fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Icelandic sentences

English to Icelandic sentences for daily use & to improvise English & Icelandic

For more sentences try our app for free.

1

Is it a recent picture?

Er þetta nýleg mynd?

2

I told them to send me another ticket.

Ég sagði þeim að senda mér annan miða.

3

Hurry up.

Flýttu þér.

4

That was probably what influenced their decision.

Það var líklegast það sem hafði áhrif á ákvörðunina þeirra.

5

Thanks for your explanation.

Takk fyrir útskýringuna.

6

I love you.

Ég elska þig.

7

I am curious.

Ég er forvitin.

8

I don’t have anyone who’d travel with me.

Ég hef engan sem mundi ferðast með mér.

9

I don’t speak Japanese.

Ég tala ekki japönsku.

10

Trust me, he said.

„Treystu mér,“ sagði hann.

11

Allen is a poet.

Allen er skáld.

12

Thank you very much!

Kærar þakkir!

13

Thank you very much!

Þakka þér kærlega!

14

It’s a surprise.

Það kemur á óvart.

15

Those who live in glass houses should not throw stones.

Þeir sem búa í glerhýsum ættu ekki að kasta steinum.

16

Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Fátækur er eigi sá sem á of lítið, heldur sá sem vill of mikið.

17

Do you speak Italian?

Talarðu ítölsku?

18

My name is Jack.

Ég heiti Jack.

19

How do you say that in Italian?

Hvernig segirðu það á ítölsku?

20

I have lost my wallet.

Ég hef týnt veskinu mínu.

21

It has been so long since I last went to Disneyland with my family.

Það er svo langt síðan ég or síðast í Disneyland með fjölskyldunni minni.

22

If you don’t want to put on sunscreen, that’s your problem. Just don’t come complaining to me when you get a sunburn.

Ef þú vilt ekki setja á þig sólarvörn þá er það þitt vandamál. Komdu bara ekki kvartandi til mín þegar þú brennur.

23

I hate those spiders. They’re always there to freak me out when I’m cleaning.

Ég hata þessar köngulór. Þær eru alltaf þarna til að hræða úr mér líftóruna mig þegar ég er að þrífa.

24

So annoying… Now I get a headache whenever I use the computer!

Svo pirrandi… Nú fæ ég höfuðverk í hvert skipti sem ég nota tölvuna!

25

It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car.

Það er svo heitt að maður gæti spælt egg á vélarhlíf bíls.

26

It is very hot today.

Það er mjög heitt í dag.

27

Nobody came.

Enginn kom.

28

I never saw a red fridge.

Ég sá aldrei rauðan ísskáp.

29

Better to be hated for who you are than loved for who you’re not.

Betra að vera hataður fyrir það hver maður er en elskaður fyrir eitthvað sem maður er ekki.

30

It’s lonely in the saddle since the horse died.

Það er einmannalegt á hnakknum síðan hesturinn dó.

31

Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone.

Stærðfræði er sá hluti vísindanna sem þú gætir haldið áfram að stunda ef þú vaknaðir upp á morgun og uppgötvaðir að heimurinn væri horfinn.

32

You know the phrase, we reap what we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Þið þekkir orðatiltækið: „Við yrkjum það sem við höfum sáð.“ Ég hef sáð vindinum og þetta er stormurinn minn.

33

Look at me when I talk to you!

Horfðu á mig þegar ég tala við þig.

34

What would the world be without women?

Hvað væri heimurinn án kvenfólks.

35

What if you gave a speech and nobody came?

Hvað ef þú flyttir ræðu og enginn kæmi?

36

I don’t know what to say to make you feel better.

Ég veit ekki hvað ég get sagt til að láta þér líða betur.

37

This is not my type.

Þetta er ekki mín gerð.

38

I was trying to kill time.

Ég var að reyna að drepa tímann.

39

How did you come up with this crazy idea?

Hvernig datt þér þessi brjálaða hugmynd í hug?

40

I’m tired.

Ég er þreitt.

41

Who wants some hot chocolate?

Hvern langar í smá heitt súkkulaði?

42

Speak more slowly, please!

Vinsamlegast talaðu hægar!

43

When do we arrive?

Hvenær komumst við á leiðarenda?

44

When do we arrive?

Hvenær verðum við komin?

45

The check, please.

Reikninginn, takk.

46

And what are we going to do?

Og hvað ætlum við að gera.

47

I have a headache.

Ég er með höfuðverk.

48

Where can one make a phone call?

Hvar er hægt að hringja?

49

I must admit that I snore.

Ég verð að viðurkenna að ég hrýt.

50

Tonight we’re going to church.

Í kvöld förum við í kirkju.

51

How are you? Did you have a good trip?

Hvernig gengur? Var ferðin góð?

52

I don’t feel well.

Mér líður ekki vel.

53

Call the police!

Hringið á lögregluna!

54

It’s too expensive!

Það er of dýrt!

55

She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring.

Hún þykist sofa. Þess vegna hrýtur hún ekki.

56

My shoes are too small. I need new ones.

Skórnir mínir eru of litlir. Ég þarf nýja.

57

We’re getting out of here. The cops are coming.

Forðum okkur. Löggan er að koma.

58

Merry Christmas!

Gleðileg jól!

59

It would be so cool if I could speak ten languages!

það væri frábært ef ég gæti talað þrjú tungumál.

60

If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.”

„Af hverju ferðu ekki að sofa ef þú ert þreytt?“ „Af því að ef ég fer að sofa núna þá vakna ég of snemma.“

61

You should have listened to me.

Þú hefðir átt að hlusta á mig.

62

It’s a complete mess, and it’s getting on my nerves.

Það er í tómu tjóni og það er farið að fara í taugarnar á mér.

63

When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

Þegar líkaminn er snertur senda móttakar í skinninu boð til heilans sem valda losun á efnum eins og endorfíni.

64

What does it involve?

Hvað felst í því?

65

One hundred and fifty thousand couples are expected to get married in Shanghai in 2006.

Búist er við því að eitt hundruð og fimmtíu þúsund pör muni gifta sig í Sjanghæ árið tvö þúsund og sex.

66

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

Þeir sem verða valnir munu þurfa að að ganga í gegnum ítarleg læknisfræðileg og sálfræðileg próf.

67

It will take five to ten years for the technology to be ready.

Það mun taka fimm til tíu ár áður en tæknin verður tilbúin.

68

He would be glad to hear that.

Það mundi gleðja hann að heyra það.

69

What do you believe is true even though you cannot prove it?

Hvað telur þú vera satt þrátt fyrir að þú getir ekki sannað það?

70

Computers make people stupid.

Tölvur gera fólk heimskt.

71

Computers make people stupid.

Tölvur forheimska fólk.

72

Don’t ask what they think. Ask what they do.

Ekki spurja hvað þau hugsa. Spurðu hvað þau gera.

73

When you’re trying to prove something, it helps to know it’s true.

Þegar maður er að reyna að sanna eitthvað, hjálpar að vita að það sé satt.

74

When you’re trying to prove something, it helps to know it’s true.

Þegar þú ert að reyna að sanna eitthvað, hjálpar að vita að það sé satt.

75

What changes the world is communication, not information.

Það sem breytir heiminum eru samskipti; ekki upplýsingar.

76

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

Fortíðin verður einungis þekkt, en henni ekki breytt. Framtíðinni verður einungis breytt, en hún ekki þekkt.

77

The key question is not what can I gain but what do I have to lose.

Lykilspurningin er ekki hvað ég get grætt heldur hverju ég hef að tapa.

78

Anything that can be misunderstood will be.

Allt sem má misskilja verður misskilið.

79

Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

Hver heimur sem er nógu einfaldur til að vera skilinn er of einfaldur til að búa til huga sem getur skilið hann.

80

Why is life so full of suffering?

Hví er lífið svo fullt þjáningar?

81

Why is life so full of suffering?

Af hverju er lífið svona fullt af þjáningu?

82

Despite the importance of sleep, its purpose is a mystery.

Þrátt fyrir mikilvægi svefns er tilgangur hans ráðgáta.

83

Passion creates suffering.

Ástríða veldur þjáningu.

84

I’m starving!

Ég er glorsoltinn!

85

I’m starving!

Ég er sársvangur!

86

I’m starving!

Ég er að deyja úr hungri!

87

Do you have friends in Antigua?

Áttu vini á Antigua?

88

A cubic meter corresponds to 1000 liters.

Rúmmetri samsvarar eitt þúsund lítrum.

89

I am married and have two children.

Ég er giftur og á tvö börn.

90

I am married and have two children.

Ég er gift og á tvö börn.

91

I am married and have two children.

Ég er kvæntur og á tvö börn.

92

He plays the piano very well.

Hann spilar mjög vel á píanóið.

93

I see it rarely.

Ég sé það sjaldan.

94

You don’t know who I am.

Þið vitið ekki hver ég er.

95

Why don’t you eat vegetables?

Af hverju borðarðu ekki grænmeti?

96

Why do people go to the movies?

Af hverju fer fólk í bíó?

97

I’m undressing.

Ég er að fara úr fötunum.

98

The car crashed into the wall.

Bíllinn klessti á vegginn.

99

The wind calmed down.

Vindinn lægði.

100

Who searches, finds.

Sá sem leitar, finnur.

101

Silence gives consent.

Þögn er sama og samþykki.

102

Have you finished? “On the contrary, I have not even begun yet.”

„Ertu búinn?“ „Þvert á móti, ég er ekki einu sinni byrjaður.“

103

Good morning, said Tom with a smile.

„Góðan daginn“, sagði Tom með bros á vör.

104

Why does one say “Good day” when the day is not good?

Af hverju segir maður „góðan daginn“ þegar dagurinn er ekki góður?

105

Wine is poetry filled in bottles.

Vín er kveðskapur tappaður á flöskur.

106

That was the best day of my life.

Þetta var besti dagur lífs míns.

107

I don’t understand German.

Ég skil ekki þýsku.

108

I made my decision.

Ég ákvað mig.

109

I give you my word.

Ég lofa þér.

110

You are the great love of my life.

Þú ert stóra ást lífs míns.

111

The whole is greater than the sum of the parts.

Heildin er meiri en summa hlutanna.

112

A mathematical truth is neither simple nor complicated; it is.

Stærðfræðilegur sannleikur er hvorki einfaldur né flókinn; hann er.

113

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Stærðfræðingar eru skáld, nema hvað þeir þurfa að sanna það sem hugarflug þeirra skapar.

114

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Stærðfræðingar eru eins og Frakkar: Hvað sem þú segir þeim, þýða þeir það í sitt eigið tungumál og breyta því í eitthvað allt annað.

115

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t.

Það eru til 10 tegundir af fólki í heiminum: Þeir sem skilja tvíundakerfið og þeir sem skilja það ekki.

116

I don’t think, therefore I am not.

Ég hugsa ekki, því hugsa ég ekki.

117

I find foreign languages very interesting.

Mér þykja erlend tungumál mjög áhugaverð.

118

I don’t like learning irregular verbs.

Mér finnst leiðinlegt að læra óreglulegar sagnir.

119

I don’t like learning irregular verbs.

Mér líkar ekki að læra óreglulegar sagnir.

120

Take a book and read it.

Taktu bók og lestu hana!

121

You make me dream.

Þú lætur mig dreyma.

122

I’m beside myself with joy.

Ég ræð mér ekki fyrir kæti.

123

I’m afraid to fall.

Ég er hrædd við að detta.

124

That’s the absolute truth.

Það er hinn algeri sannleikur.

125

That’s the absolute truth.

Það er algerlega satt.

126

It’s cold.

Það er kalt.

127

I’m thirsty.

Ég er þyrst.

128

When I ask people what they regret most about high school, they nearly all say the same thing: that they wasted so much time.

Þegar ég spyr fólk hverju þau sjá mest eftir úr framhaldsskóla segja nær allir það sama: að þau hafi sólundað of miklum tíma.

129

When you can’t do what you want, you do what you can.

Þegar þú getur ekki gert það sem þú vilt, gerirðu það sem þú getur.

130

You did this intentionally!

Þið gerðuð þetta viljandi!

131

You did this intentionally!

Þú gerðir þetta viljandi.

132

You did this intentionally!

Þú gerðir þetta af ásettu ráði!

133

You made me lose my mind.

Þú gerðir mig brjálaðan.

134

You’re my type.

Þú ert mín týpa.

135

You’re irresistible.

Þú ert ómótstæðileg.

136

Could you call again later, please?

Gætirðu vinsamlegast hringt aftur seinna?

137

Who am I talking with?

Við hvern er ég að tala?

138

I accept, but only under one condition.

Ég samþykki, en einungis með einu skilyrði.

139

Smile now, cry later!

Brostu núna, gráttu seinna!

140

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Sex ára gamall hafði hann lært að nota ritvél og sagði kennaranum að hann þyrfti ekki að læra skrift.

141

Life is beautiful.

Lífið er fallegt.

142

There are days where I feel like my brain wants to abandon me.

Það eru dagar þar sem mér líður eins og heilann minn langi að yfirgefa mig.

143

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Ég get ekki klippt neglurnar mínar og straujað á sama tíma!

144

I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days!

Ég þoli þetta ekki lengur! Ég hef ekki sofið í þrjá daga!

145

He doesn’t want you to tell him about your sex life.

Hann vill ekki að þú segir sér frá kynlífi þínu.

146

Have you ever eaten a banana pie?

Hefurðu nokkurn tíma borðað bananaböku?

147

If you can’t have children, you could always adopt.

Ef þið getið ekki átt ekki börn getið þið alltaf ættleitt.

148

If you can’t have children, you could always adopt.

Ef þú getur ekki átt börn geturðu alltaf ættleitt.

149

Are you for or against abortions?

Ertu fylgjandi eða gegn fóstureyðingum.

150

What made you change your mind?

Hvað olli því að þú skiptir um skoðun?

151

It’s a pity that you can’t buy miracles like you would buy potatoes.

Það er synd að ekki sé hægt að kaupa kraftaverk eins og maður kaupir kartöflur.

152

I love lasagna.

Ég elska lasagna.

153

The brain is just a complicated machine.

Heilinn er bara flókin vél.

154

I’m at the hospital. I got struck by lightning.

Ég er á sjúkrahúsinu. Það laust eldingu niður í mig.

155

Let’s face it, it’s impossible. We’re never gonna make it.

Sættum okkur við það; þetta er ómögulegt. Okkur mun aldrei takast það.

156

What is your greatest source of inspiration?

Hver er þín stærsta uppspretta innblásturs?

157

You don’t marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Maður giftist ekki einhverjum sem maður getur lifað með — maður giftist manneskjunni sem maður getur ekki lifað án.

158

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

Fræðilega er enginn munur á fræðum og raunveruleikanum; en í raunveruleikanum er hann til staðar.

159

Anything that is too stupid to be spoken is sung.

Allt sem er of heimskulegt til að vera sagt er sungið.

160

I was rereading the letters you sent to me.

Ég var að endurlesa bréfin sem þú sendir mér.

161

I don’t want to go to school.

Ég vil ekki fara í skólann.

162

I don’t want to go to school.

Ég vil ekki ganga í skóla.

163

It’s over between us. Give me back my ring!

Það er búið milli okkar tveggja. Gefðu mér hringinn minn aftur!

164

It is raining.

Það rignir.

165

I was planning on going to the beach today, but then it started to rain.

Ég ætlaði að fara á ströndina í dag en þá fór að rigna.

166

She’s really smart, isn’t she?

Hún er svakalega klár, ekki satt?

167

Justice is expensive.

Réttlætið er dýrt.

168

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Lífið er banvænn kynlífssjúkdómur.

169

If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.

Ef tveir menn hafa ætíð sömu skoðun, er annar þeirra óþarfur.

170

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us.

Skoðanir okkar eru hugmyndir sem við höfum; sannfæring okkar er hugmynd sem hefur okkur.

171

Tomorrow, I’m going to study at the library.

Á morgun ætla ég að læra á bókasafninu.

172

Too late.

Of seint.

173

I went to the zoo yesterday.

Ég fór í dýragarðinn í gær.

174

We won the battle.

Við unnum orustuna.

175

Hello? Are you still here?

Halló? Ertu þarna ennþá?

176

I make lunch every day.

Ég bý til hádegismat á hverjum degi.

177

I watched TV this morning.

Ég horfði á sjónvarpið nú í morgun.

178

I read a book while eating.

Ég las bók meðan ég borðaði.

179

I read a book while eating.

Ég les bók meðan ég borða.

180

I slept a little during lunch break because I was so tired.

Ég svaf aðeins í hádegishléinu af því að ég var svo þreyttur.

181

I started learning Chinese last week.

Ég byrjaði að læra kínversku í seinustu viku.

182

It is easier to hit on people on the Internet than in the street.

Það er auðveldara að reyna við fólk á internetinu en á götunni.

183

I live near the sea, so I often get to go to the beach.

Ég bý nærri sjónum svo ég kemst oft á ströndina.

184

Someday I will buy a cotton candy machine.

Einhvern daginn kaupi ég kandíflossvél.

185

It’s practical to have a laptop.

Það er hagnýtt að hafa ferðatölvu.

186

Your glasses fell on the floor.

Gleraugum þín duttu í gólfið.

187

How many times a day do you look at yourself in the mirror?

Hversu oft á dag skoðar þú sjálfan þig í speglinum?

188

We went to London last year.

Við fórum til Lundúna í fyrra.

189

She doesn’t want to talk about it.

Hún vill ekki tala um það.

190

I lost my inspiration.

Ég tapaði innblæstrinum.

191

It doesn’t mean anything!

Það þýðir ekki neitt.

192

Be patient please. It takes time.

Vinsamlegast hafið þolinmæði. Það tekur tíma.

193

Close the door when you leave.

Lokaðu hurðinni þegar þú ferð.

194

This is such a sad story.

Þetta er svo sorgleg saga.

195

If there’s no solution, then there’s no problem.

Ef engin er lausnin, er vandamálið ekkert.

196

My little brother is watching TV.

Litli bróðir minn er að horfa á sjónvarpið.

197

You met him at the university?

Þú hittir hann í háskólanum?

198

The discrepancy between the stories of the two parties involved in the accident was so great that the authorities had a hard time deciding which side was telling the truth.

Misræmið milli frásagna aðilanna tveggja að slysinu var svo mikill að yfirvöldin áttu í erfiðleikum með að ákveða hvor væri að segja satt.

199

Yes, it happens from time to time.

Já, það gerist öðru hverju.

200

Yes, it happens from time to time.

Já, það kemur öðru hverju fyrir.

201

Most people only want to hear their own truth.

Flest fólk vill bara heyra sinn eigin sannleika.

202

The audience acclaimed the actors for their performance.

Áheyrendur lofuðu leikarana fyrir flutninginn.

203

It is good to have ideals… don’t you think?

Það er gott að hafa hugsjónir … finnst þér ekki?

204

If you don’t listen to us, we will have to resort to coercion.

Ef þú hlustar ekki á okkur verðum við að grípa til þvingana.

205

Even people who don’t believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader.

Jafnvel fólk sem trúir ekki á kaþólsku kirkjuna virðir páfann sem táknrænan leiðtoga.

206

The recent scandals involving altar boys and religious leaders have undermined the faith people have in the Church.

Nýleg hneykslismál varðandi altarispilta og trúarleiðtoga hafa grafið undan trú fólks á kirkjunni.

207

His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class.

Ritgerðin hans var einungis yfirborðskennd greining á vandamálinu svo það kom honum verulega á óvart þegar hann fékk hæstu einkunnina í bekknum.

208

It depends what you mean by “believe” in God.

Það fer eftir því hvað þú meinar með því „að trúa“ á Guð.

209

The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable.

Það dónalega mál sem notað er í kapalsjónvarpinu gerir það að verkum að margir foreldrar með ung börn vilja ekki taka áskrift.

210

Freud’s insights into human behavior led to him being honored as a profound thinker.

Innsæi Freuds á mannlega hegðun leiddi til þess að hann var heiðraður sem djúpur hugsuður.

211

Teachers must get tired of rectifying the same mistakes over and over again in their students’ papers.

Kennarar hljóta að verða þreyttir á því að lagfæra sömu mistökin aftur og aftur í ritgerðum nemenda sinna.

212

The bottles of beer that I brought to the party were redundant; the host’s family owned a brewery.

Bjórflöskurnar sem ég kom með í partíið voru óþarfar; fjölskylda gestgjafans átti bruggverksmiðju.

213

The witnesses were able to refute the false testimony of the suspect.

Vitnin gátu hrakið rangan framburð hins grunaða.

214

Joan of Arc refused to renounce her belief that the voice she heard was from God and none other.

Jóhanna af Örk neitaði að afneita þeirri trú sinni að röddin sem hún heyrði væri frá Guði og engum öðrum.

215

James had a great fear of making mistakes in class and being reprimanded.

James var logandi hræddur við að gera mistök í tíma og fá áminningu.

216

I would like to retract my previous statement.

Mig langar að draga fyrri framburð minn til baka.

217

Pop artists thrive on the adulation of their loyal fans.

Dægurlistamenn nærast á ádýrkun tryggra aðdáenda sinna.

218

We must learn to meet adversity gracefully.

Við verðum að læra að mæta mótlæti með reisn.

219

Con artists take advantage of the credulity of inexperienced investors and swindle them out of their money.

Svikahrappar nýta sér trúgirni óreyndra fjárfesta og svindla út úr þeim peninga.

220

I like my job very much.

Mér líkar mjög vel við vinnuna mína.

221

The murderer was convicted and sentenced to life in prison.

Morðinginn var fundinn sekur og dæmdur til lífstíðarfangelsis.

222

A small forest fire can easily spread and quickly become a great conflagration.

Lítill skógareldur getur auðveldlega breiðst út og fljótlega orðið að stóru báli.

223

Even though he had served his time in prison, the murderer was never quite condoned by the public for his crime.

Þrátt fyrir að hafa tekið út sína refsingu í fangelsi var morðingjanum aldrei fyllilega fyrirgefið glæpinn af almenningi.

224

Even though he had served his time in prison, the murderer was never quite condoned by the public for his crime.

Þrátt fyrir að hann hefði tekið út sína refsingu í fangelsi fyrirgaf almenningur morðingjanum aldrei fyllilega.

225

I find words with concise definitions to be the easiest to remember.

Mér þykir auðveldast að muna orð með gagnyrtum skilgreiningum.

226

He was still mad about the accident despite his wife’s conciliatory words.

Hann var enn reiður vegna slyssins þrátt fyrir sáttarorð eiginkonu sinnar.

227

The politician pushed for reform by denouncing the corruption of the government officials.

Stjórnmálamaðurinn knúði á um umbætur með því að fordæma spillingu opinberu embættismannanna.

228

I dreamt about you.

Mig dreymdi þig.

229

I dreamt about you.

Mig dreymdi um þig.

230

I have to get a new computer.

Ég verð að fá mér nýja tölvu.

231

I won’t lose!

Ég mun ekki tapa!

232

I was late to school.

Ég var seinn í skólann.

233

Classes are starting again soon.

Tímar byrja bráðum aftur.

234

For a moment there, I thought he had gone mad.

Eitt augnablik hélt ég að hann hefði brjálast.

235

This day was just a waste of time and money.

Þessi dagur var bara tíma- og peningaeyðsla.

236

This day was just a waste of time and money.

Þessi dagur var bara sóun á tíma og peningum.

237

But you’ve never told me about this!

En þú sagðir mér þetta aldrei!

238

When we are small, everything seems so big.

Þegar við erum lítil virðist allt svo stórt.

239

He won’t beat me.

Hann mun ekki sigra mig.

240

He won’t beat me.

Hann mun ekki berja mig.

241

I have to do laundry while it’s still sunny.

Ég verð að þvo þvott á meðan sólskinið varir.

242

You had plenty of time.

Þú hafðir nægan tíma.

243

Stop criticizing me!

Hættu að gagnrýna mig!

244

I’m almost done.

Ég er næstum búinn.

245

Take the other chair!

Taktu hinn stólinn!

246

How many sandwiches are there left?

Hversu margar samlokur eru eftir?

247

I won’t lower myself to his level.

Ég mun ekki síga niður á hans plan.

248

We could see the sunset from the window.

Við gátum séð sólsetrið frá glugganum.

249

It’s driving me crazy.

Það er að gera mig brjálaðan.

250

Did you say that I could never win?

Sagðirðu að ég gæti aldrei unnið?

251

What happened? There’s water all over the apartment.

Hvað gerðist? Það er vatn um alla íbúðina.

252

During summer breaks, I ate dinner at midnight.

Í sumarfríinu borðaði ég kvöldmat um miðnætti.

253

Never try to die.

Reyndu aldrei að deyja.

254

I am too old for this world.

Ég er of gamall fyrir þennan heim.

255

Life begins when we realize who we really are.

Lífið byrjar þegar við gerum okkur grein fyrir því hver við erum í raun og veru.j

256

Life starts when you decide what you are expecting from it.

Lífið byrjar þegar þú ákveður hvers þú væntir af því.

257

Life begins when you pay taxes.

Lífið byrjar þegar þú borgar skatta.

258

What you don’t have is better than what you do have.

Það sem þú átt ekki er betra en það sem þú átt.

259

Life begins when you’re ready to live it.

Lífið byrjar þegar þú ert tilbúinn til að lifa því.

260

It is never too late to learn.

Það er aldrei of seint að læra.

261

It’s just five in the morning, but nevertheless it is light out.

Það er bara fimm um morguninn en samt er bjart úti.

262

He told me the story of his life.

Hann sagði mér lífssögu mína.

263

I never said I was fragile.

Ég sagðist aldrei vera veikburða.

264

What are you talking about?

Um hvað ertu að tala?

265

I knew that today would be fun.

Ég vissi að dagurinn í dag yrði skemmtilegur.

266

A child is not a vessel for filling, but a fire to light.

Barn er ekki ílát til að fylla, heldur eldur til að kveikja.

267

Sadly many people will believe things told to them via an email which they would find implausible face-to-face.

Því miður trúa margir því sem þeim er sagt í tölvupósti sem þeim þætti ótrúlegt að heyra í eigin persónu.

268

It might sound far-fetched, but this is a real problem.

Það kann að hljóma fjarstæðukennt en þetta er raunverulegt vandamál.

269

When are we eating? I’m hungry!

Hvenær borðum við? Ég er svöng!

270

I have class tomorrow.

Ég er í tíma á morgun.

271

I can’t believe it!

Ég trúi því ekki!

272

Thank you. “You’re welcome.”

„Takk fyrir.“ „Verði þér að góðu.“

273

How do you pronounce “pronounce”?

Hvernig berðu „bera fram“ fram?

274

How do you pronounce “pronounce”?

Hvernig berðu „pronounce“ fram?

275

Winter is my favorite season.

Veturinn er uppáhalds árstíðin mín.

276

It’s difficult to have great ideas.

Það er erfitt að fá frábærar hugmyndir.

277

The data suggest that the optimum length of a lecture may be 30 instead of 60 minutes.

Gögnin benda til kynna að hagkvæmasta lengd fyrirlestur kann að vera 30 mínútur í stað 60.

278

I learned a lot from you.

Ég lærði mikið af þér.

279

We walked a lot.

Við gengum mikið.

280

I spent twelve hours on the train.

Ég var í tólf tíma í lestinni.

281

She got sick this weekend.

Hún veiktist nú um helgina.

282

Hold on, someone is knocking at my door.

Hinkraðu aðeins; það er einhver að banka á dyrnar hjá mér.

283

He’s rich. He doesn’t need money!

Hann er ríkur. Hann þarf ekki peninga!

284

He’s rich. He doesn’t need money!

Hann er ríkur. Hann þarf ekki á peningum að halda!

285

He’s sleeping like a baby.

Hann sefur eins og barn.

286

They’re making too much noise. I can’t concentrate.

Þau eru að valda of miklum hávaða. Ég get ekki einbeitt mér.

287

I want a massage. I need to relax.

Mig langar í nudd. Ég þarf að slappa af.

288

You’re sick. You have to rest.

Þú ert veik. Þú verður að hvílast.

289

There’s a secret path on the left.

Það er leynistígur á vinstri hönd.

290

Smith has spent years studying the effects of sleep and sleep loss on memory and learning.

Smith hefur eytt mörgum árum í að rannsaka áhrif svefns og svefntaps á minni og lærdóm.

291

She’s asking for the impossible.

Hún er að biðja um hið ómögulega.

292

He disappeared without a trace.

Hann hvarf sporlaust.

293

I look forward to hearing your thoughts on this matter.

Ég hlakka til að heyra skoðanir þínar á þessu efni.

294

So what if I am gay? Is it a crime?

Hvað með það ef ég er samkynhneigður? Er það glæpur?

295

What?! You ate my chocolate bear?!

Hvað þá?! Þú ást súkkulaðistykkið mitt?!

296

Good night. Sweet dreams.

Góða nótt. Dreymi þig vel.

297

Remember that we are all in the same boat.

Mundu að við erum öll á sama báti.

298

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Föllin sínus og kósínus taka gildi á milli -1 og 1 (-1 og 1 meðtalin).

299

There is no distance on this earth as far away as yesterday.

Engin vegalengd á jörðinni er jafn fjarlæg og gærdagurinn.

300

I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones.

Ég skil ekki hvers vegna fólk er hrætt við nýjar hugmyndir. Ég er hræddur við þær gömlu.

301

It’s not important.

Það er ekki mikilvægt.

302

Speech is silver, but silence is golden.

Ræðan er silfur en þögnin gull.

303

Like father, like son.

Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni.

304

All cats are grey in the dark.

Í myrkri eru allir kettir gráir.

305

He’s a good person.

Hann er góð manneskja.

306

Why aren’t you coming with us?

Af hverju kemurðu ekki með okkur?

307

They quarreled.

Þeir rifust.

308

They quarreled.

Þær rifust.

309

They quarreled.

Þau rifust.

310

I ate caviar.

Ég borðaði kavíar.

311

Don’t forget the ticket.

Ekki gleyma miðanum.

312

I’m sorry, I don’t have change.

Afsakið en ég er ekki með neina smámynt.

313

The spirit is willing, but the flesh is weak.

Andinn er að vísu reiðubúinn, en holdið er veikt.

314

I have to write a letter. Do you have some paper?

Ég þarf að skrifa bréf. Ertu með pappír?

315

I have to write a letter. Do you have some paper?

Ég þarf að skrifa bréf. Áttu til pappír?

316

Can you justify the use of violence?

Geturðu réttlætt notkun ofbeldis?

317

You are a busy man, so I will adjust myself to your schedule.

Þú ert upptekinn maður svo ég mun laga mig að dagskránni þinni.

318

You are supposed to obey the law.

Þú átt að fylgja lögunum.

319

Can you do bookkeeping?

Geturðu haldið bókhald?

320

You should know better than to ask a lady her age.

Þú ættir að vita betur en að spurja dömu að aldri.

321

You should pay your rent in advance.

Þú ættir að borga leiguna þína fyrirfram.

322

You must keep your room clean.

Þú verður að halda herberginu þínu hreinu.

323

You must take off your hat in the room.

Þú verður að taka ofan í herberginu.

324

Have you ever climbed Mt. Fuji?

Hefurðu nokkurn tíma klifið Fúdsjí fjall?

325

You should take care of your sick mother.

Þú ættir að sjá um veika móður þína.

326

You have to learn standard English.

Þú þarft að læra staðlaða ensku.

327

You have bought more postage stamps than are necessary.

Þú keyptir fleiri frímerki en þarf.

328

You are not at all wrong.

Þú hefur engan veginn rangt fyrir þér.

329

I have a feeling you’ll be a very good lawyer.

Ég hef það á tilfinningunni að þú komir til með að verða afar góður lögmaður.

330

I have a feeling you’ll be a very good lawyer.

Ég hef það á tilfinningunni að þú verðir mjög góður lögmaður.

331

Can you keep a secret?

Geturðu geymt leyndarmál?

332

Since you look tired, you had better take a rest.

Fyrst þú lítur út fyrir að vera þreyttur ættirðu að hvíla þig.

333

Since you look tired, you had better take a rest.

Fyrst þú lítur lúinn út ættirðu að hvíla þig.

334

Now that you are tired, you’d better rest.

Nú fyrst þú ert þreytt ættirðu að hvíla þig.

335

You are tired, and so am I.

Þú ert þreytt og það er ég líka.

336

You are tired, aren’t you?

Þú ert þreytt, ekki satt?

337

Are you not tired?

Ertu ekki þreytt?

338

You look tired. You ought to rest for an hour or two.

Þú lítur þreytt út. Þú ættir að hvíla þig í klukkutíma eða tvo.

339

You are too sensitive to criticism.

Þú ert of næm fyrir gagnrýni.

340

You can rely on him.

Þú getur stólað á hann.

341

You can rely on her.

Þú getur stólað á hana.

342

You must help her, and soon!

Þú verður að hjálpa henni, og það fljótt!

343

You must not take advantage of her innocence.

Þú mátt ekki færa þér sakleysi hennar í nyt.

344

You should have acted on her advice.

Þú hefðir átt að gera eins og hún lagði til.

345

I think that you ought to apologize to her.

Ég hugsa að þú ættir að biðja hana afsökunar.

346

You must apologize to her, and that at once.

Þú verður að biðja hana afsökunar og það strax.

347

Just a minute.

Augnablik.

348

You are expecting too much of her.

Þú væntir of mikils af henni.

349

Did you meet her?

Hittirðu hana?

350

You told her that you had finished the work three days before.

Þú sagðir henni að þú hefðir lokið vinnunni þremur dögum áður.

351

Unlike her, you are diligent.

Þú ert samviskusöm miðað við hana.

352

You are not less pretty than her.

Þú ert ekki minna falleg en hún.

353

When did you see her dancing with him?

Hvenær sástu hana dansa við hann?

354

You’ll come to like her.

Þú munt koma til með að kunna vel við hana.

355

Are you aware of how much she loves you?

Ertu meðvitaður um það hversu mikið hún elskar þig?

356

Are you aware of how much she loves you?

Gerir þú þér grein fyrir því hversu mikið hún elskar þig?

357

You must be careful not to make him angry.

Þú verður að passa að gera hann ekki reiðan.

358

You needn’t have seen him to the door.

Þú hefðir ekki þurft að fylgja honum til dyra.

359

You shouldn’t look down on him.

Þú ættir ekki að líta niður á hann.

360

Are you younger than him?

Ertu yngri en hann?

361

All that you have to do is to wait for his reply.

Það eina sem þú þarft að gera er að bíða eftir svari frá honum.

362

You must take his age into account.

Þú verður að taka aldur hans inn í myndina.

363

You must take his age into account.

Þú verður að taka tillit til aldurs hans.

364

Are you for or against his idea?

Ertu með eða á móti hugmyndinni hans.

365

You overestimate him.

Þú ofmetur hann.

366

You can depend on his help.

Þú getur reitt þig á hans hjálp.

367

You should have told him the truth.

Þú hefðir átt að segja honum sannleikann.

368

Can you swim as fast as he?

Geturðu synt eins hratt og hann?

369

Do you know who he is?

Veistu hver hann er?

370

Have you ever seen him swimming?

Hefurðu nokkurntíma séð hann synda?

371

Do you think he made that mistake on purpose?

Heldurðu að hann hafi gert þessi mistök af ásettu ráði?

372

What subject do you think he is interested in?

Hvaða fagi heldurðu að hann hafi áhuga á?

373

You should have told him about it while he was here.

Þú hefðir átt að segja honum frá því meðan hann var hérna.

374

Didn’t you know that he passed away two years ago?

Vissirðu ekki að hann lést fyrir tveimur árum?

375

Don’t you know that he passed away two years ago?

Veistu ekki að hann lést fyrir tveimur árum?

376

Don’t you know that he has been dead for these two years?

Veistu ekki að hann hefur verið dauður í þessi tvö ár?

377

You should get your hair cut.

Þú ættir að fá þér klippingu.

378

Can you ride a horse?

Geturðu riðið hesti?

379

You will progress in proportion to your abilities.

Ykkur mun fara fram í hlutfalli við getu ykkar.

380

You should work hard.

Þú ættir að leggja hart að þér við vinnuna.

381

You must study hard.

Þú verður að leggja hart að þér við námið.

382

You don’t have a temperature.

Þú ert ekki með hita.

383

You don’t have to go to school on Sunday.

Þú þarft ekki að fara í skólann á sunnudaginn.

384

What do you usually do on Sundays?

Hvað gerirðu venjulega á sunnudögum?

385

Do you keep a diary?

Heldurðu dagbók?

386

Do you know how to cook meat?

Kanntu að elda kjöt?

387

You could count to ten when you were two.

Þú gast talið upp á tíu þegar þú varst tveggja.

388

You could count to ten when you were two years old.

Þú gast talið upp á tíu þegar þú varst tveggja ára gamall.

389

You are not old enough to go swimming by yourself.

Þú ert ekki nógu gamall til að fara einn í sund.

390

You are not old enough to go swimming by yourself.

Þú ert ekki nógu gamall til að fara einn að synda.

391

You work too hard.

Þú vinnur of mikið.

392

You are working too hard. Take it easy for a while.

Þú ert að vinna of mikið. Taktu því rólega í svolítinn tíma.

393

You are too clever not to solve the hard problem.

Þú ert of klár til að leysa ekki erfiða dæmið.

394

You know the answer?

Veistu svarið?

395

Do you live here?

Býrðu hér?

396

I took it for granted that you were on my side.

Ég tók því sem gefnu að þú héldir með mér.

397

You don’t go to school on Sunday, do you?

Þú ferð ekki í skólann á sunnudögum, er það nokkuð?

398

You may as well leave at once.

Þú gætir alveg eins farið strax.

399

You must go home at once.

Þú verður að fara heim undir eins.

400

It is necessary for you to see a doctor at once.

Það er nauðsynlegt að þú farir til læknis undir eins.

401

Don’t you know that you are the laughingstock of the whole town?

Veistu ekki að þú ert aðhlátursefni alls bæjarins?

402

You must be a late riser.

Þú hlýtur að vera morgunsvæfur.

403

What do you have for breakfast?

Hvað borðarðu í morgunmat?

404

Do you have bread for lunch?

Borðarðu brauð í hádegismat?

405

You won’t be late, will you?

Þú verður ekki sein, er það nokkuð?

406

All you have to do is apologize for being late.

Það eina sem þú þarft að gera er að biðjast afsökunar fyrir að vera sein.

407

You must have stayed up late.

Þú hlýtur að hafa vakað lengi frameftir.

408

You must be back on Sunday at the latest.

Þú verður að vera kominn aftur á sunnudaginn hið síðasta.

409

You must be back on Sunday at the latest.

Þú verður að vera kominn aftur í síðasta lagi á sunnudaginn.

410

Sooner or later, you will regret your idleness.

Fyrr eða seinna muntu sjá eftir iðjuleysinu.

411

You’ll learn how to do it sooner or later.

Þú munt læra hvernig á að gera þetta fyrr eða síðar.

412

You ought to be ashamed.

Þú ættir að skammast þín.

413

Who are you waiting for?

Eftir hverjum ertu að bíða?

414

You must build up your courage.

Þú verður að byggja upp hugrekki.

415

Whom are you speaking of?

Um hvern ertu að tala?

416

You may invite whomever you like.

Þú mátt bjóða hverjum sem þú vilt.

417

Are you meeting someone here?

Ætlarðu að hitta einhvern hérna?

418

Can you tell wheat from barley?

Geturðu greint hveiti frá byggi?

419

You look very pale.

Þú lítur mjög föl út.

420

I’m proud of you.

Ég er stolt af þér.

421

You’re running a big risk in trusting him.

Þú ert að taka stóra áhættu með því að treysta honum.

422

What do you want to be when you grow up?

Hvað langar þig til að verða þegar þú verður stór?

423

You look bored.

Þér lítur út fyrir að leiðast.

424

You may have read this book already.

Þú kannt að hafa lesið þessa bók nú þegar.

425

You mustn’t depend on others for help.

Þú mátt ekki reiða þig á aðra um hjálp.

426

You are too inquisitive about other people’s affairs.

Þú ert of hnýsin í annara manna mál.

427

You are too critical of others’ shortcomings.

Þú ert of gagnrýnin á annara manna galla.

428

You depend too much on others.

Þú reiðir þig of mikið á aðra.

429

You have foul breath.

Þú ert andfúl.

430

You are too sensitive to noise.

Þú ert of viðkvæm fyrir hávaða.

431

You look tiny next to a sumo wrestler.

Þú lítur örsmá út við hliðina á súmóglímukappa.

432

You know quite a lot about Sumo.

Þú veist talsvert mikið um súmóglímu.

433

You are to apologize to her for it.

Þú átt að biðja hana afsökunar fyrir það.

434

All you have to do is try your best.

Það eina sem þú þarft að gera er að reyna þitt besta.

435

You should have locked, or at least closed, all the doors.

Þú hefðir átt að læsa, eða að minnsta kosti loka, öllum hurðunum.

436

You never listen. I might as well talk to the wall.

Þú hlustar aldrei. Ég gæti allt eins talað við vegginn.

437

You are a good student.

Þú ert góður nemandi.

438

Can’t you tell right from wrong?

Geturðu ekki greint rétt frá röngu.

439

You will have heard this story before.

Þú munt hafa heyrt þessa sögu áður.

440

You made the same mistake as last time.

Þú gerðir sömu mistök og síðast.

441

Are you for the war or against it?

Ertu með eða á móti stríðinu?

442

Do you believe war will start?

Trúir þú að það brjótist út stríð?

443

You ran a red light.

Þú fórst yfir á rauðu ljósi.

444

You may be right, but I am against your opinion.

Þú kannt að hafa rétt fyrir þér en ég er á móti þinni skoðun.

445

You will soon get used to speaking in public.

Þú munt bráðlega venjast því að tala opinberlega.

446

You will soon get used to speaking in public.

Þú munt bráðlega venjast því að tala frammi fyrir almenningi.

447

You must not lose sight of your goal in life.

Þú mátt ekki missa sjónar á lífsmarkmiði þínu.

448

You were kind to help me.

Það var fallegt af þér að hjálpa mér.

449

Can you break away from your parents?

Geturðu losnað frá foreldrum þínum?

450

Do you believe in God?

Trúirðu á Guð?

451

If you study earnestly, you can expect to pass the exam.

Ef þú lærir af alvöru máttu búast við því að ná prófinu.

452

It’s time for you to buy a new car.

Það er kominn tími til að þú kaupir þér nýjan bíl.

453

It is high time you started a new business.

Það er löngu tímabært að þú hæfir nýjan rekstur.

454

It is high time you started a new business.

Það er löngu tímabært að þú stofnaðir nýtt fyrirtæki.

455

You can rely on him. He never lets you down.

Þú getur stólað á hann. Hann bregst þér aldrei.

456

You must clear the table.

Þú verður að hreinsa af borðinu.

457

Do you wash your hands before meals?

Þværðu þér áður en þú borðar?

458

I think you’d better go on a diet.

Ég hugsa að þú ættir að fara í megrunarkúr.

459

You bought the food, so if I buy the wine that will even things up.

Þú keyptir matinn svo ef ég kaupi vínið jafnast það út.

460

You really have a passion for food.

Þú hefur svo sannalega ástríðu fyrir mat.

461

You had better not eat too much.

Þú ættir að passa að borða ekki of mikið.

462

You had better be careful not to overeat.

Þú ættir að passa að borða ekki yfir þig.

463

You must account for your neglect of duty.

Þú verður að svara fyrir hafa ekki sinnt skyldu þinni.

464

Are you in jest or in earnest?

Ertu að grínast eða er þér alvara?

465

What do you want to do in the future?

Hvað langar þig að gera í framtíðinni?

466

You have a way with women.

Þú hefur lag á kvenfólki.

467

You are welcome to do anything you like.

Þér er velkomið að gera hvað sem þú langar til.

468

You should have known better than to take an examination without preparing for it.

Þú hefðir átt að vita betur en að taka próf án þess að undirbúa þig.

469

You should start as early as you can.

Þú ættir að byrja eins snemma og þú getur.

470

You should start as early as you can.

Þú ættir að hefjast handa eins fljótt og þú getur.

471

Did you do your homework by yourself?

Vannstu heimavinnuna þína sjálf?

472

Did you do your homework by yourself?

Vannstu heimavinnuna þína sjálfur?

473

You are too old not to see the reason.

Þú ert of gamall til að sjá ekki ástæðuna.

474

You are too old not to see the reason.

Þú ert of gömul til að sjá ekki ástæðuna.

475

I take it that you are fully acquainted with the facts.

Ég geri ráð fyrir því að þú sért fyllilega kunnugur staðreyndunum.

476

You are too negligent of those around you.

Þú vanrækir þá sem eru í kringum þig of mikið.

477

You won’t be in time for school.

Þú verður of seinn í skólann.

478

You won’t be in time for school.

Þú munt ekki ná í skólann á réttum tíma.

479

You should give up drinking.

Þú ættir að hætta að drekka.

480

You should give up drinking.

Þú ættir að gefa drykkju upp á bátinn.

481

You should give up drinking and smoking.

Þú ættir að hætta að reykja og drekka.

482

You should give up drinking and smoking.

Þú ættir að gefa áfengi og tóbak upp á bátinn.

483

You ought not to have spent so much money on your hobby.

Þú hefðir ekki átt að eyða svona miklum pening á tómstundagamanið þitt.

484

Since you like to write letters, why don’t you drop her a line?

Fyrst þú hefur gaman af því að skrifa bréf, hví sendirðu henni ekki línu?

485

Are you writing a letter?

Ertu að skrifa bréf?

486

You needn’t have gone to the trouble.

Þú hefðir ekki þurft að leggja þetta á þig.

487

He looks young. He cannot be older than I.

Hann er unglegur. Hann getur ekki verið eldri en ég.

488

You are young. I, on the contrary, am very old.

Þú ert ung. Ég er aftur á móti mjög gömul.

489

You are young. I, on the contrary, am very old.

Þú ert ung. Ég er aftur á móti mjög gamall.

490

You are young. I, on the contrary, am very old.

Þú ert ungur. Ég er aftur á móti mjög gömul.

491

You are young. I, on the contrary, am very old.

Þú ert ungur. Ég er aftur á móti mjög gamall.

492

You should pay your debts.

Þú ættir að greiða skuldir þínar.

493

You should get your car fixed.

Þú ættir að láta gera við bílinn þinn.

494

You had better have your car washed.

Þú ættir að láta þrífa bílinn þinn.

495

You cannot be too careful when driving.

Það er ekki hægt að vera of varkár þegar maður er að keyra.

496

You had better not drive a car.

Þú ættir síður að keyra bíl.

497

Can you drive a car?

Kanntu að keyra bíl?

498

You don’t have to make an apology.

Þú þarft ekki að biðjast afsökunar.

499

You should apologize.

Þú ættir að biðjast afsökunar.

500

Don’t set your failure down to bad luck.

Ekki kenna óheppni um mistökin þín.

501

You should acknowledge your failure.

Þú verður að viðurkenna mistök þín.

502

You must work hard in order not to fail.

Þú verður að leggja hart að þér svo þér mistakist ekki.

503

Do you know how to use a dictionary?

Kanntu að nota orðabók?

504

You should learn how to use your dictionary.

Þú ættir að læra að nota orðabókina þína.

505

You are free to go home.

Þú ert frjáls til að fara heim.

506

You are free to go home.

Þér er frjálst að fara heim.

507

Do you have a room of your own?

Ertu með þitt eigið herbergi?

508

You should learn to restrain yourself.

Þú ættir að læra að hafa hemil á sjálfum þér.

509

You should be true to your friends.

Þú ættir að vera vinum þínum trúr.

510

You should be ashamed of your ignorance.

Þú ættir að skammast þín fyrir fáviskuna.

511

You must cut down on extra expenses in order to live within your means.

Þú verður að skera niður aukaútgjöld til að lifa ekki um efni fram.

512

You must account for your conduct.

Þú verður að svara fyrir framkomu þína.

513

You’ll have to answer for your behavior.

Þú munt þurfa að svara fyrir hegðun þína.

514

You are responsible for what you do.

Þú ert ábyrgur fyrir því sem þú gerir.

515

You are responsible for what you do.

Þú ert ábyrg fyrir því sem þú gerir.

516

You should be responsible for your actions.

Þú ert ábyrgur fyrir gerðum þínum.

517

You should be responsible for your actions.

Þú ert ábyrg fyrir gerðum þínum.

518

You should be ashamed of your conduct.

Þú ættir að skammast þín fyrir hegðun þína.

519

You can’t afford to neglect your health.

Þú átt ekki efni á að sinna ekki heilsunni.

520

You are at liberty to make use of this room in any way you please.

Þér er frjálst að nota þetta herbergi hvernig sem þér sýnist.

521

You must perform your duty.

Þú verður að sinna skyldu þinni.

522

You should be more thoughtful of your safety.

Þú ættir að hugsa betur um öryggi þitt.

523

You are responsible for what you have done.

Þú ert ábyrgur fyrir því sem þú hefur gert.

524

You are responsible for what you have done.

Þú ert ábyrg fyrir því sem þú hefur gert.

525

You should read such books as you consider important.

Þú ættir að lesa bækur sem þú telur mikilvægar.

526

You yourself have to finish it.

Þú sjálfur verður að ljúka því.

527

You yourself have to finish it.

Þú sjálf verður að ljúka því.

528

You must do it yourself.

Þú verður að gera það sjálfur.

529

You must do it yourself.

Þú verður að gera það sjálf.

530

You must admit that you are in the wrong.

Þú verður að viðurkenna að þú hafir rangt fyrir þér.

531

You should have introduced yourself.

Þú hefðir átt að kynna sjálfan þig.

532

You must control yourself.

Þú verður að hafa hemil á sjálfum þér.

533

You are the next in line for promotion.

Þú ert næstur til að fá stöðuhækkun.

534

There is need for improvement in your handwriting.

Rithönd þinni er ábótavant.

535

You ought to see a dentist.

Þú ættir að fara til tannlæknis.

536

You must employ your capital well.

Þú verður að nýta fjármagnið þitt vel.

537

You may as well prepare for your examination.

Þú getur allt eins undirbúið þig fyrir prófið.

538

You should study hard so that you can pass the examination.

Þú ættir að leggja þig fram við námið svo þú náir prófinu.

539

You are expected to pass the exam.

Það er búist við því af þér að þú náir prófinu.

540

Do you take me for a fool?

Telurðu mig vera fífl?

541

You can number me among your friends.

Þú mátt telja mig meðal vina þinna.

542

You need not have helped my son with his homework.

Þú hefðir ekki þurft að hjálpa syni mínum með heimavinnuna sína.

543

You may use my new car.

Þú mátt nota nýja bílinn minn.

544

You are welcome to the use of my yacht.

Þér er velkomið að nota snekkjuna mína.

545

I wish you had told me the truth.

Ég vildi óska að þú hefðir sagt mér sannleikann.

546

You should have told me the truth.

Þú hefðir átt að segja mér sannleikann.

547

You lied to me, didn’t you?

Þú laugst að mér, er það ekki?

548

I think you had better stay with us.

Ég hugsa að þú ættir heldur að gista hjá okkur.

549

You ought to have come to our party.

Þú hefðir átt að koma í teitina okkar.

550

You are to stay here until we come back.

Þú átt að bíða hér þar til við komum aftur.

551

All you have to do is to wait for me to return.

Það eina sem þú þarft að gera er að bíða eftir að ég snúi aftur.

552

Can you imagine me making a cake?

Geturðu ímyndað þér ég að baka köku?

553

You have only to follow the directions.

Þú þarft einungis að fylgja leiðbeiningunum.

554

You must learn to obey instructions.

Þú verður að læra að fylgja fyrirmælum.

555

You finally succeeded in getting a job.

Þér tókst loksins að finna vinnu.

556

You finally succeeded in getting a job.

Þér tókst á endanum að finna fá vinnu.

557

You were late for work.

Þú varst of seinn í vinnuna.

558

You had better take an umbrella with you.

Þú ættir að taka regnhlíf með þér.

559

All you have to do is wash the dish.

Það eina sem þú þarft að gera er að þrífa diskinn.

560

Did you call me up last night?

Hringdirðu í mig í gær?

561

You are guilty of murder.

Þú ert sekur um morð.

562

You ought to have come to see me yesterday.

Þú hefðir átt að koma að hitta mig í gær.

563

Did you go out last night?

Fórstu út í gær?

564

You didn’t come to school yesterday, did you?

Þú komst ekki í skólann í gær, er það?

565

You did not come to school yesterday.

Þú komst ekki í skólann í gær.

566

Did you hear about the fire yesterday?

Heyrðirðu um eldsvoðann í gær?

567

You must do your best.

Þú verður að gera þitt besta.

568

You should be ready for the worst.

Þú ættir að vera búinn undir það versta.

569

You should be ready for the worst.

Þú ættir að vera búin undir það versta.

570

It would be better for you to stay in bed today.

Það væri betra fyrir þig að halda þig í rúminu í dag.

571

You don’t have to go to the party unless you want to.

Þú þarft ekki að fara í teitina nema þú viljir.

572

You made a wise choice.

Þú tókst skynsama ákvörðun.

573

You did an excellent job.

Þú vannst frábært starf.

574

Didn’t you see a dog pass through the yard?

Sástu ekki hund fara í gegnum garðinn?

575

You had better give up smoking for your health.

Þú ættir að hætta að reykja vegna heilsunnar.

576

You have to turn in the reports on Monday.

Þú verður að skila skýrslunum á mánudaginn.

577

How many times a month do you write home?

Hversu oft í mánuði skrifarðu heim?

578

You must make up your mind, and that at once.

Þú verður að ákveða þig og það strax.

579

You need to have friends who can help you out.

Þú þarft vini sem geta hjálpað þér.

580

What do you base your theory on?

Á hverju byggir þú kenningu þína?

581

You do your part and I’ll do the rest.

Gerðu þinn hluta og ég skal gera afganginn.

582

You are wearing your socks inside out.

Þú ert í sokkunum öfugum.

583

You need not take off your shoes.

Þú þarft ekki að taka af þér skóna.

584

You need not take off your shoes.

Þú þarft ekki að fara úr skónum.

585

I suppose you’re hungry.

Ég býst við því að þú sért svangur.

586

You needn’t have hurried to the airport.

Þú hefðir ekki þurft að flýta þér út á flugvöllinn.

587

Do you ever dream about flying through the sky?

Dreymir þig nokkurntíma um að fljúga um himininn?

588

Have you ever been to Kyushu?

Hefurðu nokkurntíma komið til Kjúshú?

589

I think you had better take a rest.

Ég hugsa að þú ættir að hvíla þig.

590

You have no need to hurry.

Þú þarft ekkert að flýta þér.

591

You need not have hurried.

Þú hefðir ekki þurft að flýta þér.

592

You needn’t have hurried; you’ve arrived too early.

Þú hefðir ekki þurft að flýta þér. Þú ert kominn of snemma.

593

Do you know who Rie Miyazawa is?

Veistu hver Rie Miyazawa er?

594

Where are you going to spend the vacation?

Hvert ætlarðu að fara í fríinu?

595

You are in need of a holiday.

Þú þarfnast frís.

596

You must go up the hill.

Þú verður að fara upp hæðina.

597

You look pale.

Þú lítur föl út.

598

You look pale.

Þú lítur fölur út.

599

You look pale. You had better lie down in bed at once.

Þú lítur föl út. Þú ættir að leggjast í rúmið undir eins.

600

Can you swim?

Kanntu að synda?

601

Can you swim?

Geturðu synt?

602

How many days will you remain in London?

Í hversu marga daga verðurðu í London?

603

You must make up for the loss.

Þú verður að vinna upp fyrir tapið.

604

Don’t you like apples?

Finnast þér epli ekki góð?

605

You had better put on a raincoat.

Þú ættir að fara í regnfrakka.

606

You had better put on a raincoat.

Þú ættir að fara í regnkápu.

607

You don’t like love stories.

Þér líkar ekki við ástarsögur.

608

You are too ready to speak ill of others.

Þú ert of fljótur að tala illa um aðra.

609

How dare you speak to me like that?

Hvernig dirfistu að tala svona við mig?

610

How dare you speak like that!

Hvernig dirfistu að tala svona?

611

You have a good chance to get well.

Þú hefur góðar líkur á því að ná þér.

612

How dare you say that?

Hvernig dirfistu að segja þetta?

613

You must study more.

Þú verður að læra meira.

614

You should be more careful.

Þú ættir að vera varkárari.

615

You should have been more careful with your health.

Þú hefðir átt að passa betur upp á heilsuna þína.

616

You ought to have been more careful.

Þú hefðir átt að vera varkárari.

617

You need to exercise more.

Þú verður að æfa þig meira.

618

You need to study harder.

Þú verður að leggja harðar að þér við námið.

619

You should have worked harder.

Þú hefðir átt að leggja harðar að þér við vinnuna.

620

I think it necessary for you to study harder.

Ég hugsa að þú þurfir að leggja harðar að þér við námið.

621

You should have been more careful.

Þú hefðir átt að vera varkárari.

622

You belong in a better place than this.

Þú átt heima á betri stað en þessum.

623

You should have come earlier.

Þú hefðir átt að koma fyrr.

624

Do you like Mozart’s music?

Líkar þér tónlist Mozarts?

625

Do you like Mozart’s music?

Finnst þér tónlist Mozarts góð?

626

Do you want anything?

Langar þig í eitthvað?

627

Do you want anything?

Viltu eitthvað?

628

Why can’t you come?

Af hverju geturðu ekki komið?

629

Why did you try to run away?

Af hverju reyndirðu að hlaupa í burtu?

630

Why did you try to run away?

Af hverju reyndirðu að strjúka?

631

Why did you not go to the office?

Af hverju fórstu ekki á skrifstofuna?

632

How long have you been in Japan?

Hversu lengi hefurðu verið í Japan?

633

How long have you been in Japan?

Hvað hefurðu verið lengi í Japan?

634

How often do you go abroad?

Hversu oft ferðu til útlanda?

635

You can always count on Tom.

Þú getur alltaf stólað á Tom.

636

You can always count on Tom.

Þú getur alltaf reitt þig á Tom.

637

You’re a friend of Tom’s, eh?

Þú ert vinur Toms, ekki satt?

638

How do you get to school?

Hvernig ferðu í skólann?

639

Which club do you belong to?

Í hvaða félagi ertu?

640

How high can you jump?

Hversu hátt geturðu hoppað?

641

How high can you jump?

Hvað geturðu hoppað hátt?

642

How tall are you?

Hversu hár ertu?

643

How tall are you?

Hversu hávaxinn ertu?

644

How tall are you?

Hversu há ertu?

645

How tall are you?

Hversu hávaxin ertu?

646

Which college are you aiming for?

Hvaða háskóla stefnirðu á?

647

Where do you attend high school?

Í hvaða framhaldsskóla ertu?

648

How about you?

Hvað með þig?

649

What are you doing?

Hvað ertu að gera?

650

How did you come up with such a good excuse?

Hvernig datt þér svona góð afsökun í hug?

651

You are not to do that.

Þú átt ekki að gera þetta.

652

You may as well keep it a secret.

Þú gætir allt eins haldið því leyndu.

653

You can bank on that.

Þú getur stólað á það.

654

Who did you give it to?

Hverjum gafstu hann?

655

Who did you give it to?

Hverjum gafstu hana?

656

Who did you give it to?

Hverjum gafstu það?

657

You could have done it.

Þú hefðir getað það.

658

You could have done it.

Þú hefðir getað gert það.

659

Have you finished it?

Ertu búinn með hann?

660

Have you finished it?

Ertu búin með hann?

661

Have you finished it?

Ertu búinn með hana?

662

Have you finished it?

Ertu búin með hana?

663

Have you finished it?

Ertu búinn með það?

664

Have you finished it?

Ertu búin með það?

665

Did you buy it on the black market?

Keyptirðu það á svarta markaðinum?

666

You needn’t do it at once.

Þú þarft ekki að gera það undir eins.

667

You must do it at once.

Þú verður að gera það undir eins.

668

When did you finish it?

Hvenær kláraðirðu það?

669

When did you finish it?

Hvenær laukstu því?

670

You have to cope with those difficult problems.

Þú verður að takast á við þessi erfiðu vandamál.

671

You’re going about it in the wrong way.

Þú ferð að því á rangan hátt.

672

Are you in favor of the workers getting more money?

Ertu fylgjandi því að verkamennirnir fái meiri pening?

673

Do you know the reason?

Þekkirðu ástæðuna?

674

Could you solve the problem?

Geturðu leyst vandamálið?

675

Could you solve the problem?

Geturðu leyst dæmið?

676

You should have introduced yourself to the girl.

Þú hefðir átt að kynna sjálfan þig fyrir stúlkunni.

677

You must return the book to him.

Þú verður að skila bókinni til hans.

678

You need not have bought the book.

Þú hefðir ekki þurft að kaupa bókina.

679

You may keep the book.

Þú mátt eiga bókina.

680

You may keep the book.

Þú mátt halda bókinni.

681

You will not be able to go through the book so quickly.

Þú munt ekki geta komist svo hratt í gegnum bókina.

682

Are you for or against the bill?

Ertu með eða á móti frumvarpinu?

683

You ought to know better at your age.

Þú ættir að vita betur þetta gamall.

684

You ought to have seen the exhibition.

Þú hefðir átt að sjá sýninguna.

685

Are you in favor of or against that policy?

Ertu með eða á móti stefnunni?

686

You should apply for that post.

Þú ættir að sækja um þessa stöðu.

687

Do you know where the girl lives?

Veistu hvar stelpan býr?

688

Have you finished reading the novel?

Ertu búinn að lesa skáldsöguna?

689

Are you sure about the cost of that car?

Ertu viss um verðið á þessum bíl?

690

You should emphasize that fact.

Þú ættir að leggja áherslu á þá staðreynd.

691

You have no business complaining about the matter.

Þú hefur ekkert að gera með að kvarta yfir málinu.

692

Did you watch the game?

Horfðirðu á leikinn?

693

Did you cut the paper?

Skarstu blaðið?

694

Did you cut the paper?

Klipptirðu blaðið?

695

You must look after the child.

Þú verður að líta eftir barninu.

696

You must look after the child.

Þú verður að hugsa um barnið.

697

You may as well do the task now.

Þú mættir eins inna verkið af hendi núna.

698

Will you take on the job?

Viltu taka verkið að þér?

699

You have to overcome the difficulties.

Þú verður að yfirstíga erfiðleikana.

700

You have a responsibility to explain that behavior to me.

Þú hefur skyldu til að útksýra þessa hegðun fyrir mér.

701

You owe me an apology for that.

Þú skuldar mér afsökunarbeiðni fyrir það.

702

You have to account for the result.

Þú verður að skýra frá niðurstöðunum.

703

You must inform your superior of the results.

Þú verður að tilkynna yfirmönnum þínum niðurstöðurnar.

704

You are responsible for the result.

Þú berð ábyrgð á niðurstöðunni.

705

You are responsible for the result.

Þú berð ábyrgð á útkomunni.

706

Do you deny that you went there?

Neitarðu því að hafa farið þangað?

707

All you have to do is to meet her there.

Það eina sem þú þarft að gera er að hitta hana þar.

708

You’re wet through.

Þú ert holdvot.

709

You’re wet through.

Þú ert holdvotur.

710

You aren’t a spy, are you?

Þú ert ekki njósnari, er það nokkuð?

711

I hear that you’ve been ill.

Ég heyri að þú hafir verið veikur.

712

You should have told me a long time ago.

Þú hefðir átt að segja mér fyrir löngu.

713

You’d better set off at once.

Þú ættir að leggja af stað undir eins.

714

You’ll get well soon.

Þér mun brátt batna.

715

You’ve got it in one. That’s right.

Þú náðir því í einni. Það er rétt.

716

You will soon get accustomed to living here.

Þú munt brátt venjast því að búa hér.

717

It is necessary for you to start at once.

Það er nauðsynlegt að þú byrjir undir eins.

718

You had better start at once.

Þú ættir að byrja undir eins.

719

You will soon be convinced I am right.

Þú munt brátt sannfærast um að ég hafi rétt fyrir mér.

720

You may as well begin at once.

Þú getur allt eins byrjað undir eins.

721

Since you have nothing to do with this matter, you don’t have to worry.

Fyrst þú hefur ekkert með þetta að gera þarftu ekki að hafa neinar áhyggjur.

722

Where are you from in Canada?

Hvaðan í Kanada ertu?

723

Have you ever visited the office where your father works?

Hefurðu einhverntíma farið á skrifstofuna þar sem pabbi þinn vinnur?

724

You don’t get up as early as your sister.

Þú ferð ekki eins snemma á fætur og systir þín.

725

You look just like your big brother.

Þú lítur alveg eins út og stóri bróðir þinn.

726

Aren’t you happy?

Ertu ekki hamingjusamur?

727

You have done very well.

Þú hefur staðið þig mjög vel.

728

What time do you usually get up?

Klukkan hvað ferðu yfirleitt á fætur?

729

What time do you usually go to bed?

Klukkan hvað ferðu yfirleitt í háttinn?

730

You have to leave home at six.

Þú verður að fara að heiman klukkan sex.

731

You must be at the station by 5 o’clock.

Þú verður að vera á stöðinni fyrir klukkan fimm.

732

You must be here till five.

Þú verður að vera hér til klukkan fimm.

733

You look the way your father did thirty years ago.

Þú lítur út eins og pabbi þinn fyrir þrjátíu árum.

734

You’ll be able to drive a car in a few days.

Þú munt geta keyrt bíl eftir nokkra daga.

735

You may as well have a day off, because you have been overworking those days.

Þú mátt alveg eins fá frídag þar sem þú hefur unnið of mikið þessa daga.

736

I would rather you had a day off.

Ég mundi heldur vilja að þú ættir frídag.

737

I would rather you had a day off.

Ég mundi heldur vilja að þú tækir þér frídag.

738

Can you do it in one day?

Geturðu gert það á einum degi.

739

It doesn’t matter whether your answer is right or wrong.

Það skiptir ekki máli hvort svarið þitt sé rétt eða rangt.

740

Go back to your seat.

Farðu aftur í sætið þitt.

741

Go back to your seat.

Snúðu aftur í sætið þitt.

742

Go back to your seat.

Farið aftur í sætin ykkar.

743

Go back to your seat.

Snúið aftur í sætin ykkar.

744

We will make an exception of your case.

Við munum gera undantekningu í þínu tilviki?

745

Where do you come from?

Hvaðan ertu?

746

Your conduct is beyond bearing.

Hegðun þín er óþolandi.

747

You have the freedom to travel wherever you like.

Þú hefur frelsið til að ferðast hvert sem þú vilt.

748

You have the freedom to travel wherever you like.

Þú hefur frelsi til að ferðast hvert sem þú vilt.

749

Your words are as good as violence.

Orð þín jafnast á við ofbeldi.

750

You may be right.

Þú kannt að hafa rétt fyrir þér.

751

What you say is right.

Það sem þú segir er rétt.

752

I find it difficult to believe.

Ég á erfitt með að trúa því.

753

Your words must correspond with your actions.

Orð þín verða að passa við gerðir þínar.

754

Aren’t you pushing it too far?

Ertu ekki að ganga of langt með það?

755

While I see what you say, I can’t accept your offer.

Þótt ég skilji hvað þú ert að segja get ég ekki samþykkt tilboðið þitt.

756

All that you say is perfectly correct.

Allt sem þú segir er fullkomlega rétt.

757

What you say is usually true.

Það sem þú segir er yfirleitt satt.

758

What you say is quite different from what I heard from him.

Það sem þú segir er allt annað en það sem ég heyrði frá honum.

759

I can’t see what you mean.

Ég skil ekki hvað þú ert að meina.

760

I can’t see what you mean.

Ég sé ekki hvað þú ert að meina.

761

You should pay more attention to what you say.

Þú ættir að huga betur að því sem þú segir.

762

There is much truth in what you say.

Það er mikill sannleikur í því sem þú segir.

763

If what you say is true, it follows that he has an alibi.

Ef það sem þú segir er satt, fylgir að hann er með fjarvistarsönnun.

764

I don’t follow.

Ég skil ekki.

765

I don’t follow.

Ég fylgi ekki.

766

I don’t get what you mean.

Ég skil ekki hvað þú meinar.

767

Your study will bear fruit.

Rannsókn þín mun bera ávöxt.

768

What’s become of your dog?

Hvað er orðið af hundinum þínum?

769

I have been anxious about your health.

Ég hef verið kvíðinn yfir heilsufari þínu.

770

I envy your good health.

Ég öfunda þig hvað þú ert hraustur.

771

Your conclusion is highly arguable.

Niðurstaðan þín er afar umdeilanleg.

772

Your decision is open to some debate.

Það má deila nokkuð um ákvörðun þína.

773

Your plan is of no earthly use.

Áætlunin þín er fyllilega gagnslaus.

774

Your scheme is like a house built on the sand.

Ráðabruggið þitt er eins og hús byggt á sandi.

775

Your plan is bound to fail.

Áætlunin þín er dæmd til að mistakast.

776

Tell me about your plan.

Segðu mér frá áætluninni þinni.

777

Admittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.

Vissulega er vit í áætluninni þinni en ég held samt að það verði mjög erfitt að framfylgja henni.

778

There is a big hole in your stocking.

Það er stórt gat í sokkabuxunum þínum.

779

Your shoes do not go with the suit.

Skórnir þínir passa ekki við jakkafötin.

780

Your shoes are here. Where are mine?

Skórnir þínir eru hérna. Hvar eru mínir?

781

Your shoes are here.

Skórnir þínir eru hérna.

782

I’m sick of listening to your complaints.

Ég er þreyttur á að hlusta á kvartanir þínar.

783

I cannot help laughing at your folly.

Ég get ekki annað en hlegið að fólsku þinni.

784

You can read any book that interests you.

Þú getur lesið hvaða bók sem vekur áhuga þinn.

785

I forbid you to smoke.

Ég banna þér að reykja.

786

The sooner you return, the happier your father will be.

Því fyrr sem þú snýrð aftur, því glaðari verður pabbi þinn.

787

Leave your desk as it is.

Skildu við skrifborðið þitt eins og það er.

788

I think your basic theory is wrong.

Ég held að grundvallarkenningin þín sé röng.

789

Your wish will come true in the near future.

Ósk þín mun verða að veruleika í nánustu framtíð.

790

What’s your wish?

Hvers óskarðu?

791

What’s your wish?

Hver er óskin þín?

792

Your eyes remind me of stars.

Augun þín minna mig á stjörnur.

793

Your eyes remind me of stars.

Augu þín minna mig á stjörnur.

794

That is no business of yours.

Það kemur þér ekki við.

795

That is no business of yours.

Þér kemur það ekki við.

796

Where is your school?

Hvar er skólinn þinn?

797

How many pupils are there in your school?

Hversu margir nemendur eru í skólanum þínum?

798

Your house needs repairing.

Húsið þitt þarfnast lagfæringar.

799

Your house is three times as large as mine.

Húsið þitt er þrisvar sinnum stærra en mitt.

800

What direction does your house face?

Í hvaða átt snýr húsið þitt?

801

Make a sketch of your house.

Gerðu skyssu af húsinu þínu.

802

I count on your help.

Ég reiði mig á hjálp þína.

803

Without your assistance I would have failed.

Án þinnar aðstoðar hefði mér mistekist.

804

I am ready to do anything for you.

Ég er tilbúinn til að gera allt fyrir þig.

805

What’s the weight of your suitcase?

Hversu mikið vegur ferðataskan þín?

806

Your mother must have been beautiful when she was young.

Mamma þín hlýtur að hafa verið falleg þegar hún var ung.

807

I am looking forward to seeing you.

Ég hlakka til að hitta þig.

808

I am looking forward to seeing you.

Ég hlakka til að sjá þig.

809

It’s not the time but the will that you lack.

Það er ekki tíma heldur vilja sem þig skortir.

810

He is no more a fool than you are.

Hann er engu meira flón en þú.

811

You and I are very good friends.

Þú og ég erum mjög góðir vinir.

812

You and I are very good friends.

Þú og ég erum mjög góðar vinkonur.

813

Either you or I have to go there.

Annað hvort okkar þarf að fara þangað.

814

It is hard to distinguish you from your brother.

Það er erfitt á greina á milli þín og bróður þíns.

815

I would prefer to speak to you in private.

Ég mundi heldur vilja tala við þig í einrúmi.

816

You two are the nucleus of the team.

Þið tvö eruð kjarni liðsins.

817

I’ll get something to drink for both of you.

Ég skal sækja eitthvað að drekka fyrir ykkur bæði.

818

Divide the cake among you three.

Deilið kökunni meðal ykkar þriggja.

819

How old will you be next year?

Hversu gamall verðurðu á næsta ári?

820

How old will you be next year?

Hversu gömul verðurðu á næsta ári?

821

What are you learning from the teacher?

Hvað ertu að læra af kennaranum?

822

You are young boys.

Þið eruð ungir drengir.

823

You are young boys.

Þið eruð ungir piltar.

824

You are young boys.

Þið eruð ungir strákar.

825

You belong to the next generation.

Þú tilheyrir næstu kynslóð.

826

You are to hand in your assignments by Monday.

Þú átt að skila inn verkefnunum þínum fyrir mánudaginn.

827

You didn’t need to hurry.

Þú þurftir ekki að flýta þér.

828

You must conform to the rules.

Þið verðið að laga ykkur að reglunum.

829

You must conform to the rules.

Þú verður að fylgja reglunum.

830

What do you learn at school?

Hvað lærðirðu í skólanum?

831

You should try to be more polite.

Þú ættir að reyna að vera kurteisari.

832

All of you are diligent.

Þið eruð öll iðin.

833

You must start at once.

Þið verðið að byrja undir eins.

834

You must study hard and learn many things.

Þið verðið að leggja hart að ykkur við námið og læra margt.

835

All you have to do is to learn this sentence by heart.

Allt sem þið þurfið að gera er að læra þessa setningu utanað.

836

Are you students at this school?

Eruð þið nemendur við þennan skóla?

837

You have to share the cake equally.

Þú verður að deila kökunni jafnt.

838

Compare your translation with the one on the blackboard.

Berðu þýðinguna þína saman við þá á töflunni.

839

Compare your sentence with the one on the blackboard.

Berðu setninguna þína saman við þá á töflunni.

840

Who is your teacher?

Hver er kennarinn þinn?

841

What was the cause of your quarrel?

Hver voru orsök deilunnar ykkar?

842

I wonder which of you will win.

Ég spyr mig hvort ykkar muni vinna.

843

There are merits and demerits to both your opinions so I’m not going to decide right away which to support.

Það eru kostir og gallar við skoðanir hvors tveggja ykkar svo ég ætla ekki að ákveða strax hvorn ég mun styðja.

844

There are merits and demerits to both your opinions so I’m not going to decide right away which to support.

Það eru kostir og gallar við skoðanir hvorrar tveggja ykkar svo ég ætla ekki að ákveða strax hvora ég mun styðja.

845

There are merits and demerits to both your opinions so I’m not going to decide right away which to support.

Það eru kostir og gallar við skoðanir hvors tveggja ykkar svo ég ætla ekki að ákveða strax hvort ég mun styðja.

846

Your team is stronger than ours.

Liðið þitt er sterkara en okkar.

847

Any of you can do it.

Hvert ykkar getur gert það.

848

Any of you can do it.

Hver ykkar getur gert það.

849

Which of you came here first?

Hvor ykkar kom hingað fyrst?

850

Which of you came here first?

Hvort ykkar kom hingað fyrst?

851

Which of you came here first?

Hver ykkar kom hingað fyrst?

852

Which of you came here first?

Hvert ykkar kom hingað fyrst?

853

Which of you came here first?

Hver ykkar komu hingað fyrst?

854

Did any of you gentlemen wait on this man?

Þjónaði einhver ykkar þessum manni?

855

I think I might join you, but I haven’t decided yet.

Ég hugsa að ég kunni að slást í för með ykkur en ég hef ekki ákveðið mig enn.

856

Just as you treat me, so I will treat you.

Rétt eins og þú hagar þér gagnvart mér, svo mun ég haga mér gagnvart þér.

857

I took it for granted that you would come.

Ég tók því sem gefnu að þú mundir koma.

858

I had no idea that you were coming.

Ég hafði ekki hugmynd að þú værir að koma.

859

It doesn’t matter whether you come or not.

Það skiptir engu hvort þú komir eða ekki.

860

It doesn’t matter whether you come or not.

Það skiptir ekki máli hvort þú komir eða ekki.

861

It does not matter to me whether you come or not.

Það skiptir mig engu hvort þú komir eða ekki.

862

It’s a pity that you can’t come.

Það er synd að þú getur ekki komið.

863

It’s a pity that you can’t come.

Það er synd að þú kemst ekki.

864

What is it that you want?

Hvað viltu?

865

I want you.

Ég vil þig.

866

I’m amazed by the ease with which you solve the problem.

Ég furða mig á því hve auðveldlega þú leysir vandamálið.

867

I will have left when you return.

Ég mun vera farinn þegar þú kemur aftur.

868

He will have left here by the time you return.

Hann verður farinn þegar þú kemur aftur.

869

I take it from your silence that you are not satisfied with my answer.

Ég ræð af þögn þinni að þú ert ekki sátt við svarið mitt.

870

I want to know if you’ll be free tomorrow.

Mig langar að vita hvort þú sért laus á morgun.

871

I am glad that you have returned safe.

Ég er glaður að þú hefur snúið heil aftur.

872

What would you do if you were in my place?

Hvað mundirðu gera ef þú værir í mínum sporum?

873

What would you do if you were in my place?

Hvað mundir þú gera ef þú værir í mínum sporum?

874

What would you do in my place?

Hvað mundirðu gera í mínum sporum?

875

The information you gave me is of little use.

Upplýsingarnar sem þú gafst mér eru lítils virði.

876

You or I will be chosen.

Annar hvor okkar verður valinn.

877

You or I will be chosen.

Önnur hvor okkar verður valin.

878

You or I will be chosen.

Annað hvort okkar verður valið.

879

If you’re busy, I’ll help you.

Ef þú ert upptekinn mun ég hjálpa þér.

880

If you’re busy, I’ll help you.

Ef þú ert upptekin mun ég hjálpa þér.

881

Didn’t they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Var þér ekki kennd almenn skynsemi rétt eins og vélritun í skólanum sem þú sóttir?

882

I noticed you entering my room.

Ég tók eftir að þú komst inn í herbergið mitt.

883

I will lend you whatever book you need.

Ég mun lána þér hvaða bók sem þú þarft.

884

I will lend you whatever book you need.

Ég mun lána þér hverja þá bók sem þú þarft.

885

I need you.

Ég þarfnast þín.

886

I need you.

Ég þarf þig.

887

Either you or she has to go there.

Annað hvort ykkar þarf að fara þangað.

888

We thought it wrong that you should punish him.

Okkur þótti það rangt að þú skyldir refsa honum.

889

We were just talking about you when you called.

Við vorum einmitt að tala um þig þegar þú hringdir.

890

It is plain that you have done this before.

Það er augljóst að þú hefur gert þetta áður.

891

I know you are rich.

Ég veit að þú ert ríkur.

892

I know you are rich.

Ég veit að þú ert rík.

893

I know you are rich.

Ég veit að þið eruð ríkar.

894

I know you are rich.

Ég veit að þið eruð ríkir.

895

I know you are rich.

Ég veit að þið eruð rík.

896

It is a pity that you cannot travel with us.

Það er synd að þú getur ekki ferðast með okkur.

897

I’m looking forward to hearing from you.

Ég hlakka til að heyra frá þér.

898

The sky promises fair weather.

Himininn lofar góðu veðri.

899

How far is it to the airport?

Hversu langt er til flugvallarins?

900

The airport was closed because of the fog.

Flugvöllurinn var lokaður sökum þokunnar.

901

The airport was closed because of the fog.

Flugvöllurinn var lokaður vegna þokunnar.

902

The airport was closed because of the fog.

Flugvellinum var lokað sökum þokunnar.

903

The airport was closed because of the fog.

Flugvellinum var lokað vegna þokunnar.

904

How long does it take to your office from the airport?

Hversu langan tíma tekur að fara á skrifstofuna þína frá flugvellinum?

905

No living thing could live without air.

Engin lifandi vera gæti lifað án lofts.

906

The sky is blue.

Himinninn er blár.

907

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Vélin hans fer til Hong Kong klukkan 2:00 e.h.

908

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Vélin hans fer til Hong Kong klukkan tvö eftir hádegi.

909

His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.

Vélin hans fer til Hong Kong klukkan 14:00.

910

The sky brightened.

Himinninn lýstist upp.

911

The sky brightened.

Það birti yfir himninum.

912

No cross, no crown.

Enginn verður óbarinn biskup.

913

It is man’s lot to suffer.

Það er hlutskipti mannsins að þjást.

914

By September I will have known her for a whole year.

Í september mun ég hafa þekkt hana í heilt ár.

915

He works for a bank.

Hann vinnur fyrir banka.

916

Money is the measure of worth.

Peningar eru mælikvarði velgengninnar.

917

It is foolish to equate money with happiness.

Það er flónska að leggja peninga að jöfnu við hamingju.

918

I have little money.

Ég á lítið af pening.

919

I have a little money.

Ég á smá pening.

920

Keep the money in a safe place.

Geymdu peningana á öruggum stað.

921

I have no money, but I have dreams.

Ég á enga peninga, en ég á mér drauma.

922

Poor as he is, he is generous.

Fátækur eins og hann er, er hann gjafmildur.

923

Money is welcome everywhere.

Peningar eru allstaðar velkomnir.

924

There is a lot of money.

Það er mikið af peningum.

925

I have some money with me.

Ég er með einhvern pening á mér.

926

I wouldn’t like to be in his position, for all his wealth.

Ég mundi ekki vilja vera í hans stöðu, þrátt fyrir allan hans auð.

927

Gold is more precious than any other metal.

Gull er verðmætara en nokkur annar málmur.

928

The price of gold fluctuates daily.

Verðið á gulli flöktir daglega.

929

It is certain that the price of gold will go up.

Það er víst að verðið á gulli muni fara upp.

930

Send me the best employees that money can buy. Money is no object.

Sendu mér besta starfsfólkið sem hægt er að fá. Peningar skipta þar engu.

931

Money can’t buy happiness.

Þú kaupir ekki hamingjuna.

932

The whole neighborhood was surprised at the news.

Allir í hverfinu urðu undrandi á fréttunum.

933

Our American neighbor will have lived in Japan for five years next year.

Bandaríski nágranninn okkar mun hafa búið í Japan í fimm ár á næsta ári.

934

I have seen little of him of late.

Ég hef séð lítið af honum undanfarið.

935

The number of Japanese students returning after life abroad has been increasing as of late.

Fjöldi japanskra nemenda á heimleið eftir að hafa búið í útlöndum hefur verið að aukast undanfarið.

936

I’m looking forward to seeing you again before long.

Ég hlakka til að hitta þig aftur áður en langt um líður.

937

I’m looking forward to hearing from you soon.

Ég hlakka til að heyra í þér bráðlega.

938

I’m looking forward to seeing you before long.

Hann hlakkar til að hitta þig áður en langt um líður.

939

We will soon most likely be charged for garbage disposal by how much of it there is.

Bráðlega verðum við líklega rukkuð fyrir sorphirðingu eftir magni.

940

I look forward to meeting you again soon.

Ég hlakka til að hitta þig bráðum aftur.

941

What is the emergency telephone number?

Hvert er símanúmer Neyðarþjónustunnar?

942

Report to the emergency room.

Tilkynntu þig til starfa í neyðarmóttökunni.

943

I canceled my appointment because of urgent business.

Ég aflýsti tímanum mínum vegna áríðandi mála.

944

I canceled my appointment because of urgent business.

Ég aflýsti tímanum mínum vegna áríðandi viðskipta.

945

I need to make an urgent call. Is there a public phone near here?

Þarf að áríðandi að hringja. Er almenningssími hér nærri?

946

Don’t look to me for any help except in case of emergency.

Ekki leita til mín um hjálp nema í neyðartilfellum.

947

In case of an emergency, call the police.

Í neyðartilvikum, skal hringja í lögregluna.

948

This rule doesn’t apply to emergencies.

Þessi regla gildir ekki um neyðartilvik.

949

This rule doesn’t apply to emergencies.

Þessi regla á ekki við í neyðartilvikum.

950

What number should I call in case of an emergency?

Í hvaða númer á ég að hringja í neyðartilfellum?

951

I asked for a seat in the no-smoking section.

Ég bað um sæti í reyklausu.

952

Turn on your back.

Veltu þér yfir á bakið.

953

Between astonishment and sorrow, she could not speak a word.

Hún var svo hissa og sorgmædd að hún kom ekki upp orði.

954

Astonishment deprived me of speech.

Undrun gerði mig orðlausan.

955

Her eyes become round in surprise.

Augun hennar urðu kringlótt af undrun.

956

I stared back at her in surprise.

Ég starði til baka á hana í undrun.

957

To my surprise, she was alive.

Mér til undrunar var hún á lífi.

958

To my surprise, she could not answer the question.

Mér til undrunar gat hún ekki svarað spurningunni.

959

To my surprise, there were no people in the village.

Mér til undrunar var ekkert fólk í þorpinu.

960

What a surprise!

Hvílík óvænt uppákoma!

961

To my surprise, they ate the meat raw.

Mér til undrunar átu þau kjötið hrátt.

962

To my great surprise, we won!

Mér til mikillar undrunar unnum við!

963

To my surprise, the door was unlocked.

Mér til undrunar voru dyrnar ólæstar.

964

To our surprise, she has gone to Brazil alone.

Okkur til undrunar er hún farin einsömul til Brasilíu.

965

To my surprise, she spoke English very well.

Mér til undrunar talaði hún mjög góða ensku.

966

To my surprise, he got married to a very beautiful actress.

Mér til undrunar kvæntist hann mjög fallegri leikkonu.

967

To my surprise, he failed the examination.

Mér til undrunar féll hann á prófinu.

968

To my surprise, he refused my offer.

Mér til undrunar hafnaði hann boðinu mínu.

969

To my surprise, he had a beautiful voice.

Mér til undrunar var hann með fallega rödd.

970

To our surprise, Tom came to our party with Mary.

Okkur til undrunar kom Tom í teitina okkar með Mary.

971

To my surprise, the anthropologist was accused of murder.

Mér til undrunar var mannfræðingurinn sakaður um morð.

972

Hasn’t he looked at himself in a mirror?

Hefur hann ekki litið á sjálfan sig í spegli?

973

Don’t break a mirror.

Ekki brjóta spegil.

974

A mirror reflects light.

Spegill endurvarpar ljósi.

975

A mirror reflects light.

Spegill endurkastar ljósi.

976

The professor’s boring lecture put me to sleep.

Leiðinlegi fyrirlestur prófessorsins svæfði mig.

977

The vicar often refers to the Bible in his sermon.

Presturinn vísar oft í Biblíuna í predikun sinni.

978

Excuse me, but let me have another look at the photo.

Afsakið, leyfðu mér að líta aftur á myndina.

979

Kyoto gets lots of visitors from all over the world.

Kýótó fær mikið af ferðamönnum hvaðanæva úr heiminum.

980

Summers are very hot in Kyoto.

Sumur í Kíótó eru mjög heit.

981

Please hide the blueberry jam where Takako can’t see it.

Vinsamlegast feldu bláberjasultuna þar sem Takako getur ekki séð hana.

982

Meeting my old friend was very pleasant.

Það var mjög ánægjulegt að hitta gamla vin minn.

983

We needn’t have hurried.

Við hefðum ekki þurft að flýta okkur.

984

You don’t have to hurry.

Þú þarft ekki að flýta þér.

985

You don’t have to hurry.

Þið þurfið ekki að flýta ykkur.

986

There’s no hurry.

Það er engin þörf á að flýta sér.

987

We didn’t need to hurry.

Við þurftum ekki að flýta okkur.

988

Let’s hurry up.

Flýtum okkur.

989

Hurry up, or you will be late.

Flýttu þér eða þú verður seinn.

990

Hurry up, or you will be late.

Flýttu þér eða þú verður sein.

991

Hurry up, or you will be late.

Flýtið ykkur eða þið verðið seinir.

992

Hurry up, or you will be late.

Flýtið ykkur eða þið verðið seinar.

993

Hurry up, or you will be late.

Flýtið ykkur eða þið verðið sein.

994

You will miss the train if you don’t hurry.

Þú munt missa af lestinni ef þú flýtir þér ekki.

995

You will miss the train if you don’t hurry.

Þú missir af lestinni ef þú flýtir þér ekki.

996

You will miss the train if you don’t hurry.

Þið munuð missa af lestinni ef þið flýtið ykkur ekki.

997

You will miss the train if you don’t hurry.

Þið missið af lestinni ef þið flýtið ykkur ekki.

998

Hurry up, or you won’t catch up with him.

Flýttu þér eða þú munt ekki ná honum.

999

Hurry up, or you won’t catch up with him.

Flýtið ykkur eða þið munuð ekki ná honum.

1000

Hurry up! The concert is starting.

Flýttu þér! Tónleikarnir eru að byrja.

1001

Hurry up! The concert is starting.

Flýttu þér! Tónleikarnir eru að hefjast.

1002

Hurry up! The concert is starting.

Flýtið ykkur! Tónleikarnir eru að byrja.

1003

Hurry up! The concert is starting.

Flýtið ykkur! Tónleikarnir eru að hefjast.

1004

Hurry up, and you will be able to catch the train.

Flýttu þér og þú munt geta náð lestinni.

1005

Hurry up, and you will be able to catch the train.

Flýtið ykkur og þið munuð geta náð lestinni.

1006

Hurry up, or you’ll miss the train.

Flýttu þér eða þú missir af lestinni.

1007

You can take your time.

Þú getur tekið þinn tíma.

1008

There’s enough time for a quick snack.

Það er tími fyrir stuttan snarl.

1009

I must hurry to class.

Ég verð að flýta mér í tíma.

1010

I hurried home.

Ég flýtti mér heim.

1011

It’s better to take your time than to hurry and make mistakes.

Það er betra að taka sér tíma en að flýta sér og gera mistök.

1012

Let’s get something quick to drink.

Fáum okkur snöggvast eitthvað að drekka.

1013

I hurried to the station only to find that the train had already left.

Ég flýtti mér á brautarstöðina til þess eins að komast að því að lestin var þegar farin.

1014

Hurry up, Tom.

Flýttu þér, Tom.

1015

I have an urgent matter to attend to.

Ég þarf að sinna áríðandi máli.

1016

Please hurry.

Vinsamlegast flýttu þér.

1017

We’ve really got to step on it.

Við þurfum virkilega að flýta okkur.

1018

Are you in a hurry?

Ertu að flýta þér?

1019

That sort of thing can happen when you are in haste.

Þess lags hlutir geta gerst þegar maður er að flýta sér.

1020

When you’re in a hurry, it’s easy to make a mistake.

Þegar maður flýtir sér er auðvelt að gera mistök.

1021

People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

Fólk sem er ekki að flýta sér stendur hægra megin í rúllustiganum.

1022

We’d better make some time.

Við ættum heldur betur að gefa okkur svolítinn tíma.

1023

All my haste was in vain.

Allur asi minn var til einskis.

1024

In my hurry I bumped into someone.

Í flýti minni rakst ég utan í einhvern.

1025

In the palace live the king and the queen.

Í höllinni búa kóngurinn og drottningin.

1026

We are looking forward to the holidays.

Við hlökkum til frísins.

1027

May I take a rest?

Má ég hvíla mig?

1028

Kumi did not talk about her club.

Kumi talaði ekki um klúbbinn sinn.

1029

There is no denying the fact that smoking is harmful.

Það er ekki hægt að neita þeirri staðreynda að reykingar eru skaðlegar.

1030

The bill was passed by an overwhelming majority.

Frumvarpið var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta.

1031

The chances are that the bill will be rejected.

Líkurnar eru að frumvarpinu verði hafnað.

1032

The bill passed by a small majority of 10 votes.

Frumvarpið var samþykkt af litlum meirihluta tíu atkvæða.

1033

My sister-in-law had four children in five years.

Mágkona mín eignaðist fjögur börn á fimm árum.

1034

Try to fulfill your duty.

Reyndu að uppfylla skyldu þína.

1035

You must do your duty.

Þú verður að gera skyldu þína.

1036

Yoshio said he would pay as much as 15,000 yen for a new pair of basketball shoes, but I thought that was quite expensive.

Yoshio sagðist mundu borga allt að fimmtán þúsund jen fyrir nýja körfuboltaskó, ég mér þótti það ansi dýrt.

1037

It was not what he said, but the way he said it that made me suspicious.

Það var ekki hvað hann sagði heldur hvernig hann sagði það sem gerði mig tortrygginn.

1038

All that glitters is not gold.

Ekki er allt gull sem glóir.

1039

You need not have woken me up.

Þú hefðir ekki þurft að vekja mig.

1040

You drink tea.

Þú drekkur te.

1041

Are you feeling OK?

Líður þér allt í lagi?

1042

I’m feeling fine now.

Mér líður vel núna.

1043

I’m feeling fine now.

Mér líður ágætlega núna.

1044

I can’t get over how different the weather is here.

Ég kemst ekki yfir það hversu ólíkt veðrið er hérna.

1045

Please make yourself at home.

Láttu eins og þú sért heima hjá þér.

1046

Take it easy!

Taktu því rólega!

1047

I’m exhausted.

Ég er uppgefin.

1048

I’m exhausted.

Ég er uppgefinn.

1049

Be sure to call home before you leave the office.

Gættu þess að hringja heim áður en þú yfirgefur skrifstofuna.

1050

I’m fixing the radio which I found on my way home.

Ég er að laga útvarpið sem ég fann á leiðinni heim.

1051

My bicycle was gone when I returned.

Hjólið mitt var horfið þegar ég snéri aftur.

1052

How many pieces of carry-on are you going to take?

Hversu margar töskur ætlarðu að taka í handfarangur?

1053

Dinner will be served on board the plane.

Boðið verður upp á kvöldmat um borð í flugvélinni.

1054

The known must be separated from the unknown.

Hið þekkta þarf að greina frá hinu óþekkta.

1055

I hit my funny bone on the edge of the table.

Ég rak vitlausabeinið mitt í borðröndina.

1056

Not every book on the desk belongs to me.

Bækurnar á borðinu eru ekki allar mínar.

1057

There are some books on the desk.

Það eru nokkrar bækur á borðinu.

1058

There is an apple on the desk.

Það er epli á skrifborðinu.

1059

A cat appeared from under the desk.

Köttur birtist undan skrifborðinu.

1060

I am ready to go with you.

Ég er tilbúinn að fara með þér.

1061

Corporations are competing to fill the vacuum.

Fyrirtækin eru að keppast um að fylla í skarðið.

1062

Wash your face.

Þvoðu þér í framan.

1063

Wash up.

Þvoðu upp.

1064

I’m looking forward to seeing you soon.

Ég hlakka til að hitta þig bráðlega.

1065

We are looking forward to seeing you soon.

Við hlökkum til að hitta þig bráðlega.

1066

I ran in order to be on time.

Til að vera á réttum tíma hljóp ég.

1067

The nurse soothed the crying child.

Hjúkrunakonan huggaði grátandi barnið.

1068

Have a nice Thanksgiving!

Góða þakkargjörðarhátíð!

1069

I can’t think of the right words with which to express my thanks.

Mér detta engin orð í hug til að láta í ljós þakklæti mitt.

1070

I’d like to express my gratitude.

Mig langar að láta í ljós þakklæti mitt.

1071

I don’t know how to express my thanks.

Ég veit ekki hvernig ég get látið þakklæti mitt í ljós.

1072

May I present this to you in token of my appreciation?

Mætti ég færa þér þetta sem tákn um þakklæti mitt?

1073

Even though I felt that there was something strange, I just didn’t know what it was.

Jafnvel þótt mér þætti eitthvað undarlegt, vissi ég ekki hvað það var.

1074

Even though I felt that there was something strange, I just didn’t know what it was.

Þótt svo mér þætti eitthvað undarlegt, vissi ég ekki hvað það var.

1075

The patient was lying in the bed with his eyes closed.

Sjúklingurinn lá í rúminu með lokuð augun.

1076

The patient was recovering daily.

Sjúklingnum fór fram dag frá degi.

1077

The patient is steadily recovering.

Sjúklingnum fer stöðugt fram.

1078

The patient was discharged from hospital.

Sjúklingurinn var útskrifaður af sjúkrahúsinu.

1079

The doctor emphasized that the patient had only a few days.

Læknirinn lagði áherslu á að sjúklingurinn ætti einungis fáeina daga ólifaða.

1080

The patient got better little by little.

Sjúklingnum batnaði smám saman.

1081

The patient is out of danger now.

Sjúklingurinn er nú úr hættu.

1082

The patient was allowed up.

Sjúklingnum var leyft á fætur.

1083

The patient will soon recover from his illness.

Sjúklingurinn mun brátt ná sér af veikindum sínum.

1084

The condition of the patient turned for the better.

Ástand sjúklingsins batnaði.

1085

The patient’s life was in danger.

Líf sjúklingsins var í hættu.

1086

The patient’s condition changes from day to day.

Ástand sjúklingsins breytist dag frá degi.

1087

We stored the hay in the barn.

Við geymdum heyið í hlöðunni.

1088

Generosity is innate in some people.

Gjafmildi er sumum eðlislæg.

1089

I have yet to find a perfect husband.

Ég hef ekki enn fundið fullkominn eiginmann.

1090

It cannot be completely cured.

Það er ekki hægt að lækna það að fullu.

1091

Check, please.

Reikninginn, takk.

1092

I think there’s a mistake in my bill.

Ég hugsa að það sé villa í reikningnum mínum.

1093

The bill amounted to 100 dollars.

Reikningurinn nam 100 dollurum.

1094

May I have the check, please?

Gæti ég vinsamlegast fengið reikninginn?

1095

The bill amounts to fifty dollars.

Reikningurinn nemur fimmtíu dollurum.

1096

The bill amounts to fifty dollars.

Reikningurinn er upp á fimmtíu dollara.

1097

The bill must be paid today.

Reikningurinn verður að greiðast í dag.

1098

The bill must be paid today.

Það verður að borga reikninginn í dag.

1099

I’ll foot the bill.

Ég sé um reikninginn.

1100

I’ll foot the bill.

Ég skal sjá um reikninginn.

1101

The bill amounts to 500 dollars.

Reikningurinn nemur 500 dollurum.

1102

The bill amounts to five thousand yen.

Reikningurinn nemur fimm þúsund jenum.

1103

The cold wind cut me to the bone.

Napur vindurinn nísti mig inn að beini.

1104

A cold wave passed over Japan.

Kuldabylgja gekk yfir Japan.

1105

The thermometer went down below zero.

Hitamælirinn fór undir frostmark.

1106

Thermometers often go below zero.

Hitamælar fara oft undir frostmark.

1107

I feel cold.

Mér er kalt.

1108

Don’t you feel cold?

Er þér ekki kalt?

1109

I do feel the cold.

Ég finn vissulega fyrir kuldanum.

1110

I feel cold. Do you mind closing the window?

Mér er kalt. Værirðu til í að loka glugganum?

1111

I’m freezing.

Ég er að frjósa.

1112

Have fun.

Skemmtu þér vel.

1113

Have a nice time.

Skemmtu þér vel.

1114

Have a nice time.

Skemmtið ykkur vel.

1115

Time goes by quickly when you’re having fun.

Tíminn líður hratt þegar þú skemmtir þér vel.

1116

I’m looking forward to it.

Ég hlakka til þess.

1117

Have a nice weekend.

Eigðu góða helgi.

1118

Have a nice weekend.

Eigiði góða helgi.

1119

It’s our pleasure.

Okkar er ánægjan.

1120

The students are busy preparing for the examination.

Nemendurnir eru uppteknir við undirbúning undir prófið.

1121

The student left without saying anything.

Nemandinn fór án þess að segja nokkuð.

1122

Have students read such books as will make them think more.

Láttu nemendur lesa bækur sem láta þá hugsa meira.

1123

He is something of a scholar.

Hann er þó nokkur fræðimaður.

1124

Remember to post the letter on your way to school.

Mundu eftir að póstleggja bréfið á leiðinni í skólann.

1125

You must not be late for school.

Þú mátt ekki verða seinn í skólann.

1126

I am very glad school is over.

Ég er mjög glaður yfir því að skólanum sé lokið.

1127

I am very glad school is over.

Ég er mjög glöð yfir því að skólanum sé lokið.

1128

I am very glad school is over.

Ég er mjög glaður yfir því að skólinn sé búinn.

1129

I am very glad school is over.

Ég er mjög glöð yfir því að skólinn sé búinn.

1130

The school provided us with textbooks.

Skólinn sá okkur fyrir námsbókum.

1131

The school will provide tents for us.

Skólinn mun sjá okkur fyrir tjöldum.

1132

You’re never too old to learn.

Það er aldrei of seint að læra.

1133

One is never too old to learn.

Það er aldrei of seint að læra.

1134

No one is too old to learn.

Það er aldrei of seint að læra.

1135

Do you remember?

Manst þú?

1136

Do you remember?

Manstu?

1137

I am sure I met him somewhere, but I do not remember who he is.

Ég er viss um að ég hafi hitt hann einhversstaðar en ég man ekki hver hann er.

1138

I don’t feel like going out.

Ég er ekki í skapi til að fara út.

1139

I’d rather stay home than go out.

Ég vil heldur vera heima en fara út.

1140

I would rather stay home than go out.

Ég mundi heldur vera heima en fara út.

1141

Didn’t you go out?

Fórstu ekki út?

1142

We should not put restrictions on foreign trade.

Við ættum ekki að setja takmarkanir á erlend viðskipti.

1143

Foreign products arrived on the market in large quantities.

Erlendar vörur komu á markaðinn í miklu magni.

1144

He will come with his wife, as is often the case with foreigners.

Hann kemur með konunni sinni eins og tíðkast meðal útlendinga.

1145

It is interesting to make friends with a foreigner.

Það er áhugavert að vingast við útlending.

1146

It is difficult for foreigners to master Japanese.

Það er erfitt fyrir útlendinga að ná tökum á japönsku.

1147

Foreign investors backed off because of regional political unrest.

Útlendir fjárfestar héldu sig til hlés sökum stjórnmálalegs óstöðugleika á svæðinu.

1148

It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.

Það er nær ómögulegt að læra erlent tungumál á stuttum tíma.

1149

In a foreign country most of us go through culture shock.

Erlendis fá flest okkar menningarsjokk.

1150

I couldn’t make myself understood in a foreign country.

Ég gæti ekki gert mig skiljanlegan erlendis.

1151

I couldn’t make myself understood in a foreign country.

Ég gæti ekki gert mig skiljanlega erlendis.

1152

No matter how busy he was while living abroad, he never failed to write home to his parents at least once a week.

Sama hversu upptekinn hann var meðan hann bjó í útlöndum, misfórst honum það aldrei að skrifa heim til foreldra sinna að minnsta kosti einu sinni í viku.

1153

It is important to try to get along with people from foreign countries.

Það er mikilvægt að reyna að láta sér lynda við fólk frá útlöndum.

1154

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þá að utan.

1155

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þær að utan.

1156

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þau að utan.

1157

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þá frá útlöndum.

1158

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þær frá útlöndum.

1159

We have to buy them from abroad.

Við verðum að kaupa þau frá útlöndum.

1160

An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.

Sendiherra er heiðarleg manneskja sem er send til útlanda til að ljúga landi sínu til góða.

1161

Diplomats are allowed various privileges.

Ríkiserindrekum eru veitt ýmis fríðindi.

1162

You must not rely too much on appearance.

Þú mátt ekki reiða þig um of á útlit.

1163

Don’t be deceived by appearances.

Ekki láta blekkjast af útlitinu.

1164

Don’t be deceived by appearances.

Ekki láta útlitið blekkja þig.

1165

He deceives others with his appearance.

Hann blekkir aðra með útliti sínu.

1166

Don’t judge a person by his appearance.

Ekki dæma fólk af útliti þess.

1167

Judge him by what he does, not by his appearance.

Dæmið hann út frá því sem hann gerir, ekki því hvernig hann lítur út.

1168

Judge him by what he does, not by his appearance.

Dæmið hann af verkum sínum en ekki útlitinu.

1169

Judging from her appearance, she seems to be very rich.

Af útliti hennar að dæma virðist hún vera mjög rík.

1170

One cannot judge people only by their outward appearances.

Það er ekki hægt að dæma fólk eingöngu út frá útliti þess.

1171

Judging from his appearance, he is ill.

Af útliti hans að dæma er hann veikur.

1172

The air felt a little cold.

Loftið var nokkuð kalt.

1173

Appearance is deceptive.

Útlit er blekkjandi.

1174

The exchange rates for foreign currency change daily.

Gengi erlendra gjaldmiðla breytist daglega.

1175

The surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

Skurðlæknirinn sannfærði mig um að gangast undir líffæraflutning.

1176

The surgeon took out his patient’s appendix.

Skurðlæknirinn fjarlægði botnlanga sjúklings síns.

1177

The surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.

Skurðlæknirinn sannfærði hann um að gangast undir líffæraflutning.

1178

The surgeon persuaded me to undergo an operation.

Skurðlæknirinn sannfærði mig um að fara í aðgerð.

1179

Please go to the Surgery Department.

Vinsamlegast farðu á skurðdeildina.

1180

Shine your shoes before going out.

Pússaðu skóna þína áður en þú ferð út.

1181

I felt a chill when I went out of the house.

Ég fann fyrir kuldahrolli þegar fór út úr húsinu.

1182

Once outside, I gave a deep sigh of relief.

Þegar ég var kominn út varpaði ég öndinni léttar.

1183

Once outside, I gave a deep sigh of relief.

Þegar ég var komin út varpaði ég öndinni léttar.

1184

It seems warm outside.

Það lítur út fyrir að vera hlýtt úti.

1185

It was pitch black outside.

Það var kolsvart úti.

1186

It is getting lighter outside.

Það er að birta úti.

1187

It is getting lighter outside.

Það birtir úti.

1188

It’s getting dark little by little outside.

Það er smám saman að dimma úti.

1189

It’s getting dark little by little outside.

Það dimmir smám saman úti.

1190

Open up.

Opnaðu.

1191

If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.

Ef við dæmum framtíð hafrannsókna af fortíðinni, getum við sannarlega hlakkað til margra spennandi uppgötvana.

1192

Which way is the beach?

Í hvaða átt er ströndin?

1193

The number of students going abroad is on the increase.

Fjöldi nemenda sem fara til útlanda fer vaxandi.

1194

If you are going abroad, it’s necessary to have a passport.

Ef þú ætlar að fara til útlanda þarftu að hafa vegabréf.

1195

The circumstances did not allow me to go abroad.

Aðstæðurnar leyfðu mér ekki að fara til útlanda.

1196

Japanese tourists abroad are big spenders.

Japanskir ferðamenn í útlöndum eru eyðsluglaðir.

1197

Overseas subsidiaries are putting out top-of the-line products.

Útibú í útlöndum eru að gefa út vörur í hæsta gæðaflokki.

1198

I’ve never been abroad.

Ég hef aldrei farið til útlanda.

1199

The sun rose from the sea.

Sólin reis úr sæ.

1200

Flashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.

Blikkandi ljós bera skilaboð milli skipa ot til ökumanna á götum borga.

1201

Call me at the office.

Hringdu í mig á skrifstofuna.

1202

Want to grab a drink on the way home?

Eigum við að fá okkur drykk á leiðinni heim?

1203

Where will we meet?

Hvar ætlum við að hittast?

1204

Let’s hurry to be in time for the meeting.

Flýtum okkur svo við náum á fundinn á réttum tíma.

1205

I’m glad to see you.

Það gleður mig að sjá þig.

1206

We are, in large measure, responsible for students’ success in the entrance exam.

Við erum að stórum hluta ábyrg fyrir árangri nemendanna í inntökuprófinu.

1207

We met along the way.

Við hittumst á leiðinni.

1208

We must beef up our organization.

Við verðum að styrkja samtökin okkar.

1209

We are faced with new kinds of diseases.

Við stöndum frammi fyrir nýjum tegundum sjúkdóma.

1210

We should sometimes expose our bodies to the sun.

Við ættum stundum að bera sólinni líkama okkar.

1211

We are apt to waste time.

Við erum góð í að eyða tíma.

1212

We have to make a close analysis of the accident.

Við verðum að framkvæma nákvæma greiningu á slysinu.

1213

We arrived first.

Við komum fyrst.

1214

We are looking forward to hearing from you.

Við hlökkum til að heyra frá þér.

1215

We have to bring our teaching methods up to date.

Við verðum að uppfæra kennsluaðferðir okkar.

1216

We went as far as Kyoto.

Við fórum alla leið til Kjótó.

1217

We eat fish raw.

Við borðum fisk hráan.

1218

We hoped to have done with the work before the holidays.

Við vonuðumst til að hafa lokið af vinnunni fyrir fríið.

1219

We must hand down our craft to posterity.

Við verðum að afhenda komandi kynslóðum kunnáttu okkar.

1220

Our views are in agreement with theirs as to the essential points.

Skoðanir okkar fara saman við þeirra skoðanir hvað meginatriðin varðar.

1221

We must be alert to dangers.

Við verðum að vera á varðbergi gagnvart hættum.

1222

We are free from danger.

Við erum úr hættu.

1223

We’re booked for the whole month on Broadway.

Við erum bókuð allan mánuðinn á Broadway.

1224

We escaped death by a hair’s breadth.

Við vorum hársbreidd frá dauða.

1225

We are influenced by our environment.

Umhverfið hefur áhrif á okkur.

1226

We are influenced both by environment and by heredity.

Hvort tveggja umhverfi og erfðir hafa áhrif á okkur.

1227

We were moved to tears.

Við hrærðumst svo að við táruðumst.

1228

We are all but ready for the cold winter.

Við erum svo gott sem tilbúnir fyrir kaldan veturinn.

1229

We are all but ready for the cold winter.

Við erum svo gott sem tilbúnar fyrir kaldan veturinn.

1230

We are all but ready for the cold winter.

Við erum svo gott sem tilbúin fyrir kaldan veturinn.

1231

We turned left at the corner and drove north.

Við beygðum til vinstri við gatnamótin og ókum norður.

1232

We turned left at the corner and drove north.

Við beygðum til vinstri við gatnamótin og keyrðum norður.

1233

We turned a corner and drove north.

Við beygðum fyrir horn og ókum norður.

1234

We turned a corner and drove north.

Við beygðum fyrir horn og keyrðum norður.

1235

We went early to make certain that we could get seats.

Við fórum snemma til að tryggja að við gætum fengið sæti.

1236

We were all rather exhausted.

Við vorum öll frekar uppgefin.

1237

We must all take care to preserve our national heritage.

Við verðum öll að gæta þess að varðveita þjóðararfleifðina.

1238

All of us devoted ourselves to the development of our country.

Við helguðum okkur öll þróun landsins okkar.

1239

We were able to settle the matter finally.

Okkur tókst að ljúka málinu endanlega.

1240

We associate Darwin with the theory of evolution.

Við tengjum Darwin við þróunarkenninguna.

1241

We didn’t go very far.

Við fórum ekki langt.

1242

We looked for it here and there.

Við leituðum þess hér og þar.

1243

We looked for it here and there.

Við leituðum að því hér og þar.

1244

We depended on the newspapers for information about it.

Við stóluðum á dagblöðin fyrir upplýsingar um það.

1245

We put up at a lakeside hotel for the night.

Við gistum á hóteli við vatnið um nóttina.

1246

We fought for our lives in the storm.

Við börðumst fyrir lífi okkar í storminum.

1247

We investigated the matter from all angles.

Við rannsökuðum málið frá öllum sjónarhornum.

1248

We will discuss the problem with them.

Við munum ræða vandamálið við þau.

1249

We must look at the problem from a global point of view.

Við verðum að horfa á vandamálið í hnattrænum skilningi.

1250

We must look at the problem from a global point of view.

Við verðum að horfa á vandamálið frá hnattrænu sjónarhorni.

1251

We have discussed the problem several times but to no avail.

Við höfum rætt vandamálið nokkrum sinnum en án nokkurs gagns.

1252

We discussed the problem.

Við ræddum vandamálið.

1253

We discussed the matter.

Við ræddum málið.

1254

We bought the goods at $3 a dozen.

Við keyptum vörurnar á þrjá dollara fyrir tylftina.

1255

We will crop the field with cotton this year.

Við munum rækta bómull á akrinum í ár.

1256

We captured the thief.

Við náðum þjófinum.

1257

We are liable for the damage.

Við erum ábyrg fyrir skaðanum.

1258

We marveled at the little boy’s eloquence.

Við dáðumst að því hve vel litli drengurinn kom fyrir sig orðinu.

1259

We saw the lady carried away to the hospital.

Við sáum konuna borna í burtu á sjúkrahúsið.

1260

We were not prepared for the assault.

Við erum ekki búin undir árásina.

1261

We lost on that job.

Við töpuðum á því verki.

1262

We were watching the child at play.

Við erum að horfa á barnið við leik.

1263

We had native guides on our trip to the mountain.

Leiðsögumenn okkar á ferðinni á fjallið voru frumbyggjar.

1264

We have established friendly relations with the new government of that country.

Við höfum komið á fót vinsamlegum samskiptum við nýju ríkisstjórn þessa ríkis.

1265

We voted for the candidate.

Við kusum frambjóðandann.

1266

We stayed at a hotel by the lake.

Við gistum á hóteli við vatnið.

1267

We fail to grasp the meaning of the word.

Við náum ekki að skilja merkingu orðsins.

1268

We found a secret passage into the building.

Við fundum leyniinngang að byggingunni.

1269

We must carry out that plan.

Við verðum að framfylgja þeirri áætlun.

1270

We voted against the bill.

Við kusum gegn frumvarpinu.

1271

We obeyed the rules.

Við fylgdum reglunum.

1272

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hvorn annan sí og æ.

1273

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hvor aðra sí og æ.

1274

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hvort annað sí og æ.

1275

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hvern annan sí og æ.

1276

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hverja aðra sí og æ.

1277

We were talking to each other all the time.

Við töluðum við hvert annað sí og æ.

1278

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hvor við annan sí og æ.

1279

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hvor við aðra sí og æ.

1280

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hvort við annað sí og æ.

1281

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hver við annan sí og æ.

1282

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hver við aðra sí og æ.

1283

We were talking to each other all the time.

Við töluðum hvert við annað sí og æ.

1284

We saw the film and had dinner together.

Við horfðum á myndina og borðuðum saman kvöldmat.

1285

We confirmed the hotel reservations by telephone.

Við staðfestum hótelbókunirnar símleiðis.

1286

We confirmed the hotel reservations by telephone.

Við staðfestum hótelbókanirnar í gegnum síma.

1287

The whole building has been put at our disposal.

Við höfum fengið alla bygginguna til afnota.

1288

We must look into the matter at once.

Við verðum að rannsaka málið undir eins.

1289

We made him go there.

Við neyddum hann til að fara þangað.

1290

We began to see what we can deduce from it.

Við byrjuðum að kanna hvaða ályktanir við gætum dregið af því.

1291

We got all the materials together.

Við náðum í allan efniviðinn.

1292

We have come a long way.

Við eigum langa leið að baki.

1293

We have to start at once.

Við verðum að byrja strax.

1294

We have to start at once.

Við verðum að hefjast handa undir eins.

1295

We received an immediate answer to our letter.

Við fengum samstundis svar við bréfinu okkar.

1296

After much debate, we decided to spend our holidays in Spain.

Eftir langa rökræðu ákváðum við að eyða fríinu á Spáni.

1297

We talked to each other for a while.

Við töluðum saman um stund.

1298

We often associate black with death.

Við tengjum svart oft við dauðann.

1299

We often fail to realize the extent to which we depend on others.

Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að hversu miklu marki við stólum á aðra.

1300

We were landed on a lonely island.

Við vorum lent á einmannalegri eyju.

1301

We must think about these plans in terms of what they would cost.

Við verðum að hugsa um þessar áætlanir út frá því hvað þær mundu kosta.

1302

We’ve gotten into this fixed pattern.

Við erum komin í þetta fasta far.

1303

We were granted the privilege of fishing in this bay.

Okkur var gefið leyfi til að veiða í þessum flóa.

1304

We’ve come to the conclusion that this is a true story.

Við höfum komist að þeirri niðurstöðu að þetta sé sönn saga.

1305

We are in agreement on this subject.

Við erum sammála um þetta mál.

1306

We refer to this city as Little Kyoto.

Við köllum þessa borg „Litlu Kíótó“.

1307

We made fun of him about this.

Við gerðum grín að honum út af þessu.

1308

We mustn’t make too much of this incident.

Við megum ekki gera of mikið úr þessu atviki.

1309

We’ve been living here since July.

Við höfum búið hérna síðan í júlí.

1310

We made Mr Grey chairman of the committee.

Við gerðum herra Grey að formanni nefndarinnar.

1311

We communicated with each other by gesture.

Við töluðum saman með látbragði.

1312

We communicated with each other by gesture.

Við áttum samskipti hvort við annað með látbragði.

1313

We bought a pound of tea.

Við keyptum pund af tei.

1314

We partook in each other’s joy.

Við tókum þátt í gleði hvers annars.

1315

We use gestures as well as words to communicate with others.

Við notum látbragð sem og orð til að eiga í samskiptum við aðra.

1316

We kept track of all our expenses while we were in Australia.

Við héldum utan um öll útgjöld okkar meðan við vorum í Ástralíu.

1317

We received a large parcel.

Við fengum stóran pakka.

1318

We went up and down by elevator.

Við fórum upp og niður í lyftu.

1319

We mustn’t waste our energy resources.

Við megum ekki eyða orkuauðlindum okkar.

1320

We must reduce energy demand.

Við verðum að minnka orkueftirspurn.

1321

We can communicate with each other in many ways.

Við getum átt samskipti hvert við annað á marga vegu.

1322

We talked of many things.

Við ræddum um margt.

1323

We talked of many things.

Við töluðum um margt.

1324

We talked of many things.

Við ræddum margt.

1325

We should always keep our promise.

Við ættum alltaf að heiðra loforð okkar.

1326

We should always act in obedience to the law.

Við ættum ætíð að lúta lögunum.

1327

We must always stand up for our rights.

Við verðum ætíð að verja réttindi okkar.

1328

We are always exposed to some kind of danger.

Við erum alltaf í einhvers konar hættu.

1329

We are always exposed to some kind of danger.

Við erum ætíð í einhvers kyns hættu.

1330

We had an early lunch and set out at 12:30.

Við fengum okkur snemma hádegismat og lögðum af stað klukkan hálf eitt.

1331

We started all at once.

Við byrjuðum öll samtímis.

1332

We shall all die some day.

Við deyjum öll einhvern daginn.

1333

We hired a car for a week when we were in Italy.

Við leigðum bíl í viku þegar við vorum á Ítalíu.

1334

We must achieve our aim at any price.

Við verðum að ná markmiði okkar sama hvað það kostar.

1335

We have every advantage over them.

Við höfðum alla yfirburði yfir þá.

1336

We must go forward getting the better of all obstacles.

Við verðum að halda áfram og sigrast á öllum fyrirstöðum.

1337

We should keep every school open and every teacher in his job.

Við ættum að halda hverjum skóla opnum og hverjum kennara í sinni vinnu.

1338

We tried to eliminate all danger beforehand.

Við reyndum að útiloka alla hættu fyrirfram.

1339

We were nearly frozen to death.

Við vorum næstum því frosin í hel.

1340

Are we making a nonstop flight to the U.S.?

Er þetta beint flug til Bandaríkjanna?

1341

We ran down the hill.

Við hlupum niður hæðina.

1342

We ran down the hill.

Við hlupum niður hólinn.

1343

We should deny our children things too sweet.

Við ættum að neita börnum okkar um of mikil sætindi.

1344

We are in a fierce competition with that company.

Við erum í harðri samkeppni við þetta fyrirtæki.

1345

We made the best of that bad situation.

Við gerðum eins gott og hægt var úr þessum vondu aðstæðum.

1346

We cannot meet your needs.

Við getum ekki mætt þörfum þínum.

1347

How lucky we are to have had the opportunity to work with you!

Hve heppin við erum að hafa fengið tækifæri til að vinna með þér!

1348

We were running to and fro.

Við hlupum til og frá.

1349

We looked for it high and low.

Við leituðum þess hátt og lágt.

1350

We will fight to the last.

Við munum berjast til enda.

1351

We have made up our minds to fight it out.

Við höfum ákveðið að berjast til enda.

1352

We have breakfast at seven.

Við borðum morgunmat klukkan sjö.

1353

We got to the station at six.

Við komum á stöðina klukkan sex.

1354

We have enjoyed peace for more than forty years.

Við höfum notið friðar í meira en fjörtíu ár.

1355

We have enjoyed peace for more than 40 years.

Við höfum notið friðar í meira en fjörtíu ár.

1356

We arrived at an agreement after two hours’ discussion.

Við komumst að samkomulagi eftir tveggja tíma umræðu.

1357

We should look after our parents.

Við ættum að hugsa um foreldra okkar.

1358

Can we create something out of nothing?

Getum við búið til eitthvað úr engu?

1359

We regard him as a great man.

Við lítum á hann sem merkan mann.

1360

We asked several questions of him.

Við spurðum hann nokkurra spurninga.

1361

In everyday life we have many obligations and responsibilities.

Í daglegu lífi höfum við margar skyldur og mörg ábyrgðarhlutverk.

1362

We arrived on the island two days later.

Við komum á eyjuna tveimur dögum síðar.

1363

We work by day, and rest by night.

Við vinnum á daginn og hvílum okkur á næturna.

1364

We will not tolerate anyone who engages in terrorism.

Við munum ekki líða nokkurn sem á þátt í hryðjuverkum.

1365

We have to play fair, whether we win or lose.

Við verðum að leika drengilega, hvort sem við vinnum eða töpum.

1366

We must make do with what we have got.

Við verðum að láta það sem við höfum nægja.

1367

It is not until we lose our health that we realize the value of it.

Það er ekki fyrr en við missum heilsuna að við gerum okkur grein fyrir verðmæti hennar.

1368

More than ever do we need goals or leading ideas that will give purpose to whatever we are doing.

Meira en nokkurntíma þurfum við markmið eða leiðandi hugmyndir sem munu gefa því sem við erum að gera tilgang.

1369

All we have to do is to try our best.

Það eina sem við þurfum að gera er að reyna af fyllsta megni.

1370

We took a rest one after the other.

Við hvíldum okkur einn á eftir öðrum.

1371

We took a rest one after the other.

Við hvíldum okkur ein á eftir annarri.

1372

We took a rest one after the other.

Við hvíldum okkur eitt á eftir öðru.

1373

We ran all the way to the station.

Við hlupum alla leið á lestarstöðina.

1374

We’ll finish the work even if it takes us all day.

Við klárum vinnuna þótt það taki okkur allan daginn.

1375

Our train went at 200 kilometers an hour.

Lestin okkar fór á 200 kílómetra hraða.

1376

The purpose of our trip is to visit a new factory.

Tilgangur ferðar okkar var að fara í nýja verksmiðju.

1377

Our interests conflict with theirs.

Hagsmunir okkar stangast á við þeirra.

1378

Our interests seem to conflict with each other.

Hagsmunir okkar virðast stangast á.

1379

Our interests clash with theirs.

Hagsmunir okkar stangast á við þeirra.

1380

We cannot make a change in our schedule.

Við getum ekki breytt dagskránni okkar.

1381

Let’s drink a toast to our friends!

Skálum vinum okkar!

1382

Our friendship did not last.

Vinátta okkar entist ekki.

1383

Our flight was canceled.

Það var hætt við flugið okkar.

1384

In our culture, we can’t be married to two women at once.

Í okkar menningu getum við ekki verið kvæntir tveimur konum á sama tíma.

1385

Our total debts amount to ten thousand dollars.

Heildarskuldir okkar nema tíu þúsund dollurum.

1386

Our character is affected by the environment.

Umhverfið hefur áhrif á persónuleika okkar.

1387

Our world is only one small part of the universe.

Heimurinn okkar er bara einn smár hluti alheimsins.

1388

Are there other universes outside our own?

Eru aðrir alheimar utan okkar eigin?

1389

We are not hypocrites in our sleep.

Við erum ekki hræsin í svefni.

1390

Our new school building is under construction.

Nýja skólahúsið okkar er í byggingu.

1391

Our new head office is in Tokyo.

Nýju höfuðstöðvar okkar eru í Tókíó.

1392

Our new English teacher is fresh from college.

Nýi enskukennarinn okkar er nýbúinn með háskólann.

1393

Our supply of food is exhausted.

Matarbirgðir okkar eru þrotnar.

1394

No one can find fault with our new plan.

Enginn getur fundið að nýju áætluninni okkar.

1395

Our food supplies will last till April.

Matarbirgðirnar munu endast fram að apríl.

1396

Our victory is secure.

Sigur okkar er öruggur.

1397

The ice will crack beneath our weight.

Ísinn mun brotna undan þunga okkar.

1398

Our income is small, but we get by.

Við höfum lá laun, en við komumst af.

1399

We had five dollars left between us.

Við áttum samtals fimm dollara eftir.

1400

Our debt is more than we can pay.

Skuld okkar er meiri en við getum borgað.

1401

Our car was fast and soon got ahead of the other cars.

Bíllinn okkar var hraðskreiður og náði brátt fram úr hinum bílunum.

1402

Our public leaders are imaginative and often come up with new ideas.

Opinberir leiðtogar okkar eru hugmyndaríkir og finna oft upp á nýjum hugmyndum.

1403

Our experiment went wrong last week.

Tilraunin okkar mistókst í síðustu viku.

1404

Our experiment has revealed that his report was unreliable.

Tilraun okkar hefur leitt í ljós að skýrslan hans var óáreiðanleg.

1405

Our experiment has revealed that his report was inaccurate.

Tilraun okkar hefur leitt í ljós að skýrslan hans var röng.

1406

Our experiment has revealed that his report was inaccurate.

Tilraun okkar hefur leitt í ljós að skýrslan hans var ónákvæm.

1407

Let’s synchronize our watches.

Samstillum úrin.

1408

Let’s synchronize our watches.

Samstillum úrin okkar.

1409

Our city has one third as many people as Tokyo.

Borgin okkar hefur fólksfjölda á við þriðjung Tókíó.

1410

Our work is almost over.

Vinnu okkar er nærri lokið.

1411

Our country borders on several countries.

Landið okkar á landamæri að nokkrum löndum.

1412

Winter sports are very popular in our country.

Vetraríþróttir eru mjög vinsælar í okkar landi.

1413

Our factories are working at full capacity.

Verksmiðjur okkar eru á fullum afköstum.

1414

Our factory needs a lot of machinery.

Verksmiðjan okkar þarf mikið af vélbúnaði.

1415

Our negotiations broke off.

Það slitnaði upp úr samningaviðræðum okkar.

1416

Our calculations show that the rocket is off its course.

Útreikningar okkar sýna að eldflaugin er af stefnu.

1417

We must adapt our plan to these new circumstances.

Við verðum að laga skipulagið okkar að þessum nýju aðstæðum.

1418

Our plans are taking shape.

Áætlanir okkar eru að taka á sig mynd.

1419

There has been a change of plans.

Það hefur orðið breyting á áætlunum okkar.

1420

Our plan has lots of advantages.

Áætlunin okkar hefur marga kosti.

1421

Our plan has many additional advantages.

Áætlunin okkar hefur marga auka kosti.

1422

Completely surrounded by our troops, the enemy finally surrendered to us.

Fullkomlega umkringdur af hermönnum okkar gafst óvinurinn loksins upp fyrir okkur.

1423

Our earnings are in proportion to our real ability.

Tekjur okkar eru í hlutfalli við raunverulega getu okkar.

1424

Our yacht club has ten members.

Það eru tíu meðlimir í siglingafélaginu okkar.

1425

Our country’s climate is temperate.

Loftslagið í landinu okkar er temprað.

1426

Our team is winning.

Liðið okkar er að vinna.

1427

Our team were wearing red shirts.

Liðið okkar var í rauðum treyjum.

1428

Our team competed with a powerful rival.

Liðið okkar keppti við öflugan mótherja.

1429

Our team won the game.

Liðið okkar vann leikinn.

1430

Our team is five points ahead.

Liðið okkar er fimm stigum yfir.

1431

We won the game by three goals to one.

Við unnum leikinn með þremur mörkum gegn einu.

1432

It was apparent to everybody that our team was stronger.

Það var öllum ljóst að liðið okkar var sterkara.

1433

Our team is two points ahead.

Liðið okkar er tveimur stigum yfir.

1434

It will be little more than a hundred years before we use all the oil up.

Það verður aðeins meira hundrað ár áður en við klárum alla olíuna.

1435

It takes us thirty minutes to walk from here to the station.

Það tekur okkur þrjátíu mínútur að ganga héðan á stöðina.

1436

The leader of our party met with the other leaders and talked about the problem.

Leiðtogi flokksins okkar hitti hina leiðtogana og ræddi vandamálið.

1437

Our company’s base is in Tokyo.

Höfðustöðvar fyrirtækisins okkar eru í Tókíó.

1438

If only we had a garden!

Ef við bara ættum garð!

1439

We have experienced many changes over the last decade.

Við höfum upplifað margar breytingar á síðasta áratugi.

1440

The bride suddenly laughed.

Brúðurin hló skyndilega.

1441

No one can deny the fact that there is no smoke without fire.

Enginn getur neitað því að enginn er reykur á elds.

1442

No one can deny the fact that there is no smoke without fire.

Enginn getur neitað því að það er enginn reykur án elds.

1443

There is no smoke without fire.

Það er enginn reykur án elds.

1444

There is no smoke without fire.

Enginn er reykur án elds.

1445

As we were singing songs, we climbed to the top.

Syngjandi söngva klifruðum við upp á topp.

1446

Everything comes to those who wait.

Þolinmæðin þrautir vinnur allar.

1447

I strolled along the streets to kill time.

Ég rölti um göturnar til að drepa tímann.

1448

I’m free.

Ég er laus.

1449

There is no place like home.

Heima er best.

1450

Please give my best to the entire family.

Vinsamlegast skilaðu kveðju til allra í fjölskyldunnar.

1451

The house collapsed in an earthquake.

Húsið hrundi í jarðskjálfta.

1452

The house was in flames.

Húsið stóð í ljósum logum.

1453

There are scarcely any flowers in our garden.

Það eru nær engin blóm í garðinum okkar.

1454

Investing money in your home has some merit; when it is time to sell it you can get more money.

Það er nokkuð vit í því að fjárfesta í heimilinu þínu; þegar það kemur að því að selja það getur þú fengið meiri pening.

1455

We will purchase a new car next week.

Við munum kaupa nýjan bíl í næstu viku.

1456

I look forward to the summer vacation.

Ég hlakka til sumarfrísins.

1457

There is nothing like ice cream in the summer.

Það jafnast ekkert á við ís um sumar.

1458

If your prices are competitive, we will place a large order.

Ef verðin hjá þér eru samkeppnishæf munum við leggja fyrir stóra pöntun.

1459

How long will it take?

Hversu langan tíma mun það taka?

1460

How long will it take?

Hvað mun það taka langan tíma?

1461

Thousands of foreigners visit Japan every year.

Þúsundir útlendinga ferðast til Japans ár hvert.

1462

Thousands of foreigners visit Japan every year.

Þúsundir útlendinga ferðast til Japans á hverju ári.

1463

How many people are there on the payroll?

Hversu margir eru á launaskránni?

1464

Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.

Nokkrir hugaðir farþegar gómuðu vasaþjófinn og komu honum í hendur lögreglunnar.

1465

What time did she check out of the hotel?

Klukkan hvað skráði hún sig út af hótelinu?

1466

Why didn’t you come?

Af hverju komstu ekki?

1467

What are you reading?

Hvað ertu að lesa?

1468

No matter what you do, do your best.

Sama hvað þú gerir, gerðu þitt besta.

1469

No matter what you do, do your best.

Sama hvað þú tekur þér fyrir hendur, gerðu þitt besta.

1470

Tell me what to do.

Segðu mér hvað ég á að gera.

1471

Why me?

Af hverju ég?

1472

Give me something to do.

Gefðu mér eitthvað að gera.

1473

Do you know what happened?

Veist þú hvað gerðist?

1474

Give me something to drink.

Gefðu mér eitthvað að drekka.

1475

Something wrong was about to happen.

Eitthvað slæmt var að fara að gerast.

1476

What is missing?

Hvað vantar?

1477

If the sun were to rise in the west, I wouldn’t change my mind.

Þótt sólin mundi rísa í vestri mundi ég ekki skipta um skoðun.

1478

If I were you, I would go home and take a good rest.

Ef ég væri þú mundi ég fara heim og hvíla mig.

1479

I hear music.

Ég heyri tónlist.

1480

What is the temperature?

Hvert er hitastigið?

1481

The prince has set out on a long journey.

Konungssonurinn hefur lagt af stað í langa för.

1482

The prince was lost in the woods.

Prinsinn var týndur í skóginum.

1483

Did you buy a round-trip ticket?

Keyptirðu miða í báðar leiðir?

1484

He was scared when the monkey jumped at him.

Hann var hræddur þegar apinn hoppaði að honum.

1485

There is no fire without smoke.

Það er enginn eldur án reyks.

1486

I had to run to the station.

Ég þurfti að hlaupa á brautarstöðina.

1487

The station is near at hand.

Stöðin er nærri.

1488

We must hurry if we want to arrive at the station on time.

Við verðum að flýta okkur ef við ætlum að ná á stöðina í tíma.

1489

The English team beat the Brazilian team in the international football tournament.

Enska liðið vann það brasílíska í alþjóðlega fótboltamótinu.

1490

Can you speak English?

Talarðu ensku?

1491

Can you speak English?

Kanntu að tala ensku?

1492

It is impossible to master English in a short time.

Það er ómögulegt að ná fullum tökum á ensku á stuttum tíma.

1493

English is used by many people.

Enska er notuð af mörgum manneskjum.

1494

The English alphabet has 26 letters.

Enska stafrófið hefur 26 bókstafi.

1495

The English alphabet has 26 letters.

Það eru 26 bókstafir í enska stafrófinu.

1496

I was at a movie theater.

Ég var í bíói.

1497

Could you take me to the cinema?

Getur þú farið með mig í bíó?

1498

You are lying.

Þú lýgur.

1499

The origin of the universe will probably never be explained.

Upphaf alheimsins verður líklega aldrei útskýrt.

1500

You should keep to the right.

Þú ættir að halda þig til hægri.

1501

You have your right sock on wrong side out.

Þú ert í hægri sokknum öfugum.

1502

Empty the drawer of its contents.

Tæmdu úr skúffunum.

1503

Mistakes in the printing should be pointed out at once.

Mistök í prentun skyldi bent á undir eins.

1504

I recognized Mr Jones at first glance.

Ég kannaðist undir eins við herra Jones.

1505

Would you join me in a drink?

Eigum við að fá okkur saman drykk?

1506

I’ll buy you a drink.

Ég skal kaupa handa þér drykk.

1507

How often a week do you take a bath?

Hversu oft á viku ferðu í bað?

1508

Will you lend me your bicycle for an hour?

Viltu lána mér hjólið þitt í klukkustund?

1509

I want to sing a song.

Mig langar að syngja lag.

1510

Doctors have offered me nothing but sleeping pills.

Læknarnir hafa ekki látið mig fá neitt annað en svefnlyf.

1511

You must send for the doctor.

Þú verður að senda eftir lækni.

1512

Doctors are not as a rule trained in child rearing.

Læknar eru almennt ekki þjálfaðir í uppeldi.

1513

The doctor is looking for medicine that is effective for this illness.

Læknirinn er að leita að meðali sem virkar á veikindin.

1514

The doctor recommended that you should give up smoking.

Læknirinn ráðlagði að þú ættir að hætta reykingum.

1515

The doctor insisted that he stay in bed.

Læknirinn krafðist þess að hann lægi í rúminu.

1516

I think you should see a doctor.

Ég hugsa að þú ættir að fara til læknis.

1517

A man of strong will is not subject to corruption.

Viljasterkum manni er ekki hætt við spillingu.

1518

His influence in the committee became weaker and weaker.

Áhrif hans í nefndinni urðu minni og minni.

1519

His influence in the committee became weaker and weaker.

Áhrif hans í nefndinni minnkuðu og minnkuðu.

1520

The majority of the committee voted against the bill.

Meirihluti nefndarinnar kaus gegn frumvarpinu.

1521

Talking of Mr Ito, what has become of his son?

Talandi um herra Ito, hvað varð af syni hans?

1522

Talking of Mr Ito, what has become of his son?

Talandi um herra Ito, hvað varð um son hans?

1523

There used to be big trees around my house.

Það voru áður stór tré umhverfis húsið mitt.

1524

When I was a child, my mother would often read fairy tales to me.

Þegar ég var barn las móðir mín oft ævintýri fyrir mig.

1525

He said he had been to Hawaii before.

Hann sagðist hafa komið áður til Hawaii.

1526

I used to sit up late at night.

Ég var vanur að vaka lengi.

1527

I used to play with my sister in the park.

Ég lék mér áður fyrr með systur minni í garðinum.

1528

I used to go fishing quite often, but now I rarely go.

Áður fór ég nokkuð oft í veiði en nú fer ég sjaldan.

1529

It used to be thought that the earth was flat.

Áður var jörðin talin vera flöt.

1530

There used to be a temple right here.

Það var áður hof einmitt hér.

1531

As was to be expected, he took the first place.

Eins og við var að búast náði hann fyrsta sætinu.

1532

All you have to do is wait until dark.

Það eina sem þú þarft að gera er að bíða til myrkurs.

1533

I waited for her till it got dark.

Ég beið eftir henni þar til það varð dimmt.

1534

I waited for her till it got dark.

Ég beið eftir henni til myrkurs.

1535

It got dark, and what was worse, it began to rain.

Það varð dimmt, og það sem verra var, það byrjaði að rigna.

1536

Come home before dark.

Komdu heim fyrir myrkur.

1537

We are likely to get there before dark.

Við náum þangað líklega fyrir myrkur.

1538

We are likely to get there before dark.

Það er líklegt að við náum þangað fyrir myrkur.

1539

I took the bus in order to reach the destination before it got dark.

Ég tók rútuna til að ná á áfangastað fyrir myrkur.

1540

It’s getting dark. Please turn the light on for me.

Það er að verða dimmt. Vertu svo væn að kveikja ljósið fyrir mig.

1541

It’s getting dark. You’d better go home.

Það er að verða dimmt. Þú ættir að fara heim.

1542

It grew dark, and what was worse, we lost our way.

Það dimmdi, og það sem verra var, við týndumst.

1543

Don’t let her go out after dark.

Leifðu henni ekki að fara út eftir að það er orðið dimmt.

1544

You had better not go after dark.

Þú ættir síður að fara út eftir myrkur.

1545

Don’t walk alone after dark.

Ekki ganga einn eftir myrkur.

1546

Don’t walk alone after dark.

Ekki ganga ein eftir myrkur.

1547

As soon as it gets dark, the fireworks will start.

Strax og dimmir hefjast flugeldaskotin.

1548

A car passed by in the dark.

Það keyrði bíll framhjá í myrkrinu.

1549

Not seeing anything in the dark, we couldn’t move.

Án þess að sjá nokkuð í myrkrinu gátum við ekki hreyft okkur.

1550

She switched on the lamp because it was dark.

Hún kveikti á lampanum vegna þess að það var dimmt.

1551

It was dark, and I could not make out who was coming along the road.

Það var dimmt og ég gat ekki greint hver það var sem kom eftir veginum.

1552

I shone a flashlight into the dark room.

Ég lýsti með vasaljósi inn í dimmt herbergið.

1553

It’s not good to read in a dark room.

Það er ekki gott að lesa í dimmu herbergi.

1554

Dark clouds are a sign of rain.

Dökk ský eru merki um regn.

1555

Cheap sake makes you sick.

Ódýrt sake gerir þig veikan.

1556

Cheap sake makes you sick.

Ódýrt sake gerir þig veika.

1557

You may injure yourself if you don’t follow safety procedures.

Þú getur meitt þig ef þú fylgir ekki öryggisráðstöfunum.

1558

Steady the boat so we can get on safely.

Haltu bátnum stöðugum svo við komumst örugglega um borð.

1559

Have a safe trip.

Góða ferð.

1560

I feel relieved.

Mér er létt.

1561

Aoi became a dancer.

Aóí varð dansari.

1562

Aoi dances.

Aóí dansar.

1563

Greetings are the basis of good manners.

Kveðjur eru grundvöllur góðra mannasiða.

1564

I’m dead to love.

Ég er ástinni dauður.

1565

Love is above money. The latter can’t give as much happiness as the former.

Ástin er ofar fé. Það seinna getur ekki veitt jafn mikla hamingju og það fyrra.

1566

Love blinded him to her faults.

Ást blindaði hann göllum hennar.

1567

Love and hate are opposite emotions.

Ást og hatur eru andstæðar tilfinningar.

1568

It is pleasant to watch a loving old couple.

Það er notalegt að fylgjast með ástríku eldra pari.

1569

I parted with my old car.

Ég skildi við gamla bílinn minn.

1570

The patriots stood up for the rights of their nation.

Föðurlandsvinirnir vörðu réttindi þjóðar sinnar.

1571

At last, Mario managed to win the princess’s love.

Loksins tókst Mario að vinna ástir prinsessunnar.

1572

My pet dog was seriously ill.

Hundurinn minn var alvarlega veikur.

1573

What is life without the radiance of love?

Hvað væri lífið án geislunar ástarinnar?

1574

We looked forward to the party.

Við hlökkuðum til veislunnar.

1575

Our letters probably crossed in the mail.

Bréfin okkar fóru væntanlega hjá hvort öðru í póstinum.

1576

I prefer traveling by train to flying.

Mér vil frekar fara með lest heldur en að fljúga.

1577

I’m looking forward to hearing from her.

Ég hlakka til að heyra frá henni.

1578

I was a first year student last year.

Ég var fyrsta árs nemi í fyrra.

1579

We decided to put off the meeting until next Sunday.

Við ákváðum að fresta fundinum þangað til næsta sunnudag.

1580

My aunt lives in New York.

Frænka mín býr í New York.

1581

There is a church near my house.

Það er kirkja nálægt húsinu mínu.

1582

Mr Wilder gave me your e-mail address.

Herra Wilder lét mig fá tölvupóstfangið þitt.

1583

Robert used to help his father in the store on weekends.

Robert hjálpaði áður fyrr föður sínum í búðinni um helgar.

1584

The dirty plates in the restaurant disgusted us.

Okkur bauð við skítugu diskunum á veitingastaðnum.

1585

Who was looking for the record shop?

Hver var að leita að plötubúðinni?

1586

Lucy is a student from America.

Lucy er nemandi frá Ameríku.

1587

The apples are ripe.

Eplin eru þroskuð.

1588

Lincoln died in 1865.

Lincoln dó árið 1865.

1589

Please relax.

Gerðu svo vel að róa þig.

1590

The communication of news by TV and radio is very common now.

Miðlun frétta um sjónvörp og útvörp er nú mjög algeng.

1591

Turn the radio down.

Lækkaðu í útvarpinu.

1592

I can’t sleep well.

Ég næ ekki að sofa vel.

1593

I can’t sleep well.

Ég næ ekki að sofa almennilega.

1594

Listen carefully.

Hlustaðu vandlega.

1595

I sneeze a lot.

Ég hnerra mikið.

1596

I sneeze a lot.

Ég hnerra oft.

1597

A nice day, isn’t it? Why not go out for a walk?

Yndæll dagur, ekki satt? Hví ekki að fara í göngutúr?

1598

A nice day, isn’t it? Why not go out for a walk?

Yndæll dagur, ekki satt? Af hverju ekki að fara í göngutúr?

1599

Take your time.

Taktu þinn tíma.

1600

Written in easy English, the book is easy to read.

Þar sem hún er skrifuð á einfaldri ensku er bókin auðlesin.

1601

Hi! How are you?

Hæ! Hvað segirðu?

1602

You must learn to be more careful.

Þú verður að læra að vera varkárari.

1603

I wish there was more variety in my work.

Ég vildi óska að það væri meiri fjölbreytni í vinnunni minni.

1604

You had better have studied harder.

Þú hefðir átt að leggja harðar að þér við námið.

1605

You had better have studied harder.

Þú hefðir átt að læra betur.

1606

Could you speak more slowly, please?

Gætirðu vinsamlegast talað aðeins hægar?

1607

I want a lot more.

Mig langar í mikið meira.

1608

Why not?

Af hverju ekki?

1609

If you can’t keep your promise, what excuse will you make?

Hvaða afsökun muntu nota ef þú getur ekki staðið við loforðið þitt?

1610

What would you do if the world were to come to an end tomorrow?

Hvað mundir þú gera ef heimurinn væri að farast á morgun?

1611

It would be unfair if we treated him so badly.

Það væri ósanngjarnt ef við færum svo illa með hann.

1612

If I were rich, I would buy a fine house.

Ef ég væri ríkur, myndi ég kaupa fínt hús.

1613

Without oxygen, all animals would have disappeared long ago.

Án súrefnis hefðu öll dýrin horfið fyrir löngu.

1614

If I got rich, I would buy it.

Ef ég yrði ríkur mundi ég kaupa það.

1615

If you want a pencil, I’ll lend you one.

Ef þig vantar blýant skal ég lána þér.

1616

Now that you’re a college student, you should study harder.

Nú þegar þú ert orðinn háskólanemi ættirðu að læra betur.

1617

Now that you are a college student, you should know better.

Nú þegar þú ert kominn í háskóla ættirðu að vita betur.

1618

Now that we have eaten, let’s go.

Fyrst við höfum klárað að borða skulum við koma okkur.

1619

Do you have one a little smaller?

Áttu það aðeins minna?

1620

It is almost 12 o’clock.

Klukkan er næstum tólf.

1621

Would you like some more salad?

Langar þig í meira salad?

1622

We have no time.

Við höfum engan tíma.

1623

I have got to go now.

Ég verð að fara núna.

1624

I have got to go now.

Ég þarf að fara núna.

1625

I can’t stand it anymore.

Ég þoli það ekki lengur!

1626

We hope to see you again.

Við vonumst til að sjá þig aftur.

1627

I am looking forward to seeing you soon.

Ég hlakka til að hitta þig bráðlega.

1628

It is almost three.

Klukkan er næstum þrjú.

1629

Christmas will soon come around.

Senn líður að jólum.

1630

Christmas will soon come around.

Jólin eru á næsta leiti.

1631

I don’t want any more.

Ég vil ekki meira.

1632

I don’t want any more.

Mig langar ekki í meira.

1633

It would be wiser of you not to see him again.

Það væri skynsamlegra hjá þér ef þú sæir hann ekki aftur.

1634

If I have to go to Kyoto once more, I will have visited it four times this year.

Ef ég þarf að fara einu sinni aftur til Kjótó mun ég hafa farið þangað fjórum sinnum á þessu ári.

1635

Try again.

Reyndu aftur.

1636

May I trouble you for the salt?

Má ég biðja þig um saltið?

1637

Meg is curious to know everything about Japan.

Meg er forvitin að vita allt um Japan.

1638

How is Mary?

Hvernig gengur Mary?

1639

How is Mary?

Hvernig líður Mary?

1640

I would rather let him have his own way.

Ég vil heldur leyfa honum að fá sínu framgengt.

1641

You’re disgusting!

Þú ert ógeðsleg!

1642

You’re disgusting!

Þú ert ógeðslegur!

1643

I got a farewell present from everyone.

Ég fékk kveðjugjöf frá öllum.

1644

We have to call off the meeting.

Við verðum að hætta við fundinn.

1645

Mayuko argued for the plan.

Mayuko mælti fyrir áætluninni.

1646

Madeira is the name of a wine.

Madeira er nafn á víni.

1647

It makes no difference to me that Max has come.

Það skiptir mig engu að Max sé kominn.

1648

It makes no difference to me that Max has come.

Það breytir engu fyrir mig að Max sé kominn.

1649

Are you still collecting stamps?

Ertu enn að safna frímerkjum?

1650

Are you still collecting stamps?

Safnarðu ennþá frímerkjum?

1651

See you again.

Sjáumst aftur.

1652

We still have plenty of time.

Við höfum ennþá nægan tíma.

1653

I’m not ready yet.

Ég er ekki tilbúin enn.

1654

I’m not ready yet.

Ég er ekki tilbúinn enn.

1655

I’m not ready yet.

Ég er ekki ennþá tilbúin.

1656

I’m not ready yet.

Ég er ekki ennþá tilbúinn.

1657

I haven’t decided yet.

Ég er ekki enn búinn að ákveða mig.

1658

I haven’t decided yet.

Ég er ekki enn búin að ákveða mig.

1659

I haven’t decided yet.

Ég er ekki ennþá búinn að ákveða mig.

1660

I haven’t decided yet.

Ég er ekki ennþá búin að ákveða mig.

1661

I haven’t decided yet.

Ég er ekki búinn að ákveða mig ennþá.

1662

I haven’t decided yet.

Ég er ekki búin að ákveða mig ennþá.

1663

To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery.

Til að byrja með, eru sjóðirnir ekki nægir til að að reka verslun.

1664

Mike speaks good Japanese.

Mike talar góða japönsku.

1665

Give me just a little.

Gefðu mér bara smá.

1666

There she comes.

Þarna kemur hún.

1667

Bob met her grandfather early in the morning.

Bob hitti afa hennar snemma um morguninn.

1668

Bob has been engaged to Mary for over a year.

Bob hefur verið trúlofaður Mary í yfir ár.

1669

I don’t know when Bob came to Japan.

Ég veit ekki hvenær Bob kom til Japans.

1670

Almost everybody was invited.

Næstum öllum var boðið.

1671

I’d like a hotel reservation.

Ég vil panta hótelbergi.

1672

Which part of Boston are you going to?

Hvaða hluta Boston ertu að fara til?

1673

The boy rowing the boat is a friend of mine.

Strákurinn sem rær bátnum er vinur minn.

1674

Would you lend me your pen?

Gætirðu lánað mér pennann þinn?

1675

Helen is playing in the yard.

Helen er að leika sér í garðinum.

1676

Beth was looking forward to meeting him, but he never showed up.

Beth hlakkaði til að hitta hann en hann lét ekki sjá sig.

1677

Do your best.

Gerðu þitt besta.

1678

Fred followed my mother wherever she went.

Fred fylgdi móður minni hvert sem hún fór.

1679

Fred followed my mother wherever she went.

Fred elti móður mína hvert sem hún fór.

1680

To speak French is difficult.

Að tala frönsku er erfitt.

1681

The Browns are a fine and happy family.

Brown fólkið er fín og glöð fjölskylda.

1682

Mr Brown is her father.

Hr. Brown er faðir hennar.

1683

Mr Brown speaks Japanese very well.

Hr. Brown talar japönsku afar vel.

1684

Is Mr Brown a teacher?

Er Hr. Brown kennari?

1685

Mrs. Brown wrote a book on politics.

Frú Brown skrifaði bók um stjórnmál.

1686

Mr Brown is not as old as he looks.

Herra Brown er ekki eins gamall og hann lítur út fyrir að vera.

1687

Mr Brown has a magical way with children.

Herra Brown hefur undravert lag á börnum.

1688

Mr Brown is our financial adviser.

Herra Brown er fjármálaráðgjafinn okkar.

1689

Miss Brown has gotten used to eating Japanese food.

Ungfrú Brown er orðin vön japönskum mat.

1690

Mr Brown was sick at the time.

Herra Brown var þá veikur.

1691

Mr Brown was sick at the time.

Herra Brown var veikur á þeim tíma.

1692

The older of the two daughters is in college.

Sú eldri af dætrunum tveim er í háskóla.

1693

Pigs share certain characteristics with human beings.

Svín deila ákveðnum einkennum með mönnum.

1694

Mr Fujimori is famous all over the world.

Hr. Fujimori er frægur um allan heim.

1695

Owls cannot see in the daytime.

Uglur geta ekki séð á daginn.

1696

The forward kicked a goal.

Framherjinn skoraði mark.

1697

The forward kicked a goal.

Framherjinn skoraði.

1698

Fox missed a chance to be a movie star.

Fox missti af tækifæri til að verða kvikmyndastjarna.

1699

Mr Ford owns this land.

Hr. Ford á þetta land.

1700

Fork-users have historically been in the minority.

Gaffalnotendur hafa sögulega verið í minnihluta.

1701

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Gaffalnotendur eru aðallega í Evrópu, Norður-Ameríku og rómönsku Ameríku; matarprjónanotendur í Austur-Asíu og fingranotendur í Afríku, Mið-Austurlöndum, Indónesíu og Indlandi.

1702

Could we have a fork?

Gætum við fengið gaffal?

1703

Those who use forks or chopsticks often think people who don’t are uncivilized.

Þeir sem nota gaffla eða matarprjóna halda oft að fólk sem gerir það ekki sé ósiðað.

1704

Forks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.

Gafflar voru notaðir um margra ára skeið í Evrópu og Austurlöndum nær, en bara til matargerðar.

1705

A fork fell off the table.

Það féll gaffall af borðinu.

1706

There is a fork missing.

Það vantar gaffal.

1707

The work of Feuerbach is frequently referred to.

Það er oft vitnað til verka Feuerbach.

1708

Locate Puerto Rico on a map.

Finndu Púertó Ríkó á korti.

1709

The ferry started to move and we were across in half an hour.

Ferjan tók að hreyfast og við vorum komin yfir eftir hálftíma.

1710

There were not more than one hundred passengers on board the ferry.

Það voru ekki fleiri en eitt hundrað farþegar um borð í ferjunni.

1711

Phoenix is the capital of Arizona.

Phoenix er höfuðborg Arizona.

1712

What’s the capital city of Finland?

Hvað heitir höfuðborg Finnlands?

1713

There is no water left in the bottle.

Það er ekkert vatn eftir í flöskunni.

1714

There is a little milk left in the bottle.

Það er smá mjólk eftir í flöskunni.

1715

There is little wine left in the bottle.

Það er lítið af víni eftir í flöskunni.

1716

There is little milk left in the bottle.

Það er lítið af mjólk eftir í flöskunni.

1717

That’s a little out of focus.

Þetta er aðeins úr fókus.

1718

We ordered pink, but we received blue.

Við pöntuðum bleikan en fengum bláan.

1719

Who is the girl in the pink dress?

Hver er stelpan í bleika kjólnum?

1720

The pin pierced his finger and it began to bleed.

Títuprjónninn stakkst inn í fingurinn hans og það tók að blæða.

1721

It is a sin to steal even a pin.

Það er synd að stela jafnvel svo litlu sem títuprjón.

1722

Hiroshi is sawing the wood into boards.

Hiroshi er að saga viðinn niður í fjalir.

1723

May I speak to Bill?

Gæti ég fengið að tala við Bill?

1724

I’d like to take the pill.

Mig langar að taka pilluna.

1725

Bill put aside a hundred dollars for his trip.

Bill lagði hundrað dollara til hliðar fyrir ferðina.

1726

Bill missed the first ball.

Bill geigaði á fyrsta boltanum.

1727

Bill is a baseball player.

Bill er hafnaboltamaður.

1728

Bill is on the editorial staff.

Bill er í ritstjórninni.

1729

Bill was unable to get Mary to understand what he said.

Bill gat ekki fengið Mary til að skilja hvað hann var að segja.

1730

Bill resembles his father in character.

Bill líkist föður sínum að skapgerð.

1731

Bill never fails to send a birthday present to his mother.

Bill klikkar aldrei á því að senda móður sinni afmælisgjöf.

1732

Bill is completely unlike his brother.

Bill er algerlega ólíkur bróður sínum.

1733

Bill was in Japan.

Bill var í Japan.

1734

Bill has a lot of original ideas.

Bill hefur mikið af frumlegum hugmyndum.

1735

Bill got mad and called Dick names.

Bill varð reiður og uppnefndi Dick.

1736

Bill dived into the river to save the drowning child.

Bill stakk sér í ána til að bjarga drukknandi barninu.

1737

Bill was canned from his job last week.

Bill var rekinn úr vinnunni í síðustu viku.

1738

Bill is good at mathematics.

Bill er góður í stærðfræði.

1739

Bill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.

Bill hafði alltaf verið hljóðlátur, heimakær maður en eftir fáeina mánuði í starfinu breyttist persónuleiki hans.

1740

Bill is my junior by two years.

Bill er mér tveimur árum yngri.

1741

Bill accepted my statement as true.

Bill tók yfirlýsingu mína sem sanna.

1742

Bill tapped me on the shoulder.

Bill bankaði laust í öxlina á mér.

1743

Bill is my best friend.

Bill er besti vinur minn.

1744

Bill brought me a glass of water.

Bill kom með glas af vatni handa mér.

1745

Bill brought me a glass of water.

Bill kom með vatnsglas handa mér.

1746

Bill brought me the book.

Bill kom með bókina handa mér.

1747

Bill made me a nice dress.

Bill bjó til fallegan kjól handa mér.

1748

Bill joined our company three years ago.

Bill gekk til liðs við fyrirtækið okkar fyrir þremur árum.

1749

Bill is a great fighter.

Bill er mikill bardagamaður.

1750

It looks like Bill will go to medical school after all.

Það lítur út fyrir að Bill muni fara í læknisfræði eftir allt saman.

1751

Bill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.

Bill hreykir sér af því að eiga stærsta bílinn í hverfinu.

1752

Bill spoke Japanese with surprising fluency.

Bill talaði japönsku með undraverðri leikni.

1753

Bill came to see me last autumn.

Bill kom að heimsækja mig síðasta haust.

1754

Bill was much loved by the other children in his school.

Bill var mjög elskaður af hinum börnunum í skólanum.

1755

Bill lives near the sea.

Bill býr nærri sjónum.

1756

Bill kept on crying for hours.

Bill grét áfram í marga tíma.

1757

Bill kept on crying for hours.

Bill hélt áfram að gráta í marga tíma.

1758

Above all, Bill was worried about gaining weight.

Umfram allt var Bill áhyggjufullur um að þyngjast.

1759

The printing business made Bill a small fortune.

Bill græddi talsvert á prentverksmiðjunni.

1760

Bill often plays with toys by himself.

Bill leikur sér oft einsamall með leikföng.

1761

Bill is a regular fool.

Bill er algjört fífl.

1762

Bill often goes to the park.

Bill fer oft í garðinn.

1763

Bill often goes to the park.

Bill fer oft í almenningsgarðinn.

1764

Bill is not as tall as Bob.

Bill er ekki eins hávaxinn og Bob.

1765

Bill can run faster than Bob.

Bill getur hlaupið hraðar en Bob.

1766

Bill is on his way to New York.

Bill er á leiðinni til New York.

1767

Bill was crazy for a motorbike.

Bill var vitlaus í mótorhjól.

1768

Bill came all the way from Florida.

Bill kom alla leið frá Flórída.

1769

Bill got up so early that he caught the first train.

Bill fór svo snemma á fætur að hann náði fyrstu lestinni.

1770

Why did Bill tear the letter into pieces?

Hví reif Bill bréfið í tætlur?

1771

Why did Bill tear the letter into pieces?

Hvers vegna reif Bill bréfið í tætlur?

1772

Why did Bill tear the letter into pieces?

Af hverju reif Bill bréfið í tætlur?

1773

Bill will often sing in the toilet.

Bill syngur oft í baðherberginu.

1774

Bill turned on the television.

Bill kveikti á sjónvarpinu.

1775

Bill stopped smoking.

Bill hætti að reykja.

1776

Bill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.

Bill langaði bara að hugga Móniku en hún túlkaði það eins og hann væri hrifinn af henni.

1777

Bill was killed by that man.

Bill var drepinn af þessum manni.

1778

Bill signed up for the exam.

Bill skráði sig í prófið.

1779

Bill did not commit the crime.

Bill framdi ekki glæpinn.

1780

The Hilton Hotel, please.

Hilton hótelið, takk.

1781

Bill and Joan divided the candy between them.

Bill og Joan skiptu sælgætinu á milli sín.

1782

It is doubtful whether Bill will come.

Það er óvíst að Bill komi.

1783

Bill called me last night.

Bill hringdi í mig í gærnótt.

1784

Nobody knows where Bill has gone.

Enginn veit hvert Bill hefur farið.

1785

Bill will take you on at tennis.

Bill mun keppa við þig í tennis.

1786

Bill, call me tonight.

Bill, hringdu í mig í kvöld.

1787

Bill, answer the door.

Bill, farðu til dyra.

1788

Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethesda.

Philip, líkt og Andrew og Peter, kom frá bænum Bethesda.

1789

Come and see, said Philip.

„Komdu og sjáðu“, sagði Philip.

1790

Come and see, said Philip.

„Komið og sjáið“, sagði Philip.

1791

Billy is very tall for his age.

Billy er mjög hávaxinn miðað við aldur.

1792

Bill was careless in handling his pistol.

Bill var ógætinn við að handleika byssuna sína.

1793

Perhaps he will come.

Hann kemur kannski.

1794

Perhaps he will come.

Kannski kemur hann.

1795

The hail cracked the window.

Haglélið gerði sprungu í gluggann.

1796

I had a bad stomach-ache.

Ég var með slæman magaverk.

1797

It doesn’t pay to play video games.

Það borgar sig ekki að spila tölvuleiki.

1798

I hurt my elbow.

Ég meiddi á mér olnbogann.

1799

Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Picasso hélt áfram að mála þar til hann var nítíu og eins árs gamall.

1800

Would you like some more beer?

Viltu meiri bjór?

1801

Could I have another glass of beer?

Gæti ég fengið annan bjór?

1802

Wouldn’t you like another glass of beer?

Viltu ekki annan bjór?

1803

Could I get one more beer, please?

Gæti ég vinsamlegast fengið annan bjór?

1804

A beer, please.

Bjór, takk.

1805

I’ll buy you a beer.

Ég skal kaupa handa þér bjór.

1806

Go easy on the beer!

Farðu rólega í bjórinn!

1807

Two beers, please.

Tvo bjóra, takk.

1808

The beer foamed over the top of the glass.

Bjórfroðan flæddi yfir barma glassins.

1809

Beer bottles are made of glass.

Bjórflöskur eru úr gleri.

1810

Beer bottles are made of glass.

Ölflöskur eru úr gleri.

1811

I don’t drink much beer.

Ég drekk ekki mikinn bjór.

1812

I don’t drink much beer.

Ég drekk ekki mikið af bjór.

1813

Peanut butter and jelly, please.

Hnetusmjör og sultu, takk.

1814

Peanut butter and jelly, please.

Hnetusmjöri og sultu, takk.

1815

The Beatles are popular among young people.

Bítlarnir eru vinsælir meðal ungs fólks.

1816

Pete came coasting down the hill on his sled.

Peter kom rennandi niður hæðina á sleðanum sínum.

1817

Let’s go to the beach.

Förum á ströndina.

1818

Peter didn’t intend to break the vase.

Peter ætlaði ekki að brjóta vasann.

1819

Peter is a merry fellow.

Peter er kátur kappi.

1820

Peter is a merry fellow.

Peter er kátur karl.

1821

Peter has decided to leave tomorrow.

Peter hefur ákveðið að fara á morgun.

1822

Peter isn’t anything like his father.

Peter líkist alls ekkert föður sínum.

1823

Peter isn’t anything like his father.

Peter er alls ekkert líkur föður sínum.

1824

Peter takes after his mother more than his father.

Peter líkist móður sinni frekar en föður.

1825

Peter’s very tall. He takes after his father.

Peter er mjög hávaxinn. Hann líkist föður sínum.

1826

Peter showed due respect to his teacher.

Peter sýndi kennaranum sínum tilhlýðilega virðingu.

1827

Peter may need a new diaper.

Peter kann að þurfa nýja bleyju.

1828

Peter talks with his parents in the United States on the phone at least once a week.

Peter talar við foreldra sína í Bandaríkjunum í síma að minnsta kosti einu sinni í viku.

1829

Peter has been trying to find a new apartment for some time.

Peter hefur verið að finna nýja íbúð í nokkurn tíma.

1830

Peter was fed up with childish girls.

Peter var kominn með upp í kok á barnalegum stelpum.

1831

Peter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Peter var dauðþreyttur á barnalegur stelpum og langaði til að hitta alvöru þroskaða konu.

1832

Peter is not in now.

Peter er núna ekki við.

1833

Peter didn’t come after all.

Peter kom ekki eftir allt saman.

1834

Peter doesn’t need to attend the meeting.

Peter þarf ekki að mæta á fundinn.

1835

My band name’s Red Hot.

Hljómsveitin mín heitir Red Hot.

1836

A pub is a popular gathering place in which to drink beer.

Ölstofa er vinsæll samkomustaður þar sem drukkinn er bjór.

1837

Patty exposed her back to the sun on the beach.

Patty beraði bak sitt sólinni á ströndinni.

1838

A bee flew out of the window.

Býfluga flaug út um gluggann.

1839

I ate nothing but bread and butter.

Ég borðaði ekkert nema brauð og smjör.

1840

Butter is made from milk.

Smjör er búið til úr mjólk.

1841

She alone is able to use the personal computer.

Hún ein getur notað tölvuna.

1842

Bus rates have stayed the same for two years.

Strætógjöld hafa staðið í stað í tvö ár.

1843

It’s a ten minutes walk to the bus stop.

Það er tíu mínútna labb að strætóstoppustöðinni.

1844

Show me the way to the bus stop.

Sýndu mér leiðina til strætóstoppustöðvarinnar.

1845

No one is waiting at the bus stop. We may have missed the bus.

Það er enginn að bíða á strætóstoppustöðinni. Við kunnum að hafa misst af strætisvagninum.

1846

What’s the bus fare?

Hvað kostar mikið í strætó?

1847

Take a bus.

Taktu strætó.

1848

Take a bus.

Takiði strætó.

1849

He came by bus.

Hann kom með rútu.

1850

He came by bus.

Hann kom með strætisvagni.

1851

He came by bus.

Hann kom með strætó.

1852

There is little water in the bucket.

Það er smá vatn í fötunni.

1853

Please put it on the scale.

Settu það vinsamlegast á vigtina.

1854

Shut the door behind you.

Lokaðu dyrunum á eftir þér.

1855

Hikers need to carry a compass with them to find their way through the woods.

Göngumenn þurfa að hafa með sér áttavita til að rata í gegnum skóginn.

1856

Yes, but it’ll be difficult.

Já, en það verður erfitt.

1857

The party was fun. You should have come, too.

Teitin var skemmtileg. Þú hefðir átt að koma líka.

1858

Though I have decided to go to the party, I’m not looking forward to it.

Þótt ég sé búin að ákveða að fara í veisluna hlakka ég ekki til þess.

1859

Though I have decided to go to the party, I’m not looking forward to it.

Þótt ég sé búinn að ákveða að fara í veisluna hlakka ég ekki til þess.

1860

Though I have decided to go to the party, I’m not looking forward to it.

Þótt ég sé búin að ákveða að fara í veisluna hlakka ég ekki til hennar.

1861

Though I have decided to go to the party, I’m not looking forward to it.

Þótt ég sé búinn að ákveða að fara í veisluna hlakka ég ekki til hennar.

1862

The Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

Norski erindrekinn hafði milligöngu um leynilegu samningaviðræðurnar sem leiddu af sér hið sögulega skjal.

1863

Carrots and turnips are edible roots.

Gulrætur og næpur eru ætar rætur.

1864

Suddenly, the rain fell.

Skyndilega rigndi.

1865

My brother seems to enjoy himself at college.

Bróðir minn virðist njóta sín í háskólanum.

1866

How considerate of you!

Það er mjög tillitssamt af þér.

1867

What a small television set! Does it really work?

En hvað þetta er lítið sjónvarp! Virkar það í raun og veru?

1868

People who are constantly copying others do it because they can’t think for themselves.

Fólk sem er sífellt að apa eftir öðrum gerir það því það getur ekki hugsað fyrir sjálft sig.

1869

Nancy is the tallest girl in her class.

Nancy er hæsta stúlkan í bekknum.

1870

I may indeed be wrong.

Ég kann vel að hafa rangt fyrir mér.

1871

Why did he run away?

Af hverju hljópst hann á brott?

1872

Why did he run away?

Af hverju hljóp hann í burtu?

1873

Why did he run away?

Hvers vegna hljópst hann á brott?

1874

Why did he run away?

Hvers vegna hljóp hann í burtu?

1875

Why did you turn down his offer?

Af hverju hafnaðirðu tilboðinu hans?

1876

Why didn’t you show up at the party last night?

Af hverju komst þú ekki í teitina í gær?

1877

Why are there no taxis at the station today?

Afhverju eru engir leigubílar á stöðinni í dag?

1878

Why?

Af hverju?

1879

Why?

Hví þá?

1880

Because it is there.

Af því að það er þarna.

1881

Please lend me your knife.

Vinsamlegast lánaðu mér hnífinn þinn.

1882

Please don’t hesitate to ask me any questions.

Vinsamlegast ekki hika við að spurja mig spurninga.

1883

Please don’t hesitate to ask me any questions.

Vinsamlegast hikaðu ekki við að spurja mig spurninga.

1884

Please don’t hesitate to ask me any questions.

Vinsamlegast hikið ekki við að spurja mig spurninga.

1885

No man is so old he cannot learn.

Það er aldrei of seint að læra.

1886

However hard you try, you can’t finish it in a day.

Hversu mikið sem þú reynir getur þú ekki lokið því á einum degi.

1887

One must be careful in doing anything.

Maður verður að vera varkár í hverju sem maður gerir.

1888

In no case are you to leave your post.

Undir engum kringumstæðum máttu yfirgefa stöðuna þína.

1889

In no case are you to leave your post.

Þú mátt ekki yfirgefa stöðuna þína undir nokkrum kringumstæðum.

1890

Playing cards is fun.

Það er gaman að spila á spil.

1891

Do you have any travelers’ checks?

Ertu með nokkra ferðatékka?

1892

Tom likes to play baseball.

Tom hefur gaman af því að spila hafnabolta.

1893

Tom broke the window pane.

Tom braut gluggarúðuna.

1894

Tom has always performed well in every job he has had.

Tom hefur alltaf staðið sig vel í hverri vinnu sem hann hefur haft.

1895

Tom hurt himself.

Tom meiddi sig.

1896

Tom runs very fast.

Tom hleypur mjög hratt.

1897

Tom said that he had been cleaning the house all day.

Tom sagðist hafa verið að þrífa húsið allan daginn.

1898

How are you, Tom?

Hvernig ertu, Tom?

1899

How are you, Tom?

Hvað segirðu, Tom?

1900

Where does it hurt?

Hvar finnurðu til?

1901

Where does it hurt?

Hvar meiðir það?

1902

Anyway, I disagree with your opinion.

Hvað sem öðru líður er ég ósammála skoðun þinni.

1903

Where is Tony playing?

Hvar er Tony að spila?

1904

It was a beautiful sight.

Þetta var fögur sjón.

1905

It doesn’t matter.

Það skiptir ekki máli.

1906

It doesn’t matter.

Það skiptir engu.

1907

You can take either book.

Þú getur tekið hvora bókina sem er.

1908

You can take either road.

Þú getur farið hvora leiðina sem er.

1909

It doesn’t matter which team wins the game.

Það skiptir engu hvort liðið vinnur leikinn.

1910

Say which one you would like.

Segðu hvort þú mundir vilja.

1911

I would rather not go.

Ég vil helst ekki fara.

1912

Which is your guitar?

Hver er gítarinn þinn?

1913

Please tell me where you will live.

Vinsamlegast segðu mér hvar þú býrð.

1914

Where did you find the key?

Hvar fannstu lykilinn?

1915

What ails you?

Hvað amar að þér?

1916

What’s wrong with me?

Hvað er að mér?

1917

Where did you come from?

Hvaðan komstu?

1918

The doctor was not sure what the trouble was.

Læknirinn var ekki viss á því hvert vandamálið var.

1919

Where does it leave from?

Hvaðan leggur hún af stað?

1920

Where did you get on this bus?

Hvar steigstu upp í vagninn?

1921

I wonder who started that rumor.

Hver ætli hafa byrjað þá sögusögn?

1922

I wonder who started that rumor.

Hver skyldi hafa byrjað þá Gróusögu?

1923

Let me hear from you now and again, will you?

Viltu leyfa mér að heyra í þér af og til.

1