Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Danish sentences

English to Danish sentences for daily use & to improvise English or, Danish.

For more sentences download our free android app.

1

Let’s try something.

Lad os prøve noget.

2

Muiriel is 20 now.

Muiriel er 20 nu.

3

The password is “Muiriel”.

Kodeordet er “Muiriel”.

4

The password is “Muiriel”.

Passwordet er “Muiriel”.

5

The password is “Muiriel”.

Løsenet er “Muiriel”.

6

The password is “Muiriel”.

Adgangskoden er “Muiriel”.

7

I’m at a loss for words.

Jeg kan ikke finde ord.

8

I was in the mountains.

Jeg var i bjergene.

9

Is it a recent picture?

Er det et nyere foto?

10

I make €100 a day.

Jeg tjener hundrede euro om dagen.

11

I make €100 a day.

Jeg tjener 100 euro om dagen.

12

That won’t happen.

Det vil ikke ske.

13

I miss you.

Jeg savner dig.

14

You should sleep.

Du burde sove.

15

Most people think I’m crazy.

De fleste synes jeg er skør.

16

Are you sure?

Er du sikker?

17

Hurry up.

Skynd dig!

18

It doesn’t surprise me.

Det overrasker mig ikke.

19

I’m so fat.

Jeg er så tyk.

20

So what?

Og hvad så?

21

This is what I would have said.

Dette er hvad jeg ville have sagt.

22

It would take forever for me to explain everything.

Det vil tage en evighed at forklare det hele.

23

It would take forever for me to explain everything.

Jeg ville have brug for en evighed for at forklare alt.

24

That’s because you’re a girl.

Det er fordi du er en pige.

25

I didn’t like it.

Jeg kunne ikke lide det.

26

Thanks for your explanation.

Tak for din forklaring.

27

It almost scared me not to see you online for a whole day.

Det gjorde mig næsten bange ikke at se dig online i en hel dag.

28

I don’t know what you mean.

Jeg ved ikke hvad du mener.

29

I love you.

Jeg elsker dig.

30

I am curious.

Jeg er nysgerrig.

31

I don’t know if I still have it.

Jeg ved ikke om jeg endnu har den.

32

Tomorrow, he will land on the moon.

I morgen lander han på månen.

33

I don’t speak Japanese.

Jeg taler ikke japansk.

34

Nobody understands me.

Ingen forstår mig.

35

I learned to live without her.

Jeg lærte at leve uden hende.

36

I have too many things on my mind these days.

Jeg har for mange ting i hovedet for tiden.

37

I just wanted to check my email.

Jeg ville bare tjekke min e-mail.

38

You can’t expect me to always think of everything!

Du kan ikke forvente at jeg altid tænker på alting.

39

Don’t expect others to think for you!

Forvent ikke at andre tænker for dig!

40

You never have time for important things!

Du har aldrig tid til de vigtige ting!

41

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Jeg er så dum… Jeg forsøger at forklare dig ting jeg ikke selv forstår.

42

Stop seeing me as a “normal” person!

Hold op med at betragte mig som en “normal” person!

43

Are you referring to me?

Er det mig du mener?

44

Are you referring to me?

Henviser du til mig?

45

It can’t be!

Umuligt!

46

Would you like something to drink?

Kunne du tænke dig noget at drikke?

47

Who is it? “It’s your mother.”

Hvem er det? “Det er din mor.”

48

When will you be back? “It all depends on the weather.”

Hvornår er du tilbage? “Det afhænger af vejret.”

49

Allen is a poet.

Allen er poet.

50

Allen is a poet.

Allen er digter.

51

When you’re beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.

Når man begynder at ligne sit pasbillede, burde man tage på ferie.

52

You’re an angel!

Du er en engel!

53

Did you miss me?

Har du savnet mig?

54

Did you miss me?

Savnede du mig?

55

Thank you very much!

Mange tak!

56

I’ll take him.

Jeg tager ham.

57

Those who live in glass houses should not throw stones.

De, som bor i glashuse, burde ikke kaste med sten.

58

Those who live in glass houses should not throw stones.

Dem, som bor i glashuse, burde ikke kaste med sten.

59

The only useful answers are those that raise new questions.

De eneste nyttige svar er de, der rejser nye spørgsmål.

60

Do you speak Italian?

Taler du italiensk?

61

May I ask a question?

Må jeg stille et spørgsmål?

62

We can’t sleep because of the noise.

Vi kan ikke sove på grund af støjen.

63

What do you want?

Hvad vil du?

64

You look stupid.

Du ser dum ud.

65

Italy is a very beautiful country.

Italien er et meget smukt land.

66

Open your mouth!

Åbn munden!

67

I have lost my wallet.

Jeg har mistet min pung.

68

I have lost my wallet.

Jeg har mistet min tegnebog.

69

Come on, play with me, I’m so bored!

Kom nu og leg med mig; jeg keder mig sådan!

70

I’m tired.

Jeg er træt.

71

I’m tired.

Jeg er træt!

72

Speak more slowly, please!

Tal venligst langsommere.

73

When do we arrive?

Hvornår ankommer vi?

74

I have a headache.

Jeg har hovedpine.

75

I have a headache.

Jeg har ondt i hovedet.

76

Call the police!

Ring til politiet!

77

It’s too expensive!

Det er for dyrt!

78

Merry Christmas!

Glædelig jul!

79

I am married and have two children.

Jeg er gift og har to børn.

80

You don’t know who I am.

Du ved ikke hvem jeg er.

81

The car crashed into the wall.

Bilen kørte ind i muren.

82

Where there’s a will, there’s a way.

Hvor der er en vilje, er der en vej.

83

I don’t understand German.

Jeg forstår ikke tysk.

84

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Matematikere er som franskmænd: Lige meget hvad du siger til dem så oversætter de det til deres eget sprog og laver det om til noget helt andet.

85

I don’t like learning irregular verbs.

Jeg kan ikke lide at lære uregelmæssige udsagnsord.

86

I don’t like learning irregular verbs.

Jeg kan ikke lide at lære uregelmæssige verber.

87

It’s cold.

Det er koldt.

88

I’m thirsty.

Jeg er tørstig.

89

Who am I talking with?

Hvem taler jeg med?

90

I love lasagna.

Jeg elsker lasagne.

91

The brain is just a complicated machine.

Hjernen er blot en kompliceret maskine.

92

The brain is just a complicated machine.

Hjernen er kun en indviklet maskine.

93

Don’t stay in bed, unless you can make money in bed.

Bliv ikke i sengen, med mindre du kan tjene penge i sengen.

94

I don’t want to go to school.

Jeg vil ikke gå i skole.

95

I don’t want to go to school.

Jeg gider ikke at gå i skole.

96

It is raining.

Det regner.

97

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Livet er en dødelig, seksuelt overført sygdom.

98

If there’s no solution, then there’s no problem.

Hvis der ikke er en løsning, så er der ikke noget problem.

99

Yes, it happens from time to time.

Ja, det sker fra tid til anden.

100

Yes, it happens from time to time.

Ja det sker en gang imellem.

101

Yes, it happens from time to time.

Ja det sker af og til.

102

Most people only want to hear their own truth.

De fleste mennesker ønsker kun at høre deres egen sandhed.

103

I dreamt about you.

Jeg drømte om dig.

104

I dreamt about you.

Jeg har drømt om dig.

105

You had plenty of time.

Du havde masser af tid.

106

It’s all dark outside.

Det er bælgmørkt udenfor.

107

I am too old for this world.

Jeg er for gammel for denne verden.

108

How do you pronounce “pronounce”?

Hvordan udtaler man “pronounce”?

109

He’s sleeping like a baby.

Han sover som en baby.

110

So what if I am gay? Is it a crime?

Så hvad om jeg er bøsse? Er det en forbrydelse?

111

She was wearing a black hat.

Hun havde en sort hat på.

112

Where is the bathroom?

Hvor er badeværelset?

113

Each person is a world.

Ethvert menneske er en verden.

114

I am proud to be a part of this project.

Jeg er stolt over at tage del i dette projekt.

115

I want an MP3 player!

Jeg ønsker en mp3-afspiller!

116

Where are you?

Hvor er du?

117

No way!

Aldrig i livet!

118

No way!

Ikke tale om!

119

No way!

Absolut ikke!

120

No way!

Under ingen omstændigheder!

121

No way!

Aldrig i verden!

122

No way!

Ikke på vilkår!

123

No way!

Du kan tro nej!

124

No way!

Du kan bande på nej!

125

No way!

Niksen biksen!

126

No way!

Nul, putte!

127

No way!

Det kan du glemme alt om!

128

No way!

På ingen måde!

129

Perhaps you are right, I have been selfish.

Måske har du ret, jeg har været egoistisk.

130

How much do you leave for a tip in Spain?

Hvor meget giver man i drikkepenge i Spanien?

131

I would like batteries for this device.

Jeg ville gerne have batterier til dette apparat.

132

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Funktionerne sinus og cosinus antager værdier mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1).

133

I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones.

Jeg forstår ikke hvorfor folk er bange for nye ideer. Jeg er bange for de gamle.

134

He laughs best who laughs last.

Den, der ler sidst, ler bedst.

135

That’s the snag.

Der ligger hunden begravet!

136

I liked this film.

Jeg kunne lide denne film.

137

It’s not important.

Det er ikke vigtigt.

138

I go shopping every morning.

Jeg går på indkøb hver morgen.

139

Fifty-two per cent of British women prefer chocolate to sex.

Tooghalvtreds procent af britiske kvinder foretrækker chokolade frem for sex.

140

Better late than never.

Bedre sent end aldrig.

141

All cats are grey in the dark.

I mørke er alle katte grå.

142

No news is good news.

Ingen nyheder er gode nyheder.

143

The walls have ears.

Væggene har ører.

144

I’ve got a frog in my throat.

Jeg har en tudse i halsen.

145

We must think about friends.

Vi skal tænke på vennerne.

146

They quarreled.

De skændtes.

147

Who is coming with me?

Hvem kommer med mig?

148

The film lasted 2 hours.

Filmen varede to timer.

149

Her garden is a work of art.

Hendes have er et kunstværk.

150

How dare you say such a thing to me?

Hvor vover du at sige sådan noget til mig?

151

In which folder did you save the file?

I hvilken mappe har du gemt filen?

152

Where have you been?

Hvor har du været?

153

It’s been snowing all night.

Det har sneet hele natten.

154

She’s selling drugs at concerts.

Hun sælger stoffer ved koncerter.

155

I buried my dog at the pet cemetery.

Jeg begravede min hund på dyrekirkegården.

156

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Øje for øje, tand for tand.

157

You have bought more postage stamps than are necessary.

Du har købt flere frimærker end nødvendigt.

158

You have bought more postage stamps than are necessary.

Du har købt flere frimærker end hvad der er nødvendigt.

159

Can you keep a secret?

Kan du holde på en hemmelighed?

160

Just a minute.

Kun et minut.

161

You shouldn’t look down on him.

Du burde ikke se ned på ham.

162

Don’t you know that he passed away two years ago?

Ved du ikke at han gik bort for to år siden?

163

Do you live here?

Bor du her?

164

Do you have bread for lunch?

Spiser du brød til frokost?

165

Who are you waiting for?

Hvem venter du på?

166

Whom are you speaking of?

Hvem taler du om?

167

I’m proud of you.

Jeg er stolt af dig.

168

I’m proud of you.

Jeg er stolt af jer.

169

You never listen. I might as well talk to the wall.

Du hører aldrig efter. Jeg kunne lige så godt tale til væggen.

170

You ran a red light.

Du har kørt over for rødt lys.

171

You ran a red light.

Du kørte over for rødt lys.

172

Do you believe in God?

Tror du på Gud?

173

I think you’d better take a rest; you look ill.

Jeg synes at du burde tage dig et hvil; du ser syg ud.

174

You’re going too far.

Du går for langt.

175

Can you drive a car?

Kan du køre bil?

176

You are responsible for what you have done.

Du er ansvarlig for det du har gjort.

177

You lied to me, didn’t you?

Du løj for mig, gjorde du ikke?

178

Did you call me up last night?

Ringede du mig op i går aftes?

179

Why were you absent yesterday?

Hvorfor var du fraværende i går?

180

You should be ready for the worst.

Du bør være forberedt på det værste.

181

You should be ready for the worst.

Vær forberedt på det værste.

182

You must make up your mind, and that at once.

Du må bestemme dig og det straks.

183

You look pale.

Du ser bleg ud.

184

You continue making the same mistakes time after time.

Du bliver ved med at lave de samme fejl gang efter gang.

185

What time will you get to the station?

Hvornår vil du være på stationen?

186

What are you looking for?

Hvad leder du efter?

187

Do you love music?

Elsker du musik?

188

Can you make yourself understood in English?

Kan du gøre dig forståelig på engelsk?

189

Did you read it at all?

Har du overhovedet læst det?

190

Did you read it at all?

Har du overhovedet læst den?

191

You’ll never be alone.

Du vil aldrig være alene.

192

I’m surprised that you’re so naïve.

Jeg er overrasket over at du er så naiv.

193

I’m surprised that you’re so naïve.

Det overrasker mig at du er så naiv.

194

Don’t you like apples?

Kan du ikke lide æbler?

195

You are no longer a mere child.

Du er ikke længere bare et barn.

196

You should have known better.

Du burde have vidst bedre.

197

Now that you are grown-up, you ought to know better.

Nu da du er voksen, burde du vide bedre.

198

You are not a child any more.

Du er ikke et barn længere.

199

You surprised everybody.

Du overraskede alle.

200

Can you speak French?

Kan du tale fransk?

201

Why did you try to run away?

Hvorfor prøvede du at løbe væk?

202

You may go anywhere you like.

Du kan gå hvorhen du vil.

203

Where were you?

Hvor var du?

204

What are you doing?

Hvad laver du?

205

What are you doing?

Hvad gør du?

206

Do you not play tennis?

Spiller du ikke tennis?

207

You must do it at once.

Du skal gøre det med det samme.

208

You may keep the book.

Du kan beholde bogen.

209

You should emphasize that fact.

Det faktum bør du understrege.

210

You should have told me a long time ago.

Det burde du have fortalt mig for længe siden.

211

You will soon get accustomed to your new school.

Du vænner dig snart til din nye skole.

212

You ought to do it at once.

Du bør gøre det straks.

213

You are always watching TV.

Du ser altid tv.

214

You are a good boy.

Du er en god dreng.

215

Did you leave the window open?

Lod du vinduet stå åbent?

216

Omit needless words!

Udlad unødvendige ord!

217

Is there anything you want that you don’t have?

Er der noget du ønsker, som du ikke har?

218

Your driver’s license has expired.

Dit kørekort er udløbet.

219

I admire your ignorance.

Jeg beundrer din uvidenhed.

220

Your dream will come true some day.

Din drøm går i opfyldelse en dag.

221

It’s none of your business.

Det kommer ikke dig ved.

222

I will give you a bicycle for your birthday.

Jeg vil give dig en cykel til din fødselsdag.

223

I like the way you smile.

Jeg kan lide måden du smiler på.

224

I don’t need your help.

Jeg behøver ikke din hjælp.

225

Your income is about twice as large as mine.

Din indkomst er omkring dobbelt så stor som min.

226

Give me a lift in your car.

Giv mig et lift i din bil.

227

Compared with yours, my car is small.

Sammenlignet med din, er min bil lille.

228

May I borrow your dictionary?

Må jeg låne din ordbog?

229

Your bike is better than mine.

Din cykel er bedre end min.

230

What time is it by your watch?

Hvad er klokken på dit ur?

231

Where do you come from?

Hvor kommer du fra?

232

Your shoes are here.

Dine sko er her.

233

Your wish will come true in the near future.

Dit ønske vil gå i opfyldelse i nær fremtid.

234

What’s your wish?

Hvad er dit ønske?

235

Your eyes remind me of stars.

Dine øjne minder mig om stjerner.

236

Where is your school?

Hvor er din skole?

237

Where is your school?

Hvor er jeres skole?

238

I count on your help.

Jeg regner med din hjælp.

239

Your mother must have been beautiful when she was young.

Din mor må have været smuk, da hun var ung.

240

A friend of your father’s friend is not always your father’s friend.

En ven af din fars ven er ikke altid din fars ven.

241

A friend of your father’s friend is not always your father’s friend.

Din fars vens ven er ikke altid din fars ven.

242

I have something to tell you.

Jeg har noget at fortælle dig.

243

All you need is to get a driver’s license.

Alt hvad du behøver, er at få et kørekort.

244

You can’t have understood what he said.

Du kan ikke have forstået hvad han sagde.

245

I’ll make you a new suit.

Jeg vil lave et nyt sæt tøj til dig.

246

I want you to go.

Jeg vil gerne have at du går.

247

You are hopeless.

Du er håbløs.

248

I take my hat off to you!

Jeg tager hatten af for dig!

249

Can you do that?

Kan du gøre det?

250

I owe you ten dollars.

Jeg skylder dig ti dollar.

251

He, just like you, is a good golfer.

Han, såvel som du, er en god golfspiller.

252

He, just like you, is a good golfer.

Han, så vel som dig, er en god golfspiller.

253

He, just like you, is a good golfer.

Han, såvel som dig, er en god golfspiller.

254

He, just like you, is a good golfer.

Han, så vel som du, er en god golfspiller.

255

Who is your teacher?

Hvem er din lærer?

256

Which of you came here first?

Hvem af jer kom her først?

257

I need you.

Jeg har brug for dig.

258

I need you.

Jeg har brug for jer.

259

It was wise of you to ask him for help.

Det var klogt af dig at bede ham om hjælp.

260

It’s evident that you told a lie.

Det er indlysende at du fortalte en løgn.

261

I don’t blame you.

Jeg giver dig ikke skylden.

262

I don’t blame you.

Jeg bebrejder dig ikke.

263

I’ll do everything you tell me to do.

Jeg gør alt hvad du beder mig om.

264

A bear will not touch a dead body.

En bjørn vil ikke røre en død krop.

265

Take off your socks, please.

Tag venligst dine sokker af.

266

Take off your shoes.

Tag dine sko af.

267

Tie your shoelaces.

Bind dine snørebånd.

268

The shoes are worn out.

Skoene er nedslidte.

269

The shoes are worn out.

Skoene er udslidte.

270

The sky looks angry.

Himlen ser vred ud.

271

Fill in the blanks.

Udfyld de tomme felter.

272

How far is it to the airport?

Hvor langt er der til lufthavnen?

273

I’ll accompany you to the airport.

Jeg tager med dig til lufthavnen.

274

Where does the airport bus leave from?

Hvor kører lufthavnsbussen fra?

275

I went to the airport by taxi.

Jeg tog en taxa til lufthavnen.

276

I went to the airport by taxi.

Jeg tog en taxi til lufthavnen.

277

The airport was closed because of the fog.

Lufthavnen var lukket på grund af tågen.

278

Where can I get the airport bus?

Hvor kan jeg tage lufthavnsbussen?

279

The airport is close at hand.

Lufthavnen er tæt på.

280

I prefer a hotel by the airport.

Jeg foretrækker et hotel tæt på lufthavnen.

281

I’ll phone you as soon as I get to the airport.

Jeg ringer så snart jeg er i lufthavnen.

282

Air is invisible.

Luft er usynlig.

283

The sky is blue.

Himlen er blå.

284

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Hans fly til Hong Kong afgår kl. 14:00.

285

There wasn’t a cloud in the sky.

Der var ikke en sky på himlen.

286

The sun is shining in the sky.

Solen skinner på himlen.

287

Birds were singing in the sky.

Fugle sang i himlen.

288

It is easy to be wise after the event.

Det er let at være bagklog.

289

I want specific information.

Jeg vil have detaljer.

290

It’s so painful. Stop it!

Det gør så ondt! Stop det!

291

It’s so painful. Stop it!

Det gør så ondt! Hold op!

292

We’re going out for a meal on Friday.

Vi tager ud og spiser på fredag.

293

We’re going out for a meal on Friday.

Vi tager ud at spise på fredag.

294

Money is the root of all evil.

Penge er roden til alt ondt.

295

Do you want to be rich?

Ønsker du at være rig?

296

Do you want to be rich?

Ønsker I at være rige?

297

Do you want to be rich?

Vil du være rig?

298

I’m feeding the goldfish.

Jeg fodrer guldfisken.

299

Gold is heavier than silver.

Guld er tungere end sølv.

300

I have no money, but I have dreams.

Jeg har ikke penge, men jeg har drømme.

301

Gold is more precious than any other metal.

Guld er mere dyrebart end noget andet metal.

302

Too much money?

For mange penge?

303

Money is not everything.

Penge er ikke alt.

304

Spring will be here before long.

Foråret vil være her inden længe.

305

What a surprise!

Hvilken overraskelse!

306

To my surprise, the anthropologist was accused of murder.

Til min overraskelse blev antropologen anklaget for mord.

307

Are you mad?

Er du gal?

308

There were few students left in the classroom.

Der var få elever tilbage i klasseværelset.

309

The teachers greeted the little boy.

Lærerne hilste på den lille dreng.

310

Education does not consist simply in learning a lot of facts.

Uddannelse består ikke blot i at lære en masse fakta.

311

Dinosaurs are now extinct.

Dinosaurer er nu uddøde.

312

Dinosaurs are now extinct.

Dinosaurusser er nu uddøde.

313

I am afraid to jump over the ditch.

Jeg er bange for at springe over grøften.

314

The bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.