fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Norwegian Sentences

English to Norwegian Sentences collection for daily use & to improvise English & Norwegian language.

For more sentences try our free android app.

1

Let’s try something.

La oss prøve noe.

2

I have to go to sleep.

Jeg må legge meg.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

I dag er det juni den 18. og det er Muiriels bursdag.

4

Muiriel is 20 now.

Muiriel er 20 nå.

5

The password is “Muiriel”.

Passordet er “Muiriel”.

6

I will be back soon.

Jeg er straks tilbake.

7

I will be back soon.

Jeg er snart tilbake.

8

I’m at a loss for words.

Jeg finner ikke ord.

9

This is never going to end.

Dette vil aldri ta slutt.

10

This is never going to end.

Dette kommer aldri til å ta slutt.

11

I just don’t know what to say.

Jeg vet bare ikke hva jeg skal si.

12

That was an evil bunny.

Det var en ond kanin.

13

Is it a recent picture?

Er det et nylig tatt bilde?

14

I don’t know if I have the time.

Jeg vet ikke om jeg har tid.

15

Education in this world disappoints me.

Utdanning i denne verden skuffer meg.

16

You’re in better shape than I am.

Du er i bedre form enn jeg er.

17

You are in my way.

Du står i veien.

18

This will cost €30.

Dette vil koste €30.

19

I make €100 a day.

Jeg tjener hundre euro per dag.

20

It’s because you don’t want to be alone.

Det er fordi du ikke vil være alene.

21

That won’t happen.

Det vil ikke skje.

22

I’ll do my best not to disturb your studying.

Jeg skal gjøre mitt beste for ikke å forstyrre deg når du studerer.

23

I miss you.

Jeg savner deg.

24

I’ll call them tomorrow when I come back.

Jeg ringer dem i morgen når jeg kommer tilbake.

25

I always liked mysterious characters more.

Jeg har alltid likt mystiske karakterer mer.

26

You should sleep.

Du bør sove.

27

I told them to send me another ticket.

Jeg ba dem sende meg en billett til.

28

You’re so impatient with me.

Du er så utålmodig med meg.

29

I can’t live that kind of life.

Jeg kan ikke leve et slikt liv.

30

I can’t live that kind of life.

Jeg kan ikke leve den slags liv.

31

I once wanted to be an astrophysicist.

En gang ville jeg bli astrofysiker.

32

I never liked biology.

Jeg likte aldri biologi.

33

It is unfortunately true.

Det er dessverre sant.

34

Most people think I’m crazy.

De fleste tror jeg er gal.

35

Most people think I’m crazy.

Folk flest tror jeg er gal.

36

He’s kicking me!

Han sparker meg!

37

Are you sure?

Er du sikker?

38

Then there is a problem…

Da har vi et problem…

39

Hurry up.

Fort deg!

40

Hurry up.

Skynd deg!

41

It doesn’t surprise me.

Det overrasker meg ikke.

42

For some reason I feel more alive at night.

Av en eller annen grunn føler jeg meg mer levende i kveld.

43

It depends on the context.

Det avhenger av kontekst.

44

It depends on the context.

Det kommer an på sammenheng.

45

It depends on the context.

Det kommer an på kontekst.

46

Are you freaking kidding me?!

Kødder du eller?

47

That’s the stupidest thing I’ve ever said.

Det er det dummeste jeg noensinne har sagt.

48

I don’t want to be lame; I want to be cool!!

Jeg vil ikke være lame; jeg vil være kul!

49

When I grow up, I want to be a king.

Når jeg blir stor, vil jeg bli konge.

50

America is a lovely place to be, if you are here to earn money.

USA er et flott sted å være, hvis du er her for å tjene penger.

51

I’m so fat.

Jeg er så tykk.

52

I’m so fat.

Jeg er så tjukk.

53

I’m so fat.

Jeg er så feit.

54

That’s because you’re a girl.

Det er fordi du er jente.

55

I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people.

Jeg er kanskje antisosial, men det betyr ikke at jeg ikke snakker med folk.

56

Whenever I find something I like, it’s too expensive.

Når jeg finner noe jeg liker, er det alltid for dyrt.

57

How long did you stay?

Hvor lenge ble du?

58

Humans were never meant to live forever.

Mennesker var aldri ment for å leve evig.

59

That wasn’t my intention.

Det var ikke min hensikt.

60

No one will know.

Ingen får vite noe.

61

What did you answer?

Hva svarte du?

62

It’s too bad that I don’t need to lose weight.

Det er synd jeg ikke trenger å gå ned i vekt.

63

I love you.

Jeg elsker deg.

64

I don’t like you anymore.

Jeg liker deg ikke lenger.

65

I am curious.

Jeg er nysgjerrig.

66

Congratulations!

Gratulerer!

67

I shouldn’t have logged off.

Jeg skulle ikke ha logget av.

68

I don’t know what to do anymore.

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger.

69

I hate chemistry.

Jeg hater kjemi.

70

I didn’t want this to happen.

Jeg ønsket ikke at dette skulle skje.

71

What other options do I have?

Hvilke andre alternativer har jeg?

72

I have nothing better to do.

Jeg har ikke noe bedre å gjøre.

73

I can’t explain it either.

Jeg kan ikke forklare det heller.

74

I can’t explain it either.

Jeg kan heller ikke forklare det.

75

I don’t know if I still have it.

Jeg vet ikke om jeg fortsatt har det.

76

I don’t know if I still have it.

Jeg vet ikke om jeg fortsatt har den.

77

What do you think I’ve been doing?

Hva tror du jeg har gjort?

78

Don’t underestimate my power.

Ikke undervurder makten min.

79

My mom doesn’t speak English very well.

Moren min snakker ikke engelsk så særlig bra.

80

My mom doesn’t speak English very well.

Moren min snakker ikke så veldig bra engelsk.

81

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Alle vil treffe deg. Du er berømt!

82

You’d be surprised what you can learn in a week.

Du ville blitt overrasket over hvor mye en kan lære på en uke.

83

Nobody understands me.

Ingen forstår meg.

84

You never have time for important things!

Du har aldri tid til viktige ting!

85

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Så dum jeg er… Jeg prøver å forklare ting til deg som jeg ikke selv forstår.

86

Are you referring to me?

Henviser du til meg?

87

Are you referring to me?

Er det meg du mener?

88

It can’t be!

Det er ikke mulig!

89

It can’t be!

Det kan ikke stemme!

90

Who is it? “It’s your mother.”

«Hvem er det?» «Det er din mor.»

91

When will you be back? “It all depends on the weather.”

Når er du tilbake? “Det avhenger av været.”

92

When will you be back? “It all depends on the weather.”

Når er du tilbake? “Det kommer an på været.”

93

What’s going on in the cave? I’m curious. “I have no idea.”

Hva foregår i hulen? Jeg er nysgjerrig. “Jeg aner ikke.”

94

The archer killed the deer.

Bueskytteren drepte dådyret.

95

If you don’t eat, you die.

Hvis du ikke spiser dør du.

96

Why don’t we go home?

Skal vi gå hjem?

97

One million people lost their lives in the war.

En million mennesker mistet livet i krigen.

98

It is not rare at all to live over ninety years.

Det er ikke noe sjeldent å leve over nitti år.

99

You’re an angel!

Du er en engel!

100

Are they all the same?

Er de alle like?

101

Thank you very much!

Tusen takk!

102

Those who live in glass houses should not throw stones.

Man skal ikke kaste stein i glasshus.

103

Math is like love: a simple idea, but it can get complicated.

Matematikk er som kjærlighet – en enkel idé, men det kan bli komplisert.

104

Do you speak Italian?

Snakker du italiensk?

105

May I ask a question?

Kan jeg stille et spørsmål?

106

May I ask a question?

Kan jeg spørre deg om noe?

107

Imagination affects every aspect of our lives.

Fantasien påvirker alle sider av livene våre.

108

You’ll forget about me someday.

Du kommer til å glemme meg en dag.

109

That is rather unexpected.

Det var ganske uventet.

110

I can’t live without a TV.

Jeg kan ikke leve uten en TV.

111

I can’t live without a TV.

Jeg kan ikke leve uten TV.

112

I can’t live without a TV.

Jeg kan ikke leve uten fjernsyn.

113

We can’t sleep because of the noise.

Vi får ikke sove på grunn av bråket.

114

Do you have a condom?

Har du kondom?

115

Do whatever he tells you.

Gjør som han sier.

116

What do you want?

Hva vil du?

117

The cost of life increased drastically.

Levekostnadene økte kraftig.

118

You look stupid.

Du ser dum ut.

119

My name is Jack.

Jeg heter Jack.

120

Is it far from here?

Er det langt herfra?

121

It’s not my fault!

Det er ikke min skyld!

122

I have lost my wallet.

Jeg har mistet lommeboken min.

123

Pass me the salt, please. “Here you are.”

«Send meg saltet, er du snill.» «Vær så god!»

124

It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car.

Det er så varmt at du kunne stekt egg på et bilpanser.

125

It is very hot today.

Det er veldig varmt i dag.

126

I’m tired.

Jeg er trøtt.

127

Who wants some hot chocolate?

Hvem vil ha varm sjokolade?

128

I have a headache.

Jeg har hodepine.

129

Call the police!

Tilkall politiet!

130

You should have listened to me.

Du skulle ha hørt på meg.

131

I am married and have two children.

Jeg er gift og har to barn.

132

Why don’t you eat vegetables?

Hvorfor spiser du ikke grønnsaker?

133

The car crashed into the wall.

Bilen krasjet inn i veggen.

134

The wind calmed down.

Vinden har roet seg.

135

Where there’s a will, there’s a way.

Der det er vilje, er det en måte.

136

Where there’s a will, there’s a way.

Hvor det er en vilje, er det også en vei.

137

Rome wasn’t built in a day.

Roma ble ikke bygd på en dag.

138

I don’t understand German.

Jeg forstår ikke tysk.

139

I give you my word.

Du har mitt ord på det.

140

I give you my word.

Jeg lover.

141

We have a Pope.

Vi har en pave.

142

It’s cold.

Det er kaldt.

143

I’m thirsty.

Jeg er tørst.

144

You didn’t tell him anything?

Fortalte du ham ikke noen ting?

145

You didn’t tell him anything?

Fortalte du ham ikke noe?

146

You’re my type.

Du er min type.

147

You’re irresistible.

Du er uimotståelig.

148

Could you call again later, please?

Kan du ringe igjen senere?

149

Who am I talking with?

Hvem snakker jeg med?

150

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

I en alder av seks hadde han lært å bruke skrivemaskin, og sa til læreren at han ikke trengte å lære å skrive for hånd.

151

Why would you marry a woman if you like men?

Hvorfor gifte seg med en kvinne hvis du liker menn?

152

What made you change your mind?

Hva fikk deg til å ombestemme deg?

153

What made you change your mind?

Hva var det som gjorde at du ombestemte deg?

154

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

I teorien er det ingen forskjell mellom teori og praksis. Men, i praksis er det.

155

I don’t want to go to school.

Jeg vil ikke gå på skole.

156

It’s over between us. Give me back my ring!

Det er slutt mellom oss. Gi meg tilbake ringen!

157

It is raining.

Det regner.

158

She’s really smart, isn’t she?

Hun er veldig smart, ikke sant?

159

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Livet er en dødelig seksuelt overførbar sykdom.

160

If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.

Hvis to menn alltid mener det samme, er en av dem overflødig.

161

I went to the zoo yesterday.

Jeg var i dyreparken i går.

162

I watched TV this morning.

Jeg så TV i morges.

163

I started learning Chinese last week.

Jeg begynte å lære kinesisk i forrige uke.

164

I live near the sea, so I often get to go to the beach.

Jeg bor nær sjøen, så jeg får ofte dratt til stranden.

165

We went to London last year.

Vi dro til London i fjor.

166

Close the door when you leave.

Lukk døren når du går.

167

If there’s no solution, then there’s no problem.

Hvis det ikke finnes noen løsning, så er det ikke noe problem.

168

My little brother is watching TV.

Min lillebror ser på TV.

169

The recent scandals involving altar boys and religious leaders have undermined the faith people have in the Church.

Skandalene som nylig har vært rundt religiøse ledere og altergutter har undergravet folkets tillit til kirken.

170

As the plane was approaching turbulence, the pilot asked the passengers aboard the plane to fasten their seat belts.

Da flyet nærmet seg turbulensen, anmodet kapteinen passasjerene å feste sikkerhetsbeltene sine.

171

Sometimes he has difficulty being articulate about his views.

Han strever noen ganger med å uttrykke synspunktene hans ordentlig.

172

Jimmy tried to cajole his parents into letting him drive across the country with his friends.

Jimmy prøvde å overtale foreldrene hans til å la ham kjøre på tvers av landet med vennene sine.

173

I’ve changed my website’s layout.

Jeg har endret min hjemmesides layout.

174

You had plenty of time.

Du hadde rikelig med tid.

175

I’m almost done.

Jeg er nesten ferdig.

176

Life begins when you’re ready to live it.

Livet begynner når du er klar for å leve.

177

What are you talking about?

Hva snakker du om?

178

What are you talking about?

Hva er det du snakker om?

179

Winter is my favorite season.

Vinter er favorittsesongen min.

180

I spent twelve hours on the train.

Jeg tilbrakte tolv timer på toget.

181

He’s sleeping like a baby.

Han sover som et spedbarn.

182

He disappeared without a trace.

Han forsvant uten et spor.

183

He disappeared without a trace.

Han forsvant sporløst.

184

The world doesn’t revolve around you.

Verden dreier seg ikke om deg.

185

This place has a mysterious atmosphere.

Dette stedet har en mystisk atmosfære.

186

I look forward to hearing your thoughts on this matter.

Jeg ser frem til å høre din tanker om denne saken.

187

So what if I am gay? Is it a crime?

Hva så om jeg er homo? Er det en forbrytelse?

188

My life is hollow without him.

Et liv uten han er tomt.

189

My mother bought two bottles of orange juice.

Min mor kjøpte to flasker appelsinjuice.

190

My mother bought two bottles of orange juice.

Min mor kjøpte to flasker med appelsinjuice.

191

She was wearing a black hat.

Hun hadde på seg en svart hatt.

192

We made pancakes for breakfast.

Vi laget pannekaker til frokost.

193

He wishes to erase bad memories.

Han ønsker å bli kvitt vonde minner.

194

He wishes to erase bad memories.

Han ønsker at de vonde minnene forsvinner.

195

I don’t want to hear any more of your complaining.

Jeg vil ikke høre mer på klagingen din.

196

I’m tired of eating fast food.

Jeg er lei av å spise fast food.

197

Can you imagine what our lives would be like without electricity?

Kan du forestille deg hvordan livene våre hadde vært uten elektrisitet?

198

I am proud to be a part of this project.

Jeg er stolt over å ta del i dette prosjektet.

199

I am proud to be a part of this project.

Jeg er stolt av å være en del av dette prosjektet.

200

I want an MP3 player!

Jeg vil ha MP3-spiller!

201

While eating a pizza he was annoying his sister.

Mens han spiste en pizza irriterte han søstera si.

202

It’s a dead end.

Det er en blindvei.

203

Good night. Sweet dreams.

God natt! Drøm søtt!

204

Everyone deserves a second chance.

Alle fortjener en ny sjanse.

205

When we borrow money, we must agree on the conditions.

Når man ber om penger, må man akseptere visse betingelser.

206

I’m running out of ideas.

Jeg begynner å gå tom for idéer.

207

I’m running out of ideas.

Jeg begynner å gå tom for ideer.

208

Can I pay by credit card?

Kan jeg betale med kredittkort?

209

Could you please repeat that?

Kan du gjenta det?

210

I’m getting ready for the worst.

Jeg forbereder meg på det verste.

211

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Funksjonene sinus og cosinus antar verdier mellom -1 og 1 (inkludert -1 og 1).

212

Hope is not a strategy.

Håp er ingen strategi.

213

Whose is this?

Hvem sin er dette?

214

It’s a good deal.

Det er et bra tilbud.

215

He laughs best who laughs last.

Den som ler sist, ler best.

216

He doesn’t look his age.

Han ser ung ut for alderen.

217

It’s not important.

Det er ikke viktig.

218

I’m not convinced at all.

Jeg er slett ikke overbevist.

219

Better late than never.

Bedre sent enn aldri.

220

I was expecting it!

Jeg regnet med det!

221

I was expecting it!

Jeg forventet det!

222

I don’t expect anything from you.

Jeg forventer ikke noe fra deg.

223

There’s no doubt.

Det er ingen tvil.

224

Enjoy your meal!

Nyt måltidet ditt.

225

I’m going to take a bath.

Jeg skal ta et bad.

226

Would you like to come?

Har du lyst å komme?

227

I knew he would accept.

Jeg visste han ville takke ja.

228

I thought it was true.

Jeg trodde det var sant.

229

Did you leave a tip?

Tipset du?

230

I don’t agree with him.

Jeg er ikke enig med ham.

231

Wolves won’t usually attack people.

Ulver angriper ikke vanligvis folk.

232

You’ve given me your cold.

Du har smittet meg med forkjølelse.

233

Her garden is a work of art.

Hagen hennes er et kunstverk.

234

You ask me to do the impossible.

Du ber meg gjøre det umulige.

235

I brought you a little something.

Jeg har noe til deg.

236

I have to take medicine.

Jeg må ta medisin.

237

I work even on Sunday.

Jeg jobber til og med på søndag.

238

It happened a long time ago.

Det skjedde for lenge siden.

239

Where have you been?

Hvor har du vært?

240

It’s been snowing all night.

Det har snødd i hele natt.

241

She’s selling drugs at concerts.

Hun selger dop på konserter.

242

I buried my dog at the pet cemetery.

Jeg begravet hunden min på dyrekirkegården.

243

They forgot to lock the door.

De glemte å låse døren.

244

How did your interview go?

Hvordan gikk intervjuet?

245

She is mad at me.

Hun er sur på meg.

246

She is mad at me.

Hun er sint på meg.

247

I can’t believe my eyes.

Jeg kan ikke tro mine egne øyne.

248

I can’t believe my eyes.

Jeg tror ikke mine egne øyne.

249

You have no sense of direction.

Du eier ikke retningssans.

250

Have you ever climbed Mt. Fuji?

Har du klatret opp på Mt. Fuji?

251

Have you ever traveled in a plane?

Har du noen gang reist med fly?

252

I have a feeling you’ll be a very good lawyer.

Jeg har på følelsen av at du vil bli en veldig god advokat.

253

Can you keep a secret?

Kan du holde en hemmelighet?

254

You are tired, aren’t you?

Du er trøtt, er du ikke?

255

You can rely on him.

Du kan stole på ham.

256

When did you see her dancing with him?

Når så du henne danse med ham?

257

You are selling him short.

Du undervurderer han.

258

You don’t have a temperature.

Du har ikke feber.

259

Do you keep a diary?

Fører du dagbok?

260

Do you keep a diary?

Skriver du dagbok?

261

You work too hard.

Du jobber for hardt.

262

Do you live here?

Bor du her?

263

You won’t be late, will you?

Du blir ikke sen vel?

264

Who are you waiting for?

Hvem venter du på?

265

Are you meeting someone here?

Skal du møte noen her?

266

You look very pale.

Du ser så blek ut.

267

You look very pale.

Du ser veldig blek ut.

268

I’m proud of you.

Jeg er stolt av deg.

269

You look as healthy as ever.

Du ser sunn og frisk ut som alltid.

270

You should follow your teacher’s advice.

Du bør følge lærerens råd.

271

Can you eat raw oysters?

Kan du spise rå østers?

272

Do you believe in God?

Tror du på gud?

273

You’re going too far.

Du går for langt.

274

You should give up drinking.

Du bør slutte å drikke.

275

Can you drive a car?

Kan du kjøre bil?

276

You should live up to your principles.

Du burde leve etter dine prinsipper.

277

You are responsible for what you have done.

Du er ansvarlig for det du har gjort.

278

You must control yourself.

Du må kontrollere deg.

279

You ought to see a dentist.

Du bør besøke tannlegen.

280

You lied to me, didn’t you?

Du løy til meg, sant?

281

You were late for work.

Du var sen på jobb.

282

You are guilty of murder.

Du er skyldig i mord.

283

Did you go out last night?

Dro du ut i går kveld?

284

You did not come to school yesterday.

Du kom ikke på skolen i går.

285

Did you hear about the fire yesterday?

Har du hørt om brannen i går?

286

Why were you absent yesterday?

Hvorfor var du fraværende i går?

287

You look happy today.

Du ser glad ut i dag.

288

You have to go.

Du må gå.

289

You’d better not go.

Du bør ikke gå.

290

You made a wise choice.

Du gjorde et klokt valg.

291

You did an excellent job.

Du gjorde en glimrende jobb.

292

You must live up to your principles.

Du må leve etter dine prinsipper.

293

I suppose you’re hungry.

Jeg antar du er sulten.

294

I suppose you’re hungry.

Jeg regner med du er sulten.

295

Have you ever been to Kyushu?

Har du vært i Kyushu?

296

You’d better hurry up.

Du bør skynde deg.

297

You are as white as a sheet.

Du er så hvit som et laken.

298

I think that you’re wrong.

Jeg tror du tar feil.

299

You’ve done a perfect job.

Du har gjort en utmerket jobb.

300

Would you like to go abroad?

Har du lyst til å dra til utlandet?

301

Do you plan to go abroad?

Har du tenkt å dra til utlandet?

302

Will you stay at home?

Blir du hjemme?

303

What grade are you in?

Hvilken klasse går du i?

304

How many books do you have?

Hvor mange bøker har du?

305

What are you looking for?

Hva leter du etter?

306

What are you looking for?

Hva ser du etter?

307

What are you looking at?

Hva ser du på?

308

What do you intend to do?

Hva tenker du å gjøre?

309

What woke you up?

Hva vekket deg?

310

Please let me know what you want.

Vær vennlig og fortell meg hva du ønsker.

311

What do you want now?

Hva er det nå du vil?

312

What do you want now?

Hva vil du nå?

313

Do you belong to any clubs?

Er du med i noen klubber?

314

Do you study English?

Studerer du engelsk?

315

You can swim, can’t you?

Du kan svømme, ikke sant?

316

You’re in luck. The plane is on time.

Nå var du heldig. Flyet kommer i tide.

317

What are you driving at?

Hva sikter du til?

318

You’ll never be alone.

Du vil aldri være alene.

319

You should follow the doctor’s advice.

Du bør følge legens råd.

320

You’ve set a bad example.

Du har satt et dårlig eksempel.

321

Have you ever seen a UFO?

Har du noen gang sett en UFO?

322

Have you ever seen a UFO?

Har du noen gang sett en flygende tallerken?

323

You are no longer a mere child.

Du er ikke lenger bare et barn.

324

You should have known better.

Du burde ha visst bedre.

325

You should be more careful.

Du bør være mer forsiktig.

326

Have you taken your medicine yet?

Har du tatt medisinen din ennå?

327

You must go to bed now.

Nå må du legge deg.

328

Have you done all your homework?

Har du gjort alle leksene dine?

329

You may go home now.

Nå kan du gå hjem.

330

Have you turned in your report?

Har du levert inn rapporten?

331

Have you turned in your report?

Har du levert inn stilen?

332

Have you finished the work yet?

Er du ferdig med arbeidet?

333

You haven’t changed at all.

Du har ikke forandret deg overhodet.

334

Can you speak French?

Kan du snakke fransk?

335

Why can’t you come?

Hvorfor kan du ikke komme?

336

What prevented you from coming earlier?

Hva stanset deg fra å komme tidligere?

337

How often do you go abroad?

Hvor ofte reiser du til utlandet?

338

How long will you stay here?

Hvor lenge blir du her?

339

How do you get to school?

Hvordan kommer du deg til skolen?

340

How high can you jump?

Hvor høyt kan du hoppe?

341

You are very brave.

Du er veldig modig.

342

You look very tired.

Du ser veldig trøtt ut.

343

You may go anywhere you like.

Du kan gå dit du vil.

344

How about you?

Hva med deg?

345

What are you doing?

Hva gjør du?

346

What are you doing?

Hva gjør du på?

347

What are you doing?

Hva driver du med?

348

What are you doing?

Hva holder du på med?

349

You should give up smoking.

Du bør slutte å røyke.

350

You can bank on that.

Det kan du banne på.

351

Who did you give it to?

Hvem gav du det til?

352

You could have done it.

Du kunne klart det.

353

Have you finished it?

Har du gjort det ferdig?

354

Do you have one?

Han du en?

355

When did you finish it?

Når ble du ferdig?

356

When did you finish it?

Når gjorde du det ferdig?

357

Do you know the reason?

Vet du årsaken?

358

Do you know the reason?

Kjenner du grunnen?

359

Have you finished reading the novel?

Har du lest ferdig romanen?

360

You should emphasize that fact.

Det faktum bør du understreke.

361

Did you watch the game?

Så du kampen?

362

You may go there.

Du kan gå der.

363

You will soon get accustomed to living here.

Du blir snart vant til å leve her.

364

Do you know what this box is made of?

Vet du hva denne boksen er laget av?

365

You can use this car.

Du kan bruke denne bilen.

366

Can you read this kanji?

Kan du lese denne kanjien?

367

You can study here.

Du kan studere her.

368

You are always complaining.

Du klager alltid.

369

What time do you usually get up?

Når står du vanligvis opp?

370

How much money do you want?

Hvor mye penger vil du ha?

371

You’ve given me good advice.

Du har gitt meg gode råd.

372

You are right in a way.

På sett og vis har du rett.

373

Have you ever been to America?

Har du vært i USA?

374

You’ll be able to drive a car in a few days.

Du vil kunne kjøre bil etter noen dager.

375

Did you leave the window open?

Lot du vinduet stå åpent?

376

When did you begin learning German?

Når begynte du å lære tysk?

377

I can hardly hear you.

Jeg kan knapt høre deg.

378

Please give me your permanent address.

Gi meg din permanente adresse.

379

I admire you for your courage.

Jeg beundrer deg for ditt mot.

380

I admire your courage.

Jeg beundrer motet ditt.

381

Your driver’s license has expired.

Førerkortet ditt har gått ut.

382

I know your name.

Jeg vet navnet ditt.

383

What grade is your sister in?

Hvilken klasse går din søster i?

384

Your book is on the desk.

Boken din er på pulten.

385

Your hair is too long.

Håret ditt er for langt.

386

Your problem is similar to mine.

Problemet ditt ligner på mitt.

387

Your second button is coming off.

Din andre knapp har begynt å løsne.

388

Your answer is wrong.

Svaret ditt er feil.

389

I think your answer is correct.

Jeg tror svaret ditt er rett.

390

I forget your telephone number.

Jeg har glemt telefonnummeret ditt.

391

It’s none of your business.

Det har ikke du noe med.

392

Mind your own business!

Bland deg ikke i andres affærer!

393

Mind your own business!

Hold nesen din for deg selv.

394

Go back to your seat.

Gå tilbake til plassen din.

395

I like the way you smile.

Jeg liker smilet ditt.

396

I don’t need your help.

Jeg trenger ikke din hjelp.

397

We’ll start whenever you are ready.

Vi begynner når du er klar.

398

Write your address here.

Skriv adressen din her.

399

I received your letter yesterday.

Jeg mottok brevet ditt i går.

400

Your letter made me happy.

Brevet ditt gjorde meg glad.

401

Are your hands clean?

Er hendene dine rene?

402

Compared with yours, my car is small.

Bilen min er liten sammenlignet med din.

403

May I take your picture?

Kan jeg ta bilde av deg?

404

I would like your picture.

Jeg vil ha bilde av deg.

405

May I borrow your dictionary?

Kan jeg få låne ordboken din?

406

May I borrow your dictionary?

Kan jeg låne ordboken din?

407

Your bicycle is similar to mine.

Sykkelen din ligner på min.

408

Your bike is better than mine.

Sykkelen din er bedre enn min.

409

Is your watch correct?

Går klokken din rett?

410

Your watch is ten minutes slow.

Klokken din går ti minutter for sen.

411

Where are your things?

Hvor er tingene dine?

412

Just follow your heart.

Følg simpelthen ditt hjerte!

413

Just follow your heart.

Bare følg ditt hjerte.

414

What do you do?

Hva gjør du?

415

What do you do?

Hvilket yrke har du?

416

What do you do?

Hva jobber du med?

417

Your composition has a few mistakes.

Stilen din har et par feil.

418

Where do you come from?

Hvor kommer du fra?

419

You have the freedom to travel wherever you like.

Du står fritt til å reise hvor du vil.

420

I know what you mean.

Jeg vet hva du mener.

421

I don’t quite follow you.

Jeg er ikke helt med.

422

I think you’re right.

Jeg tror du har rett.

423

You may be right.

Kanskje du har rett.

424

I can make nothing of what you do or say.

Jeg skjønner ingenting av noe du sier eller gjør.

425

I don’t get what you mean.

Jeg skjønner ikke hva du mener.

426

Your plan seems better than mine.

Din plan virker bedre enn min.

427

Tell me about your plan.

Fortell meg om planen din.

428

Your wish will come true in the near future.

Ønsket ditt vil gå i oppfyllelse i nær framtid.

429

Where is your school?

Hvor er skolen din?

430

Can I use your pencil?

Kan jeg bruke blyanten din?

431

Without your assistance I would have failed.

Uten din hjelp ville jeg ha mislyktes.

432

I think your English has improved a lot.

Jeg synes du har blitt mye bedre i engelsk.

433

Your English has improved a lot.

Engelsken din har forbedret seg mye.

434

I want your opinion.

Jeg vil ha din mening.

435

You’re on the right track.

Du er på rett spor.

436

Your time is up.

Tiden er ute.

437

Can I use your pen?

Kan jeg bruke din penn?

438

Your pen is better than mine.

Pennen din er bedre enn min.

439

Your tie has come undone.

Slipset ditt har løsnet.

440

Your dress is very nice.

Kjolen din er veldig fin.

441

I will do anything for you.

Jeg gjør hva som helst for deg.

442

We are worried about you.

Vi er bekymret for deg.

443

We are worried about you.

Vi uroer oss for deg.

444

I have absolute trust in you.

Jeg stoler på deg hundre prosent.

445

I have absolute trust in you.

Jeg stoler på deg helt og holdent.

446

Your cake is delicious.

Kaken din er kjempegod.

447

Here is your bag.

Her er baggen din.

448

I took your umbrella by mistake.

Jeg tok paraplyen din ved feiltak.

449

Your mother must have been beautiful when she was young.

Din mor må ha vært vakker som ung.

450

What does your aunt do?

Hva gjør din tante?

451

Where does your uncle live?

Hvor bor onkelen din?

452

Your chair is identical to mine.

Stolen din er identisk til min.

453

Your chair is identical to mine.

Stolen din er helt lik min.

454

I don’t agree with you.

Jeg er ikke enig med deg.

455

I have something to tell you.

Jeg har noe å fortelle deg.

456

You are wanted on the phone.

Det er telefon til deg.

457

I want you to go.

Jeg vil at du går.

458

I wanted to show it to you.

Jeg ville vise den til deg.

459

I’m very glad to see you.

Jeg er veldig glad for å se deg.

460

I want you to work harder.

Jeg vil at du skal jobbe hardere.

461

I want to see you again.

Jeg vil møte deg igjen.

462

I’m leaving it to you.

Jeg overlater det til deg.

463

I expect you to be punctual.

Jeg forventer at du er punktlig.

464

You have a gift for music.

Du har talent for musikk.

465

You have a gift for music.

Du er musikalsk begavet.

466

I expect you to work harder.

Jeg forventer at du skal jobbe hardere.

467

You deserve the prize.

Du fortjener prisen.

468

I can’t thank you enough.

Jeg kan ikke få takket deg nok.

469

How can you say that?

Hvordan kan du si det?

470

Can you do that?

Kan du gjøre det?

471

I owe you ten dollars.

Jeg skylder deg ti dollar.

472

You and I are good friends.

Du og jeg er gode venner.

473

You really are hopeless.

Du er virkelig håpløs.

474

You didn’t need to hurry.

Du trengte ikke skynde deg.

475

You must conform to the rules.

Du må føye deg etter reglene.

476

You must study hard and learn many things.

Du må studere hart og lære mye.

477

You must study hard and learn many things.

Du må studere hardt og lære mye.

478

Who is your teacher?

Hvem er læreren din?

479

It’s a pity that you can’t come.

Det er synd at du ikke kan komme.

480

What is it that you want?

Hva er det du vil?

481

Show me what you bought.

Vis meg hva du kjøpte.

482

I guess you are right.

Du har vel rett.

483

Do what you think is right.

Gjør det du synes er rett.

484

I love you more than you love me.

Jeg elsker deg mer enn du elsker meg.

485

I don’t have as much money as you think.

Jeg har ikke så mye penger som du tror.

486

You don’t have to go unless you want to.

Du trenger ikke gå med mindre du vil.

487

You shouldn’t have paid the bill.

Du skulle ikke betalt regningen.

488

It’s evident that you told a lie.

Det er opplagt at du løy.

489

It’s evident that you told a lie.

Det er innlysende at du løy

490

I’m glad you liked it.

Jeg er glad du likte den.

491

I don’t blame you.

Jeg klandrer deg ikke.

492

I don’t blame you.

Jeg bebreider deg ikke.

493

I’ll do everything you tell me to do.

Jeg gjør alt du ber meg om.

494

There is no need for you to stay here.

Du trenger ikke bli her.

495

What time will you leave?

Når drar du?

496

What time will you leave?

Når går du?

497

Take off your socks, please.

Vennligst ta av deg sokkene.

498

Take off your socks, please.

Ta av deg sokkene.

499

Please put on your shoes.

Ta på deg skoene dine.

500

Please put on your shoes.

Ta på deg skoene dine da.

501

Please take off your shoes.

Ta av deg skoene.

502

Please take off your shoes.

Ta av deg skoene dine.

503

I bought a pair of shoes.

Jeg kjøpte et par sko.

504

What size shoes do you wear?

Hvilken skostørrelse har du?

505

What size shoes do you wear?

Hvilken skostørrelse bruker du?

506

I met her by accident.

Jeg møtte henne tilfeldig.

507

By chance, I met her in the street.

Jeg traff henne tilfeldigvis på gaten.

508

The airport is close at hand.

Flyplassen er like ved.

509

Arriving at the airport, I saw the plane taking off.

Da jeg ankom flyplassen, så jeg flyet ta av.

510

No living thing could live without air.

Ingen levende vesener kan leve uten luft.

511

The sky is blue.

Himmelen er blå.

512

The sky became darker and darker.

Himmelen ble mørkere og mørkere.

513

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Flyet hans tar av mot Hong Kong kl. 14.00.

514

There wasn’t a cloud in the sky.

Det var ikke en sky på himmelen.

515

The sky has become overcast.

Himmelen har blitt overskyet.

516

The sky is getting dark.

Himmelen har begynt å mørkne.

517

Is anything the matter with him?

Er det noe som feiler han?

518

Open your book to page nine.

Bla om boken til side ni.

519

I’ve been to the bank.

Jeg har vært i banken.

520

The bank isn’t open on Sundays.

Banken er ikke åpen på søndager.

521

How late is the bank open?

Hvor lenge har banken åpent?

522

He works for a bank.

Han jobber for en bank.

523

Are you free on Friday afternoon?

Er du ledig fredag ettermiddag?

524

I think the love of money is common to us all.

Jeg tror det å elske penger, er noe vi alle har til felles.

525

I wish I were rich.

Jeg skulle ønske jeg var rik.

526

I’m feeding the goldfish.

Jeg mater gullfisken.

527

Gold is more precious than iron.

Gull er mer verdifult enn jern.

528

Gold is far heavier than water.

Gull er langt tyngre enn vann.

529

The price of gold fluctuates daily.

Gullprisen varierer daglig.

530

I am short of money.

Jeg har ikke nok penger.

531

Money is not everything.

Penger er ikke alt.

532

Let’s take a short cut.

La oss ta en snarvei.

533

I haven’t slept well recently.

Jeg har ikke sovet godt nylig.

534

These days, the motive for marriage is not necessarily pure.

Nå til dags er ikke grunnene for ekteskap nødvendigvis gode.

535

You’ll be hearing from us soon.

Du vil høre fra oss snart.

536

I gave him what little money I had.

Jeg gav ham det lille av penger jeg hadde.

537

To my surprise, he refused my offer.

Til min overraskelse avslo han tilbudet.

538

It was dark under the bridge.

Det var mørkt under broen.

539

My driving instructor says I should be more patient.

Kjørelæreren min sier jeg bør være mer tålmodig.

540

There were few students left in the classroom.

Det var få elever igjen i klasserommet.

541

Do you eat it in the classroom?

Spiser du i klasserommet?

542

Patience is essential for a teacher.

Tålmodighet er essensielt for en lærer.

543

Thank you for the information.

Takk for informasjonen.

544

It’s awfully cold this evening.

Det er fryktelig kaldt i kveld.

545

How long does it take to get to the stadium?

Hvor lang tid tar det å komme seg til stadionet?

546

Kyoto is famous for its old temples.

Kyoto er berømt for sine gamle templer.

547

Summers are very hot in Kyoto.

Det er veldig varmt i Tokyo om sommeren.

548

There are many old temples in Kyoto.

Det er mange gamle tempel i Kyoto.

549

A gigantic bird came flying toward him.

En gigantisk fugl kom flygende mot ham.

550

I had a stroke last year.

Jeg fikk slag i fjor.

551

The crops failed last year.

Avlingene slo feil i fjor.

552

She went there last summer.

Hun dro dit i sommer.

553

Do you have some milk?

Har du melk?

554

I bought two bottles of milk.

Jeg kjøpte to flasker melk.

555

Beef, please.

Biff, takk.

556

I ran into an old friend.

Jeg støtte på en gammel venn.

557

Try to keep from crying.

Prøv å ikke gråte.

558

Try to keep from crying.

Prøv å ikke grine.

559

Do you need an ambulance?

Trenger du ambulanse?

560

Come on! We’re going to be late.

Kom igjen! Vi kommer for sent.

561

You don’t have to hurry.

Du trenger ikke skynde deg.

562

We didn’t need to hurry.

Vi trengte ikke skynde oss.

563

Hurry up, or you will be late.

Skynd deg, ellers kommer du for sent.

564

Hurry up, or you’ll miss the bus.

Skynd deg, eller så rekker du ikke bussen.

565

Hurry up, or you’ll miss your plane.

Skynd deg, ellers kommer du til å miste flyet.

566

More haste, less speed.

Hastverk er lastverk.

567

You can take your time.

Du kan ta din tid.

568

Hurry, or you’ll miss the train.

Skynd deg, ellers rekker du ikke toget.

569

Are you in a hurry?

Har du hastverk?

570

Did you enjoy your holiday?

Nøt du ferien?

571

Let’s take a break for coffee.

La oss ta kaffepause.

572

Enjoy your vacation.

Nyt ferien din.

573

How did you spend your vacation?

Hvordan tilbragte du ferien?

574

Where are you going on vacation?

Hvor skal du i ferien?

575

How did you enjoy your vacation?

Hvordan var ferien din?

576

The visitor sat across from me.

Gjesten satt overfor meg.

577

Please refrain from smoking.

Vennligst avstå fra å røyke.

578

Smoking is now banned on all domestic plane flights.

Nå er det forbudt å røyke på alle flyreiser innenlands.

579

Imagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.

Se for deg, for argumentets skyld, en stammegruppe der insest mellom mor og sønn var anerkjent.

580

It is hardly worth discussing.

Det er knapt verdt å diskutere.

581

There is no room for doubt.

Det er ikke rom for tvil.

582

Without a doubt!

Det er det ingen tvil om.

583

There is little room for doubt.

Det er lite rom for tvil.

584

When the cat is away, the mice will play.

Er katten ute av huset, danser musene på bordet.

585

When the cat is away, the mice will play.

Når katten er borte, danser musene på bordet.

586

All that glitters is not gold.

Det er ikke gull alt som glitrer.

587

All that glitters is not gold.

Det er ikke gull alt som glimrer.

588

Get up!

Stå opp!

589

I’ll always love you, no matter what happens.

Jeg vil alltid elske deg, uansett hva som skjer.

590

You are my best friend.

Du er min beste venn.

591

We’ll leave as soon as you are ready.

Vi drar så fort du er klar.

592

We’ll leave as soon as you are ready.

Vi går så fort du er klar.

593

I’ve been anxious to meet you.

Det gleder meg å møte deg.

594

Your tap water is too hard. Get a water softener.

Vannet fra kranen din er for hardt. Skaff en vannmykener.

595

She has a good memory, too.

Hun har god hukommelse også.

596

She has a good memory, too.

Hun har også god hukommelse.

597

We must observe the rules.

Vi må følge reglene.

598

A whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.

En fløyte lød, og båten begynte sakte å forlate havnen.

599

You have to be patient.

Du må være tålmodig.

600

I think I’m going to faint.

Jeg tror jeg besvimer.

601

Please make yourself at home.

Ta deg til rette.

602

Please make yourself at home.

Mitt hus er ditt hus.

603

I wish I could think of something to say.

Jeg skulle ønske jeg kunne komme på noe å si.

604

Turn off the television. I can’t concentrate.

Slå av TV. Jeg klarer ikke konsentrere meg.

605

Can you find your way home?

Klarer du å finne veien hjem?

606

Wait here till I come back.

Vent her til jeg kommer tilbake.

607

I will see him after I get back.

Jeg møter ham etter jeg kommer tilbake.

608

So nice that you are back.

Så fint at du er tilbake.

609

Are there movies on the plane?

Viser de film på flyet?

610

Are there movies on the plane?

Er det film på flyet?

611

Dinner will be served on board the plane.

Middag blir servert ombord i flyet.

612

His seat in the plane was on the aisle.

Setet hans på flyet var ved midtgangen.

613

Passengers became nervous when the plane began to vibrate.

Passasjerene ble engstelige da flyet begynte å riste.

614

Press this button to start the machine.

Trykk på denne knappen for å starte maskinen.

615

I got the machine running.

Jeg fikk maskinen i gang.

616

I got the machine running.

Jeg fikk maskinen til å starte.

617

There were two abstentions.

Det var to som avholdt å stemme.

618

The desk is covered with dust.

Skrivebordet er dekket av støv.

619

Whose book is on the desk?

Hvem sin er boken på pulten?

620

Whose book is on the desk?

Hvem tilhører boken på pulten?

621

What is on the desk?

Hva ligger på skrivebordet?

622

There is one apple on the desk.

Det er ett eple på pulten.

623

Are there any pens on the desk?

Er pennene på skrivebordet?

624

There is a cat under the desk.

Det er en katt under bordet.

625

You must not give up hope.

Du må ikke gi opp håpet.

626

I will gladly help you.

Jeg hjelper deg gjerne.

627

Don’t be afraid of making mistakes.

Ikke vær redd for å gjøre feil.

628

To err is human, to forgive divine.

Det er menneskelig å feile, guddommelig å tilgi.

629

To put it briefly, I do not agree.

La meg fatte meg i korthet, jeg er uenig.

630

To put it briefly, I do not agree.

Kort sagt, jeg er uenig.

631

The stock market crash forced many retirees back into the job market.

Børskrakket tvang mange pensjonister tilbake til arbeidsmarkedet.

632

It’s a piece of cake.

Det er lett som et plett!

633

Do you play a musical instrument?

Spiller du et musikkinstrument?

634

The students stood waiting for a bus.

Studentene stod og ventet på en buss.

635

I got to know him when I was a student.

Jeg ble kjent med ham da jeg var student.

636

Is your school far from your home?

Ligger skolen din langt fra der du bor?

637

I live within walking distance of school.

Jeg bor i gåavstand til skolen.

638

School starts in April.

Skolen begynner i april.

639

The school will provide tents for us.

Skolen skaffer telt til oss.

640

Living in the town is quite different from living in the country.

Å bo i byen er ganske annerledes fra å bo på landet.

641

Mastering a foreign language calls for patience.

Å mestre et fremmed språk krever tålmodighet.

642

It is important to try to get along with people from foreign countries.

Det er viktig å prøve å komme overens med folk fra andre land.

643

He deceives others with his appearance.

Han lurer andre med utseendet sitt.

644

The surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

Kirurgen overtalte meg til å undergå en organtransplantasjon.

645

May I go out to play?

Kan jeg gå ut og leke?

646

I don’t like to cook when it’s hot outside.

Jeg liker ikke å lage mat når det er varmt ute.

647

What time does the play begin?

Når starter teaterstykket?

648

I found the box empty.

Jeg merket at boksen var tom.

649

How many pictures did you buy?

Hvor mange bilder kjøpte du?

650

You must not touch the paintings.

Du må ikke røre maleriene.

651

I don’t have the slightest idea.

Jeg har ikke den minste anelse.

652

Everybody was interested in the story.

Alle var interessert i historien.

653

I will miss you all.

Jeg vil savne dere alle sammen.

654

Everybody looks up to him.

Alle ser opp til ham.

655

He met his friend while bathing in the sea.

Han møtte sin venn mens han badet i sjøen.

656

Which way is the beach?

Hvordan kommer jeg meg til stranden?

657

There were few people on the beach.

Det var få mennesker på stranden.

658

I work for a shipping company.

Jeg jobber for et rederi.

659

Which do you like better, the sea or the mountains?

Hvilken liker du best, fjell eller sjø?

660

We’re on our way home.

Vi er på vei hjem.

661

Can you fix the broken radio?

Kan du reparere den ødelagte radioen?

662

Can you fix the broken radio?

Kan du fikse den ødelagte radioen?

663

Call me at the office.

Ring meg på kontoret.

664

The meeting was last month.

Møtet var forrige måned.

665

The meeting begins at three.

Møtet begynner tre.

666

The meeting lasted two hours.

Møtet varte i to timer.

667

No less than 100 people attended the meeting.

Ikke mindre enn hundre folk var tilstede på møtet.

668

We’ll resume the meeting after tea.

Vi fortsetter møtet etter tepausen.

669

Meetings are held every other week.

Møter holdes annenhver uke.

670

The meeting was held here.

Møtet ble holdt her.

671

Sorry I’m late for the meeting.

Beklager for at jeg er sen til møtet.

672

I can’t attend the meeting.

Jeg kan ikke delta på møtet.

673

All the members were present.

Alle medlemmene var til stede.

674

Were all the members present at the meeting?

Var alle medlemmene til stede på møtet?

675

The meeting took place yesterday.

Møtet fant sted i går.

676

We talked late into the night.

Vi pratet til langt på natt.

677

We believe in democracy.

Vi tror på demokrati.

678

We went to New York by plane.

Vi drog til New York med fly.

679

We traveled to Mexico by plane.

Vi drog til Mexico med fly.

680

We must help him immediately.

Vi må hjelpe ham umiddelbart.

681

We will give them moral support.

Vi vil gi dem moralsk støtte.

682

We were unable to follow his logic.

Vi klarte ikke å følge logikken hans.

683

We never work on Sunday.

Vi jobber aldri på søndag.

684

We met along the way.

Vi møttes på veien.

685

We talked on the telephone.

Vi snakket på telefonen.

686

We have to respect local customs.

Vi må respektere lokale skikker.

687

We haven’t known each other long.

Vi har ikke kjent hverandre lenge.

688

We must always do our best.

Vi må alltid gjøre vårt beste.

689

We said we should win.

Vi sa vi burde vinne.

690

We’ve run short of money.

Vi har nesten sluppet opp for penger.

691

We’ve run short of money.

Vi har gått tom for penger.

692

We enjoyed watching the game.

Vi nøt å se kampen.

693

We found the footprints in the sand.

Vi fant fotavtrykk i sanden.

694

We stood face to face.

Vi sto ansikt til ansikt.

695

We knocked at the door for five minutes, but in vain.

Vi banket på døren i fem minutter forgjeves.

696

We danced to the music.

Vi danset til musikken.

697

We set out when the rain had eased.

Vi la av gårde når regnet hadde avtatt.

698

We’ve been living here since July.

Vi har bodd her siden juli.

699

We can communicate with each other in many ways.

Vi kan kommunisere med hverandre på mange måter.

700

We talked of many things.

Vi snakket om mange ting.

701

We ran down the hill.

Vi løp ned bakken.

702

We should look after our parents.

Vi bør ta oss av våre foreldre.

703

Our plane took off exactly on time at six.

Flyet vårt tok av presis klokken seks.

704

Our team were wearing red shirts.

Laget vårt hadde røde skjorter.

705

We actually didn’t see the accident.

Vi så faktisk ikke ulykken.

706

The mere sight of a snake makes her sick.

Hun blir dårlig bare ved synet av en slange.

707

Don’t dwell on your past mistakes!

Ikke heng deg opp i dine tidligere feil!

708

Don’t worry about the past.

Ikke bekymre deg for fortiden.

709

Do you have anything to declare?

Har du noe å deklarere?

710

Would you carry my luggage upstairs?

Kunne du båret bagasjen min opp?

711

Have you finished packing yet?

Er du ferdig å pakke ennå?

712

I’ve finished watering the flowers.

Jeg er ikke ferdig med å vanne blomstene.

713

Are you free on Tuesday?

Er du ledig på tirsdag?

714

It has been raining since Tuesday.

Det har regnet siden tirsdag.

715

Is there any life on Mars?

Finnes det liv på Mars?

716

A burnt child fears the fire.

Brent barn skyr ilden.

717

Give me a light, would you?

Kan du gi meg fyr, eller?

718

Scientists seem to have known the truth.

Forskere synes å ha visst sannheten.

719

A revolution has occurred in technology.

Det har skjedd en revolusjon innen teknologi.

720

Science builds our lifestyle.

Vitenskap bygger vår livsstil.

721

The rent is due tomorrow.

Husleien forfaller i morgen.

722

The fronts of the houses were hung with flags.

Det hang flagg fra forsidene av husene.

723

Could you please drive me home?

Kan du være så snill og kjøre meg hjem?

724

Let us go home.

La oss gå hjem.

725

My house was on fire.

Huset mitt sto i brann.

726

My house was on fire.

Huset mitt stod i brann.

727

Our dog buries its bones in the garden.

Hunden vår graver ned beinene sine i hagen.

728

When I got home, I found I had lost my wallet.

Da jeg kom hjem, oppdaget jeg at jeg hadde mistet lommeboken min.

729

I met a dog on my way home.

Jeg traff en hund på veien hjem.

730

We have two television sets.

Vi har to fjernsyn.

731

I’ll fix you some coffee.

Jeg skal lage deg litt kaffe.

732

I felt the house shake.

Jeg kjente huset riste.

733

The summer goods are now on sale.

Sommervarene er nå på salg.

734

Did you go anywhere during the summer vacation?

Reiste du noe sted i sommerferien?

735

How was your summer vacation?

Hvordan var sommerferien din?

736

There is nothing like ice cream in the summer.

Det er ingenting som iskrem om sommeren.

737

The price varies with demand.

Prisen varierer med etterspørselen.

738

I haven’t seen him for years.

Jeg har ikke sett ham på åresvis.

739

How long will you be gone?

Hvor lenge vil du være borte?

740

How long will it take?

Hvor lang tid vil det ta?

741

After several delays, the plane finally left.

Etter flere forsinkelser, drog flyet endelig.

742

How many children do you have?

Hvor mange barn har du?

743

I don’t know where we’ll arrive.

Jeg vet ikke hvor vi vil ankomme.

744

Where can I buy a ticket?

Hvor kan jeg kjøpe en billett?

745

It rained after it had been dry for many weeks.

Det regnet etter at det hadde vært tørt i flere uker.

746

It rained for hours and hours.

Det regnet i timesvis.

747

It rained for hours and hours.

Det fortsatte å regne time etter time.

748

How late can I check in?

Frem til hvilket klokkeslett kan jeg sjekke inn?

749

What time can you come?

Når kan du komme?

750

What time can you come?

På hvilken tid kan du komme?

751

What time does boarding begin?

Når begynner boarding?

752

What time does boarding begin?

Når begynner ombordstigning?

753

What time did you eat?

Når spiste du?

754

What time does it start?

Når starter det?

755

When did you get up?

Når stod du opp?

756

When will you come home?

Når kommer du hjem?

757

When should we check out?

Når bør vi sjekke ut?

758

Try to have a positive attitude about everything.

Prøv å ha en positiv innstilling til alt.

759

What are you reading?

Hva er det du leser?

760

What are you thinking about?

Hva tenker du på?

761

What do you do to pass the time?

Hva gjør du for å få tiden til å gå?

762

Let me know what you’re up to.

Si meg hva du pønsker på.

763

What do you want to do?

Hva vil du gjøre?

764

There is nothing to worry about.

Det er ikke noe å bry seg om.

765

I have no words to express my gratitude.

Jeg har ikke ord på hvor takknemlig jeg er.

766

How fast the plane is!

Så fort flyet går!

767

You may take anything you like.

Du kan ta det du vil.

768

What are you going to do?

Hva kommer du til å gjøre?

769

How many languages can you speak?

Hvor mange språk snakker du?

770

How about something cold to drink?

Hva med noe kaldt å drikke?

771

I want something cold to drink.

Jeg vil ha noe kaldt å drikke.

772

Tell me what you want.

Si meg hva du vil.

773

Are you taking any medicine regularly?

Er det noen medisiner du tar fast?

774

I want something to read.

Jeg vil ha noe å lese.

775

May I take a message?

Kan jeg ta en beskjed?

776

I want something hot to drink.

Jeg vil ha noe varmt å drikke.

777

Give me something to eat.

Gi meg noe å spise.

778

Give me something to write with.

Gi meg noe å skrive med.

779

Give me something to write on.

Gi meg noe å skrive på.

780

Do you have any questions?

Er det noen spørsmål?

781

Do you have any questions?

Har du noen spørsmål?

782

I need to find out exactly what went wrong.

Jeg må finne ut nøyaktig hva som gikk galt.

783

What’s the cause?

Hva er årsaken?

784

Do you have a plan?

Har du en plan?

785

I’ll go no matter what.

Jeg går uansett hva.

786

I wonder what happened.

Jeg lurer på hva som har skjedd.

787

Do you know what happened?

Vet du hva som skjedde?

788

Can you play any musical instruments?

Spiller du noen instrumenter?

789

May I have something to drink?

Kan jeg få noe å drikke?

790

May I have something to drink?

Kunne jeg fått noe å drikke?

791

I want something to drink.

Jeg vil ha noe å drikke.

792

Would you like to drink anything?

Vil du ha noe å drikke?

793

What is the matter with you?

Hva er det som feiler deg?

794

What is the matter with you?

Hva er i veien med deg?

795

What is the matter with you?

Hva er galt med deg?

796

Give me a ring if you find out anything.

Ring meg hvis du finner ut noe.

797

Do you have any pets?

Har du kjæledyr?

798

It’s no good waiting for something to happen; you must take action at once.

Det lønner seg ikke å vente på at noe skulle skje; du må ta affære med en gang.

799

Can I do anything for you?

Kan jeg gjøre noe for deg?

800

Did you notice any change?

Merket du noen endring?

801

You’ll need a temporary bridge.

Du trenger en midlertidig bro.

802

Were I to die, who would look after my children?

Hvem ville tatt vare på barna mine om jeg døde?

803

Turn down the volume, please.

Skru ned volumet.

804

Let’s listen to some music.

La oss høre på litt musikk.

805

How should I know?

Hvordan kunne jeg vite det?

806

I’m a free man.

Jeg er en fri mann.

807

I’m a hero.

Jeg er en helt.

808

I cried all night long.

Jeg gråt hele natten.

809

I play in a band.

Jeg spiller i et band.

810

I’m playing a TV game.

Jeg spiller et TV-spill.

811

Leave me alone!

La meg være i fred!

812

Let me handle this.

La meg ta meg av dette.

813

Are you talking to me?

Snakker du til meg?

814

Keep away from me.

Hold deg unna meg.

815

I can’t do it.

Jeg kan ikke gjøre det.

816

Look at the house with the red roof.

Se på huset med det røde taket.

817

The house with the damaged roof has been repaired.

Huset med det ødelagte taket er blitt reparert.

818

The prince fell in love with a woodcutter’s daughter.

Prinsen forelsket seg i en tømmerhugger sin datter.

819

The prince fell in love with a woodcutter’s daughter.

Prinsen forelsket seg i en tømmerhuggers datter.

820

Kings have long arms.

Konger har lange armer.

821

Yokohama is a beautiful port town.

Yokohama er en koselig havneby.

822

Yokohama is a beautiful port town.

Yokohama er en vakker havneby.

823

Yokohama is a beautiful port town.

Yokohama er en fin havneby.

824

Did you buy a round-trip ticket?

Kjøpte du en tur-retur billett?

825

I bought a round-trip ticket.

Jeg kjøpte en tur-retur billett.

826

Is your wife a good cook?

Er din kone flink å lage mat?

827

Your wife is mad at you.

Din kone er sint på deg.

828

Pass me the salt, please.

Gir du meg saltet?

829

Will you pass me the salt?

Kunne du gitt meg saltet?

830

Please pass me the salt.

Vær snill å sende meg saltet.

831

I bought a dozen pencils today.

Jeg kjøpte et dusin blyanter i dag.

832

I have lost my pencil.

Jeg har mistet blyanten min.

833

Please write with a pencil.

Vennligst skriv med blyant.

834

Which is heavier, lead or gold?

Hva er tyngre, bly eller gull?

835

Please help yourself to the cake.

Bare forsyn deg med kake.

836

Don’t hesitate to ask for advice.

Ikke nøl med å spørre om råd.

837

I heard a dog barking in the distance.

Jeg hørte en hund gjø i det fjerne.

838

Smoking is harmful to your health.

Røyking er skadelig for helsen.

839

Will you give me a light?

Har du fyr?

840

We’re going to the theater.

Vi skal på teateret.

841

It’s ten minutes’ walk to the station.

Det er ti minutters spassertur til stasjonen.

842

The station is pretty far.

Det er ganske langt til stasjonen.

843

Can you tell me how to get to the station?

Kan du si meg veien til stasjonen?

844

The station is two miles away.

Stasjonen er to engelske mil borte.

845

The station is 100 meters away.

Stasjonen er hundre meter borte.

846

Don’t be afraid of making mistakes when speaking English.

Ikke vær redd for å gjøre feil når du snakker Engelsk.

847

Don’t be afraid of making mistakes when speaking English.

Ikke vær redd for å si feil når du snakker Engelsk.

848

I’m studying English.

Jeg studerer engelsk.

849

I can speak a little English.

Jeg snakker litt engelsk.

850

Learning English is hard work.

Å lære engelsk er hardt arbeid.

851

You have to study English step by step.

Du må studere engelsk skritt for skritt.

852

A lot of English words are derived from Latin.

Mange engelske ord stammer fra latin.

853

Do you have an English dictionary?

Har du engelsk-ordbok?

854

Many English words are derived from Latin.

Mange engelske ord stammer fra latin.

855

I wish I could speak English.

Jeg skulle ønske jeg kunne snakke engelsk.

856

I’d like to master English.

Jeg ønsker å mestre engelsk.

857

I wish I could swim.

Jeg skulle ønske jeg kunne svømme.

858

It’s warm enough to swim.

Det er varmt nok til å svømme.

859

It’s much too cold to swim.

Det er altfor kaldt til å svømme.

860

I find swimming fun.

Jeg synes svømming er gøy.

861

How about going for a swim?

Hva med å ta en svømmetur?

862

I was at a movie theater.

Jeg var på kino.

863

Do you like movies?

Liker du film?

864

When does the movie start?

Når begynner filmen?

865

The movie starts at ten o’clock.

Filmen begynner klokken ti.

866

I can’t see the movie.

Jeg kan ikke se filmen.

867

I talked with our sales people.

Jeg snakket med salgsfolkene våre.

868

A cloud passed across the moon.

En sky passerte forbi månen.

869

Exercise is good for your health.

Mosjon er godt for helsen.

870

Do you have a driver’s license?

Har du førerkort?

871

The driver is responsible for the safety of the passengers.

Sjåføren er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet.

872

Drivers should wear seat belts.

Sjåfører bør bruke sikkerhetsbelte.

873

You’re too drunk to drive.

Du er for full til å kjøre.

874

It is wrong to tell lies.

Det er galt å lyge.

875

The rain lasted through the night.

Regnet varte hele natten.

876

The rain lasted through the night.

Det regnet hele natten.

877

The rain changed into snow.

Regnet gikk over til snø.

878

The rain lasted four days.

Regnet varte i fire dager.

879

I don’t think it will rain, but I’ll take an umbrella in case it does.

Jeg tror ikke det blir regn, men jeg tar en paraply i tilfelle.

880

The rain lasted a week.

Regnet varte i en uke.

881

When did it begin to rain?

Når begynte det å regne?

882

The rain continued all day.

Regnet fortsatte hele dagen.

883

In case it rains, I won’t go.

Hvis det regnet, går jeg ikke.

884

It looks like rain.

Det ser ut til å bli regn.

885

The rain changed to snow.

Regnet gikk over til snø.

886

I wish it would stop raining.

Jeg skulle ønske det ville sluttet å regne.

887

Let’s wait until it stops raining.

La oss vente til det slutter å regne.

888

I’ll stay if it rains.

Jeg blir hvis det regner.

889

I have a hunch that it will rain.

Jeg har en anelse om at det vil regne.

890

Take your umbrella with you in case it rains.

Ta med paraply i tilfelle det blir regn.

891

It is going to rain.

Det kommer til å regne.

892

I stayed indoors because it rained.

Jeg holdt meg inne fordi det regnet.

893

The rain was driving against the windows.

Regnet slo mot vinduet.

894

The rain lasted three days.

Regnet varte i tre dager.

895

I can’t lift my right arm.

Jeg kan ikke løfte min høyre arm.

896

I can’t bend my right arm.

Jeg kan ikke bøye min høyre arm.

897

My right hand is numb.

Min høyre hånd er nummen.

898

Take the road on the right.

Ta veien til høyre.

899

May I offer you a drink?

Kan jeg tilby deg en drink?

900

Will you give me a drink?

Kan du gi meg noe å drikke?

901

Will you give me a drink?

Kunne du gitt meg noe å drikke?

902

The drinks were served in coconut shells.

Drinkene ble servert i kokosnøttskall.

903

I forgot to lock the drawer.

Jeg glemte å låse skuffen.

904

I’ll give you an answer in a day or two.

Jeg vil gi deg svar i løpet av et par dager.

905

Can you lend me 10,000 yen?

Kunne du lånt meg 10,000 yen?

906

I partly agree with you.

Jeg er delvis enig med deg.

907

The best thing to do is to ask an expert to repair it.

Det beste er å be en ekspert om å reparere den.

908

Where is the nearest bank?

Hvor er nærmeste bank?

909

Can I buy you a drink?

Kan jeg kjøpe deg en drink?

910

I’ll buy you a drink.

Jeg kjøper deg en drink.

911

Let me buy you a drink.

La meg kjøpe deg en drink.

912

It rained continuously all day.

Det regnet uten stans hele dagen.

913

It rained hard all day.

Det regnet kraftig hele dagen.

914

I had to stay in bed all day.

Jeg måtte forbli i senga hele dagen.

915

Can you get a day off?

Kan du ta en dag fri?

916

I think it’s going to be a nice day.

Jeg tror det kommer til å bli en fin dag.

917

I haven’t met him even once.

Jeg har ikke møtt ham en eneste gang.

918

Do one thing at a time.

Gjør en ting om gangen.

919

To kill two birds with one stone.

Å slå to fluer i en smekk.

920

Study hard, and you’ll succeed.

Studer hardt, og du vil lykkes.

921

You cannot make a good mark without working hard.

Du kan ikke få god karakter uten å jobbe hardt.

922

All the workers went home save one.

Alle untatt en av arbeiderne gikk hjem.

923

A boy is walking across the street.

En gutt går over veien.

924

Is it dangerous to take a subway alone?

Er det farlig å ta T-banen alene?

925

I don’t want to go alone.

Jeg vil ikke gå alene.

926

She allowed him to go alone.

Hun lot ham gå alene.

927

You cannot lift the piano alone.

Du kan ikke løfte pianoet alene.

928

Did you come here alone?

Kom du her alene?

929

May I run with you?

Kan jeg løpe med deg?

930

Do you want to come along?

Vil du bli med?

931

We plan to stay a week.

Vi har tenkt å bli en uke.

932

He took a week off.

Han tok en uke fri.

933

I met her an hour ago.

Jeg møtte henne for en time siden.

934

It stopped snowing an hour ago.

Det sluttet å snø for en time siden.

935

I’ll be back within an hour.

Jeg er tilbake innen en time.

936

Write on every other line.

Skriv på annenhver linje.

937

Can I have a bite?

Kan jeg få en bit?

938

He didn’t say a word.

Han sa ikke et ord.

939

I want to sing a song.

Jeg vil synge en sang.

940

How about taking a rest?

Hva med å hvile litt?

941

I’ll tell you a story.

Jeg skal fortelle deg en historie.

942

A miss is as good as a mile.

Nesten river ingen mann fra hesten.

943

Would you do me a favor?

Kunne du gjort meg en tjeneste?

944

Can I use my medical insurance?

Kan jeg bruke helseforsikringen min?

945

Please call me a doctor.

Tilkall en lege.

946

Doctors have offered me nothing but sleeping pills.

Legene har ikke tilbytt meg noe annet enn sovetabletter.

947

You need to see a doctor.

Du må gå til legen.

948

Did you go to the doctor?

Gikk du til legen?

949

I think he is a doctor.

Jeg tror han er lege.

950

If only the doctor had come a little sooner.

Om bare legen hadde kommet litt fortere.

951

I’m thinking of going to Germany to study medicine.

Jeg vurderer å dra til Tyskland for å studere medisin.

952

It is under the chair.

Den er under stolen.

953

She is unconscious.

Hun er bevistløs.

954

I still haven’t heard from him.

Jeg har fremdeles ikke hørt fra ham.

955

Have you met her before?

Har du møtt henne før?

956

There was a tall tree in front of my house.

I front av huset mitt var det et stort tre.

957

I’ve always wanted to meet you.

Jeg har alltid ønsket å treffe deg.

958

I’ve always wanted to meet you.

Jeg har alltid ville møte deg.

959

Haven’t we met before?

Har ikke vi møttes før?

960

I’ll never do this again.

Jeg kommer aldri til å gjøre dette igjen.

961

Darkness is the absence of light.

Mørke er fravær av lys.

962

Our guide misinformed us about the location of the hotel.

Guiden vår feilinformerte oss om hotellets beliggenhet.

963

Could you send me a brochure?

Kunne du sendt meg en brosjyre?

964

I waited for her till it got dark.

Jeg ventet på henne til det ble mørkt.

965

Don’t go out after dark.

Ikke gå ut etter det har blitt mørkt.

966

I feel as if I’ve woken up from a nightmare.

Det føles som om jeg har våknet fra et mareritt.

967

Due to bad weather, the plane was late.

Det var dårlig vær, så flyet var forsinket.

968

I couldn’t go out on account of the bad weather.

Jeg kunne ikke gå ut på grunn av det dårlige været.

969

Not bad. But I’m a little tired.

Ikke så verst. Men jeg er litt sliten.

970

At last, Mario managed to win the princess’s love.

Til slutt klarte Mario å vinne prinsessens kjærlighet.

971

I didn’t marry her because I loved her.

Jeg giftet meg ikke med henne fordi jeg elsket henne.

972

We’ve made a final decision.

Vi har tatt en endelig beslutning.

973

I am ashamed of myself.

Jeg skammer meg.

974

I’m working in Tokyo now.

Jeg jobber i Tokyo nå.

975

I’m going to Europe next week.

Jeg skal til Europa neste uke.

976

I put away 10 dollars each month.

Jeg legger til side ti dollar hver måned.

977

I walked up the hill.

Jeg gikk opp bakken.

978

I saw him run away.

Jeg så ham løpe sin vei.

979

I like both dogs and cats.

Jeg liker både hunder og katter.

980

I am completely against it.

Jeg er fullstendig mot det.

981

I swim once a week.

Jeg svømmer en gang i uken.

982

I have a cat and a dog.

Jeg har en katt og en hund.

983

I want to go with you.

Jeg vil dra sammen med deg.

984

I was a first year student last year.

Jeg var førsteårsstudent i fjor.

985

I’d rather go swimming.

Jeg vil heller gå og svømme.

986

I simply don’t understand this.

Dette skjønner jeg rett og slett ikke.

987

I was absent from the party.

Jeg var ikke på festen.

988

I didn’t mean to do that.

Jeg mente ikke å gjøre det.

989

I invited them to the party.

Jeg inviterte dem til festen.

990

I have a lot of work to do.

Jeg har mye å gjøre.

991

What little money he earned he spent on books.

Det lille av penger han tjente brukte han på bøker.

992

We import tea from India.

Vi importerer te fra India.

993

May I see the wine list?

Kan jeg få se vinkartet?

994

Wine is made from grapes.

Vin lages av druer.

995

Have you been to London before?

Har du vært i London før?

996

What time is it in London now?

Hva er klokken i London nå?

997

I ordered a book from London.

Jeg bestilte en bok fra London.

998

Have you ever gone to Paris?

Har du vært i Paris før?

999

Laura may have been sick.

Laura kan ha vært syk.

1000

Have you ever visited Rome?

Har du besøkt Roma?

1001

The candle went out by itself.

Lyset sluknet av seg selv.

1002

Please pay at the register.

Vennligst betal ved kassen.

1003

What do you think of reggae?

Hva synes du om reggae?

1004

Lucy is from America.

Lucy kommer fra Amerika.

1005

How many apples are there?

Hvor mange epler?

1006

We associate the name of Lincoln with freedom.

Vi assosierte navnet Lincoln med frihet.

1007

Few students can read Latin.

Få studenter kan lese latin.

1008

I’m listening to the radio.

Jeg hører på radio.

1009

Who was the inventor of the radio?

Hvem fant opp radioen?

1010

Can I borrow your radio?

Kan jeg få låne radioen din?

1011

Please turn down the radio.

Skru ned volumet på radioen.

1012

Could you turn down the radio?

Kunne du skrudd ned volumet på radioen?

1013

The Rhine is the boundary between France and Germany.

Rhinen er grensen mellom Frankrike og Tyskland.

1014

The Rhine runs between France and Germany.

Rhinen renner mellom Frankrike og Tyskland.

1015

The lion is the king of the jungle.

Løven er jungelens konge.

1016

We want further information.

Vi ønsker ytterligere informasjon.

1017

I often see him.

Jeg ser ham ofte.

1018

Yugoslavia says it’s not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities, and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.

Yugloslavia sier at landet ikke er ansvarlig for handlingene til det serbiske militæret i Bosnia som drepte tusener, la byer i ruiner, og gjorde 1.3 millioner folk til flyktninger i løpet av de siste 3 månedene.

1019

Let sleeping dogs lie.

Ikke vekk den sovende løven.

1020

Let sleeping dogs lie.

Man skal ikke vekke en sovende løve.

1021

You should eat more vegetables.

Du bør spise mer grønnsaker.

1022

You’re old enough to know better.

Du er gammel nok til å vite bedre.

1023

Eat more fresh vegetables.

Spis mer friske grønnsaker.

1024

I want more detailed information.

Jeg vil ha mer detaljert informasjon.

1025

Can you give me a better price?

Har du en bedre pris å tilby?

1026

Air as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.

At luft så vel som sollys er uunnværlig, sier seg selv.

1027

If it rains tomorrow, I’ll stay at home.

Hvis det regner i morgen, blir jeg hjemme.

1028

If it rains tomorrow, I won’t go on a picnic.

Jeg drar ikke på piknik hvis det regner i morgen.

1029

If I had had enough money, I would have bought the book.

Hvis jeg hadde hatt nok penger ville jeg ha kjøpt boken.

1030

You may go home if you want to.

Du kan gå hjem hvis du vil.

1031

If I were to live abroad, I would live in Britain.

Hvis jeg skulle bo i utlandet, ville jeg ha bodd i Storbritannia.

1032

Is there any chance of my borrowing your typewriter?

Er det noen sjanse for å låne skrivemaskinen din?

1033

If you need any money, I’ll lend you some.

Hvis du trenger litt penger, jeg vil låne deg litt.

1034

If you don’t have money, you have to do without.

Hvis du ikke har penger, må du klare deg uten.

1035

Without the ozone layer, we would be in danger.

Uten osonlaget ville vi vært i fare.

1036

I’ve had it with him.

Jeg har fått nok av han.

1037

Can’t you stay a little longer?

Kan du ikke bli litt til?

1038

Do you have one a little smaller?

Har du en litt mindre?

1039

I’ve made up my mind.

Jeg har bestemt meg.

1040

I’ve got to leave soon.

Jeg må gå snart.

1041

No, thank you.

Nei takk.

1042

I don’t have to wear glasses any more.

Jeg trenger ikke bruke briller lenger.

1043

You’d better go back home now.

Du bør dra hjem nå.

1044

Read it once more, please.

Vennligst les det en gang til.

1045

That will do.

Det får bli med dette.

1046

I don’t have enough RAM.

Jeg har ikke nok minne.

1047

Have you ever been to Mexico?

Har du noen gang vært i Mexico?

1048

What is the language spoken in Mexico?

Hvilket språk snakker de i Mexico?

1049

Mary arrived at the hospital.

Maria ankom sykehuset.

1050

Mary can speak Japanese.

Mary kan snakke japansk.

1051

Mary has already started.

Mary har allerede begynt.

1052

The man reading a paper over there is my uncle.

Mannen som leser avisen der borte er min onkel.

1053

Would you like a cup of milk?

Vil du ha en kopp melk?

1054

Some people say stepping on a worm makes it rain.

Enkelte sier at dersom du tråkker på en meitemark, så begynner det å regne.

1055

Are you ready to eat?

Er du klar for å spise?

1056

It won’t be long before we know the truth.

Vi vil snart få vite sannheten.

1057

See you again.

Vi sees!

1058

I’m not good at speaking English yet.

Jeg er ikke så god i engelsk ennå.

1059

I’ve never been to Paris.

Jeg har aldri vært i Paris.

1060

I’ll call you some other time.

Jeg ringer deg en annen gang.

1061

First of all, I will read this.

Først av alt vil jeg lese denne.

1062

Serious inquiries only, please.

Bare seriøse henvendelser takk.

1063

Mother Teresa was born in Yugoslavia in 1910.

Mor Teresa ble født i Jugoslavia i 1910.

1064

Mike sings well.

Mike er god til å synge.

1065

Mike and Ken are friends.

Mike og Ken er venner.

1066

How are you, Mike?

Hvordan har du det, Mike?

1067

I’ll give it some thought.

Jeg skal tenke på det.

1068

Bob is my friend.

Bob er vennen min.

1069

Bob is in the drama club.

Bob er med i drama-klubben.

1070

Bob has been engaged to Mary for over a year.

Bob har vært forlovet med Mary i over et år.

1071

Bob was washing the dishes at that time.

Bob tok oppvasken da.

1072

Bob and Mary play the recorder.

Bob og Mary spiller blokkfløyte.

1073

I doubt if Bob will come on time.

Jeg tviler på at Bob kommer i tide.

1074

Most houses were destroyed to pieces.

De fleste hus ble fullstendig ødelagt.

1075

Almost all the students enjoy their school life.

Nesten alle studentene setter nyter studentlivet.

1076

Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.

Lommekalkulatorer er like billige å kjøpe som et par sokker, og like viktig for tusener av britiske skolebarn som blyant og viskelær.

1077

I’m about ready.

Jeg er nesten klar.

1078

I neither drink nor smoke.

Jeg verken drikker eller røyker.

1079

In my opinion he is not fit for the work.

Etter min mening er han ikke arbeidsdyktig.

1080

I don’t like coffee.

Jeg liker ikke kaffe.

1081

I prefer tea to coffee.

Jeg foretrekker te, framfor kaffe.

1082

I want some money.

Jeg vil ha litt penger.

1083

Paul makes it a rule not to be late for his appointments.

Paul kommer av prinsippet ikke for sent for en avtale.

1084

Do you have a pen?

Har du en penn?

1085

Can I borrow your pen?

Kan jeg låne pennen din?

1086

A Persian cat was sleeping under the table.

En persisk katt sov under bordet.

1087

The very thought of snakes makes her turn pale.

Bare tanken på slanger gjør henne blek.

1088

Betty laid herself on the bed.

Betty la seg ned på sengen.

1089

Miss Baker knew that the young man would have to leave very soon, so she decided to ask him to move his car a bit, so that she could park hers in the proper place for the night before going to bed.

Fru Baker visste at den unge mannen måtte dra snart, så hun bestemte seg for å spørre ham om å flytte bilen sin litt, så hun kunne parkere sin på rett sted for natten før hun la seg.

1090

Such languages as French, Italian and Spanish come from Latin.

Språk som fransk, italiensk og spansk kommer fra latin.

1091

The French flag is blue, white and red.

Det franske flagget er blått, hvitt og rødt.

1092

I wonder what language they speak in Brazil.

Jeg lurer på hvilket språk de snakker i Brasil.

1093

What’s the capital city of Finland?

Hva er hovedstaden i Finland?

1094

May I speak to Bill?

Kan jeg få snakke med Bill?

1095

Bill was too young to take the post.

Bill var for ung til å ta stillingen.

1096

There is a car in front of the building.

Det står en bil foran bygningen.

1097

There is a car in front of the building.

Det er en bil foran bygningen.

1098

She might not know that we are here.

Det er ikke sikkert hun vet at vi er her.

1099

Hitler led Germany into war.

Hitler førte Tyskland inn i krig.

1100

It was so dark that they could hardly see.

Det var så mørkt at de nesten ikke kunne se.

1101

A piece of bread was not enough to satisfy his hunger.

Et stykke brød var ikke nok til å stille sulten hans.

1102

This is a terrible climate.

Dette er et forferdelig klima.

1103

Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Picasso fortsatte å male bilder til han ble 91 år gammel.

1104

I don’t drink much beer.

Jeg drikker ikke øl noe særlig.

1105

Harry couldn’t keep up with the class.

Harry kunne ikke holde følge med klassen.

1106

The roses bloom in spring.

Roser blomstrer om våren.

1107

Who wrote Hamlet?

Hvem skrev Hamlet?

1108

My bag was stolen.

Bagen min ble stjålet.

1109

Pass me the butter, please.

Gir du meg smøret?

1110

I’d rather walk than wait for a bus.

Jeg vil heller gå enn å vente på en buss.

1111

The buses run every ten minutes.

Bussen går hvert tiende minutt.

1112

I bumped into an old friend on the bus.

Jeg støtte på en gammel venn på bussen.

1113

I was worried about my mistakes at first.

I begynnelsen engstet jeg meg over feilene mine.

1114

Playing the violin requires much practice.

Å spille fiolin krever mye øving.

1115

Who is the man playing the violin?

Hvem er mannen som spiller violin?

1116

It looks like your hard disk is fragmented.

Det ser ut til at harddisken din er fragmentert.

1117

Can you come to the party?

Kan du komme på festen?

1118

In such countries as Norway and Finland, they have lots of snow in winter.

I land som Norge og Finland har de mye snø om vinteren.

1119

We call New York the Big Apple.

Vi kaller New York “the Big Apple”.

1120

Nick owes me ten dollars.

Nick skylder meg ti dollar.

1121

What should I say?

Hva burde jeg si?

1122

Your house is fantastic.

Huset ditt er fantastisk.

1123

What?

Hva?

1124

What a wonderful family.

For en fantastisk familie!

1125

I’ve no idea what’s happening.

Jeg aner ikke hva som skjer.

1126

Nancy wants a pair of red shoes.

Nancy vil ha et par røde sko.

1127

Nancy is from London.

Nancy er fra London.

1128

Nancy, here’s a letter for you.

Nancy, her er et brev til deg.

1129

I’m still single.

Jeg er fortsatt singel.

1130

Is there anything I can do to help?

Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe?

1131

Why did you turn down his offer?

Hvorfor avslo du tilbudet hans?

1132

Why do you want to be a nurse?

Hvorfor vil du bli sykepleier?

1133

Why?

Hvorfor det?

1134

Taking out a knife, he tried to open the can.

Han tok ut en kniv og prøvde å åpne boksen.

1135

There is a knife missing.

En kniv mangler.

1136

It is surprising how many unhappy marriages there are.

Det er overraskende hvor mange ulykkelige ekteskap som finnes.

1137

Tell her which one to take.

Si til henne hvilken hun skal ta.

1138

How long will this rope hold?

Hvor lenge vil dette tauet holde?

1139

Which is your book?

Hvilken er din bok?

1140

Tom drove the car.

Tom kjørte bilen.

1141

Tom has an eye for modern art.

Tom har øye for moderne kunst.

1142

Does Tom like tomatoes?

Liker Tom tomater?

1143

Tom speaks Spanish, and Betty speaks Spanish, too.

Tom snakker spansk, og Betty snakker også spansk.

1144

Tom came running with a letter from Judy.

Tom kom løpende med et brev fra Judy.

1145

Tom works as hard as any boy in the class.

Tom arbeider like så flittig som noen annen gutt i klassen.

1146

The house Tom built is wonderful.

Huset som Tom bygget er fantastisk.

1147

How did you get to know her?

Hvordan ble du kjent med henne?

1148

Tony is a polite boy.

Tony er en høflig gutt.

1149

Donna was born with a silver spoon in her mouth.

Donna ble født med sølvskje i munnen.

1150

It was so hot I took my coat off.

Jeg var så varm at jeg tok av meg frakken.

1151

It was so cold that I stayed at home all day.

Det var så kaldt at jeg ble hjemme hele dagen.

1152

It is too dark for me to read.

Det er for mørkt til at jeg kan lese.

1153

It was really cheap.

Det var veldig billig.

1154

I wonder which way to go.

Jeg lurer på hvilken vei jeg skal gå.

1155

You may choose whichever book you like.

Du kan velge hvilken bok som helst.

1156

You may choose whichever book you like.

Du kan velge hvilken bok du ønsker.

1157

Take the one you like best, whichever it is.

Ta den du liker best, samme hvilken det er.

1158

Who does Toshio like?

Hvem er det Toshio liker?

1159

By the way, where do you live?

Hvor bor du, forresten?

1160

Wherever you may go, you will not find a better place than your home.

Hvor enn du går, vil du aldri finne et bedre sted enn ditt eget hjem.

1161

Where can I obtain a map of Europe?

Hvor kan jeg få tak i et kart over Europa?

1162

Where do I have to change trains?

Hvor må jeg bytte tog?

1163

It should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.

Det bør noteres at Dole ikke mente å endre konfigureringen av kommunikasjonsprotokollen.

1164

It’s not my cup of tea.

Det er vel ikke helt min greie.

1165

I’m sorry, I didn’t mean it.

Unnskyld! Jeg mente det ikke.

1166

I’m just looking, thank you.

Jeg bare titter.

1167

Please keep quiet.

Vennligst vær stille.

1168

What prevented him from coming?

Hvorfor kunne han ikke komme?

1169

How come you didn’t call me last night?

Hvorfor ringte du meg ikke i går kveld?

1170

Why did you paint the bench red?

Hvorfor malte du benken rød?

1171

Turn on the light, please.

Slå på lyset.

1172

Would you please turn down the TV?

Kunne du skrudd ned TV-en litt?

1173

Where’s the restroom?

Hvor er toalettet?

1174

Where is the toilet?

Hvor er toalettet?

1175

German is not an easy language.

Tysk er ikke et enkelt språk.

1176

Germany produced many scientists.

Tyskland har skapt mange forskere.

1177

Germany was once allied with Italy.

Tyskland var en gang alliert med Italia.

1178

Germany made an alliance with Italy.

Tyskland stiftet en allianse med Italia.

1179

Germany adopted a social security system in the 1880’s.

Tyskland vedtok et trygdesystem i 1880-årene.

1180

When did you come back from Germany?

Når kom du tilbake fra Tyskland?

1181

Would you mind shutting the door?

Kunne du lukket døren?

1182

Shut the door.

Lukk døren.

1183

I opened the door and saw two boys standing side by side.

Jeg åpnet døren og så to gutter som sto side om side.

1184

Who left the door open?

Hvem lot døren stå åpen?

1185

The door remained closed.

Døren forble lukket.

1186

The door was opened by a tall man.

Døren ble åpnet av en høy mann.

1187

Let’s watch TV.

La oss se på tv.

1188

Television is ruining family life.

Fjernsynet ødelegger familielivet.

1189

I like nothing so much as to watch baseball games on television.

Det er ingenting jeg liker så godt som å se baseballkamper på tv.

1190

I think that Delbert is crazy.

Jeg tror Delbert er gal.

1191

But what will you do if he doesn’t come?

Men hva gjør du hvis han ikke kommer?

1192

I’m concerned about the result of the exam.

Jeg er bekymret for eksamensresultatet.

1193

You should start as early as possible.

Du burde starte så tidlig som mulig.

1194

Texas borders on Mexico.

Texas grenser til Mexico.

1195

Stop resting your elbows on the table.

Hold opp med å hvile albuene dine på bordet.

1196

Were there any glasses on the table?

Var det noen glass på bordet?

1197

I can’t find Tim. Has he gone already?

Jeg finner ikke Tim. Kan han ha dratt allerede?

1198

I bet Dave paid a pretty penny for his new car.

Jeg vedder på at Dave betalte ganske mye for den nye bilen sin.

1199

Dick is sometimes late for school.

Noen ganger er Dick for sen til skolen.

1200

I arrived here just now.

Jeg ankom her nettopp.

1201

He finally made money.

Endelig tjente han penger.

1202

I have a slight fever.

Jeg har en lett feber.

1203

Can I use your telephone?

Kan jeg bruke telefonen din?

1204

Just stand there, please.

Bare bli stående.

1205

I’ve just washed the dishes.

Jeg har nettopp tatt oppvasken.

1206

Charlie’s father advised him to become a teacher.

Charlies far rådet ham til å bli lærer.

1207

I don’t have a ticket.

Jeg har ikke billett.

1208

I wonder who to invite.

Jeg lurer på hvem jeg burde invitere.

1209

Everyone is ready.

Alle er klare.

1210

It smells as though someone has been smoking in here.

Det lukter som om noen har røykt her inne.

1211

Somebody is playing the piano.

Noen spiller piano.

1212

Who taught you how to dance?

Hvem lærte deg å danse?

1213

I’ve reserved a double.

Jeg har reservert et dobbeltrom.

1214

Smoking is dangerous to health.

Røyking er helsefarlig.

1215

You should smoke less.

Du burde røyke mindre.

1216

Even if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.

Selv om vi gjør dette blir det seksti år før det antarktiske ozonlaget er reparert.

1217

Go where you will, you can’t hope for success without effort.

Hvor enn du går kan du ikke håpe på suksess uten å gjøre en innsats.

1218

They live there.

De bor der.

1219

A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

Dachshund er en hund fra Tyskland med veldig lang kropp og korte bein.

1220

I had trouble getting a taxi.

Jeg hadde vanskeligheter med å få tak i en drosje.

1221

So I will see him running on the way to school today.

Så jeg kommer til å se ham løpe på vei til skolen i dag.

1222

There were so many people.

Der var så mange mennesker.

1223

The pain has mostly gone away.

Smerten har for det meste forsvunnet.

1224

Most Japanese temples are made of wood.

De fleste japanske templer er laget av tre.

1225

They had not gone very far when they met an old man.

De hadde ikke kommet veldig langt da de møtte en gammel mann.

1226

You should avoid making such a mistake.

Du bør unngå å gjøre slike feil.

1227

I will have to fire you if you come late so often.

Jeg må si deg opp hvis du kommer for sent så ofte.

1228

Don’t walk so fast.

Ikke gå så fort.

1229

Don’t walk so fast! I can’t keep up with you.

Ikke gå så fort! Jeg klarer ikke å holde følge med deg.

1230

You did not need to come so early.

Du hadde ikke trengt å komme så tidlig.

1231

Don’t walk so fast. I can’t keep up with you.

Ikke gå så fort. Jeg greier ikke å holde følge med deg.

1232

I can’t keep up with you if you walk so fast.

Jeg greier ikke å holde følge med deg hvis du går så fort.

1233

I’m not accustomed to getting up so early.

Jeg er ikke vant til å stå opp så tidlig.

1234

It is abnormal to eat so much.

Det er unormalt å spise så mye.

1235

If you eat so much, you’ll get sick.

Du vil bli dårlig hvis du spiser så mye.

1236

Please don’t look at me like that.

Ikke se på meg på den måten er du snill.

1237

Don’t eat like a pig.

Ikke spis som en gris.

1238

That can’t be true.

Det kan ikke være sant.

1239

It’s about time you set about cleaning the table.

Det er på tide at du begynner å vaske bordet.

1240

I sold it for ten dollars.

Jeg solgte den for ti dollar.

1241

I’ve been to neither of those places.

Jeg har ikke vært noen av de to stedene.

1242

Show me the photos, please.

Vennligst vis meg bildene.

1243

It is really wonderful.

Det er virkelig vidunderlig.

1244

It can not be true.

Det kan ikke være sant.

1245

It may be true.

Det kan være sant.

1246

It isn’t hard to do.

Det er ikke vanskelig å gjøre.

1247

That’s quite a problem.

Det er virkelig et problem.

1248

That’s a doll.

Det der er en dukke.

1249

It’s a waste of time.

Det er bortkastet tid.

1250

That runs against my principles.

Det er imot mine prinsipper.

1251

It will only mean an endless debate.

Det kommer bare til å bety en uendelig debatt.

1252

That won’t help you.

Det vil ikke hjelpe deg.

1253

It is worthwhile to have a try at it.

Det er verdt et forsøk.

1254

I made it myself.

Jeg laget det selv.

1255

It is not far away from the hotel.

Det er ikke langt unna hotellet.

1256

How long ago was that?

Hvor lenge siden var det?

1257

It happened quite recently.

Det skjedde ganske nylig.

1258

Aside from that, is there anything else you want?

Bortsett fra det, er det noe annet du ønsker?

1259

What is it?

Hva er det?

1260

That will put you in danger.

Det vil sette deg i fare.

1261

I don’t know what it is.

Jeg vet ikke hva det er.

1262

He died three days later.

Han døde etter tre dager.

1263

What does it mean?

Hva betyr det?

1264

The story turned out to be true.

Historie viste seg å være sann.

1265

The old lady walked slowly up the hill.

Den gamle damen gikk sakte oppover åsen.

1266

The old man was not as mean as he looked.

Den gamle mannen var ikke så sur som han så ut til å være.

1267

The storm did great damage to her property.

Stormen gjorde stor skade på eiendomen hennes.

1268

That voter, Mary Johnson, turned out to be a Democrat.

Den velgeren, Mary Johnson, viste seg å være en demokrat.

1269

The resolution to the problem was close at hand.

Løsningen på problemet var nær.

1270

My answer to the problem came out wrong.

Svaret mitt på problemet kom feil ut.

1271

The question permits of only one interpretation.

Spørsmålet kan bare tolkes på en måte.

1272

Let’s discuss the problem with them.

La oss diskutere problemet med dem.

1273

The dream has come true.

Drømmen ble sann.

1274

Who was the book written by?

Hvem ble boken skrevet av?

1275

I have read the book before.

Jeg har lest denne boken før.

1276

Where is the book?

Hvor er boken?

1277

The soldier lay injured on the ground.

Soldaten lå skadd på bakken.

1278

There’s not enough light in this room for sewing.

Rommet er ikke lyst nok til å sy i.

1279

How did the plane crash come about?

Hvordan hendte dette flykræsjet?

1280

What the critic says is always concise and to the point.

Det kritikeren sier er alltid konsist og til poenget.

1281

Not a star was to be seen that night.

Det var ikke en stjerne å se den natten.

1282

What was the cause of the explosion?

Hva var årsaken til eksplosjonen?

1283

The animal struggled to get out of the cage.

Dyret kjempet for å komme seg ut av buret.

1284

The island lies to the west of Japan.

Øya ligger vest for Japan.

1285

That island was governed by France at one time.

Den øyen ble en gang i tiden styrt av Frankrike.

1286

You’ll get there in time, so long as you don’t miss the train.

Du kommer fram i tide så lenge du rekker toget.

1287

As I missed the train, I had to wait for the next one for about an hour.

Siden jeg kom for sent til toget, måtte jeg vente ca en time på det neste.

1288

The bird’s wing was broken.

Fuglens vinge var brukket.

1289

The investigation is under way.

Undersøkelsen er pågående.

1290

Without the map, he would have gotten lost.

Uten det kartet, ville han nok ha gått seg vill.

1291

The man spoke in a low voice.

Mannen snakket med lav stemme.

1292

There’s a possibility that the man was murdered.

Det er en mulighet for at mannen ble myrdet.

1293

The man’s behavior was very odd.

Mannen oppførte seg veldig merkelig.

1294

They have a very good curriculum at that university.

De har en meget bra læreplan på det universitetet.

1295

It was this boy that broke the windowpane.

Det var denne gutten som knuste vindusruten.

1296

Notice how the player uses his elbows.

Legg merke til hvordan spilleren bruker albuene.

1297

The ship sails for Honolulu tomorrow.

Skipet seiler mot Honolulu i morgen.

1298

The ship is now in the harbor.

Skipet er nå i havnen.

1299

The ship was flying the American flag.

Skipet hadde amerikansk flagg.

1300

Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.

Selv eksperter tok maleriet for å være en ekte Rembrandt.

1301

Those who were present were very glad at the news.

De som var til stede var veldig glade for nyhetene.

1302

The castle was in disrepair.

Slottet var forfallent.

1303

I didn’t get the joke.

Jeg skjønte ikke vitsen.

1304

I didn’t get the joke.

Jeg tok ikke poenget til vitsen.

1305

The boy takes after his father.

Gutten tar etter faren sin.

1306

The boy came running.

Gutten kom løpende.

1307

The girl is a nurse.

Piken er en sykesøster.

1308

The letter is dated April 1, 1987.

Brevet er datert 1. april 1987.

1309

What is the letter about?

Hva er brevet om?

1310

I haven’t heard from him since then.

Jeg har ikke hørt fra ham siden.

1311

The dictionary contains about half a million words.

Ordboken inneholder cirka en halv million ord.

1312

The accident threw traffic into great confusion.

Ulykken skapte kaos i trafikken.

1313

The accident almost cost him his life.

Han mistet nesten livet i den ulykken.

1314

The accident caused traffic confusion.

Ulykken skapte kaos i trafikken.

1315

The sisters are both blondes.

Begge søstrene er blondiner.

1316

The idea is very attractive.

Det er en tiltrekkende tanke.

1317

The factory decided to do away with the old machinery.

Fabrikken bestemte seg for å kvitte seg med de gamle maskinene.

1318

The candidate waved his hand to whomever he saw.

Kandidaten vinket til alle han så.

1319

The word is derived from Latin.

Dette ordet stammer fra latin.

1320

The dog went away.

Hunden gikk sin vei.

1321

The dog ran after the cat.

Hunden løp etter katten.

1322

The dog didn’t eat the meat.

Hunden åt ikke kjøttet.

1323

We are not alone in supporting the plan.

Vi er ikke alene om å støtte planen.

1324

Both brothers are musicians.

Begge brødrene er musikere.

1325

The bank opens at 9 a.m. and closes at 3 p.m.

Banken åpner klokken 9 og stenger klokken 15.

1326

I’ve spent all the money.

Jeg har brukt alle pengene.

1327

The fish tasted like salmon.

Fisken smakte som laks.

1328

The sign means that the answer is correct.

Tegnet viser at svaret er riktig.

1329

The mistake cost him his head.

Feilen kostet ham hodet.

1330

The school looks like a prison.

Skolen ligner et fengsel.

1331

Every child in the school took to the new teacher.

Alle barna på skolen likte den nye læreren.

1332

The picture is hung upside down.

Bildet henger opp ned.

1333

I had expected him at the meeting.

Jeg trodde han ville komme på møtet.

1334

She was alone with her baby in the house.

Hun var alene med babyen sin i huset.

1335

How many times did you see the movie?

Hvor mange ganger så du filmen?

1336

Are you ready to hear the bad news?

Er du klar for å høre de dårlige nyhetene?

1337

Only four horses competed in the race.

Bare fire hester deltok i kappløpet.

1338

The drama brought a lump to my throat.

All dramatikken gav meg klump i halsen.

1339

I found the test difficult.

Jeg syntes prøven var vanskelig.

1340

Let’s listen to the tape.

La oss lytte på kassetten.

1341

The computer is new.

Datamaskinen er ny.

1342

There were a lot of people at the concert.

Mange folk kom på konserten.

1343

The proverb is familiar.

Uttrykket er kjent.

1344

Let me think it over for a couple of days.

La meg tenke på det i et par dager.

1345

I found the game easy.

Jeg syntes spillet var lett.

1346

I found the glass empty.

Jeg oppdaget at glasset var tomt.

1347

Something is wrong with the engine.

Noe er galt med motoren.

1348

The two countries negotiated a peace treaty.

De to landene forhandlet frem en fredsavtale.

1349

Who is standing there?

Hvem står der?

1350

There was a large crowd there.

Det var en stor flokk der.

1351

I’ve never been there before.

Jeg har aldri vært der før.

1352

There a cape pushes out into the sea.

Der stikker et nes ut i sjøen.

1353

This chair is ugly.

Denne stolen er stygg.

1354

I’m sorry, I dropped my knife.

Unnskyld, jeg mistet kniven min.

1355

I’m sorry, but I don’t understand English well.

Beklager, jeg forstår nesten ikke engelsk.

1356

Excuse me, but could you tell me the way to the station?

Unnskyld meg, men kan du si meg veien til stasjonen?

1357

All horses are animals, but not all animals are horses.

Alle hester er dyr, men ikke alle dyr er hester.

1358

Not all birds can fly.

Ikke alle fugler kan fly.

1359

Not all the students were present.

Ikke alle studentene var tilstede.

1360

I’ll be back soon.

Jeg er straks tilbake.

1361

I’ll be back soon.

Jeg er snart tilbake.

1362

Come back soon.

Kom snart igjen.

1363

It will be ready soon.

Den er snart klar.

1364

The supermarkets are now closed, so we’ll have to make do with what is left in the refrigerator.

Supermarkedene er stengt nå, så vi må klare oss med det som er igjen i kjøleskapet.

1365

I think my suitcase was stolen.

Jeg tror kofferten min har blitt stjålet.

1366

Switzerland is situated between France, Italy, Austria and Germany.

Sveits ligger mellom Frankrike, Italia, Østerrike og Tyskland.

1367

Most Swiss people can speak three or four languages.

De fleste sveitsere kan snakke tre eller fire språk.

1368

The orbit around Sirius is elliptical.

Banen rundt Sirius er elliptisk.

1369

John is very careless about his clothes.

John er likegyldig med klærne sine.

1370

John lives in New York.

John bor i New York.

1371

John and Mary have known each other since 1976.

John og Mary har kjent hverandre siden 1976.

1372

Johnny moved to Spain just a few months ago, so he isn’t used to speaking Spanish as yet.

Johnny flyttet til Spania bare noen måneder siden, så han er ikke vant til å snakke spansk ennå.

1373

Is there a bus that goes to the mall?

Er det en buss som går til kjøpesenteret?

1374

George has an incredibly large Adam’s apple.

George har et utrolig stort adamseple.

1375

You can count on Jack.

Du kan stole på Jack.

1376

Who was at the party beside Jack and Mary?

Hvem var på festen utenom Jack og Mary?

1377

Did anybody other than Jim see her?

Var det noen andre enn Jim som så henne?

1378

Jim is about to take a trip to southeast Asia.

Jim skal snart ta en reise til sørøst-Asia.

1379

It’s going to rain soon. Look at those black clouds.

Det kommer til å regne snart, bare se på de mørke skyene.

1380

But how can they do this?

Men hvordan kan de gjøre dette?

1381

But I want a car.

Men jeg vil ha en bil.

1382

Jet planes fly much faster than propeller planes.

Jetfly flyr mye raskere enn propellfly.

1383

I am looking at the pictures of Jane.

Jeg ser på bildene av Jane.

1384

Can you tell Jane from her twin sister?

Kan du se forskjell på Jane og tvillingsøsteren hennes?

1385

Shakespeare knew only a little Latin, but he put the little he knew to very good use.

Shakespeare kunne bare litt latin, men han benyttet det lille han kunne svært godt.

1386

Shakespeare is recognized to be the greatest dramatist.

Shakespeare er anerkjent som den største dramatikeren.

1387

I’ll give you Dr. Shiegal’s telephone number.

Jeg skal gi deg telefonnummeret til Dr. Shiegal.

1388

Welcome to San Francisco.

Velkommen til San Francisco.

1389

I am really into soccer.

Jeg er veldig interessert i fotball.

1390

Sakura’s way of speaking gets on my nerves.

Sakuras måte å snakke på går meg på nervene.

1391

Now eat your supper.

Spis middagen din nå.

1392

Do you have rice?

Har du ris?

1393

Are you ready to order?

Er du klar til å bestille?

1394

Are you ready to order now?

Er du klar til å bestille nå?

1395

I’ll do as you advise.

Jeg skal gjøre som du råder meg til.

1396

Won’t you have some tea with me?

Har du lyst til å drikke litt te med meg?

1397

Computers are constantly being improved.

Datamaskiner blir stadig forbedret.

1398

It is an advantage to be able to use a computer.

Det er en fordel å kunne bruke en datamaskin.

1399

I’ve never seen such a giant watermelon!

Jeg har aldri før sett en så stor vannmelon.

1400

Don’t let such a good opportunity go by.

En slik god sjanse må man ikke la gå fra seg.

1401

I’m sorry to have kept you waiting so long.

Beklager å ha latt deg vente så lenge.

1402

Prizes will be awarded at the end of the contest.

Premier deles ut ved slutten av konkurransen.

1403

Are you going to send this by parcel post?

Skal du sende denne med pakkepost?

1404

Are you going to send this by parcel post?

Skal du sende dette med pakkepost?

1405

May I use this?

Kan jeg bruke denne?

1406

Who broke this?

Hvem ødelagte denne?

1407

I’ve read both these books.

Jeg har lest begge disse bøkene.

1408

These technical terms derive from Greek.

Disse tekniske begrepene stammer fra Gresk.

1409

These pearls are genuine, not artificial.

Disse perlene er ekte, ikke kunstige.

1410

You must answer these questions.

Du må besvare disse spørsmålene.

1411

He’s never been abroad in his life.

Han har aldri vært i utlandet noen gang.

1412

Haven’t I seen you before?

Har jeg ikke sett deg før?

1413

Let’s keep this a secret.

La oss holde dette hemmelig.

1414

Does this hurt?

Gjør dette vondt?

1415

Whose room is this?

Hvem sitt rom er dette?

1416

This is a book about stars.

Denne boken er om stjernene.

1417

This isn’t my umbrella; it’s somebody else’s.

Dette er ikke min paraply. Den tilhører noen andre.

1418

I am in a terrible dilemma.

Jeg er i et fryktelig dilemma.

1419

This applies to your case as well.

Dette gjelder ditt tilfelle òg.

1420

Is this your bicycle?

Er dette din sykkel?

1421

This is a very strange letter.

Dette er et merkelig brev.

1422

What’s this? asked Tony.

Hva er dette? Spurte Tony.

1423

This is a nice camera.

Dette er et bra fotoapparat.

1424

What kind of stone is this?

Hva slags stein er dette?

1425

What a beautiful rose this is!

For en vakker rose dette er!

1426

This is a car imported from Germany.

Dette er en bil som er importert fra Tyskland.

1427

Is this your car?

Er dette din bil?

1428

Is this your bike?

Er dette din sykkel?

1429

This was built some 500 years ago.

Dette ble bygd for rundt 500 år siden.

1430

Is this your umbrella?

Er dette din paraply?

1431

The line has been busy for 30 minutes now.

Linjen har vært opptatt i 30 minutter nå.

1432

This is the best method to solve that problem.

Dette er den beste måten å løse problemet på.

1433

This is the biggest hotel in this city.

Dette er det største hotellet i byen.

1434

This is the house in which he was born.

Dette er huset hvor han ble født.

1435

Are you fond of golf?

Liker du golf?

1436

This train is bound for New York.

Dette toget går til New York.

1437

This theory is true of Japan.

Denne teorien er sann om Japan.

1438

I think this medicine will do you a lot of good.

Jeg tror denne medisinen vil hjelpe deg mye.

1439

This medicine is a natural poison.

Denne medisinen er en naturlig gift.

1440

This gate allows access to the garden.

Denne porten gir adgang til hagen.

1441

This problem is too simple, so it is hardly worth discussing.

Dette problemet er for enkelt, så det er nesten ikke verdt å diskutere.

1442

This problem arose from a mutual misunderstanding.

Dette problemet kom fra en gjensidig misforståelse.

1443

The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.

Den evige stillheten til disse uendelige rommene skremmer meg.

1444

You don’t have to use a dictionary when you read this book.

Du trenger ikke å bruke ordbok når du leser denne boken.

1445

This book will be printed next year.

Denne boken skal trykkes neste år.

1446

Is this book yours?

Er denne boken din?

1447

I am sure this book will be of great use to you.

Jeg tror denne boken vil være til stor hjelp for dere.

1448

This book was printed in England.

Denne boken ble trykt i England.

1449

This book will do.

Denne boken duger.

1450

What does this hat remind you of?

Hva minner denne hatten deg om?

1451

Let’s quit here and continue tomorrow.

La oss stoppe her og fortsette i morgen.

1452

I can’t stand this stomach-ache.

Jeg holder ikke ut denne magepinen.

1453

How does this disease spread?

Hvordan sprer denne sykdommen seg?

1454

This style of hairdressing first appeared in the early 19th century.

Denne typen frisyre dukket først opp tidlig på attenhundretallet.

1455

This box is filled with apples.

Denne boksen er full av epler.

1456

Help me pick out a tie to go with this suit.

Hjelp meg å velge et slips som passer til denne dressen.

1457

This cat is as big as that one.

Denne katten er så stor som den der.

1458

This meat smells bad.

Dette kjøttet lukter dårlig.

1459

These two brothers resemble each other.

Disse to brødrene ligner på hverandre.

1460

There has been a lot of sickness in my family this winter.

Det har vært mye sykdom i familien min i vinter.

1461

It’s wasteful to leave the land lying idle.

Det er bortkastet å la jorden ligge uutvunnet.

1462

This land gives good crops.

Dette landet gir gode avlinger.

1463

It is on this point that our opinions differ.

Det er på dette punktet at meningene våre er forskjellige.

1464

Liquor is not sold at this store.

Alkohol selges ikke i denne butikken.

1465

You mustn’t park the car in this street.

Du må ikke parkere bilen i denne gaten.

1466

Do you have any sightseeing tours of this town?

Har du sightseeing-turer i denne byen

1467

The author has a beautiful style.

Forfatteren har en vakker stil.

1468

There are few bookstores in this area.

Det er få bokhandeler i dette området.

1469

This paragraph is vague.

Dette avsnittet er vagt.

1470

I cannot accept this gift.

Jeg kan ikke ta imot denne gaven.

1471

I can’t stand this noise any longer.

Jeg orker ikke dette bråket lenger.

1472

You can’t use this washing machine.

Du kan ikke bruke denne vaskemaskinen.

1473

Something is wrong with this washing machine.

Noe er galt med denne vaskemaskinen.

1474

There is nothing new under the sun.

Intet nytt under solen.

1475

This library has over 50,000 volumes.

Dette biblioteket har over 50 000 titler.

1476

This novel bores me.

Denne romanen kjeder meg.

1477

Who is the author of this story?

Hvem er historiens forfatter?

1478

This booklet is free of charge.

Denne brosjyren er gratis.

1479

Fill out this form, please.

Vennligst fyll ut dette skjemaet.

1480

Would you mind mailing this letter for me?

Kunne du tatt å poste dette brevet for meg?

1481

This car can carry a load of 4 tons.

Denne bilen kan ta fire tonn.

1482

I never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.

Når jeg ser dette fotografiet minnes jeg alltid mine lykkelige dager på landet.

1483

Every time I see this picture, I remember my father.

Når jeg ser dette bildet, minnes jeg alltid min far.

1484

This dictionary has 12 volumes.

Denne ordboken har tolv bind.

1485

This dictionary has 12 volumes.

Dette leksikonet har tolv bind.

1486

This temple is said to have been built over 500 years ago.

Det sies at dette tempelet ble bygd for over 500 år siden.

1487

It is questionable whether this data can be relied on.

Det er tvilsomt om en kan stole på disse dataene.

1488

This city has been increasing in population year after year.

Denne byen har økt i befolkning år etter år.

1489

This purse is made of paper.

Denne vesken er laget av papir.

1490

We often hear about an energy crisis these days.

Vi hører ofte om en energikrise disse dager.

1491

How long do you plan to stay in this country?

Hvor lenge har du tenkt å bli i dette landet?

1492

A lot of children live from hand to mouth in this country.

Mange barn lever fra hånd til munn i dette landet.

1493

We’ll have a good crop if this good weather keeps up.

Vi vil få en god avling hvis det fine været fortsetter.

1494

This lake is deep.

Denne sjøen er dyp.

1495

This lake is among the deepest in the country.

Dette vannet er et av de dypeste i landet.

1496

This old table is still in use.

Dette gamle bordet er fortsatt i bruk.

1497

These shoes are a little loose.

Disse skoene er litt for store.

1498

Could you recommend a nice restaurant near here?

Kunne du anbefale en fin restaurant i nærheten?

1499

This fish is big.

Denne fisken er stor.

1500

There’s something wrong with this machine.

Det er noe galt med denne maskinen.

1501

Do you know how to use this machine?

Vet du hvordan man bruker denne maskinen?

1502

I can’t use this machine.

Jeg kan ikke bruke denne maskinen.

1503

This desk is made of wood.

Dette skrivebordet er laget av tre.

1504

Where does this desk go?

Hvor skal dette skrivebordet hen?

1505

Are you a member of this society?

Er du et medlem av denne society-en?

1506

This flower is the most beautiful of all flowers.

Denne blomsten er den vakreste av alle blomster.

1507

This flower is yellow, but all the others are blue.

Denne blomsten er gul, men alle de andre er blå.

1508

These flowers will live through the winter more often than not.

Disse blomstene vil for det meste overleve vinteren.

1509

This song is easy to learn.

Denne sangen er lett å lære.

1510

This house belongs to Mr Yamada.

Dette huset tilhører herr Yamada.

1511

This caterpillar will become a beautiful butterfly.

Denne larven vil bli til en nydelig sommerfugl.

1512

This chair is made of plastic.

Denne stolen er laget av plastikk.

1513

It may be advantageous to me to proceed in this way.

Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.

1514

I’m looking for a lipstick to go with this nail polish.

Jeg leter etter en leppestift som matcher denne neglelakken.

1515

This hotel has a gym and a swimming pool.

Dette hotellet har et treningsstudio og et badebasseng.

1516

I’m troubled by this mole.

Jeg er bekymret over denne føflekken.

1517

This hall holds 2,000 people.

Denne hallen rommer 2000 personer.

1518

Please make three copies of this page.

Vennligst ta 3 kopier av denne siden.

1519

Are these bananas ripe?

Er disse bananene modne?

1520

Is this ladder strong enough to bear my weight?

Er denne stigen solid nok til å bære meg?

1521

These scissors cut well.

Denne saksa klipper bra.

1522

This TV program is really quite interesting.

Dette tv-programmet er faktisk ganske interessant.

1523

This typewriter has seen plenty of use.

Denne skrivemaskinen har blitt mye brukt.

1524

Put on this sweater.

Ta på denne genseren.

1525

This cake is very sweet.

Denne kaken er veldig søt.

1526

I don’t like this camera.

Jeg liker ikke dette kameraet.

1527

This camera was made in Germany.

Dette kameraet ble laget i Tyskland.

1528

This elevator does not go above the sixth floor.

Denne heisen går ikke høyere enn sjette etasje.

1529

This elevator is capable of carrying 10 persons at a time.

Denne heisen kan ta 10 personer om gangen.

1530

Is there a post office around here?

Er det et postkontor i nærheten?

1531

It is difficult to ascertain what really happened.

Det er vanskelig å bringe på det rene hva som egentlig skjedde.

1532

Who broke the cup?

Hvem har knust koppen?

1533

Here is a book.

Her er en bok.

1534

Here’s a big map of Germany.

Her er et stort kart over Tyskland.

1535

Could you sign here?

Kan du signere her?

1536

You are not supposed to smoke here.

Du kan ikke røyke her.

1537

You have to speak English here.

Du må snakke engelsk her.

1538

You must not speak so loudly here.

Du må ikke snakke så høyt her.

1539

How far is it to the library from here?

Hvor langt er det til biblioteket herfra?

1540

How far is it from here to Ueno?

Hvor langt er det fra her til Ueno?

1541

How far is it from here to the park?

Hvor langt er det herfra til parken?

1542

It is a nice view from here.

Det er pen utsikt herfra.

1543

This is the place where the incident took place.

Dette er stedet hvor hendelsen fant sted.

1544

Cockroaches hide themselves during the day.

Kakerlakker gjemmer seg om dagen.

1545

Shall we talk about it over a cup of coffee?

Skal vi snakke om det over en kopp kaffe?

1546

I prefer coke to coffee.

Jeg foretrekker cola framfor kaffe.

1547

The coffee was so hot that I nearly burned my tongue.

Kaffen var så varm at jeg nesten brant tungen min.

1548

I’m afraid there isn’t any coffee left.

Dessverre er det ikke mer kaffe igjen.

1549

Let me help you put on your coat.

La meg hjelpe deg på med kåpen.

1550

Ken stopped talking and began to eat.

Ken sluttet å snakke og begynte å spise.

1551

Ken has more books than you.

Ken har flere bøker enn deg.

1552

Ken is older than Seiko.

Ken er eldre enn Seiko.

1553

Did you have a fight with Ken?

Har du kranglet med Ken?

1554

When all the group members are silent, somebody must break the ice.

Når alle gruppemedlemmene er stille må noen bryte isen.

1555

Half the class say that they drink coffee.

Halvparten av klassen sier at de drikker kaffe.

1556

Have you ever seen a spider spinning its web?

Har du noen ganger sett en edderkopp spinne spindelvev?

1557

Do you believe in ghosts?

Tror du på spøkelser?

1558

You make me happy.

Du gjør meg glad

1559

You make me happy.

Du gjør meg lykkelig.

1560

All you have to do is to hand this book to him.

Du trenger kun gi denne boken til han.

1561

Are you all ready?

Er dere klar?

1562

Are you all ready?

Er dere alle klare?

1563

I met your parents yesterday.

Jeg møtte foreldrene dine i går.

1564

Can you play the guitar?

Kan du spille gitar?

1565

I took my camera along.

Jeg tok med meg kameraet mitt.

1566

Money does not always bring happiness.

Penger bringer ikke alltid lykke.

1567

It’s pretty cold.

Det er ganske kaldt.

1568

At one time there were many slaves in America.

En gang i tiden var det mange slaver i Amerika.

1569

I like the way you walk.

Jeg liker måten du går på.

1570

We’re running out of gas.

Vi er i ferd med å gå tom for bensin.

1571

I’ve lost my umbrella. I must buy a new one.

Jeg har mistet paraplyen min. Jeg blir nødt til å kjøpe en ny.

1572

A guide conducted the visitors round the museum.

En guide ledet de besøkende rundt i muséet.

1573

Let’s hide behind the curtain.

Vi gjemmer oss bak gardinen.

1574

Let’s hide behind the curtain.

La oss gjemme oss bak gardinen.

1575

I wish I could help you.

Jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg.

1576

I wish I could help you.

Hvis bare jeg kunne hjelpe deg.

1577

Mom! Hurry!

Mamma, skynd deg!

1578

I’ve come to say goodbye.

Jeg har kommet for å si farvel.

1579

The bath is ready.

Badekaret er klart.

1580

When Dad came home, I was watching TV.

Når pappa kom hjem, så jeg på TV.

1581

He will take over the business when his father retires.

Han skal ta over firmaet når faren pensjonerer seg.

1582

Old people get up very early.

Gamle folk står opp veldig tidlig.

1583

Would you like another cup of tea?

Vil du ha en kopp te til?

1584

Would you like tea or coffee?

Foretrekker du te eller kaffe?

1585

If you put more tea leaves into the pot, the tea will taste better.

Hvis du har fler teblader i kannen, smaker teen bedre.

1586

The tea is too strong. Add some water.

Teen er for sterk. Tilsett litt vann.

1587

You are old enough to take care of yourself.

Du er gammel nok til å ta vare på deg selv.

1588

I’m counting on you.

Jeg stoler på deg.

1589

Sit wherever you like.

Sitt hvor du vil.

1590

It is our duty to help one another.

Det er vår plikt å hjelpe hverandre.

1591

Sorry, but you must have the wrong number.

Beklager, men du må ha kommet til feil nummer.

1592

Be an angel and turn the radio down.

Vær en engel og skru ned radioen.

1593

Do you want something to drink?

Vil du ha noe å drikke?

1594

Oranges have a high vitamin content.

Appelsiner har høyt vitamininnhold.

1595

Dutch is closely related to German.

Nederlandsk er nært beslektet med tysk.

1596

The Netherlands is a small country.

Nederland er et lite land.

1597

Your black soul, rotten to the core.

Din svarte sjel, rotten tvers gjennom.

1598

I have a stomachache.

Jeg har vondt i magen.

1599

As a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.

Etterhvert som rumpetroll vokser forsvinner halen, og det begynner å dannes føtter.

1600

Could you bring me another hot towel?

Kan du ta med et til varmt håndkle til meg?

1601

My uncle gave me a present.

Onkelen min gav meg en presang.

1602

My uncle lives near the school.

Min onkel bor nær skolen.

1603

My uncle has a large family.

Min onkel har en stor familie.

1604

Words fail me.

Jeg savner ord.

1605

Our refrigerator is out of order.

Kjøleskapet vårt er ute av drift.

1606

A rabbit has long ears.

Kaniner har lange ører.

1607

I had a flu shot.

Jeg fikk influensa-vaksine.

1608

India is the seventh largest country in the world.

India er verdens sjuende største land.

1609

Must I write in ink?

Må jeg skrive med blekk?

1610

With the President dead now, the new policies will have to await government approval.

Nå som presidenten er død, må de nye retningslinjene avvente godkjenning fra regjeringen.

1611

What movies are playing now?

Hvilke filmer går nå?

1612

When is she to go abroad?

Når skal hun til utlandet?

1613

When were you born?

Når er du født?

1614

When will you leave?

Når drar du?

1615

When will you leave?

Når går du?

1616

I’m always moody.

Jeg er alltid gretten.

1617

Always tell the truth.

Fortell alltid sannheten.

1618

You can borrow my car anytime.

Du kan låne bilen min når som helst.

1619

The chair is broken. You’d better get someone to fix it.

Stolen er ødelagt. Du bør få noen til å reparere den.

1620

The English Channel separates England and France.

Den engelske kanal skiller England og Frankrike.

1621

England is a country that I’ve wanted to visit for a long time.

England er et land jeg lenge har ønsket å besøke.

1622

I’ve got a good idea.

Jeg har en god idé.

1623

Ann likes music very much.

Ann er veldig glad i musikk.

1624

He is fortunate having such a good wife.

Han er heldig som har en så god hustru.

1625

Never have I seen such a big whale.

Jeg har aldri sett en så stor hval.

1626

What’s that?

Hva er det?

1627

Allen was given a problem that was impossible to solve.

Allen ble gitt et uløselig problem.

1628

Allen was given a problem that was impossible to solve.

Allen ble gitt et problem som var umulig å løse.

1629

Whose shoes are those?

Hvem sine sko er det?

1630

That is the girl whom I know well.

Det er jenta som jeg kjenner godt.

1631

One day I found a box there.

En dag fant jeg en boks der.

1632

It is very hard to tell what country a person comes from.

Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.

1633

‘A’ comes before ‘B’ in the alphabet.

‘A’ kommer før ‘B’ i alfabetet.

1634

The storm abated.

Stormen roet seg.

1635

The United States borders Canada.

De forente stater grenser til Canada.

1636

The average American living space is twice as large as the living space in Japan.

Det gjennomsnittlige amerikanske boarealet er dobbelt så stort som det japanske.

1637

Many criminals in America are addicted to drugs.

Mange kriminelle i Amerika er avhengige av narkotika.

1638

In U.S. bakeries, a “baker’s dozen” is 13, not 12.

På amerikanske bakerier, er “baker’s dozen” tretten og ikke tolv.

1639

I don’t have much time. Could you hurry?

Jeg har dårlig tid, kan du forte deg?

1640

You shouldn’t eat too much candy.

Du bør ikke spise så mye godteri.

1641

Many people in Africa were killed as a result of the storm.

Det var mange mennesker i Afrika som døde på grunn av stormen.

1642

Let’s sit down in the shade of that tree.

La oss sette oss ned i skyggen av det treet.

1643

That red sweater looks good on you.

Den røde genseren kler deg.

1644

He is sixty, if a day.

Han er minst seksti år gammel.

1645

That young man is very keen on cycling.

Den unge mannen er veldig ivrig på å sykle.

1646

That bicycle belongs to our school.

Den sykkelen hører til skolen vår.

1647

You need good equipment to climb that mountain.

Du trenger godt utstyr for å bestige det fjellet.

1648

Look at those black clouds.

Se på de svarte skyene.

1649

That painting has started to grow on me.

Det maleriet har begynt å vokse på meg.

1650

That house is big.

Det huset er stort.

1651

That house is very small.

Det huset er veldig lite.

1652

That house belongs to me.

Det huset tilhører meg.

1653

That house belongs to me.

Det huset er mitt.

1654

The house is haunted.

Huset er hjemsøkt.

1655

The house is haunted.

Det spøker i huset.

1656

They say that the movie is an interesting one.

De sier at filmen er en interessant en.

1657

I’m staying at that hotel.

Jeg bor på det hotellet.

1658

Let’s sit down on that bench.

La oss sette oss på den benken.

1659

Have you finished knitting that sweater?

Har du strikket ferdig den genseren?

1660

You must help her.

Du må hjelpe henne.

1661

You can swim much better than him.

Du kan svømme mye bedre enn han.

1662

You are tall, but he is still taller.

Du er høy, men han er høyere.

1663

You have two books.

Du har to bøker.

1664

Do you know how old Miss Nakano is?

Vet du hvor gammel frøken Nakano er?

1665

You are free to talk with anyone.

Du kan snakke fritt med hvem som helst.

1666

You are very beautiful.

Du er veldig vakker.

1667

You are quite in the wrong.

Du tar fullstendig feil.

1668

You ought not to go out.

Du burde ikke gå ut.

1669

You’d better not go out.

Du bør ikke gå ut.

1670

Can you will yourself to fall asleep?

Kan du tvinge deg selv til å sove?

1671

I’m afraid you misunderstood me.

Jeg er redd at du har misoppfattet meg.

1672

Do you know where I live?

Vet du hvor jeg bor?

1673

Where do you want to go this summer?

Hvor vil dere dra til sommeren?

1674

What time did you get up this morning?

Når sto du opp i morges?

1675

Do you like black cats?

Liker du svarte katter?

1676

You are stupid.

Du er dum.

1677

Are you a student?

Studerer du?

1678

What are you trying to do?

Hva er det du prøver på?

1679

Do you want anything to eat?

Vil du ha noe å spise?

1680

Can you go around the world in a day?

Kan du dra rundt jorden på en dag?

1681

You are absolutely right.

Du har helt rett.

1682

Why do you talk about him as if he were an old man?

Hvorfor snakker du om ham som om han var en gammel mann?

1683

How did you solve the problem?

Hvordan løste du problemet?

1684

Which CD do you want to listen to?

Hvilken CD vil du høre på?

1685

You can dance, can’t you?

Du kan danse, kan du ikke?

1686

You don’t have to work so hard.

Du trenger ikke jobbe så hardt.

1687

You should have kept it secret.

Du skulle holdt det hemmelig.

1688

You had better ask him in advance how much it will cost.

Du bør spørre ham på forhånd hvor mye det vil koste.

1689

Do you like San Francisco?

Liker du San Francisco?

1690

You shouldn’t eat here.

Du burde ikke spise her.

1691

You look just like your mother.

Du ser akkurat ut som din mor.

1692

What do you do in your spare time?

Hva gjør du på fritiden?

1693

You should always tell the truth.

Du bør alltid fortelle sannheten.

1694

Do you have any apples?

Har du noen epler?

1695

How many books do you read a month?

Hvor mange bøker leser du i måneden?

1696

Your name stands first in the list.

Navnet ditt står først på listen.

1697

Are there two windows in your room?

Har rommet ditt to vinduer?

1698

Would you mind my moving your car?

Gjør det noe om jeg flytter bilen din?

1699

Would you mind my moving your car?

Er det greit om jeg flytter bilen din?

1700

What is your name?

Hva heter du?

1701

Your work is far from being satisfactory.

Ditt arbeid er langt fra tilfredsstillende.

1702

I’ve ordered you some dessert.

Jeg har bestilt deg litt dessert.

1703

I’ve often heard about you.

Jeg har ofte hørt om deg.

1704

I’ll leave everything to you.

Jeg etterlater alt til deg.

1705

I’d like you to translate this book into English.

Jeg vil at du skal oversette denne boken til engelsk.

1706

It’s OK with me if it’s OK with you.

Der er ok for meg hvis det er ok for deg.

1707

Will you show me what you bought?

Kan du vise meg hva du har kjøpt?

1708

I will badly miss you if you leave Japan.

Jeg vil savne deg veldig hvis du forlater Japan.

1709

There is nothing for you to be angry about.

Du har ingenting å være sint over.

1710

If it had not been for your help, I should have drowned.

Hadde ikke vært for din hjelp, ville jeg ha druknet.

1711

It makes no difference to me whether you are rich or poor.

Det er det samme for meg om du er rik eller fattig.

1712

This letter arrived while you were out.

Dette brevet kom mens du var ute.

1713

You should think of their religions.

Du bør tenke på religionene deres.

1714

I’d like to join your group.

Jeg vil gjerne bli med i gruppen din.

1715

I think it’s dangerous for you to cross the river.

Jeg synes det er farlig for deg å krysse elven.

1716

It will make little difference whether you go there by taxi or on foot.

Det gjør liten forskjell om du tar drosje eller går dit.

1717

I would like to see the trees from which you picked these apples.

Jeg vil gjerne se trærne du plukket disse eplene fra.

1718

The boy standing over there is my son.

Gutten som står der borte er min sønn.

1719

If it rains tomorrow, I will stay at home.

Hvis det regner i morgen, blir jeg hjemme.

1720

Akira is a good tennis player.

Akira er en god tennis-spiller

1721

I dared to support his opinion.

Jeg våget å støtte meningen hans.

1722

Ireland is famous for lace.

Irland er berømt for kniplinger.

1723

He shot at me.

Han skjøt mot meg.

1724

They are out of hand.

De er ute av kontroll.

1725

He is a wolf in sheep’s clothing.

Han er en ulv i fåreklær.

1726

Here comes the train!

Her kommer toget!

1727

UFO stands for unidentified flying object.

«UFO» står for «uidentifisert flygende objekt».

1728

I’d like two one-way tickets from A to B.

Jeg vil gjerne ha to enveisbilletter fra A til B.

1729

A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.

A Airlines fly 112 til Tokyo vil bli forsinket med 30 minutter.

1730

Would 8:30 be convenient for you?

Ville 8:30 passet for deg?

1731

Six o’clock will suit me very well.

Klokka seks passer meg veldig bra.

1732

Please wait for five minutes.

Vennligst vent fem minutter.

1733

Five thousand dollars is a large sum of money.

Fem tusen dollar er mye penger.

1734

The closest I have is a 38.

Det nærmeste jeg har er størrelse 38.

1735

Are both of you ready to go?

Er dere begge klare til å gå?

1736

It will go away by itself in two weeks.

Det vil gå over av seg selv i løpet av to uker.

1737

May I ask a couple of questions?

Kan jeg stille et par spørsmål?

1738

May I ask a few questions?

Kan jeg stille et par spørsmål?

1739

I’ve been working all day.

Jeg har jobbet i hele dag.

1740

It had been snowing for a week.

Det hadde snødd i en uke.

1741

We’ll arrive there within an hour.

Vi ankommer innen en time.

1742

Have you got change for a dollar?

Kan du veksle en dollar?

1743

Count from one to ten.

Tell fra en til ti.

1744

How about 12:45?

Hva med 12:45?

1745

Few people live to be one hundred years old.

Få mennesker lever til de er hundre.

1746

One, three, and five are odd numbers.

En, tre og fem er oddetall.

1747

I’m not good at swimming. “Neither am I.”

Jeg er ikke så flink til å svømme. “Ikke jeg heller.”

1748

I just wish that I could be with you forever and always, replied the little black rabbit.

Jeg skulle bare ønske jeg kunne være med deg for evig og alltid, svarte den lille svarte kaninen.

1749

Shiitake is a sort of mushroom.

Shiitake er en soppart.

1750

Who wrote this book? “John did.”

Hvem skrev denne boken? John.

1751

I’m hungry, said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.

«Jeg er sulten,» sa den lille hvite kaninen, så de stoppet og åt blomsten av en stor hyasint.

1752

Fire!, he cried.

Brann ropte han.

1753

Can you play the guitar? “Yes, I can.”

«Kan du spille gitar?» «Ja, det kan jeg.»

1754

No, repeated the Englishman.

«Nei», gjentok engelskmannen.

1755

Where do you live? “I live in Tokyo.”

«Hvor bor du?» «Jeg bor i Tokyo.»

1756

Do you have difficulty understanding what women or small children say to you?

Har du vansker med å forstå hva kvinner og barn sier til deg?

1757

You speak fluent English.

Du snakker flytende Engelsk.

1758

I’m filled with joy every time I see you.

Jeg blir fylt meg glede hver gang jeg ser deg.

1759

You must learn from mistakes.

Dere må lære av feilene deres.

1760

I can’t live without you.

Jeg kan ikke leve uten deg.

1761

Kaoru has gone to America.

Kaoru har reist til Amerika.

1762

My brother is not satisfied with his new car.

Broren min er ikke fornøyd med den nye bilen sin.

1763

My brother goes to college in Kobe.

Broren min går på colloege i Kobe.

1764

The economy was in miserable condition.

Økonomien var i en elendig forfatning.

1765

The police arrested a suspect in connection with the robbery.

Politiet arresterte en mistenkt i forbindelse med ranet.

1766

No cultural background is necessary to understand art.

Ingen kulturell bakgrunn er nødvendig for å forstå kunst.

1767

They are as different as day and night.

De er ulike som natt og dag.

1768

Ken is as tall as Bill.

Ken er like høy som Bill.

1769

Ken looks happy.

Ken virker glad.

1770

Health means everything to me.

Helse betyr alt for meg.

1771

A dog can run faster than a man can.

En hund løper raskere enn et menneske.

1772

Don’t judge by appearances.

Ikke døm etter utseende.

1773

A stranger came up, asking me the way to the museum.

En fremmed kom og spurte meg om veien til museet.

1774

Atomic bombs are a danger to the human race.

Atombomber er en fare for menneskeheten.

1775

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes.

Atomenergi kan brukes til fredelige formål.

1776

Strictly speaking, a tomato is a fruit.

Strengt tatt er tomat en frukt.

1777

Someone stole my cash.

Noen stjal kontantene mine.

1778

What do you think of modern art?

Hva synes du om moderne kunst?

1779

It is difficult to put what we said into practice.

Det er svært vanskelig å omsette det som vi har sagt til praksis.

1780

You must read between the lines.

Du må lese mellom linjene.

1781

I like languages.

Jeg liker språk.

1782

Don’t take it personally.

Ikke ta det personlig.

1783

You don’t have to be so formal.

Du trenger ikke være så formell.

1784

Leave it in the refrigerator until it sets.

La den stå i kjøleskapet til den stivner.

1785

Is it convenient for you if I come at 6 p.m.?

Passer det for deg hvis jeg kommer klokken seks om ettermiddagen?

1786

After us, the Deluge.

Etter oss syndfloden.

1787

Tell me something about your family.

Fortell meg noe om familien din.

1788

The signal at the intersection didn’t increase the number of the traffic accidents in the city.

Trafikklyset i veikrysset økte ikke antall trafikkulykker i byen.

1789

His delay in coming here is due to a traffic accident.

Han kom ikke i tide på grunn av en trafikkulykke.

1790

I don’t like the traffic.

Jeg liker ikke trafikken.

1791

We were late as a result of the traffic jam.

Vi kom for sent på grunn av trafikkorken.

1792

There are many people in the park.

Det er mange folk i parkene.

1793

You can stay as long as you like.

Du kan bli så lenge du vil.

1794

You may talk as much as you like.

Du kan snakke så mye du vil.

1795

You may come whenever you like.

Du kan komme når du vil.

1796

You have to do it, whether you like it or not.

Du må gjøre det, enten du vil eller ikke.

1797

She was not seriously injured.

Hun ble ikke alvorlig skadet.

1798

The school rules require students to wear school uniforms.

Skolens regler krever at elevene skal være iført skoleuniform.

1799

There are many ships in the harbor.

Det er mange skip i havnen.

1800

Could you tell me the way to the port?

Kan du si meg veien til havnen?

1801

You can go wherever you want to go.

Du kan gå hvor du vil.

1802

Are you ready to go?

Er du klar til å gå?

1803

Are you ready to go?

Er du klar for å gå?

1804

She was very bored during the lecture.

Hun kjedet seg veldig under forelesningen.

1805

The higher we climb, the colder it becomes.

Desto høyere vi klatrer, desto kaldere blir det.

1806

I’m very hungry now.

Jeg er veldig sulten nå.

1807

I feel like taking a walk now.

Jeg har lyst til å gå en tur nå.

1808

The picture is on the wall now.

Bildet henger på veggen nå.

1809

It’s very cold now.

Det er veldig kaldt nå.

1810

So far we have enjoyed our journey very much.

So langt har vi nytt turen vår veldig mye.

1811

What’s the time? My watch is wrong.

Hvor mye er klokken? Klokken min går feil.

1812

We’ve had a lot of rain this month.

Vi har hatt mye regn denne måneden.

1813

You should do your homework now.

Du bør gjøre leksene dine nå.

1814

The new secretary types faster than the old one.

Den nye sekretæren skriver raskere enn den forrige.

1815

I lost my notebook today.

Jeg mistet skriveblokken min i dag.

1816

Germany of today is not what it was ten years ago.

Dagens Tyskland er ikke den samme som for ti år siden.

1817

I hope today’s ball game won’t be canceled.

Jeg håper dagens ballspill ikke blir avlyst.

1818

He kept me waiting there for more than an hour this afternoon.

Han lot meg vente der i mer enn en time i ettermiddag.

1819

Show me today’s paper.

Vis meg dagens avis.

1820

She looks very happy today.

Hun ser veldig glad ut i dag.

1821

You aren’t yourself today.

Du er ikke deg selv i dag.

1822

I feel much better today.

Jeg føler meg mye bedre i dag.

1823

You don’t need to study today.

Du trenger ikke studere i dag.

1824

I’m expecting a customer today.

Jeg venter en kunde i dag.

1825

Today I went to the dentist’s.

Jeg var hos tannlegen i dag.

1826

I want to read as many English books as possible this year.

Jeg vil lese så mange engelske bøker som mulig dette året.

1827

I got an invitation to a party tonight that I know would be a lot of fun but I have to be in my best form for tomorrow’s meeting so I had to turn it down.

I ble invitert til en fest i kveld som jeg vet ville ha vært veldig gøy, men jeg må være i best mulig form for morgendagens møte, så jeg måtte avstå.

1828

I don’t feel like watching TV tonight.

Jeg føler ikke for å se TV i kveld.

1829

Let’s dine at restaurant this evening.

La oss spise på restaurant i kveld.

1830

I’ll ring you up at seven this evening.

Jeg ringer deg i kveld klokken syv.

1831

I don’t feel like eating out this evening.

Jeg har ikke lyst til å spise ute i kveld.

1832

Is it possible to see Venus tonight?

Er det mulig å se Venus i natt?

1833

Lie down on your left side.

Legg deg på venstre side.

1834

That will be enough for now.

Det er nok for nå.

1835

Sugar dissolves in hot coffee.

Sukker løser seg opp i varm kaffe.

1836

Time after time I’ve invited them to come over and visit us but time and time again they’ve never come.

Jeg har invitert dem flere ganger, men de har aldri kommet på besøk.

1837

You must prepare for the worst.

Du må være forberedt på det verste.

1838

Recently the demand for this product has increased faster than the supply.

Etterspørselen etter dette produktet har vokst raskere enn tilbudet i det siste.

1839

What is the latest news?

Hva er siste nyheter?

1840

Have you heard from him recently?

Har du hørt fra ham i det siste?

1841

First come, first served.

Den som kommer først til mølla får først male.

1842

I didn’t like her at first, but now I do.

Jeg likte henne ikke i begynnelsen, men nå gjør jeg det.

1843

What seems easy at first often turns out to be difficult.

Det som ser lett ut ved første øyekast viser seg å være vanskelig.

1844

He didn’t come back to the base yesterday.

Han kom ikke tilbake til basen i går.

1845

Didn’t I lend you some money yesterday?

Lånte jeg deg ikke penger i går?

1846

There was a large audience at yesterday’s concert.

Det var en stor tilskuermengde på gårsdagens konsert.

1847

All the members were not present at the meeting yesterday.

Ikke alle medlemmer var til stede på møtet i går.

1848

It was very windy yesterday.

I går var det svært vindig.

1849

Yesterday was Sunday, not Saturday.

I går var det søndag, ikke lørdag.

1850

She is wearing the same dress that she had on yesterday.

Hun har på den samme kjolen hun hadde på i går.

1851

You should have come yesterday.

Du skulle ha kommet i går.

1852

Last night I began to nod off in front of the TV.

I går kveld begynte jeg å døse av foran TVen.

1853

There was a big earthquake last night.

Det var et stort jordskjelv i går natt.

1854

Last night someone broke into the small shop near my house.

I går natt brøt noen seg inn i den lille butikken nær huset mitt.

1855

Do you feel like going out for a walk?

Har du lyst til å ta en spasertur?

1856

I don’t feel like working; what about going to a cinema instead?

Jeg føler ikke for å jobbe; hva med å gå på kino i stedet?

1857

You can use my car, if you want to.

Du kan bruke bilen min, hvis du vil.

1858

I think it necessary for children to have something to play with.

Jeg synes det er nødvendig for barn å ha noe å leke med.

1859

Children need a lot of sleep.

Barn trenger mye søvn.

1860

Children love playing on the beach.

Barn elsker å leke på stranden.

1861

She could sing well when she was a child.

Hun kunne synge pent da hun var et barn.

1862

I had a puppy when I was a boy.

Jeg hadde en valp da jeg var en gutt.

1863

All the citizens of the city have access to the city library.

Alle innbyggerne i byen kan anvende byens biblioteker.

1864

I wish I was dead.

Jeg skulle ønske jeg var død!

1865

We must abolish the death penalty.

Vi burde avskaffe dødstraff.

1866

He loves you as much as I do.

Han elsker deg like mye som jeg gjør.

1867

It took me three days to read this book.

Det tok meg tre dager å lese denne buken.

1868

It took me three days to read this book.

Det tok meg tre dager å lese denne boken.

1869

The boy I love doesn’t love me.

Gutten jeg elsker elsker ikke meg.

1870

Do I have to make a speech?

Må jeg holde en tale?

1871

The plane had already taken off when I reached the airport.

Da jeg ankom på flyplassen, hadde flyet allerede lettet.

1872

The name of the man I met yesterday is Mr. Hill.

Navnet til mannen jeg møtte i går er Mr Hill.

1873

It was disappointing that nobody ate the expensive sushi I had served.

Jeg ble så skuffet over at ingen spiste den dyre sushien som jeg hadde servert.

1874

My first attempt at a cheesecake tasted horrible.

Den første ostekaken jeg lagde smakte forferdelig.

1875

I had hardly finished my meal when my friend phoned me and invited me out for dinner.

Jeg hadde bare såvidt spist ferdig når min venn ringte meg og inviterte meg ut på middag.

1876

I had hardly finished my meal when my friend phoned me and invited me out for dinner.

Jeg hadde akkurat spist ferdig, da en venn ringte og inviterte meg på middag.

1877

I will never forget your kindness so long as I live.

Jeg kommer aldri til å glemme din barmhjertighet så lenge jeg lever.

1878

I owe it to my brother that I was able to finish college.

Det er takket være min bror at jeg klarte å fullføre høyskolen.

1879

When I arrived, they quickly cleared out of the house.

Når jeg kom, skyndet de seg ut av huset.

1880

What I want is a word processor.

Det jeg ønsker, er et tekstbehandlingsprogram.

1881

It is five years since we moved here.

Det er fem år siden vi flyttet hit.

1882

We married seven years ago.

Vi giftet oss for syv år siden.

1883

There are lots of things for us to think about.

Det er mange ting vi må tenke på.

1884

Our hens laid a lot of eggs yesterday.

Hønene våre la mange egg i går.

1885

Our teacher comes to school by car.

Læreren vår kommer til skolen med bil.

1886

There is a suspension bridge ahead of us.

Det er en hengebro på veien foran oss.

1887

Our plane leaves at noon, arriving in Okinawa at 1:30.

Flyet vårt tar av klokken 12:00, og ankommer i Okinawa 13:30.

1888

We will move into our new house next month if it is completed by then.

Vi flytter inn i det nye huset vårt neste måned, om det er ferdig innen da.

1889

We are his sons.

Vi er sønnene hans.

1890

We felt dead from the five-hour trip.

Vi var helt utslitte etter fem timers reise.

1891

We will be together forever.

Vi vil være sammen for alltid.

1892

We always begin with the hardest problems.

Vi begynner alltid med de vanskeligste oppgavene.

1893

We can cut down on our use of energy.

Vi kan redusere vår energiforbruk.

1894

We painted the house green.

Vi malte huset grønt.

1895

We were made to stand in line.

Vi ble stilt på rekke.

1896

We all agree with you.

Vi er alle enige med deg.

1897

We are students.

Vi er studenter.

1898

We did so after an old custom.

Vi fulgte en gammel skikk.

1899

We still believe it true that he is innocent.

Vi tror fortsatt det er sant at han er uskyldig.

1900

We want to have a large family.

Vi vil ha en stor familie.

1901

We gather here once a week.

Vi samles her en gang i uken.

1902

We use a lot of water every day.

Vi bruker mye vann hver dag.

1903

We are in the same class.

Vi er i samme klasse.

1904

We are faced with a difficult choice.

Vi står overfor et vanskelig valg.

1905

We stayed overnight in Hakone.

Vi overnattet i Hakone.

1906

We were poor, but we were happy.

Vi var fattige, men glade.

1907

We adopted an alternative method.

Vi adopterte en alternativ metode.

1908

Let me have a look at it, will you?

Vil du la meg se på det?

1909

It’s all Greek to me.

Det er gresk for meg.

1910

I couldn’t afford it. In other words, I was too poor to buy it.

Jeg hadde ikke råd til det – med andre ord, var jeg for fattig til å kjøpe det.

1911

I have no money with me.

Jeg har ingen penger med meg.

1912

Give me some milk, too.

Jeg vil ha melk også.

1913

Do you remember me?

Husker du meg?

1914

My house is beyond that bridge.

Huset mitt er bortenfor den bruen.

1915

My house is near the station.

Huset mitt er i nærheten av stasjonen.

1916

My house is near Tokyo Tower.

Huset mitt er nær Tokyo-tårnet.

1917

My suitcase is broken.

Kofferten min er ødelagt.

1918

My town is not what it used to be.

Byen min er ikke som den pleide å være.

1919

The majority of my patients come to me from out of town.

Mesteparten av pasientene mine kommer fra utenfor byen.

1920

My brother uses this bike.

Broren min bruker denne sykkelen.

1921

He is my brother.

Han er broren min.

1922

My brother is good at playing tennis.

Broren min er god til å spille tennis.

1923

He looks older than my brother.

Han ser eldre ut enn broren min.

1924

From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

I min erfaring, kommer sykdom ofte av søvnløshet.

1925

My dog has a long tail.

Hunden min har en lang hale.

1926

My dog often pretends to be asleep.

Hunden min later ofte som den sover.

1927

You will do exactly as I say.

Du må gjøre nøyaktig som jeg sier.

1928

If you were really interested in what I’m saying you wouldn’t be staring out of the window.

Hvis du virkelig var interessert i hva jeg sier ville du ikke stirret ut av vinduet.

1929

The food in my country is not very different from that of Spain.

Maten i mitt land er ikke mye forskjellig fra den i Spania.

1930

My wife wants me to do away with this nice old hat.

Kona mi vil at jeg skal bli kvitt denne fine gamle hatten.

1931

My wife really hates cats.

Konen min hater katter.

1932

My wife showed excellent taste in decorating the room.

Kona mi viste en utmerket estetisk sans når hun dekorerte rommet.

1933

My work is to wash my father’s car.

Jobben min er å vaske bilen til far.

1934

My sister sings songs very well.

Søsteren min er kjempeflink til å synge.

1935

My sister is not a high school student.

Søsteren min er ikke student på videregående.

1936

Keep your hands off my bicycle.

Ikke rør sykkelen min.

1937

I found my car missing.

Jeg oppdaget at bilen min var borte.

1938

My hobby is to collect old toys.

Hobbyen min er å samle på gamle leker.

1939

I like autumn most.

Jeg liker høsten best.

1940

My grandfather was born in 1920.

Bestefaren min ble født i 1920.

1941

My grandfather was a soldier during the war.

Bestefaren min var soldat under krigen.

1942

My grandfather was killed in World War II.

Bestefaren min ble drept under andre verdenskrig.

1943

To my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.

Så vidt jeg vet, har han ikke vært involvert i svindelen.

1944

As far as I know, the novel is not translated into Japanese.

Så vidt jeg vet har ikke romanen blitt oversatt til japansk.

1945

My father works for a bank.

Pappa jobber i en bank.

1946

My father works for a bank.

Pappa jobber i banken.

1947

My father does not go to Tokyo today.

Faren min drar ikke til Tokyo i dag.

1948

Come into my room.

Kom til rommet mitt.

1949

Don’t interfere with my studying.

Ikke forstyrr lesingen min.

1950

Don’t disturb me while I’m studying.

Ikke forstyrr meg mens jeg studerer.

1951

My mother is always busy.

Moren min er alltid opptatt.

1952

My sister lives near Yokohama.

Søsteren min bor i nærheten av Yokohama.

1953

My dream has come true.

Drømmen min har blitt virkelighet.

1954

My daughter, Kate, won a singing competition and I’m proud of her.

Jeg er så stolt over datteren min Kate, som vant sangkonkurransen.

1955

I opened an account in my daughter’s name.

Jeg åpnet en konto i min datters navn.

1956

My daughter is fast asleep.

Datteren min sover dypt.

1957

A friend of mine is studying abroad.

En venn av meg studerer i utlandet.

1958

Some of my friends can speak English well.

Noen av vennene mine snakker engelsk bra.

1959

I found him the book.

Jeg fant boken til han.

1960

I exchanged stamps with him.

Jeg utvekslet frimerker med han.

1961

I saw them surrounding him.

Jeg så dem omringe ham.

1962

I saw my neighbor’s dog running around in the yard.

Jeg så naboens hund løpe rundt på gårdsplassen.

1963

I’m old enough to live by myself.

Jeg er gammel nok til å bo alene.

1964

I can type 50 words a minute.

Jeg kan skrive 50 ord i minuttet.

1965

I returned to my native village after two years’ absence.

Jeg dro tilbake til min hjemby etter å ha vært borte i to år.

1966

I cannot afford a camera above 300 dollars.

Jeg har ikke råd til å kjøpe et kamera til over 300 dollar.

1967

I have visited Kyoto three times.

Jeg har vært tre ganger i Kyoto.

1968

I met a friend whom I had not seen for three years.

Jeg møtte min venn som jeg ikke hadde sett på tre år.

1969

I was engaged in it for three years, that is, till I was twenty years old.

Jeg hadde jobben i 3 år, det vil si, frem til jeg var 20 år gammel.

1970

I have been in Japan for three years.

Jeg har vært i Japan i tre år.

1971

I don’t have a CD player, but I bought the CD anyway.

Jeg har ingen CD-spiller, men jeg kjøpte CDen allikevel.

1972

I’m looking forward to your visit.

Jeg ser frem til ditt besøk.

1973

I’d like to dance with you.

Jeg vil gjerne danse med deg.

1974

I can’t imagine life without you.

Jeg kan ikke forestille meg et liv uten deg.

1975

I cannot approve your plan.

Jeg kan ikke godta planen din.

1976

I am convinced of your innocence.

Jeg er overbevist om at du er uskyldig.

1977

I can not answer your question.

Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt.

1978

I don’t care for flowers very much.

Jeg bryr meg ikke noe særlig om blomster.

1979

I want to learn about American daily life.

Jeg har lyst til å lære om det amerikanske dagliglivet.

1980

I have a friend in England.

Jeg har en venn i England.

1981

I didn’t know when to switch the machine off.

Jeg visste ikke når jeg skulle slå av maskinen.

1982

I always keep a promise.

Jeg holder alltid løfter.

1983

I have no money with me now.

Jeg har ikke penger på meg nå.

1984

I had my money stolen.

Pengene mine ble stjålet.

1985

I lost my camera.

Jeg har mistet fotografiapparatet mitt.

1986

I lost my camera.

Jeg har mistet fotoapparatet mitt.

1987

I lost my camera.

Jeg mistet kameraet mitt.

1988

I pointed my camera at her.

Jeg rettet kameraet mitt mot henne.

1989

I barely caught the train.

Jeg rakk såvidt toget.

1990

I am invited to this party.

Jeg er invitert til denne festen.

1991

I am against this project.

Jeg er mot dette prosjektet.

1992

I agree with you on this issue.

Jeg er enig med deg om denne saken.

1993

I’ll remember this incident for good.

Jeg kommer til å huske denne hendelsen for godt.

1994

I was absent last Tuesday on account of illness.

Jeg var borte sist tirsdag grunnet sykdom.

1995

I bought this hat for 2000 yen.

Jeg kjøpte denne hatten for 2000 yen.

1996

I’ve lost interest in golf.

Jeg har mistet interessen for golf.

1997

I have been studying French four years now.

Jeg har studert fransk i fire år.

1998

I saw a jumbo jet take off.

Jeg så en jumbojet lette.

1999

I regret going there.

Jeg angrer på å ha dratt dit.

2000

I gained admission to the club.

Jeg fikk bli med i klubben.

2001

I call the computer Tim.

Jeg kaller datamaskinen for Tim.

2002

I call the computer Tim.

Jeg kaller datamaskinen Tim.

2003

I was amazed at the results.

Jeg ble forbløffet over resultatene.

2004

I was amazed at the results.

Jeg ble forbauset over resultatene.

2005

That lecture really stimulated me.

Den forelesningen stimulerte meg virkelig.

2006

I spoke to the actress herself.

Jeg snakket med skuespillerinnen i egen person.

2007

I got up at five that morning.

Jeg sto opp klokken fem den morgenen.

2008

I know some most respectable people in the town.

Jeg kjenner noen veldig respektable mennesker i byen.

2009

I named the kitten Tama.

Jeg kalte katten «Tama».

2010

I ordered those books from Germany.

Jeg bestilte de bøkene fra Tyskland.

2011

I can swim very fast.

Jeg kan svømme veldig fort.

2012

I have just finished my work.

Jeg er nettopp ferdig med arbeidet mitt.

2013

I proved the fact on the strength of the data.

Jeg beviste faktum på styrken av dataet.

2014

I hid under the table.

Jeg gjemte meg under bordet.

2015

I like tennis.

Jeg liker tennis.

2016

I am a tennis player.

Jeg er tennisspiller.

2017

I know the girl playing tennis.

Jeg kjenner jenta som spiller tennis.

2018

I get depressed at times.

Noen ganger blir jeg deprimert.

2019

I had a very high fever.

Jeg hadde en veldig høy feber.

2020

I regarded Tom as a friend.

Jeg betraktet Tom som en venn.

2021

I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.

Jeg har en katt og en hund. Katten er sort og hunden er hvit.

2022

I like playing the piano.

Jeg liker å spille piano.

2023

I was on the point of giving up when I suddenly hit upon the solution.

Jeg var på nippet til å gi opp da jeg plutselig fant løsningen.

2024

I have not finished my homework yet.

Jeg er ikke ferdig med leksene ennå.

2025

I can’t go any farther.

Jeg klarer ikke gå videre.

2026

I don’t want to eat any more.

Jeg vil ikke spise mer.

2027

I am no longer tired.

Jeg er ikke trøtt lenger.

2028

Each time I tried, I failed.

Hver gang jeg prøvde, feilet jeg.

2029

I’ve lived in Kobe before.

Jeg har bodd i Kobe før.

2030

I’m a doctor.