen gjorde sig selv til grin.

1165

The boy came running.

Drengen kom løbende.

1166

The boy sat on a chair.

Drengen sad på en stol.

1167

The boy has an apple in his pocket.

Drengen har et æble i sin lomme.

1168

There seems to be something peculiar about the boy.

Det er som om der er noget mærkeligt med den dreng.

1169

The girl is smelling the flowers.

Pigen lugter til blomsterne.

1170

The girl is smelling the flowers.

Pigen dufter til blomsterne.

1171

The girl still believes in Santa Claus.

Pigen tror stadig på julemanden.

1172

The girl has no mother.

Pigen har ingen mor.

1173

The girls began to laugh.

Pigerne begyndte at le.

1174

The actress looks younger than she really is.

Skuespillerinden ser yngre ud end hun er.

1175

The actress looks younger than she really is.

Skuespilleren ser yngre ud end hun er.

1176

Did you receive the letter?

Modtog du brevet?

1177

Who wrote the letter?

Hvem har skrevet brevet?

1178

Who wrote the letter?

Hvem skrev brevet?

1179

The car didn’t stop.

Bilen standsede ikke.

1180

This photo takes me back to my childhood.

Billedet minder mig om min barndom.

1181

The grass needs cutting.

Græsset trænger til at blive slået.

1182

The laboratory has the most up-to-date equipment.

Laboratoriet har det nyeste udstyr.

1183

It is the attitude of the subjects that controls the outcome of the experiment.

Det er forsøgspersonernes holdninger der afgør hvordan eksperimentet falder ud.

1184

The clock is wrong.

Uret går forkert.

1185

The watch is manufactured in Switzerland.

Uret er lavet i Schweiz.

1186

I haven’t heard from him since then.

Jeg har ikke hørt fra ham siden.

1187

The accident caused a traffic jam.

Ulykken forårsagede en trafikprop.

1188

The picture of the accident makes me sick.

Billedet af ulykken giver mig kvalme.

1189

It’s a miracle that he wasn’t killed in the accident.

Det er et mirakel at han ikke døde ved ulykken.

1190

The accident almost cost him his life.

Han mistede næsten livet i den ulykke.

1191

The poet always takes account of humanism before everything.

Poeten sørger for at tage hensyn til humanismen før alt andet.

1192

How does the paper feel?

Hvorledes føles papiret?

1193

Fold the paper in the middle.

Fold papiret på midten.

1194

The sisters lived to be 100 years old.

Søstrene opnåede en alder af 100 år.

1195

How high is the mountain?

Hvor højt er bjerget?

1196

At that time, I was still awake.

På det tidspunkt var jeg stadig vågen.

1197

The factory will begin to produce next year.

Fabrikken starter produktion næste år.

1198

What does this word mean?

Hvad betyder dette ord?

1199

The water of the lake is very cold.

Søens vand er meget koldt.

1200

There lived an old man in the old house.

Der boede en gammel mand i et gammelt hus.

1201

If you don’t know what the word means, look it up in the dictionary.

Hvis du ikke ved hvad ordet betyder, så slå det op i ordbogen.

1202

The dog is blind in one eye.

Hunden er blind på det ene øje.

1203

The dog ran after the cat.

Hunden løb efter katten.

1204

The dog is brown, small and thin.

Hunden er brun, lille og tynd.

1205

The dog was dead.

Hunden var død.

1206

The dog is dying.

Hunden er døende.

1207

The dog is dying.

Hunden er ved at dø.

1208

The dog barks at all strangers.

Hunden gør ad alle fremmede.

1209

This dog is almost human.

Denne hund er næsten menneskelig.

1210

The dog looks hungry.

Hunden ser sulten ud.

1211

The dog is on the chair.

Hunden er på stolen.

1212

You can buy that dog if you want to. It is for sale.

Du kan købe den hund hvis du vil. Den er til salg.

1213

Make sure that the dog does not escape.

Sørg for at hunden ikke slipper fri.

1214

I like the dog.

Jeg kan lide hunden.

1215

I found it easy to find the building.

Jeg fandt det let at finde bygningen.

1216

The bear ran after me.

Bjørnen løb efter mig.

1217

The bank opens at 9 a.m. and closes at 3 p.m.

Banken åbner klokken 9 og lukker klokken 15.

1218

The church is built in Gothic style.

Kirken er bygget i gotisk stil.

1219

The machine takes a lot of room.

Den maskine tager meget plads.

1220

The machine takes a lot of room.

Maskinen tager meget plads.

1221

The desk is made of wood.

Skrivebordet er lavet af træ.

1222

How much were the glasses?

Hvad har brillerne kostet?

1223

The mistake cost him his head.

Fejlen kostede ham hovedet.

1224

The patient was in danger.

Patienten var i fare.

1225

The foreigner soon got used to Japanese food.

Udlændingen vænnede sig hurtigt til den japanske mad.

1226

The company is trying to improve its image.

Firmaet prøver at forbedre sit image.

1227

Let’s sing the song in English.

Lad os synge sangen på engelsk.

1228

The roof of the house is red.

Husets tag er rødt.

1229

The royal wedding was a magnificent occasion.

Det royale bryllup var en storslået begivenhed.

1230

The chimney is made of brick.

Skorstenen er lavet af mursten.

1231

The movie was interesting.

Filmen var interessant.

1232

This movie is worth seeing.

Denne film er værd at se.

1233

Only four horses competed in the race.

Kun fire heste deltog i kapløbet.

1234

The apple tastes sweet.

Æblet smager sødt.

1235

The apple is not quite ripe yet.

Æblet er ikke helt modent endnu.

1236

Half of the apple was rotten.

Halvdelen af ​​æblet var råddent.

1237

Take either of the apples.

Tag én af de to æbler.

1238

The bottle is filled with water.

Flasken er fuld af vand.

1239

The hotel stands on a hill.

Hotellet står på en bakke.

1240

Make that a shared folder.

Gør det til en delt mappe.

1241

It takes us five minutes to walk through the tunnel.

Det tager os fem minutter at gå igennem tunnelen.

1242

It takes us five minutes to walk through the tunnel.

Det tager os fem minutter at gå igennem tunnellen.

1243

That television is both big and expensive.

Dette tv-apparat er både stort og dyrt.

1244

Where did you buy the ticket?

Hvor købte du billetten?

1245

The diamond was discovered by a boy in 1873.

Diamanten blev opdaget af en dreng i 1873.

1246

The computer is new.

Computeren er ny.

1247

Let me think it over for a couple of days.

Lad mig tænke over det et par dage.

1248

Did he say anything about it to you?

Sagde han noget om det til dig?

1249

It is fun to play baseball.

Det er sjovt at spille baseball.

1250

The club has more than fifty members.

Klubben har flere end 50 medlemmer.

1251

The nail went through the wall.

Sømmet gik gennem væggen.

1252

The poor cat was run over by a truck.

Den stakkels kat blev kørt over af en lastbil.

1253

The basket was full of apples.

Kurven var fuld af æbler.

1254

Something is wrong with the engine.

Der er noget galt med motoren.

1255

The two mountains are of equal height.

De to bjerge er lige høje.

1256

I must replace that fluorescent lamp.

Jeg er nødt til at udskifte det lysstofrør.

1257

Who is standing there?

Hvem står der?

1258

What will you live on while you are there?

Hvad vil du leve af mens du er der?

1259

What happened here?

Hvad skete der her?

1260

We must do away with such bad customs.

Vi må afskaffe disse dårlige vaner.

1261

I parted with my old car, though I hated to do so.

Jeg skilte mig af med min gamle bil selvom jeg hadede at gøre det.

1262

It gets on my nerves.

Det går mig på nerverne.

1263

Which way is Central Park?

Hvilken vej fører til Central Park?

1264

Do come and visit us.

Kom og besøg os!

1265

A man called Slim was killed in the accident.

En mand ved navn Slim blev dræbt i ulykken.

1266

A man called Slim was killed in the accident.

En mand ved navn Slim blev dræbt ved ulykken.

1267

Beware of pickpockets.

Pas på lommetyve.

1268

Mrs. Smith gave birth to her second child.

Fru Smith har født sit andet barn.

1269

Mrs. Smith gave birth to her second child.

Fru Smith har født sit barn nummer to.

1270

Mr Smith is pleased at his son’s success.

Hr. Smith glæder sig over sin søns succes.

1271

Smith argues that no international laws can be applied to this case.

Smith hævder at ingen internationale love kan anvendes i denne sag.

1272

Everything was burnt to ashes.

Alt var brændt til aske.

1273

Not all books are good books.

Ikke alle bøger er gode bøger.

1274

All horses are animals, but not all animals are horses.

Alle heste er dyr, men ikke alle dyr er heste.

1275

Not all birds can fly.

Ikke alle fugle kan flyve.

1276

Not all birds can fly.

Ikke alle fugle er i stand til at flyve.

1277

Not every bird can sing.

Ikke enhver fugl kan synge.

1278

All our teachers were young and loved teaching.

Alle vore lærere var unge, og de elskede at undervise.

1279

Not all the students were present.

Ikke alle studenterne var til stede.

1280

Not all doctors make a lot of money.

Ikke alle læger tjener en masse penge.

1281

Everything is OK.

Alt er fint.

1282

Everything is OK.

Alt er o.k.

1283

Everything is OK.

Alt er godt.

1284

The speedometer was indicating 95 mph.

Speedometeret viste 95 miles pr. time.

1285

The speedometer was indicating 95 mph.

Speedometret viste 95 engelske mil i timen.

1286

The speedometer was indicating 95 mph.

Speedometret viste 153 km/h.

1287

Steve looked very happy.

Steve så meget lykkelig ud.

1288

That’s too much!

Det er for meget!

1289

There is a post office close by.

Der er et posthus i nærheden.

1290

Opportunity makes a thief.

Lejlighed gør tyv.

1291

Susan shined her father’s shoes.

Susan pudsede sin fars sko.

1292

Switzerland is situated between France, Italy, Austria and Germany.

Schweiz er beliggende mellem Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland.

1293

Switzerland is situated between France, Italy, Austria and Germany.

Schweiz ligger mellem Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland.

1294

John has a car made in Japan.

John har en bil der er fremstillet i Japan.

1295

John has a car made in Japan.

John har en bil der er lavet i Japan.

1296

John came running into the room.

John kom løbende ind i værelset.

1297

John drank many bottles of wine.

John drak mange flasker vin.

1298

John drank many bottles of wine.

John har drukket mange flasker vin.

1299

John lives in New York.

John bor i New York.

1300

John will not answer the question.

John vil ikke svare på spørgsmålet.

1301

John is an American boy.

John er en amerikansk dreng.

1302

I have known John since 1976.

Jeg har kendt John siden 1976.

1303

John, who is the youngest in a family of seven, is the apple of his parents’ eyes.

John, der er den yngste i en familie på syv, er sine forældres øjesten.

1304

John and Ann like each other.

John og Ann holder af hinanden.

1305

It was only yesterday that John told me about his plan to go to Europe.

Det var så sent som i går, at John fortalte mig om hans plan om at tage til Europa.

1306

Jones was born in the United States.

Jones blev født i De Forenede Stater.

1307

George is poor, but he’s always happy.

George er fattig, men han er altid glad.

1308

George is the captain of our team.

George er vores holdkaptajn.

1309

George has an incredibly large Adam’s apple.

George har et utrolig stort adamsæble.

1310

George has an incredibly large Adam’s apple.

George har et utroligt stort adamsæble.

1311

George, if you are not listening to the radio, turn it off.

George, hvis du ikke lytter til radioen, så sluk den.

1312

Judy smiled at me.

Judy smilede til mig.

1313

Judy smiled at me.

Judy smilte til mig.

1314

Jack is one of my friends.

Jack er en af mine venner.

1315

Jack speaks English.

Jack taler engelsk.

1316

Jim doesn’t like apples, does he?

Jim kan ikke lide æbler, kan han vel?

1317

How does Jim go to school? “He goes by bus.”

Hvordan kommer Jim i skole? “Han tager bussen.”

1318

Is Jimmy writing a letter?

Er Jimmy ved at skrive et brev?

1319

Jimmy was hurt in a traffic accident.

Jimmy blev såret i en trafikulykke.

1320

Please hold the line a moment.

Bliv venligst på linjen et øjeblik.

1321

But I wasn’t afraid.

Men jeg var ikke bange.

1322

But they will come here tomorrow.

Men de vil komme her i morgen.

1323

But we can’t understand him.

Men vi kan ikke forstå ham.

1324

But she liked children and she enjoyed her work.

Men hun holdt af børn og nød sit arbejde.

1325

But my older sister is good at swimming.

Men min storesøster er god til svømning.

1326

Her decision to move to Chicago surprised us.

Hendes beslutning om at flytte til Chicago overraskede os.

1327

Two tickets to San Diego, please.

Jeg vil gerne have to billetter til San Diego.

1328

Sally gave him a Christmas present.

Sally gav ham en julegave.

1329

To make matters worse, it began to rain.

For at gøre tingene værre begyndte det at regne.

1330

Sam helps whoever asks him to.

Sam hjælper hvem som helst som beder ham om det.

1331

The Sahara is a vast desert.

Sahara er en stor ørken.

1332

Soccer is more popular than tennis.

Fodbold er mere populært end tennis.

1333

I am really into soccer.

Jeg interesserer mig meget for fodbold.

1334

Welcome to Cyberspace!

Velkommen i cyberspace!

1335

Tell me. I’m all ears.

Fortæl løs. Jeg er lutter øren.

1336

The server was down.

Serveren var nede.

1337

Let’s get out of the car now.

Lad os stå ud af bilen nu.

1338

Let’s get the show on the road.

Lad os komme i gang.

1339

Do you have a reservation?

Har I en reservation?

1340

Do you have a reservation?

Har du en reservation?

1341

Do you have a reservation?

Har du reserveret?

1342

Do you have rice?

Har du ris?

1343

Can I take a message?

Er der nogen besked?

1344

Are you married or are you single?

Er du gift eller er du single?

1345

Thank you in advance for your help.

Jeg takker dig på forhånd for din hjælp.

1346

Thank you in advance for your help.

Jeg takker jer på forhånd for jeres hjælp.

1347

Thank you for your cooperation in advance.

På forhånd tak for dit samarbejde.

1348

Computers are capable of doing very complicated work in a split second.

Computere er i stand til at udføre meget kompliceret arbejde på et splitsekund.

1349

Do it this way.

Gør det på denne måde.

1350

I’ve never seen such a giant watermelon!

Jeg har aldrig før set en så stor vandmelon.

1351

I have no further questions.

Jeg har ingen yderligere spørgsmål.

1352

Can I eat this?

Må jeg spise dette?

1353

Did you sew this by hand?

Syede du det i hånden?

1354

This reminds me of home.

Dette minder mig om hjem.

1355

Divide these apples between you three.

Del disse æbler mellem jer tre.

1356

These green leaves turn red or yellow in fall.

Disse grønne blade bliver røde eller gule om efteråret.

1357

These trees were planted by them.

Disse træer blev plantet af dem.

1358

These books are new.

Disse bøger er nye.

1359

Whose books are these?

Hvis bøger er disse?

1360

The teacher said we had to learn all these expressions by heart.

Læreren sagde at vi skulle lære alle disse udtryk udenad.

1361

These butterflies are rare in our country.

Disse sommerfugle er sjældne i vores land.

1362

These butterflies are rare in our country.

Disse sommerfugle er sjældne i vort land.

1363

We have to find a new market for these products.

Vi er nødt til at finde et nyt marked for disse produkter.

1364

These apples taste good.

De her æbler smager godt.

1365

These apples taste good.

Disse æbler smager godt.

1366

The apples will be ripe soon.

Æblerne er snart modne.

1367

Half of these apples are rotten.

Halvdelen af disse æbler er rådne.

1368

None of these buses go to Shinjuku.

Ingen af disse busser kører til Shinjuku.

1369

These elevators are each capable of carrying ten persons.

Enhver af disse elevatorer kan bære ti personer.

1370

These dogs are big.

Disse hunde er store.

1371

This is an apple, too.

Dette er også et æble.

1372

This is her book.

Dette er hendes bog.

1373

This is the house in which he lives.

Dette er huset han bor i.

1374

Does this hurt?

Gør det her ondt?

1375

This is by far the best method.

Dette er langt den bedste metode.

1376

Whose room is this?

Hvis værelse er dette?

1377

This one is full.

Denne her er fuld.

1378

This is the dictionary I use every day.

Dette er ordbogen jeg bruger hver dag.

1379

This is the best book that I’ve ever read.

Dette er den bedste bog, jeg nogensinde har læst.

1380

This is the most wonderful present I have ever received.

Dette er den mest vidunderlige gave jeg nogensinde har fået.

1381

This is what I bought in Spain.

Dette er hvad jeg har købt i Spanien.

1382

I am in a terrible dilemma.

Jeg er i et frygteligt dilemma.

1383

I am in a terrible dilemma.

Jeg befinder mig i et frygteligt dilemma.

1384

This is the best book I have ever read.

Dette er den bedste bog, jeg nogensinde har læst.

1385

This is a dog.

Dette er en hund.

1386

Is this your bicycle?

Er dette din cykel?

1387

This is your only chance.

Dette er din eneste chance.

1388

I believe this fish is a freshwater fish.

Jeg tror dette er en ferskvandsfisk.

1389

This is as heavy as lead.

Den er tung som bly.

1390

This is a book about England.

Dette er en bog om England.

1391

This is Mr Miller’s latest book, and we hope it will not be his last.

Dette er Hr. Millers nyeste bog, og vi håber at det ikke bliver hans sidste.

1392

Is this your car?

Er det din bil?

1393

Is this your bike?

Er dette din cykel?

1394

Is this your book?

Er dette din bog?

1395

Is this your book?

Er dette jeres bog?

1396

This is your hat, isn’t it?

Det er din hat, er det ikke?

1397

This is a problem you have to solve by yourself.

Det er et problem du selv må løse.

1398

This offer is not subject to the usual discounts.

På dette tilbud gives der ikke de sædvanlige rabatter.

1399

Everything is fine.

Alt er fint.

1400

Everything is fine.

Alt er godt.

1401

Do you have this in my size?

Har du den her i min størrelse?

1402

This was his one and only hope.

Dette var hans eneste håb.

1403

Here’s the address.

Her er adressen.

1404

This is a picture of my mother.

Dette er et billede af min mor.

1405

This is the house in which I was born and brought up.

Det er huset hvor jeg blev født og hvor jeg voksede op.

1406

This is much the best.

Dette er langt det bedste.

1407

This is the biggest hotel in this city.

Dette er det største hotel i denne by.

1408

Is this your book, Mike?

Er det din bog, Mike?

1409

She held him like mother gorillas hold their babies.

Hun holdt ham ligesom gorillamødre holder deres babyer.

1410

This apple is bad.

Dette æble er dårligt.

1411

None of these eggs are fresh.

Ingen af disse æg er friske.

1412

This medicine will take the pain away.

Dette lægemiddel vil fjerne smerterne.

1413

What do you call this vegetable in English?

Hvad kalder man denne grøntsag på engelsk?

1414

What do you call this vegetable in English?

Hvad hedder denne grøntsag på engelsk?

1415

It is difficult to solve this problem.

Det er vanskeligt at løse dette problem.

1416

How long did it take you to translate this book?

Hvor lang tid tog det dig at oversætte denne bog?

1417

Do you think this book is worth reading?

Synes du at denne bog er værd at læse?

1418

This book is small.

Denne bog er lille.

1419

This book is too difficult for me to understand.

Denne bog er for vanskelig for mig at forstå.

1420

This book is still copyrighted.

Denne bog er stadig beskyttet af copyright.

1421

This book is very small.

Denne bog er meget lille.

1422

This wall feels cold.

Denne mur føles kold.

1423

This wall feels cold.

Denne væg føles kold.

1424

This wall feels very cold.

Denne væg føles meget kold.

1425

Don’t lean against this wall.

Læn dig ikke mod denne mur!

1426

Don’t lean against this wall.

Læn jer ikke mod denne mur!

1427

I can’t stand this stomach-ache.

Jeg holder ikke denne mavepine ud.

1428

There is no chair in this room.

Der en ingen stol i dette værelse.

1429

There is no chair in this room.

Der er ingen stol i dette rum.

1430

At present it is medically impossible to cure this disease.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at kurere denne sygdom med medicin.

1431

How does this disease spread?

Hvordan spreder denne sygdom sig?

1432

This hospital has a lot of new equipment.

Dette sygehus har en masse nyt udstyr.

1433

This plane is his.

Dette fly er hans.

1434

This box contains apples.

Denne kasse indeholder æbler.

1435

This box contains five apples.

Denne kasse indeholder fem æbler.

1436

This box is filled with apples.

Denne boks er fyldt med æbler.

1437

This box is filled with apples.

Denne kasse er fyldt med æbler.

1438

This thin book is mine.

Denne tynde bog er min.

1439

This cat is as big as that one.

Denne kat er så stor som den der.

1440

This cat is, so to speak, a member of our family.

Denne kat er, så at sige, en del af vores familie.

1441

These two brothers resemble each other.

Disse to brødre ligner hinanden.

1442

I hear this is the coldest winter we have had in the past ten years.

Jeg hører, det er den koldeste vinter, vi har haft de sidste ti år.

1443

I hear this is the coldest winter we have had in the past ten years.

Jeg hører, at dette er den koldeste vinter, vi har haft i de sidste ti år.

1444

This land is my property.

Dette stykke land er min ejendom.

1445

This land is my property.

Dette stykke land er mit eje.

1446

This city is called the Japanese Denmark.

Denne by kaldes det japanske Danmark.

1447

This city is 1,600 meters above sea level.

Denne by ligger 1600 meter over havets overflade.

1448

How long will this battery last?

Hvor længe kan dette batteri holde?

1449

Is there a museum in this town?

Er der et museum i denne by?

1450

The author has a beautiful style.

Forfatteren har en smuk stil.

1451

How do you pronounce this word?

Hvordan udtales dette ord?

1452

Do you know how to pronounce this word?

Ved du hvordan man skal udtale dette ord?

1453

What is the meaning of this word?

Hvad betyder dette ord?

1454

This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Denne støvsuger støjer meget.

1455

This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Denne støvsuger er meget støjende.

1456

Their food was great last time.

Deres mad var pragtfuld sidste gang.

1457

This river is very dangerous to swim in.

Det er meget farligt at svømme i denne flod.

1458

It’s dangerous to swim in this river.

Det er farligt at svømme i denne flod.

1459

This water is good to drink.

Dette vand er godt at drikke.

1460

This doll is a gift from my aunt.

Denne dukke er en gave fra min tante.

1461

This food smells rotten.

Denne fødevare lugter råddent.

1462

This information is confidential.

Disse oplysninger er fortrolige.

1463

These gloves kept her hands warm.

Disse handsker holdt hendes hænder varme.

1464

This grass is too wet to sit on.

Græsset er for fugtigt til at man kan sidde på det.

1465

Can I use this dictionary?

Kan jeg bruge denne ordbog?

1466

Can I use this dictionary?

Må jeg bruge denne ordbog?

1467

This dictionary is very expensive, but is worth buying.

Denne ordbog er meget dyr, men den er værd at købe.

1468

This dictionary is very expensive, but is worth buying.

Denne ordbog er meget dyr, men den er pengene værd.

1469

This bicycle needs repairing.

Denne cykel skal repareres.

1470

This bicycle has been left here since the beginning of this month.

Denne cykel har været efterladt her siden begyndelsen af denne måned.

1471

This watch is of great value.

Dette ur er værdifuldt.

1472

This clock seems to be malfunctioning.

Det her ur ser ikke ud til at virke som det skal.

1473

This clock seems to be malfunctioning.

Dette ur ser ikke ud til at virke som det skal.

1474

I remember the event as clearly as if it had happened just yesterday.

Jeg husker hændelsen så tydeligt som var det i går.

1475

I say this from my own experience.

Jeg siger dette ud fra egen erfaring.

1476

You can use a dictionary for this exam.

Du må bruge en ordbog ved denne eksamen.

1477

This paper is rough.

Dette papir er groft.

1478

This paper is rough.

Dette papir er ru.

1479

It’s not a pig; it’s a monkey.

Det er ikke et svin; det er en abe.

1480

You should get rid of these weeds.

Du burde gøre noget ved det ukrudt.

1481

You should get rid of these weeds.

Du burde få fjernet det ukrudt.

1482

The climate is mild in this country.

Klimaet er mildt i dette land.

1483

There are many cities in this country.

Der er mange byer i dette land.

1484

We want to break off this negotiation.

Vi ønsker at afbryde disse forhandlinger.

1485

This lake is deep.

Denne sø er dyb.

1486

A mysterious legend has been handed down about this lake.

En mystisk legende er overleveret om denne sø.

1487

This metal is called zinc.

Dette metal kaldes zink.

1488

This coffee shop is cozy.

Denne kaffebar er hyggelig.

1489

This rule applies to you, too.

Denne regel gælder også for dig.

1490

Could you put these bags in the trunk?

Kunne du lægge disse tasker i bagagerummet?

1491

This flower is yellow, but all the others are blue.

Denne blomst er gul, men alle de andre er blå.

1492

These flowers will live through the winter more often than not.

Disse blomster vil for det meste overleve vinteren.

1493

These flowers will live through the winter more often than not.

Disse blomster vil som oftest overleve vinteren.

1494

It is dangerous to bathe in this river.

Det er farligt at bade i denne flod.

1495

This song is easy to learn.

Denne sang er let at lære.

1496

This house is not for sale.

Dette hus er ikke til salg.

1497

We have had a lot of thunder this summer.

Vi har haft en hel del torden i sommer.

1498

This film is worth seeing.

Denne film er værd at se.

1499

This drink is on the house.

Denne drink er på husets regning.

1500

This drink is on the house.

Denne drink er på huset.

1501

This caterpillar will become a beautiful butterfly.

Denne larve vil blive til en smuk sommerfugl.

1502

This chair is made of plastic.

Denne stol er lavet af plast.

1503

This chair is made of plastic.

Denne stol er lavet af plastic.

1504

This chair is made of plastic.

Denne stol er lavet af plastik.

1505

This apple is sweet.

Dette æble er sødt.

1506

This apple is very red.

Dette æble er meget rødt.

1507

This apple tastes very sour.

Dette æble smager meget surt.

1508

This apple tastes sour.

Dette æble smager surt.

1509

Some of these apples are bad.

Nogle af de her æbler er dårlige.

1510

Some of these apples are bad.

Nogle af disse æbler er dårlige.

1511

This is the most delicious apple.

Dette er det mest velsmagende æble.

1512

This is the most delicious apple.

Dette er det lækreste æble.

1513

I solved the problem in this way.

Jeg har løst problemet på denne måde.

1514

I solved the problem in this way.

Jeg løste problemet på denne måde.

1515

I’m looking for a lipstick to go with this nail polish.

Jeg leder efter en læbestift der passer til denne neglelak.

1516

This hotel is better than that hotel.

Den her hotel er bedre end den der hotel.

1517

Please make three copies of this page.

Tag venligst tre kopier af denne side.

1518

Do you like this blouse?

Kan du lide denne bluse?

1519

This bread is very delicious.

Dette brød er meget lækkert.

1520

This rose is very beautiful.

Denne rose er meget smuk.

1521

This bag is 4 kilograms overweight.

Denne kuffert har en overvægt på fire kilogram.

1522

This bag is 4 kilograms overweight.

Denne kuffert har fire kilo overvægt.

1523

This passport is valid for five years.

Dette pas er gyldigt i fem år.

1524

Take this knife and cut the top off.

Tag kniven og skær spidsen af.

1525

This knife is very sharp.

Denne kniv er meget skarp.

1526

This tire doesn’t have enough air in it.

Der er ikke nok luft i dette dæk.

1527

This tire doesn’t have enough air in it.

Der er ikke luft nok i dette dæk.

1528

This skirt is a little too tight.

Den her nederdel er lidt for stram.

1529

There’s too much salt in this soup.

Det er for meget salt i denne suppe.

1530

This salad tastes of lemon.

Denne salat smager af citron.

1531

The address on this parcel is wrong.

Adressen på denne pakke er forkert.

1532

This coffee is not hot enough.

Denne kaffe er ikke varm nok.

1533

I bought this camera for 35,000 yen.

Jeg købte dette fotografiapparat for 35000 yen.

1534

I bought this camera for 35,000 yen.

Jeg har købt dette fotografiapparat for 35000 yen.

1535

I bought this camera for 35,000 yen.

Jeg købte dette kamera for 35000 yen.

1536

I bought this camera for 35,000 yen.

Jeg har købt dette kamera for 35000 yen.

1537

This tea is called green tea.

Denne te kaldes grøn te.

1538

This elevator is capable of carrying 10 persons at a time.

Denne elevator kan tage 10 personer ad gangen.

1539

These earphones don’t work.

De her hovedtelefoner virker ikke.

1540

These earphones don’t work.

Disse hovedtelefoner virker ikke.

1541

This chair is too low for me.

Stolen her er for lav til mig.

1542

This T-shirt is too small for me.

Denne T-shirt er for lille til mig.

1543

May I borrow this CD?

Kunne jeg låne denne cd?

1544

Koko is a female gorilla.

Koko er en hungorilla.

1545

You can park here.

Du kan parkere her.

1546

You can park here.

I kan parkere her.

1547

You may park here.

Du kan parkere her.

1548

Not everyone who lives here is rich.

Ikke enhver der bor her, er rig.

1549

Not everyone who lives here is rich.

Ikke alle der bor her, er rige.

1550

There are five pencils here.

Der er fem blyanter her.

1551

Here is your dog. Where is mine?

Her er din hund. Hvor er min?

1552

Here is your dog.

Her er din hund.

1553

It is a great pleasure to be here.

Det er mig en stor glæde at være her.

1554

You cannot swim here.

Du kan ikke svømme her.

1555

You can smoke here.

Du kan ryge her.

1556

Between you and me, he is rather stupid.

Mellem dig og mig, han er ret dum.

1557

Between ourselves, this article is selling slowly.

Mellem os to så sælger artiklen langsomt.

1558

It’s only ten minutes’ walk from here.

Det er kun ti minutters gang herfra.

1559

Get out of here.

Forsvind herfra.

1560

Get out of here.

Gå væk herfra.

1561

It’s a long way from here to school.

Der er en lang vej herfra til skolen.

1562

How far is it from here to the sea?

Hvor langt er der herfra til havet?

1563

Coffee keeps me awake.

Kaffe holder mig vågen.

1564

I’d like to have another cup of coffee.

Må jeg bede om en kop kaffe mere?

1565

I’d like to have another cup of coffee.

Jeg kunne godt tænke mig en kop kaffe mere.

1566

Please make me a cup of coffee.

Vær så venlig at lave en kop kaffe til mig.

1567

How about another cup of coffee?

Hvad med en kop kaffe til?

1568

I like coffee better.

Jeg kan bedre lide kaffe.

1569

Why don’t we talk over coffee?

Hvorfor taler vi ikke sammen over en kop kaffe?

1570

I’m afraid I’ve run short of coffee.

Jeg er bange for at jeg er løbet tør for kaffe.

1571

Can these stars be seen in Australia?

Kan disse stjerner ses i Australien?

1572

One side of a coin is called ‘heads’ and the other side is called ‘tails’.

Den ene side af en mønt kaldes »krone«, og den anden side kaldes »plat«.

1573

Both Ken and Meg are my friends.

Både Ken og Meg er mine venner.

1574

Both Ken and Meg are my friends.

Ken og Meg er begge mine venner.

1575

Ken jumped over the wall.

Ken sprang over muren.

1576

Ken has more books than you.

Ken har flere bøger end dig.

1577

Ken is older than Seiko.

Ken er ældre end Seiko.

1578

The train was late this morning.

Toget var forsinket her til morgen.

1579

Can I tempt you to try another piece of cake?

Kan jeg friste dig med endnu et stykke kage?

1580

Kate made an apple pie.

Kate har lavet en æblekage.

1581

Do you have a credit card?

Har du et kreditkort?

1582

We stayed in Hawaii over Christmas.

Vi blev i Hawaii julen over.

1583

What did you get for Christmas?

Hvad fik du til jul?

1584

I look forward to seeing you at Christmas.

Jeg ser frem til at se dig til jul.

1585

I wish you a Merry Christmas.

Jeg ønsker dig en glædelig jul.

1586

There is a little wine left in the bottom of the glass.

Der er lidt vin tilbage i glassets bund.

1587

I abhor spiders.

Jeg afskyr edderkopper.

1588

I abhor spiders.

Jeg kan ikke fordrage edderkopper.

1589

The shoes are made of leather.

Skoene er lavet af læder.

1590

Cookie is under the table.

Cookie er under bordet.

1591

Cookie is under the table.

Cookie er inden under bordet.

1592

Greek is difficult to learn.

Græsk er svært at lære.

1593

Kim and I are the same age.

Kim og jeg er jævnaldrende.

1594

Do you believe in ghosts?

Tror du på spøgelser?

1595

Were you at home yesterday?

Var du hjemme i går?

1596

Were you at home yesterday?

Var I hjemme i går?

1597

It rained yesterday.

Det regnede i går.

1598

It was not until yesterday that we knew about it.

Først i går fik vi det at vide.

1599

He must love you.

Han må elske dig.

1600

The policy is bound to drive the economy into further recession.

Politikken vil nødvendigvis drive økonomien i yderligere recession.

1601

I barely managed to catch the train.

Jeg nåede lige akkurat toget.

1602

I neglected to note it in my calendar.

Jeg har forsømt at notere det i min kalender.

1603

I should’ve brought my camera.

Jeg skulle have hentet mit kamera.

1604

I took my camera along.

Jeg tog mit kamera med.

1605

Look at the picture on the wall.

Kig på billedet på væggen.

1606

Money does not always bring happiness.

Penge bringer ikke altid lykke.

1607

Cuckoos visit here in spring.

Gøge kommer her om foråret.

1608

I like the way you walk.

Jeg kan lide måden du går på.

1609

I wear cool clothes and cool sunglasses.

Jeg har coolt tøj og coole solbriller på.

1610

I wear cool clothes and cool sunglasses.

Jeg har sejt tøj og seje solbriller på.

1611

I wear cool clothes and cool sunglasses.

Jeg har cool tøj og cool solbriller på.

1612

I wear cool clothes and cool sunglasses.

Jeg har coole klæder og coole solbriller på.

1613

I wear cool clothes and cool sunglasses.

Jeg har coolt kluns og coole solbriller på.

1614

There are some apples in the basket.

Der er nogle æbler i kurven.

1615

There are few apples in the basket.

Der er nogle æbler i kurven.

1616

There are some good apples in the basket.

Der er nogle gode æbler i kurven.

1617

Excuse me for interrupting you.

Undskyld at jeg afbryder dig.

1618

The line is busy.

Linjen er optaget.

1619

I’ve enjoyed talking to you.

Det har været hyggeligt at snakke med dig.

1620

Don’t mention it.

Selv tak.

1621

I wish I could help you.

Hvis bare jeg kunne hjælpe dig.

1622

I wish I could help you.

Jeg ville ønske at jeg kunne hjælpe dig.

1623

I wish I could help you.

Gid jeg kunne hjælpe dig!

1624

I wish I could help you.

Jeg ville ønske jeg kunne hjælpe dig.

1625

I’m pleased to meet you.

Det glæder mig at møde dig.

1626

My mother is always complaining about me.

Min mor beklager sig altid over mig.

1627

Thanks for your reply.

Tak for dit svar.

1628

How are you doing these days?

Hvordan har du det for tiden?

1629

How are you doing these days?

Hvordan går du og har det for tiden?

1630

Two years have passed since we parted.

Der er gået to år siden vi skiltes.

1631

There was no bathroom.

Der var intet badeværelse.

1632

Would you like meat or fish?

Vil du have kød eller fisk?

1633

Lunch is on.

Frokosten er klar.

1634

After you’ve had some tea, carry on practising.

Efter at du har fået noget te, kan du fortsætte med at øve dig.

1635

Would you like tea or coffee?

Vil du have te eller kaffe?

1636

Would you like tea or coffee?

Kunne du tænke dig te eller kaffe?

1637

Would you like tea or coffee?

Vil I have te eller kaffe?

1638

What’s your daughter’s name?

Hvad hedder din datter?

1639

What’s your daughter’s name?

Hvad er din datters navn?

1640

I will bear your words in mind.

Jeg vil komme dine ord i hu.

1641

I will bear your words in mind.

Jeg vil huske dine ord.

1642

Can your brother drive a car?

Kan din bror køre bil?

1643

Stop arguing about money.

Hold op med at skændes om penge.

1644

Did I hurt your feelings?

Sårede jeg dine følelser?

1645

Did I hurt your feelings?

Har jeg såret dine følelser?

1646

Welcome home.

Velkommen hjem.

1647

Will you do me a favor?

Vil du gøre mig en tjeneste?

1648

Be an angel and turn the radio down.

Vær en engel og skru ned for radioen.

1649

I prefer apples to oranges.

Jeg foretrækker æbler fremfor appelsiner.

1650

I prefer apples to oranges.

Jeg foretrækker æbler frem for appelsiner.

1651

Oranges contain a lot of vitamin C.

Appelsiner indeholder meget vitamin C.

1652

Am I not right?

Har jeg ikke ret?

1653

You’re fired.

Du er fyret.

1654

His aunt’s apple pie was delicious and he had a second helping.

Hans tantes æblekage var velsmagende, og han fik en ekstra portion.

1655

I have a stomachache.

Jeg har ondt i maven.

1656

I have a stomachache.

Jeg har mavepine.

1657

I was hungry.

Jeg var sulten.

1658

Do you have hot towels?

Har du varme håndklæder?

1659

Do you have hot towels?

Har I varme håndklæder?

1660

My uncle gave me a present.

Min onkel gav mig en gave.

1661

Don’t confuse Austria with Australia.

Forveksl ikke Østrig med Australien.

1662

There are many interesting animals in Australia.

Der er mange interessante dyr i Australien.

1663

The language spoken in Australia is English.

Sproget der tales i Australien, er engelsk.

1664

Thank you very much for the excellent coffee.

Mange tak for den fremragende kaffe.

1665

Mt. Everest is the highest mountain in the world.

Mount Everest er det højeste bjerg i verden.

1666

Let me see.

Lad mig se.

1667

Yeah. I think so, too.

Ja. Det tror jeg også.

1668

Yes, but you do not have to stay to the end.

Ja, men du skal ikke blive til enden.

1669

Where do the airport buses leave from?

Hvorfra afgår lufthavnsbusserne?

1670

Mm-hm. I think so too.

Mm-hm. Det tror jeg også.

1671

Words fail me.

Jeg savner ord.

1672

Words fail me.

Jeg mangler ord.

1673

We are a family of five.

Vi er en familie på fem.

1674

Our boss is hard to please.

Vores chef er svær at stille tilfreds.

1675

Our dog has gone away.

Vores hund er løbet væk.

1676

My cat and dog get along.

Min kat og min hund kommer ud af det med hinanden.

1677

I feel guilty.

Jeg føler mig skyldig.

1678

The ears of a rabbit are longer than those of a fox.

En kanins ører er længere end en rævs.

1679

A hare raced with a tortoise.

En hare løb om kap med en skildpadde.

1680

Mr. and Mrs. West are on their honeymoon.

Hr. og fru West er på deres bryllupsrejse.

1681

William Tell shot an arrow at the apple on his son’s head.

William Tell skød en pil efter æblet på hans søns hoved.

1682

Vienna is a beautiful city.

Wien er en smuk by.

1683

Prices are high.

Priserne er høje.

1684

India is the seventh largest country in the world.

Indien er verdens syvende største land.

1685

Thank you very much for everything.

Mange tak for alt.

1686

A dolphin is a mammal.

En delfin er et pattedyr.

1687

Iran proclaimed war against the US.

Iran har erklæret USA krig.

1688

Iran proclaimed war against the US.

Iran erklærede USA krig.

1689

No, sit down.

Nej, sæt dig ned.

1690

It’s too late now.

Det er for sent nu.

1691

It’s too late now.

Det er allerede for sent.

1692

I am coming.

Jeg kommer.

1693

You will find him home whenever you call.

Du kan komme og besøge ham når som helst.

1694

When will you leave?

Hvornår tager du af sted?

1695

I don’t know exactly when I will be back.

Jeg ved ikke præcis hvornår jeg kommer tilbage.

1696

Always tell the truth.

Sig altid sandheden.

1697

Always tell the truth.

Fortæl altid sandheden.

1698

When was this car washed?

Hvornår blev denne bil vasket?

1699

When and where did you receive the gift?

Hvornår og hvor modtog du gaven?

1700

The chair is broken. You’d better get someone to fix it.

Stolen er ødelagt. Du bør få nogen til at reparere den.

1701

Some apples rotted on the tree.

Nogle æbler rådnede på træet.

1702

The English Channel separates England and France.

Den Engelske Kanal skiller England og Frankrig.

1703

Jesus was born of Mary.

Jesus blev født af Maria.

1704

You’ve got to be crazy to do something like that.

Du er nødt til at være skør for at gøre sådan noget.

1705

If you dress like that at your age, you’ll make a fool of yourself.

Hvis du klæder dig som det der i din alder, gør du dig selv til grin.

1706

What’s that?

Hvad er det?

1707

Those are our books.

De bøger er vores.

1708

Those books are theirs.

De bøger er deres.

1709

Those houses are 500 years old.

De huse er fem hundrede år gamle.

1710

Those apples are big.

De æbler er store.

1711

Those apples are big.

De der æbler er store.

1712

For all his wealth and fame, he is unhappy.

På trods af al sin rigdom og berømmelse, er han ulykkelig.

1713

That is the picture that he painted.

Det er billedet han malede.

1714

That is the girl whom I know well.

Det er pigen som jeg kender godt.

1715

Is that a cat?

Er det en kat?

1716

Ask Alex.

Spørg Alex.

1717

One day, the police raided a whole group of prostitutes, and the girl was among them.

En dag raidede politiet en gruppe prostituerede og pigen var blandt dem.

1718

One day I met him.

En dag mødte jeg ham.

1719

One day the men got to his village.

En dag kom mændene til hans landsby.

1720

A girl phoned me.

En pige ringede til mig.

1721

There lived a king in an old castle.

Der boede en konge i et gammelt slot.

1722

A foreigner asked me where the station was.

En udlænding spurgte mig hvor stationen lå.

1723

The Alps are in the center of Europe.

Alperne ligger i centrum af Europa.

1724

Write the alphabet in capitals.

Skriv alfabetet med store bogstaver.

1725

How many letters are there in the alphabet?

Hvor mange bogstaver er der i alfabetet?

1726

‘A’ comes before ‘B’ in the alphabet.

A kommer før B i alfabetet.

1727

In the alphabet, B comes after A.

I alfabetet kommer B efter A.

1728

Will you show me your photo album?

Vil du vise mig dit fotoalbum?

1729

Try to see things as they are.

Prøv at se tingene som de er.

1730

Alice smiled.

Alice smilede.

1731

Alice smiled.

Alice smilte.

1732

Alice returned home early from work with a severe headache.

Alice vendte tidligt hjem fra arbejde med en kraftig hovedpine.

1733

Arabic is written from right to left.

Arabisk skrives fra højre mod venstre.

1734

I nearly made a mistake.

Jeg var lige ved at lave en fejl.

1735

Many Americans like fast cars.

Mange amerikanere kan lide hurtige biler.

1736

The USA is a good market for Japanese products.

USA er et godt marked for japanske produkter.

1737

The USA is composed of 50 states.

USA er sammensat af 50 stater.

1738

Many criminals in America are addicted to drugs.

Mange kriminelle i Amerika er afhængige af narkotika.

1739

Many criminals in America are addicted to drugs.

Mange kriminelle i Amerika er afhængige af stoffer.

1740

Don’t take things so seriously.

Tag ikke tingene så alvorligt.

1741

It is dangerous to drink too much.

Det er farligt at drikke for meget.

1742

Africa is a continent; Greenland is not.

Afrika er et kontinent; Grønland er ikke.

1743

Many children die of starvation in Africa.

Mange børn dør af sult i Afrika.

1744

That room is not very large.

Det værelse er ikke ret stort.

1745

Look at the cat.

Kig på katten.

1746

That store sells men’s wear.

Den butik der sælger herretøj.

1747

That store sells men’s wear.

Den der butik sælger herretøj.

1748

That store sells men’s wear.

Den butik sælger herretøj.

1749

Who is that man?

Hvem er den mand?

1750

That man died of lung cancer a week ago.

Den mand døde af lungekræft for en uge siden.

1751

Is she all right?

Har hun det godt?

1752

People say she was an actress when she was young.

Det siges at hun var skuespillerinde da hun var ung.

1753

Follow the car.

Følg bilen.

1754

Follow the car.

Følg efter bilen.

1755

That car is hers.

Den bil er hendes.

1756

She is always smiling.

Hun smiler altid.

1757

That child can count to twenty.

Det barn kan tælle til tyve.

1758

That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.

Det land afbrød de diplomatiske forbindelser med nabolandene.

1759

That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.

Det land har afbrudt de diplomatiske forbindelser med nabolandene.

1760

That old book is a real find.

Den gamle bog der er et sandt fund.

1761

That building is our school.

Den bygning er vores skole.

1762

Hang that picture on the wall.

Hæng det billede op på væggen.

1763

Look at that house.

Kig på det hus.

1764

That house is famous.

Det hus er berømt.

1765

That house belongs to him.

Det hus tilhører ham.

1766

The house is haunted.

Huset er hjemsøgt.

1767

Two families live in that house.

I det hus bor to familier.

1768

That movie stinks!

Den film stinker!

1769

That toy is made of wood.

Legetøjet er lavet af træ.

1770

You have to stay in bed until next Monday.

Du skal blive i sengen indtil næste mandag.

1771

Where will you be this time tomorrow?

Hvor er du i morgen ved denne tid?

1772

Do you listen to the radio at home every day?

Lytter du til radioen hjemme hver dag?

1773

Are you busy?

Er du optaget?

1774

Your nose is bleeding.

Din næse bløder.

1775

Do you think her attractive?

Synes du at hun er tiltrækkende?

1776

Are you going to invite her to the party?

Vil du invitere hende til festen?

1777

Do you happen to know his name?

Kender du tilfældigvis hans navn?

1778

You should follow his advice.

Du burde følge hans råd.

1779

Do you speak Japanese?

Taler du japansk?

1780

You are very beautiful.

Du er meget smuk.

1781

You are very beautiful.

I er meget smukke.

1782

Can you run fast?

Kan du løbe hurtigt?

1783

You are quite in the wrong.

Du tager fuldstændig fejl.

1784

Have you done your homework?

Har du lavet dine lektier?

1785

Can you drive?

Kan du køre bil?

1786

Can you will yourself to fall asleep?

Kan du tvinge dig selv til at sove?

1787

Are you trying to make a fool of me?

Prøver du på at gøre mig til grin?

1788

You are twice as strong as I.

Du er dobbelt så stærk som mig.

1789

You are twice as strong as I.

Du er dobbelt så stærk som jeg er.

1790

Carry on with your work.

Fortsæt med dit arbejde.

1791

Where do you want to go this summer?

Hvor vil du hen til sommer?

1792

What time did you get up this morning?

Hvornår stod du op i morges?

1793

Do you like black cats?

Kan du lide sorte katte?

1794

You’re too young to marry.

Du er for ung til at gifte dig.

1795

What don’t you have?

Hvad har du ikke?

1796

Which do you like better, apples or oranges?

Hvad kan du bedst lide, æbler eller appelsiner?

1797

Do you like apples or oranges?

Kan du lide æbler eller appelsiner?

1798

You are not a child anymore.

Du er ikke et barn længere.

1799

You are absolutely right.

Du har fuldstændig ret.

1800

You’re still young.

Du er stadigvæk ung.

1801

You’re still young.

I er stadigvæk unge.

1802

Can you make yourself understood in French?

Kan du ikke gøre dig forståelig på fransk?

1803

What train you are going to take?

Hvad tog tager du?

1804

Where did you see the woman?

Hvor så du kvinden?

1805

Where did you see the woman?

Hvor har du set kvinden?

1806

How do you come to school?

Hvordan kommer du til skolen?

1807

Why are you alone?

Hvorfor er du alene?

1808

You can dance, can’t you?

Du kan danse, kan du ikke?

1809

You may choose any of them.

Du kan vælge en hvilken som helst af dem.

1810

Are you satisfied with the result?

Er du tilfreds med resultatet?

1811

You shouldn’t eat here.

Du burde ikke spise her.

1812

You can not swim here.

Du kan ikke svømme her.

1813

Do you care for classical music?

Synes du om klassisk musik?

1814

What did you do yesterday?

Hvad lavede du i går?

1815

What did you do yesterday?

Hvad har du lavet i går?

1816

When did you see him?

Hvornår har du set ham?

1817

When did you see him?

Hvornår så du ham?

1818

When did you finish writing the letter?

Hvornår blev du færdig med at skrive brevet?

1819

You are always complaining about your husband.

Du klager altid over din mand.

1820

How many apples do you want?

Hvor mange æbler vil du have?

1821

Do you have any apples?

Har I æbler?

1822

Do you have any apples?

Har du æbler?

1823

Do you have any apples?

Har De æbler?

1824

You have two flowers.

Du har to blomster.

1825

How many books do you read a month?

Hvor mange bøger læser du om måneden?

1826

Have you known her since 1990?

Har du kendt hende siden 1990?

1827

You are both pretty and kind.

Du er både køn og rar.

1828

Come and write your name.

Kom og skriv dit navn.

1829

Your train leaves from Platform 10.

Dit tog afgår fra perron 10.

1830

Lend me your bicycle.

Lån mig din cykel.

1831

What is your name?

Hvad er dit navn?

1832

What is your name?

Hvad hedder du?

1833

What is your name?

Hvad hedder De?

1834

Can I borrow your umbrella?

Må jeg låne din paraply?

1835

Please close the door behind you.

Luk venligst døren efter dig.

1836

What’s your blood group?

Hvad er din blodtype?

1837

Your plan is sure to succeed.

Din plan vil bestemt lykkes.

1838

I know exactly how you feel.

Jeg ved præcis hvordan du føler dig.

1839

Your speech was appropriate for the occasion.

Din tale var passende til lejligheden.

1840

Can your mother drive a car?

Kan din mor køre bil?

1841

Were your mother and father home?

Var dine forældre hjemme?

1842

Did your mother make those?

Har din mor lavet dem?

1843

How old is your father?

Hvor gammel er din far?

1844

How old is your uncle?

Hvor gammel er din onkel?

1845

How old is your uncle?

Hvor gammel er jeres onkel?

1846

I gave you a book.

Jeg gav dig en bog.

1847

A man who wanted to see you came while you were out.

En mand, der ville se dig, kom mens du var væk.

1848

People of your age often have this problem.

Folk i din alder har ofte dette problem.

1849

You scratch my back, and I’ll scratch yours.

Du gør mig en tjeneste, og jeg gør dig en tjeneste.

1850

If you leave now, I’m sure you’ll be caught in a traffic jam.

Hvis du kører nu, er jeg sikker på du vil blive fanget i en trafikprop.

1851

She said ‘I love you’ to me.

Hun sagde ‘Jeg elsker dig’ til mig.

1852

I understand you are going to spend your vacation in New Zealand.

Jeg forstår at du vil tilbringe din ferie i New Zealand.

1853

This letter arrived while you were out.

Dette brev kom mens du var ude.

1854

We often hear you sing.

Vi hører dig ofte synge.

1855

I would like to see the trees from which you picked these apples.

Jeg vil gerne se træerne du plukkede disse æbler fra.

1856

I made an apple pie for you.

Jeg har lavet en æblekage til dig.

1857

I don’t know what to do now.

Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu.

1858

The boy standing over there is my son.

Drengen som står derovre er min søn.

1859

You can ask the child who’s playing over there.

Du kan spørge barnet, der leger derovre.

1860

What were you doing down there?

Hvad lavede du dernede?

1861

As it happened, my grandmother was not at home.

Da det skete, var min bedstemor ikke hjemme.

1862

Unfortunately, it rained.

Uheldigvis regnede det.

1863

He is a wolf in sheep’s clothing.

Han er en ulv i fåreklæder.

1864

He has more lives than a cat.

Han har flere liv end en kat.

1865

Iceland used to belong to Denmark.

Island hørte tidligere til Danmark.

1866

Well, I have to go now.

Nå, jeg må gå nu.

1867

Here comes the train!

Her kommer toget!

1868

Argh! My computer froze up again.

Øv! Min computer er frosset igen.

1869

What does PTA stand for?

Hvad står “PTA” for?

1870

I like L.A. better.

Jeg kan bedre lide Los Angeles.

1871

What does G.N.P. stand for?

Hvad står BNP for?

1872

How much time does it take to get from A to B?

Hvor lang tid tager det at komme fra A til B?

1873

A is the first letter of the alphabet.

A er alfabetets første bogstav.

1874

People of 65 and above get a pension from the government.

Personer på 65 og derover får en pension fra regeringen.

1875

I will be back in less than five minutes.

Jeg vil være tilbage på mindre end fem minutter.

1876

It rained five successive days.

Det regnede fem dage i træk.

1877

May comes after April.

Maj kommer efter april.

1878

Can you lend me 500 yen?

Kan du låne mig fem hundrede yen?

1879

I have about 5,000 yen.

Jeg har cirka 5.000 yen.

1880

I can come at three.

Jeg kan komme klokken tre.

1881

At the end of March we’ll marry.

I slutningen af ​​marts gifter vi os.

1882

Both dogs are asleep.

Begge hunde sover.

1883

Do you have a double room?

Har du et dobbeltværelse?

1884

Do you have a double room?

Har I et dobbeltværelse?

1885

Do you have a double room?

Har De et dobbeltværelse?

1886

Both are alive.

Begge to er i live.

1887

The twenty-first century begins in 2001.

Det enogtyvende århundrede begynder i år 2001.

1888

Twenty years is a long time.

Tyve år er lang tid.

1889

A year has twelve months.

Et år har tolv måneder.

1890

They were pretty tired after having worked all day.

De var temmelig trætte efter at have arbejdet hele dagen.

1891

We have more apples than we could eat in a day.

Vi har flere æbler end hvad vi kunne spise på en dag.

1892

A girl drowned in the pond yesterday.

En pige druknede i dammen i går.

1893

It had been snowing for a week.

Det har sneet i en uge.

1894

It had been snowing for a week.

Det havde sneet i en uge.

1895

I’ll be back in an hour.

Jeg kommer tilbage om en time.

1896

I’ll be back in an hour.

Jeg er tilbage om en time.

1897

Count from one to ten.

Tæl fra en til ti.

1898

War broke out in 1941.

Krigen brød ud i 1941.

1899

When I was sixteen, I played tennis for the first time.

Da jeg var seksten, spillede jeg tennis for første gang.

1900

How about 12:45?

Hvad med 12:45?

1901

Let’s take a 10-minute break.

Lad os holde pause i ti minutter.

1902

It’s ten o’clock sharp.

Klokken er præcis ti.

1903

One, three, and five are odd numbers.

1, 3 og 5 er ulige tal.

1904

One, three, and five are odd numbers.

En, tre og fem er ulige tal.

1905

Is she young? “Yes, she is.”

Er hun ung? “Ja, det er hun.”

1906

How old is she? “She is twelve years old.”

Hvor gammel er hun? – “Hun er tolv år.”

1907

Where’s his book? “It’s on the table.”

Hvor er hans bog? “Den er på bordet.”

1908

Is he seriously ill? “I hope not.”

Er han alvorligt syg? “Det håber jeg ikke.”

1909

Cheer up, she said to me.

Op med humøret!, sagde hun til mig.

1910

I asked him if he knew her address.

Jeg spurgte ham om han kendte hendes adresse.

1911

Fire!, he cried.

Brand råbte han.

1912

The prince of darkness means “Satan”.

Mørkets herre betyder “Satan”.

1913

I want to buy things, the boy said.

Jeg vil købe ting, sagde drengen.

1914

How far is it from here to the station? “It is about two miles.”

Hvor langt er der herfra til stationen? “Omtrent 2 miles.”

1915

The key, he added, “is in the lock”.

Nøglen, tilføjede han, “er i låsen”.

1916

Where do you live? “I live in Tokyo.”

Hvor bor du? “Jeg bor i Tokyo.”

1917

Go to the doctor to get your prescription!

Gå hen til lægen og få din recept!

1918

The sign ‘&’ stands for ‘and’.

Tegnet ‘&’ står for ‘og’.

1919

This does not concern you at all.

Det her rager ikke dig overhovedet.

1920

Complete the following form to know who you could have been in a previous life.

Udfyld nedenstående formular for at finde ud af hvem du kunne have været i et tidligere liv.

1921

Sport is good for your health.

Sport er godt for dit helbred.

1922

Do you want a cup of coffee?

Vil du have en kop kaffe?

1923

Welcome.

Velkommen!

1924

Welcome.

Velkommen.

1925

I’m going to bed.

Jeg går i seng!

1926

An apple a day keeps the doctor away.

Et æble om dagen holder doktoren væk.

1927

This factory produces CD players.

Denne fabrik producerer cd-afspillere.

1928

You’re a bookworm.

Du er en bogorm.

1929

He is a merry fellow.

Han er en lystig karl.

1930

You speak fluent English.

Du taler flydende engelsk.

1931

You have to obey your parents.

Du skal adlyde dine forældre.

1932

I have a surprise for you.

Jeg har en overraskelse til dig.

1933

I’m filled with joy every time I see you.

Jeg bliver fyldt med glæde hver gang jeg ser dig.

1934

I can’t wait for you.

Jeg kan ikke vente på dig.

1935

Isn’t it about time you guys buried the hatchet and let bygones be bygones?

Er det ikke på tide at I begravede stridsøksen og lod fortiden være fortid?

1936

Isn’t it about time you guys buried the hatchet and let bygones be bygones?

Er det ikke på tide at I begraver stridsøksen og lader fortiden være fortid?

1937

You must learn from mistakes.

Du må lære af dine fejl.

1938

You must learn from mistakes.

I må lære af jeres fejl.

1939

You’ve changed.

Du har forandret dig.

1940

I can’t live without you.

Jeg kan ikke leve uden dig.

1941

My brother is two years older than I, but he is three centimeters shorter.

Min bror er to år ældre end mig, men han er tre centimeter lavere.

1942

The economy was in miserable condition.

Økonomien var i en elendig stand.

1943

Economic development is important for Africa.

Økonomisk udvikling er vigtig for Afrika.

1944

The policeman caught me by the wrist.

Betjenten fangede mig ved håndleddet.

1945

The police held him in custody.

Politiet holdt ham i forvaring.

1946

The police charged into the bar.

Politiet stormede baren.

1947

The police arrested the man who had murdered the girl.

Politiet arresterede manden som myrdede pigen.

1948

Art is long, life is short.

Kunsten er lang, livet er kort.

1949

A whale is a mammal.

En hval er et pattedyr.

1950

Never let me go.

Lad mig aldrig gå.

1951

You never told me that you were married.

Du fortalte mig aldrig at du var gift.

1952

The wedding will take place at the end of October.

Brylluppet vil finde sted i slutningen af ​​oktober.

1953

I feel sick whenever I see blood.

Jeg får det skidt når jeg ser blod.

1954

Let me take your blood pressure.

Lad mig måle dit blodtryk.

1955

The moon revolves around the earth.

Månen drejer sig om Jorden.

1956

The moon is a satellite of the earth.

Månen er en satellit af Jorden.

1957

It’s Monday.

Det er mandag.

1958

Ken looks happy.

Ken virker glad.

1959

His good health enabled him to work till the age of seventy-five.

Hans gode helbred gjorde det muligt for ham at arbejde til han blev 75 år.

1960

Health means everything.

Helbredet betyder alt.

1961

Kenji decided to become a cook.

Kenji har besluttet sig for at blive en kok.

1962

No!

Nej!

1963

We have a dog, a cat and three canaries.

Vi har en hund, en kat og tre kanariefugle.

1964

A dog runs after a cat, and the cat after a mouse.

En hund løber efter en kat og katten efter en mus.

1965

Have you fed the dog?

Har du fodret hunden?

1966

Have you fed the dog?

Har I fodret hunden?

1967

All dogs are faithful.

Alle hunde er trofaste.

1968

Dogs can swim.

Hunde kan svømme.

1969

The dog has bitten a hole in my sleeve.

Hunden har bidt hul i mit ærme.

1970

The dog looked into the water.

Hunden kiggede ned i vandet.

1971

Can you find it?

Kan du finde det?

1972

A stranger came up to me and asked the way.

En fremmed kom hen til mig og spurgte om vej.

1973

Learn humility.

Lær ydmyghed.

1974

You’re looking good!

Du ser godt ud!

1975

Cheer up! Everything will soon be all right.

Op med humøret! Alt vil snart være godt.

1976

Cheer up!

Frisk mod!

1977

Cheer up!

Op med humøret!

1978

The front door was open.

Fordøren var åben.

1979

The front door was open.

Fordøren stod åben.

1980

Someone stole my cash.

Nogen stjal mine kontanter.

1981

Someone stole my cash.

Nogen har stjålet mine kontanter.

1982

Honesty doesn’t pay under the current tax system.

Ærlighed betaler sig ikke med det nuværende skattesystem.

1983

It’s easier said than done.

Det er lettere sagt end gjort.

1984

Needless to say, health is above wealth.

Det behøver næppe nævnes, men helbred er vigtigere end rigdom.

1985

You can’t separate language from culture.

Man kan ikke adskille sprog og kultur.

1986

Lock the door!

Lås døren!

1987

The door remains closed.

Døren forbliver lukket.

1988

How deep is the lake?

Hvor dyb er søen?

1989

The lake is deepest here.

Søen er dybest her.

1990

Let’s drive to the lake.

Lad os køre hen til søen!

1991

A tiger is a beast of prey.

Tigeren er et rovdyr.

1992

After us, the Deluge.

Efter os syndfloden.

1993

I was caught in a traffic jam.

Jeg var fanget i en trafikprop.

1994

There were a lot of young couples in the park.

I parken var der mange unge par.

1995

There are many people in the park.

Der er mange mennesker i parken.

1996

You talk too much.

Du taler for meget.

1997

That tower you see over there is the Eiffel Tower.

Det tårn, du ser derovre, er Eiffeltårnet.

1998

That tower you see over there is the Eiffel Tower.

Det tårn, I ser derovre, er Eiffeltårnet.

1999

I am thirsty. Please give me something cold to drink.

Jeg er tørstig. Gig mig venligst noget koldt at drikke.

2000

Who’s your favorite actor?

Hvem er din yndlingsskuespiller?

2001

You must learn English whether you like it or not.

Du skal lære engelsk, om du vil det eller ej.

2002

You must learn English whether you like it or not.

Man er nødt til at lære engelsk om man kan lide det eller ej.

2003

Thanks, though. I appreciate it.

Ellers tak, men tak for venligheden.

2004

Curiosity killed the cat.

Nysgerrighed dræbte katten.

2005

They decided to shut down the factory.

De besluttede at lukke fabrikken.

2006

She said that she was happy.

Hun sagde at hun var lykkelig.

2007

Can you describe to me the difference between black tea and green tea?

Kan du beskrive forskellen mellem sort te og grøn te, for mig?

2008

Let’s go!

Af sted!

2009

I would rather die than surrender.

Jeg ville hellere dø end overgive mig.

2010

An expensive car is a status symbol.

En dyr bil er et statussymbol.

2011

I have high blood pressure.

Jeg har højt blodtryk.

2012

Nobuhiko Takada lost to Hikson Grasy.

Nobuhiko Takada tabte til Hikson Grasy.

2013

It will damage the crops.

Det vil skade afgrøden.

2014

What will happen if there’s power failure now?

Hvad vil der ske hvis der kommer et strømudfald nu?

2015

I could go for a nice hot pizza right now.

Jeg kunne nu have lyst til en skøn, varm pizza.

2016

The picture is on the wall now.

Billedet hænger nu på væggen.

2017

I’m at work now, so I’ll call you later.

Jeg er på arbejde nu, så jeg vil ringe dig op senere.

2018

I’ve heard nothing from her as yet.

Jeg har ikke hørt noget fra hende ind til videre.

2019

He’ll be a good husband.

Han vil blive en god ægtemand.

2020

What are you doing now?

Hvad går du og laver?

2021

What are you doing now?

Hvad har du gang i?

2022

I don’t feel like going out this morning.

Her til morgen har jeg ikke lyst til at gå ud.

2023

How about playing tennis next Saturday?

Hvad med at spille tennis på lørdag?

2024

I wish I could go with you today.

Jeg ville ønske, at jeg kunne gå med dig i dag.

2025

Never put off till tomorrow what you can do today.

Udskyd aldrig til i morgen hvad du kan gøre i dag.

2026

Nowadays more and more people prefer country life to city life.

Nu til dags foretrækker flere og flere mennesker livet på landet frem for bylivet.

2027

Nowadays more and more people prefer country life to city life.

Nu om dage foretrækker flere og flere mennesker livet på landet frem for bylivet.

2028

Nowadays more and more people prefer country life to city life.

I vore dage foretrækker flere og flere mennesker livet på landet frem for bylivet.

2029

Come to my house this afternoon.

Kom hen til mig i eftermiddag.

2030

I read it in today’s edition.

Jeg læste det i dagens udgave.

2031

I have already read today’s paper.

Jeg har allerede læst dagens avis.

2032

Bring me today’s paper, please.

Bring mig venligst avisen for i dag.

2033

Bring me today’s paper, please.

Bring mig venligst dagens avis.

2034

How is the weather today?

Hvordan er vejret i dag?

2035

I have a hangover today.

Jeg har tømmermænd i dag.

2036

Today is my sister’s birthday.

I dag er det min søsters fødselsdag.

2037

He is not himself today.

Han er ikke sig selv i dag.

2038

It’s cloudy today.

I dag er det skyet.

2039

Thank you for today.

Tak for i dag.

2040

It’s cold today.

I dag er det koldt.

2041

I won’t work overtime today.

Jeg vil ikke arbejde over i dag.

2042

It is truly a nice day today.

Det er virkelig en dejlig dag i dag.

2043

It’s hot today.

Det er varmt i dag.

2044

It is cloudy today.

I dag er det skyet.

2045

Two students are absent today.

Der er to elever fraværende i dag.

2046

I’m expecting a customer today.

Jeg venter en kunde i dag.

2047

So far it has been an exciting year.

Indtil videre har det været et spændende år.

2048

We’re expecting a good harvest this year.

Vi forventer en god høst i år.

2049

There has been a good apple harvest this year.

Årets æblehøst har været god.

2050

The apple trees blossomed early this year.

Æbletræerne blomstrede tidligt i år.

2051

It is colder this year than last year.

Det er koldere i år end sidste år.

2052