fbpx
Skip to content

5000 Daily use & the most helpful English to Romanian Sentences

English to Romanian Sentences collection for daily use & to improvise English & Romanian language

For more sentences try our android app for free.

1

Let’s try something.

Să încercăm ceva.

2

I have to go to sleep.

Trebuie să mă duc la culcare.

3

Today is June 18th and it is Muiriel’s birthday!

Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!

4

Muiriel is 20 now.

Muiriel are acum 20.

5

The password is “Muiriel”.

Parola este „Muiriel”.

6

I will be back soon.

Mă voi întoarce în curând.

7

I’m at a loss for words.

Am rămas fără cuvinte.

8

This is never going to end.

Asta nu se va termina niciodată.

9

I just don’t know what to say.

Pur și simplu nu știu ce să spun.

10

That was an evil bunny.

Asta a fost un iepuraș parșiv.

11

I was in the mountains.

Am fost în munți.

12

Is it a recent picture?

Este o fotografie recentă?

13

Is it a recent picture?

Este asta o poză recentă?

14

I don’t know if I have the time.

Nu știu dacă am timp.

15

I don’t know if I have the time.

Nu știu dacă am timpul necesar.

16

Education in this world disappoints me.

Educația pe lumea asta mă dezamăgește.

17

Education in this world disappoints me.

Educația în lume mă dezamăgește.

18

You’re in better shape than I am.

Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.

19

You are in my way.

Ești în calea mea.

20

This will cost €30.

Asta va costa 30 de euro.

21

I make €100 a day.

Câștig 100 de euro pe zi.

22

I may give up soon and just nap instead.

Aș putea renunța în curând și să trag un pui de somn în loc.

23

It’s because you don’t want to be alone.

E din cauză că nu vrei să fii singur.

24

That won’t happen.

Aia nu se va întâmpla.

25

Sometimes he can be a strange guy.

Uneori el poate fi un tip ciudat.

26

I’ll do my best not to disturb your studying.

Îmi voi da silința să nu te deranjez când studiezi.

27

I can only wonder if this is the same for everyone else.

Pot doar să mă întreb dacă asta-i la fel pentru tot restul lumii.

28

I suppose it’s different when you think about it over the long term.

Presupun că e diferit când te gândești la asta pe termen lung.

29

I miss you.

Mi-e dor de tine.

30

I’ll call them tomorrow when I come back.

Îi voi suna mâine când mă întorc.

31

I always liked mysterious characters more.

Întotdeauna mi-au plăcut mai mult personajele misterioase.

32

You should sleep.

Ar trebui să dormi.

33

I’m going to go.

Voi pleca.

34

I told them to send me another ticket.

Le-am spus să-mi trimită un alt bilet.

35

You’re so impatient with me.

Ești atât de nerăbdător cu mine.

36

I can’t live that kind of life.

Nu pot trăi acel fel de viață.

37

I once wanted to be an astrophysicist.

Odată am vrut să fiu astrofizician.

38

I never liked biology.

Niciodată nu mi-a plăcut biologia.

39

The last person I told my idea to thought I was nuts.

Ultima persoană căreia i-am spus ideea mea credea că-s nebun.

40

If the world weren’t in the shape it is now, I could trust anyone.

Dacă lumea nu ar fi așa cum este, aș putea avea încredere în oricine.

41

It is unfortunately true.

Din păcate e adevărat.

42

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

Sunt prea ocupați să se lupte unul împotriva celuilalt că să le mai pese de idealurile comune.

43

Most people think I’m crazy.

Majoritatea oamenilor cred că-s nebun.

44

No I’m not; you are!

Nu, nu sunt; tu ești!

45

That’s MY line!

Asta e replica MEA!

46

He’s kicking me!

Mă lovește!

47

Are you sure?

Ești sigur?

48

Then there is a problem…

Atunci e o problemă…

49

Oh, there’s a butterfly!

O, e un fluture!

50

Hurry up.

Grăbeşte-te!

51

It doesn’t surprise me.

Nu mă surprinde.

52

For some reason I feel more alive at night.

Dintr-un oarecare motiv mă simt mai activ noaptea.

53

It depends on the context.

Depinde de context.

54

Are you freaking kidding me?!

Glumești, ce naiba?

55

That’s the stupidest thing I’ve ever said.

E cel mai prostesc lucru pe care l-am spus vreodată.

56

I don’t want to be lame; I want to be cool!!

Nu vreau să fiu lamentabil, vreau să fiu grozav!

57

When I grow up, I want to be a king.

Când voi crește mare, vreau să fiu rege.

58

America is a lovely place to be, if you are here to earn money.

America e un loc drăguț în care să fii, dacă ești aici ca să câștigi bani.

59

I’m so fat.

Sunt așa de gras.

60

So what?

Și ce?

61

I’m gonna shoot him.

Îl voi împușca.

62

I’m not a real fish, I’m just a mere plushy.

Nu sunt un pește real, sunt doar un pluș.

63

I’m just saying!

Ziceam doar!

64

That was probably what influenced their decision.

Aceea a fost probabil ceea ce a influențat decizia lor.

65

I’ve always wondered what it’d be like to have siblings.

Întotdeauna m-am întrebat cum ar fi dacă aș avea frați.

66

This is what I would have said.

Asta e ceea ce aș fi spus.

67

It would take forever for me to explain everything.

Ar dura o veșnicie să explic tot.

68

That’s because you’re a girl.

Asta-i pentru că ești fată.

69

Sometimes I can’t help showing emotions.

Uneori nu reușesc să-mi ascund emoțiile.

70

It’s a word I’d like to find a substitute for.

E un cuvânt căruia mi-ar plăcea să-i găsesc un substitut.

71

It would be something I’d have to program.

Ar fi ceva pe care ar trebui să-l programez.

72

I don’t intend to be selfish.

Nu intenționez să fiu egoist.

73

Let’s consider the worst that could happen.

Să luăm în considerare cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla.

74

How many close friends do you have?

Câți prieteni apropiați ai?

75

I may be antisocial, but it doesn’t mean I don’t talk to people.

S-ar putea să fiu antisocial, dar nu înseamnă că nu vorbesc cu oamenii.

76

This is always the way it has been.

Întotdeauna a fost astfel.

77

I think it is best not to be impolite.

Cred că e cel mai bine să nu fii nepoliticos.

78

One can always find time.

Întotdeauna se poate găsi timp.

79

I’d be unhappy, but I wouldn’t kill myself.

Aș fi nefericit, dar nu m-aș sinucide.

80

Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

Pe când eram la liceu, mă sculam la 6 în fiecare dimineață.

81

When I woke up, I was sad.

Când m-am trezit, m-am întristat.

82

That is somewhat explained at the end.

Asta e într-un fel explicat la sfârșit.

83

I thought you liked to learn new things.

Credeam că îți place să înveți lucruri noi.

84

Most people write about their daily life.

Majoritatea oamenilor scriu despre viața lor zilnică.

85

If I could send you a marshmallow, Trang, I would.

Dacă aș putea să-ți trimit un dulce, Trang, aș face-o.

86

In order to do that, you have to take risks.

Pentru a face asta, trebuie să-ți asumi riscuri.

87

Every person who is alone is alone because they are afraid of others.

Fiecare persoană care e singură e singură pentru că se teme de alții.

88

Why do you ask?

De ce întrebi?

89

I am not an artist. I never had the knack for it.

Nu sunt artist. N-am avut niciodată talent pentru asta.

90

I can’t tell her now. It’s not that simple anymore.

Nu-i pot spune acum. Deja nu mai e așa simplu.

91

I am a flawed person, but these are flaws that can easily be fixed.

Sunt o persoană cu defecte, dar acestea sunt defecte de care se poate scăpa ușor.

92

Whenever I find something I like, it’s too expensive.

De câte ori găsesc ceva ce-mi place, e prea scump.

93

How long did you stay?

Cât ai stat?

94

Maybe it will be exactly the same for him.

Poate va fi exact la fel pentru el.

95

Innocence is a beautiful thing.

Inocența e un lucru minunat.

96

Humans were never meant to live forever.

Oamenii n-au fost niciodată destinați să trăiască pentru totdeauna.

97

I don’t want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.

Nu vreau să-mi pierd ideile, chiar dacă unele dintre ele sunt un pic exagerate.

98

I think I have a theory about that.

Cred că am o teorie despre acel lucru.

99

You are saying you intentionally hide your good looks?

Spui că intenționat ți-ascunzi frumusețea?

100

I do not have an account in these forums.

Nu am cont pe aceste forumuri.

101

If anyone was to ask what the point of the story is, I really don’t know.

Dacă cineva ar întreba care e scopul poveștii, sincer nu știu.

102

I didn’t know where it came from.

Nu știam de unde a venit.

103

I think my living with you has influenced your way of living.

Cred că traiul meu cu tine ți-a influențat modul de viață.

104

This is not important.

Asta nu-i importantă.

105

I didn’t like it.

Nu mi-a plăcut.

106

She’s asking how that’s possible.

Întreabă cum a fost asta posibilă.

107

She’s asking how that’s possible.

Întreabă cum e asta posibilă.

108

You’re just running away from life’s problems.

Pur și simplu fugi de problemele vieții.

109

If you look at the lyrics, they don’t really mean much.

Dacă te uiți la versuri, ele nu înseamnă prea mult.

110

There’s a problem there that you don’t see.

E o problemă acolo pe care nu o vezi.

111

You can do it.

O poți face.

112

My physics teacher doesn’t care if I skip classes.

Profesorului meu de fizică nu-i pasă dacă chiulesc.

113

I wish I could go to Japan.

Aș vrea să pot merge în Japonia.

114

I wish I could go to Japan.

Îmi doresc să fi putut merge în Japonia.

115

I hate it when there are a lot of people.

Urăsc când e multă lume.

116

I have to go to bed.

Trebuie să mă duc la culcare.

117

After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house.

După aceea, am plecat, dar apoi mi-am dat seama că mi-am uitat rucsacul la ei acasă.

118

I won’t ask you anything else today.

Nu te voi mai întreba nimic altceva azi.

119

It may freeze next week.

Ar putea îngheța săptămâna viitoare.

120

It may freeze next week.

Ar putea fi îngheț săptămâna viitoare.

121

Even though he apologized, I’m still furious.

Chiar dacă și-a cerut scuze, sunt tot furios.

122

The police will get you to find the bullets.

Poliția te va pune să găsești gloanțele.

123

Thanks for having explained to me at last why people take me for an idiot.

Mulțumesc pentru că mi-ai explicat în sfârșit de ce oamenii mă iau de idiot.

124

That wasn’t my intention.

Nu a fost intenția mea.

125

Thanks for your explanation.

Mulțumesc pentru explicația dumneavoastră.

126

Theoretically, I’m doing math.

Teoretic, fac calcule.

127

If you didn’t know me that way then you simply didn’t know me.

Dacă nu mă știai în acel fel, atunci pur și simplu nu mă știai.

128

It almost scared me not to see you online for a whole day.

Aproape m-a speriat să nu te văd online o zi întreagă.

129

I don’t know what you mean.

Nu știu ce vrei să spui.

130

My computer has got to be useful for something.

Calculatorul meu trebuie să fie bun la ceva.

131

You wanted to tell me about freedom?

Ai vrut să-mi spui despre libertate?

132

Uh, now it’s really weird…

Hm, acum chiar e ciudat…

133

If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago.

Dacă aș vrea să te sperii, ți-aș spune ce am visat acum câteva săptămâni.

134

One can’t expect everything from schools.

Nu se poate aștepta totul de la școli.

135

There are many words that I don’t understand.

Există multe cuvinte pe care nu le înțeleg.

136

I don’t like it when mathematicians who know much more than I do can’t express themselves explicitly.

Nu-mi place când matematicieni care știu mult mai mult decât mine nu se pot exprima clar.

137

You’re really not stupid.

Într-adevăr nu ești prost.

138

I need to ask you a silly question.

Trebuie să vă pun o întrebare prostească.

139

I don’t know how to demonstrate it, since it’s too obvious!

Nu știu cum s-o demonstrez pentru că e prea evident!

140

I wouldn’t have thought I would someday look up “Viagra” in Wikipedia.

N-aș fi crezut că într-o zi voi căuta „Viagra” în Wikipedia.

141

Can it be phrased in another way?

Poate fi formulat într-un alt mod?

142

No one will know.

Nimeni nu va ști.

143

I found a solution, but I found it so fast that it can’t be the right solution.

Am găsit o soluție, dar am găsit-o atât de repede încât nu poate fi soluția potrivită.

144

It seems interesting to me.

Îmi pare interesant!

145

Except that here, it’s not so simple.

Numai că aici, nu e atât de simplu.

146

I like candlelight.

Îmi place lumina lumânărilor.

147

What did you answer?

Ce-ai răspuns?

148

No, he’s not my new boyfriend.

Nu, nu e noul meu prieten.

149

It’s too bad that I don’t need to lose weight.

Păcat că nu am nevoie să pierd în greutate.

150

You never have class or what?!

Niciodată nu ai clasă sau ce?!

151

I will play Sudoku then instead of continuing to bother you.

Atunci voi juca Sudoku în loc să persist în a te deranja.

152

Where is the problem?

Unde este problema?

153

I can only wait.

Pot aștepta doar.

154

It’s not much of a surprise, is it?

Nu e cine știe ce surpriză, nu-i așa?

155

I love you.

Te iubesc.

156

I love you.

Te iubesc!

157

I don’t like you anymore.

Nu te mai plac.

158

I am curious.

Sunt curios.

159

Congratulations!

Felicitări!

160

I don’t want to wait that long.

Nu vreau să aştept atât de mult timp.

161

Why don’t you come visit us?

De ce nu veniți să ne vizitați?

162

But the possibility seems unlikely.

Dar posibilitatea pare puțin probabilă.

163

I shouldn’t have logged off.

N-ar fi trebuit să mă deconectez.

164

I don’t know what to do anymore.

Nu știu ce să mai fac.

165

It is inevitable that I go to France someday, I just don’t know when.

E inevitabil că într-o zi mă voi duce în Franța, pur și simplu nu știu când.

166

I hate chemistry.

Urăsc chimia.

167

I didn’t want this to happen.

Nu am vrut să se întâmple asta.

168

You can probably guess what happens though.

Probabil puteți totuși ghici ce se întâmplă.

169

Next thing you know, you’ll be in the papers.

Următorul lucru care se întâmplă, ești dat la ziar.

170

What other options do I have?

Ce alte opțiuni am?

171

I am not much of a traveller.

Nu sunt cine știe ce călător.

172

I have nothing better to do.

N-am nimic mai bun de făcut.

173

I can’t explain it either.

Nici eu n-o pot explica.

174

Everyone has strengths and weaknesses.

Toată lumea are puncte forte și puncte slabe.

175

Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing.

Totuși serios, episodul 21 aproape m-a făcut să râd cu lacrimi.

176

Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing.

Totuși serios, episodul 21 aproape m-a făcut să plâng printre hohote de râs.

177

It only shows you’re not a robot.

Asta arată doar că nu ești robot.

178

How could I be a robot? Robots don’t dream.

Cum aș putea fi robot? Roboți nu visează.

179

It’s not something anyone can do.

Nu e ceva ce oricine poate face.

180

I don’t know if I still have it.

Nu știu dacă-l mai am.

181

What do you think I’ve been doing?

Ce crezi că am mai făcut?

182

Don’t underestimate my power.

Nu-mi subestima puterea.

183

My mom doesn’t speak English very well.

Mama mea nu vorbește engleză foarte bine.

184

I don’t speak French well enough!

Nu vorbesc franceza destul de bine!

185

I was wondering if you were going to show up today.

Mă întrebam dacă ai de gând să apari azi.

186

Therein lies the problem.

Acolo e problema.

187

How do you find food in outer space?

Cum găsești mâncare în spațiul cosmic?

188

All you can do is trust one another.

Tot ce puteți face este să aveți încredere unul în altul.

189

Everyone wants to meet you. You’re famous!

Toată lumea vrea să te cunoască. Ești faimos!

190

Why are you sorry for something you haven’t done?

De ce îți pare rău pentru ceva ce n-ai făcut?

191

I utterly despise formal writing!

Am tot disprețul pentru scrisul oficial!

192

Foreign people intrigue me.

Străinii mă intrigă.

193

Whatever I do, she says I can do better.

Orice fac, ea spune că pot face mai bine.

194

What keeps you up so late?

Ce vă ține treaz atât de târziu?

195

You’d be surprised what you can learn in a week.

Ai fi surprins de ceea ce se poate învăța într-o săptămână.

196

I don’t have anyone who’d travel with me.

N-am pe nimeni care ar călători cu mine.

197

You’re not fast enough.

Nu ești rapid îndeajuns.

198

Life is hard, but I am harder.

Viața este tare grea, dar eu sunt mai tare.

199

Bearing can be unbearable.

Să rabzi poate fi de nesuportat.

200

Stop it! You’re making her feel uncomfortable!

Oprește-te! O faci să se simtă inconfortabil!

201

Nothing is beautiful but the truth.

Nimic nu e frumos în afară de adevăr.

202

Tomorrow, he will land on the moon.

Mâine, va ateriza pe Lună.

203

I don’t speak Japanese.

Nu vorbesc japoneza.

204

This is a pun.

Acesta e un joc de cuvinte.

205

Nobody understands me.

Nimeni nu mă înțelege.

206

I learned to live without her.

Am învățat să trăiesc fără ea.

207

It’s useless to keep on thinking any more.

E inutil să mai gândesc.

208

I have too many things on my mind these days.

Am prea multe lucruri în minte zilele astea.

209

I just wanted to check my email.

Am vrut doar să-mi verific poșta electronică.

210

Do you really need to ask the question to know the answer?

Chiar aveți nevoie să puneți întrebarea ca să aflați răspunsul?

211

You can’t expect me to always think of everything!

Nu te poți aștepta să mă gândesc mereu la tot!

212

I suppose that behind each thing we have to do, there’s something we want to do…

Presupun că în spatele fiecărui lucru pe care trebuie să-l facem, e un lucru pe care vrem să-l facem…

213

You really don’t have the right priorities!

Tu chiar nu ai prioritățile corecte!

214

Don’t expect others to think for you!

Nu te aștepta ca ceilalți să gândească pentru tine!

215

You never have time for important things!

Niciodată nu ai timp pentru lucruri importante!

216

It’s no use pretending to make me believe that I believe things you don’t believe!

Nu are rost să încerci să mă faci să cred că eu cred lucruri pe care tu nu le crezi!

217

It would take me too much time to explain to you why it’s not going to work.

Mi-ar lua prea mult timp să-ți explic de ce nu va funcționa.

218

I’m so dumb… I’m trying to explain things to you that I don’t understand myself.

Sunt atât de prost… Încerc să-ți explic lucruri pe care nici eu nu le înțeleg.

219

Stop seeing me as a “normal” person!

Nu mă mai vedea ca pe o persoană „normală”!

220

Are you referring to me?

Te referi la mine?

221

There will always be things I will never learn, I don’t have eternity before me!

Vor fi întotdeauna lucruri pe care nu le voi învăța niciodată, nu am eternitatea înaintea mea!

222

It can’t be!

Nu se poate!

223

I wish I could care more about my grades but it seems that, at a certain point of my life, I decided they wouldn’t be so important anymore.

Aș vrea să-mi pese mai mult de notele mele, dar se pare că, la un anumit moment din viața mea, am decis că n-ar fi chiar așa de important.

224

A rolling stone gathers no moss is a proverb.

„O piatră care se rostogolește nu prinde mucegai” e un proverb.

225

Would you like something to drink?

Ai vrea ceva de băut?

226

Who is it? “It’s your mother.”

– Cine e? – E mama ta.

227

When will you be back? “It all depends on the weather.”

– Când te vei întoarce? – Totul depinde de vreme.

228

What’s the matter? asked the little white rabbit.

– Ce s-a întâmplat? a întrebat iepurașul alb.

229

What’s going on in the cave? I’m curious. “I have no idea.”

– Ce se întâmplă în peșteră? Sunt curios. – N-am idee.

230

We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools.

Trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații sau vom pieri împreună ca proștii.

231

Uh… How’s that working?

Ăă… Cum merge asta?

232

To tell you the truth, I am scared of heights. “You are a coward!”

– Ca să-ți zic adevărul, mi-e teamă de înălțime. – Ești un laș!

233

Trust me, he said.

– Ai încredere în mine, a spus el.

234

This is what I was looking for! he exclaimed.

– Asta e ceea ce căutam! a exclamat el.

235

This looks pretty interesting, Hiroshi says.

– Asta pare destul de interesantă, spune Hiroshi.

236

Their communication may be much more complex than we thought.

Comunicarea lor ar putea fi mult mai complexă decât am crezut.

237

The phone is ringing. “I’ll get it.”

– Sună telefonul. – Răspund eu.

238

That’s very nice of you, Willie answered.

– E foarte frumos din partea ta, a răspuns Willie.

239

Thank you for helping me. “Don’t mention it.”

– Vă mulțumesc pentru ajutor. – Cu plăcere.

240

Someday I’ll run like the wind.

Într-o zi voi alerga ca vântul.

241

She likes music. “So do I.”

– Îi place muzica. – Și mie.

242

Please don’t cry.

Te rog, nu plânge.

243

Let me know if there is anything I can do.

Să-mi zici dacă există ceva ce pot face.

244

It may be that the happiness awaiting us is not at all the sort of happiness we would want.

Se poate ca fericirea care ne așteaptă să nu fie deloc genul de fericire pe care ne-am dori-o.

245

It is up to you to decide whether we will go there or not.

Depinde de tine să decizi dacă vom merge acolo sau nu.

246

Class doesn’t begin until eight-thirty.

Ora nu începe până la opt și jumătate.

247

I want a boat that will take me far away from here.

Vreau o barcă care să mă ducă departe de aici.

248

I feel like playing cards. “So do I.”

– Am chef să joc cărți. – Și eu.

249

Haven’t we met somewhere before? asked the student.

– Nu ne-am mai întâlnit undeva? a întrebat studentul.

250

A Japanese would never do such a thing.

Un japonez nu ar face niciodată așa ceva.

251

Allen is a poet.

Allen e poet.

252

The archer killed the deer.

Arcașul a ucis căprioara.

253

Communism will never be reached in my lifetime.

Comunismul nu va fi atins în timpul vieții mele.

254

Rye was called the grain of poverty.

Secară a fost numită grăunța sărăciei.

255

In the 1950’s, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.

În anii 1950, finlandezii au fost citați ca având una dintre cele mai puțin sănătoase diete din lume.

256

If you see a mistake, then please correct it.

Dacă vezi o greșeală, atunci corecteaz-o!

257

Place the deck of cards on the oaken table.

Așezați pachetul de cărți pe masa de stejar.

258

The Germans are very crafty.

Germanii sunt foarte îndemânatici.

259

If you don’t eat, you die.

Dacă nu mănânci, mori.

260

How do you spell “pretty”?

Cum se scrie pe litere “pretty”?

261

Why don’t we go home?

De ce nu mergem acasă?

262

I’m sorry, I can’t stay long.

Îmi pare rău, nu pot sta mult.

263

Ten years is a long time to wait.

Zece ani e o lungă perioadă de așteptare.

264

Why aren’t you going? “Because I don’t want to.”

– De ce nu te duci? – Pentru că nu vreau.

265

One million people lost their lives in the war.

Un milion de oameni și-au pierdut viața în război.

266

It is not rare at all to live over ninety years.

Nu e deloc rar să trăiești peste nouăzeci de ani.

267

First, I’m going to do an outline of my new website.

Mai întâi, voi face o schiță a noului meu website.

268

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Democrația este cea mai proastă formă de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte care au fost încercate.

269

When you’re beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.

Când începi să arăți ca fotografia din pașaport, ar trebui să mergi în vacanță.

270

It wasn’t me, commissioner!

Nu am fost eu, domnule comisar!

271

Oh, my white pants! And they were new.

O, pantalonii mei albi! Și erau noi.

272

With so many people around he naturally became a bit nervous.

Cu atât de mulți oameni în jurul lui, a devenit în mod natural un pic nervos.

273

When I left the train station, I saw a man.

Când am plecat de la gară, am văzut un bărbat.

274

You’re an angel!

Ești un înger!

275

People from Madrid are weird.

Oamenii din Madrid sunt ciudați.

276

Well, the night is quite long, isn’t it?

Ei bine, noaptea este destul de lungă, nu-i așa?

277

You’re lucky because he didn’t bite you.

Ești norocos că nu te-a mușcat.

278

Did you miss me?

Ți-a fost dor de mine?

279

Are they all the same?

Sunt toate la fel?

280

Thank you very much!

Mulțumesc foarte mult!

281

Thank you very much!

Mulțumesc mult!

282

Where are the eggs, please?

Unde sunt ouăle, te rog?

283

I’ll take him.

Îl voi lua.

284

It’s a surprise.

E o surpriză.

285

That’s a good idea!

Asta-i o idee bună!

286

Round trip? Only one-way.

Dus-întors? Doar dus.

287

It’s a pity when somebody dies.

E păcat când moare cineva.

288

They were left speechless.

Au rămas fără grai.

289

Damn! It’s not bad!

La naiba! Nu e rău!

290

Pull into shape after washing.

A se netezi după spălare.

291

Wash before first wearing.

A se spăla înainte de prima purtare.

292

Don’t open before the train stops.

A nu se deschide înainte de oprirea trenului.

293

Those who live in glass houses should not throw stones.

Cei care locuiesc în case de sticlă nu ar trebui să arunce cu pietre.

294

They say love is blind.

Ei spun că dragostea este oarbă.

295

Oh, I’m sorry.

O, îmi pare rău.

296

Math is like love: a simple idea, but it can get complicated.

Matematica e ca dragostea – o idee simplă, dar se poate complica.

297

The only useful answers are those that raise new questions.

Singurele răspunsuri utile sunt cele care ridică noi întrebări.

298

To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.

A avea îndoieli cu privire la sine e primul semn de inteligență.

299

Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Sărac nu e cel care are prea puțin, ci acela care vrea prea mult.

300

Seeing that you’re not surprised, I think you must have known.

Văzând că nu ești surprins, cred că trebuie să fi știut.

301

How long does it take to get to the station?

De cât timp e nevoie pentru a ajunge la stație?

302

This will be a good souvenir of my trip around the United States.

Acesta va fi un bun suvenir din călătoria mea în jurul Statelor Unite.

303

Excuse me; allow me to point out three errors in the above article.

Scuzați-mă, permiteți-mi să subliniez trei erori din articolul de mai sus.

304

I don’t care what your names are. Once this job’s over, I’m out of here.

Nu-mi pasă care sunt numele voastre. Odată ce treaba asta s-a terminat, am plecat de-aici.

305

It is difficult to keep up a conversation with someone who only says “yes” and “no”.

E dificil să întreții o conversație cu cineva care spune doar „da” și „nu”.

306

Do you speak Italian?

Vorbiți italiană?

307

Do you speak Italian?

Vorbești italiană?

308

I can’t think with that noise, she said, as she stared at the typewriter.

– Nu pot gândi cu zgomotul ăsta, a spus ea, uitându-se lung la mașina de scris.

309

It is said that “Hamlet” is the most interesting play ever written.

Se spune că „Hamlet” este cea mai interesantă piesă scrisă vreodată.

310

May I ask a question?

Pot să pun o întrebare?

311

How do you feel? he inquired.

– Cum te simți? a întrebat el.

312

It’s quite difficult to master French in 2 or 3 years.

Este destul de greu să stăpânești limba franceză în 2 sau 3 ani.

313

It’s impossible for me to explain it to you.

Mi-e imposibil să-ți explic asta.

314

I don’t want to spend the rest of my life regretting it.

Nu vreau să-mi petrec restul vieții mele regretându-l.

315

It would be fun to see how things change over the years.

Ar fi distractiv să vezi cum se schimbă lucrurile de-a lungul anilor.

316

I would never have guessed that.

N-aș fi ghicit asta niciodată.

317

Imagination affects every aspect of our lives.

Imaginația afectează fiecare aspect al vieții noastre.

318

You’ll forget about me someday.

Vei uita de mine într-o zi.

319

That is rather unexpected.

Acel lucru e mai degrabă neașteptat.

320

I wonder how long it’s going to take.

Mă întreb cât timp va dura.

321

I can’t live without a TV.

Nu pot trăi fără televizor.

322

I couldn’t have done it without you. Thank you.

N-aș fi reușit fără tine. Mulțumesc.

323

Nothing is achieved without effort.

Nimic nu se obține fără efort.

324

Many people drift through life without a purpose.

Mulți oameni trec prin viață fără vreun scop.

325

Life without love is just totally pointless.

Viața fără dragoste e pur și simplu complet inutilă.

326

Let me know if I need to make any changes.

Să-mi zici dacă trebuie să fac vreo modificare.

327

I think exams are ruining education.

Cred că examenele ruinează educația.

328

We can’t sleep because of the noise.

Nu putem dormi din cauza zgomotului.

329

Do you have a condom?

Ai un prezervativ?

330

Do whatever he tells you.

Faceți orice vă spune.

331

I can walk to school in 10 minutes.

Pot ajunge pe jos la școală în 10 minute.

332

It took me more than two hours to translate a few pages of English.

Mi-a luat mai mult de două ore pentru a traduce câteva pagini de limba engleză.

333

It is already eleven.

Este deja unsprezece.

334

May I talk to Ms. Brown?

Pot să vorbesc cu doamna Brown?

335

Yes, orange juice please, says Mike.

– Da, suc de portocale, vă rog, spune Mike.

336

Ah! is an interjection.

„Ah!” este o interjecție.

337

What do you want?

Ce vrei?

338

The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.

Caracterul obligatoriu al școlarizării este rareori analizat în multitudinea de lucrări dedicate studiului diferitelor metode de a dezvolta în copii dorința de a învăța.

339

You suck dude! I have to tell you everything!

Amice, ești idiot! Trebuie să-ți spun eu totul!

340

I have a bone to pick with you.

Am o vorbă cu tine.

341

Do you need me to give you some money?

Ai nevoie să-ți dau niște bani?

342

Paris is the most beautiful city in the world.

Parisul este cel mai frumos oraș din lume.

343

Hey, I may have no money, but I still have my pride.

Hei, aș putea să nu am niciun ban, dar încă mai am mândrie.

344

I have a dream.

Am un vis.

345

This is my friend Rachel. We went to high school together.

Aceasta este prietena mea, Rachel. Am fost la liceu împreună.

346

The cost of life increased drastically.

Costul vieții a crescut drastic.

347

All that which is invented, is true.

Tot ceea ce e inventat este adevărat.

348

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

A fi surprins, a te mira, este începutul înțelegerii.

349

But the universe is infinite.

Dar universul este infinit.

350

To be perfect she lacked just one defect.

Pentru a fi perfectă îi lipsea doar un defect.

351

And yet, the contrary is always true as well.

Și totuși, contrariul este de asemenea adevărat tot timpul.

352

We don’t see things as they are, but as we are.

Nu vedem lucrurile așa cum sunt, ci cum suntem noi.

353

The world is a den of crazies.

Lumea este un cuib de nebuni.

354

You opened up my eyes to what it’s like when everything is right.

Mi-ai deschis ochii în privința a cum e când totul este bine.

355

You found me where no one else was looking.

M-ai găsit unde nimeni altcineva nu se uita.

356

You’re by my side; everything’s fine now.

Ești lângă mine; totul e bine acum.

357

What do you mean you don’t know?!

Ce vrei să spui prin că nu știi?!

358

You look stupid.

Arăți stupid.

359

I think I’m gonna go to sleep.

Cred că mă duc la culcare.

360

My name is Jack.

Numele meu este Jack.

361

I like it very much.

Îmi place foarte mult.

362

We’re meeting up tomorrow?

Ne întâlnim mâine?

363

How do you say that in Italian?

Cum spui asta în italiană?

364

I have to go shopping. I’ll be back in an hour.

Trebuie să merg la cumpărături. Mă întorc într-o oră.

365

Is it far from here?

E departe de aici?

366

These things aren’t mine!

Aceste lucruri nu sunt ale mele!

367

Thanks, that’s all.

Mulțumesc, asta e tot.

368

Would you like to dance with me?

Ți-ar plăcea să dansezi cu mine?

369

Italy is a very beautiful country.

Italia este o ţară foarte frumoasă.

370

It’s not my fault!

Nu e vina mea!

371

I’d like to stay for one night.

Aș dori să rămân o noapte.

372

Could you dial for me? The telephone is too high.

Poți să formezi pentru mine? Telefon este prea sus.

373

Is there a youth hostel near here?

Există vreo pensiune pentru tineri prin apropiere?

374

Where are the showers?

Unde sunt dușurile?

375

Open your mouth!

Deschide gura!

376

Is it bad?

E rău?

377

I have lost my wallet.

Mi-am pierdut portofelul.

378

Love is never wasted.

Dragostea nu e niciodată irosită.

379

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Viața e ceea ce ți se întâmplă în timp ce tu ești ocupat cu făcutul altor planuri.

380

Not wanting is the same as having.

A nu dori e același lucru cu a avea.

381

He’s very sexy.

E foarte sexy.

382

Pass me the salt, please. “Here you are.”

– Dă-mi sarea, te rog. – Poftim.

383

There are too many things to do!

Sunt prea multe lucruri de făcut!

384

Come on, play with me, I’m so bored!

Haide, joacă-te cu mine, sunt atât de plictisit!

385

Don’t you even think of eating my chocolate!

Nici nu te gândi să-mi mănânci ciocolata!

386

Stop asking me for a drink! Go get it yourself.

Nu-mi mai cere de băut! Du-te și ia-ți singur.

387

Thanks to you I’ve lost my appetite.

Din cauza ta mi-am pierdut pofta de mâncare.

388

I really need to hit somebody.

Chiar am nevoie să lovesc pe cineva.

389

Who doesn’t know this problem?!

Cine nu cunoaște această problemă?!

390

It has been so long since I last went to Disneyland with my family.

A trecut atât de mult timp de la ultima dată când m-am dus la Disneyland împreună cu familia mea.

391

My parents keep arguing about stupid things. It’s so annoying!

Părinții mei continuă să se certe pentru lucruri stupide. E atât de enervant!

392

If you don’t want to put on sunscreen, that’s your problem. Just don’t come complaining to me when you get a sunburn.

Dacă nu doriți să vă dați cu cremă de protecție solară, e problema dumneavoastră. Dar să nu veniți să vă plângeți la mine când vă veți fi ars.

393

My friends always say I’m too calm, but my family always says I’m too annoying.

Prietenii mei spun mereu că sunt prea calm, dar familia mea spune mereu că sunt prea enervant.

394

I hate those spiders. They’re always there to freak me out when I’m cleaning.

Urăsc acei păianjeni. Sunt mereu acolo ca să mă sperie când fac curățenie.

395

So annoying… Now I get a headache whenever I use the computer!

Cât de enervant… Acum mă doare capul ori de câte ori folosesc calculatorul!

396

It’s so hot that you could cook an egg on the hood of a car.

E atât de cald încât ai putea găti un ou pe capota unei mașini.

397

It is very hot today.

Azi e foarte cald.

398

It is very hot today.

Astăzi este foarte cald.

399

Nobody came.

Nimeni nu a venit.

400

I never saw a red fridge.

Nu am văzut niciodată un frigider roșu.

401

Better to be hated for who you are than loved for who you’re not.

Mai bine să fii urât pentru cine ești decât iubit pentru cine nu ești.

402

It’s lonely in the saddle since the horse died.

E greu la comandă când nu mai ai subalterni.

403

Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone.

Matematica este partea științei pe care ai putea continua s-o faci dacă te-ai trezi mâine și ai descoperi că universul a dispărut.

404

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected.

Ochii mei sunt un ocean în care visele mele se reflectă.

405

You know the phrase, we reap what we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Știi fraza „recoltăm ce semănăm”. Am semănat vânt și aceasta e furtuna mea.

406

Look at me when I talk to you!

Uită-te la mine când vorbesc cu tine!

407

What would the world be without women?

Ce ar fi lumea fără femei?

408

What if you gave a speech and nobody came?

Ce s-ar întâmpla dacă ai susține un discurs și n-ar veni nimeni?

409

I don’t know what to say to make you feel better.

Nu știu ce să spun pentru a face să te simți mai bine.

410

This is not my type.

Acesta nu este genul meu.

411

I was trying to kill time.

Încercam să-mi omor timpul.

412

How did you come up with this crazy idea?

Cum ți-a venit această idee nebunească?

413

I’m tired.

Sunt obosit.

414

Who wants some hot chocolate?

Cine vrea niște ciocolată caldă?

415

Speak more slowly, please!

Vorbește mai rar, te rog!

416

When do we arrive?

Când ajungem?

417

The check, please.

Nota de plată, vă rog.

418

And what are we going to do?

Și ce-o să facem?

419

I have a headache.

Mă doare capul.

420

Where can one make a phone call?

Unde se poate da un telefon?

421

I must admit that I snore.

Trebuie să recunosc că sforăi.

422

Tonight we’re going to church.

Diseară mergem la biserică.

423

How are you? Did you have a good trip?

Ce mai faci? Ai avut o călătorie bună?

424

I don’t feel well.

Nu mă simt bine.

425

Call the police!

Sună la poliție!

426

Call the police!

Cheamă poliția!

427

It’s too expensive!

E prea scump!

428

She’s faking sleep. That’s why she’s not snoring.

Se preface că doarme. De aceea nu sforăie.

429

My shoes are too small. I need new ones.

Pantofii îmi sunt prea mici. Am nevoie de unii noi.

430

We’re getting out of here. The cops are coming.

Plecăm de aici. Vin polițiștii.

431

Merry Christmas!

Crăciun fericit!

432

It would be so cool if I could speak ten languages!

Ar fi grozav dacă aș putea vorbi zece limbi!

433

If you’re tired, why don’t you go to sleep? “Because if I go to sleep now I will wake up too early.”

– Dacă ești obosit, de ce nu te duci la culcare? – Pentru că dacă mă duc la culcare acum mă voi trezi prea devreme.

434

You should have listened to me.

Ar fi trebuit să mă asculți.

435

It’s a complete mess, and it’s getting on my nerves.

Este un dezastru complet și mă calcă pe nervi.

436

When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

Atunci când organismul este atins, receptorii de la nivelul pielii trimit mesaje creierului, provocând eliberarea de substanțe chimice, cum ar fi endorfinele.

437

What does it involve?

Ce implică asta?

438

One hundred and fifty thousand couples are expected to get married in Shanghai in 2006.

O sută cincizeci de mii de cupluri sunt așteptate să se căsătorească în Shanghai în 2006.

439

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests.

Cei selecționați vor trebui să se confrunte cu teste medicale și psihologice ample.

440

Half a million children still face malnutrition in Niger.

Jumătate de milion de copii încă se confruntă cu malnutriția în Niger.

441

It will take five to ten years for the technology to be ready.

Va dura între cinci și zece ani ca tehnologia să fie gata.

442

Bicycles are tools for urban sustainability.

Bicicletele sunt instrumente pentru sustenabilitatea urbană.

443

The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget.

Guvernul francez a lansat un joc online care provoacă contribuabilii să echilibreze bugetul național.

444

He would be glad to hear that.

Ar fi bucuros să audă asta.

445

What do you believe is true even though you cannot prove it?

Ce credeți că e adevărat, chiar dacă nu puteți dovedi?

446

Computers make people stupid.

Calculatoarele îi prostesc pe oameni.

447

Don’t ask what they think. Ask what they do.

Nu întreba ce cred ei. Întreabă ce fac ei.

448

When you’re trying to prove something, it helps to know it’s true.

Atunci când încerci să dovedești ceva, ajută să știi că e adevărat.

449

What changes the world is communication, not information.

Ceea ce schimbă lumea e comunicarea, nu informația.

450

Most scientific breakthroughs are nothing else than the discovery of the obvious.

Majoritatea descoperirilor științifice nu e altceva decât descoperirea a ceea ce este evident.

451

If you don’t understand something, it’s because you aren’t aware of its context.

Dacă nu înțelegeți ceva, e pentru că nu sunteți conștienți de contextul său.

452

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

Trecutul poate fi doar cunoscut, nu schimbat. Viitorul poate fi doar schimbat, nu cunoscut.

453

The key question is not what can I gain but what do I have to lose.

Întrebarea cheie nu este ceea ce pot obține, ci ceea ce am de pierdut.

454

Anything that can be misunderstood will be.

Orice poate fi înțeles greșit va fi.

455

Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

Orice univers destul de simplu pentru a fi înțeles este prea simplu pentru a produce o minte capabilă să-l înțeleagă.

456

Why is life so full of suffering?

De ce este viața atât de plină de suferință?

457

Despite the importance of sleep, its purpose is a mystery.

În ciuda importanței somnului, scopul său este un mister.

458

What does it mean to have an educated mind in the 21st century?

Ce înseamnă să ai o minte educată în secolul 21?

459

What does it mean to have an educated mind in the 21st century?

Ce înseamnă să ai o minte educată în secolul XXI?

460

Passion creates suffering.

Pasiunea creează suferință.

461

The train from Geneva will arrive at the station.

Trenul de la Geneva va ajunge în stație.

462

I would like to give him a present for his birthday.

Aș dori să-i dau un cadou de ziua lui.

463

I’m starving!

Mor de foame!

464

Do you have friends in Antigua?

Ai prieteni în Antigua?

465

A cubic meter corresponds to 1000 liters.

Unui metru cub îi corespund 1000 de litri.

466

I have so much work that I will stay for one more hour.

Am atât de mult de muncă încât voi sta încă o oră.

467

I am married and have two children.

Sunt căsătorit și am doi copii.

468

He plays the piano very well.

El cântă la pian foarte bine.

469

I see it rarely.

O văd rar.

470

I’d like to study in Paris.

Aș vrea să studiez la Paris.

471

I’d like to study in Paris.

Mi-ar plăcea să studiez la Paris.

472

You don’t know who I am.

Nu știi cine sunt.

473

Why don’t you eat vegetables?

De ce nu mănânci legume?

474

Why don’t you eat vegetables?

De ce nu mâncați legume?

475

Why do people go to the movies?

De ce oamenii merg la film?

476

I’m undressing.

Mă dezbrac.

477

The car crashed into the wall.

Mașina s-a izbit de perete.

478

There are no real visions.

Nu există viziuni reale.

479

There’s no point saying “Hi, how are you?” to me if you have nothing else to say.

Nu are rost să-mi spui „Salut, ce mai faci?” dacă n-ai nimic altceva de spus.

480

In a dictionary like this one there should be at least two sentences with “fridge”.

Într-un dicționar ca acesta ar trebui să existe cel puțin două propoziții cu „frigider”.

481

Creationism is a pseudo-science.

Creaționismul este o pseudo-știință.

482

The wind calmed down.

Vântul s-a calmat.

483

I don’t want to propose to you!

Nu vreau să te cer în căsătorie!

484

Give me time to give you everything I have!

Dă-mi timp să-ți dau tot ce am!

485

A democrat is a free citizen who yields to the will of the majority.

Un democrat este un cetățean liber care cedează în fața voinței majorității.

486

Where there’s a will, there’s a way.

Unde există voință, există soluție.

487

Who searches, finds.

Cine caută găsește.

488

Rome wasn’t built in a day.

Roma n-a fost construită într-o zi.

489

Silence gives consent.

Tăcerea înseamnă acord.

490

Have you finished? “On the contrary, I have not even begun yet.”

– Ai terminat? – Dimpotrivă, nici n-am început încă.

491

Good morning, said Tom with a smile.

– Bună dimineața, a zis Tom cu un zâmbet.

492

Why does one say “Good day” when the day is not good?

De ce se spune „Bună ziua”, când ziua nu e bună?

493

Wine is poetry filled in bottles.

Vinul e poezie turnată într-o sticlă.

494

Wine is poetry filled in bottles.

Vinul este poezie îmbuteliată.

495

That was the best day of my life.

Asta a fost cea mai bună zi din viața mea.

496

I don’t understand German.

Nu înțeleg germana.

497

I made my decision.

Am luat o decizie.

498

I give you my word.

Îți dau cuvântul meu.

499

You are the great love of my life.

Tu ești marea dragoste a vieții mele.

500

Being objective means not telling everybody whose side you are on.

A fi obiectiv înseamnă să nu spui tuturor de partea cui ești.

501

We have a Pope.

Avem papă.

502

The whole is greater than the sum of the parts.

Întregul este mai mare decât suma părților.

503

A mathematical truth is neither simple nor complicated; it is.

Un adevăr matematic nu este nici simplu, nici complicat, doar este.

504

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Matematicieni sunt poeți, cu excepția faptului că ei trebuie să dovedească ceea ce creează fantezia lor.

505

Mathematicians are like French people: whatever you tell them they translate it into their own language and turn it into something totally different.

Matematicienii sunt ca francezii: orice le-ai spune, traduc în limba lor și îl transformă în ceva cu totul diferit.

506

An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his field, and how to avoid them.

Un expert este cineva care știe unele dintre cele mai grave greșeli care pot fi făcute în domeniul său și cum să le evite.

507

Doing math is the only socially acceptable way to masturbate in public.

Să faci calcule este singurul mod social acceptabil de a te masturba în public.

508

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t.

Există 10 tipuri de oameni în lume: cei care înțeleg baza doi și cei care n-o înțeleg.

509

I don’t think, therefore I am not.

Nu gândesc, prin urmare nu sunt.

510

Nowadays we want our children to make their own decisions, but we expect those decisions to please us.

În zilele noastre vrem ca ai noștri copii să ia decizii pe cont propriu, dar așteptăm ca aceste decizii să ne fie pe plac.

511

Don’t worry, be happy!

Nu-ți face griji, fii fericit!

512

I find foreign languages very interesting.

Găsesc limbile străine foarte interesante.

513

I don’t like learning irregular verbs.

Nu-mi place să învăț verbe neregulate.

514

Take a book and read it.

Ia o carte și citește-o!

515

Face life with a smile!

Înfruntă viața cu un zâmbet!

516

Most schools were designed not to transform society, but to reproduce it.

Cele mai multe școli au fost concepute nu pentru a transforma societatea, ci pentru a o reproduce.

517

You make me dream.

Mă faci să visez.

518

I’m beside myself with joy.

Sunt alături de mine cu bucurie.

519

I’m beside myself with joy.

Mă susțin cu bucurie.

520

He’s already a man.

E deja bărbat.

521

The vacation is over now.

Vacanța s-a terminat acum.

522

I’m afraid to fall.

Mi-e teamă să cad.

523

Evening dress is desired.

Rochia de seară este de dorit.

524

That’s the absolute truth.

Ăsta e adevărul absolut.

525

It’s cold.

E frig.

526

I’m thirsty.

Mi-e sete.

527

When I ask people what they regret most about high school, they nearly all say the same thing: that they wasted so much time.

Când îi întreb pe oameni ce regretă cel mai mult legat de liceu, spun aproape cu toții același lucru: că au risipit atât de mult timp.

528

When you can’t do what you want, you do what you can.

Când nu poți face ce vrei, faci ce poți.

529

Give him an inch and he’ll take a yard.

Dă-i un deget și îți va lua toată mâna.

530

You did this intentionally!

Ai făcut asta intenționat!

531

You didn’t tell him anything?

Nu i-ai spus nimic?

532

You made me lose my mind.

M-ai făcut să-mi pierd mințile.

533

You’re my type.

Ești genul meu.

534

You’re irresistible.

Ești irezistibil.

535

Could you call again later, please?

Poți, te rog, să suni din nou mai târziu?

536

Who am I talking with?

Cu cine vorbesc?

537

I accept, but only under one condition.

Sunt de acord, dar numai cu o condiție.

538

Smile now, cry later!

Zâmbește acum, plângi mai târziu!

539

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

La vârsta de șase ani, a învățat să folosească mașina de scris și i-a spus profesorului că nu avea nevoie să învețe să scrie de mână.

540

Life is beautiful.

Viața e frumoasă.

541

There are days where I feel like my brain wants to abandon me.

Există zile în care mă simt ca și cum creierul meu vrea să mă abandoneze.

542

I can’t cut my nails and do the ironing at the same time!

Nu-mi pot tăia unghiile și să calc în același timp!

543

I can’t take it anymore! I haven’t slept for three days!

Nu mai suport! N-am dormit de trei zile!

544

He doesn’t want you to tell him about your sex life.

Nu vrea să-i spui despre viața ta sexuală.

545

Have you ever eaten a banana pie?

Ai mâncat vreodată o plăcintă cu banane?

546

Why would you marry a woman if you like men?

De ce te-ai căsători cu o femeie dacă îți plac bărbații?

547

If you can’t have children, you could always adopt.

Dacă nu poți avea copii, ai putea oricând adopta.

548

Are you for or against abortions?

Sunteți pentru sau împotriva avorturilor?

549

What made you change your mind?

Ce te-a făcut să te răzgândești?

550

Hey, look, a three-headed monkey!

Hei, uite, o maimuță cu trei capete!

551

It’s a pity that you can’t buy miracles like you would buy potatoes.

E păcat că nu poți cumpăra miracole ca și când ai cumpăra cartofi.

552

I love lasagna.

Iubesc lasagna.

553

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Numerele prime sunt ca viața; ele sunt complet logice, dar imposibil de a le găsi regulile, chiar dacă îți petreci tot timpul gândindu-te la asta.

554

If you raise an eyebrow, it can mean “I want to have sex with you”, but also “I find that what you just said is completely idiotic.”

Dacă cineva ridică din sprânceană, poate însemna “Vreau să fac sex cu tine”, dar și “Ceea ce tocmai ai spus mi se pare o mare prostie.”

555

The brain is just a complicated machine.

Creierul e doar o mașină complicată.

556

I’m at the hospital. I got struck by lightning.

Sunt la spital. Am fost lovit de fulger.

557

Let’s face it, it’s impossible. We’re never gonna make it.

Să recunoaștem, e imposibil. Nu vom reuși niciodată.

558

What is your greatest source of inspiration?

Care e cea mai importantă sursă de inspirație a ta?

559

You don’t marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Nu te căsătorești cu cineva cu care poți trăi; te căsătorești cu persoana fără care nu poți trăi.

560

Don’t stay in bed, unless you can make money in bed.

Nu sta în pat, cu excepția când poți face bani în pat.

561

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.

Există oameni atât de flămânzi în lume, încât Dumnezeu nu le poate apărea decât sub formă de pâine.

562

Anything that is too stupid to be spoken is sung.

Orice lucru care e prea stupid să fie spus este cântat.

563

It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

E nevoie de înțelepciune pentru a înțelege înțelepciunea: muzica nu înseamnă nimic dacă publicul e surd.

564

I was rereading the letters you sent to me.

Reciteam scrisorile pe care mi le-ai trimis.

565

I don’t want to go to school.

Nu vreau să merg la școală.

566

It’s over between us. Give me back my ring!

S-a terminat între noi. Dă-mi înapoi inelul!

567

It is raining.

Plouă.

568

I was planning on going to the beach today, but then it started to rain.

Plănuiam să merg la plajă azi, dar atunci a început să plouă.

569

She’s really smart, isn’t she?

E foarte inteligentă, nu-i așa?

570

An opinion is shocking only if it is a conviction.

O opinie e șocantă doar dacă e convingere.

571

People who love doubt nothing, or doubt everything.

Oamenii care iubesc nu se îndoiesc de nimic sau pun la îndoială totul.

572

Justice is expensive.

Justiția este scumpă.

573

Justice is expensive.

Dreptatea costă mult.

574

Liberty consists of being able to make everything as harmless as possible.

Libertatea constă în a fi capabil de a face totul cât de inofensiv posibil.

575

The slowest one to make a promise is the most faithful one in keeping it.

Cel mai lent în a promite este și cel mai credincios promisiunii atunci când o face.

576

Every opinion is a mixture of truth and mistakes.

Fiecare opinie este un amestec de adevăr și greșeli.

577

Life is a fatal sexually transmitted disease.

Viața este o boală fatală cu transmitere sexuală.

578

If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.

Dacă doi oameni au întotdeauna aceeași opinie, unul dintre ei nu este necesar.

579

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us.

Opinia e o idee pe care o avem; convingerea – o idee care ne subjugă.

580

Tomorrow, I’m going to study at the library.

Mâine, voi studia la bibliotecă.

581

Too late.

Prea târziu.

582

I went to the zoo yesterday.

M-am dus ieri la grădina zoologică.

583

We won the battle.

Am câștigat bătălia.

584

Hello? Are you still here?

Hei? Ești încă aici?

585

Hello? Are you still here?

Hei? Mai ești aici?

586

I make lunch every day.

Prepar prânzul în fiecare zi.

587

I watched TV this morning.

M-am uitat la televizor în această dimineață.

588

I read a book while eating.

Am citit o carte în timp ce mâncam.

589

I slept a little during lunch break because I was so tired.

Am dormit un pic în timpul pauzei de prânz pentru că eram foarte obosit.

590

I started learning Chinese last week.

Săptămâna trecută am început să învăț limba chineză.

591

It is easier to hit on people on the Internet than in the street.

E mai ușor să dai peste oameni pe Internet decât pe stradă.

592

It is easier to hit on people on the Internet than in the street.

E mai ușor să te dai la oameni pe Internet decât pe stradă.

593

I live near the sea, so I often get to go to the beach.

Locuiesc aproape de mare, așa că am de multe ori ocazia să merg la plajă.

594

Someday I will buy a cotton candy machine.

Într-o zi îmi voi cumpăra o mașină pentru vată de zahăr.

595

It’s practical to have a laptop.

E practic să ai un laptop.

596

Your glasses fell on the floor.

Ți-au căzut ochelarii pe podea.

597

How many times a day do you look at yourself in the mirror?

De câte ori pe zi te uiți în oglindă?

598

We went to London last year.

Anul trecut ne-am dus la Londra.

599

She doesn’t want to talk about it.

Nu vrea să vorbească despre asta.

600

I lost my inspiration.

Mi-am pierdut inspirația.

601

If you don’t have anything to do, look at the ceiling of your room.

Dacă n-ai nimic de făcut, uită-te la tavanul camerei tale.

602

It doesn’t mean anything!

Nu înseamnă nimic!

603

Be patient please. It takes time.

Fii răbdător, te rog. Ia timp.

604

Be patient please. It takes time.

Fii răbdător, te rog. Durează.

605

Close the door when you leave.

Închide ușa când pleci.

606

This is such a sad story.

Aceasta este o poveste așa de tristă.

607

If there’s no solution, then there’s no problem.

Dacă nu există soluție, atunci nu e o problemă.

608

My little brother is watching TV.

Fratele meu cel mic se uită la televizor.

609

It’s presumptuous for humans to assume that our task is to do what only God can do.

Este îndrăzneț pentru oameni să presupună că sarcina noastră este de a face ceea ce poate face numai Dumnezeu.

610

An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources.

Un cititor viclean trebuie să fie dispus să cântărească tot ceea ce citește, inclusiv sursele anonime.

611

Denying she was an anarchist, Katja maintained she wished only to make changes in our government, not to destroy it.

Negând că era anarhistă, Katja a susținut că ea doar a dorit să facă schimbări în guvernul nostru, nu să-l distrugă.

612

The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.

Formarea și mișcarea uraganelor sunt capricioase, chiar și cu tehnologia noastră de astăzi.

613

When you send a telegram, brevity is essential because you will be charged for every word.

Când trimiteți o telegramă, concizia este esențială, deoarece veți fi taxat pentru fiecare cuvânt.

614

David has a keen interest in aesthetics — the qualities that make a painting, sculpture, musical composition, or poem pleasing to the eye, ear, or mind.

David are un interes deosebit pentru estetică – calitățile care fac o pictură, sculptură, compoziție muzicală sau poem plăcut pentru ochi, urechi sau minte.

615

Despite Trang’s constant affirmations of love, Spenser is still afraid someday she will fall out of love with him.

În pofida afirmațiilor constante de dragoste ale lui Trang, lui Spenser continuă să-i fie frică că într-o zi ea nu-l va mai iubi.

616

You met him at the university?

L-ai cunoscut la universitate?

617

Aaah!! My computer is broken!

Aaah!! Calculatorul meu s-a stricat!

618

The private colleges and universities of the United States are autonomous.

Colegiile private și universitățile din Statele Unite sunt autonome.

619

Every time I join a new game of Warcraft, I am pitted against a new team of adversaries.

De fiecare dată când mă alătur unui nou joc de Warcraft, dau de o nouă echipă de adversari.

620

From the moment that I knew that the university existed, I’ve wanted to go there.

Din momentul în care am aflat că universitatea există, mi-am dorit să merg acolo.

621

My apathy for voting comes from my distaste for politics.

Apatia mea față de vot vine de la dezgustul meu pentru politică.

622

Sarah was discerning enough to realize that her friends were trying to prank her.

Sarah a avut suficient discernământ pentru a realiza că prietenii ei încercau să-i facă o farsă.

623

The discrepancy between the stories of the two parties involved in the accident was so great that the authorities had a hard time deciding which side was telling the truth.

Discrepanța dintre poveștile celor două părți implicate în accident era atât de mare încât autoritățile au avut probleme în a decide care parte a spus adevărul.

624

Yes, it happens from time to time.

Da, se întâmplă din când în când.

625

I have a great fear of being disdained by those I love and care about.

Mi-e tare frică de a fi disprețuit de către cei pe care îi iubesc și de care îmi pasă.

626

Most people have a great disinclination to get out of bed early, even if they have to.

Cei mai mulți oameni au mari reticențe în a se da jos din pat devreme, chiar dacă trebuie să facă asta.

627

Most people only want to hear their own truth.

Cei mai mulți oameni doresc să audă doar propriul adevăr.

628

The audience acclaimed the actors for their performance.

Publicul a ovaționat actorii pentru interpretarea lor.

629

It is good to have ideals… don’t you think?

Este bine să ai idealuri… nu crezi?

630

The student decided to abridge his paper by taking out unnecessary details.

Studentul a decis să-și restrângă lucrarea prin eliminarea detaliilor inutile.

631

Politicians are always censured for outrageous or inappropriate behavior.

Politicienii sunt mereu criticați pentru comportamentul scandalos sau nepotrivit.

632

If you don’t listen to us, we will have to resort to coercion.

Dacă nu ne asculți, va trebui să recurgem la constrângere.

633

When I have migraines, aspirin doesn’t alleviate the pain for me.

Când am migrene, aspirina nu-mi atenuează durerea.

634

To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.

Pentru el, foamea era un concept abstract; el a avut întotdeauna suficientă mâncare.

635

The convicted drug dealer was willing to comply with the authorities to have his death sentence reduced to a life sentence.

Traficantul de droguri condamnat era dispus să se conformeze autorităților pentru a i se schimba pedeapsa cu moartea în condamnare pe viață.

636

I think I’m gonna sneeze. Give me a tissue.

Cred că voi strănuta… Te rog dă-mi o batistă.

637

You had plenty of time.

Ai avut destul timp.

638

It is never too late to learn.

Nu e niciodată prea târziu pentru a învăța.

639

Thank you. “You’re welcome.”

„Mulțumesc.” — „Cu plăcere.”

640

He’s sleeping like a baby.

Doarme ca un bebeluş.

641

I want a massage. I need to relax.

Vreau un masaj. Am nevoie să mă relaxez.

642

Where is the bathroom?

Unde este toaleta?

643

I’m crazy about you.

Te ador.

644

Where are you?

Unde ești?

645

Elephants are the largest land animals alive today.

Elefanții sunt cele mai mari animale terestre care trăiesc în ziua de astăzi.

646

Good night. Sweet dreams.

Noapte bună, vise plăcute.

647

Good night. Sweet dreams.

Noapte bună. Vise dulci.

648

Don’t forget about us!

Nu ne uita!

649

He’s Argentinean and he gives tennis lessons.

Este argentinian şi predă lecţii de tenis.

650

I knew it was plastic but it tasted like wood.

Știam că era plastic, dar părea din lemn.

651

Why do you want to leave today?

De ce vrei să pleci azi?

652

Better late than never.

Mai bine mai târziu decât niciodată.

653

Enjoy your meal!

Poftă bună!

654

I don’t want it anymore.

Nu-l mai vreau.

655

How much is it?

Cât costă?

656

Wolves won’t usually attack people.

În general lupii nu atacă oamenii.

657

I heard a cotton candy shop has just opened. Let’s go, dudes.

Am auzit că tocmai s-a deschis un magazin de vată de zahăr. Hai să mergem, băieţi.

658

You have to come with me.

Trebuie să vii cu mine.

659

You must face the facts.

Trebuie să înfrunţi realitatea.

660

Are you happy?

Ești fericită?

661

Are you happy?

Ești fericit?

662

You seem to be thinking of something else.

Pari să te gândeşti la altceva.

663

You can’t swim, can you?

Nu știi să înoți, nu-i așa?

664

You are tallest.

Tu ești cel mai înalt.

665

You had better put on a raincoat.

Ai fi făcut mai bine să-ţi pui pelerina de ploaie.

666

Why do you want to buy this book?

De ce vrei să cumperi cartea asta?

667

Which bed do you want to use?

În care pat vrei să dormi?

668

What has made you decide to work for our company?

Ce v-a făcut să vă decideţi să lucraţi pentru compania noastră?

669

You had better not have gone there.

Ar fi fost mai bine să nu te fi dus acolo.

670

You may as well say so.

Se poate spune și așa.

671

You are naughty.

Ești obraznic.

672

You are naughty.

Ești obraznică.

673

You shouldn’t have eaten so much ice cream.

N-ar fi trebuit să mănânci atât de multă îngheţată.

674

Compared with yours, my car is small.

Comparată cu a ta, maşina mea este mică.

675

What do you do?

Ce faci?

676

Your composition is perfect except for a few mistakes.

Cu excepţia câtorva greşeli, compunerea ta este perfectă.

677

You may invite any person you like.

Poţi invita orice persoană doreşti.

678

I will go along with your plan.

Voi urma planul tău.

679

I want you to read this book.

Vreau să citiţi această carte.

680

I have a very sore arm where you hit me.

Mă doare braţul unde m-ai lovit.

681

I have a nice present to give you.

Am un cadou frumos să-ţi ofer.

682

It is strange that you should fail.

E ciudat că ar trebui să eşuezi.

683

By the time you get out of jail, she’ll probably have gotten married.

Până când ieşi tu din închisoare, ea probabil se va fi măritat.

684

I stayed home last night to be able to receive your call.

Am stat acasă noaptea trecută să primesc telefonul tău.

685

I would do it in a different way than you did.

Aş face altfel decât ai făcut tu.

686

I must go there irrespective of what you think.

Trebuie să mă duc acolo indiferent ce crezi tu.

687

It is foolish of you to believe such a thing.

E necugetat din partea ta să crezi asemenea lucru.

688

I miss you badly.

Mi-e dor de tine mult.

689

I miss you very much.

Mi-e dor de tine mult.

690

You can talk until you’re blue in the face, but you’ll never convince me.

Poți să vorbești până crăpi, dar nu mă vei convinge niciodată.

691

Tie your shoelaces.

Leagă-ţi şireturile.

692

How far is it to the airport?

Cât e până la aeroport?

693

Air is to man what water is to fish.

Aerul este pentru oameni ceea ce apa este pentru pești.

694

The sky is blue.

Cerul este albastru.

695

Do you know the reason why the sky looks blue?

Știi de ce cerul este albastru?

696

Banks charge higher interest on loans to risky customers.

Băncile percep dobânzi mai mari la creditele acordate clienţilor riscanţi.

697

The balance at the bank stands at two million yen.

Soldul de la bancă se ridică la două milioane de yeni.

698

We must cut our expenses to save money.

Trebuie să reducem cheltuielile pentru a economisi bani.

699

Keep the money in a safe place.

Păstrează banii la loc sigur.

700

There was a big fire in my neighborhood.

În cartierul meu a fost un mare incendiu.

701

In case of an emergency, get in touch with my agent.

În caz de urgenţă, luaţi legătura cu agentul meu.

702

To my surprise, she was alive.

Spre mirarea mea, era vie.

703

When the teacher is very strict, the students must mind their P’s and Q’s.

Când profesorul este foarte sever, elevii trebuie să-şi revizuiască manierele.

704

Go straight ahead until you reach the church.

Mergi drept înainte până ajungi la biserică.

705

Would you mind opening the window?

Vă deranjează să deschideţi fereastra?

706

A republic is a nation whose head is not a king or queen, but a president.

O republică este o naţiune al cărei conducător nu este un rege sau o regină, ci un preşedinte.

707

People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

Persoanele care nu se grăbesc stau pe partea dreaptă a scărilor rulante.

708

Paradoxically, he is right.

Paradoxal, are dreptate.

709

The customer did not come.

Clientul nu a venit.

710

Smokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.

Fumătorii vor dezvolta mult mai probabil cancer la plămâni decât nefumătorii.

711

The doctor told me to give up smoking.

Doctorul mi-a spus să renunţ la fumat.

712

The chairman resigned out of the blue.

Directorul general și-a dat demisia dintr-o dată.

713

Take care.

Ai grijă de tine.

714

I’m exhausted.

Sunt epuizat.

715

Dinner will be served on board the plane.

Cina va fi servită la bordul avionului.

716

The dictionary on the desk is mine.

Dicţionarul de pe birou este al meu.

717

The importation of rare wild animals to this country is strictly prohibited.

Importul animalelor sălbatice rare în această ţară este strict interzis.

718

I will gladly help you.

Cu bucurie te voi ajuta.

719

Short pleasure, long repentance.

Plăcere scurtă, penitenţă lungă.

720

Your face is red.

Ești roșu la față.

721

I’ve got my stubbornness from my father.

Am moştenit încăpăţânarea de la tatăl meu.

722

I must have made a mistake.

Se pare că am făcut o greşeală.

723

Don’t be afraid of making mistakes.

Nu te teme de a face greşeli.

724

Don’t be afraid of making mistakes.

Nu te teme să greşeşti.

725

I want something sweet.

Vreau ceva dulce.

726

I’m cutting down on sweets.

Îmi reduc cantitatea de dulciuri.

727

The cheers swelled to a roar.

Uralele au devenit un vacarm.

728

Even though I felt that there was something strange, I just didn’t know what it was.

Chiar dacă am simţit că era ceva ciudat, pur şi simplu nu am ştiut ce era.

729

The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

Birocraţii menţin legături solide cu corporaţiile mari.

730

The cold weather may keep the plants from budding.

Vremea rece ar putea împiedica plantele să înmugurească.

731

When I bite down, this tooth hurts.

Atunci când mușc, mă doare acest dinte.

732

Have a nice weekend.

Un weekend plăcut!

733

Did you have a good weekend?

Ai avut un weekend plăcut?

734

Did you have a good weekend?

Ai avut un sfârşit de săptămână plăcut?

735

Students should make the most of their free time.

Studenţii ar trebui să îşi folosească la maximum timpul lor liber.

736

There were hardly any teachers at the school that students could talk to.

Nu prea erau profesori la şcoală cu care elevii să poată discuta.

737

Does school start at eight-thirty?

Şcoala începe la opt treizeci?

738

Who can survive after a nuclear war?

Cine poate supravieţui unui război nuclear?

739

There is a limit of two pieces of luggage for each passenger.

Există o limită de două bagaje pentru fiecare pasager.

740

On the whole, the older a man grows, the more conservative he becomes.

În general, cu cât îmbătrâneşte omul, cu atât devine mai conservator.

741

If you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.

Dacă strigi de pe vârful unei stânci, vei auzi ecoul propriei voci.

742

You must not read such a magazine, as it will do you harm.

Nu trebuie să citeşti o asemenea revistă pentru că îţi va face rău.

743

People traveling abroad always have to get used to new food.

Persoanele care călătoresc în străinătate trebuie întotdeauna să se obişnuiască cu mâncăruri noi.

744

Please go to the Surgery Department.

Te rog du-te la Departamentul de Chirurgie.

745

Open up.

Deschide!

746

The girl in the picture is wearing a crown not of gold but of flowers.

Fata din imagine poartă o coroană nu din aur, ci din flori.

747

Good morning, everybody.

Bună dimineața la toată lumea.

748

Has a change in ocean currents occurred?

S-a produs vreo schimbare în curenţii oceanici?

749

We’ll have a barbecue at the beach.

O să facem un grătar pe plajă.

750

There go the twelve bars blues.

Iată că încep să cânte jazz blues.

751

We could hear the groans of the injured man.

Puteam auzi gemetele bărbatului rănit.

752

The engineers blew up the bridge because it was about to collapse.

Inginerii au aruncat podul în aer pentru că era gata să se prăbuşească.

753

The company presented him with a gold watch on the day he retired.

În ziua în care s-a pensionat, compania i-a dăruit un ceas de aur.

754

The meeting is scheduled for 10 a.m.

Şedinţa este planificată pentru 10 dimineaţă.

755

The conference will commence in due course.

Conferinţa va începe în timp util.

756

We tend to think that our time is our own only on Sundays and holidays.

Tindem să credem că timpul nostru este al nostru doar duminica şi de sărbători.

757

We must think about the community.

Trebuie să ne gândim la comunitate.

758

We agreed to refrain from smoking while we are at work.

Ne-am înţeles să ne abţinem de la fumat cât suntem la lucru.

759

We enjoyed watching the game.

Ne-a făcut plăcere să vedem meciul.

760

We took turns driving the car.

Am condus maşina pe rând.

761

We flew to Paris, where we stayed a week.

Am zburat la Paris, unde am stat o săptămână.

762

We confirmed the hotel reservations by telephone.

Am confirmat telefonic rezervarea la hotel.

763

In our culture, we can’t be married to two women at once.

În cultura noastră, nu ne putem căsători cu două femei deodată.

764

We need some formal instruction in literature.

Avem nevoie de ceva educaţie formală în literatură.

765

Flowers soon fade when they have been cut.

Florile se usucă repede după ce au fost tăiate.

766

The fire broke out after the staff went home.

Incendiul a izbucnit după ce personalul a plecat acasă.

767

In case of fire, you should dial 119.

În caz de incendiu sunaţi la 119.

768

Fruits decay in the sun.

Fructele se strică la soare.

769

Technology has given us immense power.

Tehnologia ne-a dat putere uriaşă.

770

Science and art must contribute to the promotion of human welfare.

Ştiinţa şi arta trebuie să contribuie la creşterea bunăstării umane.

771

The landlord told me a cock and bull story about why we didn’t have heat for three days.

Proprietarul mi-a spus o minciună gogonată cu privire la motivul pentru care nu avem încălzire de trei zile.

772

The summer vacation begins in July.

Vacanţa de vară începe în iulie.

773

Thousands of stars shone in the heavens.

Mii de stele străluceau pe cer.

774

What’s biting you?

Ce te roade?

775

What are you laughing at?

Râzi în legătură cu ce?

776

No matter what he plays on the screen, Tom looks great.

Indiferent de ce joacă pe ecran, Tom arată grozav.

777

What will you have to drink?

Ce vreţi să beţi?

778

What would you like to drink?

Ce vrei să bei?

779

What would you like to drink?

Ce vreţi să beţi?

780

What did you buy this expensive dictionary for?

Pentru ce ai cumpărat acest dicţionar costisitor?

781

How blue the sky is!

Cât de albastru este cerul!

782

Call on us in case of any difficulties.

Cheamă-ne dacă întâmpini probleme.

783

Can I help you?

Pot să vă ajut?

784

I was astonished to hear what had happened.

Am fost uimit când am auzit ce sa întâmplat.

785

What’s up?

Ce s-a’ntâmplat?

786

Would you like anything to eat?

Vreţi să mâncaţi ceva?

787

If he wants to succeed at all, he must work harder.

Dacă vrea câtuşi de puţin să reuşească, trebuie sa muncească mai mult.

788

I have diarrhea.

Am diaree.

789

I’m a free man.

Sunt un om liber.

790

I cried all night long.

Am plâns întreaga noapte.

791

Leave me alone!

Lasă-mă în pace!

792

I have lost my pencil.

Am pierdut cerionul meu.

793

Please feel free to express yourself.

Te rog nu ezita să te exprimi liber.

794

I sounded him out about his views.

L-am sondat cu privire la opiniile sale.

795

We could see the lights of the town in the distance.

Puteam să vedem luminile orașului în depărtare.

796

We could see the lights of the town in the distance.

Puteam vedea în depărtare luminile oraşului.

797

The yen is still low against the dollar.

Yenul e încă scăzut în raport cu dolarul.

798

Could you tell me how to get to the station?

Îmi puteţi spune cum să ajung la gară?

799

How long does it take to the train station by taxi?

Cît timp va dura călătoria cu taxiul pînă la gara feroviară?

800

As I reached the station, I got off the bus.

Ajungând în staţie, am coborât din autobuz.

801

Do you know how far it is from the station to city hall?

Ştiţi cât de departe este gara de primărie?

802

Don’t be afraid of making mistakes when you speak English.

Să nu-ți fie frică să faci greșeli atunci când vorbești engleza.

803

Speaking English is not easy.

Nu este uşor să vorbeşti engleza.

804

Don’t translate English into Japanese word for word.

Nu traduceţi din engleză în japoneză cuvânt cu cuvânt.

805

English is an international language.

Engleza este o limbă internaţională.

806

Let’s speak in English.

Să vorbim în engleză.

807

It goes without saying that English is an international language.

Se-nțelege de la sine că engleza e o limbă de circulație internațională.

808

I’m going to go to the movies.

Mă voi duce la film.

809

The athletes trained hard every day to be at their best for the Summer Olympics.

Atleţii s-au antrenat din greu în fiecare zi pentru a fi în formă maximă la jocurile olimpice de vară.

810

It’s a rainy day.

Este o zi ploioasă.

811

When it rains, she takes the bus.

Când plouă, ea ia autobuzul.

812

I took a taxi because it was raining.

Ploua, așa că am luat un taxi.

813

They stayed at home, because it rained.

Au stat acasă, pentru că a plouat.

814

Without gravity we would be hurled off into space.

Fără gravitaţie, am fi aruncaţi în spaţiu.

815

Lightning can be dangerous.

Fulgerele pot fi periculoase.

816

Generally speaking, men are taller than women.

În general, bărbaţii sunt mai înalţi decât femeile.

817

I don’t know what kind of creature is making such a terrible noise outside tonight.

Nu știu ce fel de creatură face un astfel de zgomot teribil afară noaptea asta.

818

Nothing is so pleasant as travelling alone.

NImic nu e aşa de plăcut decât să călătoreşti singur.

819

Would you play with me?

Te-ai juca cu mine?

820

With the help of doctors, she got over her illness.

Cu ajutorul doctorilor, s-a vindecat.

821

Watch your step in dark alleys.

Ai grijă pe unde calci pe aleile întunecate.

822

Take an amulet for safety’s sake.

Ia o amuletă de dragul siguranţei.

823

I couldn’t go out on account of the bad weather.

Nu am putut să ies din cauza vremii rele.

824

Bad news travels fast.

Veştile rele călătoresc repede.

825

It is love that rules the world.

Dragostea e cea care conduce lumea.

826

It is love that rules the world.

Iubirea este cea care conduce lumea.

827

We all shall die sooner or later.

Toţi vom muri mai devreme sau mai târziu.

828

We should do our best.

Ar trebui să facem tot ce putem.

829

I was weary of doing the same thing over and over again.

Eram obosit să tot fac acelaşi lucru în repetate rânduri.

830

I am always helped by you.

Întotdeauna sunt ajutat de tine.

831

I am more beautiful than you.

Eu sunt mai frumos decât tine.

832

I want to buy a word processor.

Vreau să cumpăr un procesor de text.

833

Romeo is the man Juliet loves.

Romeo este bărbatul pe care Julieta îl iubeşte.

834

Rock is the music of the young.

Rockul este muzica celor tineri.

835

A tea with lemon, please.

Un ceai cu lămâie, vă rog.

836

I lost my receipt. Can I still get a refund?

Mi-am pierdut chitanţa. Mai pot primi banii înapoi?

837

Lansing is the state capital of Michigan.

Lansing este capitala statului Michigan.

838

Russell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.

Russell a fost un filozof strălucitor, dar chiar şi cea mai simplă activitate practică îl depăşea.

839

Rugby is an outdoor game.

Rugbiul este un joc în aer liber.

840

The lion is the king of the jungle.

Leul este regele junglei.

841

Mrs. Lark played the piano and the children sang.

Doamna Lark cânta la pian, iar copiii cântau cu vocile.

842

John testified concerning him.

John a depus mărturie în ceea ce îl priveşte.

843

I can’t hear very well.

Nu aud foarte bine.

844

As is often the case, the boy ran away from home.

Cum se întâmplă adeseori, băiatul a fugit de acasă.

845

For better or worse, there is nothing for it but to leave the matter in his hands.

Fie că va ieşi bine, fie că va ieşi rău, nu se poate face altceva decât să laşi problema în mâinile lui.

846

Finally, Susan cuts her mother short, promises to write, and hangs up.

Într-un final, Susan îi taie mamei vorba, promite să-i scrie şi închide telefonul.

847

Slow and steady wins the race.

Încet şi fără grabă se câştigă cursa.

848

Come closer to me.

Vino mai aproape de mine.

849

If you are ever in Japan, come and see me.

Dacă treci vreodată prin Japonia, să vii să mă vezi.

850

If the sun were to go out, all living things would die.

Dacă soarele s-ar stinge, toate vieţuitoarele ar muri.

851

But for my advice, you would have failed.

Fără sfatul meu, ai fi eşuat.

852

Before going home, I have a few drinks to relax.

Înainte de a mă duce acasă, iau câteva băuturi pentru relaxare.

853

I don’t want to go if you don’t go with me.

Nu vreau să merg dacă nu mergi cu mine.

854

I don’t want to go if you don’t go with me.

Nu vreau să mă duc daca nu vii cu mine.

855

I will help you if possible.

Te voi ajuta dacă este posibil.

856

It is time for her to go home.

E timpul pentru ea să meargă acasă.

857

Have you washed your hands yet?

Te-ai spălat deja pe mâini?

858

Now that I’m a grownup, I think otherwise.

Acum că sunt adult, gândesc altfel.

859

Give me a second chance.

Mai dați-mi o șansă.

860

You are old enough to know better. Behave yourself.

Ești destul de mare cât să știi cum să te comporți. Fii cuminte.

861

In another six months you will be able to speak German fluently.

Peste încă șase luni vei putea vorbi fluent în germană.

862

This was a bad week. My train was late two days in a row.

Asta a fost o săptămână proastă. Trenul meu a întârziat două zile la rând.

863

Rarely does he go out on Sunday.

Rar iese duminica.

864

The maid arranged the knives and forks on the table.

Servitoarea a aranjat cuţitele şi furculiţele pe masă.

865

Mary ought to do her homework on time.

Mary ar fi trebuit să îşi facă temele la timp.

866

Mary is very ill and I’m afraid she is dying.

Mary este foarte bolnavă şi mi-e teamă că e pe moarte.

867

Mary is very attached to the little girl.

Mary s-a ataşat foarte tare de fetiţa aceea.

868

It was yesterday that Mary bought this skirt.

Ieri şi-a cumpărat Mary fusta.

869

Everyone admires the pictures painted by him.

Toată lumea admiră picturile sale.

870

I want three sugars in my milk.

Vreau trei bucăţi de zahăr în laptele meu.

871

Miniskirts have gone out of fashion.

Fustele mini nu mai sunt la modă.

872

Could you knock down the price if I buy two?

Puteţi scădea preţul dacă voi cumpăra două?

873

I agree completely.

Sunt întru totul de acord.

874

I haven’t finished my homework yet.

Încă nu mi-am terminat temele.

875

I’m not ready yet.

Încă nu sunt gata.

876

We should determine what is to be done first.

Ar trebui să determinăm ce trebuie făcut mai întâi.

877

All but Mike were present at the party.

Toţi în afară de Mike au fost prezenţi la petrecere.

878

Mike acted as chairperson of the meeting.

Mike a acţionat în calitate de preşedinte al reuniunii.

879

You really like comic books, don’t you?

Ţie chiar îţi plac cărţile de benzi desenate, nu-i aşa?

880

It’s that time again! Wake up.

Iar e acea oră. Trezeşte-te!

881

Here comes the bus!

Iată autobuzul!

882

I know almost nothing about it.

Nu știu aproape nimic despre asta.

883

It is hardly raining.

De-abia plouă.

884

Don’t touch that button!

Nu atinge butonul acela!

885

Don’t touch that button!

Nu atinge acel buton!

886

What track for Boston?

Pe ce linie pentru Boston?

887

I’m Tom Hunter.

Sunt Tom Hunter.

888

That is not my idea of him.

Nu aşa îl văd eu.

889

I like tennis very much.

Îmi place mult tenisul.

890

I don’t like such sports as boxing and hockey.

Nu-mi plac sporturile ca boxul sau hocheiul.

891

Holmes went out of the room without being noticed by anyone.

Holmes a ieşit din cameră fără să fie observat de nimeni.

892

What languages do they speak in Belgium?

Ce limbi se vorbesc în Belgia?

893

I was very scared of snakes.

Mi-era foarte teamă de şerpi.

894

Betty can’t tell right from wrong.

Betty nu poate deosebi binele de rău.

895

Betty went to the sea yesterday.

Ieri Betty a fost la mare.

896

He laid himself on the bed.

S-a întins pe pat.

897

People in Brazil were proud of him.

Oamenii din Brazilia erau mândri de el.

898

I wonder what language they speak in Brazil.

Mă întreb ce limbă se vorbește în Brazilia.

899

Fork-users have historically been in the minority.

Cei care folosesc furculița s-au aflat din punct de vedere istoric mereu în minoritate.

900

Those who use forks or chopsticks often think people who don’t are uncivilized.

Cei care folosesc furculiţe sau beţe de mâncat adesea cred că oamenii care nu le folosesc sunt necivilizaţi.

901

There is a fork missing.

Lipsește o furculiță.

902

What’s the capital city of Finland?

Care este capitala Finlandei?

903

I always think of him when I’m alone.

Întotdeauna mă gândesc la el când sunt singură.

904

I always think of him when I’m alone.

Întotdeauna mă gândesc la el când sunt singur.

905

I have a bad headache.

Am o durere de cap teribilă.

906

You’re sick!

Ești bolnav!

907

You’re sick!

Sunteți bolnavi!

908

I hurt my elbow.

M-am lovit la cot.

909

Get to the point!

Treci la subiect!

910

The bus doesn’t always come on time.

Autobuzul nu vine întotdeauna la timp.

911

Most of the passengers on the bus were sleeping.

Majoritatea pasagerilor din autobuz dormeau.

912

When the bus came, she got on.

Când a sosit autobuzul, s-a urcat în el.

913

There is little water in the bucket.

E puţină apă în găleată.

914

Come to the party, will you?

Vii la petrecere, da?

915

The chicken laid an egg this morning.

Găina a depus un ou în această dimineaţă.

916

How far is it to New York?

Cât e până la New York ?

917

It is a four-hour drive from New York to Boston.

De la New York la Boston e un drum de patru ore.

918

Nick doesn’t need to come to my office.

Nick nu trebuie să vină la biroul meu.

919

What a nice day it is!

Ce zi frumoasă!

920

What a beautiful bird it is!

Ce pasăre frumoasă!

921

Why are your ears so big?

De ce îţi sunt urechile atât de mari?

922

What sports do you like?

Ce sporturi îţi plac?

923

Tom has been talking on the phone for an hour.

Tom vorbea la telefon de o oră.

924

Tom wants to be a pilot.

Tom vrea să fie pilot.

925

Tom hid under the table.

Tom s-a ascuns sub masă.

926

Tom doesn’t like cheese.

Lui Tom nu-i place brânza.

927

Where is Tom’s classroom?

Unde e sala de clasă a lui Tom?

928

Either Tom or I must go.

Ori Tom, ori eu trebuie să plec.

929

Which airport do I leave from?

De la ce aeroport plec?

930

Where is Tony playing?

Unde se joacă Toni?

931

Where’s Tony?

Unde este Tony?

932

I had no choice but to stay.

N-am avut de ales decât să rămân.

933

I’m as hungry as a bear.

Mi-e o foame de urs.

934

It’s very hot, isn’t it?

Este foarte cald, nu-i aşa?

935

It doesn’t matter.

Nu contează.

936

It doesn’t matter.

Nu are importanță.

937

You may choose whichever book you like.

Poţi alege orice carte vrei.

938

You may choose whichever book you like.

Poţi alege ce carte vrei.

939

Which team won the game?

Care echipă a câştigat meciul?

940

You may choose whichever you want.

Poţi să-l alegi pe care îl vrei.

941

You may choose whichever you want.

Poţi s-o alegi pe care o vrei.

942

Where can I pick up my baggage?

Unde îmi pot ridica bagajele?

943

Mingle your joys sometimes with your earnest occupation.

Amestecă bucuriile uneori cu cea mai serioasă ocupaţie.

944

There’s no way I can make it up to you.

E imposibil să mă revanşez faţă de tine.

945

Please tell me your address.

Te rog spune-mi adresa ta.

946

Why are you so angry?

De ce eşti atât de nervos?

947

Would you please turn down the TV?

Vrei, te rog, să dai mai încet volumul la televizor?

948

How are you doing?

Ce mai faci?

949

Where’s the restroom?

Unde este toaleta?

950

Where is the toilet?

Unde este toaleta?

951

Where’s the toilet?

Unde este toaleta?

952

The toilet is over there.

Toaleta este acolo.

953

He was arrested by police after a TV chase in Osaka.

A fost arestat de poliţie după o urmărire televizată în Osaka.

954

Watching TV is fun.

Privitul la televizor este distractiv.

955

Turn down the television.

Dă volumul mai încet la televizor.

956

But he likes the long school holidays.

Dar lui îi plac lungile vacanţe şcolare.

957

But you like it!

Dar îţi place aceasta!

958

I like playing tennis and golf.

Îmi place să joc tenis și golf.

959

Come as soon as possible.

Vino cât poți de repede.

960

Come as soon as you can.

Vino cât poți de repede.

961

I feel like I’ve done all I can. Now all there is to do is wait and see what comes of it.

Simt că am făcut tot ce puteam. Acum tot ce rămâne de făcut este să aştept şi să văd ce iese din asta.

962

He finally made money.

În sfârşit a făcut bani.

963

I wasn’t being mindful and got on a wrong bus by mistake.

Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.

964

Come here.

Vino aici.

965

A mere glance is not enough for us to tell one from the other.

Doar o privire nu e de-ajuns să putem să-i distingem unul de celălalt.

966

Taro, go and brush your teeth.

Taro, du-te şi spală-te pe dinţi.

967

No one encouraged her.

Nimeni nu a încurajat-o.

968

Everybody knows for a fact that he is still alive.

Toată lumea ştie că încă este în viaţă.

969

Who cared?

Cui i-a păsat?

970

Who is behind the plot?

Cine e în spatele intrigii?

971

The telephone is out of order, Mr Tamori.

Telefonul este deranjat, Domnule Tamori.

972

Maybe, but he wants me to stop cold turkey.

Probabil, dar el vrea ca să renunţ dintr-odată.

973

You will live longer if you don’t smoke.

Vei trăi mai mult dacă nu fumezi.

974

Take, for instance, your family problems.

Ia ca exemplu problemele tale familiale.

975

The octopus is in the sea.

Octopusul este în mare.

976

There being no taxis, I had to walk.

Acolo nefiind taxiuri, a trebuit să merg pe jos.

977

Not that I have any objection.

Nu că aş avea vreo obiecţie.

978

It is clever of her to solve such a difficult problem.

E inteligent din partea ei să rezolve o problemă atât de dificilă.

979

She was the last person I expected to see in such a place.

Ea era ultima persoană pe care mă așteptam s-o văd într-un asemenea loc.

980

Such incidents are quite common.

Astfel de incidente sunt destul de obişnuite.

981

Put the plan on the scrap heap.

Pune planul la gunoi.

982

Please don’t speak so fast.

Vă rog să nu vorbiți atât de repede.

983

I’m not accustomed to getting up so early.

Nu sunt obişnuit să mă scol atât de devreme.

984

You needn’t go too early, need you?

Nu-i nevoie să pleci prea devreme, nu-i aşa?

985

You needn’t go too early, need you?

Nu este nevoie să plecaţi prea devreme, nu-i aşa?

986

To understand it, you have only to read this book.

Pentru a înţelege, nu trebuie decât să citeşti această carte.

987

It was careless of her to forget it.

A fost o neglijenţă din partea ei să uite de asta.

988

Don’t take that too literally.

Nu o lua ad litteram!

989

It’s for a friend of mine.

Este pentru un prieten de-al meu.

990

It is a book.

Aceasta este o carte.

991

It’s secret.

Este secret.

992

It contained harmful chemicals.

Conţinea substanţe chimice periculoase.

993

It needs to be repaired.

E nevoie să fie reparat.

994

That has nothing to do with me.

Nu are nimic a face cu mine.

995

It is no joke.

Nu e glumă.

996

That is quite another matter.

Asta e cu totul altă problemă.

997

It is still in the testing stage.

Este încă în curs de testare.

998

It is still in the testing stage.

Este încă în faza de testare.

999

It’s a sunflower.

Este o floarea-soarelui.

1000

I wouldn’t be so sure about that.

N-aş fi atât de sigur de asta.

1001

It’s a hard, dirty job.

E o treabă grea şi murdară.

1002

That’s a bright idea.

Este o idee excelentă.

1003

It was about twenty dollars.

Era cam douăzeci de dolari.

1004

I’ll give you a day to think about it.

Îţi voi da o zi să te gândeşti la asta.

1005

I’ll give you a day to think about it.

Vă voi da o zi să vă gândiţi la acest lucru.

1006

The old lady smiled at her granddaughter.

Bătrâna i-a zâmbit nepoatei.

1007

The old man was loved by everyone.

Bătrânul era iubit de toată lumea.

1008

I met her late in the evening.

M-am întâlnit cu ea seara târziu.

1009

The night was so chilly that when I returned I was almost frozen.

Noaptea a fost atât de rece încât, atunci când m-am întors, eram aproape îngheţat.

1010

The problem remains to be solved.

Problema rămâne de rezolvat.

1011

The bill is expected to be enacted during the present session.

Se aşteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat în sesiunea curentă.

1012

I’m for the bill.

Sunt pentru proiectul de lege.

1013

It isn’t known where the treasures were hidden.

Nu se cunoaşte când au fost ascunse comorile.

1014

I found the room empty.

Am găsit camera goală.

1015

The room has two windows.

Camera are două ferestre.

1016

There is a television in the room.

În cameră este un televizor.

1017

The airplane landed at Narita Airport.

Avionul a aterizat la aeroportul Narita.

1018

The plane took off at exactly nine o’clock.

Avionul a decolat la ora nouă fix.

1019

One of the cats is black, the other is brown.

Una dintre pisici este neagră, cealaltă este maro.

1020

The day was stormy, and what was worse still, it was thundering.

Ziua a fost furtunoasă şi ceea ce a fost încă şi mai rău a fost că fulgera.

1021

The meat tastes bad.

Carnea are un gust rău.

1022

Do you have any clue to the mystery?

Ai vreun indiciu pentru mister?

1023

That animal feeds on flesh.

Acest animal se hrăneşte cu carne.

1024

They took a vote on the motion.

Au votat moțiunea.

1025

The new law was enforced on the people of the island.

Noua lege a fost impusă oamenilor de pe insulă.

1026

The store happened to be crowded yesterday.

S-a întâmplat ca ieri magazinul să fie aglomerat.

1027

There are various ways of enduring the pain.

Sunt multe moduri de a îndura durerea.

1028

The bird was covered with white feathers.

Pasărea era acoperită cu pene albe.

1029

The town was destroyed during the war.

Orașul a fost distrus în timpul războiului.

1030

The earthquake was a terrible experience.

Cutremurul a fost o experienţă teribilă.

1031

The man shoved her aside.

Bărbatul o împinse deoparte.

1032

The big ugly tree destroys the beauty of the house.

Copacul, mare şi urât, distruge frumuseţea casei.

1033

The runner got a good start.

Alergătorul a luat un start bun.

1034

The ship transports raw materials from Indonesia.

Nava transportă materie primă din Indonezia.

1035

The war lasted two years.

Războiul a durat doi ani.

1036

His explanation was not satisfactory.

Explicaţia lui nu era satisfăcătoare.

1037

The ticket is valid for a week.

Biletul este valid timp de o săptămână.

1038

The swimming pool is used in common by all the children in the neighborhood.

Piscina e folosită în comun de toţi copiii din vecinătate.

1039

The people are on the team.

Oamenii sunt în echipă.

1040

The new product is on sale.

Noul produs este disponibil pe piață.

1041

The plant ranges from the north of Europe to the south.

Planta se întinde din nordul Europei până în sud.

1042

In that case, you are right.

În cazul acela ai dreptate.

1043

The boy was crying in the room.

Băiatul plângea în cameră.

1044

The girl exercised on the parallel bars.

Fata s-a antrenat la paralele.

1045

The young girl burst into tears.

Fetiţa a izbucnit în lacrimi.

1046

The girl broke the window.

Fata a spart fereastra.

1047

The novelist gathered materials for his work.

Romancierul a strâns materiale pentru opera sa.

1048

That girl resembles her mother.

Fata seamănă cu mama sa.

1049

The province supplies its neighbors with various raw materials.

Provincia furnizează diverse materii prime vecinilor săi.

1050

She put the picture back in his hand.

I-a pus imaginea în palmă.

1051

The accident arose from a simple mistake.

Accidentul s-a produs dintr-o simplă greșeală.

1052

The matter made his name known.

Problema l-a făcut cunoscut.

1053

That market has been rapidly expanding.

Piaţa respectivă s-a extins rapid.

1054

The child pointed out her mother to me.

Copilul mi-a indicat-o pe mama lui.

1055

That child has few friends.

Acel copil are prieteni puțini.

1056

You must overcome the difficulties.

Trebuie să depăşeşti dificultăţile.

1057

I found it easy to find the building.

Mi-a fost uşor sa găsesc clădirea.

1058

The building may crash at any time.

Clădirea se poate prăbuşi în orice moment.

1059

We have to study the matter.

Trebuie să studiem problema.

1060

I could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.

Am putut observa clar că munca grea a început să-şi lase amprenta asupra sănătăţii sale.

1061

The program does not allow for changes at this point in time.

Programul nu permite modificări în acest moment.

1062

I refuse to consent to that plan.

Refuz să fiu de acord cu acel plan.

1063

Where is the bank?

Unde este banca?

1064

The athlete seemed immune from fatigue.

Atletul părea imun la oboseală.

1065

When I saw the picture, I remembered the story.

Mi-am adus aminte de poveste atunci când am văzut poza.

1066

The company was founded in 1974.

Compania a fost înfiinţată în 1974.

1067

That party was held under the auspices of the Foreign Ministry.

Acea petrecere s-a ţinut sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe.

1068

There is a river beside the house.

Este un râu pe lângă casă.

1069

The house caught fire.

Casa a luat foc.

1070

The doctor is a man of culture.

Doctorul este un om cult.

1071

The wicked man is scared of heights.

Omul rău e speriat de înălţimi.

1072

The boat was tied with a short line.

Barca era legată cu o parâmă scurtă.

1073

The string is very weak.

Frânghia e foarte slabă.

1074

The computer is new.

Calculatorul este nou.

1075

The concert will take place next summer.

Concertul va avea loc vara viitoare.

1076

Please think no more about it.

Te rog nu te mai gândi la asta.

1077

The cake tastes sweet.

Tortul are un gust dulce.

1078

The naive man was utterly embarrassed in her presence.

Naivul bărbat era extrem de stânjenit în prezenţa ei.

1079

Hope we can work together soon.

Sper să putem lucra împreună în curând.

1080

How’s the weather there?

Cum este vremea acolo?

1081

Pretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.

Destul de curând a venit un excavator care a tăiat un drum prin dealul acoperit cu margarete.

1082

And the tree was often alone.

Şi pomul era deseori singur.

1083

Stop going there.

Încetează să te mai duci acolo.

1084

Stop going there.

Încetaţi de a vă mai duce acolo.

1085

I’m very glad I wasn’t there.

Mă bucur că n-am fost acolo.

1086

You won’t get it so easily.

Nu-l vei obţine prea uşor.

1087

Such ability is native to him.

O asemenea abilitate este nativă pentru el.

1088

O.K. I’m glad you could come.

OK, mă bucur că ai putut veni.

1089

A centimeter is a unit of length.

Centimetrul este o unitate de lungime.

1090

At most 40 percent of students go on to university.

Cel mult patruzeci la sută dintre studenţi continuă universitatea.

1091

Sorry? Pardon?

Mă scuzaţi? Poftim?

1092

Sorry, the line is busy now.

Ne pare rău, acum linia este ocupată.

1093

Excuse me, I’m lost.

Scuzați, m-am rătăcit.

1094

Who will be in charge of our class when Miss Smith leaves school?

Cine va fi responsabil de clasa noastră când domnișoara Smith va părăsi şcoala?

1095

Taking everything into consideration, he can’t be the criminal.

Luând totul în considerare, nu poate fi criminal.

1096

All men have equal rights.

Toţi oamenii sunt egali în drepturi.

1097

That everybody is told all the facts is important.

Că fiecăruia i se spune că toate faptele sunt importante.

1098

All parents like to have their children praised.

Tuturor părinţilor le place să-şi vadă copiii lăudaţi.

1099

I’ll be back in a few minutes.

Revin în câteva minute.

1100

I hope you will answer me soon.

Sper că îmi vei răspunde în curând.

1101

Please write me a reply soon.

Te rog să-mi răspunzi fără întârziere.

1102

Please write me a reply soon.

Vă rog să îmi răspundeţi în scurtă vreme.

1103

Please come back at once.

Te rog să te întorci de-ndată.

1104

I’ll call you back soon.

Te sun înapoi în curând.

1105

You should act on the doctor’s advice at once.

Ar trebui să faci cum a zis doctorul de îndată.

1106

I’ll put some salt in the soup.

Voi pune nişte sare în supă.

1107

The old houses were torn down to make room for a supermarket.

Casele vechi au fost dărâmate pentru a face loc pentru un supermagazin.

1108

It was nice of you to go to so much trouble.

A fost frumos din partea ta să faci atâtea eforturi.

1109

John shall have a holiday one of these days.

John va avea o sărbătoare într-una din zilele astea.

1110

His career as a journalist was full of distinguished achievements.

Cariera sa ca jurnalist a fost plină de realizări remarcabile.

1111

At least let me help with the table.

Măcar lasă-mă să te ajut cu masa.

1112

Jim is watering the garden.

Jim stropeşte grădina.

1113

Jimmy is junior to me by two years.

Jimmy e cu doi ani mai mic ca mine.

1114

Hold still for a moment, please.

Stai nemişcat pentru o clipă, te rog.

1115

It was a week before Jane got over her cold.

A durat o săptămână ca Ioanei să-i treacă răceala.

1116

Jane has a lot of clothes to wash.

Jane are multe haine de spălat.

1117

Well, let’s start our work.

Ei, să începem lucrul.

1118

God grant that you come home safe and sound.

Să dea Domnul să te întorci acasă sănătos.

1119

Computers can give us facts, but they can’t give us experience.

Calculatoarele ne pot da fapte, dar nu ne pot da experienţă.

1120

I’ll give you anything but this.

Ţi-aş da orice însă nu şi ăsta.

1121

I’ll give you anything but this.

Ţi-aş da orice însă nu şi asta.

1122

Will you translate this into French?

Vrei să traduci asta în franceză?

1123

Will you translate this into French?

Vei traduce asta în franceză?

1124

These books are new.

Aceste cărți sunt noi.

1125

Lend a hand with these parcels, please.

Dă-mi te rog o mână de ajutor cu aceste pachete.

1126

These blue lines correspond to airlines.

Aceste linii albastre corespund liniilor aeriene.

1127

Make a sentence with each of these words.

Formează câte o propoziție cu fiecare dintre aceste cuvinte.

1128

These shoes are good for walking in deep snow.

Aceste cizme sunt bune pentru mersul prin zăpadă mare.

1129

All those flowers look alike.

Toate acele flori arată la fel.

1130

This is a book.

Aceasta este o carte.

1131

This is a law, so it applies to everybody.

Aceasta este o lege, aşa că se aplică tuturor.

1132

This is the most beautiful flower in the garden.

Aceasta este cea mai frumoasă floare din grădina.

1133

This is excellent wine.

Acesta e un vin excelent.

1134

I don’t like this one; show me another.

Nu-mi place asta; arătaţi-mi alta.

1135

I believe this fish is a freshwater fish.

Cred că acest pește este un pește de apă dulce.

1136

This is the pen which the famous novelist wrote with.

Acesta este stiloul cu care a scris faimosul romancier.

1137

This is closely bound up with the question.

Acest lucru este strâns legat de problemă.

1138

Do you have anything to say in connection with this?

Ai ceva de spus în legătură cu asta?

1139

This is the end.

Acesta e sfârșitul.

1140

This will save you a lot of trouble.

Asta te va salva de o mulţime de probleme.

1141

Here’s my return ticket.

Iată-mi biletul de retur.

1142

This is just the type of car I want.

Aceasta este chiar tipul de maşină pe care mi-l doresc.

1143

This subject should be discussed in detail.

Acest subiect ar trebui discutat in detaliu.

1144

This problem is akin to the one we had last year.

Această problemă este asemănătoare cu cea pe care am avut-o anul trecut.

1145

The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.

Eterna liniște a acestor spații infinite mă înspăimântă.

1146

Take this book back to him.

Du-i înapoi cartea asta.

1147

You can read this book.

Tu poți să citești această carte.

1148

Please keep this book at hand.

Te rog, păstrează cartea asta la îndemână.

1149

Who is the author of this book?

Cine este autorul acestei cărți?

1150

Which is easier to read, this book or that one?

Care este mai uşor de citit, această carte sau aceea?

1151

Which is older, this book or that one?

Care e mai veche, această carte sau cealaltă?

1152

The approach employed in this analysis was as follows.

Abordarea folosită în această analiză a fost după cum urmează.

1153

All the nurses of this hospital are very kind.

Toate asistentele din acest spital sunt foarte amabile.

1154

This box is made of paper.

Această cutie este făcută din hârtie.

1155

That store employs twenty clerks.

Magazinul acela angajează douăzeci de funcţionari.

1156

There are few bookstores in this area.

Există librării puține în această zonă.

1157

We often come across Japanese tourists in this area.

Noi adesea dăm peste turiștii japonezi în această zonă.

1158

It’s been five years since I last saw you.

Au trecut cinci ani de când te-am văzut ultima dată.

1159

This ship is bound for Vancouver.

Această nava se duce la Vancouver.

1160

What is the name of this river?

Cum se numește acest râu?

1161

The payment of this bill is due today.

Termenul acestei facturi este azi.

1162

He came as a witness to testify concerning that light.

El a venit ca martor să depună mărturie asupra acelei lumini.

1163

This novel bores me.

Acest roman mă plictisește.

1164

This novel is interesting enough.

Acest roman este destul de interesant.

1165

This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.

Această care descrie viaţa japonezilor, aşa cum era acum o sută de ani.

1166

The girl is not old enough to be responsible.

Fata nu e destul de matură pentru a fi responsabilă.

1167

This custom dates from the Edo period.

Acest obicei datează din era Edo.

1168

This kind of bomb is a serious menace to mankind.

Acest fel de bombă este o ameninţare serioasă la adresa omenirii.

1169

You can’t use this faucet. It’s out of order.

Nu puteţi folosi acest robinet; este stricat.

1170

This car was made in Japan.

Această maşină a fost făcută in Japonia.

1171

This car was made in Japan.

Acest automobil a fost fabricat în Japonia.

1172

What is the fuel mileage of this car?

Cât e consumul la această maşină?

1173

This watch was given me by my uncle.

Acest ceas mi-a fost dat de către unchiul meu.

1174

This watch is meant for you.

Acest ceas ţi-e destinat.

1175

I hope we can start this task next month.

Sper că putem începe luna viitoare această activitate.

1176

This country is rich in oil.

Această ţară este bogată în petrol.

1177

The accent of this word is on the second syllable.

Accentul în acest cuvânt cade pe a doua silabă.

1178

There is not a physical explanation for this phenomenon yet.

Nu există încă o explicaţie fizică pentru acest fenomen.

1179

This fish smells bad.

Acest peşte miroase urât.

1180

I’m so grateful to you for this opportunity.

Vă sunt foarte recunoscător pentru această oportunitate.

1181

This desk is used by me.

Acest birou este folosit de mine.

1182

What is the chief aim of this society?

Care este ţelul principal al acestei societăţi?

1183

How much is this dress?

Cât costă rochia aceasta?

1184

What should they do in this situation?

Ce ar trebui să facă în această situație?

1185

You can hear the sound of the sea in this hotel room.

Puteţi auzi sunetul mării din această cameră de hotel.

1186

This hall contains two thousand people.

Două mii de oameni se află în această sală.

1187

This is incomparably great.

Este superioară dincolo de comparaţie.

1188

This rose is very beautiful.

Acest trandafir este foarte frumos.

1189

This puzzle has 500 pieces.

Acest puzzle are 500 de piese.

1190

Does this bus go to the train station?

Acest autobuz merge la gară?

1191

Don’t open this door, please.

Nu deschide ușa aceasta, te rog.

1192

Don’t open this door, please.

Nu deschideți ușa aceasta, vă rog.

1193

It is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.

E raţional să crezi că există alte anomalii în această categorie.

1194

You are banned from entering this place.

Îţi este interzis să intri în acest loc.

1195

Where on earth was I?

Unde naiba eram?

1196

I can’t help but feel that when I come here, all my senses are sharper than usual.

Nu pot face altfel decât să simt că atunci când vin aici, toate simţurile îmi sunt mai ascuţite decât de obicei.

1197

This is where the accident happened.

Aici s-a întâmplat accidentul.

1198

Cockroaches hide themselves during the day.

Gîndaci se ascunde în timpul zilei.

1199

I like coffee better.

Îmi place mai mult cafeaua.

1200

The coffee enabled me to stay awake during the dull concert.

Cafeaua m-a ajutat să rămân treaz pe timpul plictisitorului concert.

1201

Ken is happy.

Ken este fericit.

1202

How long has Ken lived in Kobe?

De cât timp stă Ken în Kobe?

1203

Does Ken play tennis?

Ken joacă tenis?

1204

Have you eaten the cake yet?

Ați mâncat deja plăcinta?

1205

There’s a Mr Kay wants to see you.

E un domn Kay care doreşte să te vadă.

1206

Your credit card, please.

Cartea dumneavoastră de credit, vă rog.

1207

Chris does not appreciate how Beth lost the clock he lent her.

Chris nu apreciază faptul că Beth i-a pierdut ceasul pe care i-l împrumutase.

1208

Miss Green teaches us music.

Doamna Green ne predă muzica.

1209

Try to be as polite as you can before Mr Green.

Încearcă să fii cât de politicos poţi fi înaintea domnului Green.

1210

Would you pass me the cream cheese, please?

Îmi dai brânza cremă te rog?

1211

Kumi is the girl whose father likes dogs.

Kumi este fata al cărei tată îi plac căinii.

1212

Today is Sunday.

Azi e duminică.

1213

Kim is living with Ken.

Kim trăiește cu Ken.

1214

I slept twelve hours yesterday.

Ieri am dormit douăsprezece ore.

1215

I slept twelve hours yesterday.

Ieri am dormit jumătate din zi.

1216

I want a guitar.

Vreau o chitară.

1217

I’m pleased to meet you.

Mă bucur să te cunosc.

1218

I’m pleased to meet you.

Mă bucur să vă cunosc.

1219

I, your mother, will take care of everything for you.

Eu, mama ta, voi avea grijă de totul pentru tine.

1220

Not only were we hungry, but we were also suffering from thirst.

Nu numai că ne era foame, dar sufeream şi de sete.

1221

I’m starved.

Mi-e foame.

1222

Finish your homework by the time your father comes home.

Termină-ţi temele până când se întoarce tatăl tău acasă.

1223

May I use your car, Dad?

Îţi pot folosi maşina, tată?

1224

Take care of yourself.

Ai grijă de tine.

1225

You shall be my daughter’s husband.

Tu ar trebui să fii soțul fiicei mele.

1226

Good night and sweet dreams.

Noapte bună şi vise plăcute.

1227

It’s time to be going.

E timpul să plec.

1228

Good night, Mom.

Noapte bună, mamă.

1229

Good morning, Mike.

Bună dimineaţa, Mike.

1230

Aunt, this is Tom.

Mătușo, acesta este Tom.

1231

The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.

Proprietarii au adus un măcelar ca să-i concedieze pe toţi simpatizanţii sindicatului.

1232

Australia is about twenty times as large as Japan.

Australia este de aproximativ douăzeci de ori mai mare decât Japonia.

1233

Uh…..yes, I think so.

Ăă… da, aşa cred.

1234

I can’t keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

Nu pot ţine pasul cu toate schimbările care au loc în lumea cercetării SIDA.

1235

A nod is a sign of agreement.

A clătina capul sus-jos repetat este un semn de încuviinţare.

1236

Our cow doesn’t give us any milk.

Vaca noastră nu ne dă lapte.

1237

All right! Everybody around me is so encouraging I’m getting a rush of motivation.

Perfect! Toată lumea din jurul meu este atât de încurajatoare încât mi se precipită motivarea.

1238

Prices are high.

Preţurile sunt mari.

1239

I’ve visited many countries, but I like Japan best of all.

Am vizitat multe ţări, dar îmi place cel mai mult Japonia.

1240

I’m always under pressure.

Sunt mereu sub presiune.

1241

That secret can’t be kept forever.

Nu poți păstra acel secret pentru totdeauna.

1242

You may always use my dictionary.

Vei putea folosi întotdeauna dicţionarul meu.

1243

You can use it anytime.

Îl poţi folosi oricând.

1244

You can use it anytime.

O poţi folosi oricând.

1245

You can use it anytime.

Îl puteţi folosi oricând.

1246

You can use it anytime.

O puteţi folosi oricând.

1247

When do you leave here?

Când pleci de aici?

1248

Call me sometime.

Sună-mă cândva.

1249

The capital of Italy is Rome.

Capitala Italiei este Roma.

1250

While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.

În timp ce alerga după băiatul neastâmpărat, i-a căzut unul dintre pantofi.

1251

Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.

Isadora Duncan a dansat cu atâta graţie încât a fost invitată să danseze în Europa.

1252

The former is inferior to the latter in some respect.

Primul este inferior ultimului în anumite privinţe.

1253

He is nice, but he’s not the one for me.

E drăguţ, dar nu e pentru mine.

1254

No, I’m tired.

Nu, sunt obosit.

1255

Is that a bus or a car?

Ăsta e un autobuz sau o mașină?

1256

That is my school.

Aceea e şcoala mea.

1257

In a sense, you are right.

Într-un fel ai dreptate.

1258

Albert, I hope you’ll stand by me if I get in trouble.

Albert, sper că mă vei susţine dacă dau de belea.

1259

All inventions grow out of necessity.

Toate invenţiile apar din necesitate.

1260

I’m crazy about American football.

Sunt pasionat de fotbalul american.

1261

Do you accept AMEX?

Acceptaţi American Express?

1262

I’ll get in touch with you as soon as I return from America.

Te voi contacta imediat după ce mă întorc din America.

1263

A child is spoiled by too much attention.

Un copil e răsfăţat de prea multă atenţie.

1264

How long is it since you heard from him?

De cât timp nu ai mai auzit ceva de la el?

1265

How lazy those boys are!

Cât de leneşi sunt acei băieţi!

1266

That car is mine.

Maşina aceea este a mea.

1267

They say that old house is haunted.

Ei spun că acea casă este bântuită.

1268

How many of you are there?

Cât de mulți de felul vostru există?

1269

Haven’t you had your dinner?

N-ai luat masa de seară?

1270

Haven’t you had your dinner?

N-ai cinat?

1271

You have only to practice every day.

Trebuie doar să exersezi în fiecare zi.

1272

Are you busy?

Eşti ocupat?

1273

Are you busy?

Eşti ocupată?

1274

Are you busy?

Sunteți ocupat?

1275

Are you busy?

Sunteți ocupată?

1276

Are you going to invite her to the party?

O vei invita la petrecere?

1277

I suppose you like her.

Presupun că-ți place de ea.

1278

Are you always at home in the evening?

Eşti întotdeauna acasă seara?

1279

Do you speak Japanese?

Vorbiți japoneză?

1280

Do you speak Japanese?

Vorbești japoneză?

1281

You are very beautiful.

Ești foarte frumoasă.

1282

You have no right to interfere in other people’s affairs.

Nu ai nici un drept să te bagi în treaba altora.

1283

Can you run fast?

Poţi alerga repede?

1284

You got the date wrong when you were filling in the check.

Ai scris data greşit când ai completat cecul.

1285

Do you know me?

Mă cunoști?

1286

What do you take me for?

Drept cine mă iei?

1287

You have no heart.

Nu ai inimă.

1288

Are you a student?

Ești student?

1289

You don’t remember, I’ll never forget.

Tu nu-ţi aminteşti; eu nu voi uita niciodata.

1290

Do you want anything to eat?

Vreţi să mâncaţi ceva?

1291

Do you like apples or oranges?

Îți plac merele sau portocalele?

1292

You are a professional, but I am an amateur.

Eşti profesionist, dar eu sunt amator.

1293

What do you think, Miss West?

Ce credeți, domnișoară West?

1294

You mustn’t swim in the pond.

Nu trebuie să înoți în iaz.

1295

You are a pretty girl.

Ești o fată drăguță.

1296

How many apples do you want?

Câte mere vrei?

1297

You must study your whole life.

Trebuie să înveţi toată viaţa.

1298

You must study your whole life.

Trebuie să învăţaţi toată viaţa.

1299

You must study your whole life.

Trebuie să studiaţi toată viaţa voastră.

1300

Please take your book off this table.

Te rog ia-ţi cartea de pe această masă.

1301

Let’s leave when you are ready.

Hai să plecăm când ești pregătită.

1302

Let’s leave when you are ready.

Hai să plecăm când ești pregătit.

1303

I think your letter is under that book.

Cred că scrisoarea ta este sub acea carte.

1304

Can I use your dictionary?

Pot să folosesc dicționarul tău?

1305

What is your name?

Cum te numești?

1306

What is your name?

Cum vă numiți?

1307

Your composition is not altogether bad.

Compunerea ta nu este în întregime rea.

1308

I hope your plan will work out.

Sper ca planul tău să funcţioneze.

1309

How many boys are there in your class?

Câți băieți sunt în clasa ta?

1310

I am delighted to meet you.

Mă bucur să te cunosc.

1311

Who will look after your cat while you are away?

Cine va avea grijă de pisica ta cât ești plecat?

1312

You can be sure that the money you give them will be put to good use.

Poți fi sigur că banii pe care îi dai lor vor fi folosiți cu căpătâi.

1313

It’s your turn to answer the question.

E rândul tău să răspunzi la întrebare.

1314

Will you show me what you bought yesterday?

Îmi vei arăta ce ai cumpărat ieri?

1315

I think it natural that you should take the matter into consideration.

Mi se pare natural să iei situaţia în considerare.

1316

You just have to do as you’re told.

Trebuie doar să faci ce ţi se spune.

1317

I am relieved that you are safe.

Sunt usurată, pentru că eşti în siguranţă.

1318

If you are not going to the concert, then neither am I.

Dacă nu mergi la concert, atunci nici eu nu mă duc.

1319

Let us know whether you can come.

Să ne spui dacă vii.

1320

You’ll be in charge of the women working in this factory.

Tu o să te ocupi de femeile care lucrază în fabrică.

1321

We hope that you will be able to join us at this seminar.

Sperăm că ni te poţi alătura la seminar.

1322

I’m sorry you’re leaving us.

Îmi pare rău că ne părăseşti.

1323

You were fortunate to be here.

Ai fost norocos să fi aici.

1324

I don’t mind your staying here.

Nu mă deranjează statul tău aici.

1325

We are glad you are coming.

Ne bucurăm că vii.

1326

Do to others as you would have them do to you.

Fă altora ceea ce vrei să îţi facă ţie.

1327

I know him.

Îl cunosc.

1328

Take two aspirin tablets.

Ia două pastile de aspirină.

1329

Take two aspirin tablets.

Ia două aspirine.

1330

The GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.

PNB-ul va creşte cu o rată anuală în jur de 4-5%.

1331

General Motors laid off 76,000 workers.

General Motors a dat afară cei 76.000 de muncitori.

1332

Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11th at 10:00 a.m.?

Vrei, te rog, să mă iei de la hotel vineri pe 11 iulie la ora 10 dimineaţa?

1333

There were 20 failures among 50 applicants.

Din 50 de aplicanţi, 20 au fost respinşi.

1334

April is the fourth month of the year.

Aprilie este a patra lună a anului.

1335

Three big men attacked him and stole his money.

Trei bărbaţi masivi l-au atacat şi i-au furat banii.

1336

It has snowed for two days.

A nins timp de două zile.

1337

A dead leaf fell to the ground.

O frunză moartă a căzut pe pământ.

1338

I have not heard from her for a year.

Nu am mai auzit de ea un an.

1339

A bird flew into the tree.

O pasăre a zburat în copac.

1340

I lived for more than a month in Nagoya.

Am locuit în Nagoya pentru mai mult de o lună.

1341

You must be back before ten.

Trebuie să te întorci până la ora zece.

1342

I don’t know how things were a hundred or fifty years ago.

Nu știu cum stăteau lucrurile o sută sau cincizeci de ani în urmă.

1343

One, three, and five are odd numbers.

Unu, trei şi cinci sunt numere impare.

1344

Did he write a letter yesterday? “Yes, he did.”

– A scris ieri o scrisoare? – Da.

1345

Where have you been? “I’ve been to the dentist.”

– Unde ai fost? – Am fost la dentist.

1346

I love you, she murmured and closed her eyes.

– Te iubesc, a murmurat ea şi a închis ochii.

1347

Thirty dollars is a lot for that small room, he thought.

– 30 de dolari e mult pentru acea cameră mică, se gândi el.

1348

I am a shy boy.

Sunt un băiat timid.

1349

Do you have difficulty understanding what women or small children say to you?

Aveți dificultăți în a înțelege ce vă zic femeile și copiii mici?

1350

Hello, how are you?

Bună, ce faci?

1351

Welcome.

Bine ați venit!

1352

Welcome.

Bine ai venit!

1353

This factory manufactures automobile parts.

Această fabrică produce piese auto.

1354

If I scold you, it is that I want you to improve.

Dacă te cert, e pentru că vreau să te perfecţionezi.

1355

The throng protested against abortion.

Mulţimea a protestat împotriva avortului.

1356

My brother would often stay up all night.

Fratele meu ar sta deseori treaz toată noaptea.

1357

Management tried to appease labor by offering them a bonus.

Conducerea a încercat să liniştească muncitorii oferindu-le un bonus.

1358

The police will just take the money and probably won’t even look for the owner.

Poliția va lua doar banii și poate nici măcar nu vor căuta proprietarul.

1359

We ran out of gas on the way to the theater.

Am rămas fără benzină la jumătatea drumului către teatru.

1360

Nothing is more disappointing than to lose in the finals.

Nimic nu e mai dezamăgitor decât să pierzi în finală.

1361

I feel sick whenever I see blood.

Mi se face rău de fiecare dată când văd sânge.

1362

Ken has not been here since this morning.

Ken nu a fost aici de astă dimineaţă.

1363

It is said that nothing is more important than health.

Se spune că nimic nu e mai important decât sănătatea.

1364

The dog, seeing me beyond his reach, began barking.

Câinele, văzând că nu mă poate ajunge, a început să latre.

1365

The spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.

Vasta câmpie se întindea cât vezi cu ochii, punctată cu plantaţii ici şi colo.

1366

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.

Diferenţe subtile în ton diferenţiază orginalul de copie.

1367

You can’t separate language from culture.

Nu poţi separa limba de cultură.

1368

Shut the damned door!

Închide uşa aia blestemată!

1369

I looked in the cupboard.

M-am uitat în dulap.

1370

How deep is the lake?

Cât de adânc este lacul?

1371

I’ll come to pick it up later.

Voi veni să îl ridic mai târziu.

1372

I’ll come to pick it up later.

Voi veni să-l iau mai târziu.

1373

I’ll come to pick it up later.

Trec să-l iau mai târziu.

1374

After us, the Deluge.

După noi, potopul.

1375

We have to set the scene for negotiations.

Trebuie să pregătim scena pentru negociere.

1376

Light travels faster than sound.

Lumina călătorește mai repede decât sunetul.

1377

You may choose what you like.

Poţi alege orice.

1378

I opened the box out of curiosity.

Din curiozitate, am deschis cutia.

1379

Which do you want, tea or coffee?

Ce doriţi: ceai sau cafea?

1380

You can go wherever you want to go.

Te poţi duce oriunde ai chef.

1381

I don’t know whether to go away or to stay where I am.

Nu știu dacă să plec sau să rămân unde sunt.

1382

Did you listen to the Parliamentary debate?

Urmăreşti dezbaterile parlamentare?

1383

Now I seldom go to the movies.

Rar merg acum la film.

1384

Do I have to go right now?

Trebuie să plec chiar acum?

1385

You must not do it now.

Trebuie să nu o faci acum.

1386

If students today had more free time, they might show more interest in politics.

Dacă studenţii în ziua de azi ar avea mai mult timp liber, ar putea arăta mai mult interes pentru politică.

1387

I don’t feel like eating now.

Nu mi-e foame acum.

1388

From now on, I’m going to say what’s on my mind.

De acum înainte voi spune ce gândesc.

1389

What we need now is a rest.

Ceea ce avem noi acum nevoie este o perioadă de odihnă.

1390

The man we saw this morning was Mr Green.

Bărbatul pe care l-am văzut în dimineaţa asta era Dl. Green.

1391

Today is my sister’s birthday.

Azi e aniversarea surorii mele.

1392

You look different today.

Arăţi altfel azi.

1393

What seems to be the problem today?

Care pare a fi problema astăzi?

1394

How fine it is today.

Ce bine e azi!

1395

Today is not your day.

Azi nu e ziua ta.

1396

Tomorrow is another day.

Și mâine e o zi.

1397

The president will hold a press conference later today.

Preşedintele va susţine o conferinţă de presă astăzi mai târziu.

1398

There’s a good chance that this year’s rice crop will be up on last year’s.

Există o probabilitate ridicată ca recolta de orez din acest an să fie la nivelul celei de anul trecut.

1399

Where shall we eat tonight?

Unde să mâncăm în seara asta?

1400

Come over tonight. I will show you how.

Vino pe la mine diseară. Îţi voi arăta cum se face.

1401

Nowadays it is not unusual for a woman to travel alone.

În zilele de azi nu este neobişnuit pentru o femeie sa călătorească singură.

1402

A number of traffic accidents have happened recently.

O serie de accidente rutiere au avut loc recent.

1403

He writes to me less and less often these days.

În ultimele zile îmi scrie din ce în ce mai rar.

1404

I hurried to the bus stop so that I would not miss the last bus.

M-am grăbit către staţie pentru a nu pierde ultimul autobuz.

1405

I hurried to the station as I had kept my wife waiting.

Cum soția mea mă aștepta, m-am grăbit să ajung la gară.

1406

I hurried to the station as I had kept my wife waiting.

Cum soția mea mă aștepta, m-am grăbit spre gară.

1407

You can’t keep a good man down.

Nu poţi ţine un om bun la pământ mult timp.

1408

Particles of dust float in the atmosphere.

Particule de praf plutesc în atmosferă.

1409

It was not very cold yesterday.

Nu a fost foarte frig ieri.

1410

Last year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.

Anul trecut în Filipine, cutremurele şi valurile gigantice au produs moartea a mai mult de 6000 de oameni.

1411

I enjoyed myself last night.

M-am distrat bine noaptea trecută.

1412

I have lost my umbrella.

Mi-am pierdut umbrela.

1413

My sister was on a diet for a week, but gave up.

Sora mea a ținut o dietă timp de o săptămână, dar apoi a renunțat.

1414

The children are beginning to get out of hand.

Copiii încep să ne scape de sub control.

1415

The children already went to school.

Copiii au plecat deja la școală.

1416

Children need not know every detail of the family budget.

Copii nu trebuie sa ştie fiecare detaliu despre bugetul familiei.

1417

A small boy needs some person he can look up to.

Un băieţel are nevoie de o persoană pe care să o admire.

1418

She could sing well when she was a child.

Cânta bine când era copil.

1419

As a child, he went to Paris three times.

Pe când era copil, a fost la Paris de trei ori.

1420

Can you put the children to bed?

Poţi culca copiii?

1421

You’re not the one who died.

Nu eşti tu cel care a murit.

1422

There is no reason why I shouldn’t do it.

Nu există niciun motiv pentru care să nu o fac.

1423

I had scarcely left home when it began to rain.

De-abia plecasem de acasă când a început ploaia.

1424

It’s a house just like that I have seen.

E o casă exact ca cea pe care am văzut-o.

1425

I found the boy fast asleep.

L-am găsit pe băiat deja adormit.

1426

If I were to tell you all I know, you would be amazed.

De-ar fi să-ţi spun tot ce știu, te-ai minuna.

1427

He took advantage of my ignorance and deceived me.

A profitat de ignoranţa mea şi m-a înşelat.

1428

In case I am late, please go ahead of me.

Dacă întârzii, vă rog să o luați înainte.

1429

When I called, he had already set off.

Când am sunat, el deja plecase.

1430

Our school is 80 years old.

Școala noastră are 80 de ani.

1431

Our car ran out of gas after ten minutes.

Maşina noastră a rămas fără combustibil după zece minute.

1432

Our teacher always tells us that keeping up with world events by reading the newspaper is very important.

Profesorii noştri ne spun că este foarte important să ţinem pasul cu ştirile privind evenimentele actuale citind ziare.

1433

Our dream has come true, at last!

Visul nostru a devenit, în sfârşit, realitate!

1434

Our problems are nothing compared to hers.

Probleme noastre sunt mici pe lângă ale ei.

1435

We talked about yesterday’s test.

Am vorbit despre testul de ieri.

1436

We learned at school that Shakespeare was born in 1564.

Am învățat la școală că Shakespeare s-a născut în anul 1564.

1437

We often talked about Japanese politics.

Am vorbit deseori despre politica japoneză.

1438

We saw a patrol car running at full speed.

Am văzut o maşină de patrulare mergând la viteză maximă.

1439

We arrived at a hotel in Rome.

Am ajuns la un hotel în Roma.

1440

We all wished for peace.

Cu toţii ne dorim pace.

1441

We met her by accident.

Am întâlnit-o din întâmplare.

1442

We played basketball yesterday.

Ieri am jucat baschet.

1443

We named our dog White.

Pe câinele nostru l-am numit White.

1444

We are faced with a difficult choice.

Suntem în faţa unei alegeri dificile.

1445

We are faced with a difficult choice.

Ne confruntăm cu o alegere dificilă.

1446

We lured him away from the company by offering him a much larger salary.

L-am ademenit departe de companie oferindu-i un salariu mult mai mare.

1447

We got angry at his words.

Ne-am mâniat de cuvintele lui.

1448

He said we must keep the secret.

A zis că trebuie să păstrăm secretul.

1449

We shouldn’t waste even one grain of rice.

N-ar fi trebuit să irosim nici măcar un bob de orez.

1450

Let us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.

Lăsaţi-ne şi pe noi studenţii să contribuim la bunăstarea victimelor cutremurului; chiar şi banii de buzunar pot duce departe.

1451

I will do everything in my power.

Voi face tot ce îmi stă în putere.

1452

I have the right to call my lawyer.

Am dreptul să-mi sun avocatul.

1453

I don’t have the courage to ask my boss to lend me his car.

Nu am curajul să-i cer şefului meu să-mi împrumute maşina lui.

1454

I have no time to engage in political activity.

Nu am timp să mă implic în probleme politice.

1455

We call him Goro-san.

Noi îi spunem Goro-san.

1456

My motorcycle broke down on the way.

Motocicleta mea s-a stricat pe drum.

1457

My uncle died of cancer.

Unchiul meu a murit de cancer.

1458

I’m about ready to go.

Sunt aproape gata să plec.

1459

There is a lake in front of my house.

E un lac în faţa casei mele.

1460

My house is close to a bus stop.

Casa mea e aproape de staţia de autobuz.

1461

He is my brother.

E fratele meu.

1462

My brother wants to go to the moon some day.

Fratele meu vrea să meargă pe lună cândva.

1463

Can you hear me?

Mă poţi auzi?

1464

Come under my umbrella, or you’ll get wet.

Veniți sub umbrela mea sau vă veți uda.

1465

Come under my umbrella, or you’ll get wet.

Vino sub umbrela mea sau te vei uda.

1466

My watch gains five seconds a day.

Ceasul meu o ia înainte cu cinci secunde pe zi.

1467

Answer me.

Răspunde-mi.

1468

Where is my car?

Unde e mașina mea?

1469

My uncle’s handwriting is hard to read.

Scrisul de mână al unchiului meu e greu de citit.

1470

My grandfather likes to walk.

Bunicului meu ii place sa meargă.

1471

As far as I know, he has never made such a mistake.

Din câte știu, el nu a făcut niciodată aşa o greşeală.

1472

My hair is the longest in my class.

Am cel mai lung păr din clasă.

1473

My father is a doctor.

Tatăl meu e doctor.

1474

There is a television in my room.

Există un televizor în camera mea.

1475

My room is very small.

Camera mea este foarte mică.

1476

My sister isn’t studying now.

Sora mea nu studiază acum.

1477

I found the new magazine very interesting.

Noua revistă mi s-a părut foarte interesantă.

1478

I can’t eat or drink very hot things.

Nu pot să mănânc sau să beau ceva prea fierbinte.

1479

I’m very tired.

Sunt foarte obosit.

1480

I’m very tired.

Sunt foarte obosită.

1481

I’m learning music.

Eu studiez muzica.

1482

I am a student.

Sunt student.

1483

I thought she was pretty.

Credeam că era drăguţă.

1484

I work for a travel agency.

Lucrez la o agenţie de voiaj.

1485

I visited Fukuoka ten years ago.

Am vizitat Fukuoka acum zece ani.

1486

I worked on a yearly contract.

Am lucrat pe un contract anual.

1487

I like that tie of yours.

Îmi place cravata aia a ta.

1488

I want to know more about your country.

Vreau să știu mai multe despre țara ta.

1489

I’m studying the American drama.

Studiez teatrul american.

1490

I am ready to help you.

Sunt pregătit să te ajut.

1491

I’ll take my coffee black.

Îmi iau cafeaua simplă.

1492

I’m pleased with these shoes.

Eu sunt satisfăcut de acești pantofi.

1493

I don’t like this type of house.

Nu îmi place genul acesta de casă.

1494

I want this work finished by five.

Vreau ca această treabă să fie terminată până la cinci.

1495

I went skiing for the first time this winter.

Iarna asta am fost pentru prima oară să schiez.

1496

I use the room with my sister.

Folosesc camera împreună cu sora mea.

1497

I don’t like any of these records.

Nu-mi place niciuna dintre aceste înregistrări.

1498

I can’t keep up with these changes in fashion.

Nu pot să ţin pasul cu schimbările astea în modă.

1499

I like jazz music.

Îmi place jazzul.

1500

I want to be a sport reporter.

Vreau să mă fac reporter sportiv.

1501

I’ve been working there for three months.

Lucrez acolo de trei luni.

1502

I was asked to umpire the game.

Mi s-a cerut să arbitrez meciul.

1503

I have a good opinion of the young candidate.

Am o părere bună despre tânărul candidat.

1504

I stressed the point.

Am accentuat ideea.

1505

I am fed up with it.

M-am săturat de asta.

1506

I like tennis.

Îmi place tenisul.

1507

I am a tennis player.

Sunt jucător de tenis.

1508

I like to watch TV.

Îmi place să mă uit la televizor.

1509

I ran toward the door.

Am alergat spre uşă.

1510

I tried to break the door open, which I found impossible.

Am încercat să spar uşa, dar am descoperit că e imposibil.

1511

I’m not sure why they were forced to close the restaurant.

Nu sunt sigur de ce au fost forţaţi să închidă restaurantul.

1512

I’m not sure why they were forced to close the restaurant.

Nu sunt sigură de ce au fost forţaţi să închidă restaurantul.

1513

Where am I?

Unde sunt?

1514

I need pens, notebooks and so on.

Am nevoie de stilouri, caiete şi altele.

1515

I was robbed of my purse.

Mi s-a furat geanta.

1516

I like playing the piano.

Îmi place să cânt la pian.

1517

I do not play the piano.

Nu cânt la pian.

1518

I could not come because of the heavy rain.

Nu am putut veni din cauza ploii torențiale.

1519

I’d rather not spend so much money on clothes.

Nu aș prea vrea să cheltuiesc atâția bani pe haine.

1520

I’ve left out the nuts in this recipe because Delia’s allergic to them.

Am eliminat alunele din rețeta asta pentru că Delia e alergică la ele.

1521

I’d like to visit London.

Aş vrea să vizitez Londra.

1522

I have been to London.

Am fost la Londra.

1523

I had never been late for school before.

N-am întârziat niciodată la şcoală mai înainte.

1524

I’m a doctor.

Sunt medic.

1525

I ran upstairs two steps at a time.

Am fugit la etaj, sărind două trepte deodată.

1526

I don’t understand English.

Nu înţeleg engleza.

1527

I waited for the answer but nobody answered.

Am aşteptat răspunsul, dar nimeni nu a răspuns.

1528

I was on the hunt for lodgings.

Eram în căutarea unei locuințe de închiriat.

1529

I said nothing, which made her angry.

N-am zis nimic, ceea ce a mâniat-o.

1530

I will do my best in everything.

Îmi voi da silinţa în toate.

1531

I’m staying at my aunt’s for the summer.

Stau la mătuşa mea pe timpul verii.

1532

I’m staying at my aunt’s for the summer.

Voi sta la mătușa mea în timpul verii.

1533

I like singing.

Îmi place să cânt.

1534

At school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki’s I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa’s The Nose and Kappa.

Când eram la școală, îmi plăcea să citesc literatură japoneză tradusă în engleză, în special „Sunt o pisică” și „Kokoro” de Soseki și „Nasul” și „Kappa” de Akutagawa.

1535

I’m a nurse.

Sunt asistentă medicală.

1536

I am a teacher. “So am I.”

– Sunt profesor. – Şi eu sunt.

1537

I’m married.

Sunt căsătorit.

1538

I like dogs very much.

Îmi plac câinii foarte mult.

1539

I’ll join you later.

Voi veni și eu mai târziu.

1540

I like to go to the park and watch the children in the playground enjoying themselves.

Îmi place să merg în parc și să mă uit la copii distrându-se pe terenul de joacă.

1541

I’m very busy today.

Eu sunt foarte ocupat astăzi.

1542

I’m very busy today.

Eu sunt foarte ocupată astăzi.

1543

I’m not busy now.

Nu sunt ocupat acum.

1544

I consulted with my sister.

M-am sfătuit cu sora mea.

1545

I consulted with my sister.

M-am consultat cu sora mea.

1546

I bought the book which the children need.

Am cumpărat cartea de care au nevoie copiii.

1547

I must put my watch forward two minutes.

Trebuie să-mi pun ceasul înainte cu două minute.

1548

I want to have my own room.

Vreau să am camera mea.

1549

I believe I am in the right.

Cred că am dreptate.

1550

I admit my mistake.

Îmi recunosc greşeala.

1551

It took me three hours to do my homework.

Mi-a luat trei ore să-mi fac temele.

1552

I was mildly disappointed.

Am fost puţin dezamăgită.

1553

I have few books.

Am câteva cărţi.

1554

I have some pens.

Am câteva stilouri.

1555

I’m not hungry at all.

Nu îmi este deloc foame.

1556

I can’t swim at all.

Nu pot să înot deloc.

1557

I’m not a bit tired.

Nu sunt nici măcar puţin obosit.

1558

I can speak English a little.

Pot să vorbesc puţin engleza.

1559

I was a little surprised.

Am fost puţin surprinsă.

1560

I was a little surprised.

Am fost puţin suprins.

1561

I am a bit drunk.

Sunt puţin beat.

1562

I speak a little Japanese.

Vorbesc puţină Japoneză.

1563

I forgot to turn off the TV before going to bed.

Am uitat să opresc televizorul înainte de a ma duce la culcare.

1564

I made my way through the crowd.

Mi-am croit cale prin mulțime.

1565

I made my way through the crowd.

M-am strecurat prin mulțime.

1566

I make a point of judging a man by his personality.

Mă asigur că judec un om după personalitatea sa.

1567

I like maths.

Îmi place matematica.

1568

I’ll be visiting Japan again in a few years.

Voi vizita din nou Japonia în câţiva ani.

1569

I am free of past guilt.

M-am eliberat de vinovăţia trecută.

1570

I tripped on a stone, twisting my ankle.

M-am împiedicat de o piatră scrântindu-mi glezna.

1571

I am a teacher.

Sunt profesor.

1572

I am wholly in agreement with you.

Sunt întru totul de acord cu tine.

1573

I had my son water the lawn.

L-am pus pe fiul meu să ude peluza.

1574

I lost my son about a decade ago.

L-am pierdut pe fiul meu acum aproape un deceniu.

1575

I stood my ground and got the contract I wanted.

M-am ţinut tare şi am primit contractul pe care îl doream.

1576

I gave up running for president.

Am renunţat să mai candidez pentru preşedinte.

1577

I was looking downward to the bottom of the valley.

Mă uitam în jos către fundul văii.

1578

I received a sweater from her on my birthday.

Am primit un pulover de la ea de ziua mea.

1579

I want brown shoes, not black ones.

Vreau pantofi maro, nu negri.

1580

I showered before breakfast.

Eu am făcut duş înainte să iau micul dejun.

1581

I went for a walk early in the morning.

M-am dus la o plimbare dis-de-dimineață.

1582

I prefer living in the country to living in the city.

Prefer să locuiesc la ţară decât la oraş.

1583

I have two books.

Am două cărți.

1584

I had been staying in Boston before I came back to Japan.

Am stat în Boston înainte de a mă întoarce în Japonia.

1585

I must visit my friend in the hospital.

Trebuie să-i fac o vizită prietenului meu în spital.

1586

I thought he would come soon.

Am crezut că va veni curând.

1587

I observed him stop.

L-am văzut oprindu-se.

1588

I agree to go with him.

Sunt de acord să merg cu el.

1589

On having a talk with him, I found him troubled but friendly.

În timp ce discutam cu el, mi se părea tulburat dar prietenos.

1590

I told him, once for all, that I would not marry him.

I-am spus, odată pentru totdeauna, că nu mă voi căsători cu el.

1591

I can’t forget his kindness.

Nu-i pot uita amabilitatea.

1592

I can’t forget his kindness.

Nu-i pot uita bunătatea.

1593

I didn’t say anything to hurt his feelings.

N-am spus nimic care să-i rănească sentimentele.

1594

I was ignorant of his plan.

Nu știam despre planul lui.

1595

I couldn’t put up with his rudeness.

N-am puteam să tolerez lipsa lui de politeţe.

1596

I demanded that they be allowed to leave.

Am cerut să li se permită sa plece.

1597

I learned a lot from his books.

Am învăţat multe din cărţile lui.

1598

I was much impressed by his speech.

Am fost foarte impresionat de discursul său.

1599

I have nothing to do with them.

Nu am nicio legătură cu ei.

1600

I ordered them to leave the room.

Le-am ordonat să părăsească încăperea.

1601

I want to talk to her.

Vreau să vorbesc cu ea.

1602

I was fascinated by her beauty.

Am fost fascinat de frumuseţea ei.

1603

I will go on foot.

Eu voi merge pe jos.

1604

I don’t study after school.

Nu învăţ acasă.

1605

I go to work every day.

Merg la serviciu în fiecare zi.

1606

I run every day.

Alerg în fiecare zi.

1607

I have a daughter.

Am o fiică.

1608

I’ll come back.

Revin.

1609

I can read Spanish with ease.

Pot citi cu uşurinţă în spaniolă.

1610

I like traveling.

Îmi place să călătoresc.

1611

I never fail to write to my parents every month.

Nu uit niciodată să le scriu părinţilor mei în fiecare lună.

1612

My arm is hurting badly.

Mă doare braţul rău.

1613

How nice of you to invite me along!

Ce drăguț din partea ta să mă inviți și pe mine!

1614

Everybody is busy except me.

În afară de mine, toată lumea este ocupată.

1615

We eat butter on bread.

Mâncăm pâine cu unt.

1616

We had a splendid holiday in Sweden.

Am avut o vacanţă splendidă în Suedia.

1617

We know him.

Noi îl cunoaştem.

1618

We hid behind a bush so that no one would see us.

Ne-am ascuns după un tufiş pentru ca nimeni să nu ne vadă.

1619

We heard the bomb go off.

Am auzit bomba explodând.

1620

We advised them to start early.

I-am sfătuit să înceapă devreme.

1621

Poor sight is a handicap to an athlete.

Vederea slabă este un handicap pentru un atlet.

1622

I was able to pass the exam.

Am reuşit să trec examenul.

1623

I tried to take our dog out of our house.

Am încercat să scot câinele afară din casă.

1624

Time heals all wounds.

Timpul le vindecă pe toate.

1625

Get off at the next stop and take a bus headed to the airport.

Coborâţi la prima staţie şi luaţi un autobuz care merge la aeroport.

1626

Do good to those who hate you.

Faceţi bine celor ce vă urăsc.

1627

Do good to those who hate you.

Faceţi-le bine celor ce vă urăsc.

1628

Do good to those who hate you.

Faceți-le bine celor care vă urăsc.

1629

As a matter of fact, he knows very little of the matter.

De fapt, ştie foarte puţine despre această chestiune.

1630

The truth is, I want to be a writer.

Adevărul este că vreau să devin scriitor.

1631

The president was sitting in the chair with his back to the window.

Preşedintele stătea aşezat pe scaun, cu spatele la fereastră.

1632

The president did not come, but sent the vice-president in his stead.

Preşedintele nu a venit, dar l-a trimis pe vicepreşedinte în loc.

1633

Do you know how to drive a car?

Știi cum să conducă o maşină?

1634

When should I return the car?

Când ar trebui să aduc maşina înapoi?

1635

I’d like to return a car.

Aş dori să returnez maşina.

1636

I could run much faster when I was young.

Puteam să alerg mult mai rapid când eram tânăr.

1637

I pricked up my ears when I heard of the available apartment.

Mi-am ciulit urechile când am auzit de apartamentul disponibil.

1638

Hold the handrail.

Ţine-te de balustradă.

1639

I couldn’t get it.

N-am reuşit s-o înţeleg.

1640

Lend me a hand.

Dă-mi o mână de ajutor.

1641

He had an injection prior to the operation.

I s-a făcut o injecţie înainte de operaţie.

1642

Bacchus has drowned more men than Neptune.

Bahus a înecat mai mulţi oameni decât Neptun.

1643

The prisoner was set at liberty.

Prizonierul a fost eliberat.

1644

The moon is beautiful in fall.

Luna este minunată toamna.

1645

An ugly duckling became a graceful swan.

O răţuşcă urâtă a devenit o lebădă graţioasă.

1646

December is the last month of the year.

Decembrie este ultima lună din an.

1647

My uncle lived a happy life and died a peaceful death.

Unchiul meu a trăit o viaţă fericită şi a avut parte de o moarte liniştită.

1648

I will be watching TV at nine o’clock tonight in spite of much homework.

Mă voi uita la televizor diseară la ora nouă în ciuda multelor teme.

1649

They said they’d make the boarding announcement 20 minutes before takeoff.

Au spus că vor face anunţul de îmbarcare cu 20 de minute înainte de decolare.

1650

They went on a trip abroad for the first time.

Au fost într-o excursie în străinătate pentru prima oară.

1651

Call on me if you need my assistance.

Chemaţi-mă dacă aveţi nevoie de ajutorul meu.

1652

Call on me if you need my assistance.

Cheamă-mă dacă ai nevoie de ajutorul meu.

1653

Masaru can’t finish the work in an hour, can he?

Masaru nu poate să-şi termine treaba într-o oră, nu-i aşa?

1654

With a little planning, I think we can take our company to the top.

Cu un pic de planificare, cred că putem duce compania noastră în vârf.

1655

Do you think a little salt would improve the flavor?

Crezi că un pic de sare ar îmbunătăţi gustul?

1656

The girl was carrying a plastic bag stuffed full of things.

Fata ducea o plasă de plastic îndesată cu tot felul de lucruri.

1657

The little boy hung his head and said nothing.

Băieţelul şi-a lăsat capul în piept şi n-a spus nimic.

1658

The boy ran away without looking back.

Băiatul fugi fără să privească înapoi.

1659

Please call the fire department.

Vă rog să chemaţi pompierii.

1660

I don’t like grilled fish, let alone raw fish.

Nu îmi place peștele făcut pe grătar, cu atât mai puțin peștele crud.

1661

You shall have this album as a prize.

Vei primi acest album ca premiu.

1662

Thank you for the lead.

Mulţumesc pentru instrucţiuni.

1663

I ate myself sick.

Am mâncat până mi s-a făcut rău.

1664

Did you have a good time at the dinner?

Te-ai simţit bine la cină?

1665

Believe it or not, Tom is 70 years old.

Îți vine să crezi sau nu, Tom are 70 de ani.

1666

I like sleeping.

Îmi place să dorm.

1667

Time for bed.

A venit ora somnului.

1668

My hair got kinky.

Mi s-a ondulat părul.

1669

The new school year begins in April in Japan.

În Japonia, noul an şcolar începe în aprilie.

1670

It’s a pity that Mr. Mori can’t come to see us.

Păcat că nu ne poate vizita Dl. Mori.

1671

I’m sorry, I have no idea.

Îmi pare rău, n-am nici o idee.

1672

In the beginning God created the heaven and the earth.

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

1673

I pricked my thumb with a needle.

Mi-am înțepat degetul mare cu un ac.

1674

People learn from experience.

Oamenii învață din experiență.

1675

Life is more interesting than any book.

Viața e mai intersantă decât orice carte.

1676

The water shortage is due to the weather.

Deficitul de apă este din cauza vremii.

1677

If it were not for water, we couldn’t live.

Dacă n-ar fi fost apa, n-am fi putut trăi.

1678

Whether you succeed or not depends on your own efforts.

Fie că reuşeşti sau nu depinde doar de propriile tale eforturi.

1679

There is no hope of success.

Nu e nicio speranţă de reuşită.

1680

Grades are important, but they are not everything.

Notele sunt importante, dar nu sunt totul.

1681

I’d rather not say anything about politics.

Mai degrabă n-aş spune nimic despre politică.

1682

You ought to have the courage to speak out what you believe to be right.

Ar fi trebuit să ai curajul să spui deschis ce crezi că este corect.

1683

As in the Bible, man may not be always perfect.

După cum scrie in Biblie, omul nu este întotdeauna perfect.

1684

Let’s talk quietly in order not to wake the baby.

Să coborâm tonul pentru a nu trezi bebeluşul.

1685

I’ll leave it to you to buy the tickets.

Te las pe tine să cumperi biletele.

1686

Snow covered the bus.

Zăpada acoperea autobuzul.

1687

It began to snow.

A început să ningă.

1688

My wife had a baby last week.

Soţia mea a născut un copil săptămâna trecută.

1689

I had him paint the gate last week.

L-am făcut să vopsească poarta săptămâna trecută.

1690

The teacher controls the class, usually standing in front of the students and lecturing to them during the lesson.

În general, profesorul controlează clasa stând în picioare în faţa elevilor şi făcându-le morală în timpul lecţiei.

1691

The teacher gave us a lot of homework.

Profesorul ne-a dat o mulţime de teme pentru acasă.

1692

The teacher gave us a lot of homework.

Profesoara ne-a dat o mulţime de teme pentru acasă.

1693

I went to Europe before the war.

Am fost în Europa înainte de război.

1694

He had heard that war had started, but it didn’t sink in for a long time until his father was drafted into the army.

Auzise că a început războiul, dar nu a conştientizat asta timp îndelungat până când tatăl său a fost înrolat.

1695

Traveling by boat takes longer than going by car.

A călători cu vaporul durează mai mult decât a călători cu maşina.

1696

The ship sailed along the coast of Shikoku.

Vaporul naviga de-a lungul coastei insulei Shikoku.

1697

Put everything in my basket.

Pune-le pe toate în coşul meu.

1698

Please open the window.

Deschide fereastra, te rog.

1699

Don’t punish him for breaking the window. He is not to blame.

Nu-l pedepsi pentru că a spart geamul. Nu este vina lui.

1700

Would you like a window seat?

Doriţi un loc la fereastră?

1701

You need not have any anxiety about your son’s health.

Nu trebuie să aveţi vreo îngrijorare în privinţa sănătăţii fiului dumneavoastră.

1702

I’d like to see my son.

Aş dori să-mi văd fiul.

1703

There is a certain pleasure in pointing out other people’s errors.

E o anumită plăcere în a evidenţia greşelile altor oameni.

1704

Many countries have abolished capital punishment.

Multe ţări au abolit pedeapsa capitală.

1705

Many crimes go underreported.

Multe crime sunt neraportate.

1706

The majority was for him.

Majoritatea a votat cu el.

1707

The majority was for him.

Majoritatea a fost de partea lui.

1708

The sun sets earlier in winter.

Iarna soarele apune mai repede.

1709

There is a cat in the kitchen.

În bucătărie este o pisică.

1710

The ocean floor is being studied by some scientists.

Fundul oceanului este studiat de câţiva oameni de ştiinţă.

1711

Article 6. The president shall preside at all meetings.

Articolul 6. Preşedintele va conduce toate întâlnirile.

1712

Article 6. The president shall preside at all meetings.

Articolul 6. Preşedintele va conduce toate reuniunile.

1713

Few, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.

Puţini americani, dacă e vreunul, au prins înţelesul a ceea ce s-a înfăptuit.

1714

Who wrote this letter?

Cine a scris această scrisoare?

1715

I wonder who can swim fastest.

Mă întreb cine înoată cel mai repede.

1716

Can anyone answer my question?

Poate cineva răspunde la întrebarea mea?

1717

Who knows?

Cine știe?!

1718

Nobody can ever help me.

Nimeni nu mă poate ajuta vreodată.

1719

No one loves war.

Nimănui nu-i place războiul.

1720

You’ll get a lot of presents on your birthday.

Tu ai să primeşti multe cadouri de ziua ta de naştere.

1721

The water supply has failed.

Aprovizionarea cu apă a eşuat.

1722

The price was only three thousand yen, or about thirty dollars.

Preţul era de doar trei mii de yeni sau aproximativ treizeci de dolari.

1723

Don’t bring on any more shame.

Nu atrage mai multă ruşine.

1724

He would rather die than disgrace himself.

Mai degrabă ar muri decât să se dezonoreze.

1725

Sooner or later, she’ll get over the shock.

Mai devreme sau mai târziu va trece peste şoc.

1726

If I’m late, I’ll call.

Dacă voi întârzia, voi suna.

1727

Is loud music OK with the neighbors at this hour?

Vecinii sunt OK cu muzica tare la această oră?

1728

Students arriving late will not be permitted to enter the hall.

Studenţilor care sosesc târziu nu le va fi permisă intrarea în cămin.

1729

Students arriving late will not be permitted to enter the hall.

Studenţilor întârziaţi nu le va fi permisă intrarea în cămin.

1730

Do you have a table in the patio?

Ai o masă în patio?

1731

Look carefully, or you will miss Jane’s mother.

Uită-te cu atenţie sau o vei pierde pe mama lui Jane.

1732

Breakfast is ready.

Micul dejun este gata.

1733

Are you through with your breakfast?

Ți-ai terminat micul-dejun?

1734

It is getting colder and colder morning and evening. The leaves of trees will soon turn red or yellow.

Se face din ce în ce mai frig dimineaţa şi seara. Frunzele copacilor vor deveni în curând roşii şi galbene.

1735

She must be tired after a long walk.

E probabil obosită după lunga plimbare.

1736

Will it take long to recover?

Îi va lua mult să-şi revină?

1737

I was able to find the street, but I couldn’t find her house.

Am reuşit să găsesc strada, dar nu am putut să-i găsesc casa.

1738

The thief made off with the woman’s handbag.

Hoţul a fugit cu geanta femeii.

1739

The enemy blew up the bridge.

Inamicul a aruncat podul în aer.

1740

You should take the appropriate measures at the appropriate time.

Ar trebui să iei măsurile potrivite la timpul potrivit.

1741

I will come, weather permitting.

Voi veni, dacă vremea permite.

1742

On falling down, she burst into tears.

Prăbuşindu-se pe jos, a izbucnit în lacrimi.

1743

Can I leave a message?

Pot lăsa un mesaj?

1744

A farewell party was held in honor of Mr. Tanaka.

O petrecere de rămas bun a fost ţinută în onoarea d-lui Tanaka.

1745

Mr Tanaka is not at his desk right now.

Domnul Tanaka nu este momentan în biroul său.

1746

The light bulb has burned out.

Becul s-a ars.

1747

Stay home so that you can answer the phone.

Stai acasă pentru a putea răspunde la telefon.

1748

She asked if she could use the phone, so I let her.

M-a întrebat dacă poate folosi telefonul, aşa că am lăsat-o.

1749

The climbers awoke before daybreak.

Căţărătorii se treziră înaintea zorilor.

1750

We took a short rest on the way.

Am făcut o scurtă pauză pe drum.

1751

He was about to explode, but checked himself.

Era cât pe ce să explodeze, dar s-a stăpânit.

1752

My study absorbed me in those days.

Studiul m-a absorbit zilele astea.

1753

I agree with you that we need more women in this company.

Sunt de acord cu tine că avem nevoie de mai multe femei în această firmă.

1754

I’d like to go to the zoo.

Aș vrea să merg la grădina zoologică.

1755

I am going in the same direction. Come with me. I will take you there.

Merg în aceeaşi direcţie. Vino cu mine. Te voi duce acolo.

1756

We all stood up at once.

Ne-am ridicat toţi deodată.

1757

Do you have any books to read?

Ai cărţi de citit?

1758

Cloudy with occasional rain.

Înnorat cu ploi ocazionale.

1759

Carbon dioxide is not a poison in itself.

Dioxidul de carbon în sine nu este otrăvitor.

1760

Both of us are very fond of curry and steak.

Amândurora ne place mult friptura cu curry.

1761

I started with two traveling companions.

Am început cu doi tovarăşi de călătorie.

1762

What would I not do to help you both out of the trouble?

Ce n-aş face ca să vă scot pe amândoi din încurcătură?

1763

Diplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.

Relaţiile diplomatice nu au fost încă stabilite între Japonia şi Coreea de Nord.

1764

In Japan a new school year starts in April.

În Japonia noul an școlar începe în aprilie.

1765

There are a lot of beautiful places in Japan.

Sunt o mulţime de locuri frumoase în Japonia.

1766

The economy of Japan is still stable.

Economia Japoniei este încă stabilă.

1767

Japan consists of four main islands.

Japonia se compune din patru insule principale.

1768

Every foreigner who visits Japan says that prices here are too high.

Toţi străinii care vizitează Japonia spun că preţurile aici sunt prea mari.

1769

Cats’ eyes are very sensitive to light.

Ochii de pisică sunt foarte sensibili la lumină.

1770

If you study hard, you will become a good student.

Dacă înveţi din greu, vei deveni un student bun.

1771

We cannot ask anything about age or physical problems.

Nu putem întreba nimic despre vârstă sau probleme fizice.

1772

A stormy life? It’s fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn’t actually want to live it.

O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.

1773

Would you like to go shopping with me?

Ai vrea să mergi cu mine la cumpărături?

1774

The exhibition will be open for another month.

Expoziția este deschisă încă o lună.

1775

The program starts at nine o’clock.

Programul începe la ora nouă.

1776

I feel like he’s grown cold toward me lately.

Mi se pare că s-a răcit faţă de mine în ultimul timp.

1777

I don’t know when he’ll come here.

Nu știu când va veni aici.

1778

Without him, I would be helpless.

Fără el, aş fi neajutorat.

1779

Without him, I would be helpless.

Fără el, aş fi neajutorată.

1780

Is it true that he won the race?

E adevărat că a câştigat cursa?

1781

I knew all along that he was telling a lie.

Am ştiut tot timpul că spunea minciuni.

1782

He moved into my neighborhood.

El s-a mutat în cartierul meu.

1783

I caught him stealing the money.

L-am prins furând banii.

1784

I am convinced that he is innocent.

Sunt convinsă că el este nevinovat.

1785

They have been married for ten years.

Ei sunt căsătoriți de zece ani.

1786

Don’t take any notice of what he said.

Nu lua în seamă ce a zis.

1787

Do you believe what he said?

Crezi ceea ce a spus el?

1788

I remember what he said.

Îmi aduc aminte de ce a spus el.

1789

His boast that he is the best pitcher is true.

Lauda sa că este cel mai bun aruncător este adevărată.

1790

With his death, the oldest family in this village died out.

Odată cu decesul său, s-a stins cea mai în vârstă familie din acest sat.

1791

Either he is to blame, or I am.

Fie el e de vină, fie eu sunt.

1792

I saw him looking at me.

L-am văzut uitându-se la mine.

1793

I know he is watching me.

Știu că el se uită la mine.

1794

He can’t be an honest man.

Nu poate fi un om cinstit.

1795

I saw him running.

L-am văzut fugind.

1796

We took it for granted that he had been punished.

Am considerat ca de la sine înţeles că fusese pedepsit.

1797

I just can’t get along with him.

Pur și simplu nu mă înțeleg cu el.

1798

Don’t expect too much of him.

Să nu așteptați atât de mult de la el.

1799

It is no use trying to convince him of that.

Nu e de vreun folos să încerci să îl convingi de acel lucru.

1800

He has a son and two daughters.

El are un fiu și două fiice.

1801

He has two sons, I believe.

Cred că el are doi fii.

1802

Don’t give him more money than is necessary.

Nu-i da mai mulţi bani decât e necesar.

1803

His aunt takes care of his dog during the day.

Mătuşa lui are grijă de câinele lui în timpul zilei.

1804

His camera is three times as expensive as mine.

Aparatul lui foto este de trei ori mai scump decât al meu.

1805

His pride was slightly touched.

Mândria lui a fost atinsă uşor.

1806

He has a very good sense of humor.

El are un foarte bun simţ al umorului.

1807

His opinion is generally correct.

Părerea lui este în general corectă.

1808

His house is full of convenience.

Casa lui e plină de lucruri utile.

1809

His office is very close to mine.

Biroul lui este foarte aproape de al meu.

1810

His plan is difficult and expensive; it is completely out of the question.

Planul lui e dificil şi costisitor; iese complet din discuţie.

1811

His record will never be broken.

Recordul lui nu va fi niciodată întrecut.

1812

I doubt the truth of his statement.

Mă îndoiesc de adevărul acestei afirmaţii.

1813

What he says is true.

Este adevărat ceea ce spune.

1814

His conduct disappointed many of his friends.

Purtarea sa a dezamăgit pe mulţi dintre prietenii săi.

1815

He was amazed at his foolishness.

A fost uimit de prostia sa.

1816

His career is progressing in leaps and bounds.

Cariera lui progresează furtunos.

1817

Calcium is absent from his diet.

Calciul lipseşte din dieta lui.

1818

His policy puts the accent on national welfare.

Politica lui pune accentul pe ajutorul social național.

1819

His policy puts the accent on national welfare.

Politica lui pune accentul pe bunăstarea naţională.

1820

His life is free from care.

Viaţa lui e fără griji.

1821

His answer was not favorable.

Răspunsul lui nu a fost favorabil.

1822

There are a lot of books in his room.

Sunt o mulţime de cărţi în camera lui.

1823

His methods are not scientific.

Metodele sale nu sunt ştiinţifice.

1824

I can’t put up with his violence any longer.

Nu mă mai pot pune cu violenţa lui.

1825

His life hangs on the judge’s decision.

Viața lui depinde de decizia judecătorului.

1826

His story made us laugh.

Povestea lui ne-a făcut să râdem.

1827

He never breaks his promise.

El niciodată nu-şi încalcă promisiunile.

1828

He has a dog.

El are un câine.

1829

He’s always changing his mind.

El întotdeauna se răzgândeşte.

1830

He has been playing tennis since this morning.

El se joacă Tenis incă din dimineaţa asta.

1831

He is being very polite today.

El este foarte politicos azi.

1832

He is a kind man at heart.

El este un om cu inimă bună.

1833

He borrowed some money from his father as a last resort.

El a luat cu împrumut ceva bani de la tatăl său ca o ultimă măsură.

1834

He objected to my going out yesterday.

El a obiectat la ieşirea mea de ieri.

1835

He made me happy yesterday.

El m-a făcut fericit ieri.

1836

He ran 100 meters in 11 seconds flat.

A alergat 100 de metri în exact 11 secunde.

1837

He is in his early thirties.

El este în treizeci de ani.

1838

He had no intention of waiting for three hours.

Nu avea nicio intenţie să aştepte trei ore.

1839

He failed to catch the 8:30 train.

A pierdut trenul de la opt și jumătate.

1840

He failed to catch the 8:30 train.

A pierdut trenul de opt jumate.

1841

He failed to catch the 8:30 train.

A pierdut trenul de 8:30.

1842

He was always as good as his word.

Se ridica întotdeauna la înălţimea cuvântului său.

1843

When did he get back?

Când s-a întors el?

1844

He is in touch with all kinds of people.

El ține legătura cu tot felul de oameni.

1845

John is doing well at the office.

John se descurcă bine la birou.

1846

He went out in anger.

A ieşit mânios.

1847

He is older than any other student in his class.

E mai în vârstă decât orice alt elev din clasa lui.

1848

He was buried in this graveyard.

A fost înmormântat în acest cimitir.

1849

He fell and broke his arm while he was skiing.

A căzut şi şi-a rupt braţul în timp ce schia.

1850

He has been busy.

A fost ocupat.

1851

He has at most 100 dollars.

El are maxim 100 dolari.

1852

He makes the most of his opportunities.

El profită cât mai mult de ocaziile ivite.

1853

He is willing enough.

Are destulă voință.

1854

He has something to do with the robbery.

Are o legătură cu furtul.

1855

He paid $20 for the lipstick.

A plătit 20$ pentru ruj.

1856

He played an important part in the enterprise.

El a jucat un rol foarte important în afacere.

1857

He died soon after the accident.

El a murit la scurt timp după accident.

1858

He needs to answer the question.

Trebuie să răspundă la întrebare.

1859

He put on the red jacket.

S-a îmbrăcat cu jacheta roşie.

1860

He has access to the stored information.

Are acces la informaţia înmagazinată.

1861

He explained the matter in detail.

A explica chestiunea în detaliu.

1862

He should have finished it by now.

Ar trebui să fi terminat până acum.

1863

He eats a lot.

El mănâncă mult.

1864

He left just now.

Tocmai a plecat.

1865

He ran as fast as any boy in the team.

A alergat la fel de repede ca oricare băiat din echipă.

1866

He is unsociable.

Este nesociabil.

1867

To all appearances, he is a man of learning.

După toate aparenţele, e un om învăţat.

1868

He’s very ill.

Este foarte bolnav.

1869

He looks very tired.

El pare foarte obosit.

1870

How kind of him to help us move on such a rainy day!

Ce amabil din partea lui să ne ajute să ne mutăm într-o zi atât de ploioasă!

1871

He gave up his dream of becoming a pilot.

A renunţat la visul de a fi pilot.

1872

He gave up his dream of becoming a pilot.

A abandonat visul de a fi pilot.

1873

He was reading a newspaper in his pajamas.

Citea în pijama un ziar.

1874

He lost his balance and fell off his bicycle.

Şi-a pierdut echilibrul şi a căzut de pe bicicleta lui.

1875

He is an expert driver.

El este un şofer cu experienţă.

1876

He is an expert driver.

El este un conducător auto cu experienţă.

1877

He felt as if he were in a dream.

Se simţea ca şi cum ar fi fost în vis.

1878

He does not live there any more.

El nu mai locuiește acolo.

1879

He was persuaded to be more sensible.

El a fost convins să fie mai rezonabil.

1880

He has a good memory.

El are o memorie bună.

1881

He often comes late to school.

Întârzie des la şcoală.

1882

He has no more than one hundred books.

Nu are mai mult de o sută de cărţi.

1883

He is not a doctor but a teacher.

Nu e doctor, ci profesor.

1884

He was laid off.

A fost concediat.

1885

He slumbered out the whole day.

A picotit întreaga zi.

1886

He is the tallest boy.

Este cel mai înalt băiat.

1887

He is not a man to tell a lie.

Nu e un om care să spună o minciună.

1888

English is not easy for him to learn.

Nu îi e ușor să învețe engleza.

1889

He speaks English a little.

Vorbeşte puţin engleza.

1890

He does not smoke.

El nu fumează.

1891

He embraced his son warmly.

Şi-a îmbrăţişat călduros fiul.

1892

He was able to do everything at will.

A fost în stare să facă totul la discreţie.

1893

He is the best player on our team.

E cel mai bun jucător din echipa noastră.

1894

He did not live up to expectations.

El nu a îndreptăţit aşteptările.

1895

He resolved to turn over a new leaf.

A luat decizia să înceapă o nouă viaţă.

1896

He rode a horse to the sea.

A mers călare până la mare.

1897

He rode a horse to the sea.

A mers pe cal până la mare.

1898

He is respected by everyone.

Este respectat de toată lumea.

1899

As a rule, he arrives at the office about eight-thirty in morning.

Ca o regulă, ajunge la biroul pe la opt jumătate dimineaţa.

1900

He buys and sells leather goods.

Cumpără şi vinde bunuri din piele.

1901

He invested 500,000 yen in stocks.

El a investit 500.000 de yeni în acțiuni.

1902

He asked our pardon for making a mistake.

El și-a cerut scuze nouă pentru greșeala comisă.

1903

He balanced himself on a log.

Şi-a ţinut echilibrul pe un buştean.

1904

He was sent to jail for the robbery.

A fost trimis la închisoare pentru furt.

1905

He is eminent both as a teacher and writer.

El este atât un profesor, cât și un scriitor eminent.

1906

He works as a teacher, but actually he is a spy.

Lucrează ca profesor, dar de fapt este spion.

1907

He had his socks on inside out.

Avea şosetele pe dos.

1908

He is less patient than his brother.

Este mai puţin răbdător decât fratele său.

1909

He gave me a brief outline of the plan.

Mi-a făcut o descriere scurtă a planului.

1910

He was subjected to torture by the police.

A fost supus torturii de către polițiști.

1911

He was subjected to torture by the police.

A fost torturat de polițiști.

1912

He is an aggressive person.

Este o persoană agresivă.

1913

He began to make excuses.

El a început să se scuze.

1914

He feels no reluctance in acknowledging errors.

Nu simte nicio reticenţă în recunoaşterea erorilor.

1915

He was beaten with an iron rod during a violent soccer match.

El a fost bătut cu o bară metalică în timpul unui violent meci de fotbal.

1916

He passed across the border.

A traversat frontiera.

1917

He passed across the border.

A trecut frontiera.

1918

It may safely be said that he is the greatest pianist in the twentieth century.

Cu siguranţă se poate spune că este cel mai mare pianist al secolului douăzeci.

1919

I wonder if he’ll come tonight.

Mă întreb dacă el va veni in seara asta.

1920

His wealth has not made him happy.

Bogăţia lui nu l-a făcut fericit.

1921

He writes books.

El scrie cărţi.

1922

He made a will last year.

Anul trecut şi-a făcut un testament.

1923

He has finished his work, hasn’t he?

El şi-a terminat treaba, nu-i aşa?

1924

He is good at dealing with children.

E priceput cu copiii.

1925

He helped me carry the chair.

El m-a ajutat să duc scaunul.

1926

He passed for a learned man in our community.

Era văzut ca un om învățat în comunitatea noastră.

1927

He made me write the letter with a pen.

M-a făcut să scriu scrisoarea cu stiloul.

1928

He went by me without noticing me.

A trecut pe lângă mine fără să mă observe.

1929

He acquainted me with the change of the plan.

M-a încunoştiinţat despre schimbarea de plan.

1930

He is inferior to me in learning.

Este mai slab decât mine la învăţătură.

1931

He cut the rope with his teeth.

A tăiat coarda cu dinţii.

1932

He gave me what money he had with him.

Mi-a dat ce bani avea la el.

1933

He arrived in time.

A ajuns la timp.

1934

He is sometimes absent from school.

Uneori el lipseşte de la şcoală.

1935

He comes to meet me sometimes.

Vine uneori să se întâlnească cu mine.

1936

He claims that he is honest.

Pretinde că e cinstit.

1937

He affirmed his innocence.

Şi-a afirmat inocenţa.

1938

He appeared young.

Părea tânăr.

1939

He aimed at the bird.

A ţintit pasărea.

1940

He deposited the prize money in the bank.

A depus banii din premiu la bancă.

1941

He bought a new pair of shoes.

A cumpărat o pereche nouă de pantofi.

1942

He had decided on a new policy.

El a decis o nouă politică.

1943

He accepted our offer.

El a acceptat oferta noastră.

1944

He did it out of kindness.

A spus-o din amabilitate.

1945

He is a man of high social status.

E un bărbat cu un status social ridicat.

1946

It is said that he is the richest man in the world.

Se spune că el este cel mai bogat om din lume.

1947

He dedicated his life to helping the poor.

Şi-a dedicat viaţa ajutorării săracilor.

1948

He picked up a stone.

A luat o piatră de pe jos.

1949

Is he a teacher?

Este profesor?

1950

He is an absolute monarch.

E un monarh absolut.

1951

He was brought up by her grandmother.

A fost crescut de bunica ei.

1952

He held his breath.

Şi-a ţinut respiraţia.

1953

He taught his son how to swim.

Şi-a învăţat fiul să înoate.

1954

He promised not to tell.

A promis să nu spună.

1955

He pays no attention to others’ feelings.

Nu este atent la sentimentele celor din jur.

1956

He says what he thinks regardless of other people’s feelings.

Zice ce crede indiferent de sentimentele altor oameni.

1957

He is in the money.

E în bani.

1958

He was elected president.

El a fost ales președinte.

1959

He was very friendly to everybody.

A fost foarte prietenos cu toată lumea.

1960

I suppose he will be late.

Presupun că va întârzia.

1961

He does nothing but complain from morning till night.

De dimineață până seară el nu face nimic altceva decât să se plângă.

1962

He is known to all the people in the town.

E cunoscut de toţi oamenii din oraş.

1963

He was painfully thin.

Era dureros de subţire.

1964

He is a good loser.

E un bun perdant.

1965

He pried open the locked door with a crowbar.

A forţat uşa încuiată cu o rangă.